26 Ekim 1943 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

26 Ekim 1943 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tarihten karısı : sahifeler g (Baş tarafı 4 üncü sahifede) 3 muahedesi iv 2 arkin di 943 Cumhuriyet bayraı ği hsus Medi imiz aram Adedi Mil ie ee «SEN 1.200.000 5 lira, Yarım bilet 25 İlradır. 1 2631 lira 16 küruş keşif bedeli tamirat işi günü saat 15 de Cağaloğulunda Sıhhat tufan binasında toplanan komisyonda yapıla” Süleyman Kâni İrtem ANKARA KADYOSU Bugünnü program Gavri menkul satışı rlüğünden: Adalar Mal Müdü Kime i e Dinsi Sokağı Me Babel, pap e arakolB: 2d karı Mina Ki LE eee ime enkulü ” arttırmaya Girl; Birinci ihalesinin 8/11/943 per saat 14 de "yapılacaktır. İsteklilerin Adalar idare heyetine «10104» (Bir yıldız) gayri şembe günü nirağgtlar" as? Giübüz Sermet Muhtar Alus

Bu sayıdan diğer sayfalar: