5 Aralık 1943 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

5 Aralık 1943 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KİTABLAR ARASINDA Türk hukuk gele- (€ müsecczi, ERTAM Piyasa ram. Hinileri | *Sömjozef Jdşinii . ğa vs a . .. » de b Maarif Vekilliğinin klâsik | neklerini tetkik || zası, sezen mama eserler neşriyatı Rİ ye all aba rare kurulecak ? M z e esut bir evlenme Son SOMUNCU OĞLU Nişanlandılar 5 10,000 lerce kalbi hem en İİ güldürüyor hem ağlatıyor JOAN CRAWFORD gişeden tedarik ROBERT ve ja GREER : zamn nn tc Bütün Türk gençliğine, aile büyüklerine hararetle > KV iÇ | NM tavsiye edeceğimiz kıymetli bir eser: MADAME CURİE Hârikasında: Ayrıca: MEBRURE SAMİ KORAY Nefis bir aşk romanı ; . i Yirminci asrı ilim ve kudretinin meşalesile aydınlatmış büyük di bir varlığın hayat destanı. ğ URUTMA İ ğ > ve sevilmiş bir âlim > Belediyesinden: : Tekalit ve öksüzlerin üç aylıklarıvariliyor. 1—300 Adalar Mal Müdürlüğünden j > G Yesili satış Sokağı Mahallesi Sahibinin ismi ii A R pi Ayyldız H. 2 AApostol Radoviş dehşetile canlanıyor. A L A Y i Adalar Mal Müdürlüğünden: Lâtin klâsikleri e ili Gayrimenkul satışı seriden bir macera Sokağı Mahallesi Sahibinin ismi KOVBOY ve Mektep OHada . Yorgi Stratigaki SARIŞIN KIZ Son günlere yetişiniz. Maarif Vekâletinden: e bi- Katei zari SiNEMASINDA Charles ve A görülmeğe şayan Devlet ve ii BÜYÜK ÇÖL MACERALARI HAYDUTLARA KARŞI KAHRA- ilânları MANLAR,.. VAHŞİ KERVAN. ATEŞİN İHTİRASLAR,, KİN a Men etli bir mevzuda TEKSAS K KAHRAMANLARI FİLMİ BUGÜ TAKSİM. SiNEMASINDA Merhumun hemşiresi Naşide

Bu sayıdan diğer sayfalar: