21 Aralık 1943 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

21 Aralık 1943 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LONDRA tarafından hazırlanmış olup Türkçeye görerek neşredilen Türkçe izahatlı ve telâffuzi 3 AYDA İNGİLİZCE Asgari 200 metre depoya olabilir. Galata Hezaren enker Dana e İ Biibal Reli İ | Senede 28,800 Lira Ikramiye Barbaros Sl ez :sine konulacak Heykel Borons tabanı eksiltmeye konulmuş! lira ve 1. Haziran, 11 Eylği 50 Devlet Demiryolları ve Umum idare-i ilâni > alın satış üdürlü ğünden: “ Devlet demiryolları Merkez 9 uncu Satın alna komisyonundan; Adalar Mal Müdürlüğünden Ke. U Mahallesi Sahibinin ismi i © Mdda © Apostol Radovç Fal in 30 lira maaş han çık bulunduğu ve 3 — SATILIK Biütedüke Hapları! galan in 30. 12.943 akşamına kadar dekanlığa ! tahmin olunan 2 14 üncü edilmiştir. sa eşe Mal Müdürlüğünden: 15 de Tacaktır, şartname Silivri Belediyesinden: Oluk'u saç satışı satış MN Mahallesi — Sahibinin İsmi mektupları ida- Bada ; Kiryazı kızı Vangeliya aldırmaları > rica Kütüphanesinde EM ş açıktır. Yabancı bu ayın 27 sine satı Adalar Mal Müdürlüğünden: bank umum Memduh Güre hukuk hâkiml iğinden: Davutpaşada Tramvay enddesinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: