4 Temmuz 1946 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1946 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başkan Benes diyor Ri... Avrupanın 2 Lüksün sebeb kısma ayrılmasını 8 a: : ya İnsanın ayakta kalmasına sebeb oldu: Alman silâh deposundan bin ton silâh kaybolmuş gi ihtiyacımı karşılıyacak kadar liği al, Je akurabise ve şilteli bir yel in oturmasını m yeni palm alınıp yolc ğe nr kadar ya- palım, Lüksün sirası ondan sonra gelir. ekel Dor ya bazi noka noksanlar z yüzünden Bakanlığa iade edildi Fransa'da Anayasa hakkında yeni teklifler Süratli Büyük Türk denizaltılar denizcisi Bu gün Barbaros'un ölümünün 400 üncü

yildönümüdür İngiliz B “bakanı HABERLERİ Bir Sovyet uçağı Amerikan işgal bölgesine inmiş uçuşa Anierikan ölan yek- Kıral Pir törata tartlar Yaylar aki vasıtasile sie yapam kürüldüğunü ve merkezinin jâve eti Zeytung ii Dimi im bir Yugoslar die tarafın dan Avusturyanın Salzburg. - eyale- tinde olduğunu etmiştir. “İngiltere'de | Balkanlarda ekmek vesikası By nın himayesinde SE rai bir birlik ik kuruluyormuş ri Avai hararetli mirbe Windsor dükü sigara DISINDA FİATLERİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler