29 Mart 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

29 Mart 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Halk tipi adamlarımızın hususi : salihiyet o | UCUZ evler e Belediye, bu iş için Bayan Emine Barlas Ne um da aşladı döşemeye . . ipin ucu . Cemil Sait Barlasın mu tfağa girmesi neden yasak edilmiş? — Devlet Bakanı, her yemeği güzel yi yapan eşinin bilhassa pilâ- çok beğeniye — Musiki mu- harriler — Şairlerden Y Nafiz — Ev kirası ve evde ufak t UL; pir ve yemesini Zaten yalnız de hiç Pilâv hevesin var. amca! Barlas'a çok mu güzel Bayan Emine Se olamayız .» Bakanına sordum: — Pilâvı güzel hanımefendi < İ vererek İmas ay rapor ike ir Başgil — vee at merakı bir y vakitlerinizi nas da Evde tâmirat ve Salt Ni ve bir dostları Sait mutfağa girmesi asak! Kiralık ev ve ipin . & Ba apartımatıda kira Mi i— — Hayır !Fakat «— Mili Eğitim Banguoğlunun yeğenidir » Banguoğlu da Musiki, okuma ve kuk Fakültesi talebe cemiyetinin Bmlas : keman (Vâ-Nü) EA sn Milli Eğitim Yard ş Bakanı ardan mu serden mi! Muhtelif şehrimize Milli İSTANBUL RADYOSU Öğle ve akşam programları gazetemizde sabah gazetele- bir haber oku- ANKARA RADYOSU Öğle ve akşam programları Yardan mı geçelim, ser- mi? Açık arttırma Sahipleri müziği (Tarihten Namık Orkun. Yarın sabahici program 730 M. S. ayarı, 7.31 Hafif parçalar «Plo. ar 0,00 Kapanış. Elim iftihar Müsaade isteyi Emine ll Cemil Barlas: «— a Cemal Refik Cemaleddin

Bu sayıdan diğer sayfalar: