17 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 ugdaySuııstımal I 51y0n LiraMı? T |Sar'da Hitler'ciler Fran- sızları TehdidEdiyormuş &Pr ransa Bir ahae Tecrübeler Yapmamalıdır.,, Bakanlar Sar'daki NeticeCenevreSiya- y aünrbir Toplantı Yaptı.. |Bazı Hadiseler Oldu - Sosyalist Ga- a Onaylanıyor: Toplantı Yap Sosyalist Ga Sal Klll'llmllnc y y ı.ıım.’m“(ı:n:ı)— k zetleler Neşriyattan ÇPkildiler. Bu Neticenin Avrupa Barışı üzetinde *-G—_ e b Haa | iyazae l1 GA — Te |ha itez ti Ka yaparak müzakerelerde llıîylimk Lyf İgılldıı - mükalaşae NN vi Pesiri Olacağı İleri Sürülüyor. | Si Ozabafrani altnd «

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler