1 Mayıs 1988 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 8

1 Mayıs 1988 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* Hans ve Silke Flick, zor bir ödevi başarmış olmanın sevinci içindeler. Futbolculuğunun yanısıra mühendis de olan Hans Pflügler, AMİGĞA'yı özel işlerinin yanında mesleğinde de kullanabileceğini söylüyor. 8 Gisela ve Dieter Hoeness, Monika ve Klaus Augenthaler'le birlikte çalışıyorlar. dı; Başkan Prof.Dr.Scherer ve me- necer Uli Hoeness. Dr.Scherer elek- tronik bilgi İişlem dalında öğretim üyesi olduğundan, futbolcuların bilgisayar eğitiminde de aktif ola- rak görev aldı. Bu arada Commo- dore firmasının da tüm İleri gelen- lerine de orada raslanıyordu: Baş- kan Yardımcısı Harald Speyer, Av- rupa Sorumlusu Winfried Hoffman, Almanya Pazarlama Müdürü, He- inz Wiening ve Basın Sözcüsü Ge- rold Hahn. Ayrıca Bayeren Münc- hen'in bu alışılmadık antremanıni görüntülemek için günlük basının ve haber ajanslarının muhabirleri ve fotoğrafçıları da gelmişti. Genel olarak bilgisayar konusun- da özel olarak da AMIGA üzerine anlatılan temel bilgilerden sonra, sıra pratik uygulamalara geldi. Workbenech'in farklı öğelerinin mo- use yardımıyla kullanımı gösterildi. AMICGA ile ilk adımlar olarak, saa- tin ayarlanması, küçük notların ya- zılması ve hattâ kursorun değiştiril- mesi gibi aşamalar hiç bir sorun çıkmaksızın, hattâ resimlerden de anlaşılacağı *gibi büyük bir keyif içinde geçti. Elle yapılan karmaşık adres yönetiminin AMISA sayesin- de ne kadar basitleştiğinin göste- rilmesi - futbolcularda büyük bir hayranlık uyandırdı. Son bölümde sporcular, Ariola- soft'un ürettiği Championship Golf oyunuyla keyifli dakikalar geçirdi- ler. Olağanüstü grafik çözümleme ve seçeneklerin bolluğu, bazıları zaten iyi birer Golf oyuncusu olan sporcuları çok etkiledi. AMIGA KEYFİ Oyuncuların çoğunun, “bütün bu uygulamaların çocuk oyuncağı kadar basit olduğu ve bir dahaki sefere gene eksiksiz olarak böyle bir faaliyete katılacakları” yolun- daki tepkisi, AMISA'nın piyasada- ki bilgisayarlar arasında en rahat kullanılanlardan biri olduğu kanı- sını pekiştirmiş oldu. Seminer, sekiz gece olarak plan- landı. Bayern München'li futbolcu- lara Superbase ile adres yönefimi, Becker Text ile metin işlem, Deluxe Paint I ile resim ve konstrüksiyon, erinter kullanımı, muhasebe ve mü- zik uygulamaları gösterildi. Kursla- rın sonunda da Arlolasoft'un oyun- ları oynandı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: