1 Ekim 1990 Tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 36

1 Ekim 1990 tarihli Commodore Gazetesi Sayfa 36
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Murat Şenyüz azı oyunlar vardır. öoyncr- ken kendinizi bir filmin için- de sanarsınız. Ancak her oyun için bu geçerli değildir. Bazı oyunlar da vardır ki demoları gerçek bir filmi andırır. Ekran- daki görüntünün bilgisayarı- nızdan çıktığına İnanamazsı- nız. İşte BİONİX ll bu'tip oyun- lardan biri. Oyunun başlangıç demosu ve grafiği muhteşem hazırlanmış. Gerçek bir film fragmanı izliyormuşsunuz gibi bir ses size dünyayı kurtara- cak kişinin yalnızca siz olduğu- nuzu söylüyor. Fondaki sesler de olaya tam bir gerçekçilik katmış. Ancak ne var ki oyun hakkında bu kadar iİyimser olamayacağım. Çünkü bu ka- dar mükemmelliğin üstüne karşınıza çıkan oyun klasik bir shoot'em up. Grafik ve ses ka- İltesi oldukça İyi denilebilir. Ay- rıca epey de zor bir shoot'em up. Klasik bir cracker oyunu olduğu İçin haklarınız oldukça fazla hatta sonsuz da denile- bilir. Oyunda her türlü uzay ge- misi İle karşılaşmanız mümkün. Oldukça hızlı bir oyun olarak 36 dizayn edilmiş olması sizin açı- nızda oyunu epey zorlaştiriyor. Çapraz İlerleyen gemilerden tutun da sağa veya şola gi- den gemilere kadar tür hare- ket var. Bir de bu hareketler topluca karşınıza çıkınca tam bir curcuna yaşıyorsunuz. Uzay geminizin büyüklüğü si- zin yönünüzden oldukça bü- yük bir risk ancak düşman ge- milerinin de sizinle aynı büyük- lükte ve hatta daha büyük ol- duğu gözönüne alınırsa o ka- dar da büyük bir sorun olma- dığı göze çarpıyor. İşte BIONIX 2 bu anlattıkla- rımdan ibaret bir oyun. Pek fazla bir özelliği olmayan kla- sik bir shoot'em up. Ancak ilk demo görüntüsü gerçekten harika, Burada eklemek iste- diğim ufak bir ipucu var: Eğer ekranın yaklışık olarak ortası- na gelir ve orada kalıp, Joys- tlek'inizi oto-fire'a alırsanız, bir kaç düşman gemisi hariç hiç biri sizi vuramıyor. Vurulduğu- nuz zaman da zaten fazladan hak almış oluyorsunuz. Oyu- nun İleriki bölümlerini görmek İsterseniz bu numarayı uygula- yabiliriniz. Eğer hiç programı- nız kalmadıysa belki alabile- ceğiniz bir oyun, Hepinize ba- şarılı atışlar dilerim.

Bu sayıdan diğer sayfalar: