21 Nisan 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ırnnuriY „ U Z1 a n Jna göre çok g«« . dikı zamana g icihğım ane a k doğru olan 8 ™ .... m l ü z u a ı .nakta ne fayjı o I m a k ÜZ ore S 3B* » bah j w l,ğ* 2 0 bir if <*« l l d l . r i f K S5«in= ?5S"yî £ 1 * SS»^S~İ"Z*» «srSS" t S SSİkss b Prag t X i k?V'l u cörülmüştur. I Tose f kabinesinc 8 C I M ^urt r"i*nkOrUn , i.L; vakalandı IU* a ><lî m i i jreleri uk ç a zoralttı. B dan kald.rn.ak laraKdurumtnr dl rIsmak «orunda eltl 1 ^ li d ^ ^ oldu. 5»n? serpüetmek 3 Türkive da yeni bir tıca 'et mukaveles» al di içüt bundan b» m ü ddet ewel Be line gıden ve DJ, işleri ümunu Ka tibi Numan Rıia n baskanhgm • daîŞ Bankası U »laca » lük ara tonai. lînda iş ^ ^ J ^ d a n b c n hâlâ ısJmmm ı^te' gazctesinin V»ya a n ro luk tf \ &&*• y 'Casusluk t^latmm g j ^ ^ ^ 10^ nfu? bir ç ^ J 6 / v r u p a y a ve oesyanm Şoyl« boyl ^ ^ Bura g e ektır . . d a n g l ^cek g getirecektir? yer Uzun ^ " ^ ler g ^ u r e < i t ebi ^b^romanı Bueün5j]E

Bu sayıdan diğer sayfalar: