20 Eylül 1935 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

20 Eylül 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Silâh Kralı | YENE Zaharof ortadan | Midye -İnoz hattı EE | İngiltere donanmasını kayboldu! 1k z d II Gl Ormanlar hayattır; bu takviye edecek Ya Habeşistan yahud all ni 5 e lo da Yunanistana gittiği | Bunu ve buna benzer bir sürü hezeyi zannediliyor yazan Trakya Cemiyeti reisi ve N bir z lise müdürü olan Ormanciye! konferansından ümid kesildiğinden İnşaat için hazırlanıyor artırmak Son dek Londrada çalışılacak ve teşebbüsüne için Rizeden Vana Japon mandası giden aileler altındaki adalar bunlara her adaları yapıyor | etmiye mi başladılar? 1 e iki sebebi var « ormanları yanıyor 19 (Özel) — Doğancık. ve BALATA ala Civar köyleden amele Yangın: şiddetle devam Türk - Yunan görüşmeleri uzadı birçok defalar git aranmışsa da bu mulemedi olan Marsilyaya olan bürosu şefliği Balon yarışları 19 radyosu ıslah te 19 az a —— Sağlık Bakanı geliyor program -# tatbik edilecktir. Birliği! kafilesi geliyor bir Akhisar Özel) — nl temin eden ettiler. bir linç hâdisesi daha» kumpanyasının bu orman Hi farkla Safranbolu 19 (A.A) — edilmekte Gerek İnhisar ve diğer Sabahleyin çok aldı. Tenelfüş ll Yunan donan- 21 ak- Yahudiler

Bu sayıdan diğer sayfalar: