30 Eylül 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

30 Eylül 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Windsor Dükünün zevkleri bir süvari olan eski bir musikişinasdır, kuşlara Ali Ekrem bir olduğu için avdan pek Asrın e yek lüzum ki Ekremi zaman gelir am tütünlerinden net âram. olur S5 hususi bel Temenni edelim vi zar kendisine sinei âram olsu o ben bu rum, nıdılar, lar da olur. arasıra temaşaya Namık Kemalin: İnsanlığın ayrı zevki vardır s k a r meraki tevarüs ederek Te A oynanan Sanma göklerde füruzan oluyor yıldızlar Çeşmi hilkat görüyor âlemi rüya rüya Beyti mez, iç 9 zaman ordusunda yanmıyan elbiseler ayırmıyan muştur, par lar. bir samimiyet olan o s ınla üstadım, onun takdir medfenine asker safının arasın Bir şaheserin macerası Laookant heykel grupu nasıl meydana çıktı? muharebesine dair bir efsaneyi canlan: | dıran eser 18 sene Pariste kaldıktan sonra tekrar eski yerini buldu pe Eserin eski tesirinde sene Pariste, ZEYNEL memleke- timize yapacağı seya» hatin ehemmiyeti bağır durakladı zama; kocaman bir vi papazı ve iki oğlun Halk da bunu papazın, uğradığına atfediyor. grupu bu vak'ayı tasvir ede, Fakat maalesef bu şaheserin ve kimin malüm isyan yok

Bu sayıdan diğer sayfalar: