6 Kasım 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

6 Kasım 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir Arşiv Tarihi medresenin tamiri kararlaştırıldı Lik maçları bu hafta başlıyor Bir Fransız gemisinin yeniden tecavüze ve refakatindeki muhribin ateş ettiği Hafta, en mühim armin Fener - maçıdır Taksim stadı Topkapı saat 13, Şeref stadı Eyüb saat 13. saat 14,45. hakemleri Yatı mektebi içtim. 19 mayıs programi gazetesi, bu Nazillide Sümerspor Birliği çalışıyor Korkuyorum ! Tefrika: 28 Yazan: Server Bedi üzülüyorsun? Beş gün - Gıda - Kalori - yu a Yalar - Merelmak » Buğdi Arpa - Bezelye ri -Bad dem. HASAN ÖZLÜ UNLARILE ve büyütünüz. Çocuklarınızı EKDÜ sizin için düşü: bir âyar otomatiğidir. PH ILES getiri ettij fazlasile memnun edilecektir. Mezkür diploma sahibi Halebli dok t durrahman Vahi Belediyesi Merkez Hal Direktörlüğünden Aldıktan beş Bir Gripin alma- © dan “evvel dakika sonra Karabuk ye eğrami en şiddet gn Kolar, en çabuk ye en ucuz geçirmenin çaresi bir kaşe GRIP.N almaktır. Mi leyi bozmaz, böbrekleri ve kalbi yormaz “UCUZ TESİRLİ - ZARAR Nereye? evvel çıktı, unutmuştum : ledim. Canına #

Bu sayıdan diğer sayfalar: