27 Kasım 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

27 Kasım 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HARB VAZİYETİ Papen Lik maçları ve atlı | sese mânla müsabakaları | Dünkü müsabakalarda G. Saray Kasımpaşayı, Fener Topkapıyı, | Havalarda dolayısile, hava 5 — Bayan Gülsüm A | mania müsabakaları | «Sıra şimdi makalesine şöyle devam et Rumen Hariciye Nazırının beyanatı ü AKASYA PALAS 27 sonleşrin ÇARŞAMBADAN itibaren MARMARA da

Bayan, bae İPEK — LÂLE — MELEK — SARAY - SÜMER — TAKSİM ŞARK yal SAKARYA - ALKAZAR — ASRİ — ei — YILDIZ — ŞARK pre ayanlar eli | Halbuki buni ne çare var. mi Lİ — e in i | Kepek. saç dökülmesi SAYIN HALKIMIZA EHEMMİYETLİ İLÂN 1—HAGI mi gibi gi tüm saç ulama: nın yegâne sebebi : saçlı cil. Bugünden itibaren sinema gösterme saatlerimizi aşağıdaki şekilde değiştirdiğimiz arzolunur. nal dinizin balim » ihmal edilmiş pi adr Hergün saat: 11 -1,30 -3,30 -5,30 ve 8 de reddüle KE Era SALT ler ve oi Senenin Fransız filmi. Başrollerde! bk le Eği EDWİGE JOHN LODGE rnızın. parlaklık ve elin tekra miami Önümüzdeki Carsambadan itibaren M

Aynı gün çıkan diğer gazeteler