17 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16

17 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polis hafiyesi (X:9)un harikulâde maceraları”0 Bal onbir) Kala ikaTRR (fu sahle saf ve biy el 1 . Yek geemisiniz 3 . vi Hur Görüyorsunuz ki Deksler Y |5iz de dikkaT// olup. Ney&- | beni imalada çağrı lan söyleyeyim. Ben sir. ç p yor, psrerseniz giz de az. Korkuyor ui a: izl Kalpazanlar Peşinde anla gelenleri alda Ula: Busırada haydud/ar Cebhanemiz - m 524 z i a 377a sa vunyga| nmızaa. Meis) 24 7s vii i 7 e) bi p Yor İrerse yaparız mera edi; Şişm ahbabımız! ç > ç DA. An-| öylERERi yek - Orm. yi Corçla İziyarer e/mek ; Rlyacaksınız! dovras,. A tesi 5 / ğ eki isfeaik de... ya ineli Po/1$ ” hafi yası kapı- yı ar. > Şüadâmı içeriye göfü-| rühüz. Yaralının Ye yaz | ». Wyafefimiz; öy/e TEEN Camı kırarak işarek pasını sarıp yandaki e iy g İ odada bulunan karye- i iz ie? köpe İZE EŞE /feri /aya yaTırımz. v hb | dim sizi Ya. Ni iş AA Evel.. hemen M7 yu Hazırolun. İş: karı çıkın. Silâhları Ez Ke bira. İverir vermez işeri z arı aralaya ye ef öyle $ö e, > 5 bn Köri saga öin ve. OK - vE Mile gidemem lu hay, vi Pİ TYayal, daf kesir. be mfabuk yukarı çıkal dyd. O K m ! lar ti ye geldi. EE Z ler. | akamlarla işa- 6 5 r Gö birer birer ii .d, Fesmimin ar. e Ve 4, 2g: ya , gi kasına yaz- gır

Bu sayıdan diğer sayfalar: