22 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

22 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ye Hediye kazananların adlarını yazıyoruz 3—8—935 tarihli MERSİN - MERSİ idt Doğru bulanlar arasında kur'a çeki- lerek, Cihangirde mek, cad, 244 Şerif Behçet 7 inci, Nişantaşında cami sok, Nahide Cemal ? inci hediyelerimizi kazanmışlardır. İKİŞER PAKET NANE ŞEKERİ KAZANANLAR: 3 — Beykoz 100 M. Atifet, 4 — Ve. fa erkek lisesi 789 Osman, 5 — Küm - kapı 29 Halet, 6 — Cerrahpaşa 31 Ke- mal, 7 — Pangaltı 20 Sarkis, 8 — Be - yoğlu 11 inci mek Bülent, 10 — Kasım paşa Selâmi Aytuğ, 11 — Kumkapı 97 Rafet, 12 — Erkek 1. 1495 A. Riza, 13 — Şenlikdede m. 6 Needet, 14 — Kan- dilli kız L. 455 Muallâ, 15 — Beyoğlu 1 Todori, 16 — Cumhuriyet orta mek. Zi4 Lütfiye, 17 — Fatih 54 Zehra. 18 — Etyemez $1 Enis, 19 — Fatih $ Hüs Bü, 20 — 12 inei mek. 213 Nejat. KİTAP KAZANANLAR: 21 -- Ayancık 23 Nevşin, 22 — Mal - tTepv 3 Emine, 23 — Darüşşafaka L, 212 Musa, 24 — Beşiktaş Nejat, 25 — Galatasaray lisesi 612 Bali, 26 — Üs- küdar 63 Caride Tunay,, 27 — Yenima halle 95 Ema, 23 — İs EL, 633 Sulhi, 29 — Aksaray 7 Fikret, 30 — Haydar- pasa 102 Feridun, 31 — Kuleli askeri L. 992 Faruk, 32 — Fatih 11 Melâhat, 35 — Zincirlikuyu 134 Güner, 4 — Üsküdar M. Orhan, 35 — Gedikpaşa Antula, 26 — 24 üncü mek. 190 Do - Zanca, 37 — Eyüp orta or'n mek, 74 Nihal, 35 — Alpullu şezsr o fabrikası Sait, 29 — 44 üncü mek. 148 Kenan Özel, 40 — Cumhuriyet ortamek. 171 Saffet. CETVEL XAZANANLAR: 41 — Z';li Terakki L 371 Acar, 42 — 39 üncü mek, Mükerrem, 43 — Sul. naahmet 45 Süheylâ, * 44 — 43 üncü mek, 191 Tevfik, 45 — “-ragümrük 50 Cemal, 46 — Sarıyer 117 Fahire Tunçer, 47 — Erkek T. 2 - € Burhan, 48 — Poyraz sokak 19 Selma, 48 — Ka batâş erkek L. 448 Rafet, 49 — Yeni- köy 3 Füruzan, 50 — Amelihayat 1. $ Cemal, 51 — Sultanahmet 31 Aguş, 52 — Göztepe 40 Güler, 54 — İs posta tevzatında Halil, 55 — Davut paşa 46 Nürunnisa, 56 — 19 uncu mek. 25 Tür köz, 57 — Beyoğlu Asuman Nedim, 58 — Pangaltı 1, 357 Seyyah, 69 — İs er. kek I» 396 Burhan, 60 — Kadıköy 15 Üftade . DEFTER KAZANANLAR: 61 — İs. 1 inci mek.106 Cevat,62 — Bakırköy 28 Niko, 63 — Binbirdirek 14 Ziya, 64 — İikrlâp kitaphanesinde Gar bis,65 —Beyoğlu 4 üncü mek, 69 Sai- me, 68 — Kurbanzade Ap. 2 Mediha, 67 — Taksim Sabiha, 68 — 44 üncü mek, 490 Fikret, 69 — İs kız L, 1074 Sabiha, 70 — Davutpaşa ortamek- 572 Nadir, KARTPOSTAL KAZANANLAR; 71 — Yerebatan 43 Günenç, 72 — Be | yoğlu 30 Nermin, 73 Fatih 16 Hacer, 74 — Feriköy 4 Ragıp, 75 — Üsküdar 6 Atifet, 76 — 27 inci mek 44 Selâmet- tin, 77 — Besiktaş 18 Erol, 78 — Bü - yükada 16 Bilge, 79 — Is. Çarşamba 7 Fami, 80 — Eyüp 35 Servet, 31 — Bey koz 20 aHtice, S2 — Süleymaniye 7 Nesrin, 83 — Dişçi Mehmet Sadi, 84 — Yeşilköy 35 Toker, 85 — İs erkek L. 1120 Kemal, 86 — Kadıköy 17 Mahti, 87 — Kadırga 21 Yaşar, 88 — Beyler- beyi 8 Müzeyyen, 9 o— Galatasaray S.$. Memuru Ralf oğlu o Şakir, 90 — Topkapı 4 Basri, 91 — Sinci mek, 126 A. Tevfik, 92 — Beşiktaş 18 Bunir, 93 — Mahmutpaşa 5 Hristo, 94 — Kur tuluş 23 Pantazi, 95 — Süleymaniye 9 Dürrücan, 96 — Fatih 71 Nihal, 97 — Taksim 8 Zeliha, 98 — Çadıralarda 146 Musa, 99 — Tophane 104 Meş- küre, 100 — Sirkeci 47 Raşel, 101 — Bakırköy 11 Muzaffer, 102 Beşiktaş 5 Özel, 108 — Darüssafaka 1. 8 Ce - maj, 104 — TAlelet Ayşe Ezeman, 105 — Çemberlitaş OBatırbay, 106 — H. paşa 21 Saba, 107 — Fatih 21 'Tur- han, 108 — Gedikpaşa 60 Marinati, bilmecemiz | galtı T..412 Nubar, 11 — Cağaloğlu 58 Yaşar, 112 — Haliçfenerli 244 Melâ - hat, 113 — Gazliçeşme Süleyman, 4 Vefa 95 Mukadder, 115 — Eyüp 8 İlhan, 116 — Is Erkek L. 510 Fikret, 117 — Kadıköy 11 Niyazi, 118 — Posta nakliye M. Orhan, 119 —— 15 inci mek, Ayten, 121 — Galatasaray 25 Şakir, — Silkeci 1 Fazıl, 123 — Beşiktaş 18 Murat, 124 Koca M. paşa 35 Alpas- lan, 125 Taksim 25 Şemsi, 126 — Üskü- dar 96 Şahika, 127 — Feriköy 3 Aysel, 128 — 42 inci mek. 594 Cahide, 128 — Divanyolu 114 Sabiha, 130 — Tepebaşı Ayşe Tarı, 131 — Zile Orman mek oğ- la N: Çoşkun, 132 — Sirkeci (Hilmi Kılıç, 133 - Çapa kız muallim mek. 345 Malike, 134 — Bahçekapı 2 Muzaf- fer, 135 — İs Erkek K.. 1122 Hayrettin, 196 — Zindankapı 60 Osman, 137 — Beylesheyi 17 Hikmet, 138 — Koca M. Paşa 88 Osman, 179 — Demirhan 84 Heşküre, 140 — Ortaköy 23 Bahattin, MI — Bakırköy 1 inci mek 180 Nej - lâ, 141 — 19 uncu mek, 30 o Muazzez, 145 — Kasımpaşa, 10 Isak, 146 — E - dirnekapı Özdemir, 147 — Osmanbey 26 Tahminci oğlu. 148 — Süleymaniye 6 Gülgeç, 149 — İs erkek 1. 1120 M. 150 — 2 inci mek 38 Hüsamettin, 151 — Gelenbevi orta mek. Celâl, 158 — Kurtuluş 223 Hristo. 153 — Üsküdar 40 Birsen, 154 — Kartal 46 Nermin, 155 — 18 inci mek, 271 Süheylâ, 156 — İs. Erkek L, 803 Özcan, 197 — Fatih 45 Nazmiye, 158 — Süleymaniye 31 Rüknettin. 159 — H.D. B yollar M. Ragıp, 160 — Beşiktaş Esat Can, 161 — Ankara c, Ahmet, 162 — Beyazıt 63 Kadri, 163 — Ortaköy Ulvi, 164 — An- kara yalçınkaya M. 6 Yaşar, 165 — İs, İsmet İnönü mek. Hurşit, 167 — 19 uncu mek, 319 Kâzım, 167 — Beşiktaş 89 Rasim, 169 — Sultanahmet 18 Eşref 170 — Ankara D. F. Arif K. Leman, 171 — Aksaray 12 Ferdune, 172 — Galatasaray 1. 40 Suat, 173 — 9 uncu mek. 183 Şayan, 174 — Davutpaşa 24 Nazime, 175 — Beyoğlu 410 Yılmaz, 176 — Haydarpaşa 21 Saba, 177 — Lâ- leli 111 Ücer, 178 — Beşiktaş 5 Antra- nik, 179 — 35 inci mek: 24 Faik, 180 — Uzunçarsı 29 Ekmek, 181 — Şehre - mini 90 Bekir, 182 — Selçuk kız mek, 192 Zahide, 183 — Kasımpaşa Mus - tafa, 184 — Uuzuncarşı 298 Hüseyin, 185 — Kireçburnu 20 Nuran, 16 —6 üncü mek. 246 Hatice, 187 —4 üncü va kıfhan Müveddet, 185 — Fatih 6 iJa - san, 199 — Kasımpaşa 20 Dürdane, 190 — Kadıköy Nezih, 191 — Aksaray 16 Nevrin, 192 — Yeşilköy S.&, Perran, 193 — İs 67 Fethi, 194 — Divanyolu 7 Fazıl, 195 — Osmanbey 59 Rüchan, 196 — Tarlabaşı 29 Çicekyan, 197 — 2İ inci mek. Nebahat, 198 — Bomonti > Aslan, 199 — 2 inci mek, Nüzhet, 200 — Çengelköy Fikri, Hediyelerimiz her hafta cumartesi “»leri matbarmızda dağitilir. Yeni Eserler Havacılık ve spor Havacılık ve sporun (149) uncu sa- Yısı günün havacılık meselelerini in - celiyen yazılarla dolu olarak çıkmış - tir. Abidin Daverin, Şakir Hazımın, Ahmet İhsan ve Hikmet © Hayrın yazılariyle modeleilik ve süzülme, yel ken uçuşlarma ait yazılar çok ilgi u- yandıracak, faydalı o konulara temas etmektedir. Bir kız böyle düştü Elâziz Kültür direktörü Cemal A - tacın yazdığı bu kitap; inkılâbımızın ve asrileşmenin ne demek olduğunu kavrayamıyan bazı ailelerin evlâtla - rına verdikleri yanlış terbiye yüzün - den vukua gelen büyük bir faclanın hikâyesidir, 420 yıl sonra Son ilerlemeler düşünülerek bun - dan 420 yıl sonra hayatın nasıl ola - cağı, insanların nelere muktedir bu- lunacakları bu kitapta tasavvur edil - mektedir. Bu, çok enteresan kitabı kız mua! - Tim mektebi müdür muavini O Hüsnü HABER — Akşam Postası No18 ÇiNGENELER ARASINDA Hayattan alınmış hakiki bir macera Yazan: Osman Cemal Kayşısız 22 AĞUSTOS — Köçek Şevki ile ağabeyisi Paskal Muharrem öyle insanlar ki ölüyü | bile Taksimdeki meşhur klarneteci Kadri nin yeğenleri küçük Nazmiye ile Pem- be Klârnet ve çifte nare çal masını meşkediyorlar Kaç gün var, artık ne tirşe göz“ lü Gülizardan, ne Etemden hiçbir haber yok... Ne oldular dersiniz a- caba, yoksa yerin dibine mi batt: lar? Böyle olduğu da çok iyi oldu. Şimdi başım ve kalbim o kadar raht ve dinç ki... Yalnız, arasıra yollarda falcı, sepetçi, maşacı ki dınları gördükçe gözümün. önüne "Nazir geliyor ve yüreğim” hemen hop ediyor. Ancak yeni tanıştı - ğım hanende ve çengilerden Ziy - net, Seher filân varken artık uzun uzun Nazlı da düşünülmez ya!... Hem efendim, Nazlı nihayet, şalvarlı, cepkenli bir çerge karı - sı... Berikiler öyle mi ya? Beriki - ler şık yeldirme, yahut maşlahla- rını giyip de yüzüklerini, küpele- rini, bileziklerini takıp o güzelim düzgünleri, pudraları, incecik r: tıkları ile insanın karşısında şü - zülmeğe başladılar mıydı adamın kalbinde sekiz Nazlının yapamı - yacağı tesiri yapıyorlar. Hele ge- ne Reha Bey vasıtasiyle yeni ta - nıştığım Sulukuleli Çakır Râna adlı genç, sarışın (o bir kız var ki hani İstanbuldaki bütün çergele - rin kızları bir araya gelseler Râ - nanın eline bir damla su bile dö - kemezler! ... Annem de artık fazla gelmeğe başladı ha! Gece gündüz ille bu Cibaliden Topçulara, eski evimi «- ze taşınalım! diye boyuna başı - mın etini yiyor! Topçular fena değil amma, Reha Beye ve Reka Beyin bizimkiler dediği kimselere uzak... Kâhtane âlemimiz pek ömür, pek enfes oldu. Sabahleyin erken- den Cibali Yenikapısından bütün ihvan ve bütün çalgıcılar, hanen- deler, çengiler cümbür cemaat koskoca bir pazar kayığı ile hare- ket ettik; içimizde Sultanhamam- İı meşhur köçek Şevki ile ağabeyi» si Paskal Muharrem de vardı. Amanın dostlar, bu köçek Şev»! ki ile ağabeyisi Paskal Muharrem! öyle insanlar ki ü bile gülme.| den katıltıyorlar. Hele Muhar - rem, görseniz o gün denizin üs - | tünde ve Kâhtanede neler, ne pas-! kallıklar yapmadı. Kayığımız da- 109 — Fatih 10 Demirtaş, 110 — Pan-| dilimize çevirmiş ve kitap basılmıştır.) ha iskeledne kalkarken o, koca| kayığın kıçına kuruldu. Amma ne kıyafetle kuruldu, biliyor müsu - nuz? Arkasında sapsarı bir fera - ce, başımda koskoca pembe bir ho| toz, hotozun üzerine “asılmış bir eski pabuçla bir baş sarımsak, bir yumurta kabuğu, (bir dizi mavi Bir çingene kadını tipi boncuk... Ayaklarımda pembe çe- ' dik pabuçlar... Gözünde mavi göz lük... Bir elinde yeşil şemsiye, ö - tekinde alacalı bir yelpaze... Çe -! nesi de o kadar kuvvetli ki kayı - ğım kıçında o haliyle hiç durma - dan boyuna kadın taklidi yapı - yor; boyuna gelin « kaynana kav- gası ediyor; boyuna isterik kadın- ların ağzı ve tavrı ile sevgiliye i- lânı aşk mektupları okuyor ve bo- yuna sağa sola türlü kahkahalar savurarak hem bizi, hem de deni- zin üzerinde trafımızı saran bütün kayık ve sandaldakileri gülme - den kırıp geçiriyordu... "Arada bir Muharrem numara - larma fasıla verdikçe kadın oku- yucularla birlikte ince saz başlı - yor; o da susunca klarnet Meh - met ve meşhur zurnacı Hüseyinle birlikte çifte nâracı Kahraman â- henge koyuluyor; o zaman Sul - tanbamamlı köçek bodur Şevki i- le Sulekuleli çengi Çakır Râna karşılıklı göbek atmağa başlıyur- lardı. geimeçieri katıltıyorlar. O gün Kâhtanede geçirdiğimiz âlem, sabahki deniz âleminden yüz kat daha eğlenceli ve akşam dönüşümüz ise Kâhtane âlemin * den bin kat daha cümbüşlü oldu. tanedeki Sünnet köprüsünden iti" İ baren yanlarımıza rampalıyan ve peşimize takılan kayık ve sandal larm syısı Karaağaca yaklaştığı » mız zaman belki üç yüzü bulmuş; oradaki küçük adaların sol tara * fımda kayık, sandal ve salapurya” lardan mürekkep tanki yeni bir ada daha peyda olmuş; deniz o * rada tamamiyle tıkanmış; vapur” lar bile geçemiyerek dakikalarc8 | Sütlüce ile tuğla harmanları ö * nünde stop edip bizim alayı vâlâ" nın geçmesini beklemişlerdi! Te sadüfe bakm ki Karaağacın ö * nünde hemen hemen bize yakın. yani oldukça bize benzeyen bir büyük salapuryanın içinde de Su Jukuleli klarnet Kör Tevfik çalr | yor Ve'gene oranm en namlı, şam | İr, en güzel hânendesi Küçük Şöh” ret gazel oküyor ve aynı salapur” yanm içinde bana geçen yaz Ba * kırköyünde darılıp kaçan arka * daşlarımdan Aksaraylı Nazım bu İumuyordu. Biz onlarm yâfima ge” lince Reha Beyin canı sıkılır gibi oldu. Çünkü Gülistan bugün biz€ söz vermiş, bizimle geleceğini sö) lemişken, nedense gelmemiş; 9 salapuryadaki kalem efendileriy” le birlikte gitmişti. Bizde ise Gü” listanm en kuvvetli rakibi Elma vardı. Şimdi Reha Bey Şöhreti © rada görüp de içerleyince İnc# Mehmede emretti; — Çabuk rasttan bir taksim! Mehmet, kısa ve çabuk bir tak” sim etti; arkasındanda Elms gazele başladı. Bunu kendilerin? | bir caka, bir gösteriş sayan sala” | puryadakiler kendi klarnetçileri * ne aynı makamdan bir taksim #t | tirtip arkasmdan Şöhreti gazele başlattılar. Derken Şöhret o gün nedeni gazel okumakta bizim Elması P8* tırmca Reha Bey fena kızdı, bi * zim o koskoca salapuryayı ors © daki adalardan birine rampa © * tirince Kâhtaneden beri bize r#” pa ile gelmekte olan iki çifte in€* bir futanm dümencisine seslendi. — Siz çabuk gerilere doğru f”” layıp Çakır Emineyi (meşhur ie dın okuyuculardan) bulabilir mi* siniz? İki çifte ince futanm dümeni de oturan başı mendille sar | genç irisi: di — Başüstüne, , beybaba, dedi" Şimdi gider, buluruz. i — Öyleyse nerede bulursan” bulun, çabuk onu alıp buray? yg tirin! Şayet yanmdakiler onu * ze vermemek isterlerse onlar Ta bancı değil, benden bir selâm yi kıtın, Reha Bey istiyor, İS bindi, kendisini Karaağaç “e ai Şöhrete karşı okutacak E . Arm ederlerse onlar d8 eieyli beraber buraya buyur © sunlar! (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: