5 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

5 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 : Ağustos —— Günün, hava Bir günde vaziyeti, l 5 kümyiki've neler oldu? in — o — Dördüncü Ber Deniz." bekir al lg Me yi alelade ş olen sakil İn tazyikden bir kol Anlalya zerinden e ii Ana- dolanun şarkından e ilerlemiştir. Bu ei taayı beyst.nin Alalardan zin'n pl 8 uzünan ve garbi spear Memleketimizde huya “ekseri- yerle oyık rüzgür şarki isi'ka- eN lk olarak eseoek- ür Sci vaz yetinde yühim değiş Kk gen Orta Anadoluda; rüzgâr yi mutgilıi Döl mıntakssi sm sapi Hü. kyala: rürgür şimal hafif eki ünlü, e b ai Mr den kovmuş olduğu Sicilya a kısıne ri bu- ile girti muahedeler aktediyer, ki ver arden.zi sahilimzde: iürgür gerbi miteğil ağık. Akdeniz - salim zle: süzgür erme laç k nr şerkt Anadolula: iz gri Za müedil kesen hatln, tercih ediyot. olmak Üzere as bulutlu şma i Rusya'da beyaz den in gârp sühillerile Bodapeşt Boiya ve Erzutum'da yag- Trakya Adalardenizi ve Bah İlermizle o cenubi Halyanın garp kısm- Sivanlıar 675 lira e alınan an kazası k aşık geçmiştir mem'ekelemizde orla örla Ayrüpa ve garbi mem'ekollermle ş mali mutedil, Akdeniz sahelmizde es- e ya Jakandinayya'da cenm- hükümet | » veya kuvvetli esmış- ye yalı mek- | tir. kN DEĞİŞMESİ, ye etimfında çok salışımışlardır. ir inde 6 Yari Kâze harkndan Hizir oğlu Ib- Si 4 orlü Ahâde unun garbında 120, Silvanlı Maçı Reşit santigrat erimiş Napolida & Ah | Sicilyanın Akileniz sa- halimız'e ri Anado'unun cssu- göat azaldıştır, Yom bir gün içinde vakubulan ce vakayi haks da en hir meublani alidaki skp alli Giresonun Cudi kö, mami n bulunan k6- da Küradenize doğru İleriemiş- yeli ei Öldü. kü bee sarki Karaden: eke-| Adliyeye yerilm ve Ziren ve orla Anadolunun Samsunun pi köyünden, ndan Akden 2 eahilimize ka- | Ağı oğlu Resebi öldüren bir kef Jar uzanan yüksek tazrk kolu Adana we Antalya; srasından Beyşehirikinin Manastı köyüni luya yemi girmiş olan dü- | den Ahmet oğin İsmaih öldüren şük tazyik ioie tarahndan çimele | alı kişi Adlıyoyo verilmiştir. de de ize 9 si © Sandıklının Sorkum er Örle dai ve a- ş hi el üeya eri *oğlu Apdıli ni den bir kol ork ya yoz Üre Rize mntakasmdaki a Er ki ne İmLid nr ndan “intshbet arkadaşlar. hbe Hapse Ai Temirli “Hüsüyin yakalan ae İstanbul, 4 (İL narlı komisyonu toplan; narlı ayüet ıçka ve İiranes'aya altmış para zammedildi. Narhtesi fazla finlle firançela satan gı boş pa pe edildi mn ryan “SICAKLIK DEĞİŞMESİ narhı. M.) — Bugün di. Ekmel kar ye Marmarade vasati abnitakasi!e .Okroyna Sml Fransada vosali ar m #igrat kaydetmiştir. Saat 15 te; seaklık bii Şerki Anade'ü mıntakasındı Trakyada 37 orla Anadoluda va Adölardeniz sabilii katlar “düşmuştür. YABAN “YAĞMUR MİBTANI © Sen. 24. #0a1 zarlında e Tusyada Beynzdeniz'n garp sahili 4 Budapeşiede 2 Solyada 1 mil i meire Eriürüm! mntakasını: Yuj lgeyarıni “ omup © kısımlarına, VA, ot 9 da. hava iazyıki 758 gpilimetre. rüzgâr sakn agık gıvaklık: 25 santıgrat, 3saaf ında wa tazyiki yari lim e Rü iyi, mö'redeki maddeleri sema ari İş 06: lar. Bat 15 te; hava tesyiki 769 milimeire rüngür halı 2 kuvve; sona. sx bulutlu sıcaklık 3 santigret 3 sant zarlı ia hava, Aozyikı 1 milimetre er rüyel tam rubet “30 emiş ai vasdl umum müdürü Sadık Ali

Bu sayıdan diğer sayfalar: