2 Kasım 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

2 Kasım 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALAM mmm at sr 4 —— Teşrinisani 2. © Tagihi tetrika | Millet Mektepleri Açılıyor. eş NAP o L EO N.. UR Ankara Vilayeti Millet Mektepleri “ BEŞİN e İ KİTAP ui riyasetinden: KAYA, 11-929 Tarihinde millet mektepleri Okumak ve yazmak bilmiyen ve erkek halkımızın mezkür günde en yakın mekteplere müra- Ankara Birinci mın- taka Etıbba odası Ri- yasetinden: sakladıkları almak atşı bu Ankara San'at mektebi firenk gömleği maa kıravat gift potin : : » yünçorap » İplik çorap * havlu ve münakasaya iştirak günü saat 15 de emanetinde Osaatte Ankara evkaf müteşekkil ihale mic Si 2-5662 Su faborafuvarı münakesası. - mektebinde laboratuvarı muhte- tulun- tesisata beraber 19

Bu sayıdan diğer sayfalar: