4 Ocak 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

4 Ocak 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKânunusani YENİSENEDE ZİRAAT İŞLERİ. Geçen seneyi iş ve sulh içinde ge girdik. Yeni seneye bir fazlâsile giri- yoruz: e sulh ve bereki e Şöyle yal A a mıntakasına bakmış ol- tirrsulam: sal arzusunun ider bu bereli e beş eken. on ayni iş ve bere- nin delerine gö e Bid bir iki i azami derece dü- önüme asa Ha ne yandır. Gene Ya ipi el ifa- delerine göre: mıntakamızda bütün mes'ele — bu yaz için — ikidir, bi- ri biçim, biri de dövüm. Geçen.yazın acısı hafif bir tec- rül si oldu. Selbasmak ihtimali olan go vasıtasızlıktan. vaktinde bi- al tarlalar sualtında kaldi, yce emmesi esma kaldırıl- ma sel kaptı akay ağla? gin ep gi- bi aru SA e BE mal fazla mahe gmul gelecektir at A e zi atif ve ehe sliyem ma- elde - edilmi bile seyyar “bir halde çalıştırılacak batözlerin çok — olacak! a demet naklf için de köyler emi emece asel de tesis edi- Tirse eyi ar Alave Söinrlarmı tesis de baş- lı başına bir mes'eledir. Köylü bu an- luk almak isterse almak suretile yeni: bir kolaylığı te- menni bere ve Eyi n yeni se! nemizin eyi ted- birlerle e — Bilmesin temenni'ederiz. Özüköy Çocuk şiirleri: BİZ ÇOCUĞUZ. Öpücükler saçarım. >» Bahçemize'çıkarım İpatlarım bıkarım Ablamın saksısını Bir tekmede yıkarım. Komşu çocuklar gelir artık"dar gelir Muallim Bey görünce Kaşları çatar gelir! Oyunuma: karışma! Çocuklarla yarışma! . Bize çocuk demişler Darılirsan. barışma ! ! Bebe: Can: Halik 4 Taş, YERLİ ap ani 1 uharriri: Paşa Kâz Hayat Banka ein ben- zerse İva manası ve varlığı olur. Be- nim: icat e mülhjm: veci ça i ei lı, dişediş; pas muhabbete muhabbet, büsnü niyet v. s. Ne ekersen onu paz ne alır- san onu vermeli. Mesela benim mek- tep hayatım hiç böyle an hocalarım çok cömert. na sene! elerce hüsnü ar li ols dam İm ee —— Se dim, kör olim le, mintar: tarafla en aldım parayı da iade e fumdür;. eğer bö; dedi me ii böyle peni GT e gibi eğri Büğ. olur © mayı yük vecizemi: izah ettim sanı- şimdi bunu:milli tasarrufun yer- li malı ii safa, miitalea edelim. 'epimiz mukaddes bir hız ve & bumübarek işe aşladik, erların hüsmü. ni yet satı Sirli da böyle e ket etsinler. Bir mağazaya gir şeri — heş ben girmem; ya — vakit s: c bana yi diye yabancı mal pes mağza çalışm amalı, yahut mutlaka ahcr olduğum i m m üş kuruşluk > ler tarafı da şudur: Beni den mağazadan mm yan: söylemedim, evet a azarlasın; vızgeçsin, Satis e hattâ bir az da dürtüklesin, fak: meri Eski: bir alk “sanal başı- ma: bir iş gelmişti, sır! i malı &- Tayım:diye ii — afletle bir kundu- ez lime m tara zarzor mı dükkân sahibi az kadm bi tem E Bir çift | ıslatacaktı, imam kundüura için — Her şu-imişi ri zada bir zabıta vi ıdır gider” Binaenaleyh. vecizemin: hayati: e- hemmiyetini bir an aklinızdan'çıkar- | a avsiye ederi mamamızrti Paşa KÂZİM YANLIŞ HESAP. Bir kaplumbağa: dibinde se- çıkagelir. Etrafına nmağa başlar, kaplumbağa so- — Hayrola. tavşan kardeş? Böyle acele'nereye gidiyorsun? Tavşan. 5 ük der ki: Mp eri Bayek varmı im aleykimde tmış tutmuş, fe na halde kızdim; Henan, temi gidiyorum! am: en peydaolur- Tar. Mr > — Ne şan kard Tavşan eğe Paşam der E i — Ne'yapayım R SOLDAN SAĞA: YUKARDAN AŞAĞI: 1 — Bir selam tabiri e 2 — Nota (2) İçtiğimiz (2) | 1 — Faydalanmak (8). > Nota (2) Gör(3) Esmek- | 2 — İanenin.cem'i:(5) — 3 — Bir uzuv m. Kurum: (2). 4 — Uzak işareti (2) ği 5 — Vahşi hale yuvası (2) sı- 4 — Bağlantı (6 eye 23 cakta' akan (3) 5 — Bana sana 6 — Nota (2) 6 — Askere mensup pi 7 — İstikbal Gi Kırmızr (2) (2 8 — Zanaat (5 7 — Yakın işareti (2) g— Yakan (3) Gözün üstü: (3) İE 8—.. X Bir uzuv (2) g— di kali Me 8 . Ala Başlı Moy Kuzusu. A başlı koyunun ve gibi ak kuz Su istiyor ey çoban! SU isti-yor ei su. Sin e içinden sarp yoku: işim çıkıpta Sallanma öyle çoban, sade senim değil dağ.. Ala başlı koyunun a eme a bir zaman mu? onu Şu einen ibi aktı Efe Mm Efe Mehmet zleri şu: sevgili vatanır.. Ağlama yadigârdır onun.ala koyu Çobant Hoş tut da üret ala e başl © Bez Kızın Geli Rüzgârlar savurdük ça Boz kırın çiçekleri. Ruliları'şenledirir b: aşını eğe eğe... , İnsanır dinlendirir, salmiaz' gidecekleri... Ku Üstüne doku: Bir bakışta bakanın gönlünü Vızlayan arılara Kaygusuz Pek çok olur bunların Kaset Dağlar elem atlar, Sevince neşe bezir Yeller estikçe pati an ikili Karışır çiçeklere kuşların şakrak: sesi, z kırm çiçekleri: Dağlarım Veresiye. gül satar: Yokkırlarımhissesi; Bitenin ki 5. sayma. bi Tİ. Birbirine daolaşır,. uzunlaşır, Her giin başka renk taşır:. Boz: kırım çiçekleri. Ateşoğlu A. Polat KÜÇÜK MUHABERE. $ Fâtma Kâmil H. E. ye: $-İsmail Aziz B: ye: £ ü — SERE iz. ilaç am inş a — Mektubunuz münderecatı mü» imi İşeme neşri. münasip, değil-

Bu sayıdan diğer sayfalar: