25 Ekim 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

25 Ekim 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ALMAKLA | la HAKİMİYETİ MİLLİYE Sbpor sayılası. “ULUM$ Sonbahar Sporları Başlıyor. Amerika o futbol memet olan rae Nort şampiyonluğuna thw estern kaptanı Bruder bir maç esnasında. dı. Bunlardan a - yer ve z e Sir Liptonla A- Vanderi iğ ara- iyii TR ie idi. Sir Lip ton bütün azim, ve gayretine rağ men şampiyonluğu Amerikanın elinden alamadı. Bu büyük beynelmilel müsa- b dan birinde pera Son sayıfa re- Pr dyan en en şampiyonu olmuştur. Klironsl gümüş yy Amerikan am Pası, Amer ın amatör ve profesiyonel şampiyonluk ke şemali mvp in bir adam uhdesinde toplanması ilk defa tedir. rikada yüz binlerce futbol mer Ame: aklısı şampiyonluk maçlarının bu gibi sahnelerini heyecanla seyretmektedir. Çocuklar için yat yarışı: isabakalarını kupası, İn upası. mi “ kazanmış vi kl pi mia itibaren İngiliz atör altın giliz amatör Golf tarihinde a görül- vermiştik , « Amerika spor alemi henüz bu müsa- e dün; amatör ve pr. culuğuna beynelmilel bir taç daha gey- dirdi. Bugün Amerikada bir milli A raman kadar meşhur ve sevimli olan Amerikada son günlerde biten ama- tör golf mü. giysi şampiyonu Boby Jones 1930 kup: bu: Jones beynelmilel golf şampiyonlu- vE Er ir. golf ismi verilen spor mem. nizin yn e kotra gibi deniz ya- a az tanınmış bir oyun- iç e eğri Timi ve sert bir kü Hain Amerika Dominion'u o aha, Av cr bir gö) gözliyor. Bu yarış Washingtonda Lincoln abidesinin önün- deki havuzda yapılıyor. ii > v s8 muvaffak e Heniz 19 y çetin bir mücadelede bulunmuş mevsimi başlıyor: Güzel bir av- in sazlıkları arasında ie ri çük topla geniş ve hafif arizalır otu Hu. ha üzerinde oynanır. Bu o hassa Anglo Sakson milletleri çok düş- kündür. İstanbulda da en ziyadı | rika ve İngiliz sefaret mensup! is nı geniş bir saha üzerinde topu ta- etmeğe mecbur ettiği, açık havada el bir n üz! dığı, ve ün vi ğ i anda gayet zevkli bir ndur. Golf daha ziyade zenginlere ve yük- sek mevki sahibi adamlara inhisar eden ız kendisine refakat eden motörün pilotunu bir öpücükle mükâfatlandır- muştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: