17 Aralık 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Aralık 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> 3387; On birinci sene. ÇARŞAMBA 7 KANUNUEVEL | 1930. Günde, Gazi Hz. Darülfün MODASI GEÇMİŞ BİR BAHİS. GAZİ HAZRETLERİ | TASARRUF VE DARÜLFÜNUNDA. MALI HAFT ÜYÜK GAZİ DERSLERİ MÜNASEBETİLE. B DİNLEDİ. PROFESÖRLERLE el ESAT 'ERANSI. öm vx REİSE (| Maarif Vekili IŞKUN TEZA- vgili eti Şimdiye kadar rolü Raşit beyden ders başarmış olan şartı eyi idaresidir. Bunun giden paranın memleket gok s1, buna , yi ihtiyaçlarını en GAZİ Fiz. DOLMABAHÇE SARAYINA--DÖNERKEN: ve izahat alda. dakika Okadar dersi dinledi. ehemmiyetli bir kahunun makabline Yerli her vesileden Gazi Hz. sınıftan cim larma ! keme eği Talebe Var ol Gazi a irşat ve tevafuk kri eni olduğu usulü dinledi. ir kaldıktan müderrise kalamayız. Fazıl ya Z veriyordu. Ders bütçesinden hattâ kendi raflarını. bile başaramıyacak mize dairşuveya bu henüz halledilmemiş olmasını, henüz ittihaz vur Dİ <d) ml MİLLET MECLİSİNDE HARİCİYE VEKİLİMİZİN FETHİ Seyi VERDİĞİ CEVAP ALKIŞLARLA KARŞILANDI. VEKİL BEYİN CEVABINI AYNEN NEŞREDİYORUZ. Millet 14,15 Reis, mebusu Süreyya Süreyya kakını defterini mebusu Besim Reis — Sortnuz Besim Atalay B. — Hariciye Vekilimiz ve Hevette bulunan zevat şerefine İtalya Âyan Meclisinde yapılan kabul resminde: Ortada ve Âyan Reisi Senyor Federzoni, Her yerde $ kuruş. unu Ziyaret Etti, Politika. BAŞLIKLAR. hayret etti tanıdığım

Bu sayıdan diğer sayfalar: