4 Kasım 1931 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

4 Kasım 1931 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a 'TEŞRİNİSANİ mm —— No. 3702: ON İKİNCİ SENE. - Havalar Pek Gündelik, Ha e Vekilimize. -Buhranlar e TÜRK. TOPRAKLARINDAN . RUS HARİCİYE VEKİLİ DÜN GECE TAHTESSIFIR AYRILIRKEN. 8 DERECEYE DÜŞTÜ. Vekilleri

Vekilleri toplanarak er BİR YANGIN. 2Z(A. A) — 7: Bi birçok mahsul de irili öğramıştar. B.New ork'ta. SANAYİİ TESİSİ İthalat ve Kongresi, o Yakup KADRİ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler