14 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

14 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mevzu olan ” HAKİMİYETİ MİLLİYE İstanbul Mektupları. DEGIŞEN HINDISTAN. Son BIR GIDIŞ. evket SÜREYYA ——— ayl ai e şa taz ka HİNDİSTAN'DA AÇLIKLAR. Açlıktan ölenlerin sayısı 000 1.0900. 000 5.000.000 (kaydedilebilen) 26.000.000 diyse , Sapanca iroskopu ve sanayi milk 14 ŞUBAT. Cenevre Mektupları. SILAHLARI KALDIRMAK YOLUNDA İhzari Koniisyonun Ravoru Ve Mütareke. J1 Cenevre, 6. — başkası taarruz etsin!, projeye İhzari temas hulâsa kestirile ve meselesi gi Ak ha- e bütün devletler izin bir müsavat ve milli mii gayesinden doğalı Beynel. kabili telif renkise BASİM ie mütareke m et Silahsı: dair Tahdit Yolunda Bir i bu tekliflerin, bizzat ndisi- ik ziyete kret ei Mira nr arzu ileri Cemiyet kala ve Sulh teminatı icime siyasi istiklelini taarruzdan hındi İk masun bu- wndurmak için vatan! müdafaasını di- ğer milli faaliyet branşlarından üstün tutacaktı Naşit Halkı,

Bu sayıdan diğer sayfalar: