21 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

21 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 ŞUBAT: Mili Terbiye İşleri: EYL ELA HAKİMİYETİ MİLLİYZ mami “Halkevinde Çoban ve; . SANATKÂRLARIMIZ Bugün sualin beraber Evvelâ: amor türk tarihinden rih; sadece milinin linde ki ce, öyle olması öyle ü Behçet Kemal Bey. Münür Hayri Bey. kadar rol alan üç Faik Sular Türkân Asım, te memur Seniha ve Kız Lisesi mezunlarından e elen cemiyetin zah eden tarihtir. Ve piyeste Câvat tatbikatı-. birini diğerine meği aklımızdan hepsini bu sütunlarda bir biliriz. insanlar cemiyetin ilk ellerinde her (Akın)ın Suna” e Km e emiri nesil kliMeliğ Biz bunları ününde tanıdık. var. Her günü biribirinden yolun idealisileri lar. Sahne; bu davanın diği ilk ümit, ve bu Müstakbel tarih bu ışığı kan elin halâskâr kudretini unutmayacaktır. — İstanbul — Telefonu. İstanbul, 20 (Telefon) — ile Belgrat arasmda ui e Bu sayıfadaki resimlerimiz, muhtelif intibalarını

Bu sayıdan diğer sayfalar: