28 Şubat 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

28 Şubat 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Iki Avruba. Yazan: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. €. -74- cihaz bazı muvaezne ve devletlerin tikrarı bu harici ticarete idi. elverişli bir cer zuhur Takas Komisyonu. Komisyon Reisi Atıf Bey Mesaiye Başladı. Memleket iktrsadiyatmı teşkili mukarrer (Takas ve komisyon Komisyonun ve kimlerden teşekkül Komisyon Reisi Müsteşar Atıf — Hariçten yapılacak edilecek ve vazifesinin ifasında Şüphe yokturki; komisyonun galışmasından da devlet etmiş Aldığımız malümatâ nazaran bir ek ve Tuna kenarında bir kırallık devril- mek üzere idi Dönüş e evel, karısı geldiği için, mihmanda- ri ğa i bah Birden gözle- donanmış bir tepsi iz ni getirdi: Cemal Pia Malaklı. Bize Almanya'da gös- terdiklerii — bu id mis, yeni i silah İt Glide e ş, Krüpp r demir ırmağını ve Kil'deki top istirlerini aka ir bir seyi, zafer ümidini son damlasına kadar , betmi iç ml (Devamı ir) üz vakit birçok ye şeyler Ari n kay- HAKİMİYETİ'MİLLİYE Tahdidi Teslihat Konferansında İKİ HULÂSA. ey İhtilaf Edilen Noktalar ve Bun lar Üzerindeki Muhtelif Fikirler. silahları bırak- Hava Vaziyeti. nazari çaresini sahil mıntakasında sahillerinde fırtı Yeni Eserler: Emniyetten evel tahdidi — hat diyen taraf da, artık harpten i sonraki müsavatsızlık cereyanını! ' bırakmak, bütün Avrupa ve za i! | ka devletleri arasında müsavi Tes-. yazıl-, çocuğun eserde di- na- Mecmuası. öörmü iş, kay-

Bu sayıdan diğer sayfalar: