2 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

2 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 : HAKİMİYETİ MİLLİYE 2 MART İki Avrüba, Yazan: Francis Delaisi Türkçeye çeviren: F. b. -76- Müteferrik Haberler. Avrupa İle Telefon Muhaberesi, Koza ve Hububat. Hangisi Daha Kârlı? Üzerinde Beyazlar Renkli yekün insanlar “A avrupası 231,6 471,2 ve emekle B Avrupası 239,6 (2) verdiği Denizaşırı Avru; 139,6 19,0 (3) 158,6 Tropikal memlel kez 17,2 242,6 259,8 , Müslüman ve yarı göçebe Hicaz ve Afganistan. memleketleri 4,5 34,6 139,1 Mukim Asyalılar memleketi 0,5 883,8 389,3 633 1285,0 1918,0 Yahut kısaca: e ade 633 (yani Yo 33) - Avrupalı ab la adedi: 1285 (yani “o 67) 1918 Mukayeseli Sınai Ve Zirai Avrupalar Nüfüsü. Gür'e ve Japonya Şa: Yaşiilâk lah ar perestleri ve bir kısımda vazmı u.c Buna miryolu ederek fevkalâde ehemmiyet iktisadi ve iü le Avrupanın mütemi lakki edilmesi lâzım Dari yeküna ilave nye Tütün İnhisarı. Bu Nüfusun İki Avrupa Arasında İnkısamı Milyon Nüfus. uymmuız , Si Aşırı. 2316 492 Beyin İ — (Rusya 136,1 28,8 seyahatidir. ii Avrupai Rusya (Ya- 954 203 Amerikası hakkında ii a e e) mensup- a yegâne Sira ildir ırk- BI E varidağını o mensupları hariç) ie 471,2 100 eçen z Yahut: e gelmedi Faşist Roma A avrupası 2316 49,2 ğ vi nazarı : ; 2396 508 fabrikalarından bazıları eibetmit Ki Kemalist Tiran 471,2 100 Güm ve ve İnhisarlaı bütün bu Âdil B EE rakamlardan, kıta üzerinde- gi Make- ki Avmpallrı yarısı sınai Avru-| iki kısma pada 'da yarısı da zirai Avrupa' ticar? Rıfkı Beyin B avrupası a) Rusya hariç — ie Büyük Britanya (Serbest ai İrlanda devleti i İrlanda eylesi hari iç) tekiz i l Belçike #3 meye elçika ğ talya i Luksenburg 02 Yunanistan Yeni Rusya Felemenk 7,5 Bulgari i orveç 2,7 Soğürlüyya (Md i İsveç 6,0 Macaristan Danimarka 3,4 Romanya Almanya 63,1 Polonya (1) Sar 0,7 Litüanya İsviçre 3,9 m Avusturya 6,7 e tezgâhı olmasına Çekoslovakya 14,3 Benle St bamö bi Hepsi * İstanbul'da Dantzig 0,4 ir ir memleketler (2) Bir âteeli bulunur. Yekün 203,1 miami , tezgâhı a Nafıa baş ul hükümetlerinde derhal tebarüz eder. Ancak eden avrupalılar ahreçler bulmakta ve Çadır Mübayaası. bril inde ipekli azer ithal edilen ettiği bundan Tar mensupları (Tatarlar, putperestler) müslüman ve yarı

Bu sayıdan diğer sayfalar: