3 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.. Dakimiyeti Milliye > — <a pi 5. Gündelik. KÜÇÜK BİR MİSAL, C. H. FIRKASI VE HALKEVLERİ. BAKALORYA'LAR. SULH HABERİ. bir Cümhuriyet Halk Fırkası U-| 4— Malüm Washington. 2. A. A. seniz e Kütahya Mebu- 'rine y. Halkevlerinin ve fiy ri artıyor. Lise derecesindeki Çekoslovak İstikrazı. geçen sene > girenlerin bu sonuna kadar resmi bakalorya imtihanı İngiltere'de Tahsilat Açığı. Londrğ2. A. 4, Göçen hajtanin tahsilat açığı 12, ği 793 sierling'e baliğ ols suretle açık 27:2:932 Vi 2b2 sterlinge yüksel Birleşen Petrol Şirketleri. C. H, Fırkası Umumi Kâtibi j Recep B. eryork.2, A, A. cenubf alk eyaletlerinin petıol ihti- Piheline- ve Orsolidated, e mi Ya şir- 500 milyon dolar Talebe Müfettişliği. son Mareşal Pilsudski Romariya'ya müte ve gayet dolara bulunuyordu. Mareşal müddetini Romanya'da geçirecek Gümrük Kapıları. Ela büyüyen yanğının Çankırı vesaitiyle söndürüleme- muhtemel bulunmasını nazart valiliği derhal Da- Çankırı vekâletinden yardım talebetmiş- surette vaziyet grupunun trenle Çankırı'ya sevkis AN zi ÇANKIRI YANGINI, fisiye gözenek derhal tela husu- ” 7 yanğın- 3 — Her Halkevi kendi iki — . IK: zat tanzim — Çankırı halkı yardımdan 01 AN nöts ve bir yanğın' çekmiştir. havanın rüzgârlr Çankırı'ya giden itfaiye grupu dün RIFKI dean . ZEYTİNDAĞI. FALİH RIFKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: