7 Mart 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

7 Mart 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7 MARI | HAKİMİYETİ MİLLİYE Tıbbi Musahabe. ”GÖRÜŞ.,, İnsan Ve Hayvan İçin Müşterek Hastalıklardan RUAM. YU Yazan: Baytar Bakteriyoloğ M. SADIK Halkımız arasında yeti karşısında kalanların izgi İni hastalık eğ iz vahimi ğmen eksei siz ayene Fakat 2 yapı sekle “Sira di ve Suut Dürüzsüz, Wften daha be lisanmmn nazarı tün tasarruf Denizli'de Elekirik. mukavele rkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 3 Mart 1932 vaziyeti Aktif Kasa: son derece Elinde gibi hayvan Külçe safi kilogram. Gilâveten tedavüle çıkarılan banknotlâr iğ lığı 6154 Külçe safi kilogri a az Msi safi 221 Banknot Ufaklık Dahildeki Muhabirler Hariçteki Muhabirler: vie mevcudu İlaveten külçe safi çıkarılan kg. 751.440 notlar Altınaj İlaveten tahvili) Döviz mevcudu kabil notlar Serbest dövizler Tahvilleri: tediyat Cüzdan: Senedat, Esbam |Deruhte edilen evrakı ie lie ii (itibari üzerine avans Kanunun 6 ıncı e desine tevfikan di edilen mi Muhtelif Depo Hesapları Deruhte edilen evrakı naktiye Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine vaki tediyat Deruhte edilen evrakı naktiye bakıyesi Karşılığı tamamen altın olarak vazedilen Tevdiatı Hazine hesabı carisi Diğer mevduat Mevduatı Hesaplar 4.773.818,73 435.944,70 2880776942 4.627.559,02 Yekün Yo 8. — Altın üzerine avans Jo

Bu sayıdan diğer sayfalar: