17 Ağustos 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

17 Ağustos 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 g. Dakimiye 4338 a "No. 4338 14 ÜNCÜ Her yerde (5) kuruş pe © Adres değiştirmek 50 kuruş ) Gündelik, Ağustos E Ankara'da Bir Eti Eseri. iktisadi Küttülama b:oğt pi Kalkınma. Rl ea e Ela meden dde İstanbul, 16 (Telefon) — sösyalisi Fırkası Bugün milletler Universite | Ür. iyi Bz'Dİl Bey b ii Dölüla bahçe'de alk menfaat temin etmekte olanlardır. hede bulunânlar Konferansı, Bey; Dört Mem göndermeyip (Sonu 2 inci sayıfada) ix istismarcı epkede denle demektir. Recep Bey Şehrimizde. Arkeolo — Ne z M. Herriot Geliyor. Vekâletinde diğer milletlere ettirebiliyorlardı. Fakat eski Borçlar Mülmükezesi Birinci Teşrine Kaldı. M. Herriot'nun vet ve kendini —m C.H. Fırkasıtıda. H. F. Uimumi idare yapılacak Sporcularımız Odesa “Yolunda.

Bu sayıdan diğer sayfalar: