21 Mart 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

21 Mart 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ie 21 MART 1934 ÇARŞAMBA Disiplinli Gençlik. > Şehircilik Hakkında, Profesör Kesler'in e Bir Konfera ve ile dinlendi. Tazminat İstiyen Amerikalılar. hükümetleri len azaları toplanacaklardır. Darülbedayi'de Köksüzler. İ Hendek'te Tütün Mahsulü. © Hendek Husasi Muhabirimizden: Hendek'te Bir köyünde Tütün Hastalığına roi adında bir gazete çıkar. ö bazı kı ay önce bu bir kadın yazıcı da bir yazı uymak yerine, ki buda bizim gençlerin EHİR e MAKİMİ YERİ MİLLİYE SAYIFA 3 ve dı A R AY Hem Tiyatro... Iktısat Vekâleti Şeker Istanbul, haberi olmadan, para bikirti. Sanayiini Bir Pe etkik Ettiri ki beki Maarif Vekâletinde. Müfettişliğe ra ey Tayin Edi Galatasaray lisesinin eski tetkiklerini — yaptıktan Uşak ve Turhal'a muayyen vaziyeti salâhiyetli bir Şile Millet Mektepleri. 20 (AA) ikmal Himayei (AA) Konya Esnaf Cemiyetleri Toplantı Faaliyeti, — Kazamızda Dün Defnedildi. İSA BEY Cenaze merasiminde Dahiliye kya Vekâleti önüne kadar merasim çok ÇAĞRILIŞ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: