19 Ağustos 1935 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

19 Ağustos 1935 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

doktoru": saat 15 - 18ze umnppaşany Tü deki; ARİF OKURER. pe ( Halkın Sesi ) 19 AĞUSTOS ii"! BOCEKLERİ muallim (| ektebleri | talebelerine ikmâl derslerini az zamanda büyük bir gay- ret ve gayet ehven ücretle çok a şalıştırıp yetiş- mek ü meği ranir ve muvaffaki- yet temin eder. ver- Arabfırını Ss: Yağcılar Serra AŞ, Saatım Bozulacak, siiri diye mer: e etmey Çünkü İsiğkten biri- Ki lamp — Süleyman nda onu e ve hediyelik eş- ayı bu mağazada bula- bilirsiniz. ADRES: Kemeraltı Emir- ler çarşısı ağzında nız öğreniniz; Yahili ve çocuk hastalıkları | ATALKIN ahmut Sevket RUŞYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN Diploma Numarası 448 - 348 kadar Karşıyakada İnkılâp soka- 15 numarada hususi hastalarını kabul etmektedir. | | İzmir panayiri olduğu gibi her çe- Meze ve. amm tohum- İ Knyev gübreler, kii Meyve “ye sebze ve ilâçları ve çeşid alet- Panayiri ln İrili önünde “ Meram , Mağazasını ere iğ 4 “parkçı ve çiçekçimi anayır İzmirde içek ve ağaç koleksiyonla- rını emre hazır bulunduru- a avyonlarını ağaç ve çi- çeklerle süslemek istiyen sa- yın müşterilere büyük kolay- lıklarla panayir sonuna ka- dar bakıcı keğimiş âid ol- mak üzere pek sait şe- raitle anlaştlır.. ek lik sebze çiçek ( tohumları- ve mızı gümrükten çektik.. NEDEN Mİ? İşte Bakınız Neden! Ucuzluk Sergisi: 1 — Müşterilerin akını göze çarpıy — Buradan alış veriş edenlerin yüzü a güler 3 — Herkes herkese bu Ucuzluk Sergisini a edip duruyor ? > n NK ii R 1 — Uucuz mal satan bi ala- vr için ib zabizdeni hiçbir © Sedakarlitan nettarlığını kazanır. ie mi Umum deposu 2 inci Kordon No. 88 CREED ALE A TEME SR AŞ İzmirliler edim Tercih Ediyorlar ?.. OR | Node a keli ın hükümet konağı karşısındaki nde) 2 — Müşteri aldi herşeyden ve burada gördüğü nazi- kâne muamele ve kolaylıklardan memnundur. 3 — Herkes, herkese bu sergiyi tavsiye eder, çüt nkü: Bü suretle tavsiye ettiği adamın arkada ii ve min- DOKTOR KEMAL TONAY . Bakteriyolog ve bulaşık ile salgın hastalıklar mütehassısı k sokak başın- mı eder. a yapılması lâzımgelen sair opik muayeneleri ile veremli hasta- tahlilât ve mikrosk İlm Pnomotoraks muayene- lara yapılmasına cevaz görülen sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 & i MEHMET K ni Şan Sözel kei Mefruşat en AVUKÇU İzmir Yolbedesteni No 19 perdelik file, tül estor ve hasır per- pelik kadife çeki m, more ve fan- er ve bağları, masa örtüleri ve örtüleri, pamul uşambalarının envaı. Bron: yl lanlar yolluklar ve pala aly. ve yün ei ve ce- e bezleri, kanepeciliğe aid ruşata gir eşya rekabet kabul etmez satılmaktadır. Beyler hamamı IDRAR TAHLİLİ Kimyager Abdüsselâm Ak- günlü Laboratuvarı Sağlık Şa > maladelerde 2 inci yanında 72 numaralı m olduğu gibi sayın etibbanın iy lüzum üzerine ranir araştırmalar da yapmakta: Laboratuvar hergili” sabah yediden gece ona kadar açıktır” Telefon: 2205 gam, nkara Birası Orman Çifliği e mamulâtı ANKARA ÇİFLİK S * ve KAŞAR PEYNİRİ z Arsrulusal İzmir Panayırını ziyaretinizle ANKAR ağ 5 BİRASI pavyonundan mutlaka ii Ee Pavyon numarası (214) ceği s nk öldürmek için BLAK FLARKR ALINIZ Edvar Conson Halefi Telefon 3306 EK — üne Yalnız İzmir değil İzmire komşu bütün iller halkının Kabadayı ve Yüksel rakısını neden tercih ettiklerini biliyor musunuz? Bilmiyorsa- rakılar iştah açar, neş'e verir ve ayni meki ay bir gıda bizmetini görürüz. id Sad içindirki herkes aladağ ve yüküeb İstanbul Beyoğlu Tepahemı Hs ti- yatrosu Belediye bahçesi kaşısında |Bristol Oteli| di asansürü, odalar içinde akar soğuk ve sıcak gi ve ri larda En Sidal Süüklali? Kiri süslü, k temi si ma 50 ) kuruştan Buzlar İzmirdeki Asi Veri otelinin eski kira iracısı, İzmir liler yakından tanıdığı ve sevdiği idaresindedir. İstanbulda İzmirlilerin yegâne b arı ve birleştik- leri, misafir kaldıkları yer bu iki oteldir. Kendi evlerindeki rahatı burada bulurlar. Bristol Osmaniye otelleri kiracısı Ömer Lütfi LERİ EM Hastanesi Rontken Mütehassısı Peli RÖNTKEN ri BR ri ERİ Yürüyemiyen- ve “bilhassa RAŞİTİK: çocuklara Ultra—Viole Lr İri PE LL İY OYAK Sülevman Eczacıbaşı “iza Kolonya ve esansları Her vurun üstünde lâtif ve girer Bahar Altın damlası Yasemin Unutma beni Senin için Fu Dalya Manulya isimlerile yapılır. Taklitlerini e için etike- Ferid is tine dikkat e : Hükümet S.Ferit Şifa eczanesi "Şö“*

Bu sayıdan diğer sayfalar: