16 Ekim 1939 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 4

16 Ekim 1939 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAPRAKLAR Ramazanlarda Hilâli Arayanlar Evvel de Mektep Kitaplarının Fiatı SON — Mektep kitaplarının kim takdir ediyor? — Maarif Vekâleti kitapların for- ii bir fiat takdir etmiştir. YİN KAMİL a — mn en büyük sin. “KAVGAM, HİTLER Ameliyattan Sonra Atatürk Ferahladı Oya bir meselenin farkına va- ranlar gözlerile vi hekime lerden birini arıy: ki yı e aha hastalığın ilk zamanla nda, Ebedi Şefin. devamlı zi. inkişaf Alman Kanki ii Tefrika : S a bir çok büyük sine- AZAN: eN İma ke | İbrahim Hakkı Konyalı | VİYAZİ (Bursa) Versay Muahedesi | Bizim İçin Felâkettir bir hâz ifade ağ her ba- bu 18- ğılmış ol 'ALAEDDİN (Geyve) — İkdamın mânâsı nedir? — İkdamın iuğat mânâsı (Say'i ve gayret) tir, EKREM (Patik — Otobüsler için bir ii ve bir liste yok — Dali tarafından bir tarif lama süratle ilerliyor, henüz ka- barıklık farkedilmemekle bera - ber müdavi vee bunun ma- hiyetini anlamış olması lâzım

diyordu. ve o vakit maiyet hal erak ve ld il ii irin sik sik karşılaşıyorlar; her- MUSTAFA RAGIP (Fatih) — İhtikârla mn le nerede çalışı; Ticaret m de Dördüncü Vakıf ASFİ mülki mühim mik- man doktor, ie haber? A- skin 2 ela si la mı gosu arasında fark olmıyacaktır. Yal- a e deni düsen Ebedi Şefin vücüt m ğında bir an için artış meydana pılacakı sani YAR, (İstanbul) — Tütünü ilk icat eden kimdir? hekim kendisine Ebe: in sih- A AR ya yi vaziyetini soran maiyet halkı lerin bir nebat içtiklerini göl Kir Bunu alıp Avrupaya get en sonra bek moda bur, Mn 3 — İstanbul ile Bursa arası kaç attir? sonra müşterilerini bırakırlar, Ne Oğlu Ne Âşiyanı — Başüstüne Paşam! Bizim de yonumuz Var bedi mek fırsatını buldukları memnun olarak huzura ai lar: olur. Bunun kadın veya köle ikuz Oğuz Maniperlr Moskovada hükümdarı yalnız ima lere almakla ikti etmiş ve görünce ve ertesi güni kendilerini serbest bırakmıştır. atnğmde v be etmezler, sahur ha- sarlığım yaparlar, teravihlerini kı- — Şimdi hilâl merede?.. cevap vermişi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler