26 Ekim 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3

26 Ekim 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; Mareşal KRAL di KAROL da tevkif edildi İrpasyadan a salması Eski başkumandan > temin için Ameri- casusluk a müracaat etti Hür Fransa Fransanın Hava Harbi BERLİNE HÜCUM » e ALMAN TAARRUZU 150 bin İtalyan Fare de Pirincin taşı e göle isk akl doğurabilir meselesi m ŞE ETER Bir muharrir; — Brenner doğu! iyi iş, Tahminine ÜN Dun ikiz olması da ihtimali “oil ii Yar. Yani İspanya ve Eransa. Vanemolla, bu bahis üzerin- Ni az ma İN halde bir sey SÖR. © çan ei eni iyik 1 eN — Fare de ağurabile, çareleri. ekle ikti oki hakkı

vardır! büyük ve Her mefhum, sin dünyanın “müşterek duygu ve Ri aynı tesi LUCİEN BARU) en neseli, en il ve en lı eğlenceli kahkahal enmeği düşü- kulesine dair €5 Üniversiteli Var mı? yare dille söylenirse söylen- ünevverini birleştiren plâtform,, un- T. yapa Yazan: ZMN NAZİF R L 4L Salı E matinelerinden itihâ Bugün ir parlak yıldızı, en güzel kadını, ilâhi Sinema dünyasının en parlak HEDDY KAMER, ROBERT, TAYLOR SEVENKADIN an AZI VAS VASFİ İ GAHİDE AKASYA PALAS MAHMUT

Aynı gün çıkan diğer gazeteler