1 Haziran 1933 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 78

1 Haziran 1933 Tarihli Kadro Dergisi Sayfa 78
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Arş fanığ olsun, kürsü tanığ olsun, Yir tanığ olsun, gök tanığ olsun, Kadir Tanrı tanığ olsun: Menim eanım senin cânina kurban olsun! (81)1 Dedi. Razı oldu. Azral! hatunun canın almağa geldi. Ademiler evreni yoldaşına kıyamadı. Allıhü Taalâya burada yalyurmış. Gü- relim, nice yalvarmış? eyder: Yücelerden yücesin! Kimse bilmez nicesin? Gürklü Tanrı! Çok cahiller seni Göktle arar, verde ister! Sen hot müminlerin gönlündesin! Dalm duran cebhar Tanrı! Ulu yollar üzerine imaretler yapayım senin için! AÂAç görürsem doyurayım senin için! Yalmeak görürsem donadayım senin için! (33) Alarsan ikimizin canın bile ulgıl! Korsan ikimizin canın bile kogul! Keremi çok kudir Tanrı! Dedi, Hak Taalâya Deli Dumrul'un sösü hoş geldi. Azraile emreyledi: — Deli Dumrul'un atasının, anasının canm al! Ol iki halâle yüz kırk yıl ömür voerdim! dedi. AÂzrajl dahi babasınm, anasınımn dahl çanın aldı. Deli Dumrul yöz kırk yıl dahi yoldaşiyle yaş yaşudı. Dedem Korkat geliben böy böyledi, söy süyledi, — Bu böy Deli Dumrul'un olsun, menden sonra alp ozanlar söylesin; Al- nı açık, tömert erehnler dinlesin, Dedi. Yum (33) vereyin, Hanım: ($1) Kadının bu cevabi şiirlikte Deli Dumrul'un yukarıkl bitabından da üzstün! Kocayı öyle candan, Eyle içten, öyle de gerçek düygü ile anlatıycr kl garav gilr- lerinda benyerine raslıyamayız! 2:Yaylar olsam> orada yaylı, yapsam, yazlar geçirsen demektir; Kür, meyar manasımadır. «Harcayır» gimdi harcar dediği- miz sözdür. Ganda Arş'ı, Kürsü'yü yeri, gügü, Tanrıyı şahi: (taruk) tutun par- Çanın İşe benzeri bulunmaz! (829) Yalıncak, çıplak demektir. « Yalın uyak: #özünee hâlü bupün de zi var, (38) Yum vermek, tyi haberler vermexz, talih, haht açıklığı üllemek, duu elmek Gemektir, 18

Aynı gün çıkan diğer gazeteler