17 Ocak 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 15

17 Ocak 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—s e Gözle: OZAN Operetinde “AYŞ gi Nusret EL Gok | si. çi etmiş İs (ee (Ozan) op opere Genclik Hareketleri e İİ Gö Km “ Darüşşafaka ,, da Darüşşefaka lisesinin son sınıf talet mi YE la çalış - dânm sa « Komik Fahri de ikinci perde ye istiklâl mar * de yuvarladığı lie > tarafa | sı ia e a Ayakta ve Dm i hürmetle dinlenen marşi Sonra mekteb talebesi, kak isim! 1 sirin ii kib etti, Şiir çok md” Bu şiirden sonra (Tarihi bir ğa sia dolayı sanat » iz bir ders) isimli piyesi oynan- kârları tebrik ederi dı. Ge le cidden Kiri pabaş ere da Dergi tanzim Bilhs e MEM çi” seneki Asia görülü * yordu. Bundan sonra gençler zey” bek oynadılar, Müzikleri gü « zel parçalar çaldı. Monolog söylediler. Biribirinden cazib numaralardan sonra (Aman anım biraz sus) komedisi muvaffakiyetle temsil edildi. Galib, Fahreddin, Cemil, Sa * eid, geveze kadm e Muall; çok mur Gençleri bu in dolayı “isti İstiklâl Tisesi al waffak oldular, atin - tebrik e iler, e sil grupu pek yakında bay, (Kemal Eminfin) efe ele) den naklettiği (Kral Edib) piyesini temsil ml Bu zamana kadar VOLEYBOL Müsabakamız Bütün resmi, Sb Büz mektepleri bu müsabakaya sa İlik on gün mn e çimi bizzat Mü-| has e ayan li tiklâl bime büyük ir e etmeğe karar yüz #akiyet dileriz. i yapılacak VR gezenin muvs kil ması için cidden çalışılmakt çi siniğinde Lütfullah Süruri k marvaffak ol bakam diyebilirim deden sanat itibarile daha üstün- wudâl ve Maitepe askeri İiseleri talebesi arasında yapı - lan © Voleybol e m zanmıştır. Resmimiz, mektebin voleybol “takumlarmı gösteriyor. iye ya Sv mel ol. smuştur. Gençleri “ Feyziati ,, de yziâti lisesi talebeleri çalışmaktadırlar. Ma GENC KURUN No. KURUN'un Genclik ve mektepliler için çıkardığı parasız İlâve Hukuk Fakültesinde pi Geçen sayıda bizim Üniversite. Yi görüşümüz ei konuş - muştuk. Sözümüzün ucu Perşembe 17 B.kânun İstanbul Kız Lisesinde bir saat Yazan : Nusret Safa Coşkun ğe kafi gelmiş iz bahço ile iki ei ne er yolu aze ir e izi pi (Devamı 3, cü savrfatay

Bu sayıdan diğer sayfalar: