8 Ocak 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MIİLLIYI ARİÇTEKİ VEKAYİİ GÖSTEREN RESİML 3 Maarif vekili Neçati Beyin ufulü üzerine şehrimizdeki mimarlar Ankaraya gitmişler erhemun hatırasını taziz için kabri üzerine bir çelenk koymuşlardır. Tıp talebe çemiyeti azaları dün koygralarını aktgimişlerdir, Bo'yile gön sınıf işleketeri arasında. münakaşilafolmüştur. - ; a var” K ç Ş n - ” stırılmış ve asiler dir. Va Mi z umumiyı bir içtima aktederek süt meselesini bir şekli halle Taptetmiş ve millet mekteplerine 10 bin, f ya doğru resimler şunlardır : Kâbilden bir soka 1 halktan 2,000 lira- itasına karar vermiştir. , Genç ve müteceddit kral nutuk irad ederken. yolu.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler