4 Ekim 1850 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 7

4 Ekim 1850 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

J : Bti in CiiKSTkii C -i'Nrv. IV??re inUy l**ttrr fo'rn VV'etsi Chester of a murder tt-r ??>uu'y. Th" victim wan I'ho.be s'btr^ ar 11? merlon, in t'tui couuty. She hii teacher of u k-,?ooI, uc;ir Roelty Hill, lies east ol Chcji.T. Ou Sjturlty uh?ut eij;hl o'clock, an the scholar* beuSHcmble . t ihe hcUooI, they d.ncovored l:fe!f?i hi rht door, she bavin/ beeu shot I *H? i?art t>f tue nfok, so .is to cause instant The wadding or gun w<i8 lying near by, person who rated the deed must iS'fn accreted trh'nd a walnut tr?*<* which 'he distance of thirty-five or forty feet in lie door The unfortunate young l?idy was * enty vrars of age, and of the .ii>rhent reility. Her unhHppy f<tte has excited the feeling of regret, and aroused the whol?* inn in the vieinity of West Chester. YesTioruiug, a young man named George I'ha'? < arretted, who is suppose J to he he m irL'ircumetances tend rtrongly to lix the crime iin. He had frequently Men xeen about e, anil ihe gun wadding picked up w is of Drrcrponriin^ with a number of ihe Situritiitia Post found upon his person. The i denies knowing anything of the matter, now ledges that he was out gunning on the 7 of the murder, but asserts that'lie was hrer the school house tnan a quar:er of a l"'il \>iHh ulmerican, Sr/jt :}(). } SHIPPING. <tw YORK AND LlVKHt'OOL UNITED STATES r.Io??ser<.? I lie ?hip? comprising tail lin4. Are Uk? ATLANTIC. Cap'aia We?t, i'AClflt, OaptAtn Njro, ARCTIC, Captain Lui?, BALTIC. Csotaia Comsteek, A LtHIATIC, Cap'.lia Cret in. iMpt Latin* bauu LuIU by eoatraot. erpresdy fof ot soreioo, every eare bu keen t%ken fu their ooni, ** a'.eo is tbuir reiian, to lamrt ?tr?n(th aid -1 h-ir mouw latum for paaeea<-jr? an uuor clM?tt or oonfoit. ( pi^safu ft m New Vork w I.lTer?ool. tL>l. Eieluof citra (tie state idvUfl. and Tnm U" New York, AW. jri> u^ed 8iir^??o atm hod to eAek ihip. ih secure* until t>?id for. ?J 'iaiee ot ha.IIuu ? omnkwvokk. rvow iJTiafooL. , October 1 1. iMM, Wednesday, Ootntxsr n>, HM , O iuWr/" IvMl. Medneadey,Noveiab'r'Jl irAI. fei', Ntm nr ! J. IHJiV Saturday, 7, l:W. < r. Nnt^aber JU. IMtl. Saturday, De?"?berW, 1*50. /, D> rubei II, It.'41. Saturday, Januay 4 lv>l. .. f .-cornier 2\ 1**1. Saturday, Jaauarv 18, 1SM. .?V January ?, 1*41. ba'urday, February I, IM41. 1;, JttLTinry 21. ISM. 8?turduy, february T5, I.S41. jy fiVraary 4. IKjl. Saturday, Marefi ?,!>?!. ; > ,1 bru.irjr IK. iK.,1. Saturday, Miir' h 14, ISM. Maicli 4,iSy. Saturday, Miircli 29, MM. l?lit (r pa?r-if?, ,.ppl? ts ^AXU K I OU.IN3, 36 Wall ?t? New V->rk, or t? a ft own smi'i.Ev k on.. r,ir-'p??i. ii" of these ?Mp* wi'l not b* aeeonntablo fur Koll, ill. a. >W (, jewelry. prcaion??te?ee < !' lAetale.'naof lading are therfor, and tut s*Juo tkoreof ipniKl fc? i|- of April next, the raM rf frcii'at by the Akore fn m Umytcl ?ill !>o icatnriaUy reduced. IV RHroOl,.?lINIVaO 8TATM MaIL 8TCIM (.11 LA N i !<:, Cnpr. Ju. Win ?Th' ai-am^hta will ith th<' will lor Kur ,r*. pf?i'lv?ly tdnrltv. Octofruni her lurih at th* loot of Canal utreflt. No urrd until paid f>r .Ml lettera mast r?.n thr<>>ig*t uWe*. For frtiftht or |>e?*ra, hiru^ aafl|tiill<d dauoa* ft't el.-Tinee or comfort, arplv t-> KUWD X COI.LINS. !W Wall Hi. <-?m?r ARCTIC will wieeeoi the ATLANTIC, and b<r2?th. I MCK >? K A N K Ij I N .?Till L'NDKRMr.NZD, i - of thoMtw V.rli ?.nd ji?n line of a',*ikio*r* in till iloBiiteb a p.olal nn-tMiiger by taie mul hi i Oo'ubt'r, In elar;* of tlnir *xpra** freUat. An ygood ?pi ortunitj, to th >?? ? h > ?ri-ta to bare.irkure.l in lira* f r the reunn ?)va<e. i? a >w offered. Liv INQF.TON. WILLI It CO . ? Wall a: real. YORK AM) llAVK* lif CAM NAVIUATIO* h;Ul>-f?r 8?n> and Sooihemploa.?The llattel tall iKuniMt 1 IaMUN, 2,300 tone burthea, I i lont-ridiT, will tele her plaoa la th* line fro* I on he flth October, leavicg Uarr* oa th* let Si.ii Mil* at Co .?? to laa<l ivad renrieo lb* mailaaa' -? " 'relit - r* rassvs*, apply to .JORTTHf H 1,1 Vfv*vaTON, /i<ea., * Broadway. tiTnoiia ?nil a* ibor'.l/ foUovM by Uj llsmeoldb lotHDini'.or. [ BIT OltlltNj VU IIAVANA.?TllF NEW AND 1 uJlJ eie?u?hii> PACIFIC, Captaia NaihaaicI J vr|l;f d-;*| atcLad aa tAowt on Friday, i>ot llth.fr ? rial if Varraa ?t., N. K. P*i?5*b to N*<r Oiloitu, r. J76; (*).)?<! ca'in, S'A PtM?r" to Havana,tint SO. ?r<-or<lf?li?. Tb? Fmi'h J a at w ati>a.mir tnitiicB. br r l> of *T*at>p?*d, i.aj hi? ?np<trior " ( ' for ! ? ' ' < rt. Ifviih'. to N?w Orl.iu j ektn is llulud quantity, a'. ,>J c?at* Bar cnbtft foot ! >urcm?nt f ed.* JTi.izht will b? wnaftad ?b H'?J- | la 9th U.t. P;r freighter paiaara, apply it tka h? U. S. Mi;I Sit2?i:a:p Company, IJ7 wili.?orn?t I ? a. o roscrtT. KRoucia-inrocaii lini for califor<Jr? n, Tiackajrai dirnct.-T.'ie new at.d fa atniMra \II. ! !M tit.r Captain D. Wiadli. >??Lrillj, 1,10"? nt Captain R. n Pt-anoa. I oil) dlrci* llaa batwoaa Naur Tork aad C'liacr**, i'.amotion ailh ?? Fnltrd Statu nail .cam paVo'j | i-tM?a aaatl-tnualMy I'aa tkraafh to Man *'rnn?ia- | .> ?'.athlv lint tfcr ugh t* Onftoa. TIjt ltava >'ow i tIV.;. ?' r a??> u. nth. f RjtlH or tAT.g Tft tftUKBM. s Cliar'*'-#. l'hila!ilpMa. I sttt IMW ?iwutt ' ilii .. ^ W \t 4.r.a al tl? a*wn taUa, amd h??? ?k? rriTllrc* ! ?f t>i* taJc.a. , (Wal ?lt*i i.ai.rusef . ni) In 00 ?OU0 .o l'h. rrai, 7U ?f ait r f?ot. R*?b paaarar r ? al!??.kal la?-r. r? ir ka tho axtvat of Wl III., n?t ?a- j la uiaitr. -rat tan ?-.iUc fxt. Iif mn an tM 1 aro lcia> 1/ lii? jf" "nn?ra. For Ir Wt t ,t?'- 1 i. to flu?land ?t ASPlS m Ali.. M South I'.ravt. N. T. r Mci. Btbjiumi* tiutraa*.?TLa Uaitcd Btataa , kill tlQilli, v, frJ teal CaptalB Carlili R. Pattaraeo, A, I."? tan Cat taia l>a?ld U. Rail*/, KNI.t. l.Ott' tsn? Ca.taia TVi. A. lJadil. "HBfc, I ..OU IT! ( aptn in Owrr A.CaU, IN A, WOUM Captaia R. I.. aTjitlnr.. IN, teal..,...... Captain J. V. Mihtiaoa. no. I'll Ix. a ? n Pan%it:a and pom In la. ard a ai. aUlj Una h?tw-?a 5a? FraaM??? a** Faa-..Bf?n? la tfct aftar aablaa ar? fn.-ainhod m4- ; t aot aiaai and liqnar*. Pa^i'a*ar? la tbi itaaran , d *ith aaoJi ratiaai ai arc furai.l.ad l? the ?r?w. aad ttrrai aad pUlaw. All paa? iut-r? *111 V? aINwod t par ?aal '??. to tla cxttai af ? | aot aioaidlaiin n-arer??'?? tea'abiefart. rr Iffcl , ka... -? / ? <nf>a?ln(tiw *>! tftkan 111^ l?*f iAO. I kit r r ? at fn ?.l ?pr?'?. Vakafe* ahoala ?d IM 1U. atljkt far Bill* aair.i" ^B Calia. Slora^a. frt raasata tt Jaa B'.m ?r M?.... JJ3 q | W rraai i* Han f>(afo IN)'W I'M'HI Mi. rrtatlMa.. a*?'0 1M 00 >raa I* ka landril t- II l.a takan a1 k ???a<!a. AU |xrrt a'i?r<aa. IncltdNp Ltalth (1" and l>oa? hif?. to ba tha t?*?aavr-?. No aaaaagr a?nrud aatil paid for. i tha r-ntrt of ih-< rnincaajF. N?a V?..-k, .I anitli it. CALIFORNIA, VTA CHAORIt, Wl HI'IUT D*? ^B Hoa at Parana Tit Laltrt RluK'B Mail 3' %rs,.hip y mill d?apa''l the rpland.l d ukla i>M:ns itaatif ^B .ORUI A. 'IB Friday, Ottobtr llHj. at 1 o'clock T. tL. f l<in Im' i( Wnrna atiart. North rtr<-r, will tha ^B at a>alla, a?d pitavaffara for Van Fraa-iaoo a?4 41a* r' Th? ??aaoet.on at Pia?-ia will ba ? bapt nr. f ? *-? rr*>?al any 4tta*itiaa bajaad tkt iaj ta r- rt. Tlir bo-ka art as* i j?a, and laaaaaa aaarad at Ik- f' ]< ia? ram tiioa ni? roaa to vatanak Hsalant., t'"0 rtk. fi-rwarl aal< on xt Ha bartb. forad k?* u< aaparata tabla H rasa r? ?'<* tu u i imm i? '>. kerth *300 ^ r faaad lr?4 a? l taklo 1M ?no< r?m rota. ftato H?. m pt?ad?a. ftraraM, ut ? ?? ?ra - m m a ?11 Wm? TS ? ? ^ '.t t? Cha^-aa ? r?r ?nM? fa*', pf-fa'd. rra'tfit >aa.>if. prrMitic lo. t: ttl? . tl :0 ?-?. roa?l(Ma? ti tbrlr >oo?a a. atip'a larkfoa, ian^lat*!; aliat ral at llaraaa. To i-*i? rrai(bt of paHi, ani 1/ C?? of ik? fufaj, 177 * ? ? mat. aaraar t war? If. 0. KOBIKT8. H &l aatloa la (*vra ta ahlrfrt ky tkl? llaa, that tha ; U11 prrpartA a f?rm af kill af Ia4iaf alaptcd ta ^ ' laoa*. whifk will I" furaWSad ta aklprara oa applltk? roapaar'a : C. 1*, aal alt'i ?V- ? tkaj ara ra I ta trati4? taoiaaMaaa, aa na othar fona will ka Ikp .ft i|*au af tha hbi uf. All kUla a( U41n| A? nlfaod Wlora thr aalUan a? tka aaaaaL . mrnr Tui^rou i.ini mh c*uro? and ?'r?roa. ?'? Chacraa, AlnMt.-Aad kp tka ^B staia> Mill ^"?r1-:a < n iho rartt*. T'..? oplaa ai?:,lr CHBIOm*. 1,"W> ?oa?. ?aarj WiaHl*. ' ^Bid,if. alll )*ava kerdv*l, plar < Nartk far idiraat, aa ?at?t^ap. Oal- a-t i*ih, at J a'ato-k. . ->< or raaa -l.t# r"ttn?. i "* 1 ??ta. ?<<k *ba t rlvilof* of tk?-aal>?n ** 'M ^B'O faaad with ?-aitr*-*>a nn4 Vaar-I 1U lA* 1 k?nln md I l'^.'a<-l|>L>a ar? tka oal* laaai- , nur 4?r*et !? h Willi wi l*?*#4 II I ant' Ha l a *aT'lt ftcn P?*aina ta 8^a Traaai'-a. || trra l? ka t hcraka' ?HI ?oaa?"t at r?na?aanrltk P^ilar vail parkot af N????k?r, tha a aaaaar CALN ! **. T' t *nr-at- ar ?1 r to B nO?ri.*\Uk atriNWAI.L. U aad a Aon-k at. [ hie ?oa r*n riAvciAco. ciunniu I >41 a*a aal rt kla ?n*1a? ?-aaaklp 1*10*. I I aaa?a karka aill laara ikla for tka akoaapvrt. lonak- | <! Jualn. I'llf mat aid Vuank oa ar at<4l Um ! i-tor Mat. t?f ?r iunm, H n?r II "I, ?f ?? B. LlfUUUl ft C? , >1 , ??. Pkjlkil*l?h ?. k*n r??*? ivo~?iiut Tivmrni Wai.4 ? T**r '*>>? Ia? I, ?mui, ? fl ] < frxatt tor % f?W iff* ? *'t *?. tf R It., ?*4 k 1 - r??tf?ll T>> i ft" ' *?:?? ??r j >r4 tf ? !! T ?|r. k*?li ?>.% H'?n ir-trai. I.tr wkt-h, or puMO, bttlaf n ??, ?r k <-?! >< ? IMlr M ,I |. I ?<# t. w.-nol.n, Jl *./ ;i k .rtsV C*UrOUt4 *? '? OHiC.OS. THl Ttfl lt?W lp ?( *) k?rU?t. k Tv.(l?, P.I. * ??. Mm*** Ur. mill M ,4 >? til ?? '. ?>-< A?t >tift. Or \i? ??') p?m ?< >*. ??. r?r ??vi/ t? u? , v, 1 *1 ontfc ?!? ?? jHa? ?> th - mw. n rtmol ,.1 *rar '*?? ni ! ifrwk" . t,4. J ' * ? *? . I<v? nt?ii Lj?*' k f. H?UUk. Ncr.fcl iriliti, *?J i har i. --I'M J 0,?l*r(???4 I 4: . t ?( ? if" ' ?" ~i I'* 1.1 1 r i'"* p.. 1 ?? . ?i?i. t. a? f.ll I ?f I* Mnht, ? !*? / ??< k? ?i?t ko?l Ao&Ui *1 mi i? ??? i-o?i?ir* Httm B*)tin*T? A-i\i*i? rV ih? ' ??4 r>?'j To in -??. * ii'? ??? rrHKHkitlfi ? < R>fk> I t Rv'rrai*. fM?MmVy rct ?ir wrarf, Bali ial.?r- ?l ? ?'?l ?k t. > "VV- r;rt r!*?rr}'lmr* *ft * h?ii *>? EtaKai"?i II A. * . >?< Pttmhrtl , ? H jr.* wL,'? pM?? ?!> * firth? M^aco" ? ?h' * " '"* ?*** '**'** !" ? 1 ?s? ar??f ll v.r,ri?i? R?ilr*a<l , (1 ,?mr. til r afh Utrl itldtll*. V*. a? 1 f. j., .iiar l?ait*? *?t '? ? *, nftniu Ttir???? ?f iMa ?n?>rto* .. ? Pro4?Tt*kakam, th * *?. Ri?k ?*??TZinfu.l* - Ta,?ll M, . ... R. |l.l lul* Ml IUW t?m* ttii*. V. > r far*i<' iri-r??tR. --H/ ; it .4 '??*. *<t|o liM Ik* W??fc ??tK* *11*1^ ot rttMt ? *??. ?f ? Tt?4??? Ul rrtiln ?* k?lrt jbwr* /if iu?. 1M* L aaoioAik I MAJlHiAUK i WHY SO OKTliN UNHAIPY. THl 0AC8K9AND TUB REMKBT VI ANT AND ?4.sy 1 WIFE RNDITRES TEA OS 0? ATA bodily tuifrrag and "f mental anguish, prostrate aud &el< les?, eiubitterins her life, that of Iter hnihanl. and lias rllii* the f'lture woltire of h< r chl! dres, ari'ia* frini mm which, if kuowu, weuld ha>e>pa-?I tho juificiu*, hoantuieb to tho wife, an J to thu hunt.ind t tchniii.ffirnn and |..-)i;aui*ry dittcvltit? Imiug tlieiroricia in t'ie utiu-1 bein^ io?o end hir.Miiid in eonioQueuoe of 'lie aickuti* of the eoropani?n of hi* bosom. Hum iiiipi.rtmt timt tli* o?ti??3 <Iiould b? Ittiowu to titer* wile, to every hnabnnd, that tho droadlul nod bnrrowm* 1 sonacqticuc** tu the health and happing* of both ui?y "t aroidod ! I if? ia too ahort aud health too pro. ioua to admit M>y portion of tho ono to ho upont without tii? full enjoymeat of the oilier. The timely p'xfeaalon of ? little work entitled a." tolloug, has been .o taenia of aavin^ thu health fcud the life of tliouaaada. m over *. j uu.Tynnv iiwtDA.iu < oorfas hat* b??n aold smr.a tho ur?t edition wu taru?4L The au;hor ha* boon laduond to advorti** it by tha urgan* and ( rvHsiBji re |uvat of ?ho?*j who bin b??n imlabud to tt? |>tibiic*tv>n for all rhey hold 'Jear (thai all uiay havo an opport* uity of obtaining it), and wbo hare favored him with thoubiiuJ* of letter* of mooninm. stmo of wMoh are auaexe* 10 tho adrf rfla*mc*t. THE MARRIED WOMAN'S f Q1Y1T1 U D I 6 A l> COM FiMiOM BY. DR. A. M- MAWIUCKAO, PROFKAAOR OF OK WOMW*. Tlcv .twlh KdiUoi*, Ltimo., pp 2flO. Price, $1.00. THIS WORK IS 1MTZMRED ISI'BCIALLY rORTU IfAUKlKD, or thus*; oootempUiine auri>(i, as it diealosos : laiportaat wore'i whioh should mi known to tr?em par* 1 tioularly. Here, every f?oi*le?the wife, the mother?th-> en* either i buddiag into " manhood, or the one in the decline at yeare, . In whoa nature coni-Jini-Ialee en important oheiif.e?eaa ' discover the oauees, rymptotnf, and tfca most ettoieat renei iira and most certain mode of curs, la every complaint M ; which her iti is subjeet. I The revelati'jus oontala?4 la lt? W*?'>s kave proved a I iilcM'i* to thousands, m the innnn<r?l>Te ]?twn roocived : by the suthor (which h? i? permit t?4 If thowtwri to pah* I U?fc) will t*t?tt. BICKLT AWD UNHAPPY WlYtX Kilrnct / a latter from a UrittUamn fcj bi\tm, &. " Daytoh, May 13*7. I "Da. A. M. llAriiircAr?My daar Sir: ' The Married W?- I nan'e Private Nodical Companion,' fur whica 1 cnclened oa< I dollsr to your addrr.es, oamu satily to han?. I wmlJ not have troubled yon with these lew lines, but lh*t I am lapelled by a eenM of fratitade, for mrsilf and wife, to (lvt atterance to oor sincere and heartfelt emotions. " lly wife has been perceptibly mot.u* for soma three nan or mere, in ooa.ie<Hian?e of h?r great anguish and suf- j bring some rnon he b.iWo and daring coatnoment; every > tneoweiTo one more and mora debilitated and prostrated her, putting her life in imminent danger, and which wae, oa ! the iast oecasion. d'tspaired ?f. I snppoaed that this state of things wu inevitable, and remnaad myMlf to moot the vent. At thli tine (new about two annlha) I heard voai took Highly arwken of, aa containing ton* matter* niaoriing By aa.*. On lte r-oeipt and perns al, I eanuut expreaa to yo? the r>-llef It utoi d?J dv diatreeatd mi lid, and tha Joy It* pages Imparted i ? my wit'\ on leaning that th? Croat dia:overy or V M. l)?e<imeai:i provided remedy. It tipenod a ptoapeot to m-j whieh I IHtle e?n?eived mrt pos?lkla. No pecuniar? aonaidcrttlion cad over repay the obliga'toa* 1 an undtr to yon for havir* t??n the ineaiie ot impartial t* aa ha irat'ers eon!ain?4 in 'Tha Married Woman'* friraM U-.died ('ctiruiion.1 Hut for thU. eru aaothar yaar wauid h?v? paeacd over try head, in all human probability, ay vila w"uM tax be.a in hot grave, and my uhildraa Uit Kilract f rim a Litter. COtfl'ETKNCB AND I1BALTB. Uncuru, Pa., Oat. M, 1MT. Mr l>i ** Ria? I kaawyoa iriii lui< tlie kinda-te* to baai ?.;h at in 'ineroaehipc span vour time, whilo 1 aekaowl:dgc (in ochulf of myiclf and wiie) tun okligatioae wj feel jurrslvea under te y-m, in haviag tojde known cirt-in maifiro eontaiiieJ in yoar moti invaluable Married Womaa'a Private Medical Companion. It ha* Lean worth its weiiht U (old to ma. If 1 ?xpr*?? vyitif raUiar warmly, yon w:il f.e that I eauaot do ao t.?o u-umly. when I inf> rm yon of tha extent to hicli I have, t^rou^h it, been bunsfltted. I will tat? ny aitnation whan I obtained your book t&r.'Ugh Uu Merest etirieaity. I look rpun it a* ona of lb* moat fortunate evwiv* ?f my llta. 1 had been married ennui tan yean, and waa tha father ol eeveo ohildrea. 1 waa luu atrnmliat aae*?siur)y, to the end that I might rain a moderate oosaaeleaoy, but tha roaulU of my utmost axertlons at the *ad Tl ?h where 1 wai at the begiaaiag "f "Boh yoar; and that only, u.th tho m?et stinted ccoaomy, snWatag with lately the neceouiM of life. Finally, tliit oo.utaut jBotI wu beginning to have 1 tu nff.et npoa my health; I felt lea* capable tj rndurvlU ooatiauaace, while I fait the aocusaiij afporaercranee. mi* eoa?tiBt, uaccixiai ?tm*gl? on my f?rt >U imrTativ. io co?i oqui uco ef tho protraiUd condition of my Tifs (with occa.'lofcai iatcrmiaaioa) for (is yeare, rn'ioh ol ths tine confined to her bui, sua of aourse in-ai.iMi ol iakir;? tha flsrfo and m-.nag*mcnt of lic.naohold ifTaln. 'Icr condition arnc* frnm ?ait*?? of which 1 w?> ipetui Oh! wvit would i h?t? (ortn had i the ail yciri ?u 1it? 9t9t Wi tt tronlJ my wifo htx giioa to l.a;? oca ?j Mod the loag daya and Mill looser night* frr>itrt ta o? * V I ?l i;ckrta-! Ml of which would fc??* hcco avoidod. had I ?:.m> itc? ? t,f TU? Mar.'.fd Womaa'* I'nratt Meaj**] 0<-nr*-nS?k. Pr-E a I'hyiieiaa. DANOLROU8 DELIVERIES obfltrl/( tjox8, irrecclas1tii8. JI.:w many art TOlftrtn* from obstruction or KrofaUrttlM {scu.lar Ij lie fct.li!-; f>*ttTn( which and-rmia* thulr hc*lt4, iho iSbetj of wJ.ioh tliey aro icn^rant. aad tor which thai! lohciuy fjrlidi jneJii al adilce! II .w naay raJat ti 'oi jiri larvmitaH (lalllr? of the w-mb,) or from ilnortltui (wcnhn-e*. deMllty, kc. fee.)! U jw many arv la f ai*an'. assay f -r ainntli? frtcsdlpt Cf'nllnc?"n?! Mow ?itiy hire d'tf eWt. if not danj?rou?, i?llT?rls?. and whoi* 'lr?> trc Jv i crdl "inrlas ?yah time.wiU had ia it* ?\gt? >U? ^.v;u d uncUi>r*U"B, aad r*b?fl H*.t ,-ict from a Letter. to riio&x ;vsr harnun?"hai> i ivownr " 1'Mi.AarifmA. Not. 'it. 1W. "B?. * *. *AT-nj-r*r! U?.l Ihaoa-a of tin imJfrtMIt Bittern rroated * ia 'lb; 11 irtlud W uaat'i Private Modical ('(.israuua ' tu? j irr* how tareh initcry 1 wjht ?*yo t*f*rtd I 1 har* t>ifl?r?d year* lr~m tin-e* wtuoh y?i v. n tout in year t>ooh, wl'.hoat Laowinx w'i attoux. 1 obtained a fc.|.y, >ad found tnv can* treated of. I tru*t *T?ry wvii *??.l h*ntl! *( Uw iulorautuca totMait 1? ttf Silica." J.ci'.-rt ire daily rutclttd ?f thii character, iiuicimr] WW>: flat. Totfeiaoyet ar.warr'od. hat ?*nt*mpi*tia? marr1a??, *i wlxjw htx.taiiu* si la ?h? |>ropriaiy o? ia?arriaff kha ra<{iOhailUiil'a atitaa^nt ajK>n It, U>a iiairvrtaaoa of k-ta< ..*? 4 el i- rrT.lollont IQ t.looi m?i. oo la in v?iy imroinng ibtr luiurt bmpptaru, cunt bo appra> liilW. It it, of *?ara*. fe?rr*?>i??kU to o?if?; msro fully thi ra.;vli it i.*. >tM vl, mt itioy ati #f a imturo itrltvl* la>c .4kI f*r thm umrt.-i, <-r tlioto aoatoaplmtiag morr.mft; .uulhi-Til it iMniirt, miii'? Ulmmrrry odi'ii 4oty to pou?~# i of bmiwlnlfo ?l.fi bv th? tuRcrlnjci to ahleb ( ft. *vUn. or m mtatar, tu; Va ouMost, j*? bo ->iriato4 COPLKS WILL PK SKNT BY MAIL, FREE Or POSTAGE, TO THE PURCHASER >? Ihi rr l.-t ?t (h' TtMlmr, "TDK MARRIED WO ASS i'RIVATl Mf.Uit A I, COMfAM ION" ii mint [amil. J !rtf) to mr part of tho Caltoi S:a:ct. All lotiai* jivt: I f wtt-t?;4 (racrtt tl.ixe oatalnir* * roniUtmmtm,) t: & i4trm.nl to Dr. A. M MAl'tUCKU*. b?* 12J4, Horn Verb CilJ. r-.l.ii-.M oibem. > . 1J? IaUrt y otroti, Mttt fork. OVER 2).y00 COPIKS HAVE BKLN SENT IiY MAIL ?HMa thrao wnUim, trlth r?rfo?t imfmt* an4 oortmiaty. fir 'ml* m r:i It- ?ir ?j. a r>l ml thm PuMlmhing Oflf-o. 111 liit rtjr oirfcot. Mrw Vorb; Liltlo h Co., Allan/; w. K. I?m'it. U'*ot"it: T. 0. IV'.frton, B* Cbaatnat m?ra?t. PhlLmdOprim.ma4 Bukoolitrt ihr?u?ii<ut tbm lait*4 (MM. PF.IVATK MbEAJEV I* TUEIR IS CI PUNT 3TA3M. ti?l by Mr. 4m Lamm;'* yrsnclk atihjd. by 1o<i?l appli'mil**, la oat to two 4ayo. luol4aa4 4t(Btait tt.ao. blm t?i Mirti'attl it ma.nrp?*or4 by may atbar la Aai-rloa. M? too till < at?4. Odiea, *1 L'?paaar4 ttratt. aaar llr*a4war tJabi mr foratlo parlo4ioM atlla. ha.. >1 Tns Mtai tu WOMAN'S PRITATRMRDIC AL COM> Ml .n, by Dr. A. M. MonrUmaa. Proltmaor of DttraMo o? W n?n; Trn'h ?4'tipa, IAa..? Pp. ?>; prlr* tJ.?Ti?nW a ring. 11 pbyrl'al an4 aomtal uDttUh. t mtny ma nffmati*a-> a>U ?m4 i tmmlmry 4i?eu',itt? to tiirLa?bma4 aWM '.att i,"t tftr*4 by a tiaimly t*?otm?ioa ?l tM? tnrb. U li lu- ? I-4 . tpi .s'riUy f.>r tkt u>airio4, or Uiote convomi likt'lm i>.. aft. ?> It 4)>'Um*t imfiriaat mmortu w\i?b t^ral* b? b-.< -m .? ti "a tartc imriy. 1j iii- ? abomt bmmlvh 4??m a*t parmit mf ma ii:nmH M tev.ilt. It it of 'myoiimJ 'ap?r<ma*m. mr?, m'to. ottry f-samit-Urn wUm, tit eiotlior?Att vai ?ttk*r br?4im< Imtt atiammh^, n Ut mar la U? l>?it?? jt y*f, la ?i.?a nmivrn rtaUint Imtmm ma 'tmyrtmat ''"wjm MtJiN.rtlii rtmtom. m^spuim*. mm4 tbm atti HitlflM > r???<ii??. mn I mtn ' tr'.mia tm .Jtoi max*, U mttry mampimttt ttmlii'b t?Mt iinMttb ' Ea ract ?f m Ituct fram m (taUoama la Dmr?*. Obi*J D*?t ti. May 1, let?. Di.A. H.Mmitur:MI Omia S:*: MT?lftbmi Woa pampttVy mlaklai ** ? Uir?? y> >r? -r tr^rm, la oammqatmoc of b*r?r*a?a?Kitb aa4 ?.3-in< i it* aoatAj ba(> ra aai 4ariu a of > >. mi: trtry nmitlri ont aort aa4 aon mMUMI?4 ma 1 ; rat>r*to? hot.pjiMa* bar Ult im la-niatal 4>m>mr. mat trtuor wu, o? th . lt.it o'oaaiua, 4ttftlt>4 *t. I a.f?tt?4 tbat '1 *< tblP?i ?M iBtritabla, ?a4 m4bi4 !"* ? a?tt tho a-r*4- A' 'blm tin* (aow mbaat tw-j a nil.il. I boor 1 vaar btab Mfblytp^koa oi. at oaataJalrfO-'ta* awun raa ).|o< lay <mo?. i>a iwt rooaipt ait4 pratal. I oaaaot *mroot ? > yo?t Ut r-ll-f > m1-r4nl ay 4lnr**om4 ml?4. ma4 Wi?I?<t It* paa*i l?'i>aruH to ay wtfo, oa Marat a* i bat ibt * 11 4Ur*t ry of M. M. [>tooa -mi i ?ro i4o4 a ttiao4f. M { n?tt4 a jr. if??i to mo wt.lab I Ilttio tn?tlt?l ?mo ro+tibit. Bat lar thin, ort m?.nb?r rrar wo a 14 bmrt pmtli4 tta | a; bt>4. la mil baaoa prnbabiiity ay wtlo woaM ia>t baoa la Mr fttrr. mm4 ay abll4raa Imn aoUmrlaan. It la, af (Mao. inprmotlomblo ta itirty ant fally Mia t*> | |tr?*fBbla 'a trttw 4 of. mt ubty mro of m natmro ttrlotljr !* tom4o4 fvr ti t a>mrrto4. or thott o-'ntaanloilna nmrriaaa. Tor oaia at ST! hrradwoy. aa4 at tbt fmbiioaatoa 4>4tom n l.'Mi iv air** mi; UIMI ll'l.,AIMr V.| Bv*iT. fnnm, n Ibaaiaai (LfMt, rui?ta'rti*. Ua U?r???F'. af ?l.a ??TT ?UI ttmtnlHMkfMl h* * u itr ??t? ?r t*a t'ait?4 aimml au U??an ? ? ill p?t*, ta Ur. A. I.UDIIoaAV bai I j* * ? \ -rt - . o? UfcfTtr *inoi Pa KM ami Londom rnviTMRNT or i*rrvui l>ta?a?a -1 aa i??l tun. coaarrbra, ?l?ai, aypbUia, fc? , ?!?< I* t ft* banra, k? a ??j'taMa aj piiaauna, wlth ul r?li. ('mm af laittfrt T>in. hu sthar rb^nlui |4t*u>itlriir>4. I b?i itixiiia! tin <ul|rt ' *? -4 *ij Iba lis* tba nhir a a# W- ? n ni - l? ?>.? .latiaaal i)|>MlU (hit ib? 4r?*4ral ntilMlxr* rfot], ajUUtr, I r >?Hiaa wur iKf ?(ih lb* lr*\lf I t- n ?r. t a?j " lb' r? ?r? Ikiuu4i ll*t tabaat ba f r?4 wt'Mat II. TliMr, u4 tba Iiua<fra4* - I nl'f Nllil ?? ? , t\Kw O-at ?!) caa aqnal II. " Vaa m r?4 I (Mil lay, af ? *14 <t*a"rrbiM.?D. M. I'arbfa." ' Taa I rvi?4 n la >? I >?f?, of la aY4 ativata iiiM.-i C, I p.iraa.' "I I Ml AyjbiUi tft a JMf; I waa aaT?rf 4 -wlih ' ?.! <t? *f:?r (??!?? Im? aa4-r Iba alh r i _ri. na, j (utrnt k??4l, >* aili irlnri Ua?.'" J aa H UJ: Ma. Jr.* II. > . ? ? }. ??4 7 t? P ?, OK. LAKHOMT. Na. <1 kill Krcl. I _______ Ba a?4 4anfraia Hr??J?ir. flftiUl JirrRlBT AffTIDOT*, A "><VV ?ift? Mia'an fjr ih? aura at Qoaarrk**, rt?t?w. a*4 ?i?i)at 'Inr4*ra. It ai>? a apaaJj a-4? ?<?ba-i? Ova I'Ut ?a?*.rl-ttl?aa af 4l?t, trlak, nwtr. <w I ' IW It tl hdMM. T>i? |T?>rri?l'.T tnallaurv I a timla >v?? a biefc if# Mllin fill act rata, ?a4?r iSa far| r?lt>ita at tT? bra-ir*4 4cl!an. Fnrtbar?tba4leaaee MUM> b? ?-?tra*'?# If a 4?**af a?la*tt? It tabaa -b?a r: mi. It If |>at ii ia tntlM.ilib fail 4lraatlaaa,at !. Oai?*t'j> fcp.ifl ? ara?a-?4 ia ? - 4a??. r?.??a> btC. H J ??U. IV M?- raT?n? wfrwrm. D*. OOttl'BR, U n? A KK 'T"*r*T. BAB. *> THI IfHhur'HI y??rf, ^ ???c4 Bn* MBir'ir'iil ?< ?*.h?r <i??? tl > Minn nunrtiM thi? wi ?w |1??M It uif .'rtioi. * perf?-t ??r?, ?r ?/ NO CT7BI > fAT.-THL OoniiiTT, l? DVAWI rr bitW* t?Kh(< ?A? rrttawgt of MT1? ' A r'H'iM tf tllWl N l'>* ??*i ?f i'Huti, nnslw IV C. ? ft* t*? ??r?? tff? f( ih itriM. Bwi>t nm ??f?4 lm thw toifc kwirtM IKr??T IKK>*. O* voiAirHnitutnr. - >tri tkx ttihllj mil ; ?**rj aurl^ pr ? . ??4 IM ??*lrr t a* f<?r? *f ??< l>i *|? r?f : ?< l'tr? nnll ?* kfiiuJ r-f a'?? t?? r?i? i'-'Imwi hil |l. ruisA^vt,^ m #r?t? ?W:< . lHHt. HKDICAU ON* D01IENT-DISEASES OF THE SETN AND cheit rerniTt the mot taraeat attention ut Dr. RVAN, who from faiilitire |h????!<1 bv r'tiit her?, la enaMod to ?fer hopa and health tn tho aflfiiteil. Bit method of eure belt* uiiknowu IB the fl'ntea. he a**ert?. without a | uaeihtlitj at contradiction, that the** poeuliar diNam. in ll tboir l< rum aLd attfea, ate t? hits truated with nioi' nace?u I..an It any other man in the l'li"C. Office, N ). M Pike. ? >?t if II adit on itieet. Auvitc to the poor from ') to lua II E*UK ?KMAt.KS AM> MA1.KS.-I>K. LA KZK rTK B JuNC * Coidial. or Proot?u'.iv? Lliilr, preaorilei a< i.u affcutiTt rtrWniiTMii<u?< o( lability, Impotanty, ur Barrouaaaa and ?U irregularities of aature. It ta til tl.nt it pr<.fr??tJ U b?, ?u :?Nature'* gToit re?torativu, and remedy (of host In ihe uimtd ft..to without otftrrinn. It is a eert&'n tnrt for iM?iuinai onicfunn. general Ut ility, ?l.>efc, ^Mtkncta of the genital trjtans, uerTouf afftctioni, laucorrhoer~ As at laviftorfttlng medicine it in utik^ti filled. Air-w, a certain rouiedv for Ueinient 'Anwinrtion and iudigeftioa. Sold onij by Jl'DHON k 0, (the only American A?oiitf), No. V Joht limt. L1HT U? LETTERS REMAINING IN TU* ft LW TORZ Pout Otfjre, fept?3ib?-r 2Mh, 1H??0. Orriuiai ?.v ur imi vavbk kai rww thk laaobvt CM avtivwvi Fleai?? mention tke d?to of the liet ia whieh they are ad?t?liae< JLA1/1?S' LlcT. I. A Ahtrn Hr* Khja Armncwf Ana Akineoa Mr?, CherAi>dr?v M:as EL- Austin Mr* Emetine rv nt, r.aVth And era it Mri.Cbat-Aonott Mre ElizaA?'l?*r?on Miort Ul? n h?iu nt l>?ih AnaitioDp Miss lla-AllU mi Catherine Andrews Mra Sarah ly Aiuiaaion UiteCla June Austin Mre ? ra ^ Atrilgc Miss Ajue? Buift Ifrf Roicua I Brooki M;ia Merpa- Baaoh Mr** Ann Barton Mi?? Ade- ret li?irn* Mnry luide Brown Viff Helen bell Mrs VIaHa M Barr*?oi? Mfrgf r?I R lirov a Jfeitf kntu Beny Mm C Amelia Brand Mr* Kicbard lircphv Elicn Hnn.*n Ann BatoU bin* Harriet Boy l?. mi** Coetello Urrouuu list, Mary hrndy Mus Anu, IIurke Bra Manearct B?-ry Mion Harj-h IVail at Unlffir Mua Marr-fc- Brewawr Mra j K 12ia')l?y UrMft*t rut Bir'l MraSauili (J M Baxicr Mua Mny Jlu'lt - Hnrru^t Brtfira Mis* &b vC Aon J'ttr*er M:aa Aimlri B' ar<l Mils Emily A Htt. il Mrs filiia Eirney B;aa Iran- B'noku Mra Arrmiae lf<lt M< > jtia Brown Mi.?j U?ia?y I'.lII Kr? John B.rna KrJ Broira fcisu Jnlia HiiLsdick Mi?? A R Tijme Vlr.rT TJrura Mm Uary Brenmii Miaa Ai?o-Ulakunnn Mra V?r- lirvadrick M\ia Uolii? tha nvra Brncntt Mlaa Vary ll:.ra?v Mr ?n>a!i A Bern k? Mary U uhU'i > ' M llarcola Muri ha Buckluy Mary liri'.iu M^-lam Ji.-^unin Hrid^ut Uullur llrj Ana Hi it k Mi.'a A^br Bari>c!?t M Eli- Rntlcr Mra 0?o II f?;ot lll.a liijJ- ubuth Bnrclicj 4r? M iry iiia Brcaiiy Miss Ann, Barnlcy Mias liarBiyra Mra, Ualtar- Kith a' net ry at Bayard Mial MarjA Byrne Miaa B;i<lget BryanMUs kar^arci C ( 'ark Vary C> cnara Mica Mar- Craixbaai Mra UaU I lary Catharia* .rsrtl n Ku M <'alHn Jane Cmnell Alica Cutvillou Ma<iam? (.' > r llts? JAHA Ou'.tur Miw.t Rlltn Ch atldw lira in. twi., ci ,,,? ?Fl - - <**Sss?j s? "" Aun c?? C^r'" w""" Utr 7 F IWhJf*'" Un>' C#r"u"1 Ml*. XUc,.rr Mi- <? ??* <?,? ?lsl c?^ wCrraa* Jfn w,-.? ? ?r?t |' ?. Rc?kuaa CLlf<\i" un 3,1 '"fin" Hr!n*"- {; ?!? Mn M,ry "J. teih/L j'rr te'^r' "lur iUrXl cw'ntn JUllt" "? " o,.dLB J.lha C^oU *.!! '"hnr< hwon.l Mr, OlV,, cltufu. Clrpe,"? *"' ?!. *le? DiTt Mpp J ? C1??ry *iu?buili PUloti ??? Kta Eliit 2^*3H"" ;tk,J'~><>rx?lMug:"y<?y*^ <?J Hut ?,?. ? |# ?iM Ably L Oromro.u Mr. J?. Sjg;?2?aa &?" ?gtx-.?u teMr' ?? ii.K.i'i.., B-"" R" SS?; *' n'" ?m" *> *.,yiat. IPr JJ?her?r? i ./ Jr-ll.jlifV? P<?>it?it Mr? r,? "t?ritii;k f?tl# g M T"BBl nijjt n Ku? nr?(TKr? Illi? i* CifcnMr Mil, C.rtta- Crattr Mitt B, Caftr.sy Mm Ann wirh st Krade ?t l>?.haoi Mr* li, Ollnly C'nthe Gardner Mr*, 7th it GrifwolJ Jsns?I M?r<-?r-t Nn llu; Uinin Ulnlnth GrsyM.rj I' OriUa Mr* Una m m Mary Gilllt?r Mr? H J i?n < OrartyAlli* Craat Mn< Jo< I Craf'.vn kin Fru- flil>b?nMuy Mill M?t|t ?M OtIT'lii U!? I<K Grady Bridget sxt'aS Gaarely Wrl M?ry (Jial.sta Iri 11 in- GUnaii<Mir^t GIr??on Mrs, It b?'h Otlh-t>ly Mm, aitkst Gluci MiitBrd(*t Wu'i.atuiit Ctrtii Irsfm Ctil '-.n Military liHr'.' V Mary Gifcfcas Mrs i?? 8 Asuo J?| Cil'<s J??* H li. sdon Mil Itt- Hoffman Mis? l.lrsa H- *ts Ml I Mti;*VtMt Uolton Mis. Mar. b*'h C tla'l \sn ?nr?t Hcurcy MrrBr>dft Hsmlltt* Mi'sMary Houthtc.r Mrs F I H'iKuu Mary Br?tl?7. it.ji Br Halts I'raUirioa si.p Ilirrr MrsH'm J Bompt.ry* Char- H>kr Mis* Msry Uail!;in Mrs, lottc?U 11 Hard Mr*, A?elliaryst U?!f Mi.s S*r*'i J bus B Fau.li.y Mi?? KlirS ilsJI Mrs Groruu n<t>hrslk Miw B?<ir?'? Mrs BK* Kill Adsi Harriet A llase. ,t l>ridf.t Bulbar Ml! M H llMilriiKi E:ilk Haisr- llisi /run- Hum SI ? M >rj n Jan* ti< U Hunt Vui PitII Tif Mrs r. is Bin Miss Kliia- *)<> Ulll V rs R.sa b*th II?r!?? Mila-a IXaklsT Mis* B B U*art Mis* Mary B1?-n tfarria MriBusn H?|iai Mara .r-t Dsrt Mi* Nhc; A Ann H?war4 Miss Mary H-Imu J.ksass Dkilli* R?*? / Hf?ry Mr*, l.irtlI A J Ir -M ** Mary J-B's Miss Mnsha Jiiim Mi?s Sarth B Ins Mr* Jo'maon Mi** Ma- Jvaraot Mad Li* J?'k?'.n Miaa Mary rilias IHIpM* i Jsblici Mrs,Ve*sy Jvy** Mary J<sqi*t Msdasa I Jessy Xo*:?t; K-tf M'*s Mariam Kirty Rarah k'.Vnrm Mr* H. li ar-Julia Rap*" M|?s .SarahO l.alrht*t Krr'.rr Mr* Mary Mary Kia^xlaud M.a? 8a* Sanaa Aaa Rshc* Miss, ftsln rah Jaa* Inilr M ii linlat *t Kn u) Mrs Vsr'kl ksl'i Rlisatoth Rmt Maryn-st M ksl'y Hut Aan kally Mi*s Rllia Kirtta* Mrs Rllia T k >llst i at) arln* krllvMiss Mary Rarnn Ml** L'ath?K lliHJf. I'atl.arina Kf nay Rllsabaii rma ft i i Mr* H V, La- hildars Mr*, Ori'?n>Kinyslay Miw Sarah r<i) ?t ?si?h*t 0 Kit* fctfthar ^ kiai CaKit.-.n* I.atlrep M'?m t 0 !? ? I/*My lM Ann M "/' d ?t l.oatr Mrs RMsk l<?Orairl M*4am I mrf"> M'o i.ynell Bl'ta I^uoaaniar Ma'laiB LavIrr Mrr Mary Ltoi* Mrs Ifumi I irinf saMiiMu|m Mary Aaa * irarat I . V karivrt Lyttn Biidy or L->"a?y Mix Mary Loim Mrs J Y, Bridiot I.yachAan* l>i!l it Us|*l!srM >4anM,yssiMtn I jrrts Mi?trh?lfM Llfr'laiwsll M-s W l?tsr*?aa M'ss M n* l^.arr- Mrs BJiaa W ^ I<*a Mn, Bar- lay at Mary Mr* M" M ai Miss Ann J Marasr I Mis* Mary w. . u,.:ir, W. .U -I u , N?(wti 1 >'? I C MoatUil Mr? lll'a MaaJ I'atfcsrln* *>W Mr* II.i* Vnittan; lllia- lw!li| Hi* J ui T Kigali? Asa l*!? ?J " 'ill' (Ml _ _ Maul? Kit a J ?i>iK n M-a Al-fa M?rri<lrr K11C M n tun hriJgat 'J> %i) Klton M?:<ra Jaii* VMi'.MliuHrtk C?ll?rl?i km; |i? lin I ?U.a:.aa <uk> l if'T a Molllnl Mia* M?-j'i K> '?> k nil t(-V?rtin Hrtrty Kvtliniy llrldt?t lit* Matcaa Mr* Mul4*?a* M?r?t ?>n , *i>'??rikl, ki ). * Mr* Jim II rraj Mix < ir>ITr - .n Ht U'hrj ar <U?nWr I ? J V '<f *r- M?*? k< >,i?i Mlia If at- Murpky An* Ku.< VI i' Ai ifllc J iirt' Hurt) T lilUn J H 'i-.l H-? 1.1- Ma ti-r??-a kitCi- ki.rpnr ktri'l I'trj ( Unlit U k .r?h<R >i U i j;. * Mra Wm ktiiiu Vim AI: - M>ara )tr? OonaliA l.iilw; Uila ^ SCij Mil S N' aal H^a X t i-.r. Mvry Aia P? ?' fiiti O'O nacrM .-? Mar- D'Brl * Mir? OJbKllr (lira- carat (T< kiiji kin lll>> t'lk CrO?j?r ?f?" r ?r O'l'vaaol t'?'.ha*ia* ft'l nut bllif r?tk o'lui b?iii O't'irj k +t j OHrlaa HI"' LiM O'Na.l km k\rj P r? k?ij *- v.ryt r niir r?an?'?? Mr* tfi ni> M.< I'.taa4aa/ EqfV<n'a kiv ktu fwfrjn ri .* h k?r? I'm! ?? J V ' !* r?tli Jia? 1 calir t ait* PaMt Lnrr I. I'lrajlc M-a ? alt I'?1 l > Mr ft*, a- I *laar M * Aaa K Ua* riii?fw? > f> Jtka P?r'?f In ; % i niiJ?r|M'. k?ff 1'Mraall M m I t*>,a Mr*, r'ailri'ra I.M r>?* ? I >m ?t -'alia A r - tln Mr* j kail P;? Miia Hut rria>.b?Nri faal at# M'Ai 4ra Mra lu| k>(1tt|klial M K'DiIBiII/iii kiiilti|?iM tt?l M-ka.i.y M -Mary I'M*' i 'li|S Mr*. ?# it'Urri (H|?( >: > aai. laitk Ilk f <" I ft-, Wary M-< ar\l t Mia, MriaaiM A<a laii M aa !/ *al?ia? M I atil'iM* -a* M?< . r< an (Iji- llk>llit Mm* M .i a U.m ... I'Xaal aai PE? Mitaiaut I,1?? k>'k.H kai, < a ? -? Aaa II' Ho?' f ft . ? . * f M*rr Mr** A?? *W| I Md I<?mm I * Mr* M' riUT K- kix III * M i V'l.rttlt In lld? lot < 4n J..( M*< * * Mr'. M- ?*?r? Iji I jh I luf R***l*ll *1 k<rr Itlali Itll Itbtln Itfi ^ Ik m Bm (it i (Ivllt ( ill# 4>IU Mftrf f.,u llln U Ulntr ^ R*t Mr* Va * IWi * <1,111 Ml>> *> illr Mart i*i4* Ri?* Iwii Ri?4 Bm II'h it R~ ?? Mr* Marr R.-l k* Vri R**r4*a Mm M*rjr R""* Im Ana M?Mn*?-r, Mr* J M R"lfa**4 Mi* I.I'.' ? R.'trb* Mi** M*r? R?4?**< Mm, L i4l.i'Xt In li- Rc**?t) Mr*i - rn*fl* k* it liiJ* liMttMl Ml** R<.4??*? ML** %r*M >*>a*M* fir.dr* Aar-lla* t Rnllia* Mix Caik* R|?? Mr* I > -It* KoIIIt Ml** Mary Rim Mr* Jam**?1 R'll in?a4 Mr* T. RtilltMr* ink* R<iri?<l' ir.ut Knar* *t Nr*d Mr* H**n*M* R-urk* M ? M.-kl |M?i*M'<RT R RaahfViartli Ml**, R*btris* Mr* M n?4?'M Mr*Jn I *t R>i*a Jtr.o Ri"i?>r? Mi** U*m- R>*a t?? R*j**!<4* A&a U*? g Mj.'-u Mi** *Af t f*? J, 1% Mr* ?ialth Mr*tfa*r Aaa ftt*(k*a . k.^'uib Mn*l*t Mar*' kinlOi Maria Cfa*rt M,? (: a ?*r..r4 Mn.i' ih ?t Hiajtk WI4??ri?h? Rltkal* kml>u*li fh***? ??ni Mar*tSia>th Mum h?*a R f> aw Ml** IP*rjr R Am ?>IM K5i* M^rrr < ' ?> *??*? Sksltfir* M'** MarglBw'ft Mr* OU**r 0 *k Mrs Mart* kr?*al4 Letiaa itnl.h Mr* M*?*lla A*n R*lll?*n J*n* Smith Mr* K A f ... m. Flic* 5aII ?rl*** Mr* J*- R*lih Ml** Art* C IVa'*r Mr* ltlky nan fault Mr* RUaaMartla Ratall k**.k tlrri'*** Mi* Mary R?a??*f M"R*?ai?ll *mi'k Mlat H*rf f Ana I'ltll"! tr| N A taltk Mi** M?nt " rd Mr*ki?l'a>kaf,'?t WHow. Riartk Ml*a Mt*a Rt ml Mr* *i? n lh*lf*** Mary M Ph'a* Mr> Rlk?M?k Sk*a M*r? Aaa R??w?? Mia* BH*?linMl I>>rltt l*?i* lllnUll lull Rl*?l??'-a J*>a*?ia kl**l* Mr* R A * **h<rt*k RXr% IT lk*(n??r<H???r*N|iTia Hum* Fmt'k Mu* Ain?* t?*wi l?m h'<* M? B?j<* talk* **! ra* ??<>? ? I ? ? T Tliaiti# Matilda C Tajlor Farnf Tlmrad.hu Mimi AaTk. biImub Mia* tli-Tr?uman MloJ So- oio D la-2 pbla Ttn>ia|?oa Hiu El I Tn?f|> ?ar 1 Ann iimm am < ? >?n Tully Llirabtlh Thou Mr* Tiarall Una l<onl? ; TiueMir* MarySylvaTboBiaa Mrallarrial Tm sir Kn i ml,* Ihormun Mra Sarah A ^ Taylor Mian Mar^t ^ Van Bcntbatcn Mrs Vincent Mi?..8i.incy Van /.audi Ifri Krani'cn Vanderlirrat Mr?, l.oi.iaa V<B l>?"' MaryJan# U d?*y Viuoatt Miji Licy VcrLoa lira Anna _ Virtuo Jjtua W J Wallafe Wary Wllnoa Miss Mary J Welt?? Mru E M WariU atliui m? Wllltaina Mr?Sarah Wren Kin * irrtn Mint Kate Whit# Bridal rli?e WarreB Mia* Mary Wliitlock lira Mar- ?'w Ui?-2 H tlth Misa Hr diet xar< t 8 Wn?hi Bridget Hi tb Mit? Caiba- Wubiu?ton Mra Wllun Jaae tint H Henry Wilo.i Wr. Sarah Webb Mrh Marj Ann Wui d Miaa Ann Williauia Mra Jan it W i lie Mrs, ?li n rl Vl'atliu* [<iu It i Sa-Willi .in> n Hn W belun Catharine rah Kar/an-i W.cka bra Motca, Ward lira Blian A W'.te Mra Ca:hat>th at Warner Mm David rino I K'nibtHrik ? Way Mra E A W ,nnnr?MraK Wil>un Mra, CI'?ra- Wrlah Mra Fl ?a- U int..ra Mra John bora at Vetb WtUiaiua Mra llir; WcbbM!.?U ? .okoffMira Matil- iwt I. H'jbltr MiaaJin* u t??i| MlnEliuU CBNTLKMEN'rt LIST. A

Aldus George Akrarawn W P Abraham J' lrph Abbot llr l.nriua All|.i>i't Mamu.'l Adntu* *! -'"r(T? . Aitraon.Mr Aliiiadir Kubt Allen C|.t Mnll'.,rii Aid- n i rt-f F Allen John K Albiu I4*uri | AUtn F. (' Alexander Jam'fl AUiDi'uhs K .\t<!veil lini Al?*ander Dr K II Aieaauder Houa Ai>njv!,ii Alexander Kn.au'1 All?i?4'A Alii n QilLert Amhlcr Or DO Ames Job* [ AluetFiil>airiBO Anthony k Euier- A?oroo? A* r.? a - fcstelmi Pe sen?2 A nd?*r? on John V AndrrnoD Chirloi Andcraou J F I AnM-lun Charles Anhmore John Andoma J R Aotin-vn Natbnnl Acli leyJ.Mph Atint in T??'i II ; A^rell Idwaid A rnolo K>< hard AnstHi ('<'1 Wm F I A eli i i?-??n Jacob O A>meg MN AdoJrh Aiidoall J-Mnoa B?2 Anna new A doljh A>em Williaui Q Atne J?iu?a Aiis\xx\$ a li A<lamfi Joirn Q Ac^^k Ifr Anna W S * JC B I ttabcock J C Bradbury Wymond Rabcock Clarify I Bradford Ceo W Iliftdt illiirK'i Bradford Geo U Ura?Utaw Hutul Brufkeh Jvaej-h Bradley M ;rtou Iliad v ilichatl Brady 1* Brady Peior brackim Anthony Baclua Mathias Brady lloroard BikrUl'o Blako C M Baldwin William liUn'.hnid (.'?[ fc J Haillie rapt Ur A Bailay W II D Brake H liania Wm , Bancroft Ceo Bail N Uifii liilfM'inM J P i B*k i Jani<a Blauchard Howard Iilak? Dr A B.un?aihaa BalMV ill, ani Bar:w?r (leorRt h.irlsMrW Y Barclay Jnhn Bartlott W BairVt M Barr-vl rhiu* aa Barrv Kobcrt k 8o? Barlow J 0 Barclay \\ alter C Barclay Dr A II ? 2 ! liaratow Mr llarrot U llnaia Barclay Dr Jaa T. i llama Sidney barrvU Jobu Barber Thomas | liarkor tie r^t C Bat aett Jame* Barry William ' Barry Du\id Barrett Dr C li Jiarirrtoa l&aat ! Barry MW hael BarUrOoC Barrol W?4 llarnaby Thos B Ha??y Dai id K Bayard lien W?2 };rai>auarih H"K? B* **eber Kee ii W Battaie Moafl llrbb* > tl< n+y 11 B-.? bee Su * art Louis It ull JertiLiah Beau wot, IV L) Bta'i Miuha- 1 Hot.I 1! raco A Ueall Saul 11 Beaaen l*hiS W Be?um< nt iUn* Br-ady Jofcn B.er Adnlph V ' tor iifhan fcdinutd B?-oka Jacob B'eMy Ce.-rj^ H t) B. atti- Al xiuder Brcea*) 4*th.w HtMi U D 1* Brct?**ir Dr t bna-Hennrit Taoa Ltuan PauiM tajkher Bellcwfer M n? A ; Lainoa i I nrlcs Hall h A Baler Mr (Qua iaaI Baker Franklin Barker k Wliittft- kcr) i liai ker R $ ler Batup ?ti J^hn ItttrLnan T Brnnetti has Q B?aroiot Win F ! licnzoii lions Clf- b?*il Davtaon -2 Boll Thoa In.'iit li ufyn lleury A Breunan HicU?4l ll^Mbt'dict ?S l'renn^a Tb >? B?rri;n A J l'.? i .< ? Jacob JUp'nan Mi^hv! Br^'inan Wu> | I'.er.ton Jiu. ii Bcrrbald rLr.at Baana.t Taof iti?*er llau-Jtin B?-r ratd il.ua llrew-rJohnA i Bnaa Mora Alalia II. Id. n Hen) J I Biaty Waj J M Briat Mr t**a|| O f llritik4*vh? IT la 11 Bir4 Ma , D B BmiaoH'si i lio^ardua li'.*nrj L r?rlak.M JCoy T?ri-?rUy Wm h'^irdM* Alouo lloeae TLvi Kurort <?orn^liTii R B? nd D C-2 Blondon Moni Bouwr H H ' I'oh it r B?nj R Bo?.ih Caft Jotojh H..Mcn ilaory ! B"rr?H'iaU Cnpfc Bt?nni?4 Kct J .S B Idin * I'ricr David?2 Urc?i??..n Albort H?^r.? raan ^ajil Erotibfv Juhn H?-lt"iiJohn llnblo Qto !Buoth ftoubtn Rolanjna llracu E 0 Brown Co Brown Wm J ltro?a Or# W -3 Ksardms'i M 11 Brown D T Bro?rn S II Hrowa Frnuoia VT Hrowet Cant llrownJor.B I llrowu Mici.l Brown Jo* II Briiicator Ttoa | Bot-ekton W Brawn l,n?rvooa Dolvcj I U< i-;btWin llra- ean Cti&l Il- yl* Th<* J UHi Mom i'rt'l- llnwin Krar -in H-iifl>l..n John Botitrunha ii.r jR ll.yr'.* C A ; li. *ca DrKS Boy ah J Bou?li?a Pata Bnrtwl.crR M U K?) !? Alrxy Btrb K4w lU.urW John Huyle Jaa Bo>d Jai j KurrSi'lcty BovU Wm Ilct-ry lluoklov Wia H , Cruckctl Joa'ah llulkloi Krr C il A Itsotmuter M J?3 Bark taptMtary Bfmcn Jja Al?x BuEl Mr llnlpiatina Ilarlinaaira O J lluroan Moat Xdv | llrcth W C Bcr: l apiEpbr.ani Huik Jaa H Butcl.or Win T Bum Audit* Knttarwaijhl J llrnali) John llunhjat Hnraa MirLl Bntttrvrorth The* Burnt J ha Bur* Thm BnrdoaJiha Butlar Jof.n Bailor PhiUip Builint J:.s II l>n?.'.n<Jo Ixt liuu.u Vi a Rarity M.tbl Burbot (!?o M KurkJ*] ; Hymn M*:hrw Bryant Jaa lt>ru*?Th>? liymc ftdw llr>in I'att lir>??t-< .% W ' lljruiJoli* Br>?o Rjbt Illy tk* tie > BaitorJa* llirn liltr Br,?<i i>r li T Hrldrn c :vh?!J?a Brighto k r?r4 llr' '*? J A Br.aa; Mint C ; CiIbh Martin r?lt OoRttei A HtiUrM F L ! Cain John Cnlhnmo Craar Bonia H 1 lantloaWin Caaaia J J tinacalito II Chanoj Mi a* In I'raaa II A i >vn>a Tim Caatr JtrcB iali Canon Joi n Ca-apholl J II Cavrtrinn If iTatln Pn< 4'alhonn AiuJo I'smbi>1 M tn t in* John Clafloy JoLn i ( liabot Nona C ? ; lli?y B?:.i-y ialburur Julia j tlnnay Ja? <-wpMll I ?iia l".tBtarlus Ciaa ! Uiuk? k llall Clark l> 1> A 1 Clark jay 1. Olarkft Clark Dntk-S Clark I*at ilaflaVuHi dark P*.t | <.l??lic Wm Clark flutt H O** I'LarNaJcl.n I'aaitlT k O'Connor Caroj John Jaaat I Cary Baa 8 t ( a?? 1> Win t arry T T Cbaiiuia Diaa J A Oapaiaah Mr Ufaci V A r?i, Rt? Alk'it * arr C'aoi Hi ary 0 I < any Mlthi Carnry Ml' hi Cariar Jt I'artar Cart Wm 8 larlln Maa* Von- Chap nan R*a D Capoay Phokoa a'.nnt Ckaoo Uudlay If ; Carntll Wn M Carr E.luarJ CaaayJoaopk Claud* M. na K I'aloa WiUiin 'baM'l Muna CruTcn I'alr.'k ClaKiac'ra B?rry *Va*frr4 AnJrrw . Caa?hlia Pa* al l'r?aiy I'air-k Cafanaifk Th?i I Cauyl.ua Urali Craralirn l>r A I'Uataaaa ChM il Creptaniea Ja??k ( liS rd AJf. i J Cltury j Cl'?Jh Patrlrk CU't Ilaail M ('! ?rnai?r A Jan rlifl.ri ThobU Ctlf fluary T >inioaJ">.a j CLild K I c.f Xh-'Bi.- S ('< -?n ? !',< | IV rt\a AlVart J <>' ? U V M Oollla l>a'l4 I t'- fhlari I'alr' k i'cllina Ikl'a L i; Xami M [ t II.n Jan."a I. M I' Calf U 1Mb W i I'aUvHI Tat't?I Ctllina Cnrt'a B i:. II An'V-ny i t cB.y K.eUaid Oi.ll<l?i JtB'l I'.ll .a Dull CtllaaJaa ?>aM>. T J C?ak!?a J .ha Calliaa W (laicrt a Jau;i Cola C II I lu.|0tnr.'?rm t>a.(ua M O CuVca Jaiara fpit Carl CroBiVika M aa i rony.. * in R (>???r Iliiil 'i i r?aia Ji ha ?'oin .HaoiJ Cca-aa M lUiaaa C. eacaJ~'a C?a??ll An/iiata Cu a. id Mr C. tlcnJ.' n 1'ua.liat I?r J W C. bllina ll 'i.ry ?.' adcc Java (' ?.?( rntriek Ci na %1'hac. Ctnom ltW ?rd C?an?r t Co Cn?.??ll Jchn CmktM li?ur> W t>a.io?ar Wat C'-t?rJtkaM C 'I Hrl'aril I'^rnlnt lt.ak <1 S CaiMlt Hi?la W Cfok II II <'*rrl/?a F l?in | Cn.tky t.i?a I'rrava <*rt mn cf w P Cnok Jania-t | I l a* B-3 Catifllo Ji.?? Man- t anoll H?nry rari'lan I'MUip utl Camay Ftltar ' Iri-aayMr l ' rriaan J !m CV.ok Mli-ha*! I Cr.iiby J'.l.a <irryNI?ta*l I'urcraa Jamaa I ( . ran dy Mnn < ..ji?r Thouiaa 1 <.'ork>r ?f la J IC"ia?raa l?anl < aaiol" Miak \ arnuaan l'\trl'k t faland vra* < ?a?r T H ?'rjal?y Atahrl t <.?ttnr j T>aa Conaiaa John ri. iiah A!?a ll-l lai II--I r R Cbrrh JtVrrr a M <>tiaiea H |b Coiirr W .'i ?ai C> ortary RcUrt < . ai"r M J'r"par 1 i fitltll a?i ? iata M fax D r Ctuchirr Jtl a CtniH falU Or??k>ha?k Aa1 Cutler * alna C.r.ltJ ??r*fhtaa <r?? W Crnn I'mLtick Csaniaitaai Patk Cur'tag, R^WWaa I Ctm iil'kti ' '???MtcU?ti kC? 1 Clurr ' alt-.arl * m U I ur"t A I -.hi'l IIpal M*r?a MM ! <?rstVih*r k * ClitiMun J?tu> A Cbaiilctkaw Htirj ! Oaaaiuttai Jfrba p I D*lt*aJ?ba P.IIT ratrKk D???lt J<k1 W ! IHtlltli Joka L>?;lj- Mlaharl D?lyJ?-nM 0?i? fraacta J?a?it Jan-nlT^yl* Data r?trt?k i Dally Jtaia D?nMl? Byr?n U l>ar?apm Ira 1 IM?? liaria Da?t? II?ary DarH ft M*4*r Daaa* J?M?k B DarUuti A D?wby a ? !>??>? W D?r?aaari Jaa H RTlJji.a , I pi.j.Ji DayUJN Darin N I Da*i4r<a IUt?rt lHrlf J?l.?i UarmyJ^k I l?4Bi'!- A* 1 DawaJot.a !>?>Ijr J?< I>airt J"l a iM Chtrluunay Darlit k !loic?r Dtca"> H'alAtn B M?at-: In?r??y (larrf.t l?? Laa<)?* M?auiJ Daaly Mi-ka*l Da?ra? II D?laae II*-a t Di MT DarVaa IH A?*?i?r T Or laar'T J T D-aryI.ak? Do la< rui/uaa I D<f?r?*tOI. D.laran P N Dfti U?o F | D. Graf^a-d Do*- D- rn.i M r>?alyj.ta I a*il n l>?la?jr AIM r IMtuo C I Mux I'ul Dtriianax firm ? " Ifelaacy ktil>?iU?r )?7.t"4 JnU Wi'ar filial* ; I D^nrlf* Btrtaril I' !> J?? t)r Or.kala P."* I paaiaa Ilaary M*? D-aatm PR D? M? l?att Dr-xrai Ja??? W Drilia i*a?l D??*3T I llr Mora folira D'-atoa J K * l?a-.a? I H I 1 M?ri'? fa?Unl??ja*A B-t j Drrnatn J?th D^atl? Rithl D* Parto !'" 4 Uif*ia?? 1.m B Prta Jola R Dn!?a Ml" ?} niliia??rr?.M C Wrt r?l It feminr *I?M Dlllca Mi'kl t DIV*?a Hf &, t ?r a* A?u?tl? D'Tta?J?? IHaka J?ka Vibalf Wm Dttrl'aal IMria* A B l>M?a i" I Drt??. || Daal M?on4 Mi lnu?n ll?#? P>?4 I Piica F ?u-n ^park ' p-k,?i.?J?ia?? t . I I OjU-a ? D'?aa I'uailaa TV' -l*. Ja-> n O- aa?iau.??i Fil- D ilaaJii boUa l> l> liaa 1> aua< li'Caaair low* r?m;? ? <ta Julia a Ca Dva?b'riy II I |>*Tal A I' Dajlf Miakaol ? niap?< *???' iMoatlrHr Ut toyJ D??a?y Tjoa Davaiuf l> L l>??a?llaa Jf J?-?a DmIij Jtka D??aH| Bail! ! IHrr J?a ttniMllr l??Traa?# ' aial B Ptmr Tl?il |>?? i n? J?im Ixaaall Jaka O 0<.t? baa P?i.??iIt iaaaa Da?l? Jaa.?a fta?l? Wn Vuaa* '>? ! panaa Jaa Ih Ml l|k'? |)<ilii fialS pnakaa Jm II-3 Jmdl-r O i> ? Ihiltl IUt Rakttt Dii all J'il bmPT" . R t>aaka<n A C I?a?otr?aa Aaptalaf *!!? D-i?'a? Jain?? |f? |>\'?* 11?4> t *< > in Pat/ Dra.airaAAl ? ?? n??? !'*7" " "? ? |imt Jiaia ? p>t?ritbt PmtU) rn A _ b?ti I> ,f*? i*ks Dktkr} ill t M . Du.l* H BlUttei. Mll.hJw.* ri !!? . S* Ititot I In'lltfc !? * < . Klli< I KI??t??U??i HiviiM ( l?r I'mori Dm II ? T ?? l?f'? 7h<?? Slvaf John BMrMft Mtb?r4 " K*K?u i*hn nlw.oi J II li.i.ti r?r* * ? Hk.f. Irikt i, l? F4*ar4i ? If K Itv'i lirVni ifk? i?unr i I'trti ImlM'tliW" * ?? Or r r tlM ?? jtwf ?l? lUlwrt Rent l?f _ H?on !?!.? T I'KilniiNllH K.Iio'IAT I d, Job. I' -I Dli.KfcBr* ftMi* Rumi* tirrnm F1 f? ||?n P?*'T IrtJvtfcc*. l'?l!j*???m iMllll Ml Fj'lom ChM * k C? P?irw?? V? ?u rlt L-rt.Mk-1 ri*i* * ?DWr Fnakltii Am?? Tt-*?y W m frv.r * * ?* t'.jf J?t.n F?a*llv Jm r?r^'h'fW? r?y T^'X r?r?T?? ww ii' J A f??? H-?r? fimul H Fitni r?tM frt??. ?' tl fl?M * y.tn??i |r FurriM** Jt? F?rF?il #?* Fur'l *4??M 1 ?1)?? r?'. Ttt l>rH# f?% ?? K??-.hM? F?tl??#r *arlnn4 W? * I ?u? faioMn Fi??i iiaih ^ " rilkii J?)ir r*r>? Mt?ka I r*?i7?ut?-i r<U) r p?,nar litem* >' T _ FrfnUrt *<-* rr??'? V .. i J?r? n rnt?n(kir!? /rttmrt BiH1# n I !?? ? T A ! *?*?? (??.? IHiH Jtrtfc r;i*itf im?L Frm* M? )?). ? I r.!.? W ??ArUl??n 1IKJ F rn?? *?'# ? hiti ilfvttty ?*un?? rn*> r ri?n aMr*4 r ??>'? !* ? -# Ti?* 0*vtf Pimr.ft R*<rf>**<4 lUfc BM Flra* John Friikte Philip Fif.'hn C r Frit? fJairi* F??oii < h*f Fijnn Jo*?ph V it * <.?ralUJ"ln ii F? jn William r*u*J?u*k Ftt u ? n (>?. rio ro?l H C-J Fora D?2 F? rr??t v j?- !?< Fooio ii H PoM* George B r?ln an V? nillvrry Pcrrtut VTm I'Ioicum Mr Km i bari#? ? J P.?w tr D B Fwler Win M ?3 I on i atc Juiu-.'ii f? ?u J .u* K'tt P?>?*r Honor F P Foj Jun ta lfM C P Kl*o?l Xcruiaa L Funl. * hcirrsn )!?\d li'Hry t'uruico Henry Flwkvr l'?M C Fubuui4??AC l ulion Jutpfc y Ji'Ata J j9 o Oalvin P?tw Gall HTUruarlo G.IoDA-J GaJlinper himen Ar.drc * G ahaui Geo-3 G.u\ I'etvr Halugkar Patiiok Graft CMu> f! (lalitfifcu C ??afi.*y chtu Gilk.n.i'h J reJtrUk GiWi, Th< tLia i ihaf \n Jan < * Grace (l.nrlea Ct>ri?uD ha Ouu?r B 3r I) Cc- (?roimfr > ? mil Gairaa John C aariu < ur J a*-r li ti GaironG Gardi.?r BenJ (laatjclu t.Jila r Geo OiHntJoliu A Gat trvll Nathfc* t raj Jehu Grajton Alfred G ami? Mi n**uar Catcw"?dC Gujiivu Patriek Given Jihn G?ay Fjl??c?t/r lii'clul AS 2 Grw^a Albert Grtaraaul' l?an D Gr?*utree H<??&rd Gr? arv Thoma* Grein KranfiiU Ur??r David W Grwu K tncnuood k?MS OwnH H Creeiwujr Joht ki o Cng nj Samuel Gre? r U illiam r.ntr H'm L Groer Mr Gregory Alfred 3 J'<ln Gianni Mk Son George Juaa*. ?L j Gt ititi.'r J? ha Ge?to? fr?roa Olanu Knbert G.I tu JaitcH P Gi<tu?l Ermand liibfcou t 0III 01 <1 William Gibson ft T Gtirtm J- ha C i inr ?; i ?<>? Jaa Giard El??G?l ?*ii Gv tye Gilca Win li Gil?-i heut-B GUI crt 4uhn J Gilbani Win Gilliam Dr J an 3 Gill W i-i Gilbert Anion GiM*m Ric ird Gill Charles Gilgan Patrick Gi'lett Geerge (,ri?wt Id J?m I P Girod ftteplu n Gill I'Lotaa.* < illelaad Um GrisaolJ 111 raw Godfrey >vlvcater ; G? dfr?> A God*?ka Axel Groirr-n J-?f>n G? d??n bauj Glo*? r Cajit H B Gold mith Ki<v u M 1 br?i?? J#t? U Groat 8 Y Gorman Arnold G' udficli I .a v i Grot* ISeuj Gol<trieh Jolm ( olOeii JoIib Grltvea R k Bon GoliUinieh Oliver B me 1 h< inun M Gull Daniel A (.mm r (ic rku ) Gxmrurd Joba B Grngovit antouio Guev it A ui. &io Guttf rea Alouao Gemtnns Urtuy Gilbert A GriflMia J?>1??? Gurlchrie* Thom&i Gnrtt tin ('apt Ganlm r k iwnrd G Gardiner Jeiruu- Gardner Jam< a Grant>is Ctorga ah 8 Gran t James A f ^V'Pi01 llgiS:'^!"mi'.'l'U" Jm* vZXr** Balait Balwi-J n ii u.Urt lUr u H in lJ*rT?i?D " ' lino MubMl lluu')D KukrlD ? u J Si,kJ"i H.ru.. am .l<oCtia?R Mart J* n llarba?*h "??ry H?rt S N Ba"b?""oh? A-a I W-a Uf?M0 Hnrktll t ?M L*r? K ?rrl?oa lieurfct 11 IT tiny Mm . H?r?J??M'h Uarl.au*. H-n'y I IUiiim u i" V lit?bia? Unuiol lUnlon I ?"'<* SllVri? J?hB lltrt k 4 art JUr.mtl-u A J H k ft ii at '? kichMl Marrtgun John 11m* oil J A J lUrtM lh. u?m n?^?w Ura**l lurmaai Mr. Pitt *1 I t(?ii?rft*l<i W ? ^T1 I kk. ....I i. Hank L?tz?no tnel a ? SSi.Am*. H.>;Cutv,ll.fcCoU?rm?u CtM k . li?i?rtv Jeremiah ll?#lt> Bytom W m.rm n 1 "tt?y Ittu'.i U?ald Ji-ta Bloteamp C !Uia?? j.e b Htaahaw I?K* 1 !) I II U? UeaJern-n JJna il. ! ,? j MrruiC SHndnrtoa M ia ( Uusthm Burnt iopW f J * * S.Vl.ba ? ku Mi'l * H. uu.in ll.-ir.ek * irteu I Uri,(,??(??*' linilatiDr *mL '* llioini J 'l n B ? |?k*vJaiu?a II ill * uf ? 1 bill Mi?h?<l-2 Ht?k??it J?hu Btokay Dftnlal D , llil' Ueury linkliy Capt D?- lliokay Jan." I ?wW bKkcy fjwuk I; n. <<? J< hn Jla*h;?Ul? rrie4iiohHucaini K I ll.iii.." Btrp!.?n BoMalto John y?i"'t?h'n u?? 1 Btlceab HtarjT-liH-oj J???? Bv, ? I1 IludM-i 1) M Hall Waahia^ten ihi-rn a. Co j | IHIIUtiR btmlt'.l ? I"i 1 1 IUdu'ii) ilitu- Ujiukliton 4?? J ''nr I "5" Hoi* J T Hodakia* I> I. UartHfcCo Uukb? WiUium ItipWia. SUmlJ L Of |H r II B' *-!> L??'? "* m*i Uarjr??M t.eo UapaBdwart u,,a,.( t?l>t h ;ufcyCharlca Hor?" S.3w*r? iWlla Ui'ini r Jo! ii lUo?knn. Bartin Bu?trd tllM nil w R s:^Vb J'mt' 0 u?r"-B SSijWuwi o ft:l&Vrixz* ll.yrv R .Mrk Hu.nmr.il J HviilVi JuMI lly??Jl. Humtl k?l llvtil???wr HawUnwiCku licncmilef H . IT*., i'h?\ Bikuiivc II?,?rv,t li?nt Wm B Ila?t Tbocloro UtillJA Union wajh>a?- UilMk-1* Oinrich ^T'J J" ??' ? U?-2 , M>t*UU Iriln J n??rj E IrotnPimool !?.V. c^nw W irMuWu i.??o n<' I4(i) *ft 1) U AB J j?rkM. DrJuT JUKIjS," Jkrobi Tb?r J .rt L WIU j.IL' , t0f a J..k..li?ICT JroHaoTJiokll J'rP" ? J? f w jl?rh J?!?? K n' T nr J-L1""" ?I ,r "ir jriif/aVr* i:5^noi,,r Joa>!i??a I *ra*U?a Joi:n?m liua Ji hctuu JvLu J"ha?on Plx.1 K A K j1jk?r? Juncn 11 * I J >lia?f< r K'-kk Jurdaa??t? I J-??? ?; H' T Jo4?saJ J iid?ni M Jadd j W a Cii Jjaail.'altla JuniJT Ji r?? 1 hoi I> icM* Jul. i RtM I Ji<bmT1i<? Ufc&a Juata rswur I Joiwpit l.r*rf? J?o?? Altcrt J' lii Ltwitu S*u?.ui ji.Litn kbttrt ^ Kallock Hobt Krrnth rr?i l< K. Ksjr ('??? f' ? H.ir?< y KaatpJiioN K? . fx *. na. \n% K?aa rbilip K*Il<n,( R U l%?Bat J? piiaW* K*lt>?) * EalWf I'ttnr l. -llry .Kha k?a?an Kauai kririi Tlica K. II. Jn! .i Kanuad B??j Ralloy Pn'rltk k.ti.i* l.aurt) Kaatira Ikua K<i'?ia ?.'k?j kcllcyJno Kill.) I'D Kalfciy Ja< kellin;li' f! Wm K'?n?j Pai'k Kanay E4w4 Kara-??ay H>h1 Ktaiiilk Pdti KiM.a-d v RcU'ioUy * X:K???* iJntD K"*ilw *' K t'i' Mini Hint l>xi< linln W K in M na (i k-'trnti l>*vitl kruu'^lk J Kurrr > .lot Kcuhnni^ Cm Kl il.iJn-U tv< ril*aii Mlchl StliHirli < ?? Ja> k.llmanlrv h?ll<Mffr?tk Rurktrt* 1 k-r Kklipatrirk T>"? Knight Tift Effrttt Klnc i?tu Jk<a<|iiMtD h "U'i K'Bt j?a tta^- Rafut U ki.tj Jar \ KlMtirkiM KaubcrMr kilir.u Ju knrjr r,ti?h? W Krnr?rJn>K Klnna'-yJ^a Kaui kli-ka *? Koa<ii??!tk| Moaa I/t Kallv-k H?bl Rlujlai CLu Coat ^ Ka >1 Jaiaoo I.ibJaR Lka'Loil Thu l.ttn' :'J I eplvT Dr ri!<b l.ain4?a (I H l.ai h K Laeoat ?? l iair W W luni-i? J' La B 1 aueritk W M Ulir(tit) Lako M ta Louncektr II- Laa<!>ra Jr-> If Ijali P?t?t LanlTTijr J1.0 Land Hrari la-nk K T I Mkt<p liu \ l.aojro C?rt l-a!?r.a k??nu?l l.ta* Ldaaid 11 Ui'Tipi UlC !.*? ;c.n ."t?T a Ltixtct k T?aa- La?k!n Mirl aal Uar.aft (*uik.4 Ma t Laalell J |.juhr?T Jh Ijuii R I aa*f*a>iv K. t? IjtittU Alaita ! >a R '.l Lao Ria'iari I I11J ?? in A * L>? V Ju l^lml 1 teroaa l>tH l<oo W l.?aai(t TKfca R l*'da U I. l a Rib Ncaa'r l.ao Jva * t> nia(ual) S 0 !<? !'y LVaala 1 < Uo> ? (' 1 aaaax I aary l*?k D?'. til l?i E< j Jn? I.total d J?" l.araaa Juhn 1^* K<>fct?3 l.rTT 8?l-;i"'8 l*?oa l^.fJao l.ii i itt K H L ita Habt Ij-i lU R I i t karri<# l.'p?reab a W T ^ l.l?>ra- te Imi L*Uil 8i<r Coaara l.i?U?*m Liulr M 4 LUtlc Ar-'ji'tK Littlafeklll 1 t l*>?k!i?rt tJ?<t l.-"'ka I'rt J*ri?k T U>k*n?l?U M A Br?i UtltllilrM im latrat- JnL.. .nw llufy l?orta* 'aptDuHE l.<m?*?>nliy ?m I l.layl 8 l.yna'i Jnn In, J iC j,??al anJ ?i a L-.?n4 ?rai? louir fc La Lvrd ll>irv Wllllim IVtar I.) on Vt*? II -1 l.ytLaa Jaa t si'l 8t?fb*a l.iiruiaata Ij?Tt?yo J.ua' Mr t.-ilafh' J lyjUa ThaHy J.-, a-hjia Lynm <'air t LODO >8. Division Hamilton Ktlsioa Mari?n Dlviaiaa K)at*rHt'k Ii.viaiOB Harmony Dirtaioa Kuhi lanl'irli-itn I'a!** -?? i bitiiltaJtferiH WiUmi Imliiw Ditlsl r n ? 1 I>n laioa Marsftali DtviaUn Bii>li.?iva 4i?|ia- j DitiaWa *a?ito lyivUina CdluuiMa lua; !> ?t?ioa I Bfayti'.s 1>l iti'.u C>i*la< a IM; JnlapriaaJ I Ihvwiaa Saw Y< rk Plvlalaa Mrr<-hanl M .1 tri-v 1 ivlai.a I tiaa<UM| IMvli!'? Iintrjr l ul l litvision k I'ltiiitu bltl'isa I'aion Iir*it?r> I'nnrj Ptvi-i n AahlkB I I'll I'l.v4 Dtvtaloa Bmflra Divln <a Anwlna tr'. -i ir ll'?i?tn? l/llBOH Dnlll 'l Mau?? k l.i' |> ll-MH 1'ivla.oB * i asut Dt<.?i?B )'iu. iia Urm it m T?1I Cimi' l Slu Divlswa (Jar LoJaa 8\!? 'aa |i.<i?>i.b M?"?.anaaPiviBlOB Pntuaa !. I) Ub l"h?rHtfetaCMMMli u m Haiti a I it Klal* M f Uc?a Ma-fc Mi :?aa Ar'kaVaal Mar ratb fat Mahaa rk*s Mnalsti Mr .! aftala J"l?a ManilBkWn bMdii kt?v?| kalitn Jama. MaJ 'Bay Paik U Ma n *. ? Cyril Marsl ail M .Ilar4 Markka* K Manxes HartiB llXa Muyli; ? raa?*it *4j t' M f Malurea 1Kb J A Balta* MicbAl Mayi r It Imlxi P MBfftAaMOC rrili F.J ul , Im; J B H??a*ll .V-kclAv V 1.1/ V ' li H.iraOi Ma*r ?o Mluk-ll U M.i ? Al<>. d M M'llar MMnn* Q MilW' Mil 4 MilUM Irarkl'a M.iaa 8-iau.l MUUAaJnx Ml.or trr-. i tk M llar Ilaratii II "da)i .^kliwj i? 'it', l.i M?saa*yjas Ma'pi j Teas M r*#i'r4 Ms??i(8a Jaa ?vl'M> r'il? Mi' I>bbI4 ;u Mwraib Jan ? Ma.t.Jafart 11 Mal-f'ir D MatUarl Jvlat M Ma .ar II Mb I* M Tim-r M-liu*J :.a . M?rtl? fraaal# Maaea A Mania U|i . Mar'la Th"? at Ma?-?y l>f f II Maria M ?? ? 1 Marji-'btn May 4aha M?-h a? I'b: Mbi wall U( Mar rill M R M'lrjwy A I ] Mallaa U B Malla l? J? ?-4 T l!-( J.nu ? 1 Wtft'-a* <)??a MakarllM ta ?ii>.yll n k Ci Mlaar Wm MUla II H MIIUr4 8l??h?a ' Mjjja A T Vila I Uan BU...I P HT'aT4 ? MIKaiM a* MiiiH I H 1 Maa?r1?f Afl.aj . M?wT?J Mj' aajHna ' M*of?JnK" KviI'bi J'K)>i Ma?uir? i Ua Mataa Artliar kuiiin JiBM VmnMi Maaa A V Mai.aa lUt Ckt A Mall Paiar< kalkylKu M?-ay l a'rtik Ma* 1/ ?'*! icat II I Makla Tatar Mai la #a Ma?-. hit Plate* Mania Jtba f*'-i?; K?c i 1 I t Mai v ill k/am* *att?r*r |iU?il'li4C M?r?:.r? ft !?<! ? I?i?r B u M-rrlll C K M?r.th*v M>m iT.nOtfi-l 1 llMtii TariMM 11h!iw ?? *-? ? > llUr Ata'la Mlltor r>r J Mi'ta J T J T 1 W I II licit' i ? kill r J. k? S Mlllor I>i*s lii'ii ? i Moor. I. 0 H mt?n B >v?S*a Jh Mo it K<'Mtrw.'alTt M-ill . ? > Tkx y K")l? JctiM M??r* llirtu 4 ?rr>. (i*? W l?rn I U MamllA Imiwn leM B?r??J?rrT ?*ra? Waa gmt ;>' ? 1 Marlia Mr *..rrlt iia l i? i Hur l llr Mf?r? M?iri?? l'irr*? J f M hi ! r m ?i I Maruhv D?i w H???-fl Kamwa 1 M ?. ? >r Harp*? I'atk i Hun) Ort |?r?li| Ju lint) Tkt> Motor m S-ntoP J Bwb jlliuf i'wlij *? m >? ? j ii y nJM MiMa?I M*rr1> k 1 tt.ii in* J.Lif |rn; Tttt N?4iMrT j( ta 1 m i-.rT i ? * klk?r? rr'.T P..I j j MwfM ri*rSkrtja MftnHlokl Mulik.ll Jt'a Malta fraaki a Mirrill T<talr Mrrfbt I'U Vuiri> llnii. Mnru i Gn II 1 Mt trial'J JUrrmurt r??< (ortan H M.'ijk J?k? Motaa kMtla i,,ra I A ? ?'? '? ?' Mor' in Tfc M< a~aaitir ?- I Mikloili *arv?r H?rotoa it l?n? NlkttM * ll?l**iry Job* KiH-i T B artai itaaa T?'k On* Wal arpt.rTli* Alfia T>??M H H?C.r??*r Jthti V 1 R.4*ltff ll'OtiM Diflf Nili -nac 1\1 tiCtrlJ>?i >*l tir?J>i??k NfNi,j r 1 .< tt? ? h?tl? M'Kk > J .10 MrtKw#I]J?a-? 1 rrwila i?? H?Kiltrt?h Du.?l t : 1 I ?rt| J*? l. lltHir < *rt?r b??.M t(titty R>-n M-C ??i ,' ?. ? < nil iit I'l'isu ? Ml *?<:.-?? Jar 1 OUtiJ ItNiiyJn n? i?ir J ' r?rt W?<;i ' Itr.tk 1 |aC?ti?i| Vb I l>Van JirtaUk rC*r'>y Br, ?k * tatrt a M<0<> rtJtk* Tkttlff Jan Or** r !>? 1 < i**H Va n HtHiik ?rn?-4 0Klmh J<-kK >f?aiHl UM liltorii |i(t "<:ir?i-> * r?? 1 tf' m.itk Mt |iiilthc<) i l*???r?k ( ?S t C?ct?r iw< I'l'M * 1 latNiM'Cini IttaitaM *<*. ? Ji> 1 p?fe tftsr-v* , < gl(lH) hi 1 - - ji -- - ...ae MoIwiiRjaoD McCtUOvtft McHtlwMl /i>?f MrGv?wn McCftttr*/Patrick M ttiliou ThoaM m?0. nu?U Ed?mi l McCauu fcdwtud M MuiUa Jao McGI?bd Uvrutid keCov J%aca H Vitt? Mftiuin I'Lcs.ut MiOiiU Null?2 Al ^vaooy Brj?? < "P? . . er *lil?? Hcllartv Jb# ?>' imih'vJinn) M ?'ol>h UiuiL-1 Ic.wr jMM M. <;i?r?r W m MuCUlha A\cx?a- M " ?o ?r Mr Mu.rtiur Juu a?t iloV?^t VTm V*rin< t I> /on# Na -oo Ju'.n Nai rn u T R Sr>iD>a[) Sftail Newip ?n Jaruk .Ve^.ln I'tle*?J NiikiuoaMr Nail Carl N"wl?u M -m1 fcorri" B ? Nolle K f Ckm N.'lv Timothy Nathan Mark NcW''ii i N"?iuaii NtiwItrryF Nvlis An'hd ^ Nit kfiit d E^licn Nolftb N-.luo Jtf*rtia Kovirrh HalfL n KM"itoGt? N .i?.|. n Wt* Noih t'r*ok N?uf*erOA N?-w < mb Chi* Nt * Iwfj cr Jacu*> >eviiiu Joho S Ni W >1* U?ni> 4 hirhol'Oej Nc !lu?*r Bora?l^ N?>rt\NeUou X . Uo HartiB Dr -3 ^ Nye 0?|>t David A GihirDrAtid O'Hryn* T O'Neal John U t.MlfUb I>!w U'NclJ Philip O'l Oitutl Juho I)'!k ur*1jo? J*8 Onhorn F.llinN o*.> .ru llaurj W (? Mj||>T?n Kuftfno 0?ir*nder Wuk (^'ivro chia (i.^uiliviD Aiid C!?i#tcd A J O'?0l? UcBTJ OidfUd John O'ffiioo John Oafc ?y John O'llrifa li?Dninh ord#man CL j? 3 <>. ri<H<t'ar Philbp Q Orillcjf >ranci Otgc,d 6 A Olf*u Wm O.ivrr Abm;r AJ*r- ?>h? w: Tu'.k H'a cerfy Olo< v vim Or J*ay tJ?o D T Oliver Wtb !l il'io John Or>?r* it* "rui? et. $ il l/l? t witit fc iui U O'.Neil Dr C F Ojrfc-lui ^ rnlitcrr*n Psr*** fcmry L P*ir? Sin-Mi Pint John * *r*u J'jt cpb 1 kiu?, Jflr lUr,-*?!? II ary P-?u Loci ? A i'mi !? l? w i'ru^.kiy <\ i jvi.d L* f rk Ko rrfc Piaer Robert Ps llior hit hai j i'uuj r WW A Fnu v Ktfii Pi ? t Hfnry L k Id I L U > Aleut r I'arll A (J I'utt rx? Ftttcu 0?| t Robt I'rii'Jv Thif I'aj a II H Pratt Jovih h Prun J.vner A I am?< u W'm Mtrun r?? ?u vim hmiiivt Al uj P.onoJ hu VI P-?tJ hul* Peck VI io If Pholau J*r? n ir.h P.cffcr John l'')Mrd M P?*nlU** Wm ) - rt> u an Geo Ptrrey A J P? iduo Jat H Prtly J i'u m i? Jotbttl 3 Pvidu? jauk? m 1' i wi.a John I cj j't-r b F P< '.?* i- apt ? Prwi (l-rgut Flit p. uey fr illOft Pvi> Kr*.? L> 1'?1. * J >hn > < l f < Da 7h >? Potrrm r fradr *k P?tti? H?2 ik ilu?r Terry (J 1 ni t ui f : (j!< o?i .! ??| U Pt'l?*l? Cl>?.r|r ? J ii ". 'i1U'.Ja)?II'ttiiti o W P-3w U ?uder l'itDii? llwghH-2 Prvnti-' luum Phi^uny Philbeil i'i r?on Cli?? 1' Frioe li > o Piouuu'- ?V II ^killit^- fcu/ar A fheruhum H"m Pr.air?.v W D?2 'ru I l'ii<|Qe' Jc.' ipb P u ci/i!?ri?# 'blln Jwi Prim-' U ti. Philh|?}?s ?dw'4 'i/oiijokd j'lijjiitjh l''i*vr toward hil'vi* was A Pcianl B k C? > rtur^auil wllocv J?? K Putter H P -t jr .nC *<> 1 lo< k Irvnn* Potter Jrh? M V< ity V ;iui?Jb II 'cniuroy J B I) P??ilvt k J?i J !' ut >?* ?. *) 'tooini lit* V/ h ll> I A c r Lt ' \tjui.tr ' vmio Jriime Prt^rJuxneiP P rr^ J ? *<>liiibi td?Ar'l P l etter? Pu oy n iii*ir ri-ctor bc?j li Powers V h I'luiuui-.r WmS 'bi r tt uivr t ari r<nw>?r v ii#* 1 I'u luey Ico B 'ut . Ki.burl Purtf'iQ ji'Km rapt Piiil'j. riaull - lu? li* 1>. n Hi- I'aIicc r Sinn I'm m J S V S utn FMiniuf jhn N& Par ?r uapt Jtrtar .-1. U Co _ ? u ic'.m ThottM <Ja!?ti ] < * ph Qiin.a Jumu* jutin. Misrtla Jare^tijuaill W u> y.iid'ny H<nM }uiilt tiiMlK Y Q'iiaui#?.?? K?ub(1 AbIobIo !(> J W* C-2 ?uaol Jt!?r? T-8 iMl I lw IT Xmnii. O A K?i.j? I Ji>bn H N?' tuu 161 Af t It*j W tu h?> 1 oi-t lujti J ' J S Rob"?? k Ci J K. i tut Jbo .'?e?k Ki a hi'itnck He)>ol<Ui u?H Uv?-i :r ?* ?i !\,biU A!*!*nu??r IUi.uu? ^mui.* u<\' ti'ji 11 'J J h..J ? t. 11 K' mi H 11 K il> J iiM C?1 Ktad JoibbIi k' ilUyJau Kci lu J'-'n It, " il 'Kill U'illy 1 "Tick K Uiunn," u Hi h* <1 n.:..p Hi mhi.H C tiK??l" I y&uldk OiOV* htilly J?u lUillj, thy# IU da o t d Wm nui tu.il livmtlll UUsm luaufili & Iiibit 11 utler B Kh-Ii?h1 .on JoMph I, ;rls Til hi t. > tru.?u J-2 hiktr fc>i wib i.t ' .nil ( l.illi ? A lii.'l.:ttu< J 1' H *j: U JniUM 1, K.UbuyirN hut J'jki :;i :.<r> lltnry K t -iu-. I'?vl4 l<i >r' >ii Kil. y Tl/Of Define ki.ytl.v'i tuJ V? , hiili; bultl 1' fcoMin.aa 11 ui 0 liiui??i?.>n Frukk 1; so ^u.u*l l!.jl ?.rt. u Jnu !l. no 0 IK kaihtw H. I.iiukn fc-' t T h" .iiif m CbM U?? P'< y. tB l'har!?? K..fctra H*y?rl It c rK l>?v..l Hoaku. k a lt*.i't*tr oFB Hut limn-**1 <'aptho?.i? ('?tur Uo/d Hotint-i'B J.'hu II J< >i?rti lit^ry -4 Hotip cn Jval Kk;. b.'fox )i'.k.a.i n a Jt K" .#nB Jno Mut t in tli >nt Rfl iitr IUi?r <ll Iv.i.y Candida k< I iittn Jrbn K<>*?J V? ku ? it || ?-|>CIDuryO It ti.? <r#t It. :n tf.r?;a..r HovUbo T tV Cafit Hun M T H?r K.?.t <*yl. .t?r J k"-f H ai it Huili mi Jiad f.(?? Ji.Ln K?."tum JcMih hoiO',; C'QtUAK i'< 1.'' nttr K itr Mm > cor Una K? ) (' a Riftalnt'M h i J u ? K> ? r >'Ktri<k Ki- .H 1. < cl K .?? ! .i fl.M KcBike Jno H- liernn. J i'jvi Uuwiuii 15 h wcilkftBtv lt>?B J.' ii Mict. 1 Ki.n.1.1" H."fi W-? AI>:*?Blltr kjr.B t ill' J I -.1 ItyrlB ;'?kt Ri.i.r Al??t.r?l?r huu | !er 1 ct.r K?? ?>? e k'at k'jta 1'atutu s tty*u i'ktrl*h JB" S HtBir.K ly A RTUBII AEgattBB l.i.it. Oikvid "> u.kttuaiiky L?*l?t?sj. r Ju? A j' (jr It D< f aiu.<??t btl'tiiiiill 8 ir.it M.fcof?ttti .HLa 11 Jui.o Nhwub (l.tu-cu k.PIKUH?l i* hl?t -i^n Sk S? lu .CitlllM r htiii.tlttnii Tk?? Schatfrr (? A--J 8tt?iu <'"tn?llBi St..ah t * W Maat? I'hiltp A ^?l.U! ,l'Jlt^'Bi^t. | ISw dtlT<1 B J> Su?t?!-J I?.!B?B !,h.'?vt I HI &|>lcy Llattll D Muuri il:ary paioy John B ItliAw Oft?itt? H 4 ?t Jon-plk Stkt,r?:'.i>n Kitftil - 2 ft;i\iu!i?. Albiit (i SprBtt \V h .-purlow U'alura M fl iiturr S Blai|lMjaiiB M ISt.ik H W bti? Wiu 11 ?:.? ;.m * bi II Fint-11 Wm S >i?ri J l.tt C " it! < Vf ? II IUi! ^ kmtu' k*liiJT Dm .??)* m Joltn L M.?i.?l.a't?ty Jto >?nu .lu^u^tua t tM>?> dint J >t a * 8t.?* CI rwupkar : MBdltlli ?B?i'k 6ti?r|. ki'tirl ^!?^? *1 ftti.rt r liBTnur.1?J a;?cl? 'I. ury 8 fe??uiaB V? ai T ! ..In'.ii ? lUlAB 8t??:l? S?AWuud 'J K f-B n:i r.? 11 A h:ffn ?1 B II Hini.ru W UtiPtpsli n IJn d Btitrl At>r?l.a?B (thi ldi Frsaei* Sili'l tlMU'l fci??l?r j. Lb Kkinii. rl'r f>>ik?r ifthiucl n.lfild. Juki K t?in. iBir Ii Ra?I?y ( _.B"Ji,? bl pj^l f'r drio niiiiiil fa l'i J..tin SitMr-.K t Ciuith 1< V Soak F>...:h < ! ? S flu.ltU W I! B >niih il'ury li FiMthUuiO Piulih Kr??'l t II ttiaith A J fioiiuki -timykka fniHh' k?C yultlt * t B (xi'li r.mrk Ha?fli?i?k r*yUr ai.illnjr l'ria?i? J>B.ltli l.i'ks Mil it h .-'n I) l,...th I ai.t Ii* Hautli Jclitt ^Bitih Jbb hxltorick luku nin u?r li.jr'ttk f f.iih Hlcl md Hi'M i.l?a Meai H?rUt MMlIU b ? !! ?Bfll? f-fK.'?a At:tier H?f Hh lltrfak B' ttrJohn llnsari ua i Mrottttw NiBiakkid H*b> Smear J A hLoaraa tupluklf P. at td .<?at. kutT 'A ???? . lltnryr 9 Ibaiia l atrli k HiakrorH I* JabaC V. ahaa JtraakMi fBBrbtp A D?:k?7 fti'i I Snr?ck Jokm n.?? ??o i "ruuifi ? PkirUt 8u'.i<a I turn 1 JnnbuA W ft l'li l? <; ? iriftfl r>l.un-k< f.rr Jtilias Biork C li.t.i In-.tl S. I.ok Olit/u* l--<;hr .a Iwl 1 oiuoa !>" l?M S' -nu J<? Ibtpt ? l)r Mi?? E St?? J >tfk M " a r ?* il ??ntl K It i l-t?c.t 2 in ,r? Jtili* . (Ill I nit KtursiMi If m . u. i h > . < 1 U4I '? rrt C.ut ?t.iln? <Mi r I hv E NIll'iu lunlU*JItcarta l?rr ? ?a? ?; Muir.i l?nd . mini It'vR*? Pt ?i'?rVah StkMIe;.-J.uw ? Titk Ri?r?.?s. i. Ut? G ?? S'.:f,nV O' *.r J i*? 1. Su hi BiVn 0? r- r* Fi 'iuiXIfiMI Ji lC >l]t< Jmt Mil llntl'? K B.< i r . flioRi* ti t *?.ii ! ??? r Jehu iv. m* t *? ? Mill ? I). . ! hi ?m I H i.lla? rc? I. Ill f>'?nn? llpnrv - W > < ( Sinn Jon* I<iiii?/1 .in?|'i? Brj n..uili fc K?Uy ?;nv k iru! Mnn.m A I. - "Bwinn J ISM ikl r" 11 l< 11.Jt if'i Stviji n M?4 V l? ?? ii'l I ' ?>?l hnlfttJW N i n r'' n Jot 8a i Ml k)'riUllr Mil* lirirr R 8?oi.l fir ttrif.tr *' ? Mi in ? ll<-ury R)lri(kt?!wV Hmart I tl f t r?n U ?>in ? Wto l?-3 ??n P?inik Siory W W ' hxilhm W - i. j n k. i t urrfc T Q 1 -.l.l'jfc CM* 1% SUrhta 1'kj.t 5i.r <iur? J?? *!"' ? It "I' ? ' ? Sttllitun Jth* T I btvmnn t'i' im Jilt , " 1* c f .* A W4IUHII .?uli iliiru''ii.'l l dtatkQi. Suktrii IT f" k Ik- 8?lt<a.*rtin J\ l?? idt lo K _ 8 Ju T T?l'ri? riyt- T1)!' r y -.p*.'* T*llotJn3 Tir tfif l*??t T?|'.?r ll?M M l'* 'II tlta 1 ll>| l>)l"lJthti T-ijl?rl;t? lirMi ' ?|'t 1MT?)iirJtiis Tiuri'ikr til** 11 V>|lu tJ Tui>t: k?M t 'tii li?l Trmf lull Tr?iiri( I'a r I: (t r s r.ii i ?i T.iim ?. j, on !*?' C Tn>l) u Ka Imtirilitl J-ir) ( ?! '. W TtmUo 5 .III Uru C f TLtr?i v? k Tr> imr Je\% r.'t?ni u t?:i T(x?> ir> c I ?.. I j AlVrrl Trtikir Uf TU' :rf t. ? it Q III' A t Ittiw Im'.MHC T Ik'Kj l? !)f ll)l Vil<'*ia 1tl.tn.?ft ! 4 1 no n n |?< * l^?ii U Ttlni)aJa? Til ui|?)a Bd K-ITftt I'Ltlip Th Ml O It* !l?|* 1 i'lM ti i . i- jt't. n.oU Tui? /.?. Jt Tfcr>i?ft-rr? T ? lot., ally Smkil Tlii'if?iiO# T^crpfllljS V P J Th?mfaJ?? lv?in ;h I'afl fi ?i? Jtln llfmj'n Th mir? ? A K f'li? Hlrh4 * I?i Ti tru- n Ml Ti m rla? Tb?t ;:.krttr l-t?ilr..x TWai Wit ft?nJ?lmO rorrnrf Jofcn Ti??:?ll VT Tur??r<'l. rtrttr J'? K Trtw4<llLI TuitU fc.irara rr*t uw?l ^ rrv^ftrt J-' ? : I'li Ttiii r. * ?r*a r-**klta ,'fit K?l? l l 'lUn.if J U T''let P?rB TiMc lltal ri irtal i'ftft rrM lvlV.it* M V()HWH ntal ? >.?.I I r TiiWtvt Best M- VftftthaotrsM rwsiaj t>u > ?? !< WO Van 'iiinlli (!? Tifi hiiLii;<n TuP M ?h<i 'nil tatvna Wto V?n l??- n '?'.<! F * ? * *?t tKrta W-2 T?n ivsn , it >a C Tnrn il?l* To?M ' ? > iiMn )'UU|> Vftftpfti' i?i*a A V ?? ?"?r J.?afc _ Titnl * W W ralk.rjM Wkru IttfcMH I W*m.<?J*ha tar'i?r Uftkrltl t?.i?? Wtlwa WUiti Jmt Jftll W U 'I"' Vxtlt'iMriMl V ,.?? J?t. V W-i" O T> Ha'lit ? I fti.t I kialc; S?| ? ' -? Mm Tit- W?l4tea i i>?* ?? ? ? m R >"b ( ?? ? > .'liui rntak I?IM ??> '-> (.M ?'?.? JvK* *t.tl ffa MMtotlUbt #? >??? M?A? ?>? i.umw Ik ?>H l??? i ??I,IikiKii ? i ? J'-fft ? > hi N4?f * >w?i J II ft *i?> Vi?nw? a 1 ? . i Jm ii *>? H t>tiri W W?u * ?% !?! ? ' r ?%:! ! -? I^Kiuii kr W ? ? *?< !*?*: 'v A lki*fct> J RuwtM W W?lnf W*" ' "*r,J (t ??)?f I.W. ! . ><? W -i J?? _' * << ' j . |,> *? ..'?- K' W- 1 Rr.eliVa ?*tiC?i? JJ ?.M CktUKf' * 2" v II ?.l ?,.? kit* * vmijm a i -.i jh r* w"'i? tfj t r A " .?.?"> Sir"-, H.'i JH* * r"-?H *' AJ J-* u >t ti(i ? Tb*? " ilniJII RiI?mJd* ' * "?"* Wf ,< to > : , r- >i W- , J ?> I lUifcwf- * ,,.i r r r ?U ? ' ' r w'U n-. ??? H , ?rt %' ? * V* L ?1?" ' WIV?1'V' If,; n D /?*' ?W?m-i *i , ?>> *? w >? s v w.?. * to ? ? li t?R?w A Wlinlxli lltato K ? .ii *. *'J kU Wlitl*- n 0?p I <?- i*kl J A I* ? nhtiB ?H|\? * I'IIM Wlim f *.? <?'. * A #?vll.7 t Ilk, . mil Tlj'if wb W *?rs? I r<i ' 'h i j IlkiiHL W ?It * J?K? A Wo*. 4 il I H !'' * ?? ; B-kJA .? ill M 'iJlil W<r- -fl, - *i i.ff ci ?:< ? nt jiu ir rr.4<i4M . . W ft J A I i r.- ..? * Dr >?? T? ?llfc*'?IH r?- ?t?>l?A k r? WiJm-i ~l? Vi. f. Mhtb .. f.