7 Haziran 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6

7 Haziran 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I. ?rr? iTiows w \ vrr?- ^5* ! ?* ? ntttn ?? i???t?<i.< *?'< *? #>*?*. So >? VM k-r >' ? *? 1' *? " ? ?? ?1 aam Matraaovl f-.-" ? ? f?.n'*o ? ???-<* toe t ra r???4a~j* l?* ?W ' ?? y ?I?J> ? r?ai. f k^i ^ 1 ">T? ? n?wm m? ?*?n A ?a v? r-o??a?i ?"VO' <*?! n.it If gu 1 " "* "'" ! "?"' ?' " ' ?'U <? ? la LmM feuntfM v?"? ' *?? I f'Ji Jl.U Kt .Jd 114 , ? t ?wa !7lb Mid l-lh *Uk a *?? H?*LT?JI # >? l* HH A Mb- w?? ? I"1 ? ?M !? ? H -ifot-in ja from Mr pfcf ?l?Un 0*1' f t-H ? ' r<u?W| ?* * , IIMPW'rtHol ? .KKiKIt WM?? \ A jinaUoa Ij *>' M ?* ?W O* I %t I?i *?e. H. baImi 10?k <"* 'Hi * ; ?M bo Mai from 9 in s A tJfVAtlOU W ? N rtD-HT 4 .?(.? A 7?a?< ?t'l jM ofe* nNt'aUd ??d V* ow>*ft la ?id tmaiM *r *n?M do ? *?) h-> mh W irk la ? VI *11 pHftia feativ ?? * 0*?r*T. Tnm r*? ??<(.?n "?.n b*?Mu fit 1 ?0 tfayi ! PS (M l*.h M bvivi'Ma ; o ?< ?lh I'M * *ITO*riOR BT A IISP?TO41IUI VOO.Vi) ?U A ?U M ifilmi; uaaaraltola ?li k'ndt of '?-oll? 275L 10 *",w '* "" a%** y ' I'tt HI* m between lid ??4 314 ait ijd (I ur, nuk r i?o> A WHATtOW W4HTIO?BY All AVKAItiiff Ato afaaiy at re. to <> plate ??? ?. ?i?>.o?a ruo IVIm'iiMkiavklM at *fc * * laA a-.aeaoad kWcMtlwa Ibr ?od?ra. 4 nrVATion ir?>r?o-RT a *we:mm,?oiAu. A aa ia?>d ?no ?%'* no toj?Un< to 8kli<(rM *n<l 0* to lk? w?m trr ibn mnmm** ()?o ba ism far I ma k)l, aBUi ?|HX at 117 Uoort at. or <>?lj n. A *BAT, T.Ot Oiau W(HHCS A HiriJATIOII TO DO A NwnJ bnmwo?k la a mt I pH'?M road rate Mi fraa her W eaplojw Cell at i?l LU A KIHrVrT ARLB TOCVO OltL, I.ITIU A* A rh?4 >l<bM k Noail a o *aato In boauaworc, I* <rilfaa ta aitt h*>M'f c*"? *) ? uaa'ul. wa><l U?? |n l?k* nri ai ahfUrea. Call >l ? *eat It h it. bttareoa tib and u k i-i A HAKRtKP WO* an WISHRS TBI SlTITAriOJ* or A ?at oaraa la a r~p?ctena f??lly. Ual f w two day* at Laarcaa ?, (aeond I or, In Ua rear m YOUVB OIRU WIKflW A BITWaTlON A? OH 4*. a keraald ud arallraat Oaa be **" *"' ?*a '? forBtih n??d 111 Hear; ? Ilrjokijn Wonld I' la the aoaatoy fcr llainiMUT. a too no ?rii?ai<i irimrs * hhvati > A keramld or lo do (anrrtl houaownr* hi a srlvu* ratal y, <?* (xmr>-?>B annhrat i<H flaikaraar), tomNn U ud ;tl tti drat tioor, froat room. a okr-rrinr too* > o.rl W1SH1S A iltUATIOn a aa l?d> a and ai d aa-matra a. tuvdervtaad* haiMreetfeg, teaa>n?UMl out'-iae and ttUiuj tnr ek<ldrna or ?t>a<d atvmd aar??aaUK Wwktal ?o ornate? ft* tk* a-m*ar. Ya*au> rafaiaaaa Call ai 3a ftaat lithat, raar buudmg, near 14 NDR<flt WARTS A BItOATIOff, TO TARS TUB KNA Ur? uAana of ? Infant from tu Mrtb; ? a r-*vi 11 ain ^ ii, tha ba?? tuif r*farvncn can b? jltaa. Apply At 89 <*iat jtafc at, rear b.>o?a A BITCAT Off A RJUPBrrAdl.B nini >dhi aa rbun Mroitld And DlalA aa*?-. or waridda ? ? ??! houaa?<>r* for a *!! cv*i any r* ??a>aa Iroai few Iaai i-aploytr. Call At li lu< Jtd at., ma fee ^ a tfef til l?t A lOTRO (URL WARTB A BITJATIOR Afl OOOO A wk. waaber AMI Iroaar. la-inlre At 117 W?a? Mji at , fethnkn a tiro atior wanted-a hb*t ho* y mmi A tmw i(M. m oteiiMnnaid ud vftlirMa or to ukq e?ri ?4 aMdaaaftaa rad plain aaaar. hu mo uOjKttDM u r>A ttotiMMwtitto ooaetry; ttod r?Vra o? glv1 Caa be MB tar MQ da?? at >10 AUanUaaL. ?at Opart aronAly. A BCKTBOfARLE PR()fl>TANT OlftL. WlHUCS A A ikiAt?i M atirap lo ehlll (mm it* hlrtb. baa oiotyat aaa H>gAte iheoouitry. Oaa be aaria mill aulu d at 494 t4ud A BVBPECTABLB YOORO WOMAR WANTS A HIT J AA Ao> aa sbUlM'BUd an 1 oitrfla ? arllllni ti teal at w'b fee waabtac a Ad lr>?ia?. aoobjeetaoa uigila iht a laatry, ?.?d aafcraaon Oaa be ?aaa for two dAja at 366 Id Av., aac joJ fear, trvat room .a ortlilrf lo travel A IBL WOOLD LIKE A MY C ATIOR IR A PAlVATt A IfeBily to dnptatnaa ' ?<? ckam'MV wort Ptnhi-aaao at ter teat place U Weal 44th a., from U Jil 3 o'eloak, fjc oua day ABITUADOR WARtKl>-?T AN KXCCdlCRrtO IR faa- auta who ...< ..h'. la ;b? w >1 a ka*r (ran Ita o'rtb or ?ou d wail oo aa ta'ali" lady. nr tr??at wab a faally. aaa do plain nu|*T? ibaWif ilr >caaee. Ap?iij At 34 #b at . hall door, a fa* djora troaa m*. 4 lXi'BLLAMTBKARfTBBMi WlftfJBR 4 BITOATIOR A. la A pritata faaail . uixlaratAaca cu'.Ho* aad l.Ua?taaa' dr?a>?e aad All klada of faml arwiag C*o*1??iSa bar I of any rafaraa^L. Apply al X ttb at, WaaaH?V>a Ham. Abttuatior wartbo-bt ar KXi a&lBROC.l nrl la a prlraia UmllT. aa abaatWaMld: u A ?-?1 Maaaairaaa aadjadiaa'jnald. >a ?ll lur k> iraral to An roan tf a f nq. or ao iaa ?P"W-1, m i , J>e v?~-y DM III chj rinrign l? liti (Im luullm. Oaa b< *m< u ?|M U tr, b??iM ABJTCATIOK WANTED-BY A rOUKO WOMAN. il ivwudMunt'tti Is klB'1 a?d tUMVTi lo oMkdran, fmluli nrl nf I >1' f would >ut %?t I' o itiilitriB i Ma baa too bast at clt; raf?r*noa mo ohiwMtoo to Ihn aawirf *r to Mr?l (ttilMr. UaU far (voter* at U* teto A MUMTtlU TODMO WOMAN Wlitflte A RltCAJSk. tto*. ao nte?hor??ld w4 nllna or to dt knnaa work Sra aaaaJI fately. b tllta* to (-> to tbe oonnlr J fjr iht aamaa CM bo a?a at IU Mai Pto m. A CMRMAN LADT II PMIROC4 Of CBT4ININ.1 A A aRaotfan as kouaakaopor or aoiaoAitoa la a roaeea'tlle SoroMBfaaMlj. MaUowli laa lol*kon?'? ?r ohiilnti aod ta WB^wai urn ttolf &m adaaattoa. Adlraaa P f , boi 2.741 A RITTATTOR WA OTirV- BY A RM4RT. O4P4RI.IC A #te, aoaote pltm am*. waaAaranrt <nm'r, orndi manl A laaaamk.la naat inOnstriuiaa aid Mi.id# i*I Mik'i r?a?a?od lafdro far Aao. a> Ho. W all?tta at. Arpaa'ra. gmjATiow WANT?I?-RY AW kx*K*IIKHO atolaom* aiator ate II an; ator a (in u e Mi as I water; tw baatof rofarvaaatf ro^a rod. la i air* t ??t M u., to>?aM Vik and 3at Ha A RBRrKTTARLR W<m?N IR PMlRoU* OP TWO A ar lAra* roitag ?naw M Hoard Won d bam a i oaja*Sds to te prtraio fhtel; waahlag Call at IM Sam lfcfe at Toom woman ?aii a rituation to no ^a?baa "Jt ate ?ao ??Ma? ate Imataf or rbaaaterwart a?i hi aaaM ?tta U> wao* a* ate >mata?, or ?a ^ia?a?M ud mamo. n? aaotl rr*iaa??i?4 h m Mr tow a toco, m no ao?a for t? <> dara at III ??at lAta rn . taw (to t*au i?. la Ikr rr*r. f oot noa a?r-w?d flw?r. Ah R TTATION warraiv BV A Ktn'sir AR^.* O'?U a**nno aad manwat ao nhjmu % to Ite *nt*ir?; gard aR? rafrraaoM CRil ai 21* R ax 1Mb at, b*t?*ao ?ik a* 9i* a?a , Inl t -or. A| M ?RRiRD WOMAN. WITH A PRBR1 H*R*RT OP Ik a u ? ! nnr?? bia t> i .? vwiUna to ?a a abort dMUaar to tAa ojoauf On I at jto 1JT Mm to.. imr bviduA. A- MinOI R AORD, PBOTROTANT ?t*H H*R ^ IHtto rtrl o* rttbt j?%f* d?atr?? a aHn?tl ?i to d" . naral (traa. A p?7) for two da?? ?I Hcri Bart . af"~~ ?? AHmHTlO* W?!?fBT>-*y 4 BB^KTtbRLB talb*aeb?-ja * a *al>r fr i? la hmb aai tod? pta% ??* ! Tba Mai if i*f ( ?<? k? iu' dV< ?tr?ikih(ii*'ra4i iu?yr at )M C?l. at HO Weal Mat, tar I? 4>n 4 MTB4T10B Wal?TBt>-BY 4 BB?*BCT 4?LB 1IBU A. lain gna?r?t bmiaa?-?? ta ? ?m? 1 'ati'ir B?fNj l?<?WMH i tl! fy in ii n * w VI? . W ma ?.t M4 M kf?, fuel n??, mp i. we 4 KI?r?TIO* W*B?BI*-1IT 4 R?P*Cf4?Lt jommg firl aa waMraaa pr pbam'araaM an1 arallr^aa So abjaWloa ! ? tba e-matri <)iml e ty ra.'aranoa Oall at Miilt M*vi Ak %oS >*b a ro?a lai>t pmibb* 4 TTC4rtoii 4? baaaakm} w, a?parWao*l l? *U tko d itiaa appar tatatf ir ?.Kf r4aa. aaaioa.xlaabia rafaran*a ? t> raapawtblbf, oapabiutj. A*. *4.tM-aa Itt boi 19J ilnrald effaa ABvrrr4BtamuirG wo(4* ?4irr? 4 aoon m >11-at tlaaa ana*r*m; ua4ait?i4< ba" b tal M par'ac J?, can i! it* ?*?? a?4 a'aar aiw4. Haalba baa 01 itfaraaMa (raa Um baak 'rf faalnaa, Oaa be aaaa at U m a* AtOCW?l nt?L. t* TB#H. <):.(>, *4?1 * ?lT0 4?in<( III ?rnm bi h 4# ?or%. or m?at ab<Mr?a u< <io p ata aa* < 1 pad n?ai?ai ?1i a*, i ail at Ul <ffaa< S>a a< , b? i ?aan fcihaad nibata. ABITC4T10B W4MTBD-R1 4 YOrHd * >?4X Of rtaad aad loduatrViaa b?i>w. ta di p.ua < mat-t ?aaa tofbadbjaloa hti>4b?tir Haa tba up attr n-'oraaoa tram bar taat^laaa. Oall at MP km ?>i at . aaaar of M ?> Aturx i4Hi.i r? yiB?r*?r oibi. W4nr? 4 ?naai in >11 laba ura rf M"drta u4 mm. ta a c??l aerator oa tba aawlaa aia Mua wrt , -d tn xg bar oara If da afrad oaa Mr lira <U|i at in ?aa. Iiat at. aaar '.Kb aa. AMtrii T4KJI torn ??r >w?n wish a* 4 mitaIltti ia?a earr <X aaiidr?a or di 1 lUa aavtea, baa BJ abrwuna ta r>*a iba amivr for iba aa?u.?? tamiaa ta* tba baa? 4f clt? rafar*a<? fram bar laat ptar- bara aba ll?*d f i* |aa>a.^ 1 ?b top itro dajr* at M ttadaw. ?., Hrajbira. o?a/ U>? COOB ?W*>TB1?. 4 MTC4TIOB. ?T 4 B?irBTT4hia Fwian (fi. aa faad e*>k ? ill a?i? la tba waab tea b?4 tr jataa aa ot^atoia ta tba e??intf. l^tf ra "a an "a al?aa. Applt at W praaam aap <f ar , lb? }tb a-aaaa. i,ai fcgwrt Ml t!ITI ATIV" IIT TWO - ?T?R? clW* A V 4s in ? ?"??mt ?nan imi w r??n(??. tog. ?ad ??? * "** *?L2h*LT,r* aaiidraB. tW *k?r would 4o ?4?a|N?r??W* Ul WWMHi (HH l??ia *??nk 5 ^ u3?r; toJr-. d, J MM* of ww* ??j an. wy ta? ?A ? I r?? < W ha ??<?, r. MUM ?? MV <I<MK tn?r wl <w?>4Mt mi fa two fail ai ? Wa* KmWotim M *M ?a fawi qitoatiob WAirrTO-rr * RHparr\ii.? toobu O frl, ll)WI(llH m<?d p'Kwtiai: Vaal (4(Mr ?f?n? applf f? two d?r? M i*a cnnm M WlfT* al ?U WwMitVn at . HmoAlya QITVAVION WANTftO-HY * tOCN A( g"wi raa, ban af r?f laOrano*. (Ml *1 tl Mum at. OTTIJAtTO* W4KTKD.-A l?rtCTt?LI TOrvi O wmn, afcon!? rat>.min| to K iriu*, o.lara brrtu<ijn M} rial ? Mm (A| ikw? wo mm aa?~ 'dukark.-a, of phllrfraa * l" *m m Mil M J- "J*. !* * > ?*. M*w?a 'M uU >;Um C1f'?TIM WAimiV-lT A IcfFO WOftt*. r?i b_ *T52l. '"r.*"* "< "?? h #? ?WM W.?< o*? 9" 4a? fc?VU?.' (Mill ?Har.,?ar mm m . RraaUrn. ii.ir* nuar rtar. Sitc4tt01i wi?ttn- bt ? ttx an wo* 411. ap 8ftMftb?iMM %vA W? f?Ul% v?it| %n1 voting ?H %od ft+mht+r"* MH Mrtfttm IW vuftlu *a?V>n sj=r grrMy.'.r.gr >?- ' OITTATlnil W*WTm RT A mi ? ; AI ?> (trai f?? -*>? -wtiMoetVv taa (ko-i i, ,M c via Wl 0* fcna auMi ki I? wxntinhrto* . ni w?a? ru. r w?.~a tk */ < >U, .? ITUaTlo* ar a *WP*'T?a .* ?ttt ww * la 4 11??t? ?-d to m.ii la IW . ? ?-, %% a nil If rvq<>h?4 la atai a r *?1 ?>? ?? ?ad p?*trr mn (>1 gjr *??a* ttHtolao<mi;IUM|l,r^ > | ?WTatio?? wtiriTro-PK^nt.B'* C'Tuattdw ???? *!> < ?<?" ? ? ^ *o-?o -h*? hit l*UTy ?'rl*#4 '?H? ' ?1 <to->? wr?? -*l1 i MO ? . Or 111 tiMlnr (.. MolUlt li HW, f ???, I ? I '?? u?>m. x (Man SITU a rinn 4 *????? ????,THf ?on>.? in rto ,?r.l c>iia??i?k U ? "no* I rt'- ?w l*ml>>, or ? rn .*> ?r a>%ta ?o4 k?nl?ll? t!4 MW? 4tk ?v ' Vi'Tl**'""* W*?T?IV-BY AH t?UIU< --M< I O w ho?o, ?? ?u o li s?a**)a if tttt >? is? < I ?k*rimat f ??iu ' ><*?. no no no kn? cu> tf >?f?iraoea, b*? no n*)Mit rlatb> ?"?ot<t *-<-a f .r uro day* MIS atari I9t i ?t olorn 7* aed Mb *"1 ?na?T>o-< wMn-nn? BV A TOOI*? woiti. u ^ eu- k ? ? ?m?ll uivi'f 'amtiy, tbsraaably u kln?. of W, kirK bu UO'I"' Via M lliintt'fnrw, ?"i?? f el!- r fsrsoce Gall at 31. Weal HJi at.. bataaea (Uk ?.<1 9ih ai?"?Tn? W**T?r ? BY A IHPICt?4LI ?l il> O ? ?r I*ue<lr??, 40<i <k??winvli ???d>?e?e n^o?j-. rn v>*o **birt d*t??.- I. tba a'lol ? eaa'^ataet ?f ni- " T" r? f on tba l?o *H? k?> iwnl ita nM lb-* kul > k?M ) <' Cw) at Ml *ui llat II, iktro INT, D*aa ruoxt l-rt*o?ji Situation w*nriti>-t? pwipM?in oook. a? 4 r?i '?i>b? "onikti -bo la f??t ?apataal t<i a?a <b? lire charge uf a aaciUiyt-a ktt?Ma A'r> % art talk a * b?aii" ni?W) or watiraaa ao'a'1 by 1 yono* w ' B Mk k*?e nv.j is ob? tun W. an<l be k???i ? >111 < od?a< a t?. aa -a-* or J I? imwi-rmi4 ?*w ufI oi'trai > piaeai and ,2tb at.. la if |fruoe'"? ? '>- a SI TO IT ION ?a?TCl>?Ainria?4K MaTDaMOTO do nlalo i?U| fleet of cily ratereacee glra?. Oail at IW *m2 Ji at _ iJlTOaTIO" WAWTBII-BT a Suitor BLW TaO vj l?a < < # ?'. ?baia"e?ei*kl and ?*Har todn hin i'? nk b?? ? >otyetrte lo tba ej<intr-< or to irar*! wtiL auaiiiy u ?a !>? laf-rauflagven. Qu mmh itlii ea?a?,<*> at ill f+e?ac ?* . t-oiitb Mr<ioai)o. (^rfPaTK * ?l>ltn?. BT A B?iPaiTT* Z5 b'e Pri,l??i?ol won a* who tbor<>0(M und?'it?>da lb- I nil-a < # ?? of e? iilaat f-otii il. n'rth or >4 o log It n i b bat*. la a *o~a plain a?.; h.a tha heat of my r*fe-eaa?a a* obiM iuL to ae I tte nuiri ft* IM iuimw or to tra?a ?rltb a ai; Oa i at in aval kak a. dare. f|1H? rAB*l?T8 O* A aKSP?TTa*L* 'tOTC^raar ? f-l ka -a*a f->art?w? at d If w tntr? oil, m >uid arwh to proa .?? kw ? ttt?uno in a aies fttallf It tak? iwa "f a ekl d w du ? al" aaa tof; urn a laklax aatka^rl platan Klitu SIS Brooaia ?l- fourtk ft,Tar. WA?TBI*-BT A RK?ParT*Bl.B WO*? H. a litDt M<a or oaa*h?riB?ld. auki ytt-i la bar la>l ?*aa Ucod Ciu ttllrn? apply at Uf Waal ZNk at, for rodaja _____^ nrranTin?ht a. bn'tdtiau wo?aif. a mtuaf? fii m ii-at a >* !'**r la aaal or owt'T. In ? b ?*; tr &r*le?w board-r* koaaa In oonitcT or Mty. "a? be teau i naUi anta^ed otS7 ?? ? 1 lib ?l. Oojd aitr rafareaaa. i W<urai'? a uircaTiotf, Bt * Tocnu oiil vi do hoiwaworh nr M?m ar?ork aad aal'lag la a acaaii (unit: waboa'^toa abat ii?ta>ci <n Iba e>uuiry fjr ik' luuv r. tibJ for tao daya at ?o. U WaaHtaat. liraNTf 1 ? BT aTOfJNd WoMaa, 4 STOaTDW a? M auDdr^aa or abamhe'ma'd aad aand-aaa In a a<atl family; nadara acda bar work rail at objaooon lifoaatwi rtlalannr lr ht >-ir 1-t ll?a >b- boat at ohy rafaraaaa Can ba aaen at bar praaaat plaea, US Waat lit* ?L fBTABTBD-A SITUATION, Bt A IMrtUl'AHuH U mm ? taa ~ba'n?ud tad olala aa*er or da MMral hooaaworfc rood !?>? mm It raqutfad laquirit KM ??ltt?an it. Uunl floor. back 'ooia. tlTANTKO? BT 41 ABBRIOAN ViRKIID utlli *T oMhtnl f?ault"g >a Booms, traaat girt. fro >. to* to MtfttMa )Mr? o* ?c? ?? ? >MI)Ukn; aa urphaa nr. tarred, to on* *bo * p'eUr, aolabla *od of oitulii a<< 4>nw. ako .peaka W o?o language fraa?ma*.?itl'y aad wtt" VOta MMM, tad ?bn kaa?i*d?e o? 1M Kd( H?h pwstMil, agraaaMa ?><ma la offarad ?*> ate w >?M be Ibera'l) Bad kit dl? treated 'all >o or a>d~?ae uwif.li tttawB, 7? Broadway, far aaa weak. Croat 8 U Uotv. a.a mimr.i. ___ rrrtiniTi-BY TWO OBL ama mo TT ?T UB*? \ TT wrmm at'u??v?. a In a ,>rlrat* am'lf oeeaediai Halraae-vant It good ?>* aad thorough lanalrma. ttaotoa* aa rhaatbaraaald or vault tata ear* or ohddrea. Ap?iy a. kU6 ?roo?e rraet. WaRTBO?BT A BBAPBUTASLB OIRL, A ?I U Moo ta ebaebereald aad a*aat?lreaa. ea> cut anJ 1 oftUaraa'telotkiafl. Otllailvj Bast Sid tt., fortarod.rt rrrurriD?1 bttoattob, bt a B?-jt??;r4<u TT *oir g w mao. aaoona imt I o irate f? otlr, h<io ofcjaeMnn toeaaiai ta tba that; do o-\je*1 jo ?|o a ta > dteWaeetotba ao atrj.e n ?'va it a -waal el>* rma<H<|i uuaa OaU al ar ad iftaa 13 a?a> lilt at Dial "nwlil" ffTT ABTBI)?BT A TOCNO OIBL, A 81 F(7 ATIOff t do rb>m?*rwirk and walling <* would aaaia< la th waaMnr tad tn? t> | aaa al*e tt * b?t af et t rafjran??; ba> ao?iM?t? ?nu w g? v< the omoirr ti- iba aofner OaU at Hi Baal Ut at, betwera Id aad 3d tit. aaoonl 0 o . front ?oia W? NtBD?A SITUATION. BT A BMPBTTABLi* tfrl aa good plaia took u? would ba wijog to a-aui u tka waahing aaa Imalng ktatba be-i or atf nla^ua (> 11 bar laal place where the kta lt?ad orar two jraat. Ota h aaan f r Itao da}a & at* engaged a< 1SJ 7iB at., betvaea lBin ao< JDtkda nrAirtbu a siro at "W. bt a BBMPirrrasLB p? > TV lavtapt woatta aa >arw> u>4 plala aawar or tidn aaa a brramrt aad in lata -?r? o.' ckiiorat, fcaa good rafar taoa. Oac a aaaa at .41 taat ?th at WANtBO-A BBAIUTRKW WITH A BKWIRtJ ?i aktaa, waata aatatornaat by tba day or tata, via-la atai da a I k ?4a irf pltt. aa <na?. t'letlov raffl >? Otb at a 1W Watt laik at, bat a aaa 8 h aaa tth araa. WABTBP-BT A BBIt'tOT ?Hl.B PBOTBBTtBTW. aan aaltaaiij* aa cbtatharsaid lauadra>a or aoik, la a ?>|*aia taailif. hu >o bjaWni to g-i to M? Tork Boat n cMy r?faraooa gtraa If ra^uirad Iaq>iira at WO ttlaatli at tiru>'klfii. WAN TIP-A 8IT0 ATION. BT A KBttf BCfAMi.i jouac girt, to anok. atak aad Iroa, 0' to do nt*m b>' irvrrk IB a avail prtraia faallr Good aliy ra'araav iH'oa Call for two daya al 271 Waal MB at., battraaa 9u aad iwb aiea . fl'sl II mr ba?? rota nrtNIBP-HT 4 WB1 L BK'OMKtNOKI) WuMa*. A TT mania tn taka la ladtaa' aad gaotlomra'a waablag. bat a g'-od piker tor dnbg aad biaajhiog. Apply tl 177 ttott at. la iba raa>, iktra 0 ?r WA?TWl>- MY * U>nii? tun WU14K. A iitua M aura*, oaa ?nl? Mitli nt iaH| Ik* aoott <har?anf aaoraar rw wnild barb no oxjaallua IO|?M >im taapar laqilw ai ?1J 6i? a**. Of aVTKO-RT * M?'l >TaBu? il*U A 4tri7?t( >? " linbim ?a>! wUWr O ?1 ott? rufnr-aoa fra n tar lai pltaa. tAS tarn AAAai. batyaa ^4 a?4 U ar?. W.rr?n-? mrokfioR as ioui, bt a vba* aiparWovd ?ona*n wb> <a f itljt o\o**'a at uutai maat)i> f*?rva ?' *>? ?" in '* Mr<h Hat 'M b*al of en. waaMMd >-afr--? laav fa?>t*?l? ib? an* >'?abi aatn tui ao<afod atI7& ;u ?? , b? ??ao Ud and Suk ?a. Wa?im?-bt a mpirtii.1 wow a*, a Birr a Una a? cbtra ?r*aM aa4 nee ?a*ar aid l-ooar. tio?' d ? tHatwaaa tf ra \. I a-* ao nv"*1* *a An V>-i? ??k la a uaali eHr.ia c.mil*. la goo4 plain a?A and a?? baka wall *p?l) aitl Ra I li'ba'. UTaRTID-BT A TOCtU WlDO?, AB1TTA?]0? AI? toiifkOfr lot *vto?ar Add aaa V (L fnaloffl-. kab?a> or aaU ak Mra. ?. JAIia'a, oppoaila rail a; da**, bafl't). W ~ ?VrAHi?n * RtTOkTioi* as ciia?rbk?aio at a I? raaoaaraMo'i?rm?a w ,m?a (load l**am<?a?i?uoa till 10 ? la khaciualry. a?#It ai aw a?. A, u, aura froai wm Vl*aKI*i?-BT A ??AIT A7TITI umu A BITT A II ucm la A t*>d r 1r** a ad A Aral ??ta fulir a*a Irjan M ?i?a tba i?ai a*/ lamraaaAk (U al IU DMA, aaloaaa bad mk a??* WAVTKTV-A B'T ' ATt > , RT A TOHUrt OIRL. Aaufaa aad vlaia ?< * .la of A r*>4 dtap *?lna ?* I c pablanf mi.? rara o aimdraa. ?a?aa aol anari-h i>*? I .f aa a r*-l boa. r%m a<' >W baai V o(t? raflaraaaa trum bar laalc ba? "All At IS .mil? >1 ta tba rtoca tlTAKTBD-RT A RWrmilLi WOK AN A RITiJa TT una aa ?*' aa<l 10 take oara of oAfldrou iJaa baaara at III aaai B?iur?i WAHTtn-A BIT 'ATION, BT A RK4l>aor?HI.B yo .14 vnvav a? ebtaibarvaM aad valtraaa OaU I ? two data *i LQ W?l Ul? aaamid flow, fraaiw. WAKTSn- BT A BBAPBTTARbt TOUW1 WO*.? a a aa aroA aad la ?M *HI IAa *aaaiar an-' Irnatrc. a?Wrii?ala a>l klada at baAioc ban of HI; ra<? naaa. Apfii * I# BtMBI >M_ML WatlD-A -iniAt.O", RT ? ta.ri'fi ( vuanaa. aa ?? a ina. Uood rU; rrfaraaaa. Oail at W Wm <M aL r*-Airr*r? ri a bbafbttabm tooro won* TT a aMattlna aa dr*a*?akar; aan am aad "t lUlaa Aad nb" d'n'id'MMiM Aiti ki?d? nfiaal y a??ln? tf?albaba?l Kif C*1 ra?WT??a Ire a ha laal jlaM ao objaau -m to iba aont i f a -innri- iMl M <t? M ii?, raoa M? LL f* 1 two <U>k ' 1 MTVATIOK, BT AYOl'M'1 Wr>?4N, A* ?* .rMa !?w?ld u< aaarortraaa 'or ttti'l M m> na?d ?cplf bu! fl'?l r aaa '?niil?a f irt enf rt-'arao a *1??4 \pplj at No. 10 Hu?aj?a..l *. f Jr l?r i dara TV'A*r?IV 4 ?tr *Ttf1W, AH BC??? Awn H<?'( TT Uraaa. b? r??c*c?ab)a pnoi ?Mtl, ku iha V?i >' t?j r**r?t>oa(ma kar Ml plaaa or wm>4 lnmilw>vi ud ?k<- V |f??? efcl *ra? R ) o^Kllai lo Iki Ubivj Call m W7 Ami ink at. far i?c 4yra WI^HAKTin >H(|\>VW??T# BT Til W III OR ami to ??? a< MmmMi f?? H *! >? v atoi drar elmkiac ?irt?ln?? i?rr? loplj M No. N 6th a?a , bM?'i tkaafc?toa ?xi *? arty pUc* Ti/AJiTtn-A krra?ri'>* nr a a?r?orAHt.? VT ;mni *i?m, k M (*MI kmnn'k, li m raillMi w*?ka- u4 im**> anol * *? vH >ia4*'?'.aa<to la* < i?<? moot of nil* Mil bwr; ? ml p'aiaamk; an k,'?*Uo?a ui ika ro iatrr ril>r??w oaa M < ?? . (Ml for Hm ?k;a* VT fca? IM tl ____________ WAHTin A BTTtAtTOH BT A AMrMtAlU llrl. M nook. It a#?*Il krlrtoa f*?ll/; l? wllla ( i M*r la rha ???al?| aad Irilaf la aa atoaflaat ?U?- at brawl |orM?ca ul . 'a* na4anii<ata all k*to rt p?? *?ii ? ? ? *?* ? ? ?* aa.ia*rr * ?? ? ' rtii M fit Emt iMft ? . WW < # l? ? . tor ??d l?r?. or ua W bt n?i who rmmoroHbt p*i>?k ?T n?iS tor tin* ? aa i*aaii?ariaU? ?"< '^ .uminfiii, f>? fca> i?ai p?? u?a I a n4 ?<**, ttnai k* , wait?i? * ?m< **?>?. lit & Touiwj wn??*. a* ?? ??)??? 1(4 vi aM vUht; ?tx1 "* "*T** Jp?1 ??T l' li? Trnm rmfl a>ini7v???. * ???? ?a?fSa >?m W A xT?r> ? ?nr?TT>w. ? * TT fp'in* -"iiiaa i?"fim Md p'M. ??., imM i? tuti *n< alt m *??? m s? M !?< . H*a * <?f .< ? v er? 1 ? > ? m mrntf ft>r ?* "" * ' ? *? "nr lw?? If art ?at?r?i. ? im m * . mwm? n? ?1 *???* 11' ?jrmrv?* arrr*rro?, ht iwp? r*M<.a ? rn?a aarrvk .iH u>??afc ul jn? <? * 'i caMi'tl I h- ; r**1 r*?rai.?a. r M Fo W?w i w ?* llMm" * ?TTT*TlOW, BT 4 T:V'*.> ?,?<(?. H buM?- trt (?l? v. ? *.??' U *1) ktvla of m??' tad a> ?.?a^ I ?.r# W. n *? ?? f to?W ?o ' ? 1* 4 <mg i? ??M ? l?n?rfr??' r ?"* * a all* II* B tu 3all M ll* WW Jtm *. Mar 7tt ar, raw YORK HERALD, Til srrrATiow* wavtko?wkh%i,h?. OD????> % 'nntti >?, ? * >?ivtn i,' w V? i mn * ? m?a ?|i wi di4k ?vi i?? t? cr < ?? ? ????> w?; <?? ' "It ? I ?t la< < mi Jvt* M 7?h ?*r*?T?n?? ?*HP<ntftBt.|e MtKMlKt * t ??t ?*'o ? ?* "'I* ?rt 1 1 t\ rr o?l? ?* * M 0?|l ill^ fVi-' IO| II. "*!< ? V ric* aa4 bt. mr -Mm-il fl ft, f->?' f<K>? OTfTtx-, ?rrO**IO? B* * TOOHO WO??lf, ?h ??. > rVat u>4nm, ?<n rfo?'?lt di ?r,d *onM k * LO Vi tr???i ?u U'^IT'U MUlfi' > ! > .oe. 0*11 kt XU) l?lfc r . a of tram n.oia. urAMin-t hitoatioi, bt t iwrioftiti r?fcn?'o?. 'uaa aana Tor laodAja aT79 ?*> II JU?CMI)-? birn *TIO*. BT A ??8P?TTAB..? ? ? " >>? M oook, ?b> e\m pr d?m Ik* hot ? J M moo tar in ten >1 MM <u Utb ? lf?t flw iNLl UTAHftn-*. PITO ATION, KT A MHPAOrA*L.A ynnnt (4 r. M abaM?or?al1 'or lo 4? tb? Mwe ? <k ? i.Ul A( fca oorner al *??o And IIjai <! IT' kiya ??" lb? |'O?i > WAJM JCu?A HtTtI ATfON. B* A BBBIMWIAILA tnit* m nil mHnr ind Irraw; M??i> Ml*r kaa ao ,n lo iba onaatrv; ftoi BHf rofaraocr 1' m?>?i O'H M i7< tit i. ? *> i?i AT*. W AH t*i? A rtlTUATlON HT A *W?rt < jautif fro Mul ftrl u miimIh-i: ?io4**r*t*sd? a' * ?<< af f.mttr aa?k>( u< i? ao aioaiioal duaaiia; km n > ??ji alltia tu uaiK Id Ibo akuiMraoft. baa air* Uol raf* '??ae, la ?UHa? lo o lo Iba eiuavj Call at 176 '7ib <t HTA???n-BT A KHPIOtABLI TOUNJ OlKu, A *? aHuattoa la do attorn larworc And ?r or lUl OA" '(tV|ldr<>a aad do al*i? w*?| 0a? bo aaa* f .r t?? dare u b k<'a>oo'bo pro<oolM^iojon at (7 M A? .Airaai of ?'.? h Itom la A. It la 4 r . OTaPTM ?-A AITI'?T'ON, BT A BMPtOTAR . " ?au?# ?M to 4 ebambarworb Aad waMok > A a-o.l ?l?*la iro/It An lanrlj. applj At 171 dAdfeio at, Up H j j,, troot room. JBAHTID-A AITOATDV. BT A BI-PBTTAHU ~ iW ? nbAabarsald. Wa.ertaf pl?oa preferred. Appij ?l <t7 baat tial ?l tarAMTSn-i R1IOATIOW. BT A TOOHO WOUAN Ad w*k?oa?; u?'tor*??r<? bar DUilaaai perfaoiir, or wnAldtAkoaabAsbarmaid'aoltt*; bo oojaouoa to ilaoni lr?. C.UaI 177 Mlb?l,M) Moor. lita*tet??bt a rmp?t*abl.? oibl, a bitda tt lino lo do goror%) b <uae ?o/? la a am All u">U 'tal t '( A gnud Plata c xjt wmi bar aad lmoer ao onjectl o lo h oaatn for Iba tiiuaw auatba Uoad raferracr Oall At 13 Porajlb a?., Cm Quo*. rouaa No. L JPANtll)-* CBTLD TO WKP HVUHU, BT A TOOK'! If boaJta* voaaa. *Ai m n.n<^n? tay^a; ?ra 107 WaaU?stea at, door, lrool jtrrt Nnvt-wi*rii). bt a tooxo ma?kik i *T tnartow laJ?, a cbtM to n iree ba'laj Ion l? ow? , 'aw dftii ??") lita'On rnAideeje. far f'irtW p?rt?<i ?r. ??o)? ?o ?n W?*t?r 79 10>fe >f? Rarer to Dr. H. a fink 7tu Ureea*lea at. itantbp ? BT A BK^PBOTABLB TU0N<? WOW AW, A V a'tu?tf*B aa aurae, or to do *eae?al bonee*o?k to m ? %>! prtv %ia faaut). Baal of oitf rateienee girea. App'j ? Ittt Uudaonal. _______________________ ataimbd-a ?lTU4tIOM, ab COOK. b1 ONI ? '* no*e<a'aade bar aoaleeaa la all ha araaaaaa; aao pro dura Ik* kMi of altr iitriaiw r?o? her laal piaaa, where ah* Baa mad (oar jaat* OaU at Ul Bad l*h au .IT"''"")-87 * KK-PBOrALB UIKL, A HITUATIO* Hsot, waaber aad traaer; alto Vy a (trl to do l:?b /* mberwerk, or Watte** to flhtldren; jood oHr rt'atiigu or both Pleaee eall a? S7? M a? ; eaa >y? ?aaa for two d?f? Utabikd-a anoATioN bt a oHrtrior # TT m*B *e oatea; baa had >oac eipartaaaa .a the n-a of *?o?lr* up ebiMrao, or won Id prefer to take a b*br frxn i'? itr b, K IIUe? tof > lo the anaat'T. or to traraL Ptoeee ? eat at IDS Alb ?t, between Bib aad 7tb are., cia ba aaea fx teodeja. Utt A1?T1CI>- A BTTUATIUW, BT A RBSf'SUTaBLI UJftl* 7? aa iood I 'alo ? > >* ?ra?ke* an ! trotter; nod ititr r?f* -rone ?t piy at J 2 Waar 2Mb ?t, flrit floor, bee* ro,m, oar <e hob fjr laudaji. IT ARTKD?A ?IT0ATiO1 BT AH AVKttCe* WO *? mas, aa nootk t a fee cr aouaekeeper or to ukt ?e?? children tad ?e?. 'be be?i ef ottv refareooe 3anbeipT*? ppiy at M Hamaoad at, beween Bieeekar anl ttb fo oaaja. ITAKtlO a situation ib a pbivats pav'IrT, 8< T* a aa art, t?T wnao aa oh?<abera?li or eat I baa aine>Wol eltj m'erenoa; haa inoajHallooe to w<< t h nctrr '?all at of adilraaa tjt lira d>/t l?i Sd|ar , b?'l?rHb aad 16 h at. ______________________ XTAffTBlV BT A RWW 'TaBM Ot?U A 8iri'* *? lion aa book; k?a aiobiwuia v> do tb? Bo ia? wo?h fo- * TV.; ria-iij. Ou be area for twi dan at M 0jaarmerb ?t <Uookl>a. iTinilVA RI*n*?tOM. BT A BKPrTtAl-.i,! TT gir\ aa a (nod lanndr'a* no obie-tloo to |o ttkirtfu tore lu tb* noiairr t?ood refereeo?> for the la?< ftve yaar Jaa be aeea fjr twj daya at Sib Mat 1Mb at, near I at are. iTArrBi>-A htvaTKM, bt a if nTiBLl 'r Prwretaat too r r*rL ? ehesbervald and eeamr<-ea?, or aa nu?ae and aaavatrrea Haa grid ?hy Pahraaoa. Call ?' -o 71 Beat IS.b a*, froet bae?aa?m WAirr?D-BT A HI'IHUT RMPKffAlM YOlT<?? naia; a aKnaann aa anraa aad aeiiaairaaa. or aa <hMBbarm?M aad waiter. an oN-e lie to the om'^T Uo ja my raferenenlrea. Apply at lift 7th era., laal II <m. Wartkd-bi a ?MrK rr4BLi TC0?a w .M4?. ? atottua M mm U4 v> 4o plmaatar ti t<M4 <i .. Mtfrrn, im M?MI> at Uk*?( th* aaAra gl?|i, la 'HI ai>4 wUllHt *> *?H ??If umM; I?hHu? <nm n ?o 1* tk? far tb* ? ?? , h?a nIM inn ?<? aor* fro* h?r ivt plan*. Call M 173 SM MrMi. bataaas H? ctih aad Al* bib ii?m llf AftTBD? AT A KWrBTTAB' F?or>?rA*r " I?W| HH1 i^UUlH w pniMMlmt; grfMwte a'i klo?aof *%*a ud ao ica . b.?l?? ao4 paatrr jAnim a?d ? cntr, m1 aU Aiatfa n' d?w?rt? Had of o?y nfirM* :allal$0 ?M MiMlMlt ibaat la Ma fcj>(i afcirtabxa OTAITTED.-AW IWOMAHnrOIIAWWlsaH 4 SITU A '' uon aa mim"m a*4 ladj ' mUd ?r*k A g nor mifeaeooalrf du- u? Um aummcr. OUbaMMiikarpN ?t am plot ?r'A 17 *( JOtA it ,i?ivrr>-? MtcATTOtf tintmiMjOiKooi *? ud BlabUdraa a alatba* and im ilo All k?4a af f MAI If ?wt?| uatba aaaa Mr taoidaja ai?T>aai tiik at. Ada* 4 AT JtTkUTXD? A BITUATIOW. Bt A R?AP? TTA. BUI WO ? Bui aa wai au'aa. la fnllr empMaai loiaka foil aa? * rkildraa: (ao nuraa a bao? Km alah k? t ?ai?a moiaa a<1 if autiad eaa brt%* aa a bab? ?Ah iha boUa. >'*a aooi?all r*-oa>varaa4. Would ba wlllta* to tTATai. Call M Hi 41 at., fc.r Mota)i. VlTAIHCT-A BtTCAT'OII. BT A TOOHi. WOMAN '? a* rbanboraaal a 4 aaiw or m <o IM wvrU of v?U prirat* faaaUv; an o - at* >a m r> la ito aonntrj Wwv ?? 'Ml at l?< aUaatl? it mraar of Haart roo* ya. aanad floor, roo? No. II, otar learaua a frojarj lora * *?rn*Tiow, BT A riorHfAii' '? f?rl aaao^k vaabar aa4 iraaar. to a fond baaar K? lly rafaranrr f~nu brr laai plaea 1 all I* ?t i; nana at, Hiookiya f]|rAT*I>?Bt A R?*PC JT\?> II <11AL. A BIT-Ta 'I u ia aa aAa?b*r?aM ?n4 waltar or plata aawvr la a pri rat* fan ll? inn4 shr iVai-aaan Apply ai 179 ;?b a? . fruo -no* , aagnod floor. iir>fTII>-t SITUATIOB IK A rMTA*? *AVILV " ba a JO1 lac ?romaa wh i la a * ?i4 plata ao A, ?ad a. MllHt n.tH ?a< ?'>Mf I?m H>? r?'? ?a?? fund . QnM ilWun la ?? ?T w P ?w a fmmltr ?*o>r r.ar. M IKH Watt **b n . batirtaa Jvb Ml ?h ???., li haiw. irAiiT?n-nT a matAHLH roowa rtoT*> ? Y uai tnnia a ttutilia at -b?M mnwd or 10 dl gatr al bov.tta^ort rm at ?l alaa at . la tb* aaar. *TA?i**0-A RITOtTIO*. BT A B*?P?rfABr.? T jouo* im*o. la a fl-tt rat* ooo*. waabar as iroaar, baa auua laiaraaoe applf at W la ?,Ue t?. BrooAlf a. jn-AVTin-Bt * ?WP?'T?Bl.l ??* * ? WO?AJ?. M wl ha fraih braaai uf mi k. a^luAtloa aitil aorta Ap al- al 48 Aliaa at, la IM raar jp-Anrnj-BY a Totrwo won ah. a arrpatioa a** abaiuNtrmaM aad allraaa. ??H do % ll?t a ;l?tt ta? SI Ito obiaeima li *j la lb* oouatry. Bitta'a %irr rrfaran urn bar >aai ilaaa. Oaa baMM uuttl aimal M M Barro . t, la Ifea rm?T. _____________________ (lr?XlRD?A BITUATIOW, BT A RRAPK' fABl.B Wo YV mb aaaoafc. ?aahnr aa4 troatr. UMtaNM far \*j itta m HI rvia?mt M., Hroukijrn XITAVTfO-BT A TOrWO OIRI,, A RITATtOR TO*^" *? ...aaral Ann ?? ?-?-* la a aMtiJ family. Claa M MM A>i ibraa day* at 1M ?I Ifck tt. FRKVCH APVEIITHK<H<T<. ON DBHARD*? OH* FILLS PRAIDAUC, t\?UK ??1 in oa aafaol da I aaa. pi ' al aa?* B'aacbl-a la lla<la La boaaat r*e>M"aaadatl>a? r?a< a#<"<aa*i-a fUrMMi %o * . ? Albtan pltaa. ?mt rut, da 1 A It oa da i a * bau'at/ UN* 71A?HI*i? DM1SI RB PbAORR CJO??? hoaaa d>nf?m eo 1?i?ma da abuabra. daat latftaiii* H-ftdrtMarau M Naikar tl, Imam tat ~ THK TIIAPICt. A WATOHMAKBR A?ff JOBKBR. ORB WHO H ? 5L rnrnaa m It* bn?aaat for aa?ar*l faa-*, wtthaa ' a ?tMna baa aa o- ana I in p It ihatiuiU) Oaa I tl rafarwio' AdAraat t. Praaeb. aaraar of AmOamf muf nlatj li r "l Mnrl Na<r laraay Am ixmratRHT WO*K?AB WART- a MTUATIO? at dw alaW? MiaJd mater nbata-. ir pawu bm la a Maaotattary, iWti'ltll. W t. A C II Thorn tad l?.Wla< A TOITBfl MD. OP 17. WIROBR TO APPRflKrir* % hunaoif?" 'ba rmpa-ia^ ot pliMblai b<itl?tM. vbara ba . . . - -* ?* *?Baal aM r rl raa. a l <fr?a ilii ?>ii l?wi<?r? ?H1RT fTTtlE. -A TOOK) MIR. WHO C1l>(K O *?>?( lb* Wn^ewe, wtakai ? w mmim <ra*er. flood iifirMM Apply M *0 ?0*?7. MU m ?p Tn Ann ?nm t?n? work bm.-w actio, two r?1 a?4 1*1?? hon *? ?'? n?kif?i. ?1?1 \? ? ? ?n <l?* ?'>>? *? jn Mai >r; ! o rn. k I iMmn. ? AIMafeMrWt, Bronkl;*. r> H?R?lrv;*AKIl?ll -WA?flil, A (lOOO WOR* 1 la wwk ? all t<n4a nf l>?rn???, V> fi llw?rw>? in th? pi ??rj. t*r?konrt r%Sf fn?il)i?mr t?ond ^ ?p,T"??Tl l'it<nfilM*k H t*v. A'm r*+ wHpW ?>h>1 h.? d?| nm r rnnc*. 9 itcrwrj. M*v?o h > m Klul nj'^UMir k. rHCor RIIRT Mkwvricirmts *nn rn? tr%4? 'a (<nMr*l - WaaMtf *? ? ??. by tg ?ipArlanr*) < ! num?ui ah??r or A?plj 4ITS. a h rtnw* . o sa ??.. fc a. *>a?aJ2I rfUKTIM ? 4 HOT. IT TBAl* Ot,n. fflDIM ? ?'?*m ! )'?? ?* ???i?- kw ?-* (1MB H? AlirM <) * f >ir?tTtrv-HT a *??f?TA*i4Ti n? i nor i.*r? ?? I* ?t>'?4 I "if rw -itori' ? nr .? '.?..??? > ' weill M*r?ula..?rMfc.ra.frnt r. r if two to) a. URSDAY, JUNE 7, 1860. - I - . Mil III ' ' lireat?o?? ?rtyr?p?? ium. ~ unKirHi iiTo.tio* ?4i?rta- n *. 1 % i uo? *I"1 ?ta or V? drlr* ? fr ???> f > taMiMtiliw ?v< ? u ttl ( ' runri kM Mat ?f riltinM aM-m? ?.? iwo tej* ? b. 9. h'lm i ?.<Hoe * Torwo i?? wftjrts 4 moino* An ro*t*r a. In H ?-m IW t? I M vkoW ?tr m-w* a?i ??e1 ?v? > jr?t '? !> !?' u< % M ?|r*M I* wmrk. flttM tf I 4> n J. iJ , bn 140 U?aM ui? ?mufoi .ii iiitimiii 1 < >: ? Mb" ftnaacrf g?al lfc? I ? j.r,i,vsi?nrnl fiiiiilikvHiwi iiinlH* *r.a?to??a .if kitokaa mi t< > ?.! aim* f'iwriii u> uir^iMNM !? i ill I iirf I ? 4* Inn '??th?i X* IM 8wM ufc?. fJr o? warn*. , T< UNO SAN WISrtK* 4 fOA.flOIT 48 OCH11 \ *u <b i.iltrtlub kM bMlM'i la ail IM inttkn ?u* *a a ???afal <trl??r thailt haal al ?)tr r?f" I mru 'run bto l>? Tki ?nilr; pt tarred ait 4.?J H , ka IM Ha?H tMm. * I 4 ?*?. ?T90 WKITB8 4 (HMD ?4?D. W 1 (tin **4 ?u??I 41 kwM. m4 ? Wta* iba M af *b>4?al4 Mm U I uilKui kntk?p?ru4 ao'tottor aMnm P. K , boi 127 Harm-dcfiM. AH.THatlOjH W4NTVD-WY 4 VOUN1 ?4*. PSO? ih? ?><t noaniry, attar aa Ifebt nr*r, or to taka abar... i.t k<>r?.?; I* *Uit?? to w?rt. m4 ooald 1>f Wawlr a*Wvrwllv awful I u ka aaao far Uraa 4?ja at U? Fair Ma Haiak, ti M C1Oi0? *?" ??*T? 4 NfSkTIOft: ) hi* boa-Bt* tkoroochlf ;goad rvteaaoe (ma htt la# aaapojtr. Ofcll at IS Oold aL / lO-CHlMl*-W4WT*D, A?mJ4TK>W BT * HIST I t elaaa i Mkaiii; |o?dtay ntain? *Mi?aa X. ft, km NFtMaarl. _ . WaJTM A WT04THW?4 YOCNQ Ml* .J Uaj uadaratoada b'k boataaM abbs' to alk* ar aaavln >a4*f a'lj rafwaaaa from k)a iaat aaea. Uall al Blatard t^Bbkaii'a be t?i?Uaa . ?ar Ink ?t fl'-T D!8K*U*G?l>. 4HD W??Vt 4 ailUAfl ?* 48 *tl H to a cii<ato taial y to e*? a' aoualrr. a raapaoo WBa>, Obi aaa prodiw* tka knatnf webwielaleeiw aea-ae wr aid ?a+ja5"'tj ?dt noiai aMraaaad In I to'" 84ti waawa#, cr S7H WaabMftoo al., wlfl be allmMI w fir two 4a: a. jitiwroii wirrap-BT t wow in. ' p? wr; w w ? WOT pvrvor mx> mwMi > !, I* a nil oaekar Beat of re 'erer ?e* On ."meal aad laid H?brM I MW O. J. *.. MB Ml BaraM offlafc _________________ Snttatton waj?tkd.-a tooto nur wishes to bra a f frit e aaa Uvtj ratal! aiow j; Ift M three TWI riporKnca Mull; M# mmw W?t>?i>?f Mi tvi'o, luuiuiot) ratetaaee giraa. adrtraai Induatrr, fO?l Jl'CATUH WAPTBD.-A tOCBO MaK FROM A .j Vntan'Mj (toraaeriv of W*M>) ?Mk a fall Iwaltdi* f b< atawa.t? 1X4 afra.d ifwi 1<?U work wtll pat eltaa toe to tr*roruoaa haaa fair iNtMM e? ike ally. woald drive a round of any kit 4, can make blaaalf ina ally aaeful la a More, ait} releranea oSarad Addraaa 9 A , MUdoa,r, N?? ?ort Poki oflea rHrn,? FTTBITlkHIBO HilDViHI JOBBERS?A mart, rooea aaa, aluraatleel p taker, (Old marker un flm rale Avar plu? elaaaar. *ult a *K ik'lna re/an to bla ltal rmployer Addraaa Hardware, S7t Paarl at rTKATILLBBB-A BBIPBOTABLa MAN BPKAKtn* ?a?)ieb. luk.a aad Bpaalak VJi, " alto, ilea a* relet aad l?v*fp?atar for a CuUIt to baa. ithrtwwk Adinm OT ,aar?Moila?* '"p?. rlilffrKM-ITiRTID. BT A VMUt or TB* thlitdelphia bar, a poatttnn In tha oBia of a flr?t cite* l*?n ar to Mew Tork. The ktckaat teetlaonfala bott aa to o? oar in ana tataarltv. Small eaary only r*in red Addraaa bo* l.frJQ Philadelphia fat offloa. OTASTID-k ITOkTloB. BT A TOOTH, IB A ? r dUmIi dry roods or f*uf atora: tpeaaa tha liraw ii<iai?. beat af ra/araoaaa gtrm. Addraaa. H. U., box 1M, Herald office rtTAlfTBD?A SITU*Tin* 4a POBTIR, OB TO AT? T land In a private faaUr.br k aaa of middle a(e;ean peak the BuclUk. f re nek aad Manaaa laaxuagaa; alt/ rata raaoe tirtn. Oall kt If? id at aear ar. B. at kWTBll?hy A tocbo man, A utoatiob ib AM f* importing ur caamledrm hoaae to aartii at Ike Bookr aad take ktaeeir aeearU r oeafal. either li or tol af Ihi offlot ran refer 10 hie Aatauploykr t'laaaa adlikki m. U., Uaua ,a7 AWT1D-A snUaTlON, AS AS818TABT BOOBrT tH.tr, tr a young man, who 1* a gnod penman. and >u (Ire '<wl<Mio-?d teatieaiiUie u to ekaraclar ud oacaeMr. dd.eaa tea *J fueloOee Plalaaell, Jl. J. Wabtbd?A hituaTIOW, BT A BABKIBT) BAN. as porter la *t -re or u jrtrate *Mkui, b? bw m f.. vtuftD on ? einmibip Use fir the net four r*vi, BqaUk at fUotee ud not tfnl<k rat oral of nCm m iprn mm Bit > * DIM*. AUltM JuHl WUUhM LB UfMAtrlab v., third f.?r. YaBTBD-A ntCATlOB. BT a TOUMU BAR. WBO eao l?f!ii??ee i (nod 'ootbere trade In a drr fooda or bo* ud ik.n bona* u?t kaaga Knoda It ant the ton tarn mar-act lor partei!)*.- addreee I. J CoWak. rferlla, Bd flT4KTBD?A BrrtTAT!OB: IT A TOV*3 **W; A? VT *uUr In n prtraaa Ikmiij, baa food refereaoee; apeaka French ud Ba*luh. oail M Ms 80# Uroedw ay, new BMreaib etitoc BIT aBIID?BT A BCiT 18 TBABb Of AUK, A SITU a '' Mo? *i eaetataet bookkeeper. elerk a i alnra, HiM p w Mr orku eueh eaaptoiBoni, noobj'?on to ro to tka emairy nr travel to Europe with a net anu ar taauy. Addreaa for three daye *- J. K..bet Mf Herald oBlae IITABTBD?A SITUATIOB. BT A BBIPB3TABLB T? ;<m?k eaaa. ta taem eome reetneleble trade, la <riuia( to work aa a aokbiWI, aooperta* prafettad uall at 1*7 Matt j atreei. _____________________________ VATAHTtn-ItT A COBTBTBBT TODH3 UkM IB A n #rai rlaae ereaetlle h-nee, a ntuetlea a* boikkeeper nr rmtftdenua' elerk, tee beat reference (lrea. adarw toe tin itertid olUca. *iif boko?a Yotrra H4jr, m tbab? or aob, 7 - ?i h toa Km of rafaranaaa of f?a?Bm??ljr adlrraa .?>) luftrraatUa xitWo*. ft good paaaMn ftud eirtNl MM)am ?al daabaa ftaiaaUaft M hamktapar or aaAar ftUaa aiu nrtaj r?ip?tftblft p**IUo? ?b?r? and aopllea Oik would kmk iBi4?rftM aatorr u< wuald eheerfa ly (tcU5 far u> iiif >rtuail>ia thai woold laad to ft piraiutt I Addia* I. B . Uarald o?m HELP WHMTKU-M A I.KH. 101m wabtbh-ir btbbt mtt abo town, \ w MMl Hand ttnKtar "'run ??*>? 'Vaadar. tha nalj to?Mtor a?d ? nfatoati of toa |H??t artta a p wg; ?U tpmtoai arttfttoa fa palfraai laarnfraa, ft* to at 17# uwatinA B. to ika raar patio ybbtbw. \ub?ts Wabtbd-to hbll oochtrt riohmto pndtora. who ean nUa $e ti ? pa- dar at iliac *'i<ht a pfttonirrrtB(M tattoa*. Saa4 past m?mj for tamaalara. WAiUUr.to? ?ato tidal ml. ft OBKTB VilTID BVRBYWHRBB TO RBLI A KBW\ ij I iT*Qtftd truolft, rlM tttM lift* h-x aataa AaMra nfi in e ewn| til par (Jaj Call frua 1 lo I P B or ?1 draaa, anoU ?i?f Uuea east atoap. A. B. Pooto k Oo , SM dioftdn), > T. I ft HOT W ARTBD?ABOCf M OB IT TBftRi OLD, i to Irani Ika uamp aat tooak baUaaai Kb tnartoto pratanod. appItMjio X w<-a?t mm Bomma n Boy wabtbo-about w tb?m op aob hbabt ?od ftetiva aaa war *ono?i?i?d m tkaettr. ftftd ?iUU( ' n ??k? kiaaalf uafal, ia ft trunk fektrj. A(p)/ ft/tor a a. a. n wo.? jftaob iv J ABKR?PBB WftBTBD?IN A [to** TOW* PLaOB; O <>?a ahu owlerwade toa buatoaaa ftud oaa ansa wall ra aowarm-rd. addroaa ?tik raiaraaaaa ftftd vktn ha kaa urhad. Mifti. Harato atoaft. llOtOMft* A*f?-1 PVMOIV^tlOlOffOR \J If aadw Hftftft toft iifftil af turn, wad toft tntrt akout ? .Mftila, ? aautful *rtr?r, and wlUtof to aaka Mmtoir <?o?rail? iuhmiu la lad to tor aiuwi, Baal i*na?Mdt t~a? -Miui-rd t? B< atlaaaaa riaftnad. Appij ?na I ad | o-tooak. to W. B. La?. U Qklf to. ORUO Cl-IIMC WAVTBD-ORB THOROO'iHLT TOW palpal m ?Ua lluri* of a biMlaraa can ftpply |o H Pftrkar. Pujloa ar , aaraar of Jaj Hr?>tlii. F'*Pt<OtBBWT ?OAJfTAOBRA CAW HBtR OP A A atatoftln make aulT fol araftlltoc ft! Ut flMWft m, mo? It. Bo aambac 0*.l ftcd aaft. VB'lyOTKBBT-VIBtUB A OO., B JOBB BTABVT Vj offor II' ar?i Ud i r to pona? m?n of ratpaatobUij l>i atrud i?a raa cf ih? aaal wor%? a*a- u?nM rjORJBRT. W1TTB OOOOH ABU TAPKBB !*')TH?Ra.? A Waai?i. twonr Ui-aa aaiwotaa fe?rto(a aaon n?a anr aad naar ht ??4? to?a pimaa day ?<xA ftauafttoiaaaa ai?? Tjd ornmi. " *w " ^iRTK* W * WT*l> ?IJI A OBT OOOa ITOU; ONB *bo la annraratnl wi?fc lha pntfrnrmi. Apply front 7 ID It A to lorn BnMrt, Ir , Idl *k a*. KwrartABiK yn a?BKt*o bttoatiowb a? starka ttxUwnrfi aalaa naa pnrlrp*. barkaapara Ar , ,b<> ' I )? ?| ik* ?-na*n'* lark?' >?Cl?rt >*? . 1" No wil?afc'w In advaaoa hImiii to Sr? ataa* bniaaa *(>?>! cull by aatl m.m anrloaa lar? stanr-a **b bhad l?M. IM J RID^TII <tl.tSBAN AB IVUBUMtf HltUBaT -J r<Mt IM| louw.KM W*o Is wall *3qi?laial w?h MbwiMM.ul oaa intlaama altf m4 "'atry uada, m%y tula a |W ?nuuii? Baal at n/u mum raquirad Ad IraM toi 1U1 roaM>??> 1-Aimin * oobibbpobdih'iolbbk 4U?o. two maa M rl*b?aa Mtora taraa ax*ra>? oOaa matt M wall a't.Ixd wi h taaaHr. ala> a h*a ?a<1 itm n?iaw Apply I Iba W?r'h>ul'? (Tar* Ra?%t>r 0?"?a 7^ Hr->%d<r?? Mi r - r I?r r r 1 - T?ili ? adranoa Aal?t>iK'ai IMt ?l J B?i?PATH nrmv -A bai.BBIIAW. wio RIB A* strap* VB f? amnala' la iha fflaaaad 1*1 TVW Una WkmaaaK ta aall oa aa aritata la I?a?al ua* br iba trad* AAdraM A a- I'ar U oBm. 0I,Tiumv-mon to ??i.l a pambt pobtablb ?? I'urm Ntai W?k *x* aiiactad WW kaaa a pb-fVx-i war la l?? laimli Tkta r*mm man km a ?nfl- a'thm** y niada aad *arr darabta ixiyiM btplMM '11* 4iitj ,^aM?b J. * Ob alay A Oa. fngilnp<i. M. f. TIT A WTBr??TH BU ?U AUOPBTOinn TO TOT OT II rv*a< ftwM, t na aval liirnar aad Ibra* Man to prvpara fraiaaa, a lii ub>raH it ar.iKTicn i* A* mroBTiim A?D MAirorAO H l iiio* honaa, a boy nr rontb IT nr 18 fban oil, who ku barf mm* aipartaaaa la a faakw aoMon or rlntb hmiaa. ? 1 ra< ?r naarf ?nplT. OaU aa Tkaa. ?. Uaia A OBl, 18 Warran afiar .1 a ekw* P. M. WAHTBD?TWBWff BO ft AJTD U(R?* TO ?AKI am* man wk-i aodaniat da lha | nmi>timi??? or ???rj ? ? mm ?m uui rjrwM ?a aw Wowwy. (]ErA>T?n-BM^aM*BLa *?*. wao vim <><>on ? ?* > T* *? Mr latorwt M ?MI at ?TO? ''CUT ft* A ?HVt. I^nrnadaa* ?n?nr?4 M *ort aoUat far wwrctaa' *?. I Xfari aoi ?aiiiw? M?H tir**T?l?- A loona MiK, T<1 TAK?OHA*?? OP ff ? hoo?i?t **' " > To >w> lk? of pMnH ??* rtfW %mi f?? wall rw>?i?ii4w1 *n hrm*#f ftnd MftrMtT. ft i*rrrftamt <n a nn?rwt ftppt* haf'w* t A . " ftftor ? f. . tn M?nM Jma, OiM?am( MM, B wH|<iiH iwt ?* ?ft?fcH?THMi WAirvnv ah a?k??ts. two o* th*r? * iPM>bi> aa? "4 gnni ??dr??a in MiHt ?* ? ? ??T nt n n.r? .?Mn# taaa if h? ft*4 w~rt .'nriprif to T P**inrm. i.oa4?a PrlaHaj rutJMM Oowfaaf, * D?| (U, tip MAlri. * * rtf RHLP WA1TKD-HLBH. CP r>T?>-* *( ? OV?bBi?*T*IIM ?H? ??UIT. DuvrWiiwIn'l *(> *>? wt-b auf trot u> |ilt ? (Mil rtiuUloi ou ?OT errvir??i? a R?*??goTA'?.* Toe?<? *a*. a* ! wa kkotii'8 t*>' ^ m* to aaamd la mMmt m? aaliaiwiag | >*?aaaa PaUryf'"# poraauaM Addreaa la b? d-vrMMg t o. I*. RaiM o**aa ______ J! 4 vrao? A hot, f ho* )? to M Tit** of *0? to aal la a 4Utt>( v.na; ?u? utmlrmM to Ua Sual >a*b<r a cd a#p j atlta rn>Jaj Hotel u Uraaowl* *?. K>t>Tl?-A D?? KtUlttR Ar?l,Y &T f* Its ? u>a ai , Brook ja. oa lbaradaj, 7lblaak, batwaaa u<(* L W. prar??kv?*au 1:1 "Vf*BL? ??*, o? (I an- aaa and butlaeea baWti, to a rt** an?<aor'*>eN "or ! ? Hi B?pnUr *grti Tb? rtffbttort rt mm ?ttl h# IM?amiI. r,.iic ? tk ??!; ta okoaon. Pry A 5a , XI Baaa ?" at _ itT\?TM>? 4 ??. IKHbUlINr ROT. A?<U* II *? ?f ? roar* of >i? |f a auttnaarj ?t->ra; oaa wao baa ?aaMa<?ewt?dg* "I tka bo?lre?? prafarral Addn<?a atiUjoarr, Bara.4 cOea rta tog addreaa a.e ?bO rafaraooa. oraNTin 'MMRIHATRLT?AT TU? BT. L*?brhcb r? llo*aL Kro*ti ?? ens good oau oooit. uae bakar *od iwo t'Mfrt ?11 licutoi Aeae need apply bat ikaaa wao taa irtti (ocl rafaraaaaa trr*pt?D-A oooo ?iim. run, at thk ?*. " OtoboiM KMUurul, coruar of ttroadway aad Spr'ng it . after ? ? M WAMKO- A T' U?? MAM At ?ALMMl*. AMD TO Jo graera) wo?? < a mail bat. caa tad Mr ei^'e. or a vkokanwalbe aaal aaa ptafarrtd. A.pptj, with a good re ilMiadattoa, at ltd Horn try. l\.T* KT*C-? BOY, OS AN OLD Ml*. TO tTT**n r* in ?a "ftWt: an* barta* aoaa aaowiodaa of tba pawa brobar'a boateaae ptaflad. Refareoaa required. a iply at ?'8*dar a-arIKn "j JLT?fTiD-T*0 Piur RAT* rORTlRS rot A "? betel, aiaato aao. Real of raferaaee rauoirad. Apply at ibe Oortaadt Hiraal Howl, ot P. a mebblaa. VOO** **W WARTWn-OJfB WHO FMMI.8 htjuil* J firl* eooip*irat la laka ebargeo/ aad ob'ala adrarttae? ?ta trr a ?wkl? paper. To a M elaaa ronng aaaa a tr*H agagra^ai will baoffarad. Apply at 11* Xmm atraat. New laik rauatt NTRRrRi-mt Tonus URN Of vw< poiwm was buhi n ran hh n * ebauea io mill tram %t to W a d*?, and ao risk, bjr aalitag am tka uadaratfMd, kttwwn i *a4t P m. J. B. BaILBT, tf Baakman treat TOP wiiiifib-i^]U.M. ~ t Kvnn-A otii wartid it*otbrtabv fbb1 fared1 to Uka mm of mi lafAat < a small famBy.acd to d * abamberwnrk. A aulUM* pars n eaa ktra a plaaaanl h me apply at Ml I>aaa 1.. Brooklyn. ATmn>AHoa.-oooD bbkvawtb dam alwatb I good ttuattons at <ka tmmaoaa lanre raapaotoMa to atttntr aad boaat; atoo. ?*1. aaoaM*. raady to suit all wb? sail, aaoduetod by ajraapaatabla lady, 138 Uth at, aaraar of HUM araaaa A HIT WTJBBB WANTBD WITH A PBBtH BR* 1ST r f milk, whoaa eaild la Ml orar At* wtaka old. Oail at No. U? ftaat 17'b it AMBBICAN GIBLB WANTBD ?T POWBLV8 URIT|D Statoa FIm Dapot 1M Boma to. naarPaak ?lp. ap atalia. A T? *BOADW*T-THB BRO ADW AT IMPbltlin /%. laaUtuU?a larfe Bomber if axoallaai aai raato a*a waat ia< attoattoaa aoaap.Wag Kagttea flaotob Itlak, fteooh aad <Mr*aa. Tkla satabitebmentla onodtieMd am atrtoUy kooora bto prtotoplm. bf JoHji Q. 1. AUKAKIIaN. A"- * * "k1??! .f* BOABDIBO HOCTflBS oaa lad tka brst aotooMaa or f???Ja tab of all aatHsa rlz: Frasak. Uanaaa Rontak. Iifdal aad (nil at KDttalH OOBVKHT* ?iaatoyaMal ?-o bttoiS awl of Broadway. -r-?? A IX GIBLB LA TBI. T LANDBD CAN OB? UOOD diuaUaaa tanaaadtata'y la |wd faaalltoa. and aond waaaa Iciolra at ib? Laria Inatlluto aid Horn* Ootid olasaa a?a aiwaj? raady tka aaaaa day. No. 138 11th it, aornar of Mb a'aaaa. CHAMBBBMAIU AND LAHBDBBM WABTBD ONB bo tboronghl' aadwataada waaoln*. trot tog aad ak?m bcrwck >"nr Df<ad apply bat those ?rhj bava fond ??fartnea fr m 'aat aaajlayar Apply at U Waat >7ih ak, ba<?aaa Atbar aad Broadway, la ibabai?aal. trom tiuko'atoak. poioiBn oibu?wawtbo to act ab ncbsb, a V tidy aotoml ?lrl. aoaatlac aUbar Fraaah or Buamalt. Ad fcaaa r A . boi II? Barato atoaa. CCOR WAKTKJ-1 HK*T AND OB -.IOr.VO WOMAN to oork. waak aad Iran tor a small family. To oaa ?rh? parfaatly uadaratoarta bar bnataaaa <and poaa nttari aaad ap pl< >. nod ?a?aa will b? ft-raa. otty iafaraaaaa raqotoad. ap fly aat 18lh to, batwaan Id And 3d aranuaa. from 10 to UCaloak. nco* wantbd-iw a swall pakilt litibs OB \J atatoa lalaad. Apply at 86 Wtat at. aaawdatorj. r\OOK VAtoTBD?A OOOD PLll* On OB OBB WBO \J <a wO'tof to waak aad Iroo for a raali famtt* of lh<*? prraoaa; a daatrahla olaaa for a raapaotabla woaaa, wagaa til mr autk. AddI* at IB It lab to. Dbbmw?krrr wabtbd wmdi itiut. at is HoIIJtm at, only IhoM .who Ihcroujkly oadantaad the boalneaa ntd M>Ply Dbmuaeiro-a raw oooo ?m?uiu waa'ad immediate^ a<M Bat Utb A Mmm Mb mU itk ITMOff. EBBBOIDBBCBS WABTBD-A BCBBBB or KM rlaaatd kuA who ara tBorooghly aoguilalail with m hrutf?h||N Uwa, wU ftad ?pljjMMI k> aalhai at111 f ntloa af, ap alalra. Girl* ?ira?-nx ima?t abbbioab oisui. t iiwMi Apply 1 ? ?i W| atora wmr af Tu Bursa M ud Praaklln tt., Broottym. GOOn DRimitdM WMT1D; iUO. OOOK LAC? >Mfc Apply I* Juki A. IIMIM A J7? M way. HOUfBKBBP *B. ?W 4BTID. AB AUIIOll I.ADT ><x orw B inn of a*a. H n ? itTtHiuiw la UK aouMrr. to t?ka eharpe of a flrwt MM total: nftntoN <SQ? be of ike b<?heat o-d?r Oail ior two dara Sal ?aaa the hj<ui otlgiHf,o?lJ ?4t?oot, 41 1m Broadway. SBBTABW-OOBPBTBBT til BUI All FRBBCB Mw?. u4 Mtan with foo4 rttaiim far a*j or ecmat rr. may ha nntalnad M the tapioymant *oe?atT'i ofliaa <1 ikh , oaa aoor Mat o( Broad wat foraaai 1} BioU Bonaa. ?wui aad fnaA l*a?nacaa apoua. Mi bbbp. M?op. SBABB1BBH WABTID?ORB WBLL QOAUPIIO TC eat ard fli a neat. iuMk aa??r whh fooj Bit i?'a'?oea may apply MortlT. B at ?t fUlh araana. aaar 1,'U at SBABT OIBI. WaBTBD TO OOf >B fftffl AID I to* 4M, V. ?"? hara toM cttj rWaraaoa. AiplySM. Broad* aj, near l*h at. Two T0UIO KAnna WABTBD-TO nun Ha* ai halt Blaholaa thadaa, (0 Barter it. mmud door abort ?pH?* WABTKO?A OBBBAB OltL, AI OOOK. WAjSKII ard imnar aim n*da-ataad Barlta* aad brim gojt rafaraaoaa. Apply at MM Ifcf raw at, Uronllyn. U74ITID-A rmpbotABLB WOBAB, TO DOOIBK m ral hnnaaaork la a an.a I ftany; aupi ha a c*>d >aaa dra a: Wanrh a on? r?d wagea (Iran. Apply at Bo 3 M at. hetwaaa ? ana U o aioa*. WABTID-AT THB BUIBBBT. A? BBMDBBT QOV aracaa. a par*aa who m f >ad of aaOdrwi. and aapaMa * tn><maUng than ta lha radiaaaata of Ba?ilaB. aoply oa rn day. tot a a an lland llaolooa, at IBS aaraan, tiai at, aaaj Mm. WABTBD-A Rocmavn OB OOTBMBM. IB i aaOaaaaa** family. la a ataaaaat aouawy M?a a ?a??i lady (w?tew My pi ?**?' ad) f fair Hoataia aad aaanmpiiaa anta, of modal laaulac hablw. aad wtma? 11 aUa haraai nafnl and agnaabla raaalac a plaaaart lr>?a m rr thaa ?i traragait ?a.ary addr^aa, la dhHbb, B. O. B . Uaraii ??aa. panleatarp WB A?TMD~nrtUAV mbrt CT,a?S DRK4RII t K -CM wko U**ou?Wj unJanaod Ml bodoMi laqultaa 11 ?*?*. U'4irr*n-4 fir*t *at? root. i* a mill r*t ?ata riallCniil^ > |?d futat anil irjMt No? B*ad arplf bat tboM tk?! idcnuuir th*4r bu?<OMi tanraatf I jj. apply kt No M Baal IM M . from 10 ?am 11 o'el < ?. kxtaktbc-* TOOFO LA OT to ATfbhd IN i tu>a. Uoud r*f*r?M? la-jalrad. Appiy u (M Broad ??y OTA>1*D~A oood oook. wtnb*r ard iboitbb M oco vko la wllTtaa u> o ika ktra? f ua?ful Mrnti r?t>o?. ?<m? mkm? ami a,,ply. Apply ai MO Wm ltd at o?ar 7wb ar* WAMTCn-VO* A. VILl FAlfTT.T, A T'ot OfW aa rtimbereeid ??d to tnuH in tnuat Im ??!' rn ooaanaaadad. * MM 14. Apply At U t? tl?t ?. IMa (lay )NB t to 11 o'atoat Wantsd a OtftL TO do 1b1b1al. Ida faaallr of twal?? j>?*?>na. wafaatft p?r anil Ho 3R3 Canal al., naar W?a? ii'amn a oirari>i wom* fir mmi M kona*?<>?k. aid (* a f>jd pUla evk. ami a rx> lanodnaa. rafaraaea It .nlrad Apply al III febnirlnn A. BrooHya WAjrrtn - a oooo r*TBM.tasitT obrwiit hr', to do W?iM*nfk In a prlvaa faaally laq'ilr* al ? Hatry al; bo? aol? fluaw girl aa?d apply. WAjrr?iv- A TOCWO WOBAII, to AP*WT ik CB AW barwoafc aad to naU kataaif faaaratly ?aafol. ApM allUMafl Wa*r*ir a ptotwrthtairi.wrrnaoonmm ?aa?, bv * My brarlBf. te <aka okania ot aa tefao Apply at ldd Waal Mtk at. aa?<1 Act freaa ??h araaua WAPTirv- a wokaJI. who n a fibbt rati waak? r aad Iroanr aad ?aa do pWa vnkla?. aad la wtl to aaaM ia t?a (aaaral kuaaaa ira. >?a Mai ka aMa I radar to kar laat pi?a. Dafl a? W? Waal IWk aa. ura*T?n-a PW?RP tipt Giais AM OAASBU " aiaM aad waHraaa, w?k pood rttj irtnaw Oal at la Baa* iri? 1 WAJrrtD-A* f|? HOBH AOB*OT rrm BHri.P1 Ml TIMIMil.oaa d^or aaal <* ?k a*a. aw nh* barmalda waAiiaaia lawadfa?. P *>*. ?* *-. ? waNara aad naoka and all proerlaava ofkw* eaannai rwdanrtM" board?a? kiiuaaa a> waiartaji plaaaa aappllad a* ?n t c>ata Mp tNk atka aat^la a ? fcnka??aaa. yy n mnii waittwd.?aptlt a* wm? hti wtaftkp i* a m? m Tost, u W ?iNk t ? ? ??'??*? kMrbMvm N ?W* wm Mtim tad WM, Mr Jajr bo* ?x rwi ? ?* UfAIWtn-TO OO A Hour PIIAWC* rv TBI TT rTnolrr. ? Ihnrwgfc tail ?!?>??? > wuhmtmi ta*mMM*?llNin<?M la tk* <vu-?of oH dma. Ap ply l?fcniai Www ?M *. ?? Wh ?t. wtahtbd-a ?oon oooe. a?d to imn ti TT ws?hle? eed *n?t iwt. rer-wiewwla ln*(rvw >mi naiptojar. apply *187 Vfelnook*., b*?*?am 10 u4 11 A. M. rf a?r*i>?a 01 ll, about h tvakhop ao*. ii TT m? I 'WI'T "(ikrm H?rw>nm: Ika ?nrt ??U > iw u< Ik* ?*? ? "!*!< ?? I* ritrvkl IA1 ?rUt? . r?kl?? (XT ATOP-A FUMTI OIM, All rtA?PT***S, T< TT tat* ' *?-? of !kr?* ?m\ii ?iiM??i and l-?Hl th-a Ik ftwl rn?Hn???v> f iM mh ??*> ?*? *p?lf W mm wnt tood llfri im, Apply M Ko. 79 Raal Ittk A, ? . HELP WAWTEP?FEWALKI. | 07?"TfI - A bO iD "Wl. w.i-lm vl?,? IK >??R, - ? la ?m*|i ortr?i? f ?!*? ) vol' nr??lb, r?quti?4. Qui tl do M IHl lUh at, M tkuwUf l|UliTtD-i 8H4RT, T10V OKU, TO DO MHItb , V> 0?? (4 ?hor? q'lJlUet #>>d MilM lUOUon >. MOMI J>H?r , if OH kM IQtlOD f HllllNr>l RIUHTBVK TltU I aiku uka* c?* ? * ? <rta . , , Aep,T u 171 *- wi * 1 XX! Atrttr-K nisu, .?r>ri t '' Joo4 ca bit iw i Bwhl)!, at i* araaaaT RITIK^r lOOD DIM* k?n _Appiy ui?s?4??. KXJO ^ WA>T?n-4 ^M?1T T l?T IBOUWTaiOiiit WO- f o)?o. > do |(n?r>l bnfonrk; 10 *%a ?.,., . ' M? * OUAM** fOud ?H* Wl'l " |I?M 1?<joJ. Vi IS Madfeoo it, baiwaro JrHanoa ud Oliafoo da . lor ao* daj DR Y GOODS. AC " , j Ato.u H kib.t rTTroliit m m*eikb ' * I Mrttt W l? W 4> Mi well gud* tna bkMa. t*?ln?ikn St 1 bkij fori, aad flftj eoHee H?>? m kaad. ukl Hk? ta guMov?r *<jual to saw. 1%thor) d Bprtw ml mm Bute* _________ ACiia-f. j*rK?off. *o an bkoad?at. hii PMteail) on band <r?rj anlei* laatrabla tar f <) ooralat, atRwoaW* piee? Partlaular auaattaa to ?aua* ta onr >lo?> of He????a and aa?B>la? A T III UATHokk?OOMkTU a I'D >!!<? KOLCA *l??lj.?J -??t rMlTd r ?nrh. <>?-? * b*4 Ooraota for ao?*Mr wear tram fl to ?S a*ac**l i6mml 1)1 OaTBOt. bang n> o?? bmu'm aw 'tw ?kirta a >|i?>?Bty HkolaAuna h*<reiau t'Hi. ji awl ?r*?*ma? flkl-bb N >nl ul ?? In ortfot Ik* mark (MM# M a kapa. La Oakrian* Mi >?? ?. two toon koa Vatai qnare M B.?fUroaliorod and aada n?ar. CA. BkiroiTt r**0Tic?L skirt MAirrrr ac. tnrar kMalud et ra wwl aad* w >??o Bbkla. ktT, tort? and Iklro tfrtmst bklrta da lo ardar tad warraaird. OM akftto jaade ww <*qaal to aa?. M Ik* factory, C7 U t araaoa, aaar Plftanatk anaat ? CHA&LOTTK O MTTTH. SOUOTH ?mt iminoir of&a Wla of Paw York to bar rutatfva bad lll|lM *t?l**irf Pttto Ol aba. Maul aa fl**j->*a. ?*.. nu *! >** a full Tarfetv of all tk* latait *ad aoat aalaal NnreMaa an b l?na?WHf vary ehi4ao Vanaauio raaanfaallBd ?* prcaaljr ?or eP? tiada l.Oil Broad ?y. o a door abara *?? *W**t MA**iu,Ati hantblvtc -viDbiii p. nwjao* Baa tow opati tba latitat onraaoiea la ibmnt MaaiUaa tad Ma* tabu Hate da Mr lo -hi b aba larfcra tka aHaatlaa ?tf Ik* ladlac/ Maw Io?k ?*u*jbC r JI1MI -TBI URBB?alOPBO HAVilNJ IBTOltTLT 1 proaorpd IV-awa at tbe for tM aaaaTaalMto* XtlNMriM wo-eo HclrU lb?? are oo? praparad to re? !< pmcMttinM ff?n J?lM l?m MN (B?l> MiHlHa iiy Mfcar ee<aD&>b??ni to ta? It* rta *'Ki.TM ?Kl*T 00.. Mnaloal Hall I7> m4 171 n tn> W?* IwiHti. SDN UaBalLlA* SOU UMXBaiXal-UADIBB ill tovltod Ij e?U end ei?ala?t nor pplaaM MMrt tM' gC , Ina ImbreUe* ud P???*> ?. vkXtk we ue wOtof lew*r IM tnj koua* to toe ait?. IWnwtiT Bona akurto ?ar? Awp. MMiAi.i>soa * uutH, T79 ftmtbT? BIBIHC ONDBBaaBJISaTO-rOB unm Li itolMtHlMM TW torgep* ead ha* vartow ifca Mil PRIORao* ma, >m>M. OCi BO WRIT. IM ZOT w K PIT TOR WU> oom toto auratac, UMI iMOKtUNf Or llf MARTI LLAI, NEW OUOAKB. KIW BtTKffOfXC, IR KICK BLAOK m K, TAFFMTAi. z*rki*. ui. >tdi. qiwn[.i.iH, Ac., At III tow 40 per apat Woe tkaa to Bro*1 w%r Ladtop in luvtUd to nil before purehaaiac t K rat row. Cloak and MaettlU M?aaf>?ur*r, Mo Mi Burnt J, uu douMw *WC 9K1 , "M*iao OUT PA LB aa ? , QOl LACB C1J?.?*?. ttlldUM tTRTAIXB, " *-4u? CO ?T.ja?, "** ** ? xue o .Ratan, , 1 runo aau in a ooviaa. mm**. DAMaSKS i?t *LL Uru uooV-B. Ac. au4o, oouu B?K. aa wi otr ?a*oA OF IVIBT KIN.?; ?U?r *Ml> toB.ta H<jJ.aRl> DO. rttied ud put op W? are < o? oaac out Uaaa rood* at a large redneiioe. aad la >Ha euanatn. wh'>uh<lc .?? acr*n* FB?UU0U? RttOTURil*, ui bbo auwai. m ^ IPRUiCI M-ABHIOSS. " A? UI. till***' IV HtLIAMAUt Boom. Am ton at MaartoMat of Boatau of toe aeappl Mai Ma U Baad Wat, aaar iNMatj. ~ ' im i " CLOTH1HG. AC. a a BBTTBB OBaROBdTUai* POM uA 1)10 AMD <MHA.. Beam to eaararl toalr toa O* Olototap tola eeeB; frapp / HlwllfcK ? WW. OiWim >M 1MMJN Er aaawfraag r (mm ft ? tii tor 0laato. ?mt taa tifett far Paato. atoikOhrvato fwiMM. fM*i. to 4 MM bt paaL MnaaMI. IM bw Imm M?m IWm* aa? Ni?1> abaato. *11 ba ?a? lalto to. Latoaa M Mubiln. a k~ suit DKiiD rom otii or ctoTBiB?.-< ^ VmHm u4 rartaMM m raaara lb* fall ralaa tor toam, u< imihM mm ?o ba taaonaM aa W aabar rttog aiiiann rraaWMHIaaaaafarSaaaa. CraMfS taflf SraMlwII taf ifv<a tor pan a ul "M OHtoaa'r waar, ranbn ia4 Oaiuaaa tba kubaaiartoa pato tor. riaaaa aa* aa ? ifl'jai itaftB Ut fan alt araaaa, kawwataWto*ato t?lylraalwaa Uiaatoatolkr 4 HUT MMAJID rot OLOWIjra -LAMM AJBB A faatoM Ittoi w Ml a# OtoMkg, fartotaara ar (WMniwaaMf mai<*a*Maai:-hH toa M to Cm* turn tola m ?Maaa fraa It tofff; tor baraaa aa? aaaltoa ton n ifca X?aaw ariaa -to aa pH. by ISuaaaratotaM* U >(u*. M hManaaa & X f toaaaha?a?toby Itoa Harrto. _____________ ' a tuit ohud ru? o*jt orr oloteibv 1 A r?iiu? aad Jarpaaa -Ml law ooaoad a ata aM 1 Maaaat, 1 w? au ttaWcaaa prtoaa la aaaa (or tba a-wa S?ri?fcya:.,S7Mji?fS [ -MtoaaMaMiaky an. Wat _________ 1 i T 491 FBABL ?T*t*T -CUlTHUfO ?OBWTLB***. A h??'D* aa* cr? or OM ?ff .-I aatag to dtao?aa of ?ttl obtaia taa Wfaoat aaak ariaa tor larjr ur aaall io?a ky e?ma? at , Ikr Mora or addiaartac uaWiai. DOTi*. ?fi f*an ?raat a OAIU.-4UTLf?l*1 *? aJtO UTT urp | A Oatka laiakiini tar >ba Waawra ?arkat to larva * I Mil totoWU at Ma Mar* or adfiaaa rtiail 0 Oaamy, 4f laaua aaraat II B -?aatul <ataora kartaf aa* aa haa4 m abora. B 4 ?T qo?ittrtT or c??t o?r cLoramn w?bt?i>? Bk for klehtba k>ak>a> prioearUI oatKno lae?ah arMtt* ' tec oo or tdiraMlac J tUncj, Ho ft. Oaaira atraai, < mar at f Hwda ilrm i HEUATTAH akBUaL BiiitTi or iul raw luBK IbCCT h L bastta, ?IU uqnmptai tka ?ft*bu <o?* Iti wsra h?rk. im t?u'tdar. Juw 7. >*?, Int ii footer ihwh; fW* (B*xlib> nnmn f?rfT)at lon'atjak a b. Ttokato a* mriti htliMkwou prarMad oo board ' O *??bt Clofc ??nVat ft &aa?lAr 0< Ml* tabMdM tf?r J9 r ID Iba till* f at* aa I*..04 ?l*l ?a ..d Mr Saaat ?>*? la tS? r-r A- ba hfti *b4 htrbor at baa f-"? hu4i flwt tilt*U* oa*a* An ??*a?aw* ?fto *** to* WN ow?iwitlto L fUtlkoMMlnf It* HIM? lalfttA f?r?, I torn *f *MMl mi?L Tfc*f ton *r?rj haar. Far* alx m I ___________________ " EABD BBIaTT ft TO-1)AT -THE FO cafol*Tt aE1 * J a? ff?U H' V C?p> W liana ?'ll Mm ftokiitarn atraat, A lh>? ornitf *1 h n'einok. uU -prta? iaa? at 10 M Far* A T t<i?LK for the ?k ia trip J" NOrmk-THB ftKUDftl. EBO ATT A OF THE IIV Tart 1a*BtC>ab -ill aaa off Ibnrakat aan>?? Ma 7to Aft" at J.in* u bftir p*a Ua s'awafe. Tba MmannaA Joaarbtoa aro'ktoA Dj to* alab tor ib* aialto'a ** at I a??W* ?fil iaa>a toa km nf ?o>?na atraat, *t toa a'atoak pfiewi Vmb n ?* ba?a aat raaHtad (Mr Uakato aaa aktote MM tram toa Mnw, Bokart A. law Baa. ?a M to aJl atraat. ladBTuf kaaratory. rk 1 BEOaTTA-TRE (TUdr.Ti A1LI BCr*B, BEIwaaa ft/a*ill a *o4 ft. p:?o? l*r?n*t* ?tll ftff ** IN bar* rtow lit tot ftcat r* -a ika <t? j Vi?a?Ti ?ii ?? tfUff >iwa*il*lr?, aa? r?'i*?k*?? u tu-caka* k? uBa?i? UMmm, abo a ill baim taapy to aa* tor frlaan aa Mto HOP?m, ftOO.HB *f. WAET1CD. f t ofib ?ru?aua o? obt imvh*. 1 Li to'ha aatobhnrkoort rf tka rft-t. Htkar tW* * Ad*aa* ba* J ?o I MS rrn oflaa, rtodrc tlmratoiaa. liniiBuk bad totrna? WANTED-TO I.laHI OK PUHTHtW Bt7l ..DIKOB, or i-aad all boat iMDIdtoaa. adnata* ba<v*aa H*aaAaak aad W?e* Twee.j f.wM tuaea. eolMbie tor a to* atobto. A*U Araw tkM, Marato <*c? 1 ? w****" l?WkDI*TEI.T-A ?*ALI. FUkBIBEB? Onqaala ibaanaa ??, wl-b r'aaty a* ?Mtor??l Atod* nt fmlt ft?<" Tatmabtoa. Inaatto* n?tn*i* Martoa ?M vnttaa'a i, FrMfa rr afcnri ittonm no iba ?oflk laraa a?A Ml ii mmi tins Car flmrtoaatka. adAraai f EtoAa, Uitoaaquftra r Paa> (m?a WAETEP-BT A LAPT. A BOO* TOrf ABLE FOE A mil PH** r*hant to <toa aaa nr n-tokr mi ft-WT* 1-am.ii kkaii m ?firm pfaaa * rator-blto? k.' naitl nil ?OI ?a FiM ?<kl ia*toar, TS r^rto rlaaa.^ ? Wabted-foe tebbb noarnt o*e oe tw? ? tu*naa tor ttowlaa ra Art4rrm H ua * Bart J Tvaaty MirA dtwA MMi taraM *ba uavuj * WAETBD TO HIBE. WITS FtlTtf.BfJB OF rtT%? Aitol A avftM mairr ?1?a? tor r?milai a?< |VAaatoa nn ? ?".t b* naar tba A;? I aaMna a?ai r ftf IwaKbr *a? AaMrftr * ?<Htma. whb ><iH fwtlMlMI m4 la* art prtoa. F i,., a >14 utoar WAwrnn-tr two mwek, tiikkb fuebtahei* Bon?? to k alga intal brua. *Mna U. O , n ?rJ? 0<IKa / QLr A *TK|>? A FDBBfFTlEP ?-Or?B tE A nBWBABbE ^ Irmattoa abnra FoVMatb t'raat. rra^ a?* MaaaaaA MB , par ua n Ad.l.a*a A.. bn? I Ml fi?i <*?. 0. T 1 Wa?te1> to ribe?fbom thb l?t of .m7? t aw t AW? or "uai )* ftor.ai to tb? ?rt*bN)?* "2<1 of W?fthl?^ Inn or Kuli m m*rkaL tMrta kakt l?MBrtd*a, ft Bator anat, Biarblja. ? MATRIEO"*^ ^ MATBi?ovlau-Aj TJC ?? BftB, f WBBTT-FlTJ vaara of aaa. lai $lEi*E ,*b>w to Maka ito *a* qOftlnMnoa oi ft t^ft. ***** ? "* fauTIirt^If ?Hb artow to ?% r<tnn?t Aa towBiMt ao ikijt ?rl praf*?rad thk' aA*?rikar, awara m ikA a?<iMtol skaraatar i4T#.MM*nkof tbJM ?aal4 IM ^ktt. akwi aakaA*A nrf ib? a?w*?i arf ? ? in a i *?a"n*aa b? art i (l?* *aA?iMa4 ?a uTrawaator awl akmaiaM^aa, t" paraoaa *ha r,VTTfT!r r^r^? AAAraa^ T l(xi>ftiaa, fro,, , f. ,u,.?r ?|>H i" ???1 p?*>- ( bnat*??, I M<N to m~< ? "> J I* ! ?? 'r 181? ? T?fcr?ri* MTV I, ?nk ??* l* "* p?? k>?* 4l?r I kMnto ?r< *M n**' mrmm ??"? *) who wilt bar* *n m oil!?# tM>* ?e.?* tMl la rmH> uto? ?? 5 0? w?f'ir<? -if? ctww*!.?< *? fc?w?? T? Joi?e ' f 0 >arfr Ilk""' ?? ?"? . MMttfit "mm* *?r??itn?.. ? I . nyonrfmltv AWti ? ?<rtr- 1 nrt oAm, mmmi okM k*4 wtar? ta tattrrto* ?u t* had.

Bu sayıdan diğer sayfalar: