11 Haziran 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 3

11 Haziran 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 I A* IhUlt OUtin* ??UL dUWMMM* M MNUT, (UtMH l.l l or MM? B MltaM, fkilM B*U? # Hu M?t # ? ? ' Hit*, ka?i?? h?l* ir * ? r*<ua?M, I.LI U? Mi.fliLuA IUII, 4LtA>)>? ??i.? ?,r mu ?.? va. *Mtoui?Mat itrlnultlatMMttkMI MM *r?w. HMntv , *oa*h .a4 Mljt MiMl ml ?!? ? Bmtem. minnni ikatt. _ MM MMIatf OutM Um k'?4a b>lr iaJ M w ? ' hm) aM ilt<i uoatoa nn MM t utoi IjlTI >t VaVrtiinif liaM Ma. iqM mm a< Me ?V? Tte HMwkM kMbi m? atiM ar?L 0*V*?4 > Mkara W?MM*, M |N* IM * MHM'taM, M Ufe Ml ? ??< Catwf T? ?m. aaka raitafc vt WMlultaMt IMA tow* ?i*?w BMa ?a ! * Cwk * <?" 91 HNhnr Wi.n w ? 3>? 9h. IfM r?M* Niwrt fca la|l. UN irf hit flikft MB flkiHi HIm >ii? >rW Fits Ik Ma. *uti a La e? * ?>* M ftNM fTHi Trl.- nki atrt>M? 91a, Ha. feMCjar* afci.a Biaaa aad UHn ?tta %*a*a aa? Im atMi Aa. xi t>i4 1*1 Ht?i aJk Vktta aa4 Oo<???4 Ilrtoaat U. IM a?a> iwir i< umb** aia'naa fa. AW 'taa M >taa Biataaa IAa BJMyar* ?tl?a .._ itttti i?M ?-r aiffl taaa ?afca Mk?a IM ka?? * ? ? Sa. Co. laaa p>ti .iOi' amt Daa' Ux| ahk vat* >1 Ma. |1>a>aawTfa>a?a.?W?Ma?i^ lann.1t |?(* pun ?mt 4 .aitttaa S'a Mn.lOa. (m mm EM vaavtM a Ma. Ma. 7Aa l fiUMU itaa m p?h? ?, ana. Ma 7an si l*f >MH???oa4 inr) Baata, 91 M. UrtiMUnbitMmiM I kraa laa?(frfttt, n m >ww hh im mm ? unu, ?TiiX*0 ?M| Ml, ft M a* lUatftea. >? M>1 to. It* T'Mat i?m 91 IM *> ?*<>> ? * am II .naaU wortktu, ferN. UM d *i ?,?>? nh.ta.udUk y**? """"AfttljLA **urta?m ftf >mim m?*.9* AMMMMM WmwwH InlMiMii RMA? "aw-sar^ssvTfsroLon.. L.* ?'?MbialMMNliM4ill?miM>jilta.iHk< tJbiM (tm bImw & ?? ?<Ui <*) ?, (Ik* M*0 |WI 1??M Ml* Uu> IM B?a*7w ?4 Ua. i,ft fmm rtu<ra? Mm H. VMM urf War** kM Atovaa. 2M, MS. M ?M Ita Mw<M m rtn*mrti> r>*Mk n???n. > ?? at tow ?k*nj btor>? prVMB. kANTIMM ft t?? ?art?I rfhin> W?. II?UT ta ttakU ifMM, Itlmi? Xmtmir M aai lww<j wwftlwdi 4 MOLD, KMIOU_l SO. iu now omraa *T:email rani umu TOOK of FAJTOT 1UMI SKAWLB, V liLT TBI #OAT or tarOHirm. < ?J iw> mmm ?f Mataar 41?LB. WWTlMJ * ?g tMr nttr* ato* ?f ran nmknSut and jiouam At ?W| HM ntWb ilAtkqililit IHW LAWKS, All?X?? ?* M?l.iwwrH ?? ?. llim HWTilLl * to. niuL uiini > m?at, jrvira 12. A lipwk MMTWMM <( UU U?M AMB LAM ?OOOC liamiiwiipnyMinww tteBBAL NDtiiUUIIJir, " " ?A?M. , AI?UVB( - ? VunoB, Mi AffUltjo* LA TV. k Mm*. IHwii. Ma. Mun, BarbM, ilMtfkarakMk, k* abllo hu black obaitttlit a wd bbusflblb tdud lack 8baw1a rZo*?OM. fbuuomq laom. *?.. te. aijo a ma* ?r runifrkkch naoionn if ii rnmTiM mr noimriT imniu in A OMt ?r ahm winM??ii m mimm mi* im? k m |||>|| (mm m4 mm hm(?> mm u arMr. t??* ? ? iwi mm m4 mb* u lu ww. mmln Mr Mbr M*rM MrfMtt IM. iMta'i (Ml Mr mimmitom. > lrillir>l OirtiiMOkX 0,>,r "" mi *>.m Abotics to lapibb TBI j?r*BBn liimiiii wmk? ?'"'*aBaaw)H A HUOTT. a obbat 0lbab1bb oovialb op wxbaowib a j?. m i amiwiimtrfd bmm tailMII y?rM, m mmwtbm. AIM. HO.OOO vortk *f FfMafe <t?M Tfr, ??r n& 1^ W W: "** a"Mk r*9m' *""** ?Mill IaS5wt? .ssiT'? m Bitot WIMt. I>wl?t At in akt> no bxth iTimn. Dry Om* at mm Um ik> ml K niliw, frmt nMlNMiiiil* U Ortm Dm* of tto bm *Mlnu?? luiwiin tekrlM. B?UM*?M*t?M?<?1l IIIIHIBIM, Mr** %? ?? W ?ka ??>w, CiMHtMigi fMlwMtk* *** *" r,,r'""*'' OA ID. W D. M UOTT * OO , iBform n)d urufWui of iifniui MM ?M OMtlitaM, <Bno4rMk BulMtnm ) will'. o*>bn rata *mc, _ ipir *? ??*- MM Mk ?ak M.nU 1M uniMllll MM. MMMMN AIM UtWMA Aroma wwom jata*.?r?a miom or tamiom ?m M?? m eiMfir mm?1M nia Da mUHMiib MV M4 fcMillfnl |i'Mk U?* ikti t?M>. ?T Ol.riM UABTMJM A BLI.IOTT HI HfMltr ?.-A?A*tAH M4 jafajiom Wnwn ki rarr f? If WW. Ml umoABWAt. vwoau* r! ? * lam* wax .* M..4T. ?n n, A uiu a?v ruuv ?w? TIATIUJH*?[<IW> 0OOM, AT T1*T LOW If ffl MO*?WAT. ramu n??o? a uau wyi 'At ?i ra^n OF HUN 04T. J0*l 11 M BOB* AT 94 rf HmMnMoMNrf ri^w l?ML tfc?>fc?T4toi4? f*? H tram <? it ?n noADWAV. tMPH.U PT?MOW * Mil OH ?0?Dil JU?3 II, IN nMn Of AT HK JBH TM rU TAB0. nZiaisrfr-i* tfummn R*??4in irjiricwri m A??to Wik Ma<r%. M wn*h|M _W. jAUtau* mfctut ?r HtivntM an Brw4?%r. Mvwb *vrta|?4 rrtew ?m?A A* na oatwoe'w?numin Aim tcnm imi A rtl?to;-V* rnaah. (1MM U4 l.i*? ^ *lg ?*. ft" >1 to (A UMiallklM > < MMV" WMI NMM m*km ?*lrW ? M*?*T ftMNtMiUM, arUUwl u4 lrmr*?<u ItM Sg^3ia^r-? A"11" TO 'ffl*i?iw? wnima. vVIM4 fw ^itNVl | ^ft'MUl.,CH>U.r?u*?D Bi RYU AWni.AI* Bf uvLrw. oa?<?o? a ?.u*tt. WUM* RitPtaJ Niim*v. R g,-r?? tfrw * > M Ma MWW<MI wi> ttm ??i?.i.t)i tba 4* of Jilj. 1 r?ua. m4 it prima M?r blaci in.K 4?rriM-*?. Bl.i'K [,??'? Mt*TII,l,4t, LACK I. A OB nCKKOlTH, Trmm ? to 40 s?r mmk AT 471 BIOADWAYOn .l' n? 11. ww n?> h > i4?tw? ror isi. A ?rtV>t? (V T'^l'nj IJrtM* AT 4tl HitOAli* \t. (WEILL. frit ANON * M?C* wiix n*r?a at iivtml On H'in<Vki ' in? U. Sinn RORI1 A*OR?;?ibi wfct>r i*n <t*?, ! "? ? 1 U* I**" rJLMiH M J V Al. 1 LMA. ' DR V COOPS, +C. gtlMliOlb IMHK < MiTwlHimaiW tkm* a**4i will m nu ti a rii iii i w i iii if ii in i?i m ! tin urn? flimxAiinB MiHit 7?<.poa?iniiAitLV vow. ilJMll iwHtlKI a W, BmiI, OnrH INnw. Blmi, litlMI AHSLAIS ?H?V ?)? - M<?rQ*?A a IH-vblti k.ML rrnuT DR?*UH. M. Ml tal mii?? pm nwir Vn4wMi A. I. inWAJIIOB. (rA*UI ""55* 178 B*OADWAT, 0U4T BBBVCrioit JIT PBICBB OVB MTiaB trrOOK SFBIM AMD UJMM>R Mtwniui filial fU4Cllc.il a^o.l JB'BU. RK1 >< (II.TIW Btl?a PTIbl.tn ?"? ? *11* Ml ? kO>H. k?RMl M4 Intut C *>?EI m4 m+nlLLA* I>aan ?I par IMI MSW, wlU alaa t> iHiM ai Mm aBIjvOam rAK'aB OB INTIBB lao* BITOB Vll ha ufl*r?4 IB our iblwli ImhImM, InCadlBj 1111. kACW AND FflHBB* OIXJAAB. ANI? Pol UTS ilNfV Mat MM tfc*? May p.Maa IBARLBa BTRaBf, M?. ITS eme4w?f, Batwaaa Irwi o4 Iiru4 riMH, CtLBABlIM OCT IALBIB TBB XBBQ1BBB1 BJA J PaBTBBBT ijm hwiUMl 'mm O.Ik*/* from M to Hi < OB ?naraMera4 Praa?h Onrava, 1?, 9? ? Sa.. (. i,M laMtr^ftwik oltara, ka, Ik. wfU. HHwMkMMPiti <a ( i? . n. , ?ft ? >* ** ? * IN 0?lllillMklMMl ( M?a, 1? UM BlttX te MB >? FUl. LbMMkk ?B?a NtrwiitAwtMkn ID ttk 55 Mitf laMtnir'Hk RoMM h,klh.,k.tl|l Mf tetf lrt>i>U rmmm. Mi kli 1 m IvMtml Mate Baatfa to u> 4a 2 m )ar4? I asbrU rHia?M <nhm la ijiH MM. I *M iMik'li ?<) MtaW) traa* k MH Ml lidiCwb lifilia tnm la tetl M 8.M* Thm raaHr<a iMrtof Ima la la * tOAll aar latnMkrlaa a??i4 ?< Ian ta rtaar than* aaA A. m. Ma*iI. BMaai Hi aunt a?aaaa. QLU11M Wl tAJLB. * aia aim Mriu ?a kaHMa af Mi VBura uo-ubtatiobm AT BOOT, ? * -nais wsssftsaaBr" mmm mrum wwuwtii abb tamo wiw laAOi ABB HUB B? THB TABU," UA6B ABB VOBUB FOB TBBiaOLB OOOBB BBOOATBUB, IATDM. TAJfBWBJM. awn WO?BB DABACBB. (MUTim flAJIO amd mUODTIH mua mauncmtlnm amd rum. OUMIOH a HAB?, m nnuiR mLTM amv uok. V l.HP f ?a*a KabroMarad uuWi Maattoa, 1a. fe. tk. M la ?*4 m. MW T?aroj"ar*l Oaitato (IM **. *afr wtaBdid Lmm "orMta*. 4 ;>Hi laag. tt a M*. W liftitorwi l,h? >m? M n?ii h4 r%mi I?Ih nana, Mr 1U, ll li la . I* to (V 3? a ta>4 ftmnl CnraUB ?o?da tm i?a? la?%. itoWl aiwagHaa. A. B. MaOT. Baa. tH aa4 X ?? ? itw? mm KICK ?UUd PABASOL8. 1AM Kgrlajp AT n LOAD a TAlfcOB. >aa. ?1 >a ?7 BEOADWAT. UBJLT.DBT 0?0iM at udi'cio rsum AHOLD. OOKITABLB A OO., trtww aalttn?. at <ka raaauiaar ( U>elf ataak ( boMuaplii iu (utH UnhH bbppqbb mcia Caut<aUrg. In part. af Tab)* Ltoaa. Wapktna aM Tnw#!Hn(. toaaiii.f ilaaii. Uulia. Jaooaeta. **taa aad Mull MaaUa, piatu, al?tr an* atr*Md Brtllaaia utaatoaa. A& A ho UNumof aaferattaradlw?aa laattoaat ISMMr traat Canal rt lai. aornar af Mariar. vLoenoxi) osoAiinfR MBB, ? TBI JLATMT ftkil NOVBLTBU. . . AJaa,fcrtoa tmA MiwMMrMNMriMa , A. T. ITBWABT A It. f i 'T ??ii? vf wwii * uwin Lr unm > * wfc?w ?mhiiw, ?? h.mn ?m MO ?if UmI uIiM<ki 'iri MitHMMMHiMOMitrlaMUMlWi m hm ? < J>n?n? m u msh * iui Otata? TlMsrte U*m Mtakw Um, Um U?m ?1 ?tStt5iar!iJWH.'*s srtas: w:?. rMu4MH?vki lNlM,4i4?tMl?Nirw} ^WkSav,7.i?Bra8ars? *<??. try larft U4 ln? lk? lkM| <Mr Mftkif; iMmM MM mr MM k ? * fork. _ a fall >ki? of lirt rtyto ui ?maMf ?f Duuak IM Bwk Tiilk it i?t| Ww prtM b. Ma jt. bm. m m4 x mm ??? > q a. |BHWiWI PiroT * FOB THI B1CB.JUOB F1XXWOUJL ( HM I* ihmwim m4 kMt ! t?Iky, FOB PUBLIC ABD PS1TATB BXBIBITIOB. roMtoa * oornu^aM^ p BUT BKDrfTnO* III THB LIW*W It babdcbbobib* pbpaktvbvt. mt> |r a, l?4ta?' UM B*?4k?r?lu?.'?, ?W?I?I at Uk, Mr feHk. war* tlMl W?? ioM LtW a rWMUNtOiBMlHMMB TOttSSs&ssS ?. tote irNMkj, S?.. u . la rak. MP ?ozm { 4Mb' mjulilirri aa4 B. IttUM UM Omb (frMrtj ill. *? . m. MMlUMCk-filllNtant mmmrn (Mr ?Mt of IbhWIii M * " broad Im UMf LIMB blAlttkMMMll M to. to., to Mk M?ralMU? MQ taaaa too' U? Bll IHrrtim, % to. to to wk _ IOC domm taV ci>il tardaraa tea MM UM "-f kairfclofc, ot'l fro* h toll awk ^inASun *o?y. , MM||| Ats?*?5b?. r*"~J- "AS ?WAM A OO, GBKAT ?A<T*mo? ? sins JUHM ao um [Immuba 1L B LIO*T*Mf*m, tmtm rMH< ?a M Oaaal aTrvM, wmt at WMMr. tor toa r?r>H" at ?MHj ? if >! ? , Ml aQ Ml fMi mm af?S Elfefcotw u* 7 lamteM i>T-TVraa lo o> ** tka MM Mm* tauMbt at J?J?7h MBatant KfM in?inm aJ w M) ?rtn m4 (avtiaa Mi oM Ixiti far aa aartr Ml. lo krMMtb UM o?pcftn?My_to^? mUMrplM La ritfe *a" ffrSoSriiwmir, wommimml TTo*mT n/wnro O i,too ?wm lunar mmm tea, f?rr aaa. u. pa*. W mm Mwr ?una hm, k?n m4 nbs?*. la. a lin. tat down tag qnalitT IWM Saaa, to. a pair AH iba bait tiU tl tba Baar laaOr erao wort. U4 Utto 'toaa* to AIU? If.?? WMmiT 1 00* taaaa to wrj rtrto, prtn aat i?IHy. totof ?r tow. cmwura omt ocbbbt. m tan lnM H?H bM, la M. a ptr. am (NN Iwal ttuJ.lr lai porta*, h. aaalr. AUn. ?f? i mi ii hi oTrmnrfm^trin** MrkM LHM Urn* Mtaa' Lial* *raad '?*.? , ?ImM qaUNr. I* * la *1 tali *%!?. n?a iJaJatoraa*u4 ?* wiai ail ?iim PI ata? FO 4< (*n Itaa rilt nt*a 'rmm t? la W ? CV?a?. M ?M IIIUW1aa4 toft ?:k0Nto,?M fe. to hw. RUM ?Mt Ifaa-JM ?4 m si?? art? Ladw akd nmirrr ditaitkant. a nAvnruL amobto am or MAHCrACTTjiib OAMlKfll 'aim o?m*< tiw roa BfttDAI TKOCntAUH. IKfAirrr AlfD ' IHI.DBSH * &?.?** oAftaaifva. BOBBC Ul ( BAMBRK, TKATALUN J Dim, AA noi avTifa oooim mads to okpol lou ATatloe, Mas Ml to MT Rmid* vT. Lap tar a*o n?w mD?*ou>Tni*a, All In ike kMis'oi?er ?d4 <* aatlMttu I v?? ??k* H 'IP _ I 00t pain rraaeh OHM W kftaM *<MM *1 ft l.hf M* Cltap I* mat' orartk * !*- ? jwm >4 ft. Hk Mlr* Ia3W HmHb < NMiikaa Ir?an ft Bp. MP I <>'?' UliM I kWMN, 14* *v palr? LMtn' M ? la Ur?m, ft IPO pAlra UPritw' IJiM ( in>irV4?M> Ik. IMOMIAtmau* Mum I>ra?a%r4 ikmim ft. I . <00 T(?k*d Mniloud Oamhrfe Mk* i Mm m?n Inh Mir*. tli iim ud aU< to B. & KACT, lol ?? < n?m intni _ CW?? W rnnMMk *ir?At. L?? LTinr^ T*n,*rr/>fH? n?v ,M?.wr?? i?v? tiotha, ln?w>. At, It* - )> an rt tow lr> fi<?? ri'Mocl far MM by W*. HaIU???, ?"K (>?tA*, ? tlrat- ' PARA?K>IA ?m> ruA pmbbh.i.M tW *A ? | ?f . . M.n(Vlnr?r. ?.W (Ilk ?olra > ??,.? V 1.#gn 4 k rr-,V?lii fftfl drtihi* 'rli I??d m4 bMl Ftramll. kHMkl Mk IkMt MkuMuPT ? j?t1t-a A. U. HACT, *X Md M Hum ifMN. JTEW TCJtK HERALD, 1 MIT MM 4MN im11?mi?? tufbti ** " ,,v ?* i* wiiii ii mt 11 *"" A**LA?* m tbi iitii rum f> lllllw t*? MM to ?*m. W? VMM Ml >?# ! Ml??] M ? *1* m'ii ?r tab]n. u .?r?u?. Wktokfcr MmIt Hirfikk ?Ht|MMi w. a. ftoaann, t | rrtwSiaEXiteew umi'i j9w* 14ml iu?i* fljiuni) r?lb fob jvma, V0S II ItOf eoovt mjmmm* lb?? tbah eo?. am mr phu **" ? k* m f aar iwi >h i%m 0 ilBlH. 4ln>hMi1. tit. Af> ?r ?W* KM UOn 4') n awl M P*Mr LAlim 41'kik* b?i<al?l>aMt. Slinw Imi Ma# rA?t? <x>ntB8. auw^.ii h?w4l^8kmti?<h. * a. ma<1, rtwa ?-a?, popvlab r*?b* i la >H Uik 0?r Md OkrvatlBM. Mrui mrt 1 ? *? hi ?i i imill m? ??o Kit. .t aim (uba. twi mail bit aaamh aua, tlbktbn mto 'ww l-fnt ?ma, pmik ttw, W? HaftM ?an4?T Jaaall. a. *. rrifiw * ?l p?njjti vw mnuJM im? a pvll AananTNi or mvnm iriua ?ui M>?iaa muiVi UU n*TLQl, B?AWTA*. ^ ob?a*?t~bobm, h. BIO* FETHTBD tt* TO OIWIK MiuitHtR, ma?m. iuhk to.. to. LORD * ttllOl, Bm. m m 40T bboapwat. Ra iucii a* iaij or tr^aMtn L*O? iitvu TMWmiB ABB ftnMLAB laob bh.tu.lab riawl a.b " * Mm. IN i*d * atatk miM. w%t la ? ?Mill4 ??pi ?h? wavtot la Hay m-it af iba i?twwri W tfcaaa gaoa* ware Maaa4 m aaAaval raar M ? lit larg% iMta ?!? la flat there WM q?i .- nto to i*?m tea*. ? ta aai lua th? la?T'?> ioM uaai at dm ihaa half ttaa aaal af topartaMM ??ra >a/|a kt>m at tkaaa aaiaa, aa4 are ntk e4 a UN jilt?SulTpvuibb P lounoibb UflM,M Mm Ma, *m la-, WkMHatlataMttll 3 DM jaHa BBAL PUlUk VIAiUMOLBB LaUBB M MMa I m firti BBAL PtJIHIB FbulrfjIfU* LaoHuI? t?^Ma WM| III, i.m w* riinvr i*robtbi^i!S jfaTSuT*?15*, BlMkMwM*, SQa. l.OM ??i*?FTKIW IMTOETID rU>U*tA?*L*5?*, U MkM wMa, n I* W. wm ~r ihiiniiw IN FBBNOH LAOS UUrriLLAJI fttra* M Ooai to I Man (10. m tuna hob bur it jot, m, m B1AL rCHU HOB Ml 4 If IB, M^rU'tT1 r\ m BBAL^PWEwT^LtoB1 sijltlliAB.'VfJk*Wi, J". ^mJFStmVSSp&'&SSk 9 ff?? ci.a*# rnkhob abo bbbub! riSM* lvjb boom tVBK orrill]) *T RBTAIL IN IBB OITT N. H -1 MX b? MM*1 I* mitwi Mart IOMMU iBnwuli *" K?<IDI fctt mm, wfMr fumw^ B Rich hob boodb rumT app4.!Q(tb bmp d'ilbboow am. l*AL B.?0* GBAATIlXBI lltfu ?*D PwIHTB mrtBUMli fUrtXtoto wn?J A. 1. WBWAJtT B 00. SPLXBD1D ROOK or VBBTBLUMO BOOM iU. ^T,yDim? u niuuTt, gnwui ibuIaba d??oib. UWBllDlvim, mt m. aJ^ TAt!uSo*tw!>?T?BL4T4lfB. I wmu, Mibim, dim,b*. fU UMHT AMD IIOCT MHB4IU flfoiK I* 1 Im ?f TtimMi Dram mMi fcai mtw mmM b izszrt raaarsjtyas^sx" HI Iwitwy fnw ?*** mtrrmSkiimm. ^innw maim At mm. wu ?' m ?? wa tn mum err a* wot MMa^wriTSS>X&iN4 lDTUTi0H<V|1 0??C" NUHWI * * ?, rwmrtm naom imMonni-rai umb 264 aWBM* w k. rrrron m Wni ?t>?? Mi mmwtmg, a LAMOB AmomrmAMt or .. nv Mftiii.ii ?? 8U>4U m WMM-III &1CS BLAOK ^g^{,'y51SVai, OIDU1ULV, A*., At utm t? ml taa ?M k Hreelwer. 11Aw in l?fU?4 to an: Mm ?ur>t?<ng. Wi 1 BIV^vVI "rsttisstissass^ 600 - rwm mcmrm, titi iutp at uh cam LOBO AfATlOBi Mo* ?C >i ?T WOUWtT. 1(W|H r*EWOM WOT** cobki?*, 4? ?i IA'tH; .IMM f I ow, Rkfirw4 nwm 1 Ko " I nil til JUI fc?4*4. l.JwO p*lr* l?4l?' iH UMil Mm fru? WDM, b?M to ?Mt( M W Mr r*?. Mm Iwt ?m half Ut aarrtajSaar TMOMaI *ATM. Ml (hMlmM.M??rrf OkMl "rw wlnwZSSieei jfiv mmSTiM mm IILI rr r wwrwi.tixiss.rrr 1 ? :Kswn.,i2n.'?A,"i!..vssru J] jMTMUWT, A?n ?D??uM? -madam oaenir leirMWTM <1. b-*? wlk ? PWl t?4 ?jn ? **? !MMin4giw?rNMin w4 r*<" tar? !*>? *#. It* ??..* ?? ?j? wi'!N_?? Mtwimmm. mm Hi 1M l.mHtm MMMi? _ ._ ^OLAXBTOTATT.-Mia TTMOP* MIDtC U.OLAXBA 'fym rmat It ?? I'll" *** iNUfM nu?.?? ! ?t> M<wmniwiw W tfcxM trim*. A? urf Muslim pmmM ?tm 4 WttA FTM tttRW^Mnr TWkT VTHT Mr* A. rio^^tir* a*'*>m ?rnttmkm mm X <i<wi wTl < * th Mrta t*a i^iJ of |N' m wn ?a r<*. Mi hav ma All itoaM a>aa?U tkta aakaruij fifta* lad*. wln'iMntlkm iMnf lil^ '? "? aa*aa i. *ir 'f?? mi i?i all tk I ! ? r?w wM? ?' M?r Kf ?4k'<k)M a?a a tma *ai tfcat anraHaa all * ?*?? bar. I. H limit pMMtM af MIA obana* far la?a w4 |?o4 r hit* afclrk ar? a tar aarUIa "a Mr ?ffant Mtaa *?N la U? waii <>a ika aaaaa Mtaa nar cm a Mat ttaiU, lkia?k liaf ???< M fiar tordha "rai'aaa aalWaa *** *%*: M >?a?u?ta fc ft rMroitn i* ?a?. ai-aw. a?*r ?*'<m, arar tk? MftaT. r?a t * Mtaa a*<< aaauaataa. *1 aar.va A| PRRBtroLOOlIT AM ABrmnU"?I*T that ** ? Um wartt ?*?U.!??Ti?ir Ml M?* aa*. 'aa. npi-wa EUbtk ami. kaa baaa avaa'nta* \tf ??na> In kfc sNi ?Sa aak* -m oaga bar i ka*a aa ar U la (lata* lafnroiMl?a nanaarata* lava aarttafa laa riHa akaaai fr*a?4i anaatlr k>?< nr ?toi?a kMlaa Mirra *< ttaa * la iftent.ir reraua la'Ma *lf wkefcee *e eat"?e eeieae, ?ra'?n aa4 J ipait"** laitaaaa* f'* In ? a "1 laat u4 ati baaii aa ?f % ra. ani ara (*araaiaa4 for Ufa MAD?m>r n'>ia . i,?iar .Tr i?im.r of llii,?a'i V a< m ip a? tana. <' n ii har ? ? ? !<<*? if ?aM? ii'iaa, ?< <; *aa* talk irtar, *?*r i'k H?a T "% M?i>. aa tin uraffm' t;a i.a'? n i *i'i ar tn *1 ? ir ,>-?<**. ' -?? ??? a r-? wia i? I <?l tit ?ar?T *!? la>k t ?? '* n -mi aa-ilv"t m V*-, II at?nn> nw (ta?r aouaaaa L+tummtmm. fOKPAY. JUNE 11, 1860. AW? bZZZZTZZL mou m *m* <* nA wm ??i ? tar a ?> wftWul ?ri, h a ?rT*?M . dni *aSLaa<Mi *eT At M m larr mrHM Minr-uni mat** ar ?Hi I ?3. ??fe f all a> Hkl MM * ?p" tm )MI mi ?at? ia>ajji war. wm4 li Mi w> ???_ * Mr traata a? ? fi? ?i??u bmvlsiiui ?an batm mailt A ? >!< II MM ?l l?7 ?Ml IwltlW. 1 natiiDT parlu* ?ni acuitoo*. m 'imt Jl taor. i'i'nmm tto,r anoamwiu ?a*?a<a? to)* ??? ttkbm kum at tm imiwinm A?i?tlbmaii ?fd w.ra dm ii a kioili ro?? ?? m4 H<?>4 U m el Mi kNii omUI < >> a?ro laarcotnit ?k>r> 4<N ui ( * >k m lot *" ' 1 '" ""X l?W ?Mk iMiw fertta, Bro?i I hwdMt 4 ?o?f rmot ani) mdiooi, ? th iat* & ati|M nttt nm t .or; al?? a baak Pailor, o? ?'?i Ik* <1oo,ai ??. IU Prkakoa kraal ill 4m f ? tt m rou?ra in a icst. wambihotow ?qtr*aa a K* HMiUNll futlitad maai is antt* ? altMMa* o *al ?l lb? ?fe>? falbkl'tl lo Alloa. i? ??r<ata?at trlna ->aat ??h bu*r4, *1m. rooota far Mm* - itij'mmi ?oo? to lb?-fo? I *?m' at IB par *Mt. at t3J WoiaHr ?rMt, Mr MlU AMI. uMoormmmpoB A utu tiWiT n> km bow* n mmI; futkM ninatikte i >ww ?a >>f>m kMH (to ?feola mi fl?ur l? Imw a> *. mm ?? M inwiM for ?m ar im > (! MtknM i f>J *1 im aiaiA >wm t ?nr?a?? pibnuh rxwu.f oo opyiwo a fimi a im mnl mm lev imhmlw *>) 1 Vttk .?MHll*l ? >< ta M r>MM (tfl*. IM ?* <?li luiikkt un*i IuHii IruHi t?4 nr>Mi II i?? o^ij (? VMrnPawMi M?MIrak ii k hmmi _ . miv famm.y MM nine ii? hobqkw* v mill ncot im if?4r?i m aa4a*aa>?. ? 'liMlMtnintT < tM ? t MMkH "'1 . * *? MiiteiA AtoiTo. m rnmtim MWt.fck?tM w Jm? A n? IKU1I IM OA* BB AOOOWimnATBD I* A A trauefal aaonirj ?1m* ikil ate boar'i rklr kr on (lw >? T?rk Jama? toaal f'?? #a? *ork liaMlir r. Far ?anlanlaittDquJra o? a Ckt'BiLi, M ?ro?d?aT mm W ar of Mr. kuaB, M Vaaaj rlraat, ar ofA SVKHll, aMrtua, ?. J. a rn tin partly, wiriorr obiloiii would % )e< afora?k<K> * a? witfc ail ifca laara lapnifaa<aa aaiMfia aaly *pp'? a? 91 BlnMar ?raat, aaar Broad ?ay. ArUBRIWBflD BOB WaNTBD?ABA B Maad?aj. lana M pm aaaMk. AMhm L, a. B BaraMUtto*. a II B^BBAVTI.T FUBBilHBD BAOK FtBLOB *T> A la*?Ho r* iramtoa aJUbla for a naliaaaa a?a ?lk M rlagja |>i t em*a a Uo a *cxtm trtwi jmttemta, **b terms raaaoaabto klamm aacbaagtd 4 #bw MPOLB okuriinin OB Bim.Bitu ani> l\ tk>lr wiw, rw> ha umwIiM wttb fml ar aarcU BtvitkiiriiiiluivrOMe bnuaa, wbirh to ?aU faral*b*>) t < baa all <ba uBwa ta^/oramaaki 4?plj at II Bm1 T?? fih ittNI. _______ _____ 4 0UTUni4.ll AMD Hit WIPB, OB TWO BIWOlB (?at Man mb ka aoo?at*r>4??M <rtta Board Id a private ia?By. Mm ^%Mom >4raat a ft a door* from Una*. A SUIT O* BOOMB (XT HO liM BB-lf(BHY P4BB first itr*?t ) an naouod axl'kl'd 0 ?ra. ivi> aad ?a/I fuiawad far Meat eaaa aid tbair wi'aa. alas una. Kooau tor gmtiemm wltb Haard. btoaar at I a'a'aaB. 4k ao*???bl? HiiRim ouor.iC4i(oirti> Board aad 'arga atoa B m, with a nil) Mail. faaillj (*er?i $*), or *a tb?t ?o.>m tnaaad ai #7. UauiHwHi tfoaatowa. l?qalraa?lfl?l Ha^rr atraat AFLBaBlftT PBORT BOOM TO LBT - TO 4 OCT B a>aa, ?kbout Bjard, on M|i aad aar roata. laqatoa a> ? Oaoaca ptoaa. AOOO^l-B Or OBKTl.CWBR CAW BB AOOOHWOdatad wBb alaa toma ball llawiwd H-atalaai R*%<* 1 p'lrata f?mlij; alart aa atm Bwa. dli aar at aU. Bar* .ataaa raquliad. BMvMaL ABSaTLT TPBUHHKn L4BSB BOOM OB BBTO?TT> fl' or to lat ?litem I b art, la a prl'ata faailv; b >a?a baa I) modara IvarovwBaato OMxtim to Broad ??? aa* Tkrd aad foot* traaoaa; oaa blork from Uatnw laatltata ?rply at ?. I nftb an*. aaar Iwir; AFBW BBBTBCTABl.B TOCM B*H OAB BB 4C a> maodaiad arttb |?od Board to 4Mai p^rala fatal I. at fS 'b?ar vmt, Alan a notlaaito aad w fa aa? ba ao wmadatad laqalra at T? iad^oa wraw aaar itotbartoa 1 BO A BO?II OBOBBT BT BUT, BBTWBBN MOflBB aad Bprtog atraate A Baa larva airy Prat Bg*ai taaaad Boor aaMakta lor t?a or tbrsa steals foatlaaaaa. ale a MMto teooaa. bath Uot aad aoid watar, 4 food kaxtaaim abto toaulr kafttob nniin -ir.rnAlfl.T liRklHin wimi *n >.at O In a |miI?h u4 ladj *11 board for ladr only If r# qotr?4 ta a braottfutly faraltfcad booaa fath! n*b y lnaaa<t trtrj iMiMhMt. Adfraaaa.JL. Mlini qoahx-bibqabylt rrumn moont, with n baa*. to tot to a paatlaaaaa aad wtfa. to a M aUaa bona*. vary ilaaMl; aMoated ?a town. Apply *4 Mi Waal T aaat? -ate?A trtal a?aaua. D(M9D-i MtlkT BATIBB MOBS BOOH THAR D m<ia< would dlapnaa of aioallanl A?apmTaodanaaa to aa?l paatral (> >: kaat ba?ta? <ba tdara laprara nx?? laa><* a aaatraU*: aaaaMlbla ?/ Mraaad aa|a. A# HtatniffM fwjiiaa>>a BO/BO.-a Tomro unr bak bi aooobbodaaad wife Bawl asd Uxlgtac by wldaw af faapaaitoli aaaaaattaaa ipMtW luU 'im*M 'laranaa. laquto at ft* Hila mtri. aaarWaBtar, la MMn. t>oabp ? & obbtlbbah abd win oab ao D aonrdaMatt doard aid fa~atahad Ian attkm hut aad aold auar, la A prtr.ia fealty, at Uft Mfb'A a ft* (it. Mart'spaaa) Maaaa p*aa tha door, laraa aaadarala Or waaid lata two atecva laatlMaa. noABn-rnra. plbababt rtJ?ni?Btn aoom, xn Srs&sife'XstwrasrKaTiSi addp?J. B^MdBa?ar*a>aaaa. Jdw^alfr. DO ABD-A LAJ)T ABD *??ILBBaB, OB 4 VAVTLT D d tkraa or to?r paraoaa, aaa ba ww?d?i?d ?tto Uaa Maiaf hart. Tartar aad A^uawa. wlib all aaatjrte. la A Mail fea * *"? > plaaa. aaa* Hraad way. MaaaAar BOABD.-TO LIT, WITH BOA ID, A LA ROM HiRD KM fltor ?a4 mall losotlli IrM Boor ** < two HOMM cm tfc# htr4. vBfc BAlk It4 CM, A-ppiJ M M OIlutM Boako ?blbuiiiLT rniiwin book* wt*b ImH nwm iwilmi mTm; la a >i wm twjt 4MraBI? InW *? le??, ?BA mm I ?>?t A? l.)? At 1M WMlTwMiKrtlllMi.if B^Atk ?*MM BOAAP -TWO OB TflBKB OINTLIMB* "A* BR AO MMMifltlNrtirtallMlNMNNMM kla Wr? ? A* wmiwuxn DQABD.?A OBBTLBM AB ABD WlfB ABO OBB OB D wt*|l<iiniw mm fl?4 nn ?lwl !>? ?. <riUi or wlihMt burnt*, at 111 Wm Braak Mr**. > ?! Mrtk ttoH w? BOA BO-A BBATLT rOBBUBBB BOOM. WiffB BmH, IB A ?BT? MS tomur ?* > **. BM M B ^^gsw;:sgefesgavaj DO A BD ABD PLBAB ABT BOO MB OAB Bl BAD AT B9. D M Utoto MB UMli M Mat M. hrtmmm Mmh1*bHni* ak*M^b imBbmimb MaaffOABD or BBOADVaT B "^raaeak DOABD IB A PBIVATB PAKI1.T ?A MMUiAl, 0 ajatNaM mN wBB wlU 1*4 amtmaiw Bmn m4 *BMlW B>w ? im?M hakr. ?W? Ikn otll ka aa Mb laiflai fha m-i*m m mm m4 ??h imm<aB. la SmBira mm ??Bm iianA ? mi> aM* trmm *mrrj m4 mMMi afl tka Mtm aanmiBi, Btaaar al *CBmB Aar MB HB llB > MMtoMb MM aaB uvtog aay UBmaM.,Ib Ul BaraXaMMUOABD IB OUBIOB rUA B -A BCtT OB AOOWI aJm. Mafia Iiwm tw 4afa mmrnmmm. mi mm Bhhmm r? NilailR aww Maia, Board ttmB-n a r*r**va r 4 hilt. IMM 1HH> Mi tkM MM ?mm eaei *4a ^tava li?fc*?ea* ghee aa* ra*?*?4 UMtri.talN Boa nit WAirnrf?-?T * vocm* ?? rn.avAW Of mIuAbMm nlMMM % ft I ill? ht?.| of re If nMMBty wtore fcoaaa on?f w?a ?l tee ?|iiM Aitraaa . ?wM o?. lar Mree *m, alaHaa iihi, U qoiu wa?t*o-bt a iinoj oMrri.au m, m 4 D ptala of a teae* awbar ?Wa na^W gararfta crrrTi?s."Js.-ir mh*m. fcaaut imm ??m. Boabi mo -two nam.maw and rant witbh, wifM ia^i Ma H *ee >aiii*4e.e4 wit* Ml atom* ml mat*, la a miIm aee k?-?a ea an Iww **rr MHVMI. lnwla M Wat Twea* algtk Afreet, ke?weea M4Mk ?4 ita<B Area am ntiiiMPa -4f namanui a wo mawTTaa, D All A law mwam ma ka mwmhlH ???. aawty (infeM >? im aaA gaoi Be?r4 la a ateaeaai Umalua Ami/ atTSJMaaflAi Mreat Brtawai |t*en mi r?(eUa?. i*aa sa a ttmSj ?mMmf aT?W kaar4?m Tirw mm M aikri* aa? biii?h M par mH iOw >? i?a??U a?aa BOARD ! RBOOKI.TN-A (i?RTbra*? ADD hi? lViirMOiln*0(Ml?'< IM Wl? liln'Ml -aa?a, <r?fe R?v4 ?< W fir VT air?* :?'? MMt la Bail M4 'alMM It ?t farrtaa Dtaaar M f rAxt lilinmmtXi Eauo w? ??n*iT* ?*t ibth-witw 4 rai r*i? flumrtf, la iral <*mm k.) jm krtam *i*r* tmd MrMI Nt l?? A f?? *>rf?? |WMM oaa f?a VM) itiU. Afpif M 0 OolMkMa auaai. Board ov r?oo?lvb hu'ihth -on on r?> a*?r'? jaai'amM Aaalrtaa partMJ H m-d rn?j M If > wm ?> *? r 'm.M (mm Mn? ?Mh iratar r*a aarf *1 Hi 't | & Mlk r <rm, alao 4 k?M HwlfMBi kt upl;ir, M IT Okanbarry arwt. MMpum WIH<?? M< Ihha>>u U> oi ?k 'r f i.iaaMal. kbotU 4r? MiaatM **1A froai fntm Mi Vail m%m ftntaa. rAio wAUTC'D rw BkoniiYw-^BTwo ton*'* w> "I? Thar will r?>|itra Innnaa <vn ar a* alt and W <a pr-'.f a pr* MU fatal,j wl ki ha ? h-? ? of aart aea?a? m ? farrlaa >-Wlr?aiW *? aoa l.?n Toal a*w<a |tri?t parttr-lara mnw Aa. HtO?K!.TB H?r'iHT* NO WiU-o* aT***' '.na ?t|r I"* inrm. ViMakt* fir tarn |r't>aii*t tr . tuian.r aa?" alX "> ? " "a > ?tk ?/> 'Ha ,'ar r aa I Ma ar xlfMi. S'LARtfriR B M kfRlVT t** i?. T,'H raa -?>.?. it/Ia a-t rvn' 'a? e\n k? ai.irla ? uhla kr ??. *?k * '* fna ?* ? gar ??? otai.'i a->? ?.'k .VI, '( '<?%, rwd irfua iaa ll??nw par MK U<>' ? a?wkUk?tt. ELB?A*Tbt TitOP l>j??lfOLnJom* tm4 ?. * ?* ! M?, ta *k* Mr?to ku *?m M u< M) IraUati tttr ? **' nlun, |M, ? ?, Iwt *prtk| bed* m4 tl) oibar wtumltnw Appi# la rata M IL fUSiVT AOOOHMOD iTIOVft roK SIHT1.RVIN.-4 *xl~r > I m ( rinsa.M k*a4?>me>T ?r.i MbMMta r>ntW.N unal owupwd by koi?U pfl'M i ; art**!* < ??> ft 4r*mw*. i. *00. n? ?a ?>?tr?w?c 1 LBOAl>T 1 rUKNlHHSO BOOM TO I.Mf-?[Tb J. fee ai.t I y*?iUme? k!,a botr tram "* t-> >! p?r k lo ritfe Unra t> r It BnoAsm 0 mm 1U 'lllw >? tlitk lUXlt Mtf l^blt IVMI-11 L BBITMJkD ?M>M8 to i*T?TO OCMlLBMBJI. *0. tt fclkvlu itrwl tirai rMioiit'lt r???l]?D BOOKS TO MT-TO 0 > TL.BVB* BtLT. Hoard; t>? b g%m t? lo^ ilr* %> ?2 UeitagUm ? r??l*BBD BOOM* to Ltt-fO H14Q;.? Mm n Bohm< ?w>>?to> ?r >m a Mtara IntranwnU Q?tl ?lll? ? (ta?e i'^Nlnib iireat. 1mM? mu iimm fIBDMHD APABTMBNTk WANriD.?OHB OB TWO r *?B fsrafchad BltM an or ? ?' far 4oe< k?*"i ? ?ro ol ttoor prtfeirad tbtmg terms i? M. D . bMnid offi ? Hiinnmaau auuin m uinTLKil^ *WIJ italr wIvm; ?1m *>Ml? ?oo?a for ?enO???n mt\h > r wt beat ka?r4 Bat ud ?o>4 b*>M ao<a km iu?a vary Mml*. Call at IT Wuaelar itraai, ta?r UhiI. rVBUmnaD BOOIITO' *.?DOWHTOWM, witboitt b?a*4. * nlM (Nat roam, at 91 M par >Mt Apulj at at lallrM4n; Good a?d gbbaf u>d?tB?b-4t thb aun Mai B~mar of Pi-aabton u4 #IWw i> hu Maw Tar* tmm* ? a*ala to n i*< oWki Baoata fw? II lj 6ti rtr waak. u?rt eau u< wtia 7? aaaU par algbi Opaa al GBaBUKTT r*?X M ?akT TWRNM FIBTPTBBBt Om? lar?* btaOai m* Boon tn tat with Povd la a *-Q llaaaa ana ?K? or a atkgla .. attaBna L ?Him uuittrtiaaiad lniHr at ?H oaiock AaMrtuaa aiafcaatad. bakmum?ly iimiaiu worn ro lit-at ko U -tp ?*e?'IB ea^ating or too Parljra aad oaa "adraoa aa tMrd tl ah. tba bouaa matalia all adara taa pravaiuaala; gaa. batb M. IF A UfflBUI ABD 1PIFB ABB MBEIM A I ?!? ? ? BaaWaaaa to Ma waaar *M arary aaaiftrt w4 a tbaral aapply af aaiaHaa laaaaaaa: laar aar Mai4 " a, fcj ateraariaf A. B. 0., baa 1 J7I Ma?r Tar* Paat Baa LAFaTITTB BUUHB? NB IT UAPATBTTB FLaOBKnaa la M m bar > > ! ar Irmaiil LuaaMaa piaaaant, airy u< IMrilli OWB LABBB. BAHi oBBLT POKR'BBVD BOOB, u< aa* ala?la Ilia to tat ?i b Maud. tb* basalt aar ut la r?pi*t* ardar labia aad at la aT baaaab ?apta* ram pBaaabla; far p??*<aa talraaa of ?am?la<ac la iba ibnogb tba aasiaar tba i Mabw la aaaarjiaaaaj. Apply -1X2 W.atT??ty taibnaal KOOm tO LBT -BO A BBBTI.KBAB ABD LADY OB a raa'l raataaUb a faanMv, tb* a aon<f fl -t of <?a mu ia f trnb BTaaoa, aattraaa rtnaaatb aa4 iliwtoU aVwi, ?aalb Hnoblya Baal tow for ta* aaainar awtii. ar loagar i i? miMi Apply aa Iba praiian. aaaoad 4 mm tram Ai 'aatu atrcaA _____ ^t. LAWBBBtiB botsk bsoADWAI A'D c1qbth ? / nnn <-w* Iirt-'<W<WM na in il")|iNI UHtO ml i? oo*toa la prtaaa dirl?a im ?<aun<ir. ni?C"> roo *a. "* a#> ta i>?r 4ay ar $? to 95 par *aak ?u't? tftwd*. ?>'ani a v loMa* ?a otty tor a taut or * rt MM wlU HHUt 'Ml lo<aratl I) Kirtog M a Mil. no A TOU?? H4H, Of VKIK>UBVBt> CHABAOfBB, i a ??7 >IimibI iwa to eflerad wfcb f HI *rt, hi a .ulai Jaaiiy. ?*ara ha m*j iljoj a IIMnl UK m4 tW art i a? Mi toac iMiw U B. B . Mx l,S7< f Ml <toa. ? t. pWO SMTBOTABLa FaMILUM ?ax ftOCVM I Board tar tka aaa?>a M Ik* prlvata mil of V Jaaaa Waaat I toaaaat, Httoiuuti, aMf PMkaklU. lilirma 1KB atd raqaltad. apaty to t. JOftCA S<< riraadway. ur i J toarttoa a?Mtoaot. Braafclya. ri IODTIIIKIM AND OTMBM.-TO LIT, WIfB Board, atptoadMly faratoha<l farlor. npaalur lata a largo cardaa wtti thrabnary aad friary aad aklag roam at tabad, atoaaa?ali?r ro-isa with trat atoaa biard INaaar at aotoak. ApplyiMMa Mandfl*<rm,Mroaal/a. "po I.BT, FTTBjnWBBTV?TO RITTLKMBIf OWI.T. A iTii?fr?f>rna??r^-la'aafiD^aU*JfP n *"*" * alraal no lit-a pl?i?ain ft hvmntn boom, with I aaa aad a tonre Pantry, to ooa at two ytoi m?a at 111 Kldrd^a wraat. aaar i.aUaooy. rLBT, WITHOUT B04ID, TWO FBOMT BX>JU. wall fnratofrad. Apply at Ma. ?J Moad atraH. rLrr-Koomi Ann BBPBOOIIT. FUBNT^HBD OR aufaralobad. la i r.-a'? b<)'ia?a, 'iU*H>a for natl?a?n aart wtfa or o^ito gaatlaaaa, a'ao n <iaaa at f?0o to tl.i 00 to* tiarl?r of oaoaa far aala to am ataaa tniitoi? Ap ,tj to JOH* McBlBAK M> Foarth araoua rLBT-BOOVB FTT?l?I?H*n OB n.?FUBBIfl?n. wkk or wtihon< baa>d OaatUna all tba a <dara laprort aala apply Mill BtaaAec toraot, ajraar rt Wiatoar. mrnrt bocbtob btbkbt n. nbab bioidwiyn Tnlto ft ^arVir **4 una ?<? or with >it How* a too ton Inm H?um ooatoln* ito ma*arn ootr Ttrma iiintH. Appfr ftw oao wito. 6 ?. march w.*rrm?rr?wTn*n booms, on to* Mrnd tMrd Honrs, to tol. wllft or vfcfeaU Botrd. in tk? fl*w? giw ho?M. Xo ? m. * >'? pl%o?. ?)0 0 ibfob rl4.cb.-a hn.BBDlD aiby totr ob ItD Bom >1ik ? tokrt. ?nr?M Mto l( Mr?t; t.r wo?M to to* to inUia?, witk brtMk'tol. ptnumUr; looor hour to on* tot Mrtf. a too two Mtthtfid nuNtu MOM 00 toted Htw. B?'m of aud rj vbr THIBflBTB BTBBET, BBTWBBN OU Bnto?*r m4 m i'ma-Ohw tMatol Itoiltoi ttissjawws; i itgrsssnr^'z SXTXSSSttJl iiFi?!S2!2~zri ??C BAIT BBOADW4T.-IIOABDIBB.-4 LABOB DO fM Bra M Ito MMd floor. 111) fittotol, for ? inilwm wif* or wim'd to tot to two iMtoM. m4 ownto?to rone * ito eewd floor. (WMtoto. Btofe r?oo wt>ii|tl. jaayr.w QQ OUBTOB PUAOB, BBAB FITfB AYBirtTB ??B CO TWO IllttfW MAI tor* ptoMMt Md W?U firiM 1?4 wilt W Bit 99'rwilM M? liiml! "Si? Kssrastsiraeusrrssa mwiwrn itiiit, (oi.n no imj -to lit rut alabad ob ?mob4 ftoor, parhira wftfc bHwwi *aaM or aeparaialr hnnaa prtraM and flm claa. kwaMoaa ! ? tear* wad of ktUaq Ut hit Twiini nun, ?4i noon at? 14<)|,i? -loom, ?i k mMdla > * , oo*aar.laal*of oa aaaoad Mi tIN KmraMMto iH Haw. ia4 ?l ill I I Mi -t'a, Xr!S^*4MMr' <>ni rOVRIVTI milT.-TfO limi ZU1 ? ?'--T- r ~ ? Ml If nnibi ilwa? ?M M wtraa. ar ataxia naauai an wouM ds wall ? aaU Maatr ?t *. kraaklM at urn. laki?Ma *i*a? u4 m ak ad. m n bi.m mar -wmit retrain r&ftuoit 1U wtMmB artMtah'tawll NaiHy. ba?*a? a* WlwaN >?te. A4 P?W ^ f? oZXin&X ' ? RMW AV^BO?KAWAT, U>?? M.4JM. ? A nu KABU*# AT OOWV 1U> OBADOB OOVrTT. WWW Tork -Tfca 11>?h?r tail Inn ta aall t*a UMki 4 an ?heMM? ft*Um aaanar iM? la taa wnj baa MM t grmt mmm a taw m? Ho? tar it* una ??4MM ?r rims ?Wa nwi annua ?ni * paM, u4HiikM?kiim: HUWIM Um win nnminwakm A Hm tw kNN k IMM WtlAV I1IM, wtltta ?T? alnalaa' a*U at taa Wtuitfii t< lu> W tlmlv Mry 1*4 Maaa Mr rWa ?f ? Mhi aS* la *?? of utewikl u4 ifca laMaa rt?ar, Tha ?U? Ha ?A? h-*aa ? Waiittfa' Par baaife. agat^aaaar aa* mmp Mrrata a* alaaa >A>( aaa iviwa oar* w*u aa tha ? i III a. Paraaaa at*la? ?a W|?r 1 tar taa aaaana ?IH a'aaar gl*? tmatf an, aa Ik# ha ail mil o^?a aa ik*' l*h of J aaa TM Dial Ttaaaa Pearl. ?M Wm fial of >a? air?ai at If. If. *111 laa* h?r i Man |ira u P , *hwa Wa?n artll ,ba aa hard tar iha aaaoamarf ai taa af paaaain >4iraaa <lan rtooT?T WOAUB -WM >*vroa. aoarrpn. fH V/ tM. I? - 'kt ktx?i i IM fim MtMM* minil nn o? ini af m? mi mmi t>n m boar a Mil tma ika mm la a4a?oi> I* ifca r am>%>r??4r aa *a?a4 mb MnoaoMi ?w" m * mnM* '--.a* ?r*iBi?an< r? MftM vi !((* M D ITilH J? *aa >aa 0rrm . H I -Ik a4 n itat irtll t? la Itatln w M latklwat. /lOBJITBf I01ID I) r>n Mat Imm lar fMBiitM ar paraaaa. at tfca ??" *?? MM. BADO**. RavlaabaUa C10r?T?T BO*?D.-4 PBJVATB FAIIM.T. fSC TTTPT <> la? a ??ai aim aa iha aaa mhw* of Iai l?L?4 ?imm iwt> bo.ua' rt?? fr ?ai tka aft* aaa iot?h<d? ?a or |w? hb?II fkiaiHM ant ImtI tar tka auaaaar. *w i m 1*4 Ami raariaaaik atraM^ ____________ _____ /wimf ?>ni' ?inm-ro* 4 ukii von W- rrf ap?lW*a??. a* ih? V?? ?*ar4 Aawaar Faraaaa Ik n* la ant i?a i ?i ?*? mnm*n ' ? ? ranalva tnmr Jara. 1 ?'a?a? win r<i 1 i \riic<ilara, l^tiraaMA <4 , * *Mt roorMTCith ere*. Naw Tor*. f'Ot*T?T *n?*n VtRfllV IT iTOOm **, I* ? I ? Ml await HaMJt wfcar* >M*a trl M rthar k MM) IMa ?K few r*4# af A* Walten rwna* ><IW w?>^fT01 if poartbla am laiar"a?r * n'iimnv mud w? mitirmi ?* ftri wn ?' mm. mkmrrn Urn %?? * Mr Am M4 i*n* Tfcr?? R"*m rat<i|r?<l r?f Bmr4 tmrmtmm tmmtm?4 ?ltar fl'iMk. !?? ?? ?* 4 (im (rt* )? ( IV?? mh***! Mdftll nM ??>ara tMrta 14a?a. ___^_ lIClJMtOM. EiotUAtnn ntftn. **' ?**o rMa iwr ? MeinNimwlftttw bur ?pr'T > ? " "**? ?' " b'?r<J. ii Wnawt'ttWI, ttel >trW4 Bro ?lj?. ~r ! ?u Wall ?raat rmnlnm ?** *?<ri-m? nowmnnir*. ??ri Ml iiM iKtaw < R' Ton, <'?*? ft ft H>4T?W% Uf * ? hmtm pit tr It I?p)??? ??*ar iM* BWfH" har rafaiar lr??<o ?*? F *k*n| Mull wMikar patwMMaa oa INW, ,iana ft ?<"< ?? J??a 11; ruaa4ar. laaa "1 TK -?i?r Jir.a M r ?it Jma It imm?| iiaiM at R 7?* * #'?*?*,* HiHniii,. , ?i* ? ko * * * ?. ? fra amiltna hawt * fc-ar4. a'ar b?4< tad BtMai Hfi? ?'iwpl??<l fata lor u? uomka. any I 8 1 . MWOHTI, ] ATLJ mc HODU, MtWrU *, a. 1 -t ,i? u*M? abd aa?.b Mn.1 ?UI r?f% t* .a. ihm oa Um i?vfcntJ?am tb? ei-rw*er ?h? k? i urn Uf nmni, aac emiito iM4 Ma It t% d tr a?l??? it in urinoKKf ?w?f fcf ?If I % ?ra. etaaa total. w*rt*| batlhar *>? * MM -a' V 'I >a UaUaUan. WIULI+.M <>wr ?. BK-l'H BOT?L-tOOr8 WlltS*AL RPRHf(J?. OilKLi* B??Tkia ?ad fcoM t-OTHUtir fa ilalad al bvterr pruvloMM far Van ooafarl a' Ha ?uia% w I h? upaaa* oa tftauta laal 1 ha ??? ? uf iMt a?nim po? ?** 'ha kifbrai naflla .aal ilhli of aa Ittlag u.?ra At t 'ta" ar? ai.lia<4 D? bo^lt *a*r?a H?arr Ma>f?. trnillr? lata Ac 1M -tl.,r?aa?>ula atfaatfoa wtM a*?d po'iimw <:*/>!?, ? wiii aa toaad >a r? ?taa i al Ao|iK?a and auiliuw. I -o- uJka dl?Mai. far lha a-?a>a| IM| of m lira a WE U ?TH?T* Agtmt, OukuuLA, Jlataa J una A, 1M0. __________ UIOTI MKCTPOBT?ran MI i>*trfol ?u?o>?r -awn waara ail <?a aaaalMsa *f ? ttaaaa aau ba aajojed at varf a^tnu tarau la aa?a*oa ?M rreapiUm of aoaraara a??n (MM) ati m tor lilMafc ko*<?r luaala* Aaatna aatf al a*Mr Haaa atf aantlrjr tcarraooa. >laai>inaia laava rout of IMaaiaMI failf. or parUoaiara apol? at Mo. lit Frail* la a*M^ Mw Vot> or a? ita pniaiaaa LiU aonvtii duu?? n mm opm mb ? w kulha ?M?aia< fcxr aal?< MM ? ll|*, tilmaair ?Htl; in Inn hi i Ml m M >1 M? by MuAaaa ktn> <Ullrua4 Mn?M* Mr. aaai MM <p4 t? tbtaa Mkaa it ?? of <ka mum 4aa< -ahla laaaM^MM Vaa4 lor AmUIm ?M M*TMI |i?l ka fcM 111?J. 41* ma* wrsi? rwkmnipwialm La t< d?*ttb b<>u?i. M?onr ronrv, * J? thla'a.urtta iBBiinIM ? aaw ?M WlHIHf11 i of ootnlfri kmu rtir f?r > t 1 llf, ? U4 life * M , ?d m ? ? wr I rro? tout <rf fcn# *raa< at 10 *. a. ud I), f Tom fr- ? Itrt MMr >< BliWM WlKI^Kf W llkb rforaaarty of UJC|? dNM) hMUHr^ Mocmtpnocraorboo?b *wt mu?>ot?',b b jl iitaaa mOm bam Ma? tart -O?mill Ml I ** Mi a<at ) r??tro.4 IMl tMMh HW< >r* MMMW 01 Ml ?M< ilM.t ||( iimi Par MtilWllMK tMair <1 ?II? ?-an? ba to(MM A ?M t>? at Ma ? ? ? if* k? ?rrl?al at liidwi a ak*k WaM m uonvai >??ava talk* baaaa w.aoLf, fmw. crBBfB M?0?'B-B0TBL rr JOUBW, (hop O la> a4. faur wtauiaa' walk Hn Ma?m<n. tmm nut, ?it*aM MMM,? MM U>U1 ABBBBaoa, ~ intra SlOtD '? BliD BOfii ouurua*, foiri.tkapaoprtMaraf Ma wMttaawa MataMai MMh naaar Haaaa ??ai4 la for Mi Hen mm M Ma *a?M imtiUi. Mat ka baa aulM as Uraa Cm Ma. <*M ylMi atlki mfm] -lav aaw m/'4m. a aaw M mm,1? bj> ltfftoa^ aa4 aaw ^trUr, *0 b? rt Imi iwm 'a Ma fcaaata aawly furatab?4 irlM aa? MfpMi U< l?? aMi?a lu-axura Tba M W M?4a a marMM MM aa nMrft* mm, akb i ma ail I >a far lav lnl 3 pmi bMM'ttti IiiiiiI aa mm >a a?4 Iimi mm a>lixa a*at of Maw ?a?aa aa Ma >?w Liaiaa talllMM|i ttlnal Maw Millard ro.i? atk ikna a*a MMaa: taa aaw MaM ailaja M a wialaM iUiaaaa frwaa Ma haaaa, aid ladia aaw balMag bnana FMkM* b aM iar*M aa M ?ou?? A aaw >im of frb Ara waa aal m?m?I awl aall baata, wtti ka laaHHlll aa k**4. >*4i Mr f Mia AM) fi?a lark M kiiaM a Haarf lata Mil > b^ii ne If II trala; akaak %md wakai In Ma kta'a Haai ?-aaL akan(ia| aata at ?aw haraa?Mata ikra <(b kaar? rni Maw Havaa M Ma B*a4 at Tfc A. 1 t aa4 CP. ?.-* Mna to a lautaa. At tka lnlia'alM In at wjf ka JkMM wi nu (at? w im kcw A m Mn Wa kuili kia*>rta> whtak wW Im (fly k^raa*. **(hi i?r?i cu l*il bnauM aaataaaal u4 Altai ?Hk i?Mu >U frail tr*a* valla, U Tka low will kllMat tnr iho >m?m *? mniMj na Ua Jnta ?ar of JaaaaML wW tka la n MaH ?<nwi*l ataaaa of Mb irMT * X? A*<4Ukaaa ara M'?r at a a at Ik* ?4ri?Ti?B iotbtj, ittw ukrntt covw?twb ivb>?rib*r kw nholiM Va *M>i?uWa Im aaaaa inal aaMr* th* apnag, r**a*aaiM tka a a <Mnl?a rim, a4 *4 a aa* laHtj' (T?in and cat la anuria a art*r kia kitten) a*] hfcib rouaa Famlltaa aa* aaraauMaa *r ra**a a. Mte ka?a a to* niImi Aralai?*a a >?** la ikaea*ia'r? MNin? go la ?a4 frna tka Ta*M* la ika ?**d iferaa U?*a alarB rail a*4t*a*tk*lraM<**l*M?r koa?r alh >*t *a*ra akanfc Ravlaf purakaaad aa* Moaaa* a <ar?* fa's at ukaai B*3| blvtpflM. tka twaknaaaavil >iaf*raWail ?*k peukry, ?|i| batirr ' aa-ah'aa a*4 f> uil *?ttj from kahm, a **aicrapk lkar ka* baa* pat u# a> I il >ai'? *md aai uki I paik.a at tka ut**iHi*i ' >1 mpmrn akat a-waina aH a I >a* hr.a -a <ka 1'lm4 ttaiaa. M. 1JM kO*A*ru?lira IMP. rrurrkJi KM >OOV?. 1 (MUM af BoaklMi FMmI* IwUMa.) Iiuk aa <ka ba**o* rWa art* Ml a lac ax \ r* >?Hahmaa l, ? A* kaaka ?f M Badaua iaa4a?*fl mdiM* I* all *pp*l lawla aR WlMpl fcgj,%.>,?sLga\t i'sajr54^u <4 I naau* ri?*k*tt Mq. nwiM Mi ?Mar >hmm Oaaal*i Hrva^wai af ?. J, Or****. M* , Umla^, ?w * Fcurtk akr*a4, or kj iiltokMi^lM itroprty*^^^^ ^ Lost Bruno* corru bat oomfa?i.?notto* L aarafcy >** 'kai Ika fWllaanag aartp kariaji kaaa Ml CHalaMl kj Ik* *v*at. wa* ikia 111 amJIil a*4 ika aafcara ?aa*naa? agalal nill <M IM Ml M la ft M nlaakkikaM*:?*. U. ?a*a* M J al/. UjU.100 aMraa, la mm a. laakk. h N M M Lj| M m m II M M M SB HUH H M ? M ? as 3 * M |gQ M M || N M M Hi M ? ? 1m m m u n n M M M M M M : a"1 JU : M M M |3 M M H ? M III M ? M a o. noma, M???rr. ii. tmmy, un. Lrar?<>ir rtiD&T inmo, a shall ii.ack ra mm* wkaaaMakktla.atolafcUad la aaa (K m4 <t? li?tba4?b'uaaoliarua aha iiKmi um m ui ?a-Out i*a wi ar Wkoaaar will r? ara kar la KO W?M Twwtr-MM Iraat? will?tulf Mj racvMl LOHT-IW OOIM r?OK SA*D? to ATVAVrtO mm. raaklrs. a Mail ?aM 1 <akal inala<al?g l?a mmtm TlaMirwIlka Uwnlr<?at'Maa4Mait?iM Ikaaka <rf tu o*iar kj 10**104 M at 81 Aliaatta maal. *1* IlWiEDi. $5 wefpzkx#i fclvar kA'Intltottt m Matol a hMMk ?miate* ( ?u<?i MMti,klio i>o feafto. tte mmM of *M ?H iMiinvrW 'k? >fciw n?w< HI ta P*M w u>^m toatlat iha nwwiwt at i*a ?Sw at ifca at Mmh Am) u*a?-u)n nrw4L o*vs amo. a cca/ ???wmat*?.?r aa aarr>? hMHH nittoa a?iar tka * ?< n'trt wtlba pa* tar Ha 4aU-ary M H*. S4 W?0 afreet *r tu ifee (Mm mt toe MMnppW >?! dOC UWilD ?l.O?f cm WOLM-OK /U*l ?, IZO kMiwirtmulMl ob fuu-J??rf ?e<1 Dn<M' Put Mm M Itaawt't afcaat a MM* rat wk tor ?M4 M Tfce poVH ir? a>aHeaai #elae> aegottotiac toe ektet. WM>I Mm |U TM tUAe' wl I reeat*e toe More r?w*r< oa 4atl? jrj ml(haefc MM uaq to T. ?* run Ko.1 Wall tor?t. or MWABD-rOB Wl Dor BUI nif TOP W4itovif n. Mlmwrlra tor totaraato* af MtK. Ito<a>a JtkoMAt LA,i?,??UM?atofcatoyt ?? >. <w, wtrraa a Tt ITilKT* WAirril -OUPUBMlaBaD, OT HOW A. taMifcaafnar raaaM **? liar iitototo w*a 111iiiaa. ? to' a *?atl 'ii; mate IwM rimBj . toaataa to iai Ititl |MiW hHWll' HWl tllH M etove lAtoto arm taraM bm ha ai laiaia Wlaatotoa aa Paaa?_a?ato. A44w> ? ? Lia. patoa, V. aae m iri?T?i> ? bw * i.i, aoun to bbvt, eerwesw TiMflfc --11p MimH W4*Z^" A- r,TW'-'nl iiid iMiti n J??M?yibaMf??!?rflfcMoa?> Wajtt* v_ro tur. bt a mim, fabji.t m moiu t M*n rin?M I* n*|i<Mh'i *?t>M>vto?4, ssr^-r a~rrs sa Wabtwt>-to r?rr a murivno oa pabflt fanMH !..? TMm h?l? It?t Pr .Ui Mo'Mik iiiJtt |UM|| loim rvat m4 rail U a. ?? IM ??? ii'ArrBn-To bint, a small btobb ob wbu. y^r-ftgrri S.ijrtfr-'*- jriKTBC TBRBB CBFTJBJ*I<BBO BO FOB A fT v* *!?< ' ? ?k1'rf"?r i hi ? prlLn mi H*? tKk??it Md i? rt? Ar?? n?U. *r i? ?? < Ml M i?Md IN pm M* Wit) k* MrwMl if Mttrfiwar ?A mm. itt Ihi^iUm * . B. IT a. ma IM ?A?. cixrrmwo. *c. " * im?T t??Af>n roi o?f m-orm?n ? A U iiii aad ihum? caa m??i iM fall 'Ma* rae *r d intllxM I '! In ba >"nbi||W aa hf abbar N M ilwliii rnm >?> '? (maHtoM for orala fr aa ?l and -a da f? _?au ?ud raw <*?. ?-Wa*aar. #a>aM>ra?a* < ?*pa??b? h.rWal itiai aadd *a>. I'laaaa Ml m or ?< " ? Ha"* IM JaraaA MM hal?i T??a(*"b mi.I r aaatf |ra< Mraiu, Udtai iHmIm by Mra-Harra _____ i 'ntiT riin roB lamsa 4*0 omuvn fcvraTvsunEe: f;r,2rin'sr./--^.T tfnra ?jsa '?aa NM?I T??a<r ?'" M< r?Mr?(M ?Mh Ladtaa aaaadad ?o br *'a. ?teu ______ A^m CABD -oi!Tri,*M?ii a and uwr on (> Mb m |>BI f rita *?wr^ nv*at la V|? ? wan Mi flail atMa ?>- m a?dr? ? tb <?>aa P Oarm, 4 i?' *trr?? * it - rtwabam mi iri UT ?a Im III vWaaa w^<m *a ab-?a 4 h*?*t n***?n ton c*?r o?r ouit?i<? A r<'n?*"f? < iv?a a - aa I bava Of?a?d a aa* arab Man* i aril> HI kha MalM p?vwa la ??ab f * IM ?'>'? t?rraa arUalaa Ftaaaaaatl o? aM-aaa 0 i?H?l ?ft ft?M *v?nia M???i f*r?T Hi lb aad Twaaty M'aatb Mraati I t**mm a???-d<1 nlff ?i 4 A l<ITM* OH4l?'*?l*TU.t ? >* ?D"H ? *DO?lf & . >1-1 aa ? a?*?' li-<r i'a#t <* 0??'a? into aa*?. fma M " M> ?! f r Nik JVM.-, tttmnrtm*"' *?'??aa a*' 'V^a .nd -r-m ?i ? *? fa ?.. ? . - .. . a > r ' r? la<aat". ? A -"Xa Sj <a t . ? wUl ? ? , < *<! to fcT (.1 r 0*? ' ' (? ! '? A l.*F >?Qt-?l?*TTT W*r ; V t?- *. - ?<- ?<-? 2 * hL."*zr! r , - l -?.t n?r !' I ' "? nr ,"*1 1 ' * Mp . ?!>? ? ? i mi o? ? -wmm

Bu sayıdan diğer sayfalar: