14 Haziran 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1

14 Haziran 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I' :j" Til | WHOLE NO. 8681. 4 - nrinij oomvu?io*th>ji by ??*m kit*iik TT M?? York M^Utncwl ?< Qo*n>?to?rm, Xr?WaC. to Iu4 ud Mib?rk pMMun w(d?^M The ? >.. ?_k m.mJ> Kl..~.hln il.m.iur'a aplaafci Oljtfa Mi Iroa aaraw touaatiipi aie Itnttello atfiaa foUowa ? rioi new TORK fOE LirBKrftOU ottt OF BALillMctttf *. tutor. Jim l? two tilartor, M OITt or VilBMUTiM ?..t?a?ur<fa?. Jom 30 Ami inn llalatilaj ihruoiho* tha vaar, from ptar ttm BATH Of Tk?AUK 1 '0?b*ft.?aQaaaaatowaor Urarpool .?75 , .mpiMta, Th Uivvmi 83 Nwimu* Qa I Mat awn or LlrtrpooL M ^ M ratarattjliau Ariuiafcla fisr aii roootha, from U- ^ raaaangara forwarded ia* Barra, fmrta Hamburg. kiian ( ?llMMnMltroujknt?. _ _ ? TrfufTfrwr * 1 *?* " ? J * ? " " frost Qasaaaiown to H 30 / Tbaaa Mwn bar* tu e l r tec > unnlMton for puaan I ' ??a. araeotalraaied wLUwatortighiaJmpartmenia aaloarrr If* appir a? tba o?aa of tba oompaay. W - JOBM a. Dn.? .r, 3road.??/. K?? *ora. Irani. [f , Vu ulrarpool la W?. INMaN fowar MMupb n laOlaatowtj WM. LkMaW 18 DUan uraat f OTBidK.?NSW YOWL SOUTHAMPTON ABD HATIft ( t? TmIwMH rniajaaa B? Uaitod Wataa Mafl atoaawtfra ' ?U Mum Itow lark Hodtevtoa aad Btnt Tm Maw fork for I Batornlog from HaSAnikunadM anit I via ftai Sftnlk. TAJTOIXBILT. Laftrra.. to, J ana 18 Wad.. July ? ILUPU1B, Qrtfta IUI, J ana SO I W?L, July 19 VA?DB*8Iijr Jtl, July 18 I Wad, Aug. U maauiB. tut. Aug. u i wad., AM. M V*MD?*BILT ht bp>. 8 | Wat.. Sapl * Tfcaaa aMpa kin ?*nr ttcbt loa^rtuMlii ???Murr^MdViooTvwuTbia ?ao (MHNMariMMalNMt tnm turopa to Ifldi Kiaii >a londoa aad faria. D. TO**^?C? Aiaut. 5 ikxrttac Uraaa, >?w Tort. i - B. O. WApnouoat * oo.7u im MaatM PP.. r Qraaa Ofcar* atraat, Loadaa. aogmmw AID IATU TBDB WBH ATLANTIC irBlMSHrr OOKTllTT Oapt Joa. J. Oaaalaak. Mljlaa ifea UaMad Malaa atfla. ? *a Mtowtec toy* tra* Caaal ataaai wkart:Fnb Vmt tat I Tram lim pM*v July u TMtor i+t n iMarday........... Aufuat III ItMliy ula?>a' U IiMv OaCbar ?l Tuaadtf Oatatar wg " MtoW W*. a, VIOUiX, m U* wtart. KinsnsSStszLi'tinf?tS. I ^wBpw&Biiti wSmrmStmi tmt^&^SSd SMnMS1 STSnni ^rJ^^NMtMS SShJS. a*Q- Slouifflirii'ij^VT&g! yyi_M.^.-Tfc?a? >1 r+m wtl iwSfei inn, ami ivn wimbuna awbhoam paokr oownrra 1 atfl - '1 liXONIi, H. Kkiara. iwiirtf. Wl Iwwte ?M??H. !>! ?>?. I ?4 Marra, m Frlrum mm. <*cL V?Ift^io * BO48 1S1 kTHd ?r?r, K?w Tort. Tt??H?amouia irlU mwol tfca aajoala. TTOB Lirmrooc. - rcmrrrr blt m nut am p.- I ? ? a^_ n?a??A0 <W? ? Mi I X" vrn H <WI rywy nm &yjia?^gnn. ?r? ?z r j&Smm&eSr^ * *" "" '^u'jgari?a."^i Ann rem ?odthaiii-toh.a*d havbb Mi SoU IkOHui au?N Mail >-??> VAnOaBBlLT. wdiriaa pt? Fo SPonk rtror Jam* U rin y?Mi <?; N?4?khi MO, tklrd aaMa.U$. Boiurntteka* IwWtiMMW.^ ^ HflJJOt, t. xjnjur ram fob UTStfOOL ajtd lohdoh?thi T ?M*?er oMp 81B BO?B?* P??U tor UnrM ate tovom" bmg? it >?bi? u< ffmw4, >i? LifamfuOu tor b?toa. Hill Jaaa 14. 'M plot MO. Bo, opptr M TBOBO BOOBB. M >wt> ot vtmni hbubd w bbw tobk bt ttb4.h-pi.ft.. IfSSSRmaH&i Q J?am ?pry TfcataOy la jka yaar. '* #?!? ?? "j&UI O. PALM, n ! ROTAL MAO. 8tkab*HIP APRIOA. FOB LTTIBpaa>-tha BPB1JA, n. Mteanna. mauMr, wfQ Mil frta Ik* o do*. at Jon?r OKy. tfca maiti ia4 |i?mm Mr Btrap*. WtMif, tfca Mtk laaMai tm aw miWil la ^ w >i? at half paataMtta>aiaak tka ASIA will All oa l?a ??k of Jaly. B. CUM ABU, Wa.4 BowBog Oraaa. nunoorrauiri or utbbpool r actk btb -r ackbt 1 if?W -IWa-lwHi ??w aa4 foal wlitaf paakal afet? UBDBBWAITBB. On* Bokarta. p?alUr*ir on a aa akara. r*r pMaa* la oaMa,aarad aakta ?4 rooraaa karla. aa AOKBAia rioaup Lin, wTiiumD im. gsroaggr^ wcs?.??? MMMUhMhlMMl awl llM IMMM MU wsryjr&a 5ra raS2f1sr&s 4 UBTftALLA PIOVBaK LUiB- rOllTITltT FIMT A ttt?taa?Ufc Valboa-M-fcMa JuBHC* BlTBBwfi M ? MtHMf Win, m4 baa Mr* bank* I* Mm4 ?^^srrr.-nroManca 1T?in? iTirn mail intnur (.nm-roB *rii.LiuIauuu. Ua*** Baalar, ?u mUim mSS. 4iM II mIiiM r. ? . tram atar f#at of W*raa Mraat jrtfc>i?ar MitfMhf KltaMiarkni tinNMu Aa uttaa. i?4 aa feia of lading will ta a^aa? aHar Uka hoar of Par fra(?M * wmm aa?'y tio 177 faa*aai. SWBV a atraa - U, lUllaN l|i|| B. B.-*r?%h* raaotr?d aa ?< artar Wadaaa4ay, Jaaa U U ATilJL, BBW OAI-BAJM ABO (UU-BBV TOBK JT aad law urlaan* BaaawMp Oompm*. far Ba? Ortaaoa via katant tonil aa WHawHy. Jaaa V. IM, M If >ia aa Hall f*aa?ahlp DB t(>T0. .Iota 'nWal NMiaitr, ?1 I MMM > * iW*<uh?ZS hm4 ! Ill ixik b T?M M* M?ii W| OiwpMij'? ?> of iillix irAT?KA MAU-I il LUVII liUM rawsjrea ??u7?r? ti?jr. tfc vf^T^CT^K^r.4 tWp siwgf>?: S3.-vZSriixit t'iS MnHV *). MaMt-Mrr.ItMw w ?nS.Tin iuMi* M> irirkS wi v M- ?? ?'i:?. m ST M MM M; (|>MM|| $1V _ __ ? ter ?*U AoMU. J?ox_ t-nt IIHT FOB T?#W* F?nm?? g "? |S?..I> SmmTX r?i m4 ifl^ii I. rmmtm * ' til ? ?&* jammmtvw I, etiew, lw?w ? 9^SmmJm TO 0m% r?rH* rr?T ? tiw?>TL IW*"""!! * o^?- w? *"* ? ?* Sgswsur esKr-. *?>*. rwrtm *? & ? > < ??? h oartntk aad He*. fl? UDitiimmu, Mmmt . E NE MORNIJ MUtfBKt. rl LIVAKPOOL-OLD SLACK Wt k* ?JM?.-THM rmtii?fctp aOkTHaltla, blue at pMr ft * * aalli ca ike TIM at Jon*. Tka ioHW B?1U tft aatV J w M Pur p mmm tnm or to IieUad, or drafta oa InM. ?,?? " WLLLlAMa A ODIUM, 40 Falun atraal IMPORTANT MOTTCM *0 OALIPOBMI*. Pk8IWN K*ra ?Ik* uada?ai?M< b?*ln? beea avpn.atod Ooaa miatknar for tka protecuoa of aaa.aajf a from tae aUuiOa Statea lo California bj taa ?o?*nor of aliform?. la puna anee ol u act paaaad Of tka Laalalatura of ik.t 81* e autlflaa pai ilea wko ata about I> laka paaaaaa la toe regai*> iMaara. tkat be ta araaarad ? foraak ittn with ueketa tor iae elataMr Mot Ik star, laa'tog oa Ike 'AHb <uce at tka ralee ibarcad by tka oompaav, ibua Mcntfac paaaaafara ft-oa aU tmpaa itoa. ritorlloa and becoa Oeket lel'era Ae. Pantea raatdia? oat of towa aaa ka*a aaiaacea aeeiired. aad their tlateta to??rded la tbrta bj exrrew Addreaa, poet llH, enol al?? return itiai), C. I lokloeoo Coaaavlaakinw far the Proteettoa at kalgraaleie OaJlfocala. Ho. 1U wanea allot tnCM MOSroLK AMD POKI?UUIM DlUOv-?n F auaMOKM, OaaL Ooaak, wtH leave plar Mo U Mar Ik rlrer, am Tbtuedar. at J o'atoefc ta*U? frel|to for Korfolk aad PuMaawk at eeato par feat Pratt* far aerfotk. Ae.. will ba lut warded by railroad from Ponaaaout* tr-m gt oommlmtnm- Paa**a awl fare aUiaraoaa toelodeu. W. ataar act paaaaga, K Bnaraua tteketo to Horfolk aad beak. $tl LBUi-AM A UaUMDLMM, 1U Sraaiaraj. BODIK8, BOOHS, AO. WAVTKD. APAKiMiitn wantbd, numiinsHRj-rocB o? Are Romnt Paatrtea aad Onto* for a aull family, tar me from $H to $10, toaUloa in uj gteteel irM tut or Hi not tbrn MiUeth If ML PtrJei kt<l>i BirtrHa tkan tkay require aen >M with a NnmM 1*4 wwukli ttHM. Be* of referenoe gl'ea aud required. i 11 hm aUi lot !? ?. htm*. wattoa a. ?prtag etreet A SHALL PBIVA1B FAH1LT WIHHBfl A PKOIT PA* lor lid back u( eiloaefoa room and kUakea, All far altkad, wttbewboaidigaa, batA, Ae. Oall At <3 Weat twealy flftA lltHl HOUBR WAN! RD?BROOK LTV OR Hf TORE, final! konM, mt or eight mm. wltble balf Mi heart rWe of UHy Ball A eat CM lo RIM- AMna, Ml f r twulara, w. Uud, Broadway Foot ofllaa WAlfVBD?A FUBH1BHBI) OOTTAOR FOB TOT ?7H??r naatha wtihla a dtataaee if New lark. by ilea a.boat or ralL Addrea P. P. N., boi 1 8M Raw Terfc iWofllea. _ UTABTBD?FUBBI8HBD OB DBFCBKIRHBD, . A Tf large Bedroom. Parlor Aid BHehaa, without board* a?y pleaeait. opea ai'.naUoa, MM mora ibaa ba<( a* baW* rtda (rem ike centre of Broadwtf. Addreoa. aamltg prtoe, boi 4 Herald oRtoa. WANTBD?A LOFT OB BABAHBBT WITH AB OFftaa la mm a*oa?*aoat plaee TenHaoAbtaodmi. Addraaa W. 0. O .bo* 117 Herald offlte, MaUag taraaaad toeattoa. WAMTBD?A SUIT or BOOHB FOB A DBBTAL OF Am, or one Boom, with privilege of parior. Ireatfja a bora Bond street, aad near Broadway. Aarwara to the abore abooid glra fall baforaattaa to raootrw Attoattoa. AHlW Peattoi Beeald offloa. WAHTBD? A FUBBIBHBD HOCBB, IH A DRflTB ABI.R lnoHna (Brook Ija profane) until a root tbe 1Mb of Oetcber, by a aeethera femtty of three growa peraoeo, ao .VI A.mm ? Mmi. twn I AM M nfflxa OOFAKTIKHHIP MOWCBI. A PABTBBB WART ID?WITH A CAPITAL Off 10,009, A by * fi?M> i?>! . l? Mrtia * hnig l?uw?3*of |Mniw.?kmwraai?( I7lta Wur fcrw baaftte. AMrui Partaar, box 1S7 HmMoAoa. a it ktv wi*hikq buhtmb ahd bathpibd A. to atoar $1AUI ??r uim wlib*ul rtok, ?aa rate M p?rtMrteMMtobltaM pmuMbaAwtWwul rwln lk? teniaby lb* nvHUMiof ttoO. 0. B. BuffBi A OO., Bo.? o?ira ??i. opaoatt* Pig tun. IfHB OOPABTBBBRHIP BBBBTOPOBB BXMTIBO BB 1 lw?*a ike ub4w*?m4, by lb* ?rm um of U. A Taato, to thto toy ? ?* ? by mm! mhA WW kaw I?M. JWU1M tSp*BBTt?ni IBB OQPABtNBBBHIP BBBBTOPOBB bx'?TIMO UwwKNo.1 CtMitoV.l BMba. an?ar iba ?r? aai MOM of Uso. B. OkM* A 0*., to ?kii 4a* by ill ill iw?I U?o. K. V&aH*. hi* Your, April M. I8M. WM H UBUl Tm >mII?i 111 mtoic* bMfcMM wOl b? anltoaad at If* IS ONH> iMHtuto, by MM. K. (.baa*. AQnn ?PABTBBB WABTBO-POB HALT IITIRUT f OUU. to aa oMMttolktedoMbhmUM.teMMim wbctomto bomaa. Aatnm P. B.,bo> 1M, HaraMjAm,orap ply at SH Broadway, aptxr *Kry. AOK nnn waktbb to mioi nrro thb to f iiU.UUW MM Ml Mi bf IMVNM VM Hjqi Itttotf tiviriM.iMkHkMinMifHn iipolMwtt Wa4tagM4j?-lagm ???. laqoir* ak 1M H?f mm, WAJMOAT1. ~ atom b*ii>oiPubt.-tbb itiuiu job* bbouah JT Imim Paafc si* *t?t fitrit) Tkurada- aa4 Mlwar jyji^35y5^an2^Bt'!22S?l ** ^3*"*lM UMa*4aau ?4Bi jrirnik OoT 1U ipnxT to ooiit nun.-m itDnoifia r tun telb tartag tk?mmm. U?tm Wm? ft* b <?ov?> Bmlst eVllM SlJ; BprtagMrMI 9K. ts4 rl?r 4 >-t? rtr?r 10.1, 4. Wr.o?| u Von baaaftM. L?? ir* M IM lal*a<?H- I?r*?4*ata.taalaiMaraiM?Mtoi. STA1BM IILABD HUT finiliOM Ro*U ten trrmr kMr (res A. M. to T P. If. (Mat ?w of BkMkaJl Hr*H. f toT Ml A M , 1 4aa44P M. MitMlliiMM MM *U IM HUM kM kMlraM On Kitlji kMta 1mt4 wrj ktl hour DllDiT BOAT fO KITPOST ABO ( I.tf?IT(XID9 larding >< BrMTtlln. TKwuiiH ?< Panfc Ankat Tit platftd feat Mil'rg DMMT aU> t PklOa will Inn w faada; ?ortM tka MM. rata or ak*aa m foUawa -?akta(M Uraal M o'M. 4?rteg HfNI at *l? ttaHW *1 B. B^, at 8H. rttantag. Imtm axpart al I o'aioM. Pmi M ILtlABDt. ~~ BILX11 BOS.?NOW IBTOUBTIBB TOBnT*PI.?nnm Tabtra. with (irtath * n?w twproad nmhtaal'iwi nthlra* Call and riioUaa. 8mj?<1 ktad TakUa fur Mta PrhMkouiM InilkM. W U URifriTH, I? PaBM Mat fOB HA LB-A TBBBBQDalTBB TUB BiLLUBD f Takta, wftk mw raakfaxaa, ao4 ali la gao4 or4ar, wilt ?a mM rat j Ami if m?I?4 for Mail III Hl> at Ik* Mora U4 rr.i f, ..I iMaik UfAnkliB pir- *w oitorDnuaiDfiiiJi mui A 0 )U*KKD?Bk. Balk ka?ara>k> to w Oaakf mm, h? Tw* Wj. ntiri (hi.ibbatbd iiiuiid tiiui, . wkk Ma WW p.i?> OwH -m, wall Mn ? ka aa tar tor M aay mw k aaa HaaifatoMf Ml fahoa auaat. a. f, .1 i. y KP1CAL. CBBIOin BBtoBDY AW CfOAILlaO BTBOklO ?>? ika aaJbrtaaaM. Varaa er#loarT afllietteee la l<ra fcm aad Itiia a>i m??a to a abort itoaa II <DM an* irWfkra wV syyar fcwa. rnsjuszszsiks fat f?w lat, 18 ?? U ra>fc raw. Db ooorn, no. u bcajtb run rnxnii or Ik* OcDa?? of njMkMHt kortavaaf Mvlnt. MTtaM?5S?nr anaankad dally al kto aMak, fraai I tk mernlai amu ? to Ika ar.mUg. Va-mAmLmAM~ZLr~. M WWAflWlT. WBW TO ML nocoi wvrrn otp ra nomm-rmo at in U oflM. Ma 1 Mftoai iM kaw Tort kka. Ha (MM **tfakkTV aaMtoa at il^i MMM a. 0. ? ni. b. poinn, of Tn nw tobc I ' Caliaraky Maataal nte, ak> kk naasMaA. taaril, Kali.k ktr ?. i-kMlrK'i <?V<aMkto aAaa. Bo. If Duaaaattkkt OiaiiMikwi MrtaMjr fcmaraan. D,*. WABP. OOBftLTIJiO PBVRIOIA* AWI> ?CB 1 mm. a?m Mm, mm la Vaiiaak'a (Imm. r m*Jh CMMimdni tr?r a. b. wnor.?. nB. WaTIOB OB LOCAL DBftlLfTT *H . WTTH ABA tf Ml rhM Ml Dnwin, til: m*mii 4 tr?4 r mh tktkwtvwk hr ik? i"* ntMr - aid mi 'law. Prlaa $1 fold hy OB?Ri.U Ml ,.i.A* t? ?>M<?i|, B. Y., and to Ba Auika* M *M mmauaat HA BALTBt OPFIOn OOBRtBP? BOOKTOJI ART L# <>? ? aMN (IN 0?afc?). fcuu/? 1?H ?a Iu4 I tal N>4t;a aaaayiaA P.OB PBL fPATi T T.TBB BBW (TiTOB RRtfBDI anbal a*???i.? *?mik? a*4 vaakaaaaM ft* aua. at par Will*, a' l>r La(m -? fc11ra*4 Badwal iMtttoa*. Ill Itiw4?r. ovaaatia ika M. ?tao.M. AM Tnmt* iimiBii for aui HIOBLT IBfOBTftBT to ROTH ntla ItM n rr a*i* - Barfteal *#naar M RartlapaOaMa MM f wlnioa ">rar ?M pM?a. U?* aMA, aai a~>?? IM Buiro lai a r??oa ?1 R? a Mla>rm? Par* aa4 Ua Trm Pk-aMlaa n4 RargaM. Raw at Raw Tart a?| Tkaa aftaaMd wRR ^a?.M. aaM^ hyl a?4 fManM. m wH oara a kaaaW^a .1 ika laarat a*ratokmfcTr.aiai iRaa ssirtt. uTSSS as^usiSj Ssr LAfrKtocm. ? 1 v?r mnm. mmm m?*. muAicu wtimca I>RO?T?A?IO?. mi, Mi W? mil Ik* MMBItoa <X boU lf?Ml ?WT * tnrtMMkMft.Jtmi P"?'^ ' ," "ITrj^TT! *V*tB f ^ * i r.*o oocStat! w? w?T^ST^r _ i P*SIiJS2^*" ?** " -pBThTOIXMlCAl. (MA OHM ?* WiU. *"0W 1 I ptV(k?MWlM?NWM . ^T.isfrn.rcrrir.Kns; ~ ' pacraMoa D?R< t a?T no*?ri.*m> mill.' f r W M oAm. W Imtmr, Ihnlw *M>Mlr?r ? r rramu MMTlOff now ??rrr. ?m r*u. *? a 1 taaota *f <tan?yM?to( * M ari?t?*i w< ml li r?MI *?k I* ?Mhfc? |?4 NraT *j C ? * P . i "*m*j r<tHn?M n h???h? khMia ? 1 k *? ? -<*?* *MalM4 frvMMt tH f p~u?oir*? Hk?i*Ri< K?>?. n i.4 K A l-oKfl uSSmBSa. W TO JG EDITION-THURSDAY, PUBK COOMAC BR.1WDT. Tub vim uiowiRr lift Vi?? 1 Ha Vila* UIUIMV ?bi Vina (iKlWim' 1 ht Vl?A OMitlW tht >.?* ??OWiu' TH* Vl?k ?ku?iu> lb* T?l OIUWIN# i ma Vi>? b>ov>?t' ISA vj?B OJU.?Baa? IRK VjKB GKO*?kr 9HB VIOM OftO?BB* 111* VIM* UKuWklt# HIE V1HB blOttKC iBa ?i*? UK. ?ikr IBB Tl>k OKOWUtr IBB VihK ORU??RV II-? VIJ?* bRuWBRlP ?BB VIAE ORoWKKk* 1MB >i?B UKUVIIV o btaby or ooohao. cibi-aai or cuu?*a ocfPAKY or ooomai IK.bpah or uuii?*a co?p*?* or coomab. comkamy or ooobao. txirtkT or OuObau. tx ar^Mi or oooFaO. OOBPaUT or Oi/UNbO. ocbpaht or a o?*c. 0(bp??y or OoubaO. oompaby or ooub*u. coBj'?nt cr outf**g. oompa*y or <x?a?*o. dour a* i or ooohao. io?p*my or tvono. corrAHi or toaa&a oobp*by or owiNau. (obi'abt or coumaO. cobpaby or oojmaO. coapant or oooh*o. CAPITAL tBBBB MURIUM of FBABOi. Agaat la ??w Tot*. A|?U la Baw Tut, Ataat k Tart, i|Ml la Baw lak. * (Mt la Maw lark, Jitat } * ? *?* ?|Mt (a kaw lark, > gaal la kaw tort, Agaat la kaw Tart, Agaat la kaw lark, i imi la kaw Tort, JOHK OWOBB, 40 ?um ITBflT. JOHN OBHOkH. it B**Vkk BTBBAr. J'.'ilk OBBURN, 40 Bk* TkR kfuKkf. joun omku*?, ? Ba tk* irkUT. JOtaJr OtUtUKk, a BIlVM kTkakr. JtHk OebOKW, 45 BTBKCT. JGH0 OhbORA. 46 Ba? TAk BfltitaT. JCBM OokGA.N, a Bli'kk BTRkar. JtHH ObBoAN, 4ft HaAVaR BTRBBT. JcbR ItttuKN, tf BaaVAR lUUf. JOBJI OetfuAk, 41 BAaVRR BTRBBT. JOBB OBBOAB, 4* BkAVBR BTRaKT. JCHW GktfcBB, 4* BaaVBb BtABKT. J Oil* OkBOkk, 4* BBAVaR BtRkkT. jomb okkuiuf, a bbavab >isur. HIM BIBB cr BOARD or DIBBOTIOB. MM. L? Cearia OCITaTB DB S4IWT LBOIBB, Frill lad. LaGTaBu, mbra 4a OoaMB Uanaral I'* BuBkOBOk, proprVialra aa akMaau da la TaaaOla. (XTTaBK, membra da UomM OenaraL OluLLkaut, luoara r da 1'SwaalalraMnt PBOulBM ItB LATULLU, provrtetklra. T' LUaUD aaatia Jaaa 4a pan e* aacnana. rkkUl>kAU i?B LA MaLaBBiBBB. proarlaUJra. La Mar (tola 4a LAMT1BBU, proprlbialia aa akatMk da flMPt# b.uiUD, atdaate. aaataa Malra 4a Pom. TKAlkB, Mklta 4a BaM-Jaaa d'Aa^lyB?k?IkBAU. OMa*a 4a k*j?T-*kUklB. OMBA, OUB U'AiakkM), aaataa *alalr? La Coaiia4a B Bt A1 LOB praciirtaka OlikAAkD propn?fiai>a, Balraaa aaiat-Trlaz. AoaBl> DCkArTikBa. popn.ulra G (?l'l Dkka a B1 KBk, maaibra 4a OMMfl Q4akraL LaBoOBB Dk BaBB*. proprlatalra. BlaBU, praprtatalra ai Malra k i Tiara. U(M>4akkAR(. Aeleeeedeur BktoUT. aaafca Balra 4a kaial Mar4a 4a CHga>l, La Barnula 4a LambaLLBBIA, prutitatak*. Tba iNttWlH aite tke preeedtag title ?r-' rtitf lie ipcatbcik. la vaalib aad rcaiUon ike prlaaipal leaded pru, piitim M.D ?fc? grow?n of Ue iMrW of Oagaao. It la v* I ktoaa ibat tke Air ad M<B*al tf trgaae, 'a tke lei art arm of ? lunK, aMk,ugb aioe at totlrely denned u Oe pn 4 uctioe of IIa gr tpe. U bul of I ahad eiiaal aad that o> uxjuiili, ae the bra*dMeyt duiad la tbal dleU-M bare for ataioiM eijoted a ?ot4 *Ma ikiuudga. (hay ten ti ooaatnd<4. b*b at kaaiM abrued auk higher piete tbaa bare bora obtainable far ibe gr jwtoe of u; other parte of fru -e, or the iaat i f huropa Iheee atrcujaiiaeeia. ttoed by ad relnraai duliaa, wbtok la i vartabiy fetor the latiottaitoa tf arualaa of latortar quality ok oaoouiiat Wr obeetarea, tare 1*4 to Aa lalrodoauoa lata Ibe taiiad ktatea of large quaallife of taa ordlaery braadiee of lekeehe.leai>doikar ^laoee uadertheaMumad aataeahd ?4i lotaiiab.) wl h Ika oourarfMtod brand a< ' Ungate ? ? atoa fioa ifeair ofcaaiaea aadaoarse queia/ (ike lanar pej.i : bail!) eOoad'ag great fealty tor e*al>e>aw*>. tare baaa aad eot'ltua tf> belargely auneuBOt thron.h u the r>uetr?, an4 I la niaey qaarlara. e?ea atea to l>? chtUeed la ib? eaaae e ja : *k?aee Mpeeied. wbtok uBfbrt iatMly <at oaeidete iba nee tree K?a?aa taaiia'lui t f the fH'ilae a>Uae are too freqeaa. j ike awratiynw* to ttegaae braadj tool era piaaed **? tajkerweb af ^ ^ M<to?btoel bread/ It a a?ai iBiotry topjaah-eath lilolirieaa. h4 amaewate peteee oaa eee?a?B?B. a. a to be eel lik el ?;awei 1 fteiamar. aad will latbieto be diet eaeed io ike ??fJtte I ae bag ?e eocauarati aai ae faaad ebo |.re#?r oheaaaaet I) ?<> (?j aad art eefltotoaUy earerl M icaagUe taal they tee p ii ibaei gaaa'ae Itogaea Wendy, br lataU, aieeebaUut ' car qaarier of "to eeel at Ike eleae of lie groat* da k e ae owlag to a flaad de*emiaaBoa ea Ika part tf ikt ' to at ?eai by aad tokaeauai rtaa grower* n# Qa? aae io eo , kale aad pifterre tke ebaraeter of the wot?d apti gtoil y of Ike r agrleakure, Ikat this piwtrfu o >?peay Irai aarat g into riaieaea, eo Ike erlttoa aaotlvee -tocu prompted he crlgla bttt I ever to- a tli.to aoaaal, baaa toet tight of, i aad ta* eiaad>e aad growiag reauuhea wbtok tba porky aad auperteriiy of Ito peel ak^eeele aare aliredy aebtofed la i tke pt*cual mertete cf tke aor.d, >itl e*r 4 to all tb* aeiet , ee>Uia U gaaraa'eee ikal tba Tiek n rower*' Coe^tey ,<f C tgaee la tke paieoll of It4*wa la<e-ee*e alll riattant tj a aetata aad ea<md ika rajni.toa eft* baaed by the ua 'be larStMoat bbaaoat of Ika arlo ' ol.aJ okteal ol Me aakalaa, la btaed do?a by Ha tttlmle of rk, % totoaeaeltj purebaaaaay braad) etaeptaeebaeeb%nbare rtarjarda >?< ? aMktalM itmm of It* 4M'?al of lUpM M a IMrafora, ittltUi lMkHiM> M Moan la o Mb WOfMwm uj krtUi *UM'H ?tM aukj k?? aad la orlfa oowkla Hi HH ctMrtM It Mai MA ba MB hi k) aaaat'oa Hat aa than fvirtMa kcadprdpt>.pilaior?of vlMja dihtM d w*? of lofMiu? Ilk waa ili tfbotkri h lk< e ?tu), ud nil i miviI laic rta is at d ti'l o?ar fia pr aparMy m a p? taautakoa taajak?d1 j Ika aaairaa far ika aala of iMr oaa put Oagaaa BrmadMa ard M'.ikMll otter dtaLla-% It aouli Mm H p< aaib.r far tkr wataar of Ua ao apaay. faa amid ur an aairabia ou^ o ratal lir ao dnlaf. X purebaaa aar b %ady af taubtfoJ or ar%* V M waaM. MII aroald bo for an at to Co ic ti la kqM WMk ika ok)aal ot aatmdlag t?a jaat rapwtvl-ia af Mo bra >d nail, by naa aaanaoaly M alll a aai mm tpp-OMi aad oa op r iMra cf Ika < ai ra apaaub* alaa aaaraaaata la Iho Italt M 'UW. ika f'oo Orowara' Utaaui kaa auikor aod ito aaraaj to ? 1 a>fe (oo loaa aa IM laa porta mm of tM anlaa Ip (.mm" aa; ka p* kik Mad > to pit ap IMr ahmaa Doraaa tiaad) t* o?ara a'm>a coaaai tall a*a4 aoMlaa M?ah. aharaoy M iB?al?-at><a WmMta ami ba a0or?a4 l> tba pmbiia, far a Mob IM tiJaar al tfca p as wtk M Malt la Imuui aad irata lalraa?Mbroaaa lb aarn tat oat tba ai laaaaaaaala la q jaaMoa, IM la araata oI ika raaataub a uaruo cf ika Irmda ?lli ba la uauaar la Mrfarad a?k aa Ika aaaftra17. Mom aMa wakaadi * M am MilakaiaWIMarMitawtaTalt ikMr aaMaia tm *raat M aaaaMa atU Mp Ma aa-aaa^a Ika aaaMa aa * aMaptaa Mr pM^t pm>m . Man kraaaMp trtUMa MM raaak af aa> oawoa a a*aa? pail afIka laaa h aa laaraaaad daaaad Iv ika flaa 0?ov?ra'Ooaapaap'a kraad, aad M* Mi cf im d aliiheo a of Ika irtWa >? aaaM w? raaaada aa&alp la IM kaada a' tta Iraaa Ma liaa ad Ma Oaapaay batag ajataal a ilk M aiaiaai Mlbta rfMa niliM ofaaaapia wairt la "uapaHalMBkeeBtefllw Viaa iiraari'OoapaM 'aaaof Ika mia lao aataanUa aorporattoaa la aalaHaaa ohkla im laaa or d atrial?f t'?f?ari p-aaaaaaa large aad aaapla aao akoaaaa MPtllrd. ky aaaai af Ite ?M?K raaan aaa of Ha tadiaa Ual proarMMry anb ao iiMiaa) ad Moai af tka kaaai dm dba a? fcr daaHol, cf abinkaaraaldarata parila baa am rat a apaal aiaionay. ilaa atpeaaaakMara. Im a4dkloa u ika ? ? aiMM.a m noarraf ajoaMfai a>Mpatloa aa / ??d kf M?*rU' ai|laia full* >ka M?k aatiauuna ?kMk I m?l*niili?m?iini far ika?ilT?kl*tkapn?*p?i?*r ' km ot k* (* i ?rd wktak MB Momid M m?iaUia 1*4 i k arm? by a *catt*a** Mlwii? Mw fitmmam oUmpla I KMWr.vkKllMKMIilNattlMI MMU NMM li ii (mm*Im owrtu ti Tk* tottM Br?*<l** at tlMMTDKMif r*rtna rla I lafa.pat uiii in mw? w? uiw ii?fcoiTi awtt a i um , n * .1. aa ikai m na taMhMMrtfbr uobw. hi aad litoa la ?W* twr bo? a It MM *?k ik* ?*a*n>a rap* i it of "tka Tim Onvwi' 0?m?> ' *** kaar ik*Maa#aatp *a4 >ka lakaia wakala aa aim Iwirli tv of lk? ? >?? ! ft itwboH'fk ?o wkiak Ikayara **. OB <N lk? IlkltM HMInfl h |M lllali* g( J OHM CftB^BB, a litvu null, TO** i?M1 ro? rm Tint uiowhi' coBParr Of oogwaA r h -Ubjtmtr? k?Tir>| fc?*? araa*. la mm iu?rtar* UmI lkakn>?l*a>ratno m? >*4 Ik* II Ik If of * |p?k*r 1n?|lk | ikaa ? o*aa I; fopf>l.<4 lelka pakila tk*r**y r o.iaallr mat oly afitaatiyl limiikl Ik* irw<?Ik* HIM* %M *oc*? I qo*ait) <ll?>alakai ( lk* Mr|ta lor prolU* at 4+tnouU >a hf , I ll*u*4* ik* *|?bi of lk* ?p**7 namw Hnatw M I op'tin* Ikkl a kf|* bntl)* > I* IMifttM (r m Md I k**fl*kfN4lkk?kllkkk.lM IMIkMiMlkak?wM*? Ik* *** ? ik a*4 Is ik* *m41Bnm kk *M H waa I *? p? nM r>?B OnfM* aaaaoman M? r?n|*la* l*a ii*kn I l*t> ->? id*Ira >* to Hi l Ikrlr 0?* Mat* laM**d nt par I tk*M*| II kl ik* at braadr TUB V.Kk UkoWftU CCBPARYk lb* Ti*? <Jku??*r OOBPA*. ? t TBB T.?B UkoVktV uobpabvb I ihi Tins u*4iw>iur <jrp*.*,t TBB !?>? a*o????? O-BPABT-B ins Vidk oicfim' <o?i?4*ra I TUB H'B 0krnrkBn- r.,?ripvn , TB? TI?? OlOWlll' OOBTaRYB IBB TINS ukuWM* I'.BPARI TUB Vim OftOWkJU OtBPAlira i rt >? CIKIBaC BBlBDT, ft Hi IMIH4C B1ARDI. rt'BB OU?BAO BB A N(IT. PI HB COBPaO BBA MOT, PlkB <?I9N*C BBABUT, H ?B U.OPAC BaABDT, PI H S (Xx#*AC RBaBDT, r I I BB < ?,<IBA" BBA?nt. Pi KB rXWBAf) RB*BDT, ' PI KB <XM?KAU BBABDY, nt caaaa. in CAIM. res FAMrLT AMV mii'tCTTWAL rUBPOflf, ix? i-K HKiL rr\-i?&& Iff pli ffi Sam Bissg r< a rAgibT *an Naoici?Ai. rufK?5[ j? P feSS* ?? ?0* fABlLV AMU WBIHO HAL fl IDMM. ? n?? r?*n.v aru MabiriRAk r\ v T, *ow ??4 . r o IW ?r*1a w4 tea p?WW. fcy Uw an l*r< *ii?N4rN*wMl*tiM, la IM ??*>? * Tor* *M - b .. ? !?.. T.MUrwl Ul.'|Vtl 'ka FlM > W i?a ^ r. > lbn?- ., > m?n??aia. mmo Ar? M bn AM?lr l n w r ? '< 4 urn b*r? vuala. C A AH ART A RaoTRML It *rrm?w%r, IM?r fmt r- rmBD??i< a omSmi If 71 tt'OTV r ?m Tart Jf. ?aCI?tt. nm\A H*b \ m r?A'l ??*a', mf Vaft M IAU>, iMXn* ? r0 " ? "-a*?fr ttraal Ha* Tcft iRK I .TUNE 14, I860.?TRIPLE XT lKlXTtt UiHUtN. Xi jaius a. mixom ihm u? kuciw KlIOK't lrsmMtK ea 1KUT HKWERm OP??.tIO tl*Ulfivj, HAi.olT, bK.b(, bubi* yi k ruj??L iiintLAt. rtujHH<i*.on. k* hole M khUskme-i haa been Rwratld and UwMil *M M b? ?.?*?? prof"?ton of uuif. rika, kvnk ABIHALB, rumns, tkoric-Ai. mnir T BX^TKM. TIM?8, AK-nn, FOUNT*IN* 8T..TU?.KT. AQU* Kll, VAklkli A-r??/ LiaUfK, Of KM AlB * 1?B*. b*AI6, TiHi-U, AO., Nntl0< A FAlBl T?MPt of nor* tkaa orteotaJ bmiIInmi The ?ar? la ttrowu opaa lovtallara tot Iks knar* Mbit WknittraiuNL cnu aecnred far >t? i nttra milnf. BBCOf I> MJHTof BsIotT 4B? T?B HKAHf, IblKitUtl tINiIri JiiW l( 1 iM. TtM dasri will be nor* two koui? bafora the annunovmeat M tk? p?io'?mioh IHk rTAQB OF *n? THBfcTBB, Ml M ibMullol Harden tmit (ual ted b? Tborae . will IM lit at a* i.'PKN to ViHlTKkH, Wko wl"l b? ve fu'l liberty to e?*atae all the parapber. ula of the wa? wet id AT TUB fiCURD OF THB ttONU tba audit tea will p'r-*e a*** tba a'aga, aad Dr*p*ra for tba lllkOIUOAL EIIT*liT&l* NT, tkft wfli tranittn kt aifte o'clock wkb riansba'a Fairy liimifun <X BKAU1Y AND in* BBAIT. Baauty. fo i? Baiaball *ba Maaat.. .A. H. I??T#?port Atdftaia Pim .. W. i a?td?a JbaQUH Mark Mnaltb I i Millinli Mary wei uwcd o( botx (DM rruM lUrifteMa Mr* heigaulda Zei|h>ni Mm saiguoidi iHwlkt ?t'tr>|ai>tt <ba parformat aaa In tba ihaatra wl I BE bot?r?ki>*i> rca rUMTt milft. IB1 to glr* Maw for proaatoada and rafraabiaaal In laa garrtaaa, artoora and amlauM and lor tba Ot-AK.TIC TARIITim OUHbVOTtI> Bt Hal M??K>a?K. Praaarnai'e anal; b* Maraurt'a ' arret Bind. Bod(I and ballad- in Kag'Iab br Had. foa Barkai and kite, rrIda Uabala Bafta^niralafartadHa aad g*r.Uvaaa aalrllnoaa Hqnora aoaptaa?wilj ba aarrad la tba aalcoaa aal futaa at aay Uaaa da/lag tba pi rfoi aatn AfMr iMa cpatatla lata ioda. tba tbaatiloal programme will ba raavaaa. ard tba tTaniag'a aataitaUmaaM ooac.uda with tba caw ballet of la <: Arrive. Character* aad abamaiartaita dancaa by Llna Wlndal. Adaona Gala, baajub >*a)a aa?ai* ?ank>-u, Mr. l^aaaoa, aad atbara. tiokbiii rirtr umu u?li, lnclodtag raaaa aad aaata la tha a?? atag lwcraopaa at o'clock: aurtaln ntai at & Tfca antartatantat* alii ?'triuda ai MK "'cnefc aftar wblnfc taara will ba prcacenaAa (or half aa hoar. U>a do-ua cloaiug CluaJly at II 0'doob, la tiaia for ttaraa la all dlrajtl'jaa Box o*c? ot>u IrtM 11.1 all 4?T. MtUUrMWllM bbjIliMIMM G?1?P BATIB1B* ?v?ry~ V'Xi)MSOdY aad aiTTTKDAY IfllBHOUN tlo'aiMfc ( M1UIM NtU tolU liMM* WID iiwi to prnduMl TBI IA.DY OF YOB UK*. TBAYESTIB, Wllk ?w win, aoalataaa ?4 preparing TSOWIBY YBBAtRB?YHIB Blf ABUMBIUBT WILL D opea kt*r ba'rg raaonM ut nmM tkrougkoot, on Moadaj T?bh)g. Jooa 18, wlik a powarful ud ta'aaiad on|u) o( But olaaa arU?M All paraoaa aot rNdrlii a wrltlaa auwtr to tkalr apt lloa'tona will piaaaa ?ake It aa a aagaUra. JOHlBToB k B Ml Opt, Maaagan. piimn OOBCVBY BOOM, (16 BBOAOWAY, ABOYB ODlUlll ,4rT*-R()WDBD BOUBH *ggyg|gk?lQkga? mnmmmmm FABBY rOlBBR fa put rouwf fabby r BUtT fAMBY PUKBWT FaBMY FOBklkV FABBY rOBR*sr lag kar hnrM a aaa Uaiatw lata la tka OOOLASTPLaOC I* THE Clrt. TIB WOCT F*?01M?T1B0. DAgaiBO ABB ABYiaYIO daa.aoaa aa tba ttaga. alia. JaenM laoa araiy araatag at Ik* Maw OafaUaa. *< ! ' ? ?aiy I* aaa?a Uwar* Barry, tkr baM ax mm raraatlla Male riagar of law vaa Haw waaa til Broadway. twa daora ahara tka p??titaai aad moat aftka <?aag ladlM la I ha ally parra fTlrn-n?i <o Um t'auara at ika Baw Oitatw. 6>d Broadway, ^||0H )l||ff|?r g|rf?4, Uaorga W?*kl|> i*a graal gtkkcpUa dallaaaMr altaUa roara gf laagkm ??a nH if ??r hi t " "it "r? Uaiattaa. Bila. > At Ian* tka pap via aaa aad aMadiasaa. appaaraaran atgki at 5a Baw Watatfaa, Ill Br aad way. Ad mlaalaa oao If etati. fret B< rgan |0(i tkraapk wUk h? aat?adtar fana af Jaggin i wall oaaaaa kaOaavary algkt. at tka Haw Qatatlaa. Ad <ifloa oab IB aaata. W. Waal, tka Waaiar a axpaaaat <4 Afrtaaafaa will aialata kaw "Awi) ika waat." a?a?y algkt. at Ika Baw liatadaa, Btaadwa* i ear Uvi Kraaa Ika iiiaaita <Jtrl. wua a fall aad a*ataataka-maaadaaraa <a MalWt. la a a?ad amy algkt at tka aaa UalaMaa. alait Uaa aalj 11mu , w.fut It* kM anaa IM ?raa? * UI n?n m iwor mmi, nrj BUki M <b? * ? OairtWt. IkU) fiitm M it l?a k?? 1>IMM Jiaka, ar tka kkakiataaa MN>?r, w*k Mf OtaHi ulkl Halt}, H flux >wr >l|tt it ?>i kaw Oat *ra Ika ??aa? ka asaa'<lar Ml mmlj (Mill Jig mmr la ikaa*?. teal tka i^alaKaa (It boira TtaVtanki i#>r! w n%m *4 im Hmw Mm r*M> > nl ?U Mr. J 'H<n? la ttM aa'aaMaa r<aMi*w< alakt >1 Ika "aw U>||<M, I 6 Brmdnf. Ad WN <?if U Mh ?aatifal tpm nWho, wnKm ml WIWl ara mi M ika ^miUiMNi ?rmr tritlii ?T Wm 0. Maria? ta4 Mat, Tka ioMtt a? a'Uti to niaaoata* v <* * ? 'taiatiaa aaary ri?k? k. kh j?a?<abaaa tka la( Ijal af tka inwi roaai AMia>m 13 ma I Baa *Im C ??rlay at IkaMaaa, htka "aa-a at Ika lik? Ita owl rwmj a**' I Ma w?>> at tka aaw tfaiaMaa. #>? Br aat war. "?taora aka*a Baaatra atrrai A araaaai at '*ar thirty aarikr vara aepaar arary nlrti ra I a tiaat wBn'iaaaaaa lallaliaaaat at taa Haw (Jalatlaa. irrnl^n atilf II aval* Iha Jeaeraaa Amkaaaa*?s k*ra tai ara4 ?al'lalaatlaa la TtaH Ika Haw OalaJaa a??r/ al?k. turn* tk??r atar in la* lark. Tka c?Maai ?lrla la ika att* ara aa|t?H la wan apia >Mtara ?a <ka *a? OaaBaa !* Bnalnr. kilaaaa Haaavaa aat iMaan aUarva Paaa< Farrrat K at tka *a? <1al-Uaa laa pratt. aa> kaat vaaniatad aat ?"at taat.taSIa a'aaa at Mnwrmaet *a tka e*y la ika Wa* '* li?1 a Uraatwaj, ka too lailf A4m*m*rr nalr M Ma Hnrtaa taa kaaaitfal aat iaiaa<al taaaaaa* aaa ka aaaaarary kiakt at tka ?a* Xata-x* alt fcaa4<ra/, katwaaa Vtaar aat *1 arvw aiNla Mi.Uilt< tkrantral %at aala taaa n>raa?'taHra at tka Elaa taHrt M*a?af, la aia aatwfal l*ata aa ika i-?r?aaa ihI at k*D?ta? ka tka tail, ka'ta >?t a* . la fan. a U'aHaa Imt-aiiaa al lka< atraata aakaai. aaak aa aarar kafara ataapkl ka aay f^Tfn mtr at Ika "a* i?a>aUaa aaarr alakt. IHn'l niataka Ua a?tt ;? Broat aa?, akara dmfca atraat AAA BBOkOWkT-MABW TBMTLB 444; B.arr i ukia at n UmilM oa Wa?raa4a'aaa4iainr<laT?altH falotfc rx'Vifeol J tOuiM. Tta Wlr*rt) Taavflaqal* aatf < ? niWl AM tka OMtt ir ilartaa af ft* BOB J* wr*HiB*L,T. OoaMroa ? ktrru* M*W* ftaktoaak'* urf aaAwaaa*. *4<KJartM W? faMTTKl P ALACK Oilltm W^HT. fCALAKD IBMKVIIBIITaL. VHUPMPat kfR-IIMJ. JPaB I*. IN) km* Julia** a run km, tram Ik* I talk a u< Oar* <a <>r*rm Bkm l)?LL* fit II 4 BO. wBwjweaw ju* aa rmlraurdiaar/ aoai rails ikal (k* air k* a y '""'ilBBB | BAiriANV, ISETS-JtSr?"* ?, f. n? i mi npaa alTi Oaaxr roataaawa atIa'aliNk. AI HtOR >1 PBMTR Tka FIBfT BOP f Ik* Pnnaar Mm* ?U Uka plum a* r?ir*T BTIltIO, Junali CHilLBT WHITI-B OFKBA SM BBOADWAY. J BBAOT.POL BfAtiB PBB'oBBANCB. *pi,Bi?nin OI^hmthi ?(*TUU t iXU QCK1**'- aupirbcc thi nrr i,iu"(>mVi>n nbo?m. BVBBITMIVtf PIBf m*H. ADMlBBlQN OBLY U C1M1 N1HI^>H OtBI'tP-BrltrifAI. BOtTt'B I atiraik* *Mt<I tka J>paaai? Aabaaar wkuaa par Vv*f ??a?lo? k ?iu) n??a tali B1??n Oarta*. tka IKX HI WiL'. Bfc <) ?? ill Aff A. I. BTBBT DAY, krn Data* mi ka psrakxf4 *kM aninia tk? MAar n ?i*u t?a<>ar???. fatooa *r*ako<a?l u*nrt. tea*,'"*? Ik* ital?h'. rnl )HW<M a*4 tka la* aaarakl* kwal a*4 aaaaal aurfaal tka pltaa. w\ la ??a? of tka U a*uto?? "aacara, aad ""iTIUWOO* ABO BTBBIKd Pl&PORV AW JB1 f? Ik* tkaatra _ IkaBMatarwai HaaaaA aealMilaaarr as aaJa lartec ikt ?*. _________ rHtHIOBtl or TUB ATOM.-VR Otrt.UJRY*? l. ror 1 f ' p" ?nai jt fVOW.JW rj?T71 tn'TrTTTj?m?aa. TV-ail a ^ . ? < > l*?i. Baa n " i Init in* ? ? m; ?l(na Hi IM?? IMHk m. W f> AjanL W BaMfe BWimik NW. PMU&yW*. CAuroirik kiiioiii i at ad kalf hita??a> tn tka "laJ'f-WTta Maa>?arta n*?MMta| tllktwifrtf rntlkltwn Md Hl'iHi k Mraat ?11l tM nM at (naMoa at (ka iVt* Btaaa o? rrn?j, I ioa It 1H4a m M fM a. JL nmitwma A mioooiA akiwiw Utiumno^^ AurabdJAPAHIMA MUTOMIo*. itaM>u/fwikwMri?n?ir WAT, fVMi >?. kt?*u kaaa ikai'Wad. ? ) Mild mttmitkum ar ? >1 tutrn it+ml. k? inwpMy wttk |t>in<?i*<at 4i.HH *Mk nkartarad tar tka (rMi pu?pJ??nf im nM( ikl ? * > ItNtaiiMtl ?Bt0f u? York, oaftatarAar. J..,- i? w?v?, rmi ?i> w ' *. * ' ' i-' pxfikrltar, at 9 A M Mil f ?t of ?rr,?? (Mat, Nora rt?ar, MINAE, Irtrktlt A?br.? In i>?tUTnk * iMl at 6 rat mala ( la anapaar aiiktka 7?panaa? fcathaaay at atvwt IT M., ftr*| kar |>?ai i ?H a (?t? o?p<wt?it#f rrf wltnaailac tka rawpMaa at a*hoy and tka ?! > iac la tka aarhar fta fi irtaaik imMrf m hwl * flue tree kaad ?H11 arir at pmj taa imm. TVArta Wj caata a>? t?a nMa>?p< ? otkaa <7nAPHkM< r.,m?iTA 00- flar Hortk rt*ar, taat of Day aMat. aad at lk? II tarn tain Ratal, ar aa koari 'kakaat Kxotmcop-mo* BAM inarm, rati fato. ?* l?rtm b wnm n^rNroMnhMimitkikir *??*' ? w*** " *? *. U irWt gssi^h&ssp savEr?-?'#. ?xt3S ffjrj;: Jm? U.tk'jfieu. Jmi II frVteT. Jmll lM<kf T m L. m, fik? a***. frw*lrn 8. v<i I?. ite N Hi *. I AIM ntfUiB ktM an oo ?rd v MJmi MM iof?iM rw i? m ! ?, wmn 4WP umoM*. ~ A 9 A or WORTH KH?)WI?0-TOtJ CAW &S8?i?M& [ERA SHEET. "j ...... MM> B9ITI. C~2nv ***?? raiiTM ?udlbuiv Mr JoMBhJnOMn S&sseW^* """*" , irilHI KiBUtT; bv.odueuo. ? tk.?^^aVtiSo. *"*01 mi. JOH* WOOL ' AJ(n MB. joasru Jtrnuoi -.q 0, \AliO)UI. *HU MUAr" Tkapartatmanaa will Kin ?wBb " flror"* *?* * Firwif n JJUTKY LI> ^ _ M<tKj Jtmmr Loattarfaoi* ? H"<.?..Q hunMliIouf K *Lr 'aufttSu fli ttonp Mr CoUlaalBpdk... ?. mSST Ua'kartuaga Br Mndvt I Huaph .. "* POMU8, D.BOJH. ?a OPkBATlO lOlfATIU V8' AKD B0BBLB8QUft BBBA.KIH) ??._ _ .... To ba follow ad bj aa aauraly atlalnal BsU wnB? by H. rtuakM, kaq.. mmad OUB JAPANICkK BMHA8HT. LMt Uml k rtaut mJI from lb* uady Id? wrcaub of (mm. (bgtM t?r ulln wood ? _ . OtM WlM, Add iMtulttellD adtQM M. * JokB WOOd 0 T. It#*, a paragraphia!, poatlnar, prom. _ . _ projector aad paur i Ear:.........TMr. Joat Mr. tOBMrvmlh* (MM. Wall vml brick. (wa bar Ma pardon?ktofcor) wftk tka dmvotpkoaiaa powarof liwkj a' bull" ar _ .. a "bear," aa a*r anlt kia anaroatraaa Mr. *oddir1 Mr. Tfraatooa Wkh?, a Ooakaa Ooraad, not a _ _ Bumrdiaa, kul a Maw fork Hn oabibar.... Ifcv Bnine* Mta*erkawlar. kerargr. klaak a Hai?<aaau?.. ?oa korw, bat haatlraJy knapra)udlcwd yon vow..Mr. Jamm Hi ww. amaaof Ikw worda Mr ti Mr Byron TbaMarj Moor* Ohm. aa^KinHd illustration of Ml aama 7^7...... Mr. Mr. BapoUon Baupwti WaUtactnn Smith, ' (*bU*ki*d. who haTtoc faMltod h* m\mkm af ooiartDf hto MmktiB li toptlr tarna Mi HtnMBD to B lustra ?i.d mat 1dv ny Mr. O. The n* Bra. Com*rvakv* oua of th? uppnr ton* w*h a paouttar pcuchaatfar Ulaalrtooa Biliaa and axolaalta moths Mra. TW u MM* Pmmov* OodflMh, ItntM to hurnt oork afody Mica Burt ? MMa Muiarra Qodflah. aanatdarnblr htfhar In Ifca aaala of aong, full of iunw u( tha OP?r? Miaa HMrVirm Loora open at 7X; etUMMH at 8 o'aloak praaiao:?. WINTIB QABDMM- ' NIMTH MIGHT or Tin ' FARBWBLL KNUAOMMMKT or JULIA PBAW HATiri. THIB8DAT. JO?lt M, Bar. H. H miaaa'i calabraicd tragedy FAZIO; OB TUB 'iTALIAH WIFB. Jnlla Tmo UajL* aa Blinoa. 0, Barton Bill ' ....aa Faiix Ta oaaaioda with ' TBI IBM IT ON. Mr. Uao. Jordan aa. Wiiainthim y jtto. j TBIDAT CAMLLK. WAtLAOB'l THBATBB. Duara open at half naat 7. to aamaMooa at 8. I Last Float tot TWO i of tha l OTBBLABD BOCTB. and laat night bat THBBB or tBli iBABOM. IBB BAIjOCB, THB !>?< *.. THB (XJBAL. IRF MB. LBITEB WA1XACB, MB. BUAKB, MB. MOO MB, MB. WaU'Of. MB. D*OTT, Ml. flXJTD, MB. TOUBO, MB LaVRXK MB. BhBBABI*. MB FBBBLOB, MB Bm ABB, MB! BOB*. MUM MABY f;*KHOB. KM H..0AB, felMM l!A kn i tflflJI tBUi feRB TOONO. ail in ran oabt. TBCIDlH or a PPL*on. lOAkl or LAtTUHTBB A*I> UlLltill BXPRBARHD MOHTLT. HONDAT. JCJNB U, LAM NlUHl OP T*B BASON ano rbnbmt or R. Ltilll WaLLaCK. Iw koafc bow ip?. Ntw aoinn na.Tii. Mt fni(ri?im KumO L rrn ul J. V. Uifui TIURauAT. JUI?B I A* UN. Tkl|iwl hootflat i ruHo( iiMiriii On, Tn Weird Wornak or ma Qlm. Ik* JUIMH rUMllM tf TUB MAt*lC Aa* Ik* Naatleal MMWrf saiiawi ASROMH. UiiAm ainnaiA i> KaOBANIC'fl HiU, *71 BROAHWAT, (aboT* Uraad Kf?t) **f*~r. Jim II. tad mn a in* la Iks wmk, UAB BRtANt, 'u^~-7?kStl7?#KmU+'tr* ooctttHt tOAHMMll%o lv OmINIMMi PH MOKH, . Is Mi MfekrsisS bitaH i*?ara m W?wl R%k?a. ItTLUTiRr Ik* itlBiim rtaMaM la Mi hisiii Tk* Gaawaay la a a*w anitaaona af to* ft, At- l a?r> if mi at 7, aortal* rtaaa at 1 t laketa ? (rata. ADTIOB TO BTRANOBRA. oo to lajtra Ksxirra tuatu To SltiHT, Ail an KM. JOHN WOOD J ADT10B to OUB 01TIBBHB 11 aot mini ika imaat opantoalty ot vHMariag ftt raat ImTaiuii of tka A? j. radUs* OUR J.PAXBSK BMHAMT. Bmu wj h? iiimiI rti 4mjt ta adttaar L.DRa lURl'd TIltTAl. Blub dbtils HS^aNOBOLT, *a. AO.. ML "T 1 jfcASEE gg?1 ~ I At IA X E>?R * "YHKATR*. I t imri trbatml?is oo??aqmnraa or Li ft? trmt hum H ook JirtKMi iMiian.i ?>>! ?? rwnX %imj ?*?* *u ?0O?. Mm ba. joim wood AT HO?* Th orate? rrtitef Lun ImmI TkwM. rpBOlTAJ BAKEB TitM TB? OPfUITirraT 0* ^ggMSssgsa^-"8? tocbo anut oramu OOPTBtaiTBD. TbW I, ll?M>. R*?ir?. LAUBA lURI'l TBBATBB. Mm jobs wood. _ _ n? fliBin Ommu aim WW fevta*. wti KPMiltlitTMbl TWO OIIKACtlH, Mm. job* wood wtu. oivi nm? om.br?a*u> ?-sramj .vtiswr?*? AlUiitlwrtTHMw M**JO" TSS.'Zi'Kitl?. "" ' 'lltiuB IB ?M* wfli MM wml . . . . AISLM, WAhLVl* *a H44MMte?MnMra TfrB rwnr Wir? me jcmmru .nrrwwo*. ivailnitiMrM^ LAUBM* Ml *M AII mim JM iimuoi, tuiraitAii* wfli. irrau *o o aliftrfmm +? fi ami i rtijim iwt?ri w*Hw? >|IM iiiww ?wr>nlnil Wr ?i 0. V. tVH tertsrtt Asvssa i >"** ** t? 'oWTTSST^ . e^wajwsw"nc? J.Ar 4Ban l?i?T_TIW ?irmATt(>tyit r ?? * T'ri|-. !> ?? " V)'""J^VWRkis;-. At (K)uru. ? ?0"fr ** LD. * * *(!;t; * T~ ' 1 " ? PRICE TWO CENTS. AMVIUl ^BTB. AOADtMT OF MUMO.-J Ibe 411 Mtam reaoamfallT Inform IL ^ ? * ti d vlcaitt >t?i hr lu.ttAilin nutM W ,--ir BlB I-C4L1 fcPO.BH, TH. Jm.FAi **? r*?0? *> ?b? of tk? haa bin un ,?? *" f * 11 u b> a? ' oaiBituo* or ii riniwfM i * Ouunotl at ihaffj of >?? fork mJ M Wuti xgi'ta OafdfrMe r?c?iUHt>( the ot thaa* NrtaMkL "* 1MB J .PA*A0? M ATLNBA Will (oatMr^o* ?l hnlf p?at r. IL - . *? BMntnieiftv* pr?v?rttiof?uw Md| md* Ir WBMi tkta tWi? ?bl# MMIU oh at ? 1?TlTT liMwL He cirhjftat Prink Dora* OOBTBttT ItoaawTraor *1 *. MOtfA.HI. Whofcu btea c<Nl*i| ?n?h ? gr?? hi w?ll, wIBMMMr. OTHEB IMINKUT iMITl VII.iTABT bajto. And the fall Oicirmt junfjimiri at lb* AMtaj*f BriL II (he ejiuwgf kM Miium will bo pwiofd Car Uine, *H* OBABO JAFAHm BAROtf. an or'K'okl J^wnr Mb'oJIo* sirr#Hlj c-jmpaMM Car cm lot I,, HIO fePZio, Mit do-lM ad ... . TU tB? JAPk|)K<<a IVRiHT. " * rrrttwlum I'.oim %n^ the Frjcl Iloxaa a# tki Arti ola will bo *v> in rl?i?4 to iba w of Dm l/pANhOK AMI) 8UITB, tfco? troriliEy * < opportunity to tier) vbiiar to Imv? k Ml vl?w of tkaob .lar. 1feawl?iB?l i-iiMof idn i.jV.o n be Miltailltt ? MB UOLUAK TO iUi fAill wlH ti rftihiil WOlICt.?1? anawar to lha raqnatlafrom ITHnbarf of pr?t ladlaa of tha ?1tj, nbo ferna >*tu%rratoa4 to aaoaar ta MB Aran at Ike Jack' raa Mtt'nta. to t??e raaarvad aaita em MM I neota'os tka Uuretori ba? to *U<* that thry b%r* baaa aaa*rallj ?dTl?td tot toel?B(i?!ha urUlt*i Okaraatar of * eHk Ml <h>ra wl 1 tkarafort bf JIG MWUKTbU UK At S aT TH* JAP AJIWB MATHnM. ra'i ra?tlrt:laia. aa wall aa tka ax** Ay of Mm MattM* wbtet will albrr be Mull OAT OB TO MOAT UtXt. ir II b' asaoaoa'a aa aoon a< Uw depaitaae of tka Maar from miatWpMa baa baaa t*!(graph*1 to MM Oommktm tt A rraugamesui jgAU?DI'l AMIBIOAW MPIBPM. Ua4er tka i nuiiaal aaparratoa ol P. T Rtrrat GKkaTfST A TT A ACTIO Jt IX AMKKIUA. Ik* *aw TiDiikUcra. loa roualaM. A* jaaka tkfa VBK COOLaMT PLacM III TBI OITT. Ad(?i and utkar Baaattfnl CiloraM flak, llo.al Aquaria to tka War 14. Two Bat >i?fal L rtaf aaala. Uitat Mak?i htn jmtiold. wel*ie ?7jimh. JArAHtHk OOl?8, iCtOOIiPHI, M. fBE LITINi* "WHAT 18 ITT-' IBM TArnold "UUHTMIJIU OASOCLATOB" IHIUKliT aUKIOil ?l?,| * B. Van RCKRB BLT, wliko w ililalii tMW Mr OT or we acrt tbe work or ariBiTR. will prndnee H bUprivfla apart sent at Ik* Vun*. IIMM tr* ebvp of t& oar U, all tfee w >.iJwfut pbaouw?a mmmMMg mpprted to be lopOTBalural, anea ae labia tlspfif.lMM ha^pto^Witilog bj tavlalbla rower, da . Ae., ?MM? ' Q Alt At SPIRIT MUIUMB. Dr B. O. 1*1 kff'RI TBI MVina KRLBTO*. BaRegemeat for few dare of Ika popular OoaatM MM. HaBBT FBaBaOM. i 'ins aptbbbooa, jm u. Luohat, a bbidb or ntBOW. BTBlUNO-lirB TlhLAGKAM td IWUM OOTTA.O& Ukiij A dbooh f Arpedt Tamil/, Happy (Jreat T?ila 0 ' ? * Was Figure* a rfalttaacc to e> try IhUt, S tenia: Par ]aotte, UeeataeaMk L'kli tfren under Ma. IS cenS, and to tke tm mill. 10 MM GRO30B OBBIRTT'P M JlttrtUtLM?Mil/LO'B HWQB THE not?T D+1MOM IB TOB CITT. 4i.a_i nm?jATAmvm riBCR, aMftd ruu> or TBI OOBDBB OLOOU DtMciMMr repetltiOB for oot vHt saore Mtp. A hit PRAtORR da latarm'N^ea of tlfwwn nriamaa far irwaatdi la M vaeh.ua ia*Hi ilea, to an>7 Bp beawttaa of B? lumarfhg ulrdf at. C BO BOB CVURT At .B7UM QUAOBBBBURH IB 1MB J*ra JlBRB TBRATT. tbe oaly epjwwtuaK* bow of >|P?|Be CMg?al fB BiX* aoV(iA?vca AVO ZAIDBB liiixi ?i utm wummmm i m a am uumtA TV fi.ll ena i ?ay ;.f arOaa win tmnmmm fed Hrimn ap?a ' 7; ? riMBOn mi 8 o'aiooM, lUMnrtl. hi ar?n hnJf n*? OKifli JHYdim.lt MaTlMBH VIST ITUftDAY, wnk ? MM tmaaMi C?M?eh| M I u'C'Mk. nUtAHKLlM MVttk.CN-117 OS.AMD irilR, IfV JT doora froai Rron* opaa ? ?! imnooi Hi aM0t two p?rfor?*roi? "try dt/, oon waMn at Sa'tfcNfclM l*? af'?n.i*>n ?b J at # fa lh? ?T??in( Jtrufaiv wflt oMmt*M JiM lh% m Ua amly plana la iha I'.Mad Malaa wkaralke ohm. aetmtm Are aikihHfd, aaratotftf af ? muMof aoaMof IMa n>? i? wmwmi' motuS m til wvblb. rbarauraa laar.arawarad of TWKNVV ?TTB T'JUWQ LfcDTMM, MtU aopaar al aaajparfnrmaaaa aialtdaMMMlMMk I', boira Mr . pd-ala V?*a? $1 M?li aa Mwat^a. IM. aaabar twadorrafraw BraMtkr. CAMTKRB0M1 COMOBAT 1 ?LU MS Broadway. Late tfteart Had. 0AKT1RMUKT OOWCXRT HAM. MS l?ra?dwar _ CAWt IBHUBY COHOSHT H4U. Ml Hraadwaf, UiaXMrlViC. tfca larpaal. Hi'll aad wal Itari k?U 4a Mi dir. KilararM anMM* '?aipi?arilbill la IMa atylargaal. onotaat ud moat aamjflaaat Ml la Mm Mr th? ntM < ?ae?i H?l of aaarsw t|r mortal H-aaarl Hall of aaarla*. 11a jK*rl ( (?r*.| ball nd a a c^aa. Will opaa aa or alioal ika Bah of W ill oi aa oa or ahoat ika Wife o' Jana. Will opaa aa or ab^ul Ika Bkb of fiiaa. wtij I ha laraaat ud (MM aampaar la ?fca UaMad '*M|| VhJi im largo* mm bast rapMr la tka Halted mtm, W?l> tka largeal ui bail ao-s^aa* la UM Ua?od Mmh !ViMpnaad of ibo prtaalcal and iaadtaa rtara of Ika p i final?. Duapnaad of ika ttlantml ui laadlag alara of ika i '?1 Ct mpoaad of ? yrttw* ?J u4 tavllaat Mara ot ?ka yrgfM^ And aa onfcaaira of tfWa lakmlad ni 1 lj_aaI io< aa ocobaava of Ifiaaa tuoaiad luiwtaliwB, A ad aa on hWn at Ifiaaa ?%)<iau4 atalalaaa, Und?? tha aat aad dlraaMoa of frUMML Codaf tka imaM*iMal ?od ftlna'tna cf Kr. p. But?. taaar ika Mwnaai aad ?m(H afb. 5. ? i?i Tka kali lll icalaticd *uk an aMalU"** i'mair'1 I la* lac '<!' )*m Of |a? alao aa? Ka?a. aaw aaaaarr aad ?l? IM new drop awtataa. R rox * OO , Pl DlllllFl. unii m>ma,Tiwjn * D. KktH>t InlirofikaUrakartm. *. B - Waatad. II y<m?? Mta* Mr Ika bailat Warn HIT LOCK"* rUt OALLRBT or oil taiMnaoa, M>Oaaal?ka^ Jr O. ADAMS' CALIFORHIA lUiHUI-DlT amm , ara^aa, Tklrtnalk ?u-?at aad raartk aiaaaa. r. *: baWoS: FiorintTo* unkAVcrr I?OTRL*t m ahiiol quat i.itiru ?UA('? Alloa. n.kla trrm ik? P?r?Ut r?rrnrm?? oj umu, ?u?. & 2 :"v "jjsr'.-ii -&12S* ... ^T~ Mr inm ?a'l?c* ?-ter? nffroi y*? that MiMika la ?t aiuur ufim nun. ?;ws r.Kttrr?f?.-R2r-'-" ?|Q bajrorMfi fnr Iba ante Bii bx>* mw cp?a. /IIHill VOI.U IDVKBK 01 Hit* o ^ sTaajat1"' IIumM U4 tM 'vMmOIm Ov?a tfc* (Mllv. OKASD TOCAL CO*('***. AOU?)ioV'atX caNM%LT. sr,.n? ? "Z2SS???r" GKAHO co*cm*T ?f * | Atrim ?C?1< ?L AMtX IATTOK. The nawai aw?<*iiib wu grrw * i.ammmrt ?K IkaiwtaT Jam* 14 U?IU M kczi*T UiV IMMMH f ?o k? prncnre* at nf tka ?iMria MNfc ea4 ? * ? m tta eraala? of itimail . WALLACE.^ fHI?m-THI ??! ? ikAflOW 4T ttf fa'erka !? ? *a?M ?i> i m * > D.T kvuMinw. J ieea, m tM mmm urn* n>?lt? jeaag AMf^M wflllJ!!^^'tkak*Meal" ** la fatnat TWEE ATL 2?rJ? 4r?rr??*r^ ? E8E^aOT5u6H3B S.I ?I >a 1. ha?-aa. ike IMia ailMtt iJTilft Ea?a ril wkeet wlaaftwwa ?aw ?ke mm-. aa4 aa i ?V, ikelftk, Wfeke aehekMri takta W Ike m*m ef fee I is. L'^^neiii'aAza tor (Ma aeraaaifchd feat.ee tke*a?at?a?w la atatfeH *?k I tanaaereMe Make. Tate k Ike ??i Ik* Mk ft !*? Ttt^CnSri Mm PHr U? Wwm 1M aaf I tit* m*Drmd ! ? W M4 ll4, MH?li|Ml,lHlT' I inn? **, m"m m w> iii i. m mm n*? M u? I |W?n. > MM tio'ifiiM rniTu. nai04?a -nun cu*m St ItATl vWMm If Mpwt w tta i?w m Nfl MM ? ) irlj IiUm Ml fMlMM Mkl ? 1 hmmk * mmk?wu7 ?m >?7tt tatsw, tW ?II Ml ? k* f"* ? 'k M VMM HnlMM rt Ua*MM?rtl bHHL , i * rrimnm.owMto m. mo imio rnroinw -w*irr?n a hi** I 1 ??>?*# ?fMftMlRlL m HMItvar FlmjvfttaM. I M?i?? itriWnM ?r? MM Ml MM* to ' 'I. ! S^A'raSsSSaS^

Bu sayıdan diğer sayfalar: