8 Temmuz 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6

8 Temmuz 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HITI ATKIT^ \v *NrK!>-PKNILRH. I AN K*V? htt^ck.I* OOT.ork; iron** A 1 " ' 'ii trnv? Ht> ' u. V i-Udy wai'-uif (^1J: *? ih ^ AKAM.n y \t no. 72 "nnm> h.acf ';oi~rii brook . '"/I hrrnk?i7 op bnwaHnnplim on finstUy iwxl waul | ? <.*k ;ia i jlukuioi-ruiiud who lutv* Bvoil Willi ! - torn ifcraa yuan. I AJC \MKK1?'AN WiDuVS I, ' f)4. KDl'OATVO \HO HR f.n-.l, I it deprlvtM of mmn?, <!? ? us* nil.', itfcm W tiki . ..? k,' < ft h.. iw, tii i? > ( iipr nl"il 'it 4 liv1> ; 'I .'t:W iTfcinrt i<iv?il Mi?. S. W. W 1 ?r<l, oMk* ArROTM'ASl C1 til. V* IMIKS ro PRIXTrUKSKWfWU, I ii 'h- '! ? < hi H llWiiiiteof um.ij s. ng, ino tuttn.; tu ? '"'i i-fa i?. win.lil (jo o il 'y !!> 'T?y r w- * ?. .it It M..:i'i'i r> si., . ir iJr.iiul. nil IkU *<'i*fc HtH'SVKKH'KK .-ill A iWKII-KV * Mill <1I?* ?t Mk-r't in u.'in ii. < ? , nr luMnww II I i*e- j i(.p?-r, JJ tiik*ve., brtMi'i u IMiaiiil ISJi Ms. J WANTVI) 4 Kir Villi IN, HV A MKtfT OLAKH OI'R r?uc on Pin.**" -i or fUj-thnlf* m.u'biiu? Adilr?!SJ . v r?i ?1* * , ihiP l ??>np. I \I A ^ 1 KI>? A SITIUT7C.N, Rf A YOUNtf LA!>Y. AS A I * rv*i?|> ttiion Iahii H4?*rly Indy mnlr? h*rn*li ii#** t - * ?? ? 1 i ? ?!?hvi?! v?> .*?* i'*1 | K- i.i i. f.-nr-pi .11 Am mr ? ?h-nr nut- e >li "ii or 'Ir'i* Mu?? S Nu. ?<& "" '"" l p'A^o. )r,U?0. II l'i A ><i^^ V* A> Vr. I'? V V> I V<? ?Ti K?V . iviu AOGUAiYTun wrrn A Um* n? hnm-.il |?ir < .l.-ntlnH-y, dM?Pmi ? *HtuUi?a with m l" " ru .niry IVrim uunierate. A.U1. L. * . I < < ?* __ | IA'ANTK1> ii? A TUUNO MVN, A JITV.^TION At I TT r? . i . iry iiiwhSs ?Uir?, who lui been ?l It.uubura ' .. ii. y - i s, wtwi* hi* Kah wqulreil it full pr-u-i.i-J ; ? I 11> * Irv t*In ?)1 iu .Kit-r^nt 'ir. u'bi?. ' At. K U. Hutav, l:*> ? .'1ta .n ?l j WAN ?l>?A *11 CATION. RV A VOl'NO MAS, A3 , r try 'Wa Uquii-k til r:.riirin ?ii'* i* ? fi"i4 ci>rrn?iKi?i- I 4mm. SnU'f*. t ry rriVrciictM glviM. AJ.lr.'nx Ii.. lour d*ya J.Bernlil "Bee. I WANTKli? a III'AIIUN. hV AN AUkKI.'AN HOT, It y? nnld. In i ?t re ? * Thn bv? itf ? glY*f> Apply it if.- r.-M-iencB i f Li? j .i.'i-LiU, OS rUm fi.nyih i-u>- t, Xr. i-ii-i* W'ANTED U\ A VOI-NO MAN WHO TdOROI .Uil.V riirtiTfiHT'.lA hi* biaint-.is, ? nitUAllnii . * fori-111 All or h?f kkei-pn* >n rmi" wtBfi^ihl' p'-itni.ln* i>i<tAl>ii*htnftut; ti--?l *t' '? fi-ri*' ri? i irl\ri> AiMr**.* K W llfniM iifflivi uklh W4?rttt-?auM i UKNtH W AN! Kt?-KXI'KKIKXrKI? IN sKI.I (N'l I' VJ\ km r^tii A.'..lri"K*, w:ih ri-lMiYuie.;, Ae-it, lll?xj? t>0 (iiM^U'lnhis Al'l , ki capvi.i.k <>k t*kiv?j ciivrok ok a 1'i. 4i i' > ?. ?h!i h tin1 knn* ! !!:?? ' th?' Pr.-nch :*n c 1U h- .i ft i>(t<iation l.y app'ylt^ ?t M* *prin|f ?t. Book'<r*-rrr w*vrn?-i\ a cmmishion nuraK. A ,?>; iuh ? lin i;r l -i.ui.1k .l??;bl* mitry, i? .1 a Kvl riiBMM Hi t n. ? . -"(Mi n, m+T utd. In hu .wo kstfc.i wr1Tui?. I*'* \tf7* i* >*l "lib**. r> i?k ?i ::ns < \s-vvs- , r ; ax ? oyh.;k*. Tlu S?-it;i?i i.l lliiih-* <>ti tlu) "op.>n .1 J*lr S'lvprti^nt)', l "hi* > n'.*** of th** CH-t rli, twill > r?h.|> f..r <t?'!iv?-ry, i i innipW? fi rm. at h > "111 c li>? mtrupolibui k?cnra, 419 Krr>*j?n*v, no an i ?lt.-r WrtdnMday, J?iy U_ u'amtll m.vk yorsw mkn to ski.i. book 8 m\ YS (,>wu>. ?, p?D<-. ... u thi- fur*. Apply Ut W. .-kn.lj, Wti en inch st. ti^ajctfp iwmkdtathw mpx por thb vnit M Pit MiUfK t'Bv *n t .'5 b") H. t- .'<rn th.- iKh ill 1 ? <* I.*y, tMMtrtl, riotii u< Ao. Apply ut Uiu priwt: t! i*rrtu:|? 4 vn.i'c 1161v ursiwt. \etantef??tv.'i) mantilla sai.ksmkx por ocr Tf rfU.l d puri'.r.'tit. t*n aulkh WKtier. m hr...utw? llfLI.P VV t k A GOOD COOK WAVrrfO?TO CO A SHORT I?IS A. lurr-c lii hi-i'duntf); iuu*> th .roujhly urtdmatanrt bt-r m<u)hi: ?mw will l?? nm-n t>> ? *iti*r,..*tory p<*r?oii. Apply ?l T3 I'lir'n ?t. *'Ht*Tn?*iir Sitoationh akk waxtkiv-h* n1xk nick, imtkl. I U*rt>t yoiuis Udl**, u rUirv* aud siuipa. tbo, by n\uma mx*Ti re?pr? KbV fl.ta n? fi?r?l ivhw workure, <:.?>*?. .*iiuilmMK, tliinillW'lTnUdl. *.xJler* n?r?M mul vw.imti.rvww*. T??T navo g m rriwncrv "I1!")* v 'wr 01 iii.hui-.-t, itH l ull M. Employer# ?r'.r?jiw *nd reccpuim rotaa Ni?. 11 ?L ^ J^KIKT llARIn) WAXTKK.-IU UIKI.S TO MARK Wl ^ *?u skirt*, wxt lil'ljr ?Urt Rltifrt. Aorly a; th<? fa< ry f W 1 ,t I R Tt.. ra?" A t o., i r..-r Ttlrty th . J rti.. t .u 1 Ogluh iTrrue. qn??> i<*itxi?hwk.4 wartkd at run Atlantic 1 1UiU*I, 1JJ liMCOWlclj lU Wl. Kll|(UM> Of AlUfi. ill prsMrrxl. n/ANTKn?a colored pkwjor, ap nurse for a n jotinf iru-l. *!.- mbi e'lher N*i*aWi or Trauefc. A?4rwa K. C., U>? ii7 Herdd oft n? TTAHTT.D-AT UAR'TM B'TfW'l X 12*711 \NT> TT.I Tf ?i?., oil IV! i?v., k fotik, ?iiih ?h<i unl>"?Uiid* ctrviiif tad l*k>- rh'iyi' of k cjim> n; i on?" ???<i apply but ?-i| ?r1?ur d , fcuwl*. iff> ?l rcf'-rru ? r*<,?ilre<L iu<|iuie ne? iU>>r t.> VI ??. | nUmd ule*. WAKTim-A rARTOTRL; ORE COMPETE** I to i.ik?* th l'..K . .? > IMn , Mi r > \ ' ?tv rflilt'lT l! '! <! 1 TVfi Kill preVd ' In'iulre "f I. KWln*. K+j , foo? oT 121a nt , ll..rm lTAItTFT) -AR VMKRK'AR WOMAR, AP HOr-TRtR/ ???prr 'n r ?i?! i'I a *ti town. *11, fm B. K. J", R*r-. I.I oflli"' TlTaxtftv-as Rxi*.jtik\iro vfi.vw, Tt? tAKK . 'fly nl No. VI ^ Jene, t'ltf. ntimr!'-a yr>r:w wov^.v. to haul, ? ud, to ' ff 1,1 ! villi il>" >uiui!*'Ji aiul ,i <>"l ???r* t, | Jy jut ?>J be gl'cu. Ayiily <M *.-1 <.>rm-n?icb i on M-.rJi?r. u'Ki' k' TtSr.-w iMTr>, a ofntl >x * vi? rk tt ?i"'>!* >. *' J in, ?itil * tt?a brtutah A|ini> ?1 I .1 Wtwl Uth ?t I W anti:i?- \ >rir. Tin* uiri, r<? do ornkkil f 11 ) ' *. - . Mlkfr *r?l if. r. r.-i , II' r>l il1>'.v , iWlUVtiOW mi) HI *J. CaU M K. II. II u* I, I i?) fuih ?vrni c OTAKTKl>?V V ,I .... V.OMA.V ID M'Aii (IK A.? "t ui ly *.j, . ? > j ' jf ?)? - aiir, xt. h., h>iaj<! +rt, mta.vtv.i v jav to :i>oe, w4hu a*t> tftoi, T? tfiuirU' tV . . I). r'.n.fn rru>?frim )>>? V,?*. Ayr1) > Ilk i1'* ' ,?l "Wi'Miy. W Br.?ii!w?5, ipauii*. \ktici?-hvij(hm IIA MM TO ilAKK MKIklS, \t ?? ?> ' " I \jlr **TKr- * hoy in a i.??nnn nrrirt rvr | V? who M? hi' npn't iw ?".<1 < ?n prM'Mft rrr mimr u! t U ' 111 WW III 0 T U'AM'f.rv * RKI> fKHHOW, *? Kl k-K r.tK * ?T r 1 ?h - ? i? ap?vik ttther or h r#uci. AA'rwi K. (' . bc-r 117 HftnlJ < ? .* t\' .<n- < * r.ivrrrrvr rrr.?-?v to rnvrix,err TT I" ncr*1-'* , .r . Sil 1rru? ?> ?**. \ \B wl 11 i . :>? a*1*1 ** " -n . 0 ' vSWm v rt Mn?f ?t I 'i iriK* *ri #t'? wnr*-.i mu. n " i i ' - *~fc ilwil* ?HI ii*ry. r **tr of Broouw <m * ,*hJr ?' " u'' I UK rRiOKl (1A*I WAjTTKP?TWO t.t> SOBKB *NO J ?? >' ' it.' i> >.p ? lr?. ' bui! ..Uii. l'?U em ljr iLm | Kiriiu.* \ fj* ? MMM M. rvm O PAP** k' VEKR* WAtTRIM)! t, H AUoHT FIR>T 1^1 m> *. ti> rvr n. r? m, : ?r i'*p?r mi.l n?"r th?- r i_, *r to Tjrut W ?VII A , >p?r b. .??, ?; lVrktoAn r. TJTA11."."? AJfDTAll-OIUtfljilw.-.xnT p.vr^ ? **" .H ,.M TW H *.,c ... , . ruj .f.lv v.'V* cnb-vr! I V ?PP'>?? M ike WeoJ V,1?, M ir.'im* .<& ? 7?7 r , fc?4?T J II WHIT.VKV i"|V> I Ti*ijmp- '~ivfr*;ti\t nxt'iiFRij " t W M I.I.Kft X 1?A V. lit', luc ii.ir _ I IT * ktko r??tpnr m:: r? i n , ?I > J' T'-t ' (MoMM* H ? ."? ? 10 f nlwo ?t t?r iUiri j _ ^ MTitULiKa. _ I A II N- Vl'f AKTU'il (M.1-T in ?T PfTKWT ? /\ I ? V t ' 1 wn - . , *' |?r (w r? All ? *iM ? ??'ilt ihw nuln- j r'<<~Ov'r. k " Hmlfli ?.?>? ;h? ?< ro >nr m'?:-Ml .) >? *;< , ( ? ? ...w JJJ m 1 t-..? Ul h?t | i-.t <v < II r " Rp?.t ih ' 'ti?v ?-iry ?? ? ?h > c . it i ' It j M - I \m in t -WHPlon (X rur r rh?rm ( r I .?? ?n . *1 | m Ink w" -ti i. I . ' Mt'.-n* W - " W-! sn ' ? r-? > 1 '1 tit ? -1' ? ill- ?.> III: j.s?--? lv UlnrtriM. a?ar m.i .'on, orcr i ? feafcery fr* lor UdW*. *i> 1 fri ? \il? M" APAMK LA *\r*. 1HK *< *T POPrT.vH *x|* ! i C " * .' r. ' rr. , ? ! .( f. I i . ?(.. *?? u? r..*< > ; !? . r narriv ( I. ir?, ?? IJ3 W?i 11 ??<n ?mi foe, j ^ *u*Pteitf* m N- IIA* WOT nEAHDOf THRCRl.t*RAT*n { 1 MMUM.O I'RKVr-ilKK hM bern <*i 1 b* \ ^ Mi I Mil I ?.lk iiLiv IK1.1. ?h? K I ! k?? u ?T??l. ?V <"'l? #5,m* i? .T : wtf.. *r kt - l ? ' U-r ?* fc-r ?i?n?r. If y-i Miltruth iiie L . ?!!, ilfil 1> *1 ?T.-nu*. ?! tr 1 *?u'J irW HIWI 40 COM*. *? lUi-mta. It. J MUl'PCM, ^ , W A? n#u. 1 AhwiaTT hoi** oh nwm.nvu w?wtetv- j ? wuh t , ,mpn?v?mrnu f<w ? furai'r nf | tlto Brm d?>?\ .nn Sl?lh Amity iM F.mr" nth ' llrwt, imi fr. ? !? ? In frt>' l"i d<wiS??~?) r*ffiwr? flvru. I Ad lr?'? XLi ' > A*rh\tr. ll?v?J.! oOJ**, pitrVo>iUr?. Sham. r\ wnmnn) twi? WA?rnrr>-r>R \ am * ?il> ?ntt r. H. < tilr.-o HtUkl inuU?-<iUn?, *illi |?rm?. ui U>I IN H?r*M i?Ut amRf>? * *? $ or rPRWi-mm rook* ron yy thro* Bn?ri, ? ? u*? Fo-ir Wv-tith Mrn?<w%r. A<14f*? M9 P?l <*??, fcuHx Wrmv '<1 n-?n*. Ar. R?f !*-.. w? ?ich?o*?dA prlvnl* f??u' / prof ?n*d HUTKU. * #^OM7*ilt A PARK HOTKIs FOOT or KRVRMTV Vy wr'Jl w V r.un HTHT. ? -i ?wn?rr. trf^wUMtd by ??f ??* < r* U?< kin-1 in 0>? ? fklnH; of N?* Vort. Th<T? wlH bo ft ?r*nd ?^r?d t*?K-?rl 0? ? i DRKIR H HOTKU Me ANI? IM TVUTOM fTKRKT, Hr?*ltn. mi Ihr Kiirrpo.n [ un K.-ij ?>l "B-l ?t<.?bl? |i- t I fnm\ IU u< ?7 p?r wrrt. I'm 4?r fr*?n It in 3 o'?k^k. Io? i y??. > PATTK* ? n<?TKt, COH.VFR OF WAllRKV *NH Wr??nwlrh ?'rt ?t?. iw?r i*r t^jfnrnU ????urr ??l ?d t ? tfttln?tl *?Uuo<. < ifct Ku" ? M wr Ski. nr> 1 m. ^ fuciv m.?' mrirr UL R KNHKK Ml K 0? KUkJtidN AND DoM^TJO 0KV *il' he vUVrinf for >?? ne*t thirty il?jr? ' ^ I"'r "'ll1 th?ii ih?- n>? ol' Intf if "h u ,n ron*?*?jueuo# *'l wTtnj to r<3 k i kl iht nAtrv p'f vio'Mt ?> (bn lull t!?'? O-jr Hiock in m? of "> LAftUC&I A.NI> bJM1 AS8CHTKD IN TTR CITY. W. K. UOUKKTri, ISJ Bowery \r VKM ?)AVV'K'S?roRhKTH AND KKIHTH. KKcJumi ?*? -- lAdtwtuM lUangM* vieHtn* the t / will lind Ik* Utfntt n My tf?t and every troek- n uni'tl '.h ! hu?ii < vi. ->l 'o?Hl reatfuuabUl frvet, .u tiki liruii*./, Pvo litmri front I tn-?u tvimtra. . y fir A I. CLF AR1 Vfl BALK ...... . OK VKW \ND RICH MANTTT.I AC. We -Ufcll < P for the month ..f .f iily Ot'H sl'MVKK IMPORTATIONS aN0 M A N1' F A t"TORK8. At UiOM :* XO Ml I'r'.H I'Klit KKDLt.TlON Kmbnwitii 1 .uUMr 14H* Manttllui, PiMber Lute IVlu'jt, 1'uiber I..-vr? Hoi rno w, UUck h.lk HuJi iA?a. XWi) l.u-? Mantilla*, Cholhe and Bur*Re If aD'.. J14. >U for Ant l..* clly tjv I* TV I) KI.I.IOTT A < O., '?H uu.l 2Ji> C.uuU Hri.ndmU B iHdire* ANOTk'K TO LATMFSKl'H TKN LONGER 'INI.V. Y ANTI1 J. R' r \ ntillahi MANTTi I.AH . HE 4.KKAT WHOI tfS\IE STOCK OK KI IJ' N, OKKO-ON A KLI.IOT, WM !. FK ON *ALK AT KKTVil. T r r. THK MIOVfi S \MKI> PFKIon, W THK SALT" Wll.l. PIWlTfVKI.IT rLiWK, AH Til/. I* . KMISI* AUK UKOUIKKI) KOK WIIOI.1NA! FI _ Ol 1 K <?K LAI K MANTI.J.A8 AM) I'OlNT* ,ti J to M) i'tr. cr*r utuiw mroRTKH * roar. ?.L K KTO'"K or SILK MAN'ILI VH AT ?R<)( T HALT TUK IMUA1. K?TA1?. CIUKRC. VH) OOMPI VTK I.\niBK* TRAVM.HNU HI/ITS A1 l.kWTMAN H a I** I'Ri K. 1 00<) MAKROK AN1) MoHAlll UUhlKRH AT TWO A?MI THPKK l>OLLARM K \< It ANO T1 % MAI.ANt K OK THK sKA-tON'H KTOOK AT A LI* K klvlil'i i ION. Ml Hltv)AI'WAY. T> AEGAINH VROA AUCTION. 13 __ I.EWTS, HAVIf.AND k CO. DRY GOODS FOR TUB MILIJOW. I-ifolv time# among th? LACE AND T t M iNTtLLAS. PlVttEB KUI^TIS AND DKKSS GOODH. Th -y ni'int h? clo???<l out early ihw month, M th? Fall Oijrxli ar?- coming, wlm cuUIi.j' an I Biny lx? eipeoted. B?**ntifr Macr'- Angjiia, l<V. to 12*io par yard. Brora. e ,n.t D? u. Ji< l Ft, uml HareR?a. 4f?-., worth 45c.; lh<* haiHlwimeKt fio-worn. 5 viJU Utci* and Mlit Manlillaa, TV. to 91 eaoh; literally thrown "" oiMD CHANCE FOR THE TRADE TO PICK UP HA RGAINK. jHorrn w-id? Rlvk Silk, for m.iniillrm. "heap. and iiareg* Angiitis Kobe*, H, 92 80 an J $J 60 tm I., I hra ffT t H ? 11 l;tw?a DON T Bt'V I'NTII, YOU PF.E THE GOODS A n.t hnar tho clotting prices. 9ft00 ? Ml a great nva.T io.v? at preaent prison. I.KVVIS, UAVH.ANU * CO., Ml iTuimbem nrect, corner of Church, N. T. Bargains.?prices rkdccrd tiiir w>:rk onetuait. Tr.nrii.'iflU. r: n<-M at (S o?/-h, north 9?>, crape H ull.- u. e.enmg |1<j4VU, Ki>i<Uah Ulooraur Hit*. uev* Myln, ri'ib.; il.itu, > liildit'u'H.liunMUi at 93 each, worth 96. U lll.N'.NS" MUUuory, WI11 road way, up atalr*. BENSON'S, 110 Cnna1, street. SKI.1,1 NO <'KF srOCK OP MANTIIJ.AS, In every vari-ty of material. noVBAZINW BOMBAZINES! J? W fa' K.vo.v, No SA) Kroad\*ar, hegw f? nail the p*rikvilnr at'-nt.on of families requiring mourning good? to ?a trmn?n?? < >clt of l!omb?i(n? prrchuaed at a j?reat ariiflre, a" I nlil' hl ? >etipit tt r?*i til lor a (mull a ham* Hi the c .. I. I. v'ti'cr tviUt laHiiy frfhei'dnalr ibln itooda. among whlrh ul >.? I .1 i. mil larialv . if Vi ir.i Unmn rn tilwriuia f nr ( 11 Uirf aulla. u< a nrt*at reduction, wuhui* to clum ihin iahkum' liupnrt??W'n?to mak* rtm-n for fall koaU. N. B.?Oiw omi of Pine ?ppGood* Jiwt r?c?l*rd. I'UaurPr* will pica** observe. JACKSON, Im)rnirr of Mrmrulnjr flood*, No. ?mI Hroadwuy. hrtwrevn Spring *ni1 rrtu<M etrwU. BAHEOE A* "II,A18. ,Vrn an'l K*)-ad??? at IS c?nt* per yard. K Tin rjoi Plain tttSeutMpryara. l.Vii i +* n Itis.'h". *mnll Jmuitfut. only a rrnia par yard, .v...- tM Jard? wide Plain and lUyn, ftulUble for iln *-? ? iinc Arab*. at 75 omfti y*r yard, and npmrda Juc*. received t'cr steamer* AdriaUo aud Pfrrn. A. T. NT1WART * m. TPW.' RI? T.AMHEKT A l O. JJj W .l riKiuU mi Monday. July 8, RE al'TlKl'I. OROaNDTK MCST.TNS, New rtylra. at Z5 cent* por yard. tR Krutdway, opposite Meirupi>fl.?n Hetftl. EKMPn<nniuiT nKPARTMEjrr. 1 <M KMHHOIDKRKD SWISS UtTMN DRESSES, In white and color*, at IJ JO Oie drew, efually woiih |7. !i,"0 KMBRDIDSRED RWIN8Vl'SUN BANDS. from M ? uM ko IX Worth II to ?t. Alan, derided bargain* In r.vrn?>TTt?TOFD inv, iia-qi us. ?;is,ets, low KECKED CURVTZJCTfM, AC., A<\, h .Tine h*<?u reduced one half U>elr rxlue A. T. BTEWAT * CO. KWPROIDKRRD EOUAVR VESTS, f i '-caul oor at ?.uor tfei?ia, will nMnMm Moax.;, Jr. J 'J A. r. STEWART A CO. UK V r I I ?>f!N<? 8 *1 K U CI hfKINu AND Sl.MMKU GOODS. vi mm nr rin>io\? bo vkts, nt.nov(erc? i,\oih, ( limits si.kkvk^ iivniw, fans. mitis, lloHKRV, lit IIVI N, I'AH \KI>|.S, M ANtll.l,^ hoop skikis, 'Willi lurce '"la at .nh?-r <5 *!?. lo I eJ<wnd out. T' ? * < !1. f d Tii. <!..> iur ilie puriioad at arrrtncing mi'-I ui.1 *.i.tf I uvu till prii-ea. WTMj nm us wk;>vv i?ay mckmvi, at!?oe. < *. Wren Uie Sale ol the inure SUi.-k wt?> >mm<moe. Ko.ulb an.I K?aa> llui?wu, ?c. ?r"< atrawa. *r. >.. ??< lll..n wit l*r? ??" . He. Split Sc. k.um lit. iite., Ufa. 2.MU l?...in*w, 3V.. ? , J?>\ N.?|"li >n llalr. .Vtr., &! * 3>*> (In" H. iii.rU. re<lu.->il > i? ! 'f. T. li, r li; nmiipik I*.-, Leghorn H!w " 31? ' ' 11 ' - I > 111- - - ' I 1 -V. -? ii j ?' iuiJ ii sia' >rr? ? la, Imlf i ri a.< ; :x?i B Vmr''<?*? *. lc.,Se., So. per ri I. W !.? Hi' ?-nnt V , Br. >r llaary ? ti Kit>t?a>?. iwwrthlVi, V2'v'. H it U? k' tttliMm*, feat: i/ri ?. t 'i Mrfr * R k I'NMv lii, 1;V. 1 ?:w ri* P;ir??o?, rnloexl 'o 371*. 3?0 .. '.i I'ltv.! ri't , f| ?*J v?r? K?.-h Vm v?i'? )>i? hutf prt*. n^iMSi. H VLK. MAWTIU.AH AT HALfTHF ilKT. Hilk in- UxiHLLjt lie. SI. ?! juu-iu m?< U i* Mai. Iliiii. 79c.. $2. ISO r > n-h Up*. *1 .*} ?2 .W, *.? I V MairiP.i !v?% otarav out, ?W- UV-. lo75e. Mt.K '1 ITl*, Be. SftW p*lr? b^ITT ?Ck ?im?. 1> . Mr. 2 (W) (i?tm r rh MttU. 31. to Ti-. .VOW pVra Win?r?, rk?irnt out, V" <>i ?lr?? * Miua, Jr., V., ??. |**r pair. f?i!K and l>rv?a 11 1 . Ic, V. <?llar? r!.?lnjout. V., ?* . 14.\ M Cf'ltru pr1r?, 1*.- , jr-' 5<k'. Kirh Kn n< h Hott?, S7r .W. Haiwla. Hr.. UR.. IV & <??) iwili'4 M.irt llnM .? . U.*lfrT, tie., t?e , JO* KM ? (jimii ,tir? n( iaW itooti* uu nuaeroii* to mention, all re4wv.| In prl v>%. / .xs ri?miM!xr.? rmnw, Ff.nwpRs, i.agk* CUliU* iiUM\U>c>, Uoyi' ulilRTS. VM.VH??. HaNPKKR ItTfir* AC W?!u: -JT luoiiii'c ?t?c' v>k. ml ri ^w r*t J p if T*v Jurm* tlli< ? !?. WW KIN"y\ 4 EMI.lt 'TI'KRY v.vn RIBBON STOIIE. CUI'AP UAV^ ' *' Klghth % ^ nd rwcntf*r<vnvi rrt+\A. T?, :.4 ^ [V"T ARKM-Rn A.<ir> ffjirjf . w.Hp.\ittt irn'nt.v wiptu . aNUI.AIS. 1 5 ' * VKI> I.VM I'litT . CO. 1 ; Ml Br : t- >7p . Mltr . ? t? t f ANTIIXAR, MAN'TKI.KTS. s 11 MAP?VKK ri!?C?T'"f 'b* U, IV r-?n ?xi*rau?f? in ti.nnff Mm j t |? >< - - ii 1* V- Mi n v. i v u>< lira lb ?IV liUo.iPt .rtl <? TI-KI ;s fr? MAl'AMK I-. I'lNl t.V?X. I W B tor r'< . * . - ifAJtnXf maJITI.KS' >' fKl.l.l><> C>*T . T(H W To >it?' fr ?*nr?. .1 MOO'tvt' (rffu -< R??2 ' ?rir?!a? In r**' M?nO?? n >IM: anta OM f aar ; ,i?t r*~?* "M br ,i*?w TJ? Rravrtwrny, dorow of Wa**rtey pur* mik- iUt.A!?<Ki*rOI'K R1<?f| ?T-? Klf HTi.KH i.H>' L n*"py, to ruU- ;;* i. hV?lx V a \ | it ,t ? t.xcr* aKT> KttRROTPKMKf. 1 rtA ?Ti.l.IVt; PKfrtg 0<"'T*s AC.. At' , J ' K*, 'r*'' n I?wi iUv? *1 ?? f <<uiwHw'/tt (a uti routa lor U* fail KBport**. - l A. T. PTIWAKT - <0. ! i ?? " 1 ??" i 'ill ?NV, m -M ' " -TV*;-; l>-;v ,U At l'.r> ?i*t IW fuih ?troue, Rl,YJ? *r.4 w a.i , j * i. At *J> rHTIkni <n pr1?w? c4 firm lw-1 tv ^ (Nftr f*t < * ! b?. tr prtrtoiu r?t*? AfT?r4l?K* r,r" "prnrt'iPiiy fur purrlmw* to >?ftr? rh ?t,? i?? ?>hI f?t<rt<* tiki.l U*t tain* TV ' . < l ?1* ba. > ru r. ,. !.?. ? tb- . ' rurm ? Urtwa i *nnn??t wWb %~t tb* ?t/lM ami faHl ' J w |linii'i'ii!lM*kkl?U, , I Imrr *llt, Mnr?*? An*l>ua ?n<t ?<H?r Miau IW4. >?u lixvmiv* and K<|ur?lrun Uvt | * >.;u i -Iri i iii lUa L?. , i It >>. i .toJ I'tkifr. .no.- .IA. ] U uvl M i ..ui CurUii??. J Atyl ('in*in JltlUnj" ' Tlwml**- IOH rd ! 110 ??i> iviauo, 6?tw?a U-.lkw l , Mh ?lr??ii? ' ?nd wa M On- h?Alli awl S?T?tilh U? J oor d rt. HOOK. ^ fete W ? H > ?? * N B ?<1or?'? ml to Bn?lr1m. J*<"Mf. HoV>*" ,.o?l r trtllmw* l?KH> * -Mr. fr?t erf oh?r^. MO UK- v nw ?v ?i? LIU *:kt/j.?h k I.VKCASTKR t WW Nil l.Vir PTO? K or KAwet iVtMiaUM of lh" H ik#kht rrvi.M or laptiv r?nr.s.-i trimming. I aRawIJ", *1 S 1'MBAKM.Aft, Mfx>r mini*, * V-, t U TWRXTY PKR CFXT I hkiow i ?i AI. rniK*. d comnutcino scwiuY, iclt? i NEVf YORK HERALD, g mtT mom, AC. 1 97 r. m? lAWi.rrs 12 v>, *?rtii m m It* LOTH HMAWl.iflV, V WuliTH $? *1 2T3 8UAWI.KTS #2 W* WOKTII ?4 :.J . n 1,'TH 13, WOKTH f*. ' iW t'lmU n OAK*. ?.<?; W'lHT'l ?5. 2Mt 'liUTH CLOAKS. 53, WORTH $5 2U) ( UJTB r.I ft \ KX, Ct MV. W( tH I'M -i?i i io, w w Km ? VI '.AH I l.HK- 'it NVoK'l II ;? 1 h- tlm iji?- bal.uina ui * h? M*??V munuf*-'-"*' * k i tor 11 r f -i.t on .;i I ? |?"? UvVy iw-,.. - do, k . i 1-liMkn rrer r-*T>-1 lh<> r i Tn .i-i ii'ton Ui 'It* m ill l>?t found a M<:p#?ri> iMMtrliiKDl of ?1IR l.ATKsT N N l.tis IN SILk, h.v KKwfc, Ami i.]] THE MOOKRN FABRIOP. IjmI'** vri.i fnrt it tiaoi'lertly u> their ailvun'?i'? to call and *# ior Uf 'Uinul'.c*. Our u*?- i? ?il! !' ' found >>a! to any; our (irlcfsfrom JO to W. IC. RUBER M, i'v! Bowery. N. B.?Plea** iI'menliw ik? u.imoawj n untMr. RAn mw YARD WIOK (B*ST 1,400) U'JU PRINTED I, A WN'rt, :-muU licmgiiH an l perfectly 'uat colors, At M ctnli per **r.| *. T. hTKWART A CO. liF.K BROAUWAV. 0?}?J 1.EWI8 A HEAOORD. KIKE K1URT8 TO ORDER. FITTING WARRANTED. WEN 8 FURM8HINO (.mitW, IN EVERY VARIETY. Jr,| in YARDS DIM'1IL.E WIDTH .t)UU KMIiKOIDKKI.VG POPLINS, frm . f 1 to ;?| Tlieae *rf U.e rhornt uo>vl* lhat have been Imported this txaiw u, uM ar* oilurol at u gr?nt Karritioe. W. R. ROBERTS, iHl Bowery, P?twwn Prlnie ami llouebm MILLINERY. Mil LK'liTKNHlklN, < 'AN * L KTRRET, t'OKNKR . pf WooMtcr Htrix't, up xtalM To facilitate lh>' liuli.-- to ilirir piuvhaiw'K nt IUMhhih, Dr??i Trunniliw* ami MUlliX'ry ..i?ai i viriiii .(uin-i.c, i u.in iii.im. u nit- > m? Mnrk at MO per cent on the dollar T woul<l Invite my oil friend* and ruatomeru to emhrmM thia 11?' opportunity before iiwiol.iu- u?i f<*t Miiue splendid, fuahiouablu Rit)i>ona uod Trimuilu(f? at Iran tli?n one third thr'r value M H. LICHTKN.-TKIN, .159 Canal atrtct. clothiwo. 4tc? ABETTKR CIIANCK FOB LA I) IKS AND (JK.VTI.KMKN to convert their oust oO' Cli-Uuntf InUi cmsh. ?Khhu <1 to 16 paid for paDta, and from $.'( to $lii for couta, ailka, Iw iin OMhnicir drewon from W to $3U. Also nup''U, furniture, and jewelry, the tuchmt urlca paid for esrh. A note by p"? punctually attended to ny K., lit Hevetnh avenue, between Nineteenth and Twentieth itreeta. l?ullea attended to by Mra K. No btuoneiig transacted on Kamrdaj a. A great pin aire for cast orr clothimo.? I.artie* and gentlemen can receive the full value for litem, and guaranteed r.ot to bo humbugged aa bv aome faJae pre t**rdrra. Frnm >2 to M) apiece lor lircMf*; from f.1 to $ < for i'<?ta; from $1 n.mania for Pauta and Veal* The highest pricra paid lor children a Wear,Furniture and Uitrpeta. I'leaae rail on or address llarrta, IVi Seventh avenue, between Twrrn ^leth and Twenty tlrat a* recta IjkIImh attended by Mr*. Harris. AC ARD?<)RNTLEilKN S NKW ANn IjKFT off Clothing purchiiwd tor ihe W''?tern market. In large or amall lo'?. t all at the atore, or nddr>"? Tbomua 1>. Conoi > 44 Centre atreet. N B ? Merrluiut tailors hating any ou hand will I cane addreaa aa |tm? THKSl'RKST WAV FOR I.ADlKS AND OENTS TO (JET a fnlr price for rait off Clothing, furniture. Carpets. ut>4 not to be humbugged bv gr>at pulls, 19 to n od uote by P'?l to It') V.i,.nlh ..fcl.VU ?.iir I..,, I,. A AMIAl.T. l-i.U?? attended lo by Mrs. A. (* ' SUITS?"HIEM $5 SriTfl. AT M PRINCK STREET, 3>*J romprtae Coat, Pant*. Veat, Shli-t, Ne<kUt*, a?d fiocka. fareat reduction In Summer Wood". Sulta from $2 SO upwanla. Alan. jnat rerelyert * lot of f.iahionut le H-?tUi anil Sboaa N.H.? Pawu I ii kt'U of tloLhlo* and I lainofida buu^hL iJotteiueul atore, one block Mr ex' of Broad way. a?o nnn wnRT?i OF- new ant> i.kft orrcloth iiif? wanted for ilia ffMtfm market. The hi^U tm ra?h prire h it paid run be obtained In bookable money, for larira or ?.ronll lit*, by calling at the ntore or addreaaiii,; Win. Wa.'ah. 41 Hiitre street. I UWT AilP rtUfWP. Lost?on wednkhda y, thk fourth, a fockrt boek containing %V7 In biJ'a and una trunk kry, bettveea the poHIT of John and Bridge stream, Hmokh n, South u? Battery and Rroad way. Whoever will retitni the aama u> J. Wilton. 113 Chambers street, will be (lucercly thauked aad rery liberally rewarded. T OUT?YESTERDAY, BETWEEN THE HT. NICHOI.A* JLj Hotel and M. Myer's, 477. forty-IWe dniLow In bank bills. The finder wlil be handsomely and cenerbualy rewarded by Mrs. II., at No. 241 St. Nicholas Uotef ?OST?ON 4TH JVLY. A BI.ACK AND TAN TKRRIEft J Slut; baa one eye sora. Any one returning tame <n No. Ncilanii place, near Eighth treat, will be suitably rewarded. LOfcT-ON TIIK r.VKXI.Vd OF JULY 6. A OOI.D 1 Watcb. (told fare, and a picture of the rlty of Hoal/m on I the ha?k, aUaihed Ui the watcti was a Mark rlbtrfai with watch ' key fastened lo It. The finder thereof will ha rewarded lu Iravini' th ansae at No. 11 Haul Fourteenth meet L~*T-ON THB NIGHT OFVeFvRKDAY, TIIRXTH nt June, after )1 o'rloek, either while cei'tmr Into an Atbuitii'atrar, < at f i oja Pacidc street. near fourth aveatie. In i the ear, or walking fr m It through Henry t.<We?t Warren street, a eoraJ Mrar*let The finder will ba suitably rewarle-1 by leawni! the Kaiue at I lie udloe of T. P. Rjvhurdt, W Mar I rhai la' Ek! haliffa. Kew York or ?1 tit Weat W..rran rr*?< i Brooklyn. I OSTEON'SATrRI?AY AFTKHsfiojf.'A KHALI. HI.XT'K J dug, kinK kftir, >aiuoih f?o?, ? Hula; under the mi Uh A reward will br [mid ?.y murnlt* him to 23 ar.l 'J5 Park | DAHROT U WT^ON hati KIIAY. .MM.Y 7?ANAPrio \ M X (tray and red PiirruL WUoomt will icturu U lo 1W i Thirtieth atreet, shall be miitubly rewarded UKWAKM. ff??J REWARD- I.OST. OX TU>mV. Jl !.V .% IV TV3 lleekniiin -trifl, n Roll aK.it I fee-1'nr, r "Mining ? Holler for f*'intinjr pr? **. of no tiae t<? nny oue but ike oh ii?r; marked .1. iv Kan AofcNilo, Tt-Mti- The atxn-p i*w?ni will b? gi\> n and n>> i(ii? a:l<w? by r> iriiiuu thr |>? k.ij.8 o lirufl. Itri'lhcr A S. aver, and .tMH Itrndaay. C?,*r rut\ni? ?rf?t. ntov ithmoito j. i? <>v $>?) ih>' ?;h h ' . >U ? ii. k Ikf; hwl la uwarri tiMne < n r. !. ir 1 h> r. n rd uill [>:iM fur Ida rem .? to \V. Oririll 41 I'Ut' ri .1, N. V , or corirar b- r*eu atrrr a: J flow rutul, Bedford, I.. I. A-|f\ RKW MIP -l.nHT, OX SATl ho AY A?" tkr V( lf*V. ^1a" between Ike Kvir,'H Ibmae hi..I nr.m j< ' > . uir*l Park * Wallet ,rr nUI unit ?mi lry i apert an I al out tbirt\ ii. e doil.iraln Newark Hank lu'.a. . nun ? < Anh<?ny, on lit" lusl If U-uf. The I* will rw 1 ur-Uive mrard by l\nm? it wlili M ?.?. I..mivy. lKiu,Ui* n A i'o 17 VV irrpn t (??>- RKWARP -I.OST OR ST. I KV. < \* Til^ K\ KV ~ ) us VKiiiUT M-niMnrkr1 W V'vpr *'ll i ih? Miif wi \ion/n tiirifi*' ? M'm ? *r#. ibc *borc rtw.ir* will b? potd ?n?i no <|u -Untui i.?kf<l. rkwvkk in.-r, \r i m v i \ i )\F m.hi tn ,Ii??ii' Wixl, on 1 n?.'iy, i.n> M, atniiM* .m?. liMitlnc w??' h, fcirlrv i!i<* ' ikfWirj inwrirtu'* nanu. fn ?. i. I : Tlni. '?> l?. iv. 1 \nih Mik l>ni;n>?r. Fi>|inuu*> 14. I"^l. 1r?Ulll tiittl (it ?!r ? I lri? iul-:i J. fkr ah*k<> ri wittl hiJI 1?-1? *1 I'jrcwilnif Mi i'i? >tra, fj-rr. t# Iwwi fUl} ..Iiil. uj Ki... n'i..Ii ?, CI -. il tw in?, aivl t>i <|ii l*BMitl>rr4 ? . .. ! * r?V*'*"' tOl-iW ' nmlC" J till* KdvrlUM llfl.. <5 Kt w \iti? -RT??i.v.y "ji (,r? v ;<im> m si'tv.i 6i.il * Mnstl i|i in im !li* r<\gr n? ur the ii.. . I>. Atanfti.'.M \>?t Chain ("I'll <M.| lYUowa rmNrm In !h' mt.11l< llir point ot the h<?4 1 mkrn i>fl. Tli* rtwwl ? A mi i .? imkrit, will I. p%U <m I in driuwrjr lu J. JudMzM, ,?r# Ka?t llni 'inomri-'H, oppewite 07 r wnX wit paw ajtp no qoNTioxs askfi> J* I l) f?.i ihi' r*tnrn of Itio |r>M hum n# r ,<m Ttlck, il. L? I M .i.>. n krr. Mo. &.>' Inki u frnai ? b'tux ib I'v'ko ur? mm, BmhAI) u. uo nlatit of Uw .Vh ln?t. W. It SbOCVM, 1IR Sor.tkalreft, V T. riunniRK. ~ ' ? i i i' r v n * i n r. Hi IIKADOU\RTER* ?77 r*n?J iirfft, fimr do-.r* <*?t of Hr >:u'in?T WARR8NWkRH. pr*!fm RKi.<ot*?iMT ruR rj *nv *?ovmr.?a ? r riling fit.-., ?n n ...ly HK?f\ tor I'ltrtifnr*. <? ll??*? 4r , Mt lit f<ukk . '??*u WiuU !4:m1 Tro ?. Tnr Rirmrii Kviifa cmm. mou/s ??*. trnt, < >i?rrMi.* for Ph. W Wf. It n tferid?! lat rjr It ?t>m ! m r..?Vr? tJiV* **n> * ? *n nr.lir.vrr e??r p th*lr ? ? i?li tt r ? in ? >?. ?*H r .?? ? .-n > . -? P* ' tlw >11 ?tr> r'<v i<, t rOM - -Int. cmMnm-:h? "? of Ixth I'ulrjtt* ,-mvI wU, ' ? "> tt ht? m i -T?l *1, Bho liyr* IIV'I ? ft," ' ?W W Uf i*t f.lf, I SSffr* ; ! _ ??? ?" _ _ ( ' > 4 MCRT< MC a vl ! l V or TKVII.' MiTM ? . : j\ nnr, . ri.rr ri Twr iy*Mtnl rtfW'.?bt? l#h*l ' 'J I v !? p ? rh*H?i.: f.vf'prwu ir k? irjM ' r. | .li'.. "ilain. i .|'? Te. tli Woo V iful tri**". 8 1 ' " W r!iW?"..1W tflrrr. f? Filling ?nd ttrv'tn* i H.'(IV Koitt "?m. htwv IWwr. 1 ? i I. I M. TKHII ?1?K. PfRklN ' N r v t > KJ ? ,\ r iT.it,. witU-ul tin- - I*htrtt |>?'u. liT.h tn?." M ? , , k ,r * N ' VT. ? ' I ! '" I' .* 1 *' * or 1 l *1 , i.cunt ?b?to treih *." la.?*rt< I. I r in <t IHRKIW WSTvvii on* di?v irom l*-ir??. I 4 RTIPli'I TKr Ttl *N I. VFRV PTYtaR mftACUM ' f\ . ll * . <>,<Ko I ?b uK ,{? t K mt Ki? .ui rnv?w.i :> mhl <Mrr?iil?d U'g.tr ru.ir<* j ] , ? j I>r. I.t 'ill R, -r . UG.ml Joi't tin .. Art? . . '* , IVv wfchcut p?lti. ' ? 4 , i:n. n" ,s'' roR "f' vTrtTr?rrH 1 \ i.u- In ? V *^ r?rt?lrtng ?-!( |hli~ instr.'1 .. w<U|t" K<Uu ' ^i .r: ' r\r !-V >J t \T>AM# imiXil RKMOVKD FRO* . ! i Kl-?y*?i t. ; Choul ?trrr: c"a(iBn? luwrt inil MM 1 i To^Ji no | an1 *lv?r f*c ? * *?c!i U?*h 0"M ?? ! > latin*, wll'j t (Ml, wn*:f? hw. twiS r..?*fallf [ ;i??t niih vurp isXSMnl l<wir Wllng fn? SMrfntafc.'h Ml oM ;?col? w?$l. a ??rranw>,l In VI Dv llo\ . w f'TTUT, <<PP<>?rrK HUTU HTRIRT. rruf.lf T^nii t ' WirM |A; +1 .'4 ft\. f| > ii t~- \ ;tfi" ?1 l? it :U'ln?. * <!? ii jialn. J s?M Ti'i r?nu-?.', M (ran, m.tlffHji ilo. ' o i,l work m.rrai lf | I t LurwsTrR, oradwatxp sch'IKO* vhmtvt, . k?? r?nvr?.1 to V *0 Wam Twntf slnlk nrwt, M ?wr Hr*?Ml?raT ?nrf ftltth tmiw \* b orii'vin a nR?. rutxTorr*. *<> ctgiuwo -I . rmt, K V . *i J >5? Fu!;/>n Mrcet. Brooklyn l??rn full * r ronJil ?'t* f?f Twl i?i tVlr Impmvrl ?t-iv>y>Vr>-pl?t*. I' litJI re wllh ?l |h? fir**?on ?il*?r W .( n ?i , r ? .'ibT. flO > nlJ MA, pl?un?, **?; partM goU, f.' Uver ft. Tr^h MM wHh v M *1. rjn*rUr Nmr. ?Uv?r or i... M* rem* TrMh ni;ar.? i wtlhuut |*ui. SC. f.n'?. ri RVM|>KNT*, OR (TRASS VI>tTt*>1 | Hm l.'ik.-Br FHlt.l.tML frinUti ?J'lr?V i>?? ?tfr? S H I'r. P ? frr ib? UM H> > f*n pra 1 lent ;i y< Jtgn dt ' uh*. , J rHCTll IRnrRTrp-fl PFR TOOTH i WTTHo;*T RXd? mrn ?h?"ii it' iirrdi; WMit'ful ?'.? <w ral ,\n- j iH riit'hfr. urtlVlil hnn? lilltnjr Wi-* >>f tta ortfl'utl Fp?oiN i r-H, *\POI.K"H l*K>TKRNK A 8. A. <N? t-?J? m, D'?r l?.'*?rj ?'/rrt. 1 iUNDAY, JULY 8, 1800, _ Horn.*, hin.y,. ac., rn lbt. v \ t ADY |.r.A ?I NO TIIV, CITY, WWII K.HTU I.KT TWO. '' thri-.i or f?mr fitrnW-U'd Rooiiik Willi ,.ihii > to a Hirvill lm.for lb? *4 thr?**> or four monthft: IcHrhftii titwnHi't J dintr. rt Rn'crv.wi mi-Imiiv*'! Applf lit 119 Thirtieth t, lietw .? !> and Fourth iveu'i"! AIlANHfrOWKI.Y FCKNISIIKU Hol'FK, TURK* eTory ami ii lif'uif nt ?iih Hli tli<* Luinrovriiinata, to ri-iJ. low, to 11 rfupunwUe teuniit. Inquire at l?t W?at Twenty eeooil Wrf^t. AIVKNIHIKI) HOI Kit TO L4T ON FOUHTKKVTIl ?lrf?*t. iium^itUlfly ? A mip-rioi brown msiae fu \ aii<t i iimpletHly furriM^t* I; li;i" nil tb?* moderu un|>i v/6mi nt*. Kent tmly worth VI.KHt. KI.NKHIMKK A CO., 343 Fourth av<mue. /-hipntrt rkkihrncr to i,bt r<>r thk mitmwrr " urawm.?A liexuuful 4 oUmkm and Btrn, npl^u-tHly loCiiti-d in U?> htiultby villa*n ol" Hiiiilinnuin I. I . Mta bathing 1 m .1 i -him? in id? ii. ii;hl>or)i<*>< lit iuirp of J W. HgOUNR, | No I tv.nth Third aueet, Wlluauuliurg, or 4M Merrh.n u Ki , chant''. Now York. (1|i1 r i umnueu ikhimx. wki.i, un \tk \ in i.'.i ; ' ? > 111 Ktij or \K*r. Ri-nia |<Mi. ?M?, *1 to) *?. #* , *1 3lW. ft V?), >1 BOO, $1,000, *2,500, WruO; uW> ii'ty unfurtimhej lliitiM m vnr-li>ir I.- in f&X) ui SA.IUO ail tn dulrahle n.i^hhor bfKKiH. M. hKAlU.KY, I.M4 Mroadivay. or MNUKK A IIUI. i)i;>, Ho. 8 J'luc nil ft-1. tj^OH RKNT-IN C1HCIHNATI, OIIIO, OVR OF tub 1 <?rirent and IrM atone front Ptnreroom* 1' th>' rtty, loeate* im, k. ii.-oi stii, i.iKiiniii.'kiilf recall li?<ru>iitblare e 1 rhy, *<i(l within one aquare of the Po* offlei*. Tlx- but'l ; la rritrnly naw, mo<1?*rii id atvle, and tlie KUircroom, with the miiH.il KUtry, admirably fiuwl for a flrat cbtaa reull ar ale dry good < houar. or for any nlmllar line of trada. For parUi ii I itra apply la h. M. rKTTINMlLL A OU., No. U? Nhaaait Rtreet, New York. FIH'tUWHICil HOl'HK TO KKNT, IN BROOKLYN.?K very desirable Dwelling, I'ompW:telv furnintKi, to renl; | the Knrratui* for ?:ile. ? imrirHln: po-aMaton at otiee. Apply to lUitijh A sot lit VVii.'k, Canaan atrtiel. "T'l HUl'lIKI) HOlTdH MO 3?4 WF^T TWKWTV SECOND I? ?tri et, to let, u> u private lamlly only; poaaeMtoo utxy M had iii..iieittat*ly, and the prrtxdaea can be ace n at any Jm?. Krr teiiua inquire of (\ OKFF. TTorst to i.vrr a.vi> rmwrrCRKFOR sw.f.-a uks. : ai tleman, giving up housekeeping, will sell bis rose woof! ] lurtlture very low for cash, an he la returning to the. South. Tlic house in that class, and with all the modern linprovenmnU, In p-rfect onii-r; will let Um house ant the lurnttn.it* tor sale; also a Pianoforte for sale, separ ate. Cull at lt& Wmt i llteenth street. Must be sold by Motidny. HOrPF. TO LET ?A VKRV DK8IRAR1.KSM ALLTHREE alary House. In perfect order, w ll)i modern Improvements, gat- futures. Ac., u> let, at 136 West Forty-aevcuth street. Furniture for *?!? low If dellred, or will be disponed of separate.y. Kent SUM. STORKHOrSE TO LKARK?M FRET RT 90. VKRY lining, new floors, Ac., No. 1UU Washington ?lr?ct, n<-ir Rector. Aprn dully from 12 U> 3. Apply to A. B. CLARK K. US Hroadway, rooms If ami 17. up stairs. r LET?THE RKKTAURANT ATTACHED TO A FIRST class hotel on Hiiudwar kept on the Knmpeitn plan, ami doing n good DuttuoM. Call at 666 Broadway, second story, room No. 13. r> I.F.T?PART OF A HANDSOME HOCfiR, WITH ATX the conveniences for housekeeping, situated In a desirable locuttou, one block from ike Fulton avenue cnrs and ten mm utes' walk from Wall street ferry, Rrooklyu. Inquire at L3ti Llvlnfrton street, opposite OalUtin place. TO LOT?THE I.AROE BRICK FACTORY IV THIRD Tenne, corner of Eighty thirl street, lately o^npl-d b? John C. Parker as a c. ullage factory. This factory hi* frontage of 25 feet on Third avenue ami ISO feet on Eightythird street, ?'th evtenxona on the rear low. A larrn show room on the Urst fhsir. t'roton water and gas In the work snopa, Also a a. V horse pow er Hteam engtui- and boiler, in g x>! work lng order; whirh will be let Willi the factory or sold, an m tv lie desired. Ilila w ill make a desirable locution for any inamnartnrti.g business. For further particulars apply to or a Idreaa JOHN C. PAKKKR, Eighty third street, Yorkvtlle, N. Y. TO LKT-MOZABT HALL, FOR RALLS, CONCERTS, Public Meetings, Ac. This Hall is one of the largest in Briaulwuy, and capable olVeating 2.UU0 people. Terms very moderate. Apply to FOX k CL'RRAN, Cunte "bury Coucert Hull 663 Broadway. TO I.KT?WITH IMMEDIATE POSSESSION, THK I.AROE ?i/e r..ti.1*. iIwi Uimk miuatr.l corner Ninth avfiiue iti.il 'J Mi ni) third blrttH, ban ail lL<' ujodTu improvement* n complete outer. uid uiji be let low. Apply to S. CulIKN, 00 Brmulway, corner of tU' lumce pltic. rpo LRT-FOR Bl'SINKHS PnRPOSES, THR THIRD J. llonra o' No. 61 IXnaton (tree! and 161 Hnwe'y. Kenla I M4> m >1 f.Y?>. Aian, < >fll rn No. (f< N:ow?'i street and 6H Be* vei ?tr?? l; r-ntslow. Inquire of A. M PAUSING, "Mi bowery To i.et-iv BnooKt.vjr, fcrnishru house no 199 Bridge si r??t; rent fJUO. Alan, ti funibthed Hobiki No. I'.'7 ntn-pt, nnd psrta of House* In Harris'court. Front street. near I aibeiiiu- and KiiMm forrW; n-nta low. Alao, purl or House No. 36 Thud avauue, New York city. Inquire at 2G9 Bow cry. rIF.T-TWO fine nOlUKS, NO* 40ft and ?17 keeond avenne; rent low to imd tensnts. pntmem'on irtven Immrdiaudy. AppI* to M. U. UN liKKH I I.I., No. ?J l>e)au ^y tree', from 10 till 3 o'clock. r I.KT-A I.AROK STONE BCTI.DINO. RUITABI.E FOR mauuf Minting purpoiu a, wltli or without !>'tn> en^'ne. k> Jersey <11/, ne?r u>e rlrer. Apply to RKaD, THOMPh< >N A CO., corr.er of Washington and K*wt street#. Jeney (My. T) T FT?Fl'RNTRTTFD APARTMENTS IN TWENTY firm s?n?t, near Fifth arenne, const sun* of two P .triors, ? liK Hfifinr ala<t u H/vnn nn tfclv<4 /? ?? ?n.l Hanenient if required: ? uold be let for the Hummer mnitlu or iuii_ri . u> friuli men or a ?iu*ll family Willi ml nfciidr -n lleli i cuoe required, l'ur ndilrraa apply u> Madinu square font tfllr-c. TO LKT-OK HROORI.TN HFTfJHT*. TUB KLBOAJfT three *tory blrb ^nop Hotme <n lohimMn ?treet, Apply fnvn I- to 1 o'cUk k to JAMKri* liICllARl>8, otllce of Cutler, Tutuu'l A Welch. 10 Wall Mreet. TO LKT?A TWO STORY AND HASKMEHT COTTAGE, So. 12 Fleet street.* Brooklyn; fnr m'nue* fmm 'riton ferry bT Mvrtt* ?i?n? e?r?: rent (II per wrmlh. In pure of J. A. HolCB, MB link atrect, N. Y. To I.ET?TT1K IPPRR PART OF A wnm rUMlM eel, with !?M'B>rnt. ?< !! teWpli-d for a ph v?tcl*n. nil modern tinproremeoU. rent molerole. Apply, fur pArtlcu*.a ut 290 r i'urlh urret. Tot.et?lower part ok norsF tm k.vtv vreet: line n?m?. m t'.oton, Ac; f?l per tB>nlh. ? pp!j u< k 1 vflumkk a i'o , 34.1 ('mirth avanae. Tt> l.KT?WITH IMMKIUATE PiN**KSflIOR. \ NK'R tlirr r luyh ut-*.!! blirk lloiiao, tu LiuUntv pl tee. *11 . i . elv auU i i!'> fuititahr.l, wtd lei It for Vtt a week. Any U 1> t >k!l thl? h< '!? ' "ii nt.ik*1 uo.uey. KIXKH1MWH k t O , 9?Fourth nrenue ' TO lcv?thr third Fl.OOR Of ? RA<*t thirty. | I fourth meet enorlatiae o( kin rouiui, with paBirtxa, | rlo?e??, A< water In two n?itr? JuUabla for a reatael family. ! Ki nt f 12 pu ui'iuth. Apply at IW Spring atreuL r! I ET FOR R\I.E OR KXCTTAWC.K FOR CI FY PRO I etiv ai Fori l?ee. R. J , oa I be rfurlum Rlrur. nino iail*a i by liwt fn tn f'? "f Hfrtof lllM<?kiMM In p?l n?.|er. nf- | |.e half Ml an r or nv re of Una, full of fniiltiee*. n-Ytll1 ?r. - k ''' riittnii ml K'lldl) | >mr<> linij til! < i,i ;i<if - ??.*. from it'' limiting. *.Ui 4 Qnc rhvr tww. Ai>|>'y a: ." 16 b'.> iik- ilrwt. In Ihr r?inn>' wurt-rona l?ocoo4 Ujotj i u? ?r iur lokir, l*tii nn 9 A. M. niwt S P. M. THFvPF-rnRTFJfOn TWKJTTT TFARS. TW" T.OTS I of I..nil, I" by I0U f?*-t tit <>n Madwv ?rriiu?, < ? twerri Turntv ninth ?nJ Thirtieth ?lr ?w. Tan artt | i *i..l thr nrlltir *?ll- ?rr luiilt. Apply to RoBKttf I Mil II. Jr. 151 We?t Thlrt) fourth ?re?t. j r-? rfst-* rtint srrr or rooms ok thr mio?>Kn 1 *1 lltmnhl - rn wit-1 or without IW?nt. M ib? M..t'??i l'*rl lloiwr, No.] Went l?(.n tifUi ot>p<*lu> M*.l ? : F.rt ?od Worth M. nuinent. Al*<> ?li>fV Ro.nui fur fruit*- | m. n. Trivatr Ul>ltt toruulM J U | referred. Ilex of rate | rrri i- r? i ilrr I. PMHO.IAL. ?'fi?K TODAY. H'RPAT. TO TTTF.RTV | s.-i^nili ?trr? t. *l t oVi ck T. M. ?ml jt>u will hetr ni'ni of the Colonel. TV aV:l* ro* T0^ .V* TrwnAT wkxt^at .. urr?i i reai.ir in Take uur it igr w> b.?i. IJ j"<i c*utm4 > .*n<> '? ! me bear fanu yuu tn ilire. Apl'Cin: ttm?, 1c. Addrtue plve of bu?lne?? J a*. amuamhb* I (1 T. V 1?OI*U> I.TIF TO HKF IHK PARTT WHOM ;. ?h? u? a frw d?r? ?r> on lb* fornfr rf fctnth KIT*! an ! K<wr Ik arenae 1 > <4ra t racurnlied aa nama** arqnaii- I tanra <4 mm* mtmh* alaMim *h?n aid jrou return? I r?X*i tl you n? lit iit? oi.e <4 the Moal *UleJ men I ever ?, om , wU< i'WNM * tri er t.*rt, com! lue 1 with irreat aa.iral aN,i.< ?, andafloelv rulUT.it*>! aimJ Tbor?i\>ra U la tiiat I <|eaii< ?r ?? (tiiphf-J. *1't to ornMuii* the Mviuntmoe. Ad Urt.fi me ihtonftk Uiwaolnma ni.?RA ?tr f'T.ARA, OF NO. II. IS J.V TIIK C1TT. Silt \J >\ 1 h< .?r <>f ker Well urtettUx* Ineql lij ft<U:rr*un? C. r. Hrt>. I*a.v fit |vm?RMVTI#.T WAfrT*rv-or *!rn\Kf, urni.r. or 1 Kit- >r. Viei..J.i -'arc-imty who left b rne on Mn-vlar. Ju. 5 1< gotoXfa \ <tk< - *.l At!ke*ju.lbehima . >arl In the afu -no m- a?i.re <h?n hie r.ontir h?ve o<<? tK-a.nl of | Li. I.1 i<l>vu'.?. br unre d*. k pnitU, U/Wk aoi! and Mrawlail. Ant inlnrntaU m Kill be t!iatikfit! v rarekmi l>j nddreaaa.* '< I N M.KU\ > *.>uia r?l uttkt. WcMcbcater cvuoi/, J I"; i * * * * i [NlORVATit'.i nxinwi , I II he I. <1 ti \'h? - bv'W* < " ll"- ef ' '? II<- hi : \,o nr*r rm', r'?y r>* mm Wi.efc <?r. lie w?? 13 f **, Mr ?MpVU? ll> h?<1 i?> Aiij iaf>-nivk.ri i.ll ?.o i.lljr ?l V-?M T?#o:y four.h w ti, <?I yard. __________ Jt -to n^rrnw ,itofn/ir> kvukiko. at b. SwBif |<L?c? *? l*?t. (>. T. I 1/?T?wnx TOC XOt OiVUtt |T WT I>n ?1 pJcw- W'l' an 1 (Mil e' A"u?*r4. Ou m*. I big rrf C. IffOKT. I u~ i vtv ' ' T'" '' "Vlor < TOT v.r ? v v or ?\ tt? '*?* ? >.?'< If -'?*,< V r? I KM-SV IS- .1 s ^ * ' 00 lh* ','1' * J'' " IW1I> XnT .. * w'LV. ? '' thankfully rrc?lr?d hr km , ??W. )T ?:r(ii, Vw Tift. ____________ ? j i \ .? ?i?opT A? l| firm 10!- } *? ? 1* wrll ?-d '" J* *??5*egj /rnrh Ai'ply (vr ei *w\ -?l Sc. 1U WtiOs** **mi *' r . I A ? I nnK COVHITTFT OV 1U>AI>S -.VIIIE B0ARI? I ? i n KM Fr.-N. IS# lVh ln?t . ?? Uir 1 I 1 ?'k F. M If'.'n < >. l,( ll?Hfl:l, Al! |>rf?Tl? llitrffII'JJJ ' rc rcui *v<vl u>.? p.cMitf fln" l*, *',t ilA> V l>Ki:KKK,ji'-aaiai-:*? rt Al.VX.l.. SHAW. J trn .1(1X1 IHMTTK.H. ) ?<* <? 1 U r-,1*: 1-iiMVTTTVK ?TRVFT*OFTHF i?oarp of (vnadLTtn will ? "-< Wl tnmdaf the loih of Jnir.inrt.. I 1 U', I H *. ? V K<?n Xo I (Ht Hull when lh<> ?nb> i.or I Ik- wM-nltif or t *-bariiv auwrt wUl I* rf>Ml<Mr?4. AL p;r- j ? el kl* roqn* 1 w> l? I;"*"'1 _ f! u.v.x i. smir. i tv?? IRA A AI.1.KX, J nn ? H VKRH HOOKRT, } J; R K?T AI R AWTti, . Ml I TON t ? niJtMKH OX M >J?PAT. 1 Pj fttclplt Rn?*t B<-ef MnrMtaf'- J I?>R HA!.*. n. H?*f nnrt Kli<r?'*l H?rrt'i*. | ftUWft, P?iA]?Uii<Hfri?l Wuukirr (Vf-f Sr. *< h h.'l t in On'irvnl, f*r< > --I ?n4 T<nefc*?# n-?-iS i* I " Rl' lURIW'V A V.I.VOp, M. ViJI-ti lwr? fcir! ?t. 1 IV on?) V w* UkMt ?> tfcc tonjoo I I I NALlCM AT tilt t <*>*. VMOhTlMKH (IIUFKIN Jt H? AH'I <>v 'i . MA?!N1fH'CVT l!< I'HKIK?!.l? ' KN!l I AND W'KKK *>lr* > UT Ki AT M Bi.IC AI i TI< N. The property of a cm'leiniiii leaving for Kun> K' ihi <M< >N l> V, .luiy V I At'he ?Wai t rinidi iu i'< ' Mi? s !' ? ha^mm. r-*1 * I Wnl Snw >>iti Hreet hrtwcm Kl'lli ??l nth i*' " OOdltt#IM tll? at 113 O ' l?: Ri-wwcnd J), icLue riiu?"fnrt?*. Kiiwwool I>r<itvmK Hnmtt ! Brnn/e and orr> u Chandellfr*, VelT. t ?lid lil? flullUm <: rum, i K?% red am] Pnarttn China Oruaiuruui, ! 1?J >111! M 4 M "* ; Hroeadp Htid Lace Curtains, AilMlO bi o IM - k ? ' , OU I'atnllt.K? h; eminent ajtiKtu, Onk R <4lw? I' i Hi'?H(' ?<'?. iJufnii I'entrr T?hl?? i < hlna, rt'ai? iPd s[, er V. are I Kiwwiwvi *i.d Mahogany Chiunt?r Vitrnuuie. en <'Ht '* i ripiiTi- (-..L.a.guf ?t till hi'i?>! iw Iiuiruiiur u 'ru *' ' J ! Hm in*? M.<? rilrent pranl m-U'ni 7'j neUv" m I with mtlnwn*!. o?< intnin? turn, ln^iii.ll; W'I cj.tr. iriMtlM hv Hmadw.iy makers: K<wi-w> d anler i , (lit floo), Nivrnul in lirceade FTench cloth (WW, Hime *<> I taiy, l>tok*??e, I m i ignurea, Muninewrtc wi l Hindu ili? fill'neU, lad.' '.V rk Tut le and Wntiiw !? "K ' * ' ' I pearl; kleilallii n Velvet Cantet*. M a?le Riijh Kreivb i u r Murom, marhi? jJim- and hrar*?l?; two lar^e Man Mu ruin rtrhl* rarved frame*: Kmhrnlrtered t?i. < ('in t-.i " " " >ha<>?. Corairt*. two ni.ifnifkH'it pull" of l)m win.; tb?i?n f ? i.l'urr, coverts! lit ihr*e colored -vtt.u biw-u- ?? ?c ,f ?crtj)?iiip firvtd in v Md r? pewond; two 'l^u* * t*trt <? ' A?ui, K^cr|iUnu and eiidK oval Hark. ( baiin, lw?t Kv?'. -v m IfV ntr* 'lahit* aUituary maill* lop, to n? li t(l?' . - 1 lined mIt1? wtiinwo Ml marble'??< mi r i? - ?. kin^'a j?) t?*ut i.'ir,4?uiiK Kaay btlr* Plfi, <>ni ^ it* Tables; (M! Pi?)i tir?; k by and.jTole, Inuia i Pf?u ! i .> h . ? . | ber froiiynt art inf. Amuiw i Mnry, fr? in tterWoUraU'd i-aintiinr iu U*?.'i."uviv t' . -fr i at Sor, by Kifljr*'roaff)e; two witxtrb nviteh } i*n**ii I in t!?# Pyrri ?r-* :?;ut ll 'r ulayn Mountaina, o vina' ' o<k li.it : t ?iM, < )i .r* to m <tr.h. OllrVth. \4*t\ diver Hods Ae.; <Ti?mherH?KnHHh Mr*1??elM ?*?? ? ? .w voul iMrbif h>|) l>r?ifinf; iiu eau* B? '1 to m ft ten. irum r . . ? Tt -. - y *Hnnd Vf> ' Tiblf! (Ik Nuit, Kfirlvri, <VnriM?B, > rm .M.>t mil k > :** ? overed In aiotj'tet, i^o irw an.I hair M..ttre? ? ,l l* eMbrr i-#*d? t'ol? ?n. Vlno^a. oval \1irr rw; I' i- * emrated thin* 'leiiota, broratei? n-taii* *' f ' ? > r h n or*? in N-j(ikDv aim1 Hack ** uin ut har^ena St* K A.-'v rd WHPN'Jtw'd fining Mnm-mlM < ?%*? ! oik Ho ! , Mrt'uary iuat* !? top; HcrU l>inius 'i'sibl*, lo t*?ei> ?i^%w t'ouclit p A fin < hairs, elegant sets < r ryntal . nhy ' ' ' * ware vif l?rc?nt?*ra, two (tablets do. Win*?, rlvunliapnes, 'luuibif > , Fruit*. Celtonr and Praaervn tst uuLrlnt?er r owl*; ruby and iSirtnn niarH?? Pin cti K??U nihv and sold l.iooor h?**a; jrold hand t'k^lui l>?n??*r s-t, 24<? uj?*n r ly <1< I'.au d T? -i r*i*, 44 h"Ud wlver l>iui**r and r#u ^VtM Hi!v??rwa?#*. C'dTVp rm Ch*\*th, (!?k? Bnalc??*?. N inkin KiBKi. Hpoona. Korly^ ivory baudlr Tah|#? OmJor?, *<* A 4#. B. hTKVKKB, A I'PTIOM KICK. Furwlury Auction Sale Ot and roatl> Jlntftwood and Walnnt HOUKKffOLD' PUR1VITCRK. At Uip apk udid private tfulafttittf, 9 W?at fcUeveuik sii 'Ct a ff-w Uorrfl firm Fifth nv?-rnio <?n Wt?nday. July 9, *t It 'i o'c^v"*, T wtll ?m?]1 Ht tf??* alcove domtcllf, all ti? vaJuM d?* Furuitifa, Lr*? rtry, Ilor?#*H <-arriatf#, dre The paptlru'.nr alt^ntioti ?? m* . Is i ' the pubik i rallnd to Mid tmpariMnt %?le A il th?- ? ?n'm| nri)!turnr> whs m.tde to nrd?*r l?v Mtriitt 4 Soil, ol HroadtoRV, \?hich I willtullv vie-rant*** an r^}?p?*?"U ed CataJogurw ?iri? bow ri'ady, *ud oat oe h.wl at t'tn cmiiiIirp r?Mim, or at thf? houft* on moi ninf of pale. Tli?* 1 eiotirur*** <jv?*r 4At) Iota, luid :a oimxtivniv Lhn uir^t-mi Mini m xU, aurai tivc aaie o( lb*' a?a?on ItRAWTKQ ROOMS P"l)d roacwood t'ii.oof"i t?, ricttly ?r rt In* four round iirtin, *ol1d pearl k?'v*. inlaid with mottipr of pcurl, ni?k?-r? name Hrirr?v?d thwon; ?aa npw l*at fill, and rutt I9W, two matched r'uita of w<MMi Kuruitu ?. aulul ruHi-K'-tid. carved and nutTf l will. *atin datna?k. bin** itid liold cnrtly roapwfud RtPCP.re* lur??i ai l ?m ill lln <1 xrth n.itinwoi d, plate el?M door* ard ba< k. r > *?<? 'I < '?o!re fabl?*M, plpr ?n<l in trilpl .Mirror*, rire (>11 Hal" ln> * (for ""in'' ''ir itrta mid fuhjreta w e nu'itni'i). royal >?|W an J Br.'. *?l? Carjwta, lacc a?d brocaUil Curtail* nplrn<lid < >1. ' ti' *i '<1 !'ui inti mid mutuary marble Omamcu'-* reil arttalc ?i *?.- >, Ac., Ac. PIKINO R( 0*. 0*k Pining Table ?txj Oak Buffet, Kreach fblna Dltine Pet OfSOUplerra china Tea Beta of W plecoo. U>>lo Cutlery %>lk1 Silver and Plated Ware, Caewrr, Knglish Cut t>lu?a \ a n; Crockery, An. CHAMBERS. Kn ?nlte. wild roar wood IJerttlcad, heartfy carved, and valued al faOO. marble V?p Hreaslnp Bureau t?> match: W?<h (tai.d, C-omtrodP. fYntre Tabl.-, T*ble? ile-Nu't. Aaaovr defence. cirlcd llnir M, itrerie*. Balding. C*rppt ch imhor Hiilt ot Furniture, Tnrklt-b F.*?> Chair and laOunafe. Xlan. in ibe third, fourth and Ifib *tcii ?, Chamber Furi. itu re nvi-nr 'ina> up Hon. Heda, Heddr g. Ac Baaeme.it and kitchen K'lrolturf at cominetireaif nt of nale. A rtTIOH NOTteK ? WORTUACK P?I.R IIOI'KR. 11 hold KnrnMnrr. l'nn>M. te.-M. HOi'taHTY, V.Ktlon pi r. will nrll. or. Mundnv. July V, at Hi1, o'cto k, at aaleanion h6 NwMItu airert, a few door* from Kiiitoii Mjwt, lb- e iiire Houaehold Furtiitu. e ut a fiuutlv. consistn?if iaf rnae?roi(d Pirlor Suit*. covered in hrorau l, del. line and h?l* cloth; m ih nany do., filt frame pier a .<1 lututel Mirmra, liritaael* and ingrain (lurrttii. Ma. 'imr?. Tele a tele*. m^rbl* top Centre Table*. Pining < balra. Cutlery. tllaKuwtrr dreiiliitf H'treiu*. Wanli i ataiula, l.oilaie d?. Imlr MptireeM*. I'ailinw * H ir Iroh- a b alau a Mnail lot ot'i.iliboim aiul WiMilicn tiiNkl*. l'Ue nbulA to hp ?old for ca.'h, by vlitm> of a cluUtpl uaurttf.ijfe. Aha) out Hpwlr g KaPhlnc, bv n cp|phr*tPd mak?r. JOU.V W. W?MKK1NI?VKK, Attomry for Mortsaetnt. ACCTIOW NOTICK DAW1RL A. MA1UKWB, ACCTIOKKKU, Balcxrorm ho 64 (' lar atnw*, onp.aiO Uip Port ofQor S1.<M?P VAOBT OKKAM AT ADfTKllf Ota Tup?da/, July 1U, at otw o'clock at a?l aro.an H ?: dar ?L r.UTLE*. HCnULTZ A MAT^KWS will acl. at auction aa ahovr tb? aplrndld >.li*>p Yurht T)re?m, with nil hrr fnrultura ttpparr 1. Ac . to twtnty ?<>n? m?unirnreni, now, fa* -.rxl *b ?. h-a cat.tii H< innuDi>'>ii<iu for ei*bi wrnu u. * : bu-lt la?t "prin* kt * CO* i,f St OUU Will tM po|iiv?lj * ild to l!?e hicti'M LklJrr Can b? a?-n dBtd lOih In* at Atlnniki '*4-J*n, Ilufcokra, nrar th* (rrrr artinr partleuUri cat n? oHCiued at ihr iflirr of tbe auiUnuw.a. 64 C?r0.ir rtrret Al< no* I1U Of MAM (UNOM, .*< A. M. t 'hlrii A1 .AH. Aiw tKin??r, ?1 Him?r). will aall, on M<wdny, 9th liint , nt 101.' o'rliirk a inrfc" ,4 in! .il aaw>rt mi'.-.t of ?nir.' 'T. t?L aii.i ? mt>*r O'oituntf, r ,i?lt<iiii({ of a**!??! ? , Kniiir lir.xn anil M*r*?llir? I'mn; rlmh. im- i, ilpv.-a and lartunr*' a?'m .in k. Mck ami ,>u?H'<'aa CaMM silk naun iiD.iK .mmi r \tv>. Am r-lurta. CmkU, su?-lu. Wlnvra, Tailors'Truiimln.?. Pry Uixali, Delaine*. ('altera, Silka. Ac. Al*o, Ij.du*' *ul UeuU Gn..t<ra, lUxit* B.?(VU, A 1'i TTON KOTIi K.-RCKNIUM 3 H KMTRR KX J\ pit !< ?nd FurnltiiH! P?ek.i>i{ KMaMirhmeut, 111 in'! 11.1 W.k? j Vvanth atraet Utwt.-cn F'f?h nud Hulh reuuillcimrti" .I Kurnl'iin* ol nm d-arrtpUoa hfflu*' nil atrtpi d to all pun of ihft ??>r).l. ru.i ofort- a mirror*, clii.i> mw >.! . tr+imlf , rVad h4 moved. Ur? tHMtM Koi a itir removal oi turi i:un to lit i i xuu j. Mut i^e i<ir iur nit art. _____ _ _ | HFJfRT ORFVf, ArfTTONFKB-STORK 19* WTlr , Main *tr< i-t. wIP ?ll on Ttnir%livT, .Tiilf 12 it lt>;'A-(? *, | at Urm i ' OIil ?mr llolrl. 6o l.trpeuini all rot, in coMMi timet a lh< p-<?. ?< Ix'Hik about to b?t pullf I do?n. thr Kurioiirr . of I'm ' and m r.l. b run*, l*i>? eMmi'inn lining Table, aud tou" Frtt.i-a, auitable for a M liar I I?ai, ni?n a | J rjr oi?*u etitr ! rmaM'' Tj.mp <tx fart big*! nFXRY n. LRF-nH, ArcTtOXKVTt -fMLRSROOM 23 Natulan ?iraa< ? HfcNRY II I.KHIh A. (X> wlli aril at aorta*. mi Till -lay Ja | 10. ftlltn'clnek. Ik tnri? ni ?u>ra id Naaaau ?tnrt a | o( *ry fiat gr\j trotuua llorara?'?r>?* Fa*.- and Hillv-l '-linnd* hltfh eijrltt in I i.Iimi ><wni o f, miriil aiid kWt-1 In all h*?rn*aa. and an at Vt> I ? t?f? rnnno ba i nnrliml eh bar cai trot a. I P', or \ig- thtr In J SO. ara , t y prti !i?h ?? d tree trai. IJara, and *ra to lia Hold v ill'lit c~%* r?e, a* ihr oncer haa M lurihet itaa for ihim. SI J, IIIHJART, Al'tTIOWKKRtf.?MONOAT. .11'!.? 9, *t 10', o'tlork. at No. M Naa-.?u a rwt hawme it b ir r"?'iu Furniture ?..*! Suuiea, <ona.?Ui< .if Fitnch ilate p r Mirfin. oral Mlmnv Par C?>mtrr. D'civjici?, Tuiai> ?-*, Furniture. Oalra TabW, Rnfravlng*, Ac., Ac. S* J ROfl A RT, ACmoXItKBR?*0!*n*T .M'l.V I 9 at IIII rlork at tkr aurttrn rivni Mo. 1 North Wi lla.u trcrt, CnoaUli'. ' aalp, Uitm U?*a < aik it-a* moa, rirla. , Fancy liooda, Fruuitur*. A? A1<K.\UAM SPRJtfOlTKl!*, Oi.atabl* QJ A .1 ftOC!ART. ArCTTORRFRK?\fOXRA T. ,'n.T k mi u <vcl<)Ck. lu front < ( tLa matt .in. I Nor b alrret. Ilorw *. ?n4 Wy virtu* of a chill. 1 morwraf* ?id bill t4 <wie, on* imy PorK-, about U' hui? bigti can ir,* |j thr,?4 | mlttiiev al? o... \ \ > r Mtmt e.4tu >CAT! oli ]( b?tla . U, ).. a i'K*l road bor** OnKRlrF'S BALK?^KrtARR, T.1QCORS .** -TWA* ' O BKR* M KAlK< 1III D, A ncta >q< r ra, wLI aell ih.j >i?y, | Monday, J bIjt 9, at lu o'clock, at iheir a icvni-n. Il3*i?.id atr?t,thr m.*k of h liquor atore. eo< < tfran?:i a. K .o.t, Olna, Wlnea. Ac la wcvuj and ?Sm> .HJ * lafcou Chvnp*, rc H iaboTtaWar*. a i b u ?'tn irta. FitMpa, Me*> urea, tllaiawara. Itemi >ohn?. eraplv u*? fir JOH? KK L.T. Mh<Yt<T. TI'IU.IAM ABBOTT, A POTIOR KKR.?M< >RTU \<lR Tt aal* on VotvIkt. at It oVIo, k umn .eie l?r *are, ?!i veara (.hi. ??e four wltri .ru Tru< k ?n l liar ?a. .<>* Infer I >U'a Iminuvtd I'ortab'a Cotton I'reaa. t No. ">^ U.tui4 I IUM. JH 1?OjI)T. Aiuru>-v i | ThTU. VnTIM. Al tTlliNKKR. WluliWLL UK M<?N- , ft <Uy, Ml e'elneb, M 464 <V?e*l *m< *!i i*# it^e< f ,r- 1 nl'are Ar,o< a fauo'y return i-f. va.?.-ofaa, >*. He.?i-j,i? 1 X ' kli.i and rmlir Ch'i'a, cecti-e, ?IJn .vnJ cdh-r TV.iea, I rUm".T*C/'Cnrtali ?. rr'.cl. Upe?trv. tliff' ply, mjraln t xi i I'lhaf C?' !*?? . hull Oi . k?li? maiv?r lie?a'..'vta rati h,..1 other ticlm**. Fe?U?r ? ?**, lte..dnm. ? .re?ua, <.?u>* ??d ^??rnisi*r?- ??? an-1 bar I ?UrtU.f%. M a'lWoT,,!:* k?jd?rl- -J 1 "i?r ].? U r Talilea. nhmaaK. ^ TT, .?L, lhr ?^<lcrT>n|.iia:n( a tarije %?i __ ll^IU.IAM WITTKRH. ?Vf TJOIO-wiT TTTT , I Prilkfr>mi?i ^,,,n ,lw *?*.} * N#? ' rrmn f- ..m HwHai.a, )4t iron Hart-'^ica, WO ilair aaa I.' anak <V>, ?* lV?^Mra a>wl ?tUow?. raOleaww. I -.1 ' a. I'raUrT lMla. Av. offlo* furnlinre. A-v, !??<?? ?|- flr? aaul w?B?r. an! ?>M ?y order ?>f the 'iod*-wrt'era. T1IK UltKMKN. A| MXniNdOrTHK MBXRRRftOr HIHKRJIIA H<M>K and lawMcr t ncnpanr No. 1H trill be held a' (he home I Mr. Antlx tiy f??inm, la *1 I'r ncc auvel. Ifc'taflern ?hi, ''i.f the Mh. al 1 u'clock P. M. r<i.veMa! attendance, re .ijiri .J. i ?r order of JaJIRs ( ARTtf, Foremui F. <' OtuamtR, Secretary. ~~ THE MII.ITA H 1 . NEW TORK, JI't.T <1. 1*.' -\T A MKKTIftJ OF TIIK <fflcer* and memheraof < ctnpanjr A., N'mlk regiment, belli at their armorj, 4SI Hi *d*ay the rol|cT*ln? r'f?] i:t"0? wrrr adorti ' ? Thp Alml<rl?tT In hla w r?ma w,abmi h?? d?~"i.H II wt?p anil Juot that ih? day* nf mortal Itfp afcr-iiM frauuU'In loti* u?t #li pi>. llr ron.-ih t>?th lik* a fl?w> r and la ml dowa. 11* flrplh alao like a !o* ami rna'IrtwUi n-4. Wbcrraa. Hp. In til* ori-milla* jnatlpp, lu* iffmil * n'c<^ 1 mr* ih*t nnr ?f ntr Mimwr rV>vM I* aplppi-d lo trarpl iM ' dark ?allpv oI thp ahadow nf drath Anil wlwn?. (ttir lata *M?-itlr and hrntkpr anWUar. riandlu* !' I '"-him. hartn( an?a i rad )i * r?ii and a?t?-rp I liia rpflt, I hpr*lor?, rraclvcd. Thai wa, ii? olUppr* an! -if I'omnar r A.. uj?pkly Sow la humble la'duaaii^b to tb? al'l of ' kn all wf*a rmflifiiH. Rpaoinwl, Thai WP, > an prpr??ttw nf oar faalkif njwm thla Md r**malon. fpndrr fur hi-an'"* Yatpaihiaa to ioa a?ii?| f*illr and frlptiila. Imaiir* U:p? wlj ?>1 pnmfnrl aod pnnan tail, i >n lil< a n#j ? bo ha? M>an lit Mina In lf1l>~t. iliat nurbaarid bi-m turn in t'lin a h<> la a tery (.-aaml b-l|. lu Urn* of in?>iblp; | l?a doPth all UHnc* wall. K*a.?rpJ, Thai thp armory bp drap?.| In m mmln( thlrtr ' Jtp.I Thai a <*>pt 'of Uip?p faaolnilona bp r*m?py?.| m k -aii? of Ihc ill r, aaed. and lb* Blue I? puUMled III Ik* I IP la. ..li .ii. it. ?* . ........... .. ....... ... . ? . fci i. io JPM in ii. lun.imijT, J umi iiuru-o r. tki-.d, > Jl*NHr WRI.J1IT S ?rT.r^.%1* o? m* PTiTrirun oi-ard arr rr F Mt.Ml. ^rintJ. .1 tVrtnt?n'?, onrro-r nf Hinh ?%? qiiMinl tn Sunrf >T. U \ ootarfc P. M., to par ?u<l I'wur.h ?u vj oui <J?i r ??ei UrvCbrr, Jufcn W. lit ?M Iributr of r? ?]>? < ?*, nrJ.vr of r?t?, tot* Pern-wry - J. /, WORDFX, CtopUin. "Jil" i.!~* r1 *" Kr*?*p' irniT, OMtIj _ 11 | |?k>r ( ai.k^l^t*r-oj^r1r?rt!k,, WT'0,,AL<,L'A*D j ] P r? Addrwi bo* 3,7# fo?? <? ? * th<c ^AmHION ?* > KM> l;oli l> . ?!>. * r:. N.J.-OW r 1 .In'v to. tvii>. ? ? iw?> P M ? pman rtf KtU mil-- & ? ?, ??-.t !< e. iu . >? ? !? ?! ' WIDt rwy w?r llw kiain. AHKr, ib?* foHtt#iti/ 'tt>r??** ? I W.odruB ti.intra i, |U>u*-y khmiu. I? Hfiffr ? T>r g. m Dnl.ut-lly; J l^yvtrlt iwju**? trr ui I July Hu'foU, awn*.: unulT f fyriBiu. H^in- , .. .,um- ni l ?ialit* w<" Ukt ?..* t'tir Ittl1 mile h. ? 'm.?4 :Ui ? uintr. ! tritcoo- J v. II mailt-* lir *. N?U"0?li '' ?? t>ruuk? mtfnwi ifT. m. 1 xdv in twp.li; > JohimU?n tut- mi h. , K-n'..' hi l?-ti A L W. iU) ??k1 m?*1 tmrt ?h?* <?r? 1?mv? Mutator1* Not ?l 1 15. Mui 'bf uiIh?i MalUttft * >'l .nav F uumi M.t'ki l ?'l,i ai >uc <irk f v Mix' fUiffit Irni Aofctri'i t-rry at .?m oVlojfc > * U>a I (>trw ?tl t'? ir. k U nOh lor Utr rv> will ht* *>ld ut l.uff \ i>rrwri.ij't It-iul llOUi ttwl ,?n> niib avaniMi, e??h rtay prevjnua i?UtH r??. wirt im lha lr*ck t'it* >l?y of the nice half Ut uuiuiutsm'* at "iil iVcli.ck. 1.1 KK 1'K * IIKRON, Manager*. I'NItV COt'RSK I I-' NO ?TltoiTIKO on I Tliuritflay, Jniv 12. ? 1* M A roujeb fj*?8W?, m>l?* k* nts, l??t Ihrft- m itr? In harim* Jnhn Radgtrt* I II1 I'I i ' . I ' ' ullllttfc ^ ? ?.* " ' r - ' " " " 1 ' ? u 'I Hiuuklyti, lor Ijc nt i(ii?i?i >i l*ro uo? r. V. *iwi r<niut> u? kuoii h? in* Kar,' to ujul returu, Dl'ty rent* Also N<r*e r-u-a lev Pwfc **|t fe r , WllhjuBmjur^, everv rutin miunt< n, rotutrri iix > ith <t MuNtw York fur the liwk. -II W .t Will I fi, Proprietor*. I Ht)hNK>, ? AKKHlHKw ??. \ T.ICITT FPSlffKW- Wen# KOR KAI.fi.?ATflO A. j X\ bnm" Xi;i*a. ? (tool wMker, hi.i1 in uo>t roodlmri. rri i f t.'i with llmiM-i. -i d'.W'M.iw ?iv li h UtUl It ' "?i ih? fi flier rtl hVn ty-?i. m. ) *'r -el ,uid Kti'hth jwnut, over Kurti * ? A?KT OK i?IH*>K'H |tl L'ltl.K i'AKKIAOK 11 \ KXKfW FOR 8A1.15 Mnde tooriier: cool film w t>e i <IW; In oumi l"tO order; ti en gml but ihi-ee ti|ii"? i teed t Jull? i K. Mooro?, 3a f ulton mit-M. T"\Ofi KFTR ?SV* t 1. l?'VsKK<M *'< 'lil DKKV TO .1 ' rVle or artre r >11 f <rv W+g"'" ? 'i r without UH.o> for ?w e cbewp * 7S Heale'* it -* * T. liALlj. n fioR 8A1.K-A rjMlTTlMii >n. x H AIM. rtHOVf 142 or no Kile. Aiij pel-woo r it' perfect ru?<1 boeme will do well In ?h II wi Mr Kerr*- .1 > * Vo CU lflfrnri>3 Mj-eet A koihI fumllji llnno wlllbv . iker. . out pmtbxhK. *4 111 ?h"W m'Tf ?)t?|wi ir L'< 'R SAl.K?PRICK ?HVI; i !>ARh- *>?P rtKL V UK Ma.if r orwe; IS hun.m hi(th. ?!( >> L >''itf* "1*1. * rer) fart Lrnveller, Hound, kind, untilrmUbel invTinh ?nd <plr "?d enotyh to ?'ii| *or one Address hot Z.J71 Prut offleiP)R KAT.K?(iVR PAIR ?>K KRKNi'H MAIRS, VOCRiJ ?nd KOiiml wri.r tt hitti'lrt.d poiimln Alito. 2 fart pci'm uu) J irnod wul'lle florae*. wild H elude lloinee tod Poimvn. to be seen at WHlcTfT k Tl'TTI K'K Ruble. rloae 'o the Uoiutoa I Mreet ferry, Williamanu**. T[K)B 8ALK?A ll.\Nll!<OMK >,tUPii KUCKAWaV, r with pole. abaft* and moving imrtiu<Hi llu been but littie OMd. Apoly to H. BTONK. Ill Inmlwsj. r'R SAt.B?A BAT HOFSE. rt? YRaRn U.n, WITH ut f.iult or blennah; nun trot ln?'de <>' three mlnutea; wnb a leather top yaiht Wagon, bv one t the beat city makers; h.io ke?o In use ouly two months Alt", 111' 'iw. Blanket*, k l. Will be eold u>i?ehomr separately, at a *r rtjsnre. Addivnj f M., Uu 2.HM 1-..S1 oIUch. FVH 8ALB?FROM TUB tlBNKSKK V VLLBT. YORK State, juat Iroui the oMiiitiy, 1 apau of j|ra; llorws 1.M.J ! h-vfVta high, lon^ full UtllB llnpetl with white o Vf'in old; I aorrnl Hojae, 1SU nand? hiali, Bjeara old; 1 nay Home, J yean old, UkH hands hi*ti i"im tnll. l !>?> Mj:r?' 6 mm hM. I5X h-?u i? i h>(0. loiijf tail. 11 Ileal nut Horae. Ink handa huh. 7 year-sold, , Ionic, 1'itli tall; 1 ?ray borne, I A'., lianiU hiKb ?tiort tail. All i sound awl kind, single Mini double >uh1 under the ?addle, and for style and endurance cauuo* be surpassed. Katisfiwtory Winantics nivpn with reference. To ne seen at tfftuMlle'9 Urery, llud.-iou street, Jermy ? uy. LXIR HAI.K?BCOOY AND H AB.tKHH, AT TTALW r their value. A city made uueU Huffiy. welnlw 3IK> lb*., a >d city inude simrle Harnesa, nil In per ert order and but liitl-j used; coat s2t>.i ill bit m>. t II culled tor this day or Meaday, fur ilUU. Inquire at Waaulu > LWarjr, Jersey Uty. |.V)K HA LB?A VERY IlANUSOMU BLOOD HAT HORHB, f US bands t..-ti, lna?lad, ail J?T9 old, *ot arxiod in ?v*rj reauee1; a Ian. a fast tut eller; not afraid of anything-, , ertiuid ttake a spleudid family boese. Hold for want of Inquire at No. 9 >lal>*? avenue, ne.ir KulVt. avenue, Brooklyn* I JJHJB SALK-A U'IRSB. WAi1t)N AMU UABXK83, T1IM I r propelty ut ? *eii!l-m^i. to f.uniua. The Hor?e W? I' a bn^ht buy, lft>a haii<t* hltli, wiuikI 'ud kfu'i, a very airlmb 4ri? rr. and wvi n year* old. The Wtcoti ' one of" Duboia' b^at make: but little need 1 he llarne<M -Okie by Utbeon, all V whkh must !>?' X'ld before I'ueeiUy oeit. Also, a very Ut<'0 | &mpe Harut -s, made by niuuu innb \laii. three very (loo IFfc.v maU'h or kinple lloreea. juat fr.M? the ,-omry. Apply at *>'eit T? -nity *?vi-uth etreet, hetwnnu RmbUi and Ninth i .a. OU PAI.B?A IIR*T CLASS RXrRKSS WAOOW, but little n?-d. Th'a U i rare rha ice, the owner havlnii one on nf t'l* I.nal.it se. Apply U. JKHKMIAU J. Bl'ROKlt, fiy l trht avetitte. T.-10B 8ALE?A THESTNUT 80BKR1? PONT Bl'ILT r Home. rV it 14 kar.dj hlah. mund. kl.it. and without | fniilt or hirmitb baa h^n ira.ne.1 bv l>?nrnw for alady'f i iid'e b ir*. Sold lor no f..ult A Jdi 'u <im>. K. Tbonuiaou, 1\? U . ?t s?ra.ii!?>. nlh -t ...I fV.K MLB?A VII 1 HTU.l.-ll B*V HOML WIlANW) hi|.'h. h<t?ocn * ri>n and yrar* old, an.J waxmiit*<l onrri and llnd 'n Higl#' <? aon|il?- h?rnrtM, and can trot hi or') WUl Im-ai U h ?p aa lb* owiwr ? die etty. au t r ??cn a* f!nr.l?l'? S?-w York !**!? fltabji;, <vjrnt.r S!xU? avet w i nd f orty ibir J ati'-al. FOP SALE-A HVWOW n\T CARRUOll HORNB. ?vph \< ?rs ..lii, h.i.ulu tiyh, rrrr ?,)irti<*.|, u u xnrlM* a.id kind; a Indjr -nil drtv* Mm; ? |fo.?| iinvrllrr and sound. I will b" a?'M clwap or will tr*4Vf.'r: two Mat c;?rru?r? iimJ doubm harm ?a, Apply to ll<'iiKitTVN ll.l.lh, Xt TUrd ?Ue?t. ' WUUamaburu. FOR SAI K-T1IRKK VEKV KAHT TR<>lTT*n IIORSKIP, i:>', ha-.d 4 hlvh. ynur?, aonort ai d kind In alng ? or dttubhi harcoia. ?!? r> ]),.! n| very ?ij Imh biun o "ai ri mo liitr* a, 1ft hand* ;i I;.i tin fa ?ti, rt(|hl fr >m ik? KtiW of Main*. liui'ilr* * at ft-* i old atrerl TjH |R KAl.K ? A* KX<I.U.K>T I IV KKY M Abl.K. WITH J rntirc atook and lc ia?. ' > a'> I 'i Yorkville. (' .Dalai* ut I rlcht llorf<*a, tfai-r* t 'nrrt?xra W?<ioa, n-retl HW Igha, I Harm s< Xr. TVrma a?r?i'at>l6 and rnotura*. Aui Iy u> KM H A AVa' TVRfi, So. 11 Kaat hrmdw ly. l^l.Y JThrrS.-NpTIt K TO 8U>DI.hRi? AND C\R*F..V ? P A. KK ANrK la r.???T mnnula<liir'ii? a aiinrri'ir Kl7 N?', n.arufa. I'-.ri'i! t?y a paien ma'WMi. a id 1* l*tt?? and . h?wp?>F Ih'i. trrr bafnr* ofl>r?d In tbt? n ark ' Whonmlo "*2"/ Irarftl), (JT tl fafc.'1-y. Si# WIm IMty 4ltk a-'oM. A I Inir.ncer will be de ut wit.: in l 4 law may ?lu<*tl. a. franc*. SHKT! a\prn* km _wMtrrn, onk or two. at* iff*. Atlng ago. * *, onlor, ?r???In inch?a?moA pri ?, wkich aiw lis lnw. tli-ia. J. Ucillri. hot 1.4CJ nn?r Tcrli Pom Ara. SAOni K HORSK ron NAI h?FTNB DAPPI.K .JRAT; rol! m?Tvi and ttl' liinjn hijib. ?rry My lb and <Ma? udar Um tad lie. ?ii> twill bntki) U> nN Kihwh, ymitiff t nu ?-uod Illi 'S. n.AI' K. Nrw Vurk T?U?n*J?, i lilktilOM, irm-r of Thirty ninth aiiwt S1Y1.IMI H'iRSKj- l'lkU!.K. < I * in?i? bluck i.in# )eirar>ld. w?"l fnulrh-?!, ln4 In iS or lr?a ?ct?rl?-r; WO I'ta fhwh; h i.jbl IS;, hi-i I*. < . u .ir Iji.'. j u..it.-n-il ?bliit I iiv'Kiuitiy Mar', can ir i 11. 2 H< toso'f'or. fl*"* yan ttl I: *< ) Dm 'n rb, h< Igt.t Uv? h*i?!? tin" pair irnl -K'i i imi y || rm; I.UMI l*>? Mrk; -.1 v. jh 'iil.li'itM l??, h?Mt <mr ri.rxtnni llortt-. t**i M !*"1 !'v lfcjt^oa. eail Uu4ial_li. >11 ll>e ?!xn<- It no* aiV thr (tr it rtf f?.f [hwil unit fT ait aittuti .ml bMui> ?r?> inanrpraari) b> an* U th? l.'im? l ?t.a?* Kur further loimuiiw ? iy ui PaKm >.s a ?(>.. uff lna? a.r?rt. l>.|fnr.l *aa Thk wnxunwx trflttih<i r?'?* ulat fa.ji.r ui i I'.il' ? 'lh ') \r* Mini aul k .id 14. Iiau>i? Ki_'h; fUliftnflMi >-an tr<>t .? I 40 and uifatbr* ta frfr. a* ladi-V a <ddi? h?ir???or?? a p taint dr rtw loan. vh?v at* tMMBr*11. ml art Tat!} or child all dilf lb*ai; *?|IJ ' aynfcl.ny 11 II. I.KEIM A ?'?>.. .ui 1 <f*.at, Juti #. ai 12 o'aiooii, in traui iVIr aiorr 23 Nnvau ?trftC ftCkiUU. AVfliM . ^ * 1?nT?-VlATK1S. ATIKMTIOX.-TIIR T!flTIATTO?r rrti ij of thn 1ft York -Mi k!uy? rV H-ues ?|rnt *0'1 Pr 4e .'4 VDtou phu'l b? <W? rt ;Ur? on \r.l ?'i-r ,lm? 11, lm?> JOHN H W4KD, Trt+LUi. . Jon* "Wrhrf C1A1TIO*.-1 UKUI roRHIl? A*T FIPWOK* NB. > ft*. i II..- r t r nO in r.g a mjf ?<-coiu>t, Ml I WtU >4 b? nawMbu (or Kilt d?U IH. t?-r? n?i1? OKAnurif l. Koiri T?mi IMHOW. /^FNTRU. P**< ? WCTNV.-PRUHnyn TlflTTtKO \ ' ;hr IVr* ~?n t nd rvn???i n .h nr wulwint di iter*, v.*. ?t?n or ?d II* hnr? *. for im? dol. ?r .in hrur. Hi drive T 'ho r?rk. by oiling ?t iha i lvi* tarn*) fifty, in <h Mr i*t tiki KluJl li u)n ? l? lh? ' > Us ?Mltr*H'"?. l'.ifl *! mfcd Siiitk t.riiiK- r* Il'.p In fnm? of iV door; ?l??h iiniir nn n Ir w <> h|. ** ? eft Jf t?>o-1o"< ?>r m?l f-q tlir i'*ik Ptttlii* nnii ' i. 1 'J** norxi<u>Jis <ONMMClAL niKt.io rcom* WIU, r.' M'rn for b?ato?M (?i V Utr >h ioat.( M lit U?r?n*rd ?li?l T K.TIKK UX I'llOtOtiRArilV FCIUO?OK KTSDAY ii aominr. Julf P, at 10}. ?r ; ? k, 'be PdMrlwia Ji ((till* IV) v. *p. . r." ir [rf ?m ?rr??t. Mrfw a?conii>%nl?.| by III i. lntUntji uildr*?*<*d 10 A? *? ' W' Tb<? pu to U"i united T igron dkai.f.rs' ?kkti?i-?nr Kvni.n nr-cr1 i fa( n uk Md?r Trr* n-iilrr*1 r.rtf, wltk-S <* |..?4l in" I n? XI'. io? if 1?"' n.ih"i?'b .M*r, win be .v.,i u Ok-Ilu." K*r, ildiHlWr ?ir-et ou Tietd.r *>en inc. J'Ly IU, Bl JO CIOCC P ff. rrratd m S. M. MATfUtAf, T??rr?Mtt>t O. A. R?r?rriinf **rr-mij MAfOI.fi -THK MKMIlFRi* i.K I'YUt'H fcODnK. * ?. ** r. Mi *. M , ?i* | ?'U< Ur'r r?|iiu> ?ii?n . tho r??ui*r nwi i-j hr fe Wlm M ikI ij- rnun], 'nljr 9. Mu* I ?t?.l . H will h? Ua> Hit rtier. li. H MII.!.1 kKN, W VT Tl, W *ir'r.:p, Rkt?v ry. V?'TI< TTo prrt*?r)...M? d? ?m in flmr.uXa *nd >11 wh-T I m ?v r? u<rro ? Th" MuliimiiM, h??n>? p?Ui.l*<< |>ta Hwi Torfli for ntaht ui?"?>alr>na, brr*.|j/ t ir> nnUro In rik?u'ir.ic. tanrt >4 flini'irka arvl Mh- n U it fail will |.ra?Ki?? all rr. i?Hi? m kmc. or u?!?* tl?? uni>m iimjo ai?1 >i 1 > j luBiwlf or |ii? i(f?l ai?t in <li .i?wa ni'tfrt bat? liit tiajg mirk awl talc < <-m?ui riw 'j ih?re?. IMA AC Ji> aav T Ott, Jul/ 1, MX) F'1??'a P*Wnt R ? *? , R/wrn/i CatvO**, 9 --j L4fhi?. aid ?<ff* i1> ? rlr't-m A Vlr?? .*)< , fyr iai?J or ??i? nw, Hi ay be bad at abort imiI-*. hy -< towurw i.foiK-it; U~f>tJCT. ___ Ni> V V aid Ma lan? jr. T. STK aWIKIW AKD CTTUFJfH ARK IKVITKH fO VT?Tr ih. r?m? * 'h? *m?- '"*n Uvllght Irnirn" ' K<n y-# and 14 i aMl near Hi?*dw?jr. wh?r- iko larna r%* fp*raiii? aad otl>?r lm?r-mum am <y?n aod fret'? Tf. mr*nnm n.rn-Tnr %tr*nrm or tit* . nhnvf *)j ?r? w> J.i? ,j? ji-ur >, 'Jm Wt? toil., ?? S o'rlnrk P. *.. ?t *r P?tn- k F vdii -ipimr of Fori* tm atrart ?r< Kri-nnd ?rfrn?, to n't-iwt lb# fimoral M th?*r Mutb** m*ir l*r. Mr. Jolin Hj <* Utr at kT'W ?no rrrrr, fTHIt FKVK*A?. 00**11 trwi APPOI5TBD to <ML1 fcrt (tthMTMJoo* f?r the r?l?el V Wllitaua r?fOWT. mkJ U ntk*m ? I u ?\* i 4Mimu? o( c>t,trlb<n?M. to Mfti 1 ft iinai l(lt-?r?(?n fUU, Frtsee ?? "*> (* *ood?j ik0 tfh ui?i . m? o'cJ6ek. _ . * < HI* H. OOU.IIW. WIWK^AlfP CHAMPAUNK O* OKAttOHT, D*awn FROM ni.vM uwro fOUFT*. till* win* ta w?rr?nl?3M^ 5? <4^^I" M^SSSi ^SSSSS^SS&S '"SSfeiw

Bu sayıdan diğer sayfalar: