2 Ağustos 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 9

2 Ağustos 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

? UtTPATtOUg W * *TEIV-FEmi.K?. A LA?\ W MIMA* Ul VK THK HnwroK KK? KKKM''KH j\ antnotumc wr and tlilMt, wi~li?n * ?t .*11.11) m bou?? fc??|M-r In h gw>t\imil. 1 fnuitlv RrftnonM nmftriMl *J4r-?* < . W ., ho* 25, (iMMVt, II T. ? Torvfl I a?Y ?ra<iRm TO OHTA!* V kttt *TWN J\ in ?u r* r iiaprima: v i<naio*ntnn or it u*ixUat ?poo *u UMtli.i. nii' i ; 1 \lw iVV rVr >1 liiu.rn) Ariww'ahi.k w*NT-? A ?THA*lON \? --v| ?aitir?a 1 i.>y? r?f#r<?o ( froui Ust ?l ** ?'?u b? IM'l>n fnr ??... 1?y? i ? .? (Uh ?v. A *",' Vu WOMXS, WITH A rKfHH (IRK '"'r X1 mlft, ?i?kc? i nitMi;<na w w?i < .. ? n. ... . ? oiki'. i au tH' won M I79 t.?v a.I ?t., Lh'.r i :W*w. AWITUATJO!* WANTKn-UY V TOfJf'J WilVIV, as cteiuibrrma J an.) wai ?r. b<-? of city reiersuoj ? ?U f*oi 9 to 5 a-. JSS His" icr AIAI>Y, WHO I'KRFK'TI.Y UKDBftfcTANIM THK iiUu.'TV *1 <1 .1r?4>.iiiKklu? hii-Unrmi, al?> U?? iu-?WK j? J k y? imf girla' rloihlt;*, ? >il 1 uk. In aror* mil ut w>r* kj tli' ray, *v.-k or uiouib. Apply u U'i HaanUWn av., bi?ok!yu, ne?r th? ferry. ANFAMILY WIKHING V FIRST n *ss UKRMAN rrvitai in I. *i- 1 < 1 my capacity. oaubaarol mil oy at 4rratUil! U. II., l"i l,tWl IViai .tfiee. , w. A M IL'ATION WaHTKO?BY A Rmf*ROTABt.R .A 3>1 unn <ir u. in ifirl, i" ''AH4 "f I'hlldrtm nod dopltin 11 in . *iy. ? 'i "'f"""*-'? *. "uly good tiuuUc* imjui ? all i.j iwj .?> ai !* \. ?st 3<i!i ?L, third (tw. a v j i > . Mil- SH 'Ohb WIHli"8 TO l?) THK UOi'SK* m?'! i mliy; 1> * |i?>d plala c .ok. au nxmllnnt waabei- and ?urt b?? iw>? >*arV rrf rcncc fnmi her b?t ?w ? i.l h:.7- Htlbtiry at., oetwoen l*tiu.-' and HouaUiu. So > int v < ii-v 1 apyi/. a HKAl.THY AND HKSKK. F A HI .'J Y> I'NO WOM Of A '>' lei i ? uv..m im w*v di??i a g.ud iamIIv; <1 tan ? ^j?? wmk? <i*l rail ou or Mtdromi K W, tur m we-'k, >s * eai ItKb nt. ASTTfATloN W^TKn- IIV AN VN<1l.I*!l WOMAN, li private family; 's a ^oot conk and hnk-jr, 1 a DMirt. nrfU nl ?;i?h?"r > nd Irouor, hi* tlw< ' t?t'if fly e? f<>r bom-my, iithrlnU and r??i> Mthililr. ?*ui be fffl tn tti?? fancy ? or* Mnwd do ir i >m XM * SM 7vb ??. * V I Mi WIIk W li A M. KXf * KIKX'KK IN H<)1 -K Jb. kr'ptaf, ti 4'?muii V> rlTr I an ?rranK?m?nt W'lh ??>ro?i ?w?l>?ut.lv p?rtie? *itto?r a* b >ua> k^'ner nr ui t?k" the H'w from the jitrafiit m '"ipanu., ?'ih ;h? furniture, anJ b>>ai'd *rum :f1l<?r P*rtl?I pa> merit >nr '?e r?nt. Vddrean, lor Ibree da) a, Mra. M. A. titerena, Herald afli?e. Abks? i:?TA?i.K ami. wishes * itcation lautidr*M; wrxi'd f?- w-lfru! to iuw'w In the rt-in hw* >rk Imi',.red . , .j ii N I', i*. ?> ih o?n?r of C:-r oat ..tid W.Uou ,tby at., Bruouya, for two day AOKFMt* OIRT. NOT Ml. II *. QIAIKTKD WrTH th'- K r i h ! iiriiujo v afc.-a u aKiiati-.ii in tn * titer. *au lam, mi: i, fonnlfw,ttuftiwl Abkfpkn abi k woman wamh \ HITUATION to y : .'r?l h<nia?w?rk in a prl ? ? family. bfltng i lira* mtf w%*h?T ?rd lr n.T an ! i Mp '.'i>r?k, h * no objection n a Mirn-r h ise. Hr?t >| ?-U.> rolerem* Iron her tea* i it.' * <VI r>?r !* j fiuy* it 2a M 'liro* hi., bntwacu 1 'atkar'.n^ it<d Marktt AITIOJH VASTID B1 * IVrKnTAIt-lcnt, .a < : .tr.' r-ma' ! and to a*?!?i ui J?? waahux and lr-nln?; ba ii<? * tn .|?* hiinaawrk for a ?nal fair.ily, or plain ??.i> h.? :t- ' h' ?'f ritv rel^rt^! ?. <'?i! !' * .li>a at 111 ??at IMl ??.,ttoar*'h II , i i the re.ir, Ml R] 1 flour, fl || raom ARHCKITMII.K * aKHIKII WOMAN W*>T-< 4?I<u-tn, ? kti i.urw, hix in o?j?<*U"n u> travel. H?*rt f ry nlcr'<iM ?ivea. Call at V7 Wrat Uoml ia ?t., for two nun 1: AWKt4'H GTRI. WANTS A PI.At'R, Ti> Do PLAIN confcln* * ickniK i?td ir-jc'cit. Apiily i.t M Ttrner stret, oar ?rmn AS1TI \YION WANTRI??BY A WOMAN. AH COOK or todo wmhlnif ?t:1 .r-i.la*. or ?? c'jsmtw -nuild and w?IWr, no <>!> ? :>m : > doo >an?>? i*ln a aval! prtvatu fami iw. ur to ;:o ? h.m dltii.incf In 'Jw country, fail at LM W?rt wk >i , lor lw> data. AKkNPKaTAlU.K Kl i KKl.V WOMAN WANfU A SIT i? lion ad rut* ? itil> r (Uiii Irouer. St * can xtatfOKt >3 Park at AKKH'K- r.ABI.K YOUNG WOMAN WANTS A ?ITUAti' Il ka * I.ur?>". I'm be *?;rn forlno Jaja ul Jvl MoU t a>-rond floor l>w't n?m AHTlATlo* WiNTkli-IIY A KKSPBCTA81JS oiihk f\r:. chanit htbihM waitr-ae. Apply ?t(Si fWixl* "1., ill' 'Uljn. Uuml raltltamii. ASlTl' <T10V v \ NTKI>?HY A RFSPKCT UU.K YOVN<> woiu*i?, ti do lb* ra?>kUi?t. waaMm nod trnutng of a paiall prx>'< only; ti u h??t HI rr v ? fin a for too I VM ut til Aai at , beinreu Uh and ilk ava.. Iron impimi. Ayocno lahy wants a situation as hoisk k?. n?-r . inpetenl. nooM ttka :oau?nd a Irui.imn* or qu ' wii?r.. i Appl) it iVi 10th av., near *th ?t. A? M KSR?WANTKIt, A SITt'ATION IS KI RSR, 1 v a rfm**''l.v?4 1 w 4ri'i11 wbo > ibor >'n,hl< not-p^'nt to ?kA lh<' nr.' cbftrge >f KM III!.' -In 111 in lilrtb t'?n Iw mrs i<<r ? frw at her iirtwi.' "inplojer'a. lnnk ai ii;<j relfit, 2! ' Mknt.bct ait., Hrooblyu. AH> -ff.i T A Itl.R YOtJXil Wt'VUS W\NTS A SITt'V km in ft prt\..i<" I'tmiI!? m .?k, J* ? '*?t lauudrrm; h ut (r?--i iijr n (.Ttii.o. Call Ull ? *hi? I ithRWeatlMi ti, uuu m**. Antrum**?* ELR WF.IS1I WOMAN WI<*HR8 A BI1T A*o ar < &. i? ?ii linker h?? iki >hj' i'U?u to ?? in in w KaiiiiK -> - i r iiIiik, <ir M Jo 'he roiktox. of .1 >u ill pn. iif :,uiiii,i. > kji a*. '?i 7 h iv , between XU ki< 1 X<t kU. i bi shkitain f vnrxa airi. want# a stttaJ\ tw.raa. " It * i b r nr.il if r ,n a prtva o family. ijol di) nfer>:i<M i *l m tU Vrm IM i 4 sin- iiiuv vantkiwhy \ wiimiw w ?m ki. t?> t k? "?r? of chiittivu ?r i? <l i rt <irk. i .til at 1 *0 W?*t -inh ?t J \M V * k I N<; IN lU I1> IIK *.VI IIW -I.AWKH MP l<'?irin 1 . nil"'- I II.I n by lh? day Will pl*aKff mil *! r k ti?? Mi. >, ,| \V - T7tb ?i t'?n opTnU" on Wtw.-,..r AWiUik'l ar Aiug ut, rh'iif. Kim claaa refrri-n-i llin. |ior?un:ru h siti atjon w \k-if.i?-hy an *mt J1 rt'an ?< >* U'v of nn 1.1 <?. n> i?i . fltonalo i It *i? oi ?l.il.trrli h?K f i-Jiy rrlei'i ll:t'tflvcu. l'l?J. al 111 M*- U IfR* W It.- .Jf W ANT 4 S'CH IVIJ Itr WI/Kiri.FB .? J*l a marhv V ?. . i!m ?-lt> ami a?..i..i y, .''nuj,?i..|ii far?i..b^J; tnv.r irti.w ? * n'n. >i It.", WIUUV 44.1 ?.. over IIllrp SI trVn. CITfATirx ffAVT'li Itr t YfH'Ktl ?">?** AS t - ?l i ? I ' n?r In a ?m .'I y.1 l? 'y. i't to .' b i.*. -* b a >d r.-'Krrn'v t*.m l?<r laat ?.|?.-- ""all k C' ?t , I a j Iivmi irv>m tba wmer ut Ilk k* ?l, llr .ik^iu CiTUATlON V. ANTKIV-HV \ ToVWd TO ??? b. w b -wl Ir ti or li b i .1 wiii.;; " w rvlT?o ' 4VII .t 19 'VI *L, b?-i? < ? Mca.1 >w kO'1 i.ki iLni Hu'i km, f HKO.l jr* Sltl Vtl >.\x ? NTFO-IT TWO BRtCRiTARMS rmmlmm *. - ?. mm u? * > <i .*?* mhI imu*r hi T'tki* f?it>' y lyi'ls^rmrkm '?m ij ui4 ?. 'm>. rr** ? ' ?ruikki a1 I ? uiKtiriw i'h.1 for moiliji.l liii 1..^. Mill N RITt \ I I v wwtmi-bt a cinrw-iiimliok wih? _ " on ii!? nr l"r?fc?M? rr#r? I>r?n*b o* r v.b.r j b?* o > IMm1" i K " "f In (ii *lxirt ilMtac. e In th<] d u Ir; <'? ut H M. 'i. iuk t r< ?i"n w a>tki?-ijt a TuCNU wum\n. ki r?? I ' |p i m<ll p>lT.!i? fnirl'. U ? irmit ' |>Ik r ??b kikI r?u> ? i?h?' hi d lr>?rr "lUJ prrf?r to 4-t r? m k *.i t 'in k-lrr 'b-" *> : "if r?'> r?rt a if ....^,.?,l A , !.i| ...at t. V" (T'liv H '.VKH IV * . v"l : Vui v.; ? ?n?" ii rli r* I nMu -r >b<ak*r w- 1 .1.1 I lu r1*1 fkll tt ^ Wm J*k t *?! (, Irtlr a., lur l?u Sll. VT1< * W\MRI> HY TWO RMPC<TAHLB ; \ .* i , *t>> ?r? <* k? *'v< |r ? ' % ?'?!1 fn* I ? Altfl 10 Raai Kt*? ?tj r(> tltiml 1U-???|'T r?f.Trjor. \i ASTrc* hr \ Rwrrnm.K K*au*ti wo*\w, ?? ? ?i ?. ..j? t. d.' i h? I -r*.trk. b-w Q> i ;m I.M t?> U- *. . .Ik r r.-B C? . ?wu fix tkree <U}k *> ltd FH \ * *C, lu? ' r. up ?L> r? \i w; i T * V>; N?I i mr. \ hiti-ITM* i* i W? . . i n Ki V"ik 'i Kn*'i!i. %uv i^rt nf .%* i f 1 ' ' II. 'i?J wr i-\ r?rur? <" '. ? in >* ^ I".. in ?-ru a Ur ?. *| (\j k( it* ilrl I n at. 8- ? '?. U' ' v :i>-m * p.r-rr<*T?m k ah?;t TT .. v r ri p., !. H'ANfP- HT A I'KsVK.TABt.r T<K**0 Wf>*AX, ?? i ? i a.) 0 mtrm L k or i-4? u> '<? r*. ?HJ ??f*r?nr? ?m a fw l?o <Uj? u 111* fcw>l |M ?L l?|?ln tt A* Mar}'' ??'4M l> * MU'AVl"*. IITIA VOl Vil <?IKI.,T<) PO f ? il, pr V Ii I. ?-??* 'lid I lilt IT. i., iU.r.1 : nr. L? ? r it. 1\ * ?>. i? .. K'TI'ATTox. HT A ffi'Vvw \?mrr f * t- uwn 11 hltnf: I at a Uin ? us 'iv.aa ?.t ' ?ji I* - f-IW if ??* > ii \Mrn IT A K*HPWOTA?l* ^?T' ii *"*** T? - 1 *; 11 to C. * M'-. ?!.? I. <m I ?... !?. ?-? rfTJ&illr!" . W .t ?r? i* *U?-? A?<> j | Um, lMr>l dwm. I .< k r*m!k?tn%.' * *"* Ufa km v A fl ? ? ? >, * * i f-rr . r , 1 I . %mA ' in-i rir??? Tt i ? ? t\f r*f*n m* tie-,. IV i kt *(k J Unwn?*t, H..u -ri.. P< b l\ 4I>'1 _____ \\i i vfi,r?r: ht t v- t?t wo*?* u ' ft ( r~1 n1 W1 * If J t( f irn~ ' U* , rr>~ \ rfATio*. bt * i'R??rr-r ?w,r mo. 1 t??*?nl wi? mm ?n m i h vms*'n*l ! In wfUtnf In ) lr ?? Nrw1 lt"? '! ? M <'\) r?'?r? Ifrfiirr I lr? ??? - ' \ i * , wnw <* BilU*, l*r *ii Ik" pl \ia>? alx^. M-wrvj.-v ?rrcArto*. ht AV nntRTKivfTn 11 t IMlrri* MBf! hM Klphwrlt l? i? kl ? ?n 1 ( ?tvrif?Mt 'ff? U- f U*t pi ? U?l?'?n[c K *i ;l? m l?Ui'iil> ?i <1 M ?if? _ __________ 11'A>r>Tv \ ?nt VTt >11. 4T A TOt'Ril OIRT., tf . Vtr?? .? ? l: I In I M* 'W "iiotli i Api't) ti t?r pfvul lilJJl , m . ??r >* ?t W~ Airrrn-Bv a RK->?*K( Tkm.?;oTRi., a srrr attoi* mi ^>p?* rny: ?i>ni r,w , r ->rr*4, Iwa l??l <>: ci.> irnmn l'?u for twr. iUr? ?. I3*i WmMUH rr??l. -tir*nKr?-?r a rikpw i tpu Torjro mnt. a i 11 Hit .! -1 V 1 ?iv,.r?r-* Inniur.. i. rfrp-1 C?l! *\ tv? K J I ?rry Mr***, nm flonr, frow row. j WA *TK I >? % srir *TI"N BT A RKSI'*' T ? : ?> J ' h im ' <?? <?r4r*n, or ? ?(? m in* i>r, ?t. mrlli, wnnM h?.? r>o ?hfrr\tm i.. ( . (fcvi dW?i?r?? In tb* i-wmi. . f ?? r?l r? > . i.i i r?o U- ? M > 111 ? i.uw , kk M II' vfTTfl- A Hlt'ATIMW, HT A BW"PKTAIH.l > II ffn .* ?. n?r> iitvil MM ixtrrfrfM, nr rti*mh?r- < liiftHl ?n<l ?r?ir ?!?? ? tm m??ll prt??i? , h*? tki o?>,w l*r- u^rrl, ?id tw ? | rrfatMct. Cfei M o* ttddrtw (<lf ' i> V><"; ??? ? t N SIT*JATIO*H WAHTBDwin rmv- Hv * k k.- -r. m k <i ku I *V km aa duun'>?rm?id ...J ? *. VISShl. i Ko-iio J* ?uuuir>. a; ply far t?. a?y* ''*> T1/A1ITKP-BY 4 KKP?JTiB^ *0''N*J \ " W rl h i n ? . '*1 **> ?"J ^ 1 r*l# \ ? * ?i ? '* .?rrm * j Uyaktkd?hv * ?r r* rtBtiloww wo*^. * 1 ' .'it, mI?m i> iJI' t*r?uunU oo?h Krmeta ?nt? Kn; t- . ! ,,,? i|j!>t- ?>? ? v?t nttrfw. Ai/Dly <>t ?,' 1 v, . ,?.tii J. i aua ill ?i., *<?<ju4 Ouur. fr >ul ruoui. UMWTKT* * SIXITATlON, BY K BRSPffcrTA ?1,F. JfO- ' nun. * i<r? .-law 'itwylrtiMi ?hn M a tret r*)m v? i. t I ami 'n>T?>, Hfd run ?lv? lb? l.*?t <J< ctly rnferwnom. ?t*h -r ".iv i or oniii'r-y. Cull ?l?(i) ? 6:h *L, b^lwweo lb? Bowoty ..ml Al ?w'" I Tl' *NTBIV-A SITU ATI OS TO 1)0 OKNKBA HOC 80 ' ' * rv iii a mall virlvti-family, Ur?t of aty rerert iota. Ai ly ?l fcol VI v ecirt WAVTKD? A nTI'ATTON (IV K BBflPRCTABI.R WO. man. iHgood- i e lui m r*.g?- ui demUiiiU !>nr bun 1 uvin 'J>urn ..phly; ottu KtTr the twit f ctly referaure* trim tt?r > IjMkt p!uc?. Inu btf urn or lvv? <lay* iu WPfcillo It, b?" ?v(*n . D:iit au?l lUjl.rj, Brooklyn. TV IKTHWi 81TI ATlON, HV A YOl'NO WOMAN, TO tt (to geii^riil b< .K 'wrfcln it tuutll i>rivuja l tmlly; ?;uo4 Kliffhcr ('.ill f..r OS l*hi,L.i. - jir.hiVh n. Y\ Ul U Bt \ i: 1 - r r TiBLK KS t. lHll W (MAN, | WW u ailu.iti.ni Ui do rb .uitwr.-. 01 k btn ik> ohjee'.t n to Ira i *?** with ?ain.?)l un.ly Can br -wen for three d-vya M 14.S I KiUUiii liroukljn, urn floor, up auira. xjlta n t k h- by a ktkon.1 hru.tiiy wowan, a ww ?it kk vet nr.rso, hH* no bjwtion to k >la^ 10 ? I country. UU] >1:101 at 196 W?t lytb (t, wiciud .ujjr, IlMlt h''lM. I Tl'ANIKn - A Ml!V\itO>, ill * tition t'OnK; V ff iir?-l '-law .. it iii'1 p at.y -ock, il'i.lerata ia-ie'liea. i ' " ?. *?n.e t ; ii o f, ion ti .1 Ami "lmis hoanflnir hcat? I i>r t > ,*> u> the nm'ry Beat of ity r?f*fou<#. Gftljfuf two day a -it ,"J jih at, n? it 11 a*. ii' a viki>? a mtiutton. by v rksprota^lr ?? rn :i ( vcrnnn, mii.ol rint in ft ?nn*.l prlraie finally, rVi uDitiratnaJ* hakim' uid ra?'rv of ril kin's; would *o it ui it - ? . ? :u mo oouuiry. Cail ui he' present emplo ,?r'a, 3J"?tJ4h?t tl'.A ntki>?A f ITT' ATH >N Art rOOK. KITHKR IN ww a b 'cl t t prK-ile K*-nU?tn?> a Vitrdin* houae or in r?tj. rai ; ii< 'bretl )b to U" a abort Ji.ta'tcn ,u thr ci iiitrv; g,i>.-ar?;i b' r ; Uot-. B?? ity inference. OU1 at i7 1 rr.uoe ?t , >n'' block from Us-i Bowrry. at antio?by rkfpkctable tou)f?j uirl,, wtttt If ? < I t> fermi--, ? - ina'ton ti do 'uinob'r work iiod ] uke luri- oi . :.j. rem. Cau be seou it HO Adeiytl at., earner Of PllltOD AV. iji'avtwp-hy a nrvt < i.ahr owk. wno pkr WW t-c'.iy 'indemtanda V.-tr tm*i- "Jtin a I i 4 h.-an<'has; ota | Utm rvui }e 11>-4 f all dea.xiptlcmi imd "Irving- *!*> a bead ' Uundreaa, f?i ' ( t?Vi ir cb*ri4 f my pUu* In N?*w York, wanla ^ ^.iaue; c>j>>k li.?a tim beat of r -!>rfn ? lor Ai? )?af|. l.iUtiJrr.-:< h >a i-i-n-n.-e I r t . u .vtarsi h ji?l ur r^-titu rai>'. ? all rnmi) to 4 at 12 Ainuy pi*-1", iu tb ) store, d^wo 1/ANTKIk?KY A . TAlil.k < IKI? A SITUATION f? : 1 d>M>batu,x>rw?ik ?u<l plain a??ui4. or bouwiwork. In ama!)'a i ll? ??'M rt?? ,tn 1! UV) ?d.-r'U ?t. jruerof Ku. 'ii a? , lir toklyu, n kk) i?ft*r>*ii o k'v * ? fv* anl?l)-r<>r \ vk\t, r>^pk<tabi.k woua*. a ww a tv ?'l > "j 1 I" .:"n? ?' h' <rk, or aa liuiDdiw; would g . <n tlr < ,i try nu-b >f an ohj?i n aa a 1 <r inuent iHwulcu. <?)? 71 r tit. n a'Itronklyn. ti kT v k'. wavtkd, isV a MOM marrtv'.i> WW wnun. > >i .iti.iuja* n't u u-ae In a prl.tuj lamJy. 1 Ch'I at 1.(7 ia' av , coi i.cr of ihh hi IIBLP \V A VTKD?.M ALM. ALl. RKSKlttlAM1.K MKN rtKKKIMu SITL'ATIONrt, A? lfrka. H>okkwpf a. Por'cra, Bartn?r'r*, I Ac , ah >uld apply at !'.? (path's Merrhaula' t'loika'flo^Wtry | oflli'.- TH Unv .lway. Mooninm aal m In a-1riui'*<j. R?fer>rix? to tirat nlaa* >"? ?. Appiuania by mti! m iat ucl iae two (tain 1 a K"? a'ni?b>-i| l-<Vi UKiRa W!,(S>i. Hn.?L AVul Mi Ma>, IliVIAU PKOJt $W TO ?75 IN I'm-h. ran 11? ***i #1 lj a c.i ai and P1'iuitn<*ui puaiilcxi Ui a bit*mt'ai !><at will pay a lit ral aaiary, l v npiil>liijc .0 Jay, fi in ii :-j s o'ciixk, lo uhuuuvuux A ' " *- ltafi IL. N. V. C10A<"HM AN WANTKH ? A fINOI.R MAN, STE.IPT, J h?J.urtrloii*, ?>b?r, nn t vho un If-mtanda weU fb" ure of t bcraai. Apply kiT S. Young, 141 Pu-ton M. Drl'u clkrk w antei??onf, who hah had long eipwie-.H w ill Ow rltr r?Lj1 lrn<l? none but a (Incir r ! m o need apply; Wat nf T?'' rfncfl ri>iiulr>M from hi4 latl ? 1 employers fall at M #e? Sd at, at p. M.. for ihrn* daya F. P KAHI.K. , 1\m u ii.rit*. "Mi r.ir>i iui nu v\i, Ai" ) rti?u ii< id >?w York rl'y bna'nma iuj t.nd u nlliaUoo j by apply u(r at I'll Hroudway, rori.tr 2J.1 *1 I ~ ??? DRl'U I.KRK ?W i.VTFU. A BuV TO LtARlfTHI druf'iuai ??. iu * ??orr r?\r the cily Oi:ek?\li'K? nr rtixwi r ih? V mi m piel?rriL Apply M mo contT )f : k\ . *oc M m. dvtlotiii*t .t oo., rrnumfna. t*> Pj Ji hu n>l*rn>|rin)a'nl lnjruiiu wmof raap^'mly lonlitaln >11 ri' its t?i lli?*ir 111 -lr*U'<l nauditrd work*. Apt > -i J?n l 12 A St, for two daya I GROOM WASTKO-A BV \U. MAI*; KNULWHM VN preferred. Apply to B.t?ttcr A Unlaw la, 7m? {(roadway V)ltKFON4 WI?HIN?i RIT1 ATlOMfl AS BOOBIHflH, A ./BT.fn, L.ruir*. kc., will b? 10 atrli hy apply In Vk < >H?'? I F.R A I'd, M Rranlwny, Imi k <Mi.r*i.c *. ' Mi I luii'n tii'l ur ? ?upi iinl wlih R mil U<-!;? frc; of ] l.* il#*j n fcli ild ' nc. ? n tUmp, | TynRIKR WAJtTP.P.-A MAN WHO JUS IUI) KVPK X i In paikln* |Mkl) III n ilry noM Jo6llil| lio'iaA m?y ?dilrra? with n I crt u * -, bo* .l.ofll font odlct). ^Al.OMKX WANTED.?ONK OR TWO HALKrtMKN t~ , . ah t tlm?> trada In fancy e uli. binary, < ,t rr^.y uc?U:>l wttit t>> aJUreaalb^ A. B. A t*, i j bo* IJV llrtald uktti SAI.K?M4* WVNTKl>-I* A WHOI.CHAUt l?RY .?'? ?t if. "i ? '! muicd H.ib Ibeeaab tradn. Allies < Nt'aaoi ?. I* ? 751 P'i"t hOii"?. 1*> ARTIST* WAJITKO A FIRST CLASH PORTRAIT paM i- r hi p?mt ph iiocntpha oa ennraaa. To ibo n*ht n.ii it i.' nl : .ry ? III be o? 1. Addrvw Ph tocmphr, oar# i* Hnlnii* Hn tb A Hnyd "I l hatnb?r? Mrvct, ntnUigf i v Iterv mi In'iirt lr ran b? bad. UMWTFP TTIRIlE OR FOl'R H0Y?s TO WORK IV ' ilir . ?? >i>d Uaa?'i factory of J. II. A W. WU.i.iiiit, i M WiJirr at. ' U??* TMV \ FAl.TOMAK IX A WHOLWM.H n<?\K i auil m nliUa b ilia* on* ?)viW w*ii n<*qnitlnWd wilb < Nr* \ .? w. lki?. >o aud Kombrrn Jobbara. nnd r >a lalluruce a ,, B at c'j?aa u 'e A torraa U II A Co., H> rai l oaten. ? - ? \\'AMK.r?-A HOOKCKF.PKR IJf A KKT4IL. OROCERT " v< rr. i - ih:i la n rap?t j>?nuiau may nddreaa, witn rf(fb ikt, A M. A Co., U raul ollice. I?'A>TFI?-A ROT TO WAIT 0? T\B1.E:0*E T!UT J I? a af"in?ttii" I ? ih U." bu? > ? an<l %?? (ir(n? c->k1 rtfe tl tf fn Api y at U>? P rank i* Monae. 53 Fmnkliii nt. e Uranii:i??a mk>t < i.avs hookrkei'HR To oo j : i i'?? wl>i li?" h i rtpnrlamon in a H lutb^ni b ? ' ? - i n :r?i i . ?- i:, lu 1. nu t aJdrra T. J., bo. , 11'75 l?i oArr. h H'AMkl' t?il TI iM 14 T.< IC 5KARSOF A?>H, a I' ii i taiil u.?k. Itim^nli cmnrnl'y iiarfuliu a . , 1 J.,. .1 . - IA ^ImiI . _, -I M **' ?. i \1 AN1H> V V<?C\<I VAX AX i t.KRK IX A COAI. <1 ?? . r. otir li" tll?! NxkHfifHK ulljl* ll.??! q flMtu* ti \ii . %. K. m V. . .. rt< It'.1t r . ?? ?, rn . . < |>raritri?l. N r> mtn ? *1 In ?| KJ .. w * . Ci- < : * 1. i" K?i i I-.mil l-.*? j UKli. K A t.lArt, Su,in 1.1'(Mi.ltfau \r?NTIl>>t HIKtlUI MAW. TO ?M> IN THI COCH a ff try: am nhn U tH Ui<? I ! .? i..i i . ' Tb?- - -r i r- ii. ? f i-n ? kr > .V . li.? . ?0'* 9i nj. ' lb Wall ku _ r ivr A*Ttn?nrn or rn i II >k ? . irj. A Utaral dlflf to p. *1 rii.n A) , y ul^l. n ImouHt). > ? U. It ' I i > . : .1 \ T? UV ?rr . ?? I*1 *" r nl< Ac. >'" IB U( I . r frf . (II u M ?U k |>l ni?'.Ji ?)n ??? 1 t>'( nraTrn.4 ANVAK.Kw, to MM. \nn rAXVAv, u TV Ai i ii a. A 4. HhU i fi Tart i ?? 1 U'A>tn?-lW"n KNi'KRIK-.i rn RICTvrT. CUUK 1 r, ?irr \r, jr brt*vrn J i.4 M) A %. lo CU*rIns ^ *iic h, ?7> . p, U*A>TKIV-3'('0 vrm.KTTi' MF.V OR Afl> m 1 ! c .. t ir ? ) ! !?< inraa I I I . - . c Si l>t" n | \ ., ? I ... *. ir .ii i ! "I p?-r to.ietb. .! ?r . f ncrM t -r fuiUj.'r p*i ttcnUi-i k44ir?a i l? I > ' ? IN II. r?'il "Ir* f rt A|iplk?b (RV \ U*\Mi> ? v? *>? *A* *mn't i7o?iivr*m 14 to Gfclkli few l> ? r m m.4 ni?i. rrr ?.!li napttf th? ^ Urgr?lr* ii&.i. .1? i-. M.. i*/ W& I.W# r ?l <3f? 4,Q !WV. * ??antto \ Tf>cjrn mas to t\ic* tabic or V " ' '? * t; ? >r?uw.?l I j . i *. AiWtmO.. > Wi \\'AHiKn-i?i.T<? to mi. i* ?U'?w rmr?, rrarr ? ' ' " I I ? Vp. 4 1 . ' . li ../i ?^|i' <J. I V VI A RH.unu: MAI* HAVIV) AT Ills ? >\ KI .,n4 .1, . M J . : . . " ' : II I ? ?. - ii'. -1 II (iiri K" r1 l' Ad ? ^ , Uravrrn \ i.ivi pi mr.*Mi i? r onk wir?> ! ' > -I r-r w \1 ' . ki ? , A. M . l:*. > i.? . fi tl'A>T P \ ?< T T<' WitftK' f- |>XD IIVNP ojr > " *1 l?'?1 nil 1 V tl ?! h 91' i;n , f ^ t u?.iw ? I I ?t Jl At. .mint . Hr k.< rtr-*NTKi> i'' \.i wi* ? ? I 1 T" I h ? . 11 l b ?* . ri mif r? | ] rmrmra'i * Ij at 131 *tb ?>. , ^ U'AMI'lt ri'.A H'.I.'NiJ A ' i T ^ V \ Of !U f 11 V?ri . jr. i- "? .-u1 i t | ? r i: i I t I IMl ?IMr WIN It thf I n ?. forth* f urfiw* h MtaMMhtag i.j tel ?m? Addfw irliin* rTfctMior. b.n 11 ? l'i*> oOtcc. -J j W- ?RT mtivb vr>i i'.T?T\ ?:nir I l? ?k ? ]'!? u i 1 t?rT Ad *; ' ?ii? ri Ind>i?lr>, H*::. I < ..? ' U-\xi v:< ~ * **Tvrp?n""'nvv 'w'r . r\ Vwr b'? and r >r r4** r-?M C rrTi ?5 * !r *t Frt-1 ' ' H >:r!, kt 11 < ' ? < A M A<' till r>'R >'AV *'*> MV *AI?E ilY A U>>.SAI> ?. rl'l rr.? ik ? .1 .. Hi' \\ rt*i > c, 11- Pr*?. A (lrr?-< )* Mtirle fh? ? in-1 m ? r> r-?r? ',? ? * 4 v . ?r? Kt'iiaJ K ()< >; | Ok. P. T MATRINOII Al< ??? MAT' IV'iKIAK-A MKOTt.KMAlt r TK * R* Of Wr? "n % r?"t '!< tn tfcH -: ? at ~ n i;>? - * ? \\ ? k*t n? ?h*? 1 ?"n Ik* ' "f . n ? ?>ik ? <"? -i m?trtaMU. *11 tin i >?h h<?r J! he Mr1r<l? nrn':<tratt?' Bl?f f* " , Mr.wt i t" IV" t<tM b>i lit Uet?! I toi-r ?' < EW YORK HERALD, TH1 HHP WfiHTBD-raMALVH. I UNDaNCK t)T. |JCH)1> PltRVANTrt TO 't'IT ALL X wha call, mil mud ?lu.iull? Al*aya ready, U W-1 1 ' ?eg, inr ro?^a. *% and Ir inAra. i-.t^*/Tii,,ir.u%i'l*. " * la f//n . xu-ailv. raanneta'it? familtat, fi.r ouy or oottn ' jjljkllli U|k? i>u|t bHtutl i ifi lltli 1t., corner of 6 h *? ). i A IL UIHTH ANn W<I*KM, I.ATKIY I.ANPKn, WANT ? fa *<! In irmxJ MtU'iUoiia twiw r+i*ely, at gjud **j?> mm* , f> r ulrr jiLttw a ?u rl 'laUDC Ml of liivn, in -a,'- ' 'allira; alan . m?|l stria, at the L*rce Inntl nir .aid Hm**, In iiti M. wviwr of 6ai ive. Oall igul ?>? Immrdwl^ly i AM, KAMII.IKti AND 04K.D SKKVANT^ WII.L f I * O 'hf lnr^?t and b>*? 10 the cily *113H I liB M., ni ""or if (jib av. iiuftri altDHtinna Imrctedi ,lel?; alt*) R?*>d. civil c-irtA I) r lie I p. In suit nil who call ?Hrta 'ately landed w?uted, uid m>OI kii in Ui jjijod, r*;? |>?*otabM place* _ # V><tK8-<;OOK8. WArtHKKS ANO IROWKRS, LAUMl> (lrrt>9?-?, I iraea. ,h>tnn ty mudwaller ?irl* jjir? lor ellTit miu?l oni, lu oily J cu ir.try, now rood;, at No. 149 ijraiid ?t. ____? / "* IKI.S WANTKP-TO OO TO A MANT7FACTURIHO " f Til age. Ave hours' rid" ti om il.larlty, lit loniieetl mv, :o ? I om ateMy employment will ?? (Wen the >e?r ronnl .11 re n unsrailve prices. For fir.b?r .ufcrmaUou at SI rii'Owt? *y, up atalra. Hands wanted to takic out klannki.hhiki vmade by machine. I.KWI8 A 00 , 41 Warred ?U ^ITl'ATIOVH WANTR0-POB AN KXPRRTRNCRD AMI 0 very valuable I'rotefxnt aervaot, lit clfci'iren < I:urae; | ?lao, lor ae.erit) i 'ler em-ellenl servant* aci-tuuomad to mr*e i n our bent Hr??iklyii laiudiea, .*? enoka, waahxr* uivl Ironers, [ w?ltr??e* a>. I ?oii<-r?l ?-rvanla. at JtANNINO A CO. ri He;?. t <"fi'iioy, lOTIIl?ry stcet, Brookltu i I'O Mn.I.INKhS.?W\NTJ.D, AN RXPlRlEN KD I 1 bard in Wuu ,be nrtre oh*r*?of * flrat iWumkV ?h ' ment; me wao can J-*u?*n and trim will Had a sitiaOou auU-iin . iffd, ** Hilary i? Mdeject, Mil emulojuae At|iv?n th ; t ; r mnd. Aii<ife*a, with nam-' and reksdenc?," ICfiilaer, Uer.ild ] KB'*. tlf ANTRD.-FtMUJEtT WWI1INO TO RKMOVK TO ?T the cnmitry vhl,h are eom|??*d m' l*?urmir.' gronn tip ("atijfh'era way bear . a opi) jrtuuity to oetif r Uwir ?lr i"im?iatire* wt h peim?n?nt Minrlov mem lo a imuiftfactring vil!.tg<* w ih? staro t Cot>n?\ Jcut, tivo hoya' rhM ifom .hi* mty Apply at 37 Broni' ay. up lUfrs. WANTED-A NI'RSE, TO TAKB CASK OF A CHILD two year* old, rmd to ilo general housework; m int he a Uity ftrl u.ud wiling to work Apply b- lw??u the hour* of ?an*lloUock, at Nj. 7 Ureeu av., third door from Kaltoo av., Brooklyn. fVTANTKD?TURKS HUN^RKD PKIRT IlANDd TO M make Wureii *?lr?? Apply from UtnloV' it 'noon. I >r?ilo7 o'clock In ib-> ev?..ioi; forooa week.atXto Bioadway. W. H. 4 C. H. Th m*i;u A Co. flTA"TKT?TO OO INTO TUB COCNTRT, ABOUT T Mrnllen t ? New Hi>11 afeotch, Rnglnh <.r 'ier ran Kirl. 10 take .'.are of children, ,lo plain aewlnu sj. 1 ? ?-;*'. I 1 .b>* neneral ho'.aew.irk ia ?mall ran.lly; relereiK?s iir';d at bi fcad Fliieetith r.-.reet fur two days, from 1 to i Ur ANTKI1 TMMRniATHIiT?TWO OR rQBBB RXFiCK. rueed lioni t trlmmeju. to ? h ut 't'jer I ? ?< .uiij u tly *'l!l b? ipTQD. Apply at Vi3 i anal st tlTANTKn?A YOITN'J LADY, FRRFRCT1.Y <'APAB1.K IT -.1 plaatogotf the or^an, aud .mlnicm.* a hHrl H Ir. k country .-h irch, and alio t iicm'b :i female ?:bu >1. >p u;y '.o K Ii'itiii:*an A Br- >tli , Ji'J i>? adway. fV>KT?D-A WET Nl'R-K; ONE WHO CAX TVER A ft .hud to be r own hi .?e. Apply at f?7 W >il I9tl ?t. WANTRD-% MIDDLE AtlRO ORKMAV OR EMSLWl > lUi.m, .<? do general ho'iaewo'k. w tahin* and lcn>n Inramiall family, j* per ni'aith Apply a: 1'.# K u?t #M betvMi' U 2d and ."VI avenue*. U >od reierrwt r<v, .nil. WANrv,'-A OI>L for GEXKRAI, HOOSEWORI. Xoti'3 bnt capable onr? ne--d apply. Famllv am*.'!. No rhii^ri-n. Apply h: J'V) Oar oil street, near Henry, South Brooklyn WA>TKl??V <?!KI? TO COOS, WAHII VNI1 III 'N. Apply today at Ko. J Hirer Terrace. Hob>k*pi. () r inau pr?l? rreJ. U'antkh-two stperior first ci.as* milu n' r?: alma person to pi tit apt, Apply : i Wm lit >wu A Oo., ? :< Hrnadwny. VkfAHlEIV-FOR TilK CORWTRT (TURKU HOCKS' T f rul? frmn ilie f4) t a kikkJ ?**. wa?ker an<l inamr; 'in Joratand* mQk auJ biuler. nng^$T. Acme naed oail uuli m ild- ntid uilUrm t<>do muh v\ork. Apply at II Weal i.H ?i e iraa 9 >11 > v, t\rASTEP?l\ A PRIVATE llOAKOINit HOl'SK, \ ?? I h? that *!.<>r m?.'dv nt ida h r , ,m.. ,r pi?* and pa?try. :ird aa?t,: In the w:isbii>i> and irmin*; ilw> a >'onip?lrnl walt><*?? and chnmhennaL. K.iir w \ jei and i ?.*>! homo fur iWe th it ati Ivc to p.tiae. i all hi m .Mid l mh tt , enrwrot Willow Hmr>k'\n WANTKD?A TROTRSTART OIRI, FOR CF.NKRAI. bon** work. W'lat bo a g?*l waMwr ,uid lr<?i-r. Rile renee Iroin b?r laat place a* to Iioneaty and oloanltaeaa. Adply al '.M lu<t Haltic *t . liinokl) n. "iifAJfTrn-v norm moE. washer ani? ironer. ?? In a t il*ale family A rea^etable and tidy girl will r* c ne ro-xi aa^ea. App.y i mined Lair> at tttii lleur) ?i., Mruut '>n WARTKD-A UIOK, WAAIIKR ANP 1RONKR. Al>'?, lin 1 I ' v. ho \ .!.? > I. . ?ni . uded may apply at II''. Wr* H h tt,, I>el*e?n ID ?nd 11 o'elork. TI'AFiirn-dix noon t".atx mwiiw, to line TT lura .tec Ht KS'i Bowery. up aialr*. XtJ \KTEP?BY l.OHH .* TATI.ilR VT Till IR WOK Tt I' 1.1 .'1 :*4t Hi W . iff*. ilrew < ?,. BtKki" ?. *n.' ii i . M ra 1< r eli.ldrea a b?;* uml capa. Jlauc ne? 4 apply unhwa lull) cnmpMrau nrAHTcn?a woman-, roroRip or whitk, who TT car <<*<k warn and iron wall; good re]eri>tK<e rvoutrrl. j -U'ply at -l H? ekinau at. aa>. n<l i! nr, froa 10 to It oVImk. I r?rANTKP-TWO RKVl*H?TABI.R niRLS: OX* AS TT nurai uMl nrnmr-m, tbr i.iher Uke rt>%r/e ol ara.il -bildrrn and do llvb* work. un??e?|i'|. mnVe rlty rtfcre.iiT* required. Apply at l4?i W cat lub >., New York. \|'AMMI-k UKKMAV MRI.. TO 1*1 rt RUBRA I. i TT bmiaewi rk In a priv.-u.) Iiuaily < all lor tbrea d*ya at i >7? Wat *4ib K. I ri'AVn p KYPunrKV'Tn'"ok roa \ uom, TT aud r<K aaniDl. None otben I rd apply, t all at i)V *b av<< I 11/ AMKP?'.IBI S TO V \KK HKI.K AMI' IKJ OTHER I TT 1.?ltf woik. Apt !y lu lii'.. A Ueaaon, N j. i)l Mead* Jrri. I ArARTKIT-A Rt'MMKR OF HOOD CI.OAK 1IAXDH. Apply at 111 llmlaim at. QLrAMKD?A TOCNO ?JTKI. &< ?' 12 T<> II VIM " i Tt < : > l>> . ?e ol ? . to. 1 iIj iigbi buiiaewurit. A 1) at IS Ronma at | MTt ATION* WANTKI)?M VLK*. 1 \Vi>l Nil ASP HTt \1,TIIT RAK.KIKP KBIT*. II (IK.V iVwan. with ?t rbi'^Fi-r, with** to fti l a pna.Uaa reraarr In'nov part ol the l'ii!t#d Male* H-mlb preferred; lawuelaalila to begin aud perfect th* yr.wg 'na\ ? eiuw , 1 t t A--, rii. i?at rrf*r?ire? <t the . Iiv irni. Aadrcaa, ( a .4 few ?i-ekt, M. l*ou>eU*. Herald go*, a. i. | \R f\.-T HI!V ^ N or VIPPIV A,r, WTXT. A?' { ivii u *uti11 e 1"" ?r\ anato miphrMDl : ia* lb* wlwr jl- and r-U. . , epartaaeuia wnrtd natt h.Sir I rrnc". <) ?rl'li. Ad leaa J. R.. lul Spring at. j JITTATTOH w??i i> BT ^ UrOTOIRAir WIT7T A ' N fa?r ? 'i' - to' nr. J >|ur)(nm *?; rin^lKjar . bia wife ?.:l u kr 1 th? '\ if t>-i "1. ?pi ? to vr ixl i '?a 1L.?. *i?'i , I'eotU , nil kiii.n.??<nuity, M >. j ' rlir \V*\ V!;TI?KR WTl.l t; 1' K ?! .. ro \XY par-JOX w' e ..1 ? i t 111 any ime ot | . leant t* Icatring ihia pott, la fully ?np#(asl1 ami haa tbr .. . .1 r. .. Alt U ll. If . I? 17J Utia.ll ' Irf. f MirAmm an riroAniamfT *? rRivtTK RRORS 1 ll ?r ? ! llrn.. 4 rn-ir'n ? ' ?t" ? v or traj* iint rlaik lu a ' >al c a* ra. rev.'ila !iiu*. hy a reit I m?ii i e iH'B ibotwnfc r procei^nt in ib" Ru^ltak, i rri<r:i i mi -K llalwa an I I 1 nam Iaaxnaa<*a; wouid w> uruad U".' a. A llrtiaa J F. B. 043 Sroatfnay. ? ?NTFP ? ?'Tr\TIOy. ht V V'trVUM AV, 11 A It < . . ' - I. . r - . U .? II HI?ain<>4 ?Wi lha h'i nc? for *>*?? time; *' > >ki th? i '. ii Ua?uaia. wren a a > -I br'-.l. ami W Tn.rk at . (iraa; .f ri!rrenre? Kiiea. Ad'reaa, lur three il?)a, U U., boj 0 tlr-'al.l ra.er. J AfAirrrp- \ uti atiok ah sAi,K->c*,r or ixir i k ! . a wb- # ?l % .i..', r n,. t-.ni u ? yoi x Hrrman f ?m -n i m>f . K I I ii a . 1 i??.| piled *. Ji tk-" l?? if re fur*- be ' " ll.e r tantn*' * n rt ><rira ifH..!':nr ' ?r h.(Mf ft? | ' * . ^ e, a. . . > u. .'O i. a. fj i' v r?"-A F'TIMTTO* nr ? Vol'N't M \ V. AC ' 1 ?> ii* nf irrk. wi r.t t! r . ,.j make . I kl ' 1 i-leac* S ra. All yti l.ll I..MHnlVa?. n \ V v 1 ?u: i h. ;r ; ' 1 ?r ??'? I . V <r*, w.i?irau'ji % 4>j. n?u n? M u <4 ii * ,*0*. but ?h r?n I " >k %r I e v I* % , K . I IS 1 > - k in '1 '> V k l.ii'Ni, NkX M ' I ', r. V * % ' -< ? k . nit > ll I. # VU ..1 4 fr.tv 1) (Ili*. " 1 1.M1 ...ii.,!. : _ teArrn?-k cm tt|n*AqMiK.<?nxi* \ wholr 1 ? nVN-tb. ? In * ' ' < * l-.l-r.-a , a l ,h aakry. "1 1 _j_ . w s r*A)nvr?-A wTTATBXr. HT A VKUT nttTWrrt ? .? - * * ?*.' ?. i .. 'h ilr h ' rn i' - h??i <( rrfrt m* ,T j. . ?rr. ? a.. ! >? ifcru ??r? i: Hf-ir> u. ? L*aM1T?~ V Htl'Afl"** 8? A n^PKVTABI * LVP, ? * I ; ?t 4 bind, uj wrll 111 HWWllKL AdUraai F. M. C Kit 101 ll< iV..t >r?. TilV. TIMDRN. kRAr?frrraA* WAMrn-njrt rm:j> i :.<> >MO- '? ' r r ?o<l ' ?i|??i *"?*,?>! a Omaan prefrrraJ. Aldrtan L, y . I'?r. . t "#<-e attk iml i?n? ^ inoTOf.n*ft??er w^ntko?o?p ^*io r*[?K*. ' * * h i* ?# k B.\hn- '.try 1**? [' Wr * \p. I immV.t any. I tllKllR M*K?-R ARP BR**R WnnflV* WltfTffn ft A Aral r!.?? patti rn m>krr or pliiinort? Mil ?i?i i i mr 1 r*a* t; '<rfu bit* ? >ik nui Li.I Maa.It . . ?m i ? i ; ' i.. . ?iAir? JOHN I *>'.?*._ , ti*att??!? w MrrflunT a rtm*T >"1.ars ttt ani> Jj,, i ?oi%?r.*v ' it pri +t i > re iak> lb ' o>iin'.r*. i?*.. i< w.. >? IM n?.rv i m 'A>T?T< -* MTTATTO* AS OARMlKFR RT A ?nirt? m?D, l u * ill ?va*h ktH>ivl?dn? ..f horU.- r.ltirr.Tkulmrr IB all Ma <1rpartm*nM tS? ??-i?! >? ' gV to?H an I rre?r!i ? ^ m ?. nam n !?r fima orrfc^rd. ' ?'<? nl# ' f ?. 4 v.-Hni iitgn, ' 'mi < vnxuvia. A? , b?? h <1 th? l>?#? pr.itir ih? . >? n r# - > ->"t * l> ' ?, ? ' ' - a ; s I . - H I * I . . - V vr -I Ri ?d'?a? I'. > V. Il?rati . ? ^ pf^ 'AHI'1' 'MVI *r- V TV ti .-(II v i rm I -rrr r>1 vvrthi mil* Mi I f -v i- . >, i 1 ""b I nr.I i mf ii( ?'! t /mi *.? ' iifkii i >r. t*ki .? ?ar%r* kn? i?.( > ,?,? i ^ I >X I?b>? )?! t'1 ani'tf. CTRSDAY, AUGUST 2, 18fl riKA^CIJlL. I A fK<>V,g AKD MM.* tit'.* La M 1> <IH?NT I i H-in 1r,? ^ Dl ijl>riiv ,tf u,.j 'i ?t vi'i"; bondholder* bavin* * nl In thMr naut** th** fftimhwVr -V aueh bol "tv** of tbai ?ue ir uuiber?d I hi 2,bOO. fur *1 UM wb> doeinme of uiit '* > ?rmre m'ltakl protr. tl-m ? vl ?ft-ut^n tii lh?lr tote "Mta m<m1 without fnnbor deWy. Ueir eddr-n* and M* iris tx-ra .J ibnr imm'U u. Mr P. K A A U U.L. 3J Wall ?t N kw i>hi.tt * nh and mukilc ri'Niw bouuut by Al'UUST llKUiONl i. I'U , W W.iJI aired. "VM-rw v<?kk AND hari.KV RATI.ROADoovtamy? 1\ I n ??n rr'a om<*, ? irnrr ol' roil th >?v*mn? Mid I weotv nth ?r-?t.-N?"W Y? rk Jul* M. 1K0I ?IrU-m* nnupnna of Ihr s?< i>ii') HouJm ?ud Honda of toil will ^be paid at the TtwaI jrvi-n olDce on and after Auvnti I W II KV* RH"N, Tr*wMinr?r. PRtlPOHAI-g POK muU-'CIIIIKAL P\KK IM prp??m?*M Ptind Stock ul 187#."?Healed propoaala Willi* received at the Couiplrollr r'a -Ace until I'hmaday the Ifch day of Annual 1MU. at lo'rtoek P. M , when the mime will fiuMlcly opeu?d fcir ihe whole, or any part of iu? amount at unbundled aif' Oftr thouaaud dollara of Uie "ilentral Park IniiroTtmml Pnnd Stork " authorised by rhnpi-r S8 of >he Laws of I860, ami by aa ordliutnee uf Hie ikxuiaoa tJounntl approved by the Mayor. July 11 ISfiO The (?1<) aUx-k will conrtat or two Utooaaad Bra bnndmd Ibarra irf no* hundred dullur* each, and bear Inlerent at the rate of ?i per cent per annum. payable quarter Yearly 'rum Uaait-m, the urkulpal redeemable Nor. 1, IW7& from tba "SlnkJn# Fund for Ike Redempttou of the isty Debt." Tbr propoaala will Mala the amount of m<hi? iealred, and tba prioa per ahare. and the per* me wboee propiaak are accept cd will be required to dep<ali with the tliamherlaN of we alii. wtthto tea day* after the ?w>?wim? of the bide, the nua awarded to them re^acurely. Iaalndln? the prnaalnma oo the M On preaenUiu tA the (Vnnptroller the reeetpta of the Cham berlain for ?uch drpoelta, the partlaa will be entitled ?o reoeir# eerllftcatee for equal amount^ (if the par raiue of the atuek. btaru* late real fill Ihr dalea of payanM Kadh prepoaT ' be aeaJwf and eulo??d "PropraaJfr for Central Par^~mpn>veiaent Puud Monk." and the aa? iint (n % UTMid *nvftUtt)f? idtlrt^aad U) th? i!omuiruikr. Tie riuhl is rraarreJuu Ui? part of Ike ' VunHr-iil*' I* r"J?e* an; or >1! <>f tb? Wda, If e<t)M<tare4 aeceaaary to protect or promote (fee loiMMll of ft* -fty KOBT. T. HAWH, Onmptrollw-, City of Now Yorfc, Depaitmant of Pluane*, Comptroller*! <tei| July H. 18ft Trrakurt oepartnkwt. htatk of oaliforuIj* ??cr*in>-i.to, July J. 1? 0.?Whereaa, Ihere U oow la tb? W*t>- Treaaur- tbe sum of SAtt.ftM 63 wh'ca, nnder the provlal<ii of the art of Aon! ZH. 1V>7. I* u?vkb ? to the holders of Um Civil Funded Dfht i f the Hiate, now, then-fore, tn aeo"rd auoe ?nh the aoveuth section if anld act, rxiu<*? It beiehj gum that I will ptuvbaae, at <he lowest price offered tlvU Fi n 8 of the Miit' of California, Issued under tct of April 18. IS67. to tbf client of fifty eight thouaar'f two hundred and ii tiU~mand iheee ?*nui Sealed proposals will he rer> irr.1 si m> nft- f tn MU)-ainento tirtU the fifth day of Sep tember. lMxl. ?! which time tbey will J* opened. No bid will be c<>Did<<"Oj unlesarome respunirfble gwr^iUM accompanies that tfc' 'jonds will He presented within three d?v? after ibe awar l '* made p'lMic Cnnpona from Mo. S to 28 Ineluave, in i*i l?e attached to tb? bond*. THOMAS kindlky, Treasurer of Btet*. a>o nnn a*i> w.("w to loan on bokt? iud Qiorijjaco. Apply U> 1). KVAfS, 7S Ml . . mn t \ V. C'l ?>iui nrcf>*m fob an nwimmnw fllllOIni Ktivk in the Newton Oa|in?r Pare Typo (?im,iai>y ni ih"? ?ity i<ir ^ue fur *? i?n I'hta in lie lined to Ui th?' beat Investment tor lw?oae or fir improvemen' In price now to be hud. Tlwj company pay* regular wini annual dlvMen's. and lt? buntil'? tin constantly inrrenMd ?bi * tta want ration Thi??t ? i? la for aaJe In oonaeuoctire of the awnera ram >vlnx from ibo city. Apply to A. S. ( Af-K 'Jo Hiuulw.iy. ?7 r nnn to i.oan at r 14 pkr cut intkrkht ?P { 0?''V'"F on ri!> pro) "rty; HW i*Ht at awri'n per oent, on MroiAWr propt n*. or mi pr dm live farm* in tnia M?ln Apply t<? .ti 'HN K <'ONRKT. In ibe office i>r the Peopl*'* Fir* Inarranc < ompat r Ui Wall .ttri-et. HOI 8KB, ROOMS, WASTED. Aim \i 1 m II. i hhkk flom not n> uct, anTvMgi M immil Iirat rata Im Hton, feoH .? It 1: . r uidi'i', aiitl aituea. ba h water clrxel, ?c Reut f.W. Now vaoaU KINSIIIMKK A CO., S*3 Kourth a.en'ie. AKl'KNIKHKO IMtt'HR wartko?for a private family, wbo will Irte .t l.Yh September or lit OcfciHer; retit ;ib<m f I .'"UI, location not tirlov* lourteen'h at eet n->r above Thirtieth. A t rat rat 1 tnaaot can bd secured by apriy liitf m 1'!L **, M'i Fourth avenue. FM'RNIMIKP IIOCFK WANTKP IV BROOKLTV?Tint ad'-ntlwr with. a t.? hi e ? fucilahed llou?e fr >m October, aa'tuntlnn nn H'enklyn Height-' preferred. A4dreM K. L. W , l"? J t'."J i'oat mine. HOffE WAVTEP-A SMALL OR MOPKRATE S1ZKP honn", la g Hta urifer, I* wanted fro:u Ui?* Into/ October or Navmnrr. n IMa rltv, By * moill re?p<<;taole fa ni'y. in a p eMiMit hwall in; Ik* iWI?uc?i OD town Immaterial; tlie rent muM be low. a *00.1 ure I < aril lt?lta'ieiia<ole. I'MrU-** Inland Ing to remove or o^em ih<? building may ad Ireaa, with lull |iai tkrulara, llouae, Nil 1,(177 !'i?t oltl LOUR WAvncr>-FOR ABOUT IWO Moxnirf. iw OR rr?r Walker ctrert. between Broadway ml Weil Uroud w*i, o? a larp* frmniul " or or batemert would be taken tf th<- tenna are rea* table. Apply to <?EO. A. I.IClVtTT M t o , bank niici'tjue.re. Jt Walker atreet, Tr"ANTEP?FROM 1ST OF SF.PTKVIIKR IN A GOOD Tf li-cHiion. a moderate *Ued 11<mh. iho-aiuhi/ i urniah'-d. Addre??. ?iAtlns term* and location, box 1,273 1'ual oUioo. i\ anikp-A FrRMPnKi>norgRFORTH*wumim, Tf to be located In Fifth Avenue or In anaae of tlxipdjaoeot etrerta P<?ae?alon ? lahed for In Hertember or October until tat of May. Adrireaa Ilouae 8w.ker, bos 1JO Herald rdioa WANTEP-IN I1ROOKLY*. COKVltMlRIfT TO CmnCR HiuUi <>r W?!l atreet ferry, a plain Ira me Hnuee, with larre aiv c mni.idlotia out oflicea, Mutable to turn tatua sua ilr) . here mtpt be a rood supply of mater. Adilreaa Mr*. WU lei. fl Mnauiway. N t WAMkl'-A SU)> '1' OR tX'llooNUlt TO^AKRY ft i in :>t U> 76 Umi?. ai.il draw 5 tm I loaded, tat ovar I yenra old: nitmt be ?trini| ai.d In go?xl order Addmw or tip i 'v at :h?' otfiii- of the Sal iuaudar Fire llrkk Wuika, No. M ( aiinc n ? r?e?, lor una .wrek. r*">NTF|) \ ROOM. HinROOM AND klTVIIEW, ON ff the se'-ond or third Morr and wet! aide of tin' to wn; raa m,d t'Totox lD-ilapei?ahle: tin- prlrile^eof ? ?tb l?4lrahle, (>< a iiuillt ?l iwo |H'ranna r?rtle? bavin* an< h ecifn'n'idtll(??liia re?pf*iab|e in xtioe. m*jr bear of a aonnd an * pe?luaoeui leiuuif \<j ad<'reamiii; llooie. l(>n>M ofDw. nut line l>-ailon und'eiuie, wl>kl> iuiu>t be moluraM, autl tbe uuaio?r >1 tbe h' 'i?e, ? a (juiet bnnie la doal/vd OTAITin TMMKOIATItLT-A IIIRKK~TOHT HOPS 1 M ?iib ail the in ntern imiini enii<*it?; l.v*ti.?n be'aoeu 'rnrt. rnth i.t.<1 Tl.lrtielb atim-ta and rier-ind and Sixth avanr?. rent not to nraM *700 Addrr>^, with full particuUra 1. H. U . V'ntofi Miaarc Poal rrtma. MI?HKLL*\K(HK A HARK ITUANt'E ?HEVKRA1. I I,' if ntlcXi 'l t\ Bronae Omatsenta, ?l turn work, lor aaltuu hall urtee. kdilreta lal Iludaon ?i reet nopOANtT on* U Id r?aka, eana and Hir*. Mannfv^tred and for aale by ha uudtrat^ned. Warr\ut< J pure and aweet. JOHN U. KATNRR. 119 Naaaa" airaet, aeowd l ?ir. odtoa Six 12. AseuU far the aale of the arUcle.? Oeo. fl Oray. t Pan' iiih IV?u?a. J. W liaUaiu A to., I hlWl''l|'bt.v MARHLE MANTEIX-THK RPRSfRIRKR INFORMS the pnblle that be I* t^lrg M.intela *< ., Ac . i b"ip?r ban ant iri-ai>o ia h. bi 'Mjaa Tlxwe wt?hoi. In put'.kw h. Id rail aocu fct A. KL (WK'K Mai Me Tar , 11] Kaat Ki? i eei th ktrret w>at f Third rien'ie Mew York fcTONr?R!*U-A FF1.F FRRPilfO AITTOMATIO AKW L> ina Mhohina. Thin otarhine ta aapaiiady adapted to lailttaR. and oh a be u??: to *n*t -vlra- lace far embnw.iertaa in<l for all euoh work where it y deairable to have ibe rl-Ak HaUuoary. a <-'.;? a onl) about nee po-md. and In una ainaia ? lir - c?a be adjtialrd to a aland an 1 wtll do all kln<la ' I vnlly r?int. Htale rlfbta or aitule marhtnea t<v aale by WM iK.V/Vl. A SON. lo.e acenu. S4 WtlHa-n ti'eel from 10 till 1 t an MarhU.r* lor aa.r at b* Jakuaar A lUada a. Hi itraeu* PA1KST E\iHt*K>R ix.or nt'*i*n m.vr.n*. rba h?a? tnfBtfciii for rl ain? (! ??-? all m-i tally aM wttbvu In nrr lo?*.u?lilp (or ?U pubMr farrv .in4 r ulr >?1 > ii"tro >t?. r t c.if* r.t tni >jkU. h<* atir trVa mmI Irk ItiCC Y't aala * ll>a following pUrim !n S*w fork ? Mfin tb .ny, A ?anjr, M " ho ft at. Wrn S fi'finvlCn >n ? i Imlinn" a i%rv >i.tSiial'ia A K i#l?r. I? l)n > a ?r? t. " Pattm< n Hrm, 27 I ark r>*. ibrHall ? U*U>n ali^'l. r r aalc In rHH?W|?W*. at tba ??-<? ? nf )??rtr*. MrM A HaMin Markat?m*t J>BM I .rail*. ,ir? NarkatMraat H?;i .una K Khar Jaw.. bunlii "?oar<l iirft. for a<> .0 (< ?.? It ?'<-?ra *n<!rrw /. Wllklaain A co , K > I W i*l injjt*n Iffi t, ,vn>I ai tl>?- landing barilwnr* ttrraa krO'T?li? 1 l.car -win* llli.iM can l? In Dprratt<m at Mr. A. Ma ir .ii a Hntal. 11 Ib'fkm -n 1 Ua uxii it.It ??p I i by fart . .1 >r< I. VI. XKrR J? ilRon.rr \V ibrpHUt rt?..l ) > . TPBaamnaa - rt; xt. pilr vv Rrr < \ i. >T It'll I VlfK, [ !'< mi ' m i> r> .- > mi ? i th- " 1 ?. ;.*? .a "ib- ? c." 11N>-* Tnrk. la h? <'t 'j mux w? piwnra P'im | iHk lu Ur*?-1 Hi- a The ?"4Hal prufraataia r?v?rt H aa invalu 1 lr fur Ititaati ?nJ ln?a' la Ii la vnpcr ihxn Uw> a*ill jmI* t"?4a"t? r? '.?* aa mi k. Aa M *lli k.-?p f<? roar* In wijr mix . It l? UMlai , i av > f r ir?.? l-ra 4b..-r?p' Umi army ' Id PR- r. a"<1 fi r II n< ' < > t . ? iitt.1' M rnr?nua u.? d pa nm, ro. Vmmi i<>r tr ujo >rl? I J, at ifcr rtri t , AVKKlfAX ?l?!rttFIRO MII.K rnvp**t 73 Llbarty *taa! <?n aaat tr m lln wjiray. f? T. ?n |>.,i VAMKI. JVMVpTvTHt-A Ma... ? In; lr .< 1.; ? in peifm t?i'f Appl) ?t W McO^irua, , Hwlmw atrt-c:. \rAXTKt A flUWRD HAXH RUTTtllH MArtllint: ' a'^vi a Cin-klnx Varliln*. Ad?li ?a, ?iJi prwafeMilua i Veutar*. W. bnx I "SO f ait offlra. th * hat ni fk had*.?a 1knts wantf.olU HALS OE I thr ilukt tN:TTP PTArM HAII.HOAP v krr.r orrkrjui x<> iiik amkkioaji itrtuc. riw FkKt 1i *jtd hri.i* at ?i to rb.' ?i- ?t in** of aJi'k ft Mar la NO; but bf a raw ur*w*a, I U.tJyai.kn 0 1 I ?i>S or i-f?rn'?n *n<i mo iu: IL * Mad ix re^vi ?, 4retAitn*tII *v 1 I.LOT PH I AJfFRTCAS RU1.RO VD MAP or T1IR ' 1HTTKD STATUS A AD TITr IARAT>AR, < ?*?< vi) I"v* c* th? ro'llfj; ?T?rrr*Urr>?( in ?rtn\i np#UnB >'( la Ihe lirw rt?j of Jim#, I ABO. it i*f rnwiln), ?U H} M k. Hi ! ?n *n.lf 'V DnrV?1 il.mn I b?;?h * .1 iiu mM?m.nc)i nolti.D; ?l*.> th# iwm? u??fh rnilrco.l tntikid dn?n. M?r> rtier, tnd the kiwuton U* rirtn, . r au> WM tii nu. A MAP OK AM. TI1K FrATr"' **PT of *RW TORT. I wato tlur?> I.IU. ?? ? th? m?ln M*p, to *U> nvrtui ' .? '>!? nl ?p?r.-nf!b# Atii>'.il) o,?*n. with. widUl ? ?*t full .*?p oi Ui? K ?inrn Stvrt c tar trtfrt-mL a tnr# irlli U* pf?i f M U? Map A TIM* I?tAr. *1*. f Iif r?> rd np u... U:,p. tbou ,n? ti ? f ?ir taf ;r lu ?r? Vtwi rn ?A?r* ro?r < itt ARPTHR fRlX( IPAI, C11J"* ?* AMUR Tx A?T> Ti.S oi.n wori.ii f"Y R? RVRR WTi j, p( y it RVFRY VFR< HOT WILL lib? tT ?>-< RV FH ^ JltflMJV MAH wfl.' HoV IT I I Aitf NTS rAR ?rt I. ft. r rffl :vKi \ J\ r. I , - tenant;.* I Ifrj l. m thrrtt. r.]r*wt n|^>. ^ h. , 'ffc | * iSfwiipi'.V *1.' *n! ? "?r wn. n. "T'< >? * . thH? b v*? notr r- .Jr. 'ikI t*rm?. fig, . A*" T If 0\ T> A ru!ili?^*r, Rh. ivl I'lvv1 < , Re* T tj 10. SPECIAL WOTICES All wbo wi-h to h<v* a pins vtk . orTHtf Orn?i >a?ie -n ihi h< r depart i?? lor Old Pidnl i oa' "t aufl Ai.napnila, immiM rUll fort llimtlliwi where a>K? a i a lea' : K?lr and ??aMval. f?r the huefli of Ik. John a church *1 I i>a hald ud tl?e ufUruonu an I ?*e dug ai Warn eaday mid Th ira day, Annual 1 and ? \ dot military b. :.d wUl b?j In at eo ! fence. UfcOOIfl oil WAI.M4ND* I.IK RWAIPtntiatT, J* eauhllahed l*W ? l.a?t j&i oual h> of i'nttuiea, T?ble . 1 ? hair* H-r a*d Mar Fl?tnrea, ?*aa K Vnrea and WnmMnif <ri l.a l.f w'll wk<J filar ' <>ii M<mdi.v. AnfOat 6 Partlaa having tafttagt tberu will uleaae remove 11 Udnre the d4y of u a I JoKKPH itKOoKH. CMJ'B HKi'l HI.II'MN FHA.N<-4!8 IK NBW VURK i M 1 iHrtarnanld fern nn dlaennra devant le ilnb ce ?>lr Jendi k bun brni. a pre laea. Tim -a 'ea peranuuaa parluut irauem* torn toviu a ae reuJra a ceita etuim*. K rtRKk.NO, Prealdent. G. Batoivuw, FwrtUlrf. FAND A. M.-1 HE MEMHERfl OP EXCKUUOR LOPOE No. IftH W. and M. ar* bereb* raqnmtni tome- t tt I I the'r lifl rii'MD, corner Oram, ainl iVnlm atr.etl, on th a I (Thiiradi.v) all* noon. J1 tnat. at 11}( o'elntit. In pay .he lait I tribute of r? apt" i to our late brother. Robert KtiiKl-um. Iiy order of OKO. R. MlOHOLo,, SUaler. JoaiAII t'AHKIM, hCflrttalX CiPH C* or WATER OOHlirfWIOJfKRH.JKlWItT CITY, ' Jnly IV IMU.?N.itloe U> MarJuntonji nod Builders -HeU?J | pr>t>naa? ?III ne rneeueO ?l U)e itlire nf the Witter (''nam.* ; oonera ol Ittrary City, until Tuesday, ausu-t 14, at SH o'cli.-k P. M., 'fii/ the oubalriicUon and ametlon, Ob the fimudalioaa now prepared. of i (Vmiah Keiun Piiuiinuq hlM. and two droji tine bulimia, at th? engine butiae of tne leraeir Hiy Wiater j Wurha, atluaiad <iu the Paaaalc river, iippoalie the ?III?km of ; Rell-Tlila, N. J. Alan, at Ibe aamr time and plana, aepantle ripiataia fur th* oeceaaar) ejteualon of the preimnt boiler ia?, and the maacnrv r?wj>ilr?d for aettloir twu hnl?ra. Plana | ami ?i>e< niraitonf of the w.nk Tnuy he a??* a* odloe nf the I Kncmuer. no and aflor *n)y >8. The Cmnmla?*i."?. reanrv* I the rlt-hi to naiect auy ?r aJI tha blila. If ilwuH (6r the In i?r?rt <d iixi rlty. KKaKI'CH RAMOAId* Prwrtitoiit at Board ot Cumnuaaioiiara j QFFTCIAU " r " KLK<TBIO TKLBORAPH KKTWlfTN TH* ATLAXTIO | AKI> PAfiriO *11'ATM Thkaavht ItLPattTacKT. July 10, 1*MH. i Prcpoaala will h? ruceired al ihia IV()?rtm?nt uutll the tenth ! Am.\ oi neil j^rtt.uni U) Jm foiluwiutf t tit i : ar>'ia All Act to facilitate oooimuulealkin between the Atlantic and PaHflf SUU <i by Rlemtrte Telegraph | lie 11 enactod by lb? e<rti*u: and Uouiw of Reprosrntatl 'es of I the t'nlted St a lea of Amnnct. tn < umtreas * mi?n bled rhal the \ I Herri-tar) ol the Treasury, under the direction <>? the President I ul the I uiled Males laherebj autboi U?m1 iumI directed to adver Use for sealed proposals. to he received for sixty d??? alter the I pu?ac* of this ari iasd the fulfilment of which shall be n il rinio il by responsible parliaa. as ai the case of buls for mail I eraitraetst. for ifie use by the *o?ernment of a line or lHiea of 1 m*nij?u<! telegraph, to f>e oon*tr<:<n?d wtlhto two yearn from 1 the thirty tint iln uf July, eighteen hundred and suiy, from I I some point or points on the weal linn of the HUte of Missouri. I . by any route or route* waich the said contractors nay sele -t i (connecting at n'lch point or points by telegraph with tan et'ies of Washington, New Orleans, Ac* York, Charleston, 'hli-uiei phla Boab-u. and other cities In the Atlantic, Southaru and West em hu?ic? to the city of f*an r^nrisr<\ in the fttate of California, for a period of ten years. And shall a (run! ine contract tu the owes! miiwftl' ' MMT or bidders, pr>vided rni 'h PTOffar doag not j rei|iilre a larver amount nr-r year from the l ulted Suites than forty thousand dollars, and permtasion Is hereby grauted to he said parties tn wham said eontrvt m?y be awarded, or it ma Jortty uf Ue-Bi, aim their assigns. to use until the end of the aid term, such udoccu >led public lands of lie I'ulted Mates a* m.ij b.' or. eaaary for the right of way and 1 r the puryiw of establishing stations for repairs alone said line, am ei< jeding at any station n> e quarter station of land, such stall- ns U'? to eireed one In llfleen niii?-a ou an averago of 'be whole dls tanee, unless said land* shaJI be required by the government of the I'ulted htaus for railroad or other purposes, aiv* pro I tided that imi tight W) pre-empt any ?f Ml' lauds under the laws r\t ,ka I kl .l.. ahull I/, aail ,unu lhut? - or *rrran?a, or to any irther pemon or persona whAt*wvf r KTo Titled, 1 bat do aucb contract fha 1 be made oii'd the ?ald line hall be In actual operation, ami paymeuta ihereunJer (lit 11 opium' whenever the runtnv-Uw* fall u> comply with 'hel- oun tract, that the government aha 11. at all timet ne entitled to prl orlty In the uie >f the line or line*, and Bhtll hare the pnn lege. when authorise. by law, of onnnectlu,; *nl 1 llue or linea i by telegraph with any military poet* of in.- Uniled Mate*, at d to itae the aaae for irovernment pttrpoe-*, *nJ pr irtdrl also. That (aid line or ilnea eiccpt atlch an may bs eonatr'fted 3* the government to onn? ct said line or luie* with ibe mi.nrv poet* of the United ^ la tea, (hall he open to the u*e of all citlreua of the I nit*-.I hUitea dnrtnp he term of the (old ei>n tract, on payment uf ihn regular chartci fur trausinlneiou of deepalchea, Anal pr vld'-d alao. Thai an -h chtrgee ab.tll not eirrfd lhre? dollar* for a Bin*;* deepalcb (if ten Wigda, with the usual proponlonate deduction* nu'Hi iie*p.-itchea of greater length. provided that nntbiug g.-retn couttiuo I atntll confer upon theaaid partie* au> eaciuJve rig t to roualrun a 'elegraputo the PacUic. or debar the government of ilte UuiW fciatea from granting from Urn* to ume, similar franchise* and privllerra to oilier partie* Sec 1 And be It f 'rtbor enacted. That the (aid contractor* or their assign*. (hall have the r^hi to construct and latlnUin through luiy of the I eri ilonea ol the nited tl'-atea, a blanch 1 liueaoant.i C onnect Uiflr aai.l line or 11 a iih < >rei{on md i thai they aball have Ue permanent right of way lor >aid line ' or tinea, under or over, am nnappr lorlatcd p ibllo Un U .owl I water* in the (Aid TerriWIea by any rouie or roitea whi :h ; the *!<* contractors m i (elect, with the free iw during ihe aid term of (tirh lamia aa maybe ne.-eaaary f ? the purpose j ol establishing ai.it tons tor repair* a. 414 saii Una or lin?-a not ncrcdli g. at any aU'.foil. one quarter section of lim , (ocA tailor* not to ejreec ni\e to fifteen ml > * 'ii an iv ( whole diatance, but ahn iUl auv of said quartor sections he deemed essential hy the g .vemment or any company acting under ita authoril , for railroad purpose*. the said contrao- ' tora ahull rei!n.| dab the occupancy of ?> much aa may be n? ceaaery for the railroad. receiving an equal amount of laud fur 1 like use in Ma Head. Sec. 3 And be It further enacted. That 1/. tn anv year Jurlr.g I the conllntianre of the ?*id contract, the b'lalneaa done for the Sivernmrnt as hereinbefore mentioned hy cich contractor*, or ' elr (MUgns. (ball, at the ordinary rute oi charges for private ' meaaai*-*. eicend the pno? .xm. rarted to h<i paid aa af re aid, the hcrrri.iry 01 Ike treaaiiry aoail, upon laid accomu brinr duly authenticated, certify ihe amonnt of (urfe eiceaa t? Co ^re?*? pin\ H.-d, tta'tt UiO u?e ol the bre be (n en t| any time, free of toal t. ihe <'oaat N'irvey, the Smith?Mitan Inci'u tWm and tie Nat onal f'b?erva(i?ry fur ac entitle pnrpoec^; and pro Me.I further, that meaanrea re ?t??d Troin any m.li vidual. mmpaiii or nxporatkai. or from ant telegraph line* a?no'lh)3 allh IhK line at *ilh?r of Ita lermiui (h.i.l l>e miEllallv Unnanltli'd In the orunr of ih<ur re.vptiou. etceptl > I tl>e de*|><tcbe* of ihe fo'etulaeul (hail kav? priority . and provio.<d f urther, ihat < onxreM akail at any Uaie hare lh? right tn allcr or amen)' llila act. Approved June 1C. IMOl The loeewt offer f'>r the u?e rf ?ueh 'clegraph for the public en ice will be accepted, p rorhtol the term* and oouditi.*?a e?. preaxed In the act akali he fully art forth aD<l atlpiUatcd In 'he projxaial* which inuaf he acmBipae|.*d by a guirantee. In c'-nfortrlty with the twenty eri nth teflon if the act of duly 2. IKW, In regard to mail aanlce. In the etleet that the line <ir Mhit akall be r.uiiplfle.l wlU la the time preacrihed, and that the n'uiruati'K (hall ihen enter la'.o ubuganim to ike I'nUrd States for thr per ormanre of the acrrlce for the government, I oader aale act, at the ralea ufferad li, the pnpoaala Koch giuvranu-e may be In the following f irm:? : The tuidrndgned i-aidin^ at In Ihe State of I . niideruko and pmmlae that If the Secretar* of the ! Treasury (hall accept Ihe .vithui propoa via. un.ler the act of 1 June 10 I WO the line or IHca of magnetic leieantpb ab >11 be : enotpwled anil put Into oDeraUm 00 or before the tune a*ated 1 tn the act, and Uat we will then eiacute with the paruea aign tng the within prnp<?tl* an obUcatlon to ihe United -u?iea, m die form, aa (Iiretica for <hr performaooe at ^a (Orrlce. ac 1 oirding to ;be terma and c miliit? cuLUtined in inch pr ?po gala Hated at . I The ai ore guarantee mn?t he accompanied with the oerUfl| eate uf a ?nit?d sttleed'au-tclauiraey. >r din p" )u1g- rating that ht ia acqnainted with each of ihe p?r*o>ia aigmng tl~e gu ?r | antee. and know* them to be meu of (.JBcient property to u tke i (raid the air teguarruitee. 1 The prtqxewla and guarantee m ug be waled an aad dlrectM ! to 'Ihe SecretarjVrf' the Irenaiu-y^WaabingUjn, D. C." aud en Anraed "Prupueab for faclfic Telrgraph " howell cobb. Berretar * ,vf the Treaa iry TUB HtiTTLKWH* PBffTK'TI VK ASrilH'l *T|l IM WI. I, bokl their regular m.eiihly meetiug at Tryn-r'a Hall td ! and M Kaat Booeton atreet, llue 1 horwiay evculug, Auauat 2. at R o'clock prrcieely. .^U Sl< %l,. ABTI.KNU1D KiAM.rtiK.lt, 7 <w?ta VK *?>ST "U. Vol toe and warruifcd, will be *>ld at \ rery great' ar K11; a in awl h??d I" .tno tak> n 1.1 em hht.ge, by A ??HkH i w<?t llr.iacwaj, u?.?r 1 anal (tmet 4 ukitati y mrauvkd pia^ofortc. ** MONTE A HMAltBritY'ft. M&nuUa.uvr; of A * gvr flCAU ovr.K?TK * . <<*? PATKirr ijfsn. vtri> n't.i. ix.,w pnwv mil aM? -Ml At.lt I'l *>OP1IHTIM, ho. 4S> Kri?x Rfx-i | *_* l'U 'AT I AlIIJtRDIIII OR..A*H-Tills lAStKcMKNT im* ita pi? ?mitto th? p<-w?r ?ivt ' ' tiMMi *T iw ti'iMs, tt ? ? a??*a?1 by *A*nrr nf rPnut* -4?1 t? tvnn^ ntrmr u> ?4 ,u? unfair. iioh?< >. w ?i kK-K, *a AsrntK'oR ovrKrrnrNi: . oervvRptAxo. itx- ' rrllrnt Inn*. ?r<1 mhT'-rif I ? i. I* ?-?M i>l n vrrf gr?*i J ' a> vain M ih? * *r<"t -.mi* lu th<- H l"? H >na? ?ir?wt, I IMTm fMflk >T>-U'M T. II flS KKRlffQ A SONS, ]Un'iI*.ti>r*M of VRAHI), *QVkK* AfMr? rfMwtTT PMRdR. Wirtm M M Broadway. T jt flora ha*? ?>* awarn. J hirt* ?t*U for Ow at veil >iu> of Urir r'WW1'" "** ?* rv* PTAlO? TO P"VT. KUIJSH HA Hp* " a;*??vVvtn ht apto**** A>1dr?aa <V?a?rrau.:pa <1? W IlATv, i 1H tbir? air- l. i?v Hrf?u4r ? * f j i ,,k*kT. 1 r r-v \1 a I ?.V' At ?ly Mfl WUrr^ rv?, M; ..> m. 1 A I 11J.KI1 - * n r. Mltun Wj.'( W 'V w.- r 1*1 ' 1 I *i <1 !? > ? * *r . ' a I). I Mmmn'j ir th? l'nit?4 b ai a. at Mtn pr > . IV>mtfr) * d*ra piwpii> ihleA rTAjicf V'KI onrowj "AT~o*KaT n.vn'uTN^I i n? a?-Trd f i?> riano. barn na? 1 a mi one )<mr, ir'?r 12 41 >?r I ...tnf I lV? ?..VI ? ?i |4 g Wiilha Will br tnf i -r |W>. 'inf M Mr Wf il Nl> Rrt 3 t *?t <tt .< pri.1? f- >n<l haml Mnoil* <ua at *?> |Tv.>, . $40, Hi, M<> an'1 ??*> M' |.?lci>na at mtii> 1 i ^ III >KA? 'K \\ A f Klt-< *??nl. Xwl itmut way. t? I >IA S< 'P >RTW r n. U K-HKA1TII i I. R"**?r<>on J I' ,a?, a ?r Hi*vr. r.n.. : ror-i? ra fi ao.-li *ot...u, ?>.?*ai I ? utiifllnv "I uam? hoara r ?i ir.u?? frK-? |.<r pia. .U ?> ? - >? 0 ni&Mo Alao f.ir H la'.r a flri' * P-1?- Ir'|Ulr> at 11 j 1 jw ;*K? AMI Liqi'ORf. t?W*PlSU PVWCH. I m 0 We kavrlk* *? tanonno* Io tia pnl Br that mi ? * U>H d?T h*ra oprwdat. * * m+VJtmm*. 64 WTktt* Mract. I ' thr" doora waot of Hr*>* d?Xf,JW *? irr of Uw r*l? ? braiad HwadUh Pm.rh For nil p?tao?U ?hrt alrwad/U?# , kno? ia<tgr of th? air?i;<-nt ?w>dl?l, op hIit rr -rmra'-ndaUna bi la nwnwry than U>? n?*tog thai our ?rtH.I? l? thi- bwt rrrr pmr! ir*4 for Lbrar p*raoo? who ara mr* ariualniaO with ifcf Hi Irtk to, mr will ?taia thai ihia Swadiab Punrb la m?-la of pnr? ? nld Patana arrark, (of rloa.l and la tb* tr.Kt daUctOtt* an! A banllhr dM.ik. ?? wfcVh arwybodr will talt a Itktp* from thf ! X flri* twunr ffwajlrb I'mtrh ha* l*aa for wnfirfra Um pr!o- jf, rtpal (arnriw twrara** Ip ihr oortbara pan of apd w? i*, rr. ? mf no?r lotfqjiuoed h*rr. ? baa pr~apa*inf a rood fit 1 1 -r? in ib? Cnlv>4 *?!-? "ocjru ?b?r 'UMM tfrtnka. ?? j tnlvipat? fur o ir *?? '> * Fnm ?&o fm? Uto <v v? u thta drink rr.uUKy! MSmibC >? l*>" Ua?? br loll m ' r-la wM?r, ranr 4 t . 1t> m?< I th ir a? j i.t ?Un ulk 'rat T1 v i t !t h #ft* ? i??d lha 'talVI Prtn h to nfrfVutr for trial anil ?ra ara Ta ?arr of appnira!, Imt aapartAl!} in nffarar* of < va-mtrttnn ?a fin I jvllvf ar r?iri~1" 't th?t dt'^aar 1 < alnrrra. orit<<"> ar?n-a , a **., * ? tnraliM' " s'*?? rr ta > Ukat d''.i? p?rf.w-?*.i(i? ? 4t?| ? rw a rVnr r rn'mlt,,, ! Tb? abora arttria la 1 11 .Id II V-?5r#- Old Ha*a?ta | W ? ?. *Vi n?l for I* M o?i,- mari-ifa-t/irr. o,? | r hn 1 ^ -''lly 8?, IWW. I witl !>*;?; ,Tf A *.V.,?4 ^l/'-alraot I*, J THE TVHF. ^ fl C'KO. M KU. HKN. _> r <*". M. PATCHUf, FLORA TRSIPLB. ru?A TKMiUfc ?TKW\RT ? II HKL. KTKW ART'S Hl>Tk.L. v llCKkT OK KiCK Tl.'KRT OPFI.T; r()R I UK 'tlKAl TROT OH TlilJKHDAY NKIT. TKOTTIN.i ATHARATOOA SCIUN<W.-a PI USK AVD I ?inkr .>? J1 *?'will hi* fftvau oo A?*>u<t 4. ? 0 P. M . niil? b?M*. thr>?- ill Ilir, u> J. il. Mi'Vhuu B Brow I"WIIlT b ?. KlhlUl XlWft. o. B. 8TAL-IUJH*, Pr,.Kri*or. t n? n^r. li. i.-irviiin'i.-^in THI'IIK A. ^ in .1 .t;, clock, a m?.< h for $1 U4) uuln |.e?t tbrc in ft.- In 1 "> *<:M ?nn name Flora Temple H. Tallnia" n*Bi?? br ati lion <? ? _H Patches * od day and a goo^' ira'k, if out, po^w "rifC the following ViiihIhv and ih?n * good cay ri,de?:n,j.,ed le.i.r ( ouih f' ri > Hr.mklvn i ?r be iqum- at \\w^ '--a r*?nni as shod %? the trot U over. Fnre t.. go a^f" "k.and^h i#nt' KH*W A W H TTf W}*r^y BJHSEI. CARRUOBIVAC, hLA> K HA?h AMI) MUfciAJI ->/,& HAi.K, A J Iff I bUi k Mailioi, nil >?*>ur*oi<i. 16 h?iul? 3 UioQat Mjrhr'^l 'V . ,rrtM- V ??.'iff. V. *?*n ?T, ^ rn^r ^ t naddl?fM*f Nil ! ft hin Urn y(UI , | ?. wk <f?j* byhh-romr-jBUolt U?wk, *b..rt??^wiby Justin M,r'(Uu ditOi of Mark Hawk by Young H?mUWuiU? Bu. >,y ,,m u?mU. ton?n ahoa? sire anu tali pone* ,?e ,i-l ftFth* Mark ?t?lhor ?w ^Tlbi by ?h. imported honw iHorili of K.nglafcd rS-tifleaie at the abov frna? J??<-nh I Jott of j**Mawm, Htunrn oounty Mew York. tlta ?h;L1"-?-dJui'> r^iy1 u B hor.ee, t? b?ee?u, X tk? syAsiirS' . **?* .?*? { *? F?* ***-* ? " T WMMf TROTTTNO nnitAVS, lf.ij han.t? hljfB. ymuig, aouu.1 and kind In wuiW ct 't"e Jiartiea ; aleo a pair o' very stylish hnnvt. o.Ma#? 11, iraea. 1ft J high, Hgbt rfrtm the rtuur of Maine. Inn olroalW' (IfU Wwt FIA 8A IT?A HPl.RNTtlt) PAIR OF UKAT MoKHBR, 16'i handa high. ?>a?d and kind; sellable for ftiin^'* wifiina or drxft h ra< a, or would m.ike a gnod CArria^e |Mm; will htt aold aeraraU-ly or UHfftbrr Also a mefcaway l;u. rui. ?. In p-rtrot order, for winj r or aumiritr oar, can be Med with one or two horaea Th" abovt- are for a&i* ai Thomp uu'a taiiblra. In 1 birwemh *r*rt. near Third avenue. IjiOK SAi R?A I*AIR OK BAV H'>K*hrt, l|\NO? F hi>b aourd, kind ?d ' gr at'e; w uld m-ikc a atyiuh pair of corri.t^r hur?M?, <?r would hr good lor haMvy work; win Wfich a'M.tit JHOOlbe. Ala<> a m>rr-l Home 16 han<i( high; wiacLi 1 10>> Ibe ; Mund and ??utl? . can trot * itb two men In a. n?ui w.ig'in in ilrcf lu'iniii-H Apply al iha atoble ui faaUlu alrerl, Q?*ai C'liuUin, Brooklyn. ^ _____ IjlOR KAI.B?A HROWN PONY,. WARRAXTKO HOUKI> 1 and kind, with the exception of Nilng gore, gultable for coiutry uae Alao a Wa?on and llarneaH will be auld very j chi tp. Apply al 72 Charles ?trect, Club slabie. FOR rai.K-A m.Aric HOBI-R IS HANDS S IWOJKS bigh 7 > '*ars old; very styliab. klud. single or double; oao trot In 2 M) AUoarbenth t fjrrc llorne, lft h.iuds high; can irol in 2 #0: p?rf*ct erery wav Also a 'l?ht ro.-,d Wagon, foU spline rimnii'g se?ra, carm'ne, i>uaenbury k Vanduaer. I ...I I., u II 1,. h', . ,1 at _?.k l_.. ,k... \nltie. To f>e ?wn at Taiteraiill'a atahkm. corner of Thxty? ninth (trwi and hix.li avenue. For pale-a vkrt h aj?womr chestnut horbei> H<r*e, S ynar* old; a g'*?l aiepi>er. very nromiatr.g, anil perln'tl) Hid, touiid aud grutle In Hlngle or double h^rnesa. I'rv and >> A^dr-"M Uniaeiiuto, lier*JJ uUloe. tf?OR RAI K? A F1KK STYLISH CaRRUOR TRAM, 1$ b> ud hich. * nod and kind in e\ery particular; no? la a beamMitl duppl" gray and 'b* "ih-r a line jet Mark, weight.({ I.100 lt-a.. an lor fly e tbev me ure<; mlied; aold on h for waul . o use i iai.i nwn at bfiuMn o' Ihom.i/i Nuns, 110 acj 118 tllnttju pla e. new Stitli avenue. FOR rate?A black HTaLLION, got rt north >tar. e h:> waa aire 1 by North <rf England dam by Bhotl II.i*k, ?ho ??? a>re<1 by Juatin Morgan. auanta 1S ban da Smrti'n. a jet black; kind and geutle tu bla dlauoalilou and well broker lo aadille and hwne-a. He waa awarded I he Aral premium Tor three year old* at Ifce Male fair held at Buffalo three year* aro. will he aold low to any one deatrlng a Oral rate atallloB for branding purpurea To be ?h?b at ton Vatarinary *'ollefie, Twenty third UrecU new bUlh avenue. * IJiOR RAI.K-"NE r.VMTLY HORSE, BAY. SIX YEARO r old; wwranied Mind una klud aud very atybah, and not afr?td of a locomotive; al?">, Hie e?d Wagon, uearly new. For particular* ii?|*lr? at 3#6 Atlantic utroet, or at Butlar'0 atable, 402 an J H 1 same auerl, tiruofciyn. For sale-two noRt&s, ki\b a*d six year* old, very nice driver* una gratia to handle; one la a b< b tall Mare, vert himnome and the oth?r I* long "ailed and ? line Lroi.nr. inquire at 272 Weat 1 wenty seventh atr-set. For rale?a lar.je sorhrl ulir^h, is iiawi>b bt, h Inog toll; baa been a??d ?* a i(m tleiuan'a reirruigl Ixiiae in the country. Tu be aold -he*.! aa the owner la to Europe, inquire at 75 tr Iverait> place. For sai.e-an English park phaeton, but Wtle nre<], ? 1th double act of ILirnesa at the very bed description, and elegant t mounted To be a?-e? at lk*Tat> rtnary <'ollege, Twenty third ttrert. n?ar nth avenue?. F?R HALE?t m POl'Mlt RO\l? WAGON, I? GOOD order, price *40. Can be aee.i at Mr. WaRUKN'S, 41 third avenue. For rale-at a bargain. an elegant citt built akeleton Wagon. wrtgha 1??1 pounds; a.la plod for training or ill* nvut. A>ao, a < >lninhua '"olt. S > ~ara okl let September, t.ill. *,.rrel. bartU high and can trot aa frut aa any oi e of hiaagn In tbo I'ntted Htat?s CallatlMj n\?nne A. Ei^OR SALE-A BKAl'TlKCL LIGHT EAMI'.Y PARr riage new , f r mm or two h>r*e?, eoat iiOl1, will be aolct at a ?r?-Nt Nirir*ln Tan be aeea ? l>?ria A 'ack'i aUibie, 49 *.?M rmuiwiiin i limn n'l"!* HoRrK* ANI> lAKBlA'IK* COM AAl.K.-THR UWifRR, prrp-i ii |i la !< ?? ' U>v? n i ill i? f? r **] t.ne pulr Ikirt, ?< 11'btnK 2 pDtino* on* r>mr tu?trh#Kl t-nr*la|t? Hnrwta tognbrr wtib llm ! ?? tvimplfie. nur l'ar>la#e, wrb itlmfii and pole; a two it4*t1 R t< kni?iiY, in a-oti ortirr Mabji! lo rf d*Appi* between * ?p<1 13 A v. ana ti W> 8 l* M. corner of Blxii'tbUi mreet and liro>Jw?v. nORHFS WARTFIV -WAVTKn To HIRK FOR TIT* mm m?r t? H?i to b? ?1 In to- conntrjr under Mm B.irt ' r .will I e v?r> In I* w rued. Ouiil 'lUjf uaed UUl weli kftpb At.dji-wK.V- H?t;ild .ifflee. noRHW Afrnn RRIAOM rnHSAi.it.-i w fliifiiKK. of the firm of I * Ringer k ?'<?.. preparing for * u>ur cm Kui'v*. nCan far eele a p?irUno of hi* r.mneoe riUM*iknoM nt llortoe uid ' Tnnnlr* at narrtace koute No 0 Wm Ntnl> gu-eet, dmt Fifth avenue HORMiP. CARRIA^RS. WAOORS ADD HARKHB for lale.?HI light fumlli i arrl ?? *, R ?-k?w*T* Hajrd it ?. grocere. M>rt < 411.1 bue.ii.-ae M 4ipnn mvI uremwl b?.nd W a* * >it? tH aj.ti <lg. NUtl fill tonrae* fttr **!? .'beap, aI M fu^ tun aveuue aud 10 Xt-viu* ?ire.:l, uro.ikJj u. MCl.t? FOR 8U.F?OXK PUR OF WORK VCL*l W Uiul II .rwM. ?' ?) a t-ttiiplf of ( aw wurk tn3 ifrvlng ?'>!??? r?n ? ? net thf etone ytnl, corner of KitTenia uT*nu>- ai.d Ti trtv ?Tfotli ?tre*t. fT*tr*RI.R RT.fxtn M*RF Fi >R PAl.lt ? A BF \TTTTV fill light N?j hto.*1 M*rr. *'vm ,r? oi.l rery f.tel, and of Cm' riirtiimui*. AImi. an ?aiVta< aadd e *~**n vt-.ii Id i 'tli Hnlm-)? *?rr*i'ft perl <*njy mnn I and kind. M.y kt> ?.-en at private TI7 Went Fourteenth atreel. UfAH1 Ell?A BROWN U\Rk. LOXrt TAIU A ?.>H<lirt?*r. amtii'l i?'l kM; ?i? ? l 111 br pi?l?l ftw if it can ? r b-tw , IT1. hn fc'O <jr??r?t^i|. Allmir.f to |?j) I rnir mi ^ h' t?o* ll^lt-rald . il ". >oo?i aij ni?*ei ?,ih aiuu'tou ??r< | 1 tbo Ml! p j-ilm!*r? *n1 Vr1?!r is given. ItTA?TRI?? A WKlli BROkKN Mt|t|l|.R UdRuK, ?> u> l<b?i (?. I?t? iirvVr ?|? ?-*!? oltl, w.i,, Ui' \ idr **, k'utiiui itiKuat ptU as<t pai LenUia, Z. box l &i-j I'?l office, >(?t ork nfAtuiif n?R i>?ur.?a ?tti.wh wtnoi, imrr. it tig i p. ? itb 11< i- autt *bat u? uiult Ul t truer Uf I>im?w Vnrjr A t ?n Pn/T, ? pfrf?vt r tu ton. r^n V? ??-u at prtt?i?? at/lr Nr UR-.M rbmj un< Hr^et, urtir Firdb ???Ba?w tr/MRP FFVT. v WITH Tor. or in. Tf (tttin, ,/r otit ' t t?il* rt?-,1 MTtfrrnd A|-,>1) at 780 UrtriiHit b ul, .y, ii? 'be ?bft?i II' \fTKl>? A It *T IIOROR Rl.kCK *t*H A"*T? Vf t | Ittt * no kklr, ncl t??- r li uu- it 'l r I'), h*' -Il 8 t. .in <.r ni ""r. t and j;"' ?k^ '* 'r % r imil#-? ? r -1 *?1l ! ri<-?? ?t'l ;iilt<. notra.1#, or n-i.-b. S.rt r nill ntrvn? u tu.l y ?'! ?aiari aivt , ri.-e, A ti ? flat ill: l!-n?M . SI- ?. (OPAMTMCHitHlP KOTH KM. A I'AI M ? M Nlr.i??M In' ittfVKKAT. K?. iV - .. ?. . :.'iic*. II ; ? nvwwj r.-;iilrel, m 'I* II m?.. ? II f ? ':ai! r?plt?l. * kn<>? l- t,r? r>t ih? biMi' n"**n ! ? Ap. ph lb ? rr HO 1' hii -U?. rmr <iry<n>? lol. ? HARR CIM A.-A PHTnU IA* wthiie Tr> row i Ik. .'f tHtnrt) Iw i ur tl. ih.nnar.J l"ikutl tiiVrfti in Wi' r|Ki ?r If-i, rrnV >ti. . > ?? h ?i.i ifi - ? ;.? r i 1) ti M,r >'i?r pmli:4Wi U M I'.. N>\ itt litiMld . aio*. *h ? Af'TVf-i m \\iTt-r\RTjnm wasted. I* \ ' <" i -- I'l'* ? m?" <i . inf? Hit 111? n '!?' nop, ami i'?]i?h|.- nf : uyo *-u5i<>u }i ?J k|??il?l'imj. ?: H. II<I?KK A ri? No. 6 i Vntr? ?*rw?t, npimaitf* h-1 l\rt. 11> T** .::: ^ I > W' ' " th " " * V * ?Ffc * I t)? ri-idr in Ml?. Ui join ?i h hm Ik Kutnii .? huum ?? ?*?, u >hip him tim# w ?"w uni'iii * <ir.?? > ? % . n?rftM rliK < I' It'- 'R-tHir Hi HKT<<PuRK KXIWTIMl# i?fm !,. -m-O oti ' ' tfc# flra ??<! nam* n# M. i I, B i ?#Mifi.fr, > tSl? ill) di?*?lit-J Itf biiiIuaI >ooan.t. I ?t "MtrM *111 r-v.ilimc ih- 'n-'M'* ?n<1 U?."ti?*uyiri:" 1 v Uin ?J*in 'if U-lAi?:i m o>l?l<u lu i.imo i M.intafU'.in. \l 4T? **fllrK<>KR. S w Iowk. Jwly 31 1*00. I. XTKAWBT RUHR. >OC(| wn.i. ii f HaI.f i?.rrK?sr tw anrhtar. h?l)U .?' .11 MHlKUl tn (,.?, t -? tr tf: >1! ? > i*ii?'? io fmlhnr chj.Li' rnu ured. I pi; tn (JIO. SCIMUKR. In T. 0*.:unj'? o?c?, Thy i Ch.us? rr? ??. -a party with fflH vynrvT ii? to ii>. .n i*!-!.' IwUtMP. >hnl lit mtli/i- blrn ? Inn l? rrr lumaw). bjr 1 HriM < K I. A Co., I in 1U III lahi utUon, with n% f, Ac Jf/Wl -PARTVKR W*XXiiI? IN <i>R OK 1UK BRRT " 1*"'. ' : ' rntornrrj <'-i h- l u?iii.-?, ?. I ?lil flrr h.ilf fi>r 'Jim amikll iiOMr.li |n^ r?pt a ml <tiln? t c.??h tr?-ln. ?rl]l t*A? vlut rr?y a m*n e*n r^?n uJ ?.?u for t-* bklaoo*. Apply ?? r prfw?i??. la ilic i ' "*R,{ riUN K wantrh, A part* n.-i. ? Ii* b m, In iftoM* T?' * II p?j SW | nr ctpt i rilU. no'l cu b* '"". ^2 flu i?i *ppiJ ?' ** <<X1<<HT. ihtrit fln ,f, i vm; >n 6 4 000 -*?^ ~r"IuRTY. c uni. I 'bpr?nuiii?m ?p??? \mrf ?<h bimlnoM o: n n .pin rh?r&<-trr, which r*?i__^. If ppnfiU. AdilrwK limn W. Jntorw*. Uw*M N?* In ?rrrr r?rtn?. and wnmnt 1 ,nv->?i m t!.? Un'wd ?. *M r> >t'ln* .iMMlltr OMMt ' UBIWa ,r* M?Bnffcrtnrr 71 Hold Mrwet. Wpw Tort *.vNTKn ivwrnT vtki.t- two or Ti?rrn? ??* hlf llil'.lin! T?M?? f wbirhro <1 r?.t will w p*M imv! il ? irltj thra f'nil ?U* uincirail. WijM" o*'f %PPv ?? ihi v?i#Kl lf?' ? ii<iln> AiWr?J, * ' , Hroiwij I*. ?t ft'i-r.

Bu sayıdan diğer sayfalar: