13 Ekim 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1

13 Ekim 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

THE NEW YORK HERALD. ; KnULE NO. 8801. "O""""0 EDITIOS -SATHRDAT, OCWBER 13. 1869 ?TRIPLE SHEET. PRICE T.VU CENTS. LIST OF LEfTEftS B?iaiaf in die Hew York Post OULo* B*tm-rlav, <?ct. 12, I860. Mctollj in mr iHmpiper Hivtw Um> UrxMl rirrutAUofl. uaimb>> uvr. * Afor FvitT * I'm M-a ?nn? ArniM Mr? |nl?i ?lit AlKla-r-.i, I- nm? II Akrii?run*a >iwt.?.??\,nin nj'M M'm K *i! / rknDK'i ? I'* '? A.i:r?w?W i l H *r ?< M a <ni a > u Ani ??? ?ai* M r?i! ? n wrll i\>rdr i* *? a" * Mm t-al'la ?i?rta?-?i?n?r*Kl rail ?tkt&* -n Hp* K % A r nt. M r- ? H . i.i. ?i t. a* I) aIii i <if> ?r? M ?'yM ? Mra ?a j 1 Ititt- y Har rtrt Avery t ?r.>lme V Alaav Mn M U u g?A\ >i#rkii?ii it nab Bnylea K?ta ( Km i n"t Vn^ .Inn* M K wr? ?C S.l'at Hmnmi i Mr* M*rj Br? *|'| kftlr a bna-l'iv Ki 7 1 ti ..me 1? Hi l> n,ni* 1? ???lii.B r* i^m(. M ? iClloo Art li>n* * |l?ti.?rt ?Xl Ame Mr oi .on Pk4 rifiKnHl?vMr It ln<! ilruvvn i.urv H Cm *'? H? rm -u ?il Mr, 4 V KM ? i.v H-i IJ Jltcprr k.r? tr%> en "ru'l Mm ydla M 'tr>. ,fc icnaj r II- ' t w *r?nl* Hi V.Ih Vid? K? il> y *r* Mara i. iwu-.u Mr* a&r Unix.* i,iio* Viila-y I'f mt I> n *-<i.?n Mm \ur*lm* Ha-rr .louol* Hi i tr KM T B II rt imrtli I. In* Mr fM-vnt !..#-? *?ry Dur* mna'ar Mr* 1 ill "r?ib*HiiU ?' Hull Krrt ft k>ary K ha ? n |1 1* i> r! ?*h *r? M V P ,i| aar y *nn jllMk > P iKif nt llri i? tltt\>i>|l| hu? ?>? %mi lo? IJjiu i hnr.1 ??* UC mil ? rfc <1 K' f?l-.oUi-?ii' a M * a 8 ? fcrrNm J*ne Hun. Mna W t> V> ?r- b?rrt > ri R' nil*a Mia .a. K llu w?Mn ?ii J hni . 1. It-I ur n r* ?liu y J Hu-nr in nrarli JB rr lb r?i trib~rij.nl ira. Uvuit tirreli VI ?ry v i-ftiir' a It H??id *m l? L, Bu' rr Mri ? le* h-r m Mm li t>. .ua* ru Mra.Pr&ok M'lilar ***? rt H - 1 ) al uli Mrs * IM mi >t llii.t Jt?ry v J.ir Kuril i? \rrl? UiM'irkMm f >tia / ?? ?? it ?r? ? I ? IU? Mna a I. Huitm ? ? Stni >wihilii(r Mar/ II .iiru- ? a I'll llr.fi. I, 'rr I % bean M r(t>K ?? Hits MU? M ,tU? tsiurr ?ll/.'>nih bum 'm r?:r iVhii g iv u?? ?r> rt A tokii krriiiaii' 1. II n o r Mm* 1C ll?riir< *r? r V?-?.-d?l?-i Mr>.K in ? ?'? Mra tuM lijrur *r? Au.e V *W? K flinur Mm Kll^a? 3 Ciolc Mra 0 1 k ?t ? '.? ? M ir* Aiti ilink V ?rt ^ I. w r*i HitXe lV >nr ituinnr t iV>ik '-if.i-IU *. I h??< ? tii> ? falsi. H l Tim M im r.e' .i i< M ?<Di x%m (mi- KaI* CiiUiiI KmW.iri*! np? 4m I T I aai'ue llan b r?1 u Mrs iwim orn irau iC l?u l*?' I ? Mxl-mr Cr*rCi ? r* H K? I'uril m < in r H?i (Mbnln* L'nn"- <ik Ai n I'Wf V|*-y F Cb" ?? * . Mra T ? ? hii ? * ? .Ir.iuie L> IVii Mi t VI*. r S < >a mra lira r llnb.nH. r,m? fa iVir ?ii? ?? P <a ru. ?<?' i?-Utl? ? lubil ?*Tf i'.'i*t.M ? ?U*nal (tfli K it* i'n6-u Sira, I>elaa I'mo Vr< < In C-r )Hr? *i?r? K- 1 A Co'nrv Mus utliea' *?r? Vr. ?^y K ?'.i|hiirn ?r* Maiwi* iV?l?jr <~*rVinu l\i lu Mr* iiHmi*n *^of i'' vn* <*r? u Mra flan ? ? li' *?? Mm* M ( '-nub li AO H ' nui'i-Kws MmM?ry 'ro tf? ?Alir Mr? (Vru ' I.**-! aim C 'I VmrgArrt Or winy *?? <i'l ( a pn Ur ri.tenk ? C H1W Mr* I M . r *? Ml M <tj 2 ? iiuk?i Mra M?ry ?"r'uvc M .ri Urnli *n, fcrti "* nn ?Viu,i-u Mra **ry Hio^?a> CViemii >1 >!ro A l 'nM-*ry rn?y r mrr l?i. l uii'r *r,*?nirM nrtt M uti ?? Ca>rl|i*o M ly r l> i rarfn .gM l.'ii-<a'i Mra ? '.'/.*b*fc I aiUi'iMi1 li bua O'l.ii' l!? Mr* Jim. a I'nl tnn Aunl* ? 1 ftiU-r ?lr>V.h ?? ?> Muna Cu Mraiv* a V m- M Part Ckot *ra # C'aary ba'r"^ 1Y.I k-iu- Mr* Mtr rnm-nina Mm "*ry CUr ia Mra Wa ga-K Cu Itir Mm M*r, U rui'y blMlK P?ni!w? Mi, W?t Hi lH "ri S?n4 C J*? y Mra hi r* 17 b il n*w*l 'a m M try J It-khliiK b A l?-lirr H..phl\ II- ? Al? 4m C a ?y km. ? J hrr<* j ' ra 'ho? 1> -w 11 M ? Ka'w? * I a?la l?r? J A P e i.? \uo* ln>'?in"in Mm <nn M li-yv I. M ? l> I 1> ? t t ?; n? li *1- M. a ' ia I tain air.. K ll'b ?? I H. a ? r- .u Mra l> i ;*l'?rty Mr* Ja j? I) nut kia . tub llur^ k M l>t>km?in Ira.T R Huov ?hi)y Ii? t'*i nnn *r? K I icaH>iH Mra Join i? '?n ?ri1e?t I? 1 aacr M*o* ji? ?? 1 uiw n Mika, Car l'?- L*l- <ir M'dlir H In* .Hf? Hurrlrt m" ? ?t AiituaKar I llrl ?? larrt D'm'itf Mra, Woal W? ley l? r? J " |Vm" M.jj'or** SVi at !>???)????,? <MM Mra Aar Umli rMmS la^rMla MaJaur ntlr a I'ii n?ut K*U> Anrlla 1n>do aa''ith?'ln* Knint urr I?*l) fria*o*b ? (111M I* V it I'-alb Uii"*** M I H j Wa.tmi 1 1?- m Ui?wvan l*aibc>iu? . u?|u>- Mra * M iMuulm Mra a j j* t/tuuu Au. iieue K Mrai'.th Klkv Mra A? S IniokaAn K?t* * lMlNMi ft*:) A ^ klliia M. ? L.i!\ /. Karf^Mra Au*u?U P"-ir.e at-nr fllr M-? M\ry H rhr-ia'l h .7.K?th r>i eb ?ra MMbinlnl Pr r-kHa ir?na Mr, ?.n'varH PlUptiitlK t?n<?#et F rfl >>1# *n?acB 1 ,ar ' 8 H iai<?" Aj?.i? #aania hn^-o. HliuiC?U>. il ? t r.iu H Uat ala * Yn* In M ? *LB *r : Mra J B T i' li'i*'rl? lamb <? M * II J F'tz4 . nv.na Mra, 1 11! er ?r* '?*! rr Fa, ?|i ? ary k.*ai ll'ifa al '*l'l'W?i ?? 1 ? It fiaidia ara P Fuller Mra WiLntn U ?:r*o Ink <,?nrl!r?r ? I'tt&r i.ll'-aM-a Ornb.a ?i! ? iitiU . Lrrii-i'i* in? '? ' ' ? in witr l-aila' d Mr> M?H ll-aan '??'?* IC II ~iib*<ii in 1 llattlu ie J iirfJiVrti'! i - rr i a'%11 M?r? S ?. ir>.?t Vlaa t. ?????? t'rn I llninm M * M ,rj t, ra*#*l a ra rr i. .<i?la?K (ill *? ? ?? M-* an *4 t, ry Hire (lrMiU* .M4Mlla >l 'linr* Mm I nail ?,Kiia rfc?- Vrah J Mr?in * nrn'ii IM < II ?u K*lr ??ri ham -imh l?r*cr. Miry i,iliM*vt Miry Alio i,raJa?ca Mra nip I'^l li'lif^nt It ? li Mr* M li Mr wr'aaT h R a 1 d.i* Mra* ibao'l Oajltiwr *ra Pi: ? tt aca M.an?b?ll.-A '? >l'r* A?n? <1 unalailala V i?ib *?? inr Th^r-aa 4rr<kua Vaarir ?l-ii?. Uri ?arj V (n.-m,oMir< 4 rant am a, I i-r; Maria Uu<w? *<d bi I UiaaillW una (j ua< ? Via Mainl Uruula M.aa kiiil H n?i a Mr* <1 Ililci Mra r P Fa 1 ? r? A ll.r'ji ?io.?1'aF-J .01 -a*., Hr? M try 11*11 m rivr?JiM *ih kriocri. Ara Haiku') A i fKro-s# in* Hoi n"> d*rj Ado luAklrl iV'l ?"?* uM MillH'f ?I !i?bll w>- A Hn! %H*a? f ? mm) kl rahalh Mi* "AT U ?!.? Xri lluiM b> Al?? 1 h?bpj M 1.1 B it b? i?t-i? Mr* M?r ..mill .** *?rt H?*r M*ry lt>a A himh-l' <i? | h.in? II'Mui >1 <nn t II ?re\ Aiiffn-A* )'??? > da 'Uwe- 4 '<* jtki.-n iI-4'a??1b Hrnia ?o?H ?nme l r?? *.,ty H>"".l Mia M ,r.; t luj A * J - 1 H.?r llnarrli P,?ain? '? Mrs. Ill w! I . ...?? > *r*K'>a rtiarrl. Mm <%'m w*> Ai 1ST *n i\*/b?i II urn* *ia? (iubw Mara K-J Mil' Mm liuvwt Mr ? Aaaia Tl>r rr <rni< Hi 1 r? * fr?w*>A ?5 II Hi >t.M nwka *>? **rr? at ^ot I?a1I* hrm A ? o Hmr Hi*** - I II ??'??? v ? oa'atiIa I'ayaa Mm M li >b a.<1 Mr?R. j'lb M 1 1 1 ?oa Mr* |{*rrl Mr* II J !<??. la* Hr? Aii?o m< ?! 1 Art M?? .1 mrut II <?> ? r?M?t** llu >i Mra f*na M I'Wl II" A ? *?* LftU T? :vr t . K J f*Arii?k? Hndgtt Hut * Mtrui Ilw4 Mia K A I.a;n Mar*?r?, ^ Uurif Mr* Ana* Jar** ? Ji.Ua Ja*?.l--? llAnnali M Jinani Matt K JvIhc n?i?f .'n?ir? M .liiaUna Ji, i*k. M?rt J Jw ? ? n l??f .li'<> PvLici.' J<r? Hi Itf 1 1 J*? jnmrt Mad Ma Jn?u-m Mr? Kroiaa I . ?- Mr* da-l"?a j.*i??m? M?n?* H J .-?a Vn M irr Ja u. Mn Mir* Jntmialai a J.?i-? ri Kvil J?aaaka>uyO ^ ,K>/ra Mr* Hit '(*1 lA'o'aka-ali ? KIW?*?HI K.nr "n ?'!??? K??l> ?ar> ?i?a ? !'!"? 1) *v*b Kir- *i Mm. j I at III Kniiafpllki td-K?u> Km iHir In. lialaoa trl>i Mini in *11 Mi*?mf ? *? fca-naaH M ra "ary K Hftrr% ? nni? R?nat>> ??**? J k-m'al Ana K K Tla 4m Kak" ire bMR *di .f Mrafiia* II K* .? ?a Mr?, Wmtx K Ma Mas Alybrr Ki.-.< art m' Wu-b ; al **"* la la *'raaa? ?:?C l*r ?m I'kJl'lf f/MUn* Hall* l?Ar M ? Jo<> Ur n. Vra lie al Inn li <?'r*r?A I ?ri*a> MikraJ Mn, lUt 1 i?-b Mm l.t'ira Ur? ?r> ??|J A n m at l.trrli li? >ii?AI? laalla Fmw; l??l) ilbrr en Luari -Cto firt |*4?rMr>'ii*i I **r?*rrt l.f ?<? *f ?* 1 Ua tar Mm ai> 1 1 ?!..**? Mra AllLji IK.ain,i Attr. M-lnrm* 3 iu***Mr?M?rj Ui Prt m U"I*C.-.| a ra M M uif i iMMraKVagnr laaran iin* l.tjcA' friak<a Wrlw Air* ? !/<*??? a ARnaa I ) wh <*r?ar*t laialin aIIm Li .yd Mia H-i -? L>-^cb Ara Uar< ? MiaIIau M*'V.?i? Mra Mat- Maarraytw Mar a-i |?M ??rH Marrr?o. Mr tm Mr* Abb.a V mW; anrr^rtkl Halt) IrtWn -3 M <nrm -t? kak ? arna M?-?r.a It sua ? M miwr) Kllra M*rr} V'* k>l?i'la*<* ' JilM li-lk M"! ?*. ??a*'l t v ? r< Mr* #n M kai" i* T,r,' r*A k i M. > M l <' a*, **?. kaobka> llr Ar-a N'k M liaa Aiu ? f M.?.? Mail-* M.i- 'T.er Mr* y<iM M afcl'mba h ???< ?* f I M s'W ?m jivim |lil?a?liawa irl *r Mr i M?r?ar*4 a. ^artia Mr* .'iiMa Ml It ani*k M irifcirh Mr* &Atr ka'M Hil^nri Hi rr "r* M ir..k? *w? ||*<1I . Aua MlbAfNarwY V ruhi M*ry ?a tla Mr* ?' cr araklaata Mi:-m*? Aa'? M>I*M MraMat'lal. M'h * I ?tk-r1n? l<.irrk/v?* ? ?ratWbani* M.ur. rWI^TTi air M?r? .? Mr* CWn Mv n't ?? *? _ Mnr >kr "%rr M> II* M-? ra ah M ii ?> r* Mnr:? A M ? ??? k r Mr* . ouia* -I Witrr/May H nhrl **? '<* Mwr WmMjtfc ? -rj Mr* Una ? r* ? * M raa I- IA rat C M*i i r?Art. *ldA.' Mr* M? *r M Marj P*< b Maltrai A M >r>ki ? ? M*f/ A ? irrf ?'* * ??->ian?l? MM* f i??v *r* ? i r* at** I. W k Ii *. rn.l Mr* lia^oo *"t?A>; <r* MU a?? Mi A I M??r* Mr* Aarnat Hte l?r< A' a Mm, IH At ?VP ? ka?. **r. *!?? l'U'Ml.11 t?*l Hi- ari?) It'iaa Ir.i i ^lVrikKl M ?l.A uli?i M?'f M < tni kluaMk andr ? . M^?'??f Miaa I ivUlli*. ak ?t*rl>i?Al.I rr- 'f*A M" ami* ?ia* ? > n ??***??? M*rj Mr i 1 1. > ^k Mr*. 1*1 Mr* i? a* Mr* da Me ia*ikk *trt *? *?i1 >* p<< rwaii kMmNvj MrAn 4 ? Ma-jakI M ? ait'di ilorlra'U Hi" r> Kaa* ?*r>l,hrAkci?r?,.h WM ill M ?r*| ?>-v.ia ?-" W-i. ??? <l a- i';,r,h ?in V %a'a"i rj )r< n.Mr.ra>l<fr: <r l|. i'?ihr t? M. Plk* M ?r- *r*? lal maiMia all Mri arag M ?* M * keiJiimKirj rr**> ArU-an M a A?la M ? ? :? kcr Alaa S 0 feeixttAi-' Aa..? M<> A" an. MraHaaay ?*.?*? '*a r M>ar?, M * K I7ih? RUNIavAla F.I A f *ah a*'?rrn Na,(|W (A*t?i*1 D twt M.ikAtia Mimk V k>il. ?iaKC Mm!* Anil* T ha*WM r*??; .NlriiiMa f?air l? . m V r? ? M-w Mr* ? 0 hl'aa am K W Wudd A*rr i U OAk?* Mm A>h? T O'lyaar^ Mr* I R 0'K*rV Mr*, ft, *a. ( HJa*i,.? n ?> A*. *cll*t OakT'rr ?r* i*a?t i ? ^ Mart 0'?<Pr. M*t%ri<|0 Mm I A *>' ri" fcl'l-l-rk 4 t/'lirta*" ?r?. *?/! UaeaaKi* iwaa Vfti 'i *ie CMfcerW toAva- ?? p r*rVtMr*r-?r<aa M* \ T-.A-n Ml** n an !???' r ?i?? <??? ara rw F*'trrfra*A'?Ar?? \ In !???? F^rki r Mr* Mara fttstf *?'? . Jw Mm Sar.h >(1. .r-c;.ri r?irn.f?iK fa a.r Mr* <?*?* ? >*l ? ? a 1^ raaa a Irinn l-lai. ?. Mr* Jmit* 'VI M?rj < I'o i-r A\r\k a I. '.Mn-rvtl r> r* ??** M l r ?? I ' -*? t k a 0 I'M t* M am ? * ? '?^A If -fm rram aa fa.-?m ?? ' *??'"? 1 n ?* ? - ? ??*?? -i - <i 'fta. II* rilirH a ? I! -nr I?. . r- ? <ai) Par ? ? 1* fa t a A 1 r% ? f ?'**? ?* QuIniHaa Mr* Mar Quia Mr* k J Qu*ln Mora k ??r?l QuUl Catharine H MturaJ! KIImi Kli b*r<1? *f? Mar/ Mn Jaae I H.Hti' bJo Kill rt A tillr Kn<r< ?>IUi I, )>LV f MoKM Kil?, ditri Kobli ?ax tn kwrt'Kwef *Ti?r?( Kont n'urtij K in (Mil KU.kLAttm.rli- t in 1 1 ii< ita w i.h l." rt Uelj I. b?w1? K?fW A liur -I hri-k* Mr* Jibu > i.?ii i ? C? b*rtne &h, fc* Kit, WeA it. hi h?l*?r b'.ix-' ? .1, Mi> J M 4>>l*t iw.tiuuti \ t gli.l . Kobuuou Mm B*wt-i.lree Mm -J H n*lr Fkpr.le Meoie Mm Matilda 8n.Uk M ~ F Hut HI i*l WU* Mb-rlDeM*. m-i > kJU >,i>ft?ld Mm ? V H'm t'*> I <>?? fliciuo ai i? Kuxi-r I K kan'or JiiifIIi '"iMr i.h^rtiMrii'ta'hel*' til* Mr* Mkry l%ns FUt hope I" en- I fbernii.0 u. l? (??oliM >J t-Un'- y M ? M A rew?rl fa'aa Mntt arnma himldilifii n.??ta? * KMi'Unu.akref** Murium VrtiAo'd fnun Mr< \o.<rrm Uit i rk ! Mi* u 8 hie PtiMli m 8l uB 'M-*M*?w*r?l Sh?? *-?S?'kb SHI mutD lizzie * SDrt'ila Mm mm i>-i >- ?-i i-i?u>ta Meoe N n Mfv-retK -I t?* Mr* rtuhiit 8 >-Miid?'? > in l-cMlin* i Wo.iue Hiinu ? Mim K, Ourck pw( t ml.* It ??i >?* 15 L -a ??fc>n m N * kBrctt Son fc Mr? MHi>ey L Oku tack Mm ('or a M-fh* o- ? M"r>ar?l u>i'b *'ioin\ ' ? urn r m.try iM ir> M tMi-tii r hwiib M ?> M A'ei Mi Hi an V incix < m* ? Mi* n *H- 2 8m ?# cirni.i Ku '"n Mr? 0m M ?N-i ? M ??f*r?t Mfith M"? Mrah I Sulii* Ml-# K .h f d*? rt iil? bm< ' >? I't. 8 t'i.u Mut *. Sb.-.-t'n. Mary Kilen Hb 14 MuM.ry ?uti?c M.? Mar? KIMkw ll?u hi M?nb Mxi-ib* * Mrs ? Mt? h?tbcr Snl'bMi-ii nn ioU? H**i? So. lib L> Stn>lh 'nil* M lh r*h (- a>vh Mil K P T Uh ii Terry ??n \M Tkum -"wniM-nliikeDk W>n n M <ri?> Th'ia.p? .u jfrs.M J4 'i.i i<w kl'rc Tl c ruMuM trs'rMtt *n ?h Ih'f. *riJiim > Tui-k-r 'n?U"W-.t n 1 m !i>r ? nim? 'H>'i?'i>Mia Mrt ?, Tnlliot Mrt aimt O ll) i r > r* t W 20ib i4 1 urn -r * \r\ mui lli?y?r M ? Ai^k F Hotu-'il Klllsh?-Ui Trt_,b M vv It tiUi'-y M ? hrliV'tl Tbuiopsjo Mr* l<enj Trjn: Mrt. 9 lb 4 'I t il'nua M1m K V * ulert'p* kl VKUr* V?n<t?r V?rr Mr?IM Vm Wmi MUe ' ? *fD Am k ?> Vkn K'U-n C \ ?r I I ??-|lj Ann Vit-eiiid .'?nr M VII Hie MUilatUa V?d h irk Mia l.ejt. \ nx'Die J?nr> ?2 mi' kt \ mi Meat MraVkr;C W W?1 h vifH 4tk ? We'll. v,i J f W illl*iu..n MxAnne ? >b-h ?' illk W>lrh kliu M W 1 1 ?>o itne W?<!n Mr* Fr*nce? *>nd*il MU* H H Win i? nlKinr ?kli M ? no M Wi"t.i-bMr*1konip-'u hi a ?'? H P R * Kike.- Mia I cit y (?*i >4 Wi.lie *r? .l??" M W . ki?k .'*1 1? W 1 vitinvik rwue *hi rk>'kh?r.ik i ? ?M' ?r MuS'ibie Writ *? rri?4 Wb lo-y >.an t *%,?M,?-r ?1m of We* k*?U W biiuff ?r< Ka?a I tn? Me imitn he-eoca W hn'ifk Mr?tt? -bnl Wnj-a Vr? M <? Wr ?? n .til '* WlWnKl >o Mra * K i\*. iirii M'k- niil* ?w? J f*i hioa i* biU taiire 4r? Hjaa ? b?n. c MIm l'? ay WllaonJaM *?ii I KIoiM H * ate bi r; MittUar Wil? o *t? *0 \*n?i*r?J'iki rift U' l lend s.tiri* Wiw?i M?i Kn?enl*K V? M oe Mln J <5 WIImi I ?r* 'oka ?oorl>>iiri Mit* ? *? 1 *l^.i?v fcivlta Wl >r Mr* Hxitnr *t*i?.1ie?1 Mr* *' H.i ir hiiu V iiaik ? i.i?i <rKini4l Mr* KllIA '* h. i >r .In. e Wil i-ni? M r?i".mliy A nrtk M t il > arjr WLIjuiu >?r*a Wyckuff Mra lAu eM Y Vrf'f Mrs ??ry lout g Mil 1>T?- 2 I Wig Anrnat* L lurr>kl< >'< Ihrrta* Tenia Mra K?? (jENTLKMkN'H LWT A A'?rr? Ht-tiif li A m>? Anbttr A It ??> A I UUl Al>kbk A Al nr - I 8 Art - a W Ach n ? Aiuiioi H?oj At' tinv.t J. bn Ab-ir? A Atwund Alim M-am -n i.ll-IMldrr Jiw Ar.l rn Jo' (i JtlXail K'UP i k' ?* 1 1 ' : i -l. .in H AbU >11 II A Knn icruh <ui*ib? l.uttrr /*o*-nn< ftbrr J? J Ai'i 11 k < h?? 'I I b ?? ii Aid - fcn rr A)- mi Jta p> U ?hm hn? llmrf A ) H Q.kl. i'tll * li.c. o Mm M??f fcttkli A l?"p * in A Co? t AilHI P aIim Jo>?a A! ? u Wo. n A U W Am ?.1oiui r-J A i> u J II A lurk li >* A 'rfUtoK A?b** *'r?nk A Urn J c A 800 Ait-blr-mn R-'a-wd Arr?n<l r 11 a llro knitirl Andr*** A rbutbei# * niol.t 1% m Aiifburii wpiK A Audrr?a .1 >>Hn au?Uii Aatjit ? ll? apt A'^l'i'w* A (to Timlin Ja An?"rr hWi'hi 11 AMlx-w* IhoJ ACoAi>! n l*a1i Aodrrana A. AIiWmmi l?r Aodl-'MIU >M AudfMil <V? Au 'rrmn J ' > a! rtd r Mittla A V> A?kru Mrnry Alhr'bm Jo" C Ala. II I'lkl A Awry 4 8 Al?i> ??t ??? t Ob A?b?r A -rn , h Au-rov b ?? A (V) A ?rr uinwa at. bur Ur A cry 1 ?K; Is* /. rm4n?u4 J?t Armilniuf .1 'Da S Aliawrtk ' loin AUiraak If* auuulrr B PtiMirk K H lt?'kBA(i U'j I- ?hki Kr? Hafoi 8?H>" u a A P Haiie Jt fcn U B? Lunl 1 (inn at OA r.M-uii -ll-hl H<-rrh Itjv ? A hfti wood f HC" TI M'HITK'1 Hr*fktMa Tio* 1-fcrri. i ?: A t? -It j a asm M 1 .'?A 1'b 1 t tiUbarrt h. w j .ink T fri'tv U I r? nr I' N II *ilv cirr 1 laiklt r frrtf k II 1 r?d. wi? Hat **r (? r r"r/t ii II Mi* hit A J pumui Hi* Ml* A Ml H-.r H II li ik XaTila Ms . <1? y .'-.o K I rsnllra ihi k Itn k J Hfuk.i'l r of J iwlhi I H?lt 1 bv 1*11 <> r?dl <r H I'. *. MM 1 ** i f'/ K IV rrtt Ai r , Jr he: nr t m OutrAA >UD*vt H 1 k (f?r Mi)f? AfVi* ?"! Jrbii W 1' !mi M m 1 >r Ji ?*pk ' ?*?r Jib; W 1. Li r in II KLkei k ? d |i?kw ? m I W? li .kw IWrj I'M l> .l*A H*llr< ?? rn?llie ll?if B i>r m in ltoM lii-r?) . ?: hrtit Unu w K ? en L rd P?ter ?lrin 1 ?ui Hrrry iko UrA'Hin K? Ifi ?,tlAili(ii-l Hirvti II K lull J bit C H.'lt w ffi* I ?iel A Co li? 1 J H-Itivln li?'n m a ? Hint* h?iki? i ?pi J II i- bu i -r 111 1 K?? .Iftlba in IVt*^ lv?ii -?ini B>?. Ii<-r A l Arixwler l'?i. II M li Iv I ? -'(Au lim r (1 1 It A v H 1 < n I ?? li r* d Mini .?l M^aiNi Hi.?A L > ? h?rt 1 it 'hi 1HI , iMjrtt/ 1 >.m ?? Ii? . h a l>a li 1. Hriil r A Ur?i fill H| I Uwk M4l.lUul>rp..4 1) i txt h ? a'? h B on., td .Im O Nin.ri iiwr<A B ii?r it It Itaro' ?> .'< ba '?Afl r I li A imr i.-*< ? II ?A li?i: !? I. rur-4 r u H*r n (? btflMl II Itn n< PrTiAFd likrhrr J L haiplay Ji* Jf lUrtwur H M l'*rb Ulr K Harm .'?? U*r> .h+a lia r ? H Haiiftl IWn J li jh r?i a lr?? B lian '.rd Lfua- t IvUt AH rrt naim th ? ? - 1 Hk't ? Vul.11 <1 Nkl.it l'?|l A<*D?r hni 11 i.)S'ko A TkMirfnJ H n*u Ukac >hiii ' ? br ft* W *11 r W Auflin ? W Htnpkl**4 yjta M rtr,^a?? ? Ti-oriil W?il 1 ?? de ? Hr 7.- c ":Vrs' Vt" ?? ?1*, I*""*'1 gT/jkk Hr..*rO * J 'JuoVJt^* 'rr''"* b??<3L5 * 11 'J l4ro?ra??* ? t*r * s r.'-Hr.:" ' !**??** liiift ? I. A oA 'u H "a vi f lii-riri Mart. a lii'? Hi 'o Mr* " ala> 1* Mrrnn nh-m ? P.rrA.l.ikn 1 Mr 11 in l'*niir't Hird 1 f- M Hi. I ??' I'. Nm?ltaai I r K SI Hi- ' *r .1 * '?? k?n li* iU* ni'aii! bo? 2 H'" n?a?U?l t RrMati I. 1. lirtllon M ?? B?la" ? a liikbi p li?i-i H ?h" i ?> .1 liir> bum Kr?<"h P Hlfi.<an? ll>?? IViyA A cd ti } J R-v I R Hi.ivtb) #ir I I'nrlMbal 1 A 0 8 H - urt K Hnr'Moin t I 'kirn ? 'to li a h?? J H?(uin Ji?tbr,? H'i? ntr t> liiji-r Hi?wrl! i?a bi rtHi Htr>li. IVy Bill H Kr ail -A* .1 ?*rh kl ?r m J M 1 if Ha- triknti I W A (to Hr ^'o r-r Jokn i'? tra J >n S l>'ii mio A It HMrfeifi ?' 114 n II aulr.I Jka 1 li' .la Ji >a U HaiiMai ?ii Vuma PumrU l?n I" Hi-' i A kit.* f r-tt ik j P 11 hum Alt rrr hk. r# A Mbur HaM ht r ? " Jm L llajh') J M ll?*'? Jim IV a A H>r?v?r v:r&" Ih'm |"*i V hr 11* y II II Smbw a ( ii li' turfKl .1-A.I Hr -?i'i d lb ? K. i<.i Wa lii-> k? A Ud 1 ( r - >k a J V Mr> ka i-Mwy II Hniikk H? V-r-'Al * m II l!>"Ai fciw n (1 Hriir?i? |?r i-atrtt a* ' ' af'tAlTd Hi bi*" (tan hr 1 b?? ? M lUs irt ik -lAA P "*v luivi kudaoDBj Biai B- ruaf'l C li'.Hft K 1 ? liriaoa- atiUCyaoar A nnrbwib -I i' ?t I Bur ' *Vi I 1! H'lr ? ?tiaor p B mann li 1! A C) liorc-ak 9 ? I V.: t 1 k ? Burn*# W ai B'l-i ? 4ul w? n llm b R A B-iK J Hn'd?r riah O Birinok ? II I'. iriiu*?roo A Co II4II a " ll'irrtll 8 A (1 ll-ii>f ' ?rUaA') M'.H-r K i* - 2 It ill? r A P Hull*' K P ll'irrux A (to Bar r? K 'a d Hnrka l. # lid niAl Ih a Hunaii (#an Barr B'Oan A (to Unit r H I Kit I, H B \r* * II A Cto Hurrtli ? II B.riiaall V Hrj.iiA uLw c?>rd?* ? 0 Ci i<*h?B Ju < hall- n .la* A If* ? rail Allan t ?tec V..- *i Ja < hv'Ktek J W W T IV Mil tllal* I ? M?k .-a iNtk! < rut ihm II torn J *o ? h J??ll ? '.?!* < ?!*/ hanti Uai'i-to ' MM* **nii < i.m M < " < r a. a I nti* ? I area Hi* ?!? W ? r itH* Hu phu? iMT*k B I raarWd Jaa r alHf rauieA Cuw i III m".' Hi au - raafif J CV ;n M? t l?Md| I'b'i CM rlP^lll F I la* hi. ' -fen ruat "*ra Hw* ? UM f I r mlo J"hll <Vm?lly Th ? Onrfl ? ? Hir 4 M >rHn I r"Uiar?ll' J A i mnrr (?? o K li?M r* J* C aa I'apl ' W fV*ir?r?, r'ar.fc B I . kij.? A I'aMrn r ! iM-v- 3 I'nwl w Mn*rt? ? aa*a A * u Jur Rrr it- J I t lot. 'a*A i n- ? ..?* 4 O'tiin.'oo t ! i : ?a u riMB .????r- H IVtr.mir .1 Ita? ; < *T',n??b ? -h'l Comriar J to f\ m4 y *iKtrr?? I CripaBy ? Cain< >i ? < : * t. k I rm.im Martra ?t:i a fgrt. He .? ktl * r *t> r K C I 'o J? rt.Ilo A < nm?r ?? PfWVi .1 J +m Sm ?'?r* a 'V>it r i. (V M? 'nr'wiC l *ra? tit l>? aa ? .cB I " "" r*,?r-x*r t Ob CAaavtt ?i. in ? ? la ??<>??*> i atfudj mim'i Iv -ink t?i A UN ? ?mr->!on na??ar> ? IBI I** <1 W I^O'll- ?"?? ? I TlfllB R t p??i..u JiAa i I '?<' ! hi Ma < toilw ? a I XI tarll Wb-Uh ( tot) tiBii .?< bn n ? ?ti | bail I -mil II ' itvMI HaKT _ < i I Ai>r%a k CI ..?*ibi?'?IIi?: ?M I ('Bit k A Vt dri* .1 % I?*? Hon r F W UonMT .1 <)B irn ?*n n i - i/*r M ? 'kitoaoB J Ml ailJiall ''T?a|lBi;?? Co ___ ?-?nij,'?:i I >w?ralil 0?l e*pA Owwta WflB ? *ii1r?w ? fc. ? a li ; > Uwu Ita r?n <i.U4aO ' tiak * Ctpl WB'uiv'Klll ? ?r*ll r II o 1 ?.?Bill?T4 0 i ?r -Bt-r A < 'Ttoo rii ?)>.*? Bi.ak II ( rixa ? .iiljua I ? 'arpBt.tf 4 IS | iiii*d O (' iriitU i a's L l**? *:r?til l '-s ?r-v'-i Artfcnf (?mluirl.n ?v?tB k ? ' I'm* ci iii '!? k p*"f ??* 1m D ?v? ry r ITcArr. Itmi: A(oir?t ? tn k >biNA I ?nt ?? Hi O I w> +o I *fj I'ntirlik < ?rr i ka ( ?rn>l'u Bil?fcl r HBlit M"M i larvj ruiiat I'nnwt < ??i?-flr 0 C, i-lBJ .'?? < n? ? t U?r I ? MIBflfM (V*tK r Jr ? In* l N It ?r' II i Ir'-r** J H>s n .1 I f l*|BBB -t rinjh Ilia* 1 I J|*B.I? I* ! fur* I to Oa li .1 ha Of'HI * 1 Or* f Hm IV n|M C itoi'K" A Oarr'* ?!??? I <1 rVm r? ih'*! A ('? , jr* tKld I ln^^'r ??< tAaiu'4 Cb ?!?r T II IW B* fbUI "I 0 " ,'t. /??llA IB II ? ' . ! U J II 1 . it in if O i ' r ? II I'm I . I. !>?>? Il l i'.>1fl'l l apl C UMrta Win ? m li? l??a I Ut - IhiiV C uliifB i ha* ( - ?i?r *a Onnoaatlnf .1 ?n rt'm r II BWW I Cn I >?<?? I t I ? i\ ' ibb 't m ? rv rt MMMIi! ? ' 1 1 * iff*- it ? .??n r*?l B I Mw"VI r Y _ ' fi?H 1 F ?Bf| p i*? i h?rtfi ? n?rrrtU 'ohn CeSt' ?' U CoDou J C 1, Con A r?rt<r ??a,l g, Cvlo ert (Wf Hi 0 On'it Cmw J H Coir ruwli Muirui c>? u (Itr a B I v?'ft K Clark Wm w Cm* i *id <1?>k MH(rWfi i)-, i'w*AOo C1?r? t * I o CM- to A < l?rt I^'VJ' b (iio' h?# '??? t'lurk AiVtcH k Co <<M.k ?.liw k C1..rk A -I ci?,k i CnM'?ln*?rfcv Q ru?i m Holla Orwk h. it J*a-? OlHHU J (hu ?? f It CurTtar J ?a F Cur?i?r H? u'l ?>u-h nvi A?? C 1-ry II V(a r Cutler A J i ui ,iin.h*m A Co Cur' ? .Mjk* t IktI: f W (mi J tin P PuP) . ihu luiii n.i rj I'ifeAr A ( u 1>| ) .>?!> #?? l'?'> V M t h. i T 1 kit rt l r?rlt? Ki) * 14 I'hJ inior* .h ha t l? !>? fry .1 C??. B. TmUtCo CnH'? H H IV?. f |i u (la i v D J H I 2 John D r>K -no** ?) 4 1 ln-Witni i Mk ??! N? uo.' H \?rt * a ? iir .< a oi<1? A 0 > t' V l< >*?? Cm V? lleo T h >b? ??? 1 * Uot>hi ??<> l? 1*. erl * 1 Iw-Mulai*>l'r?n 1? 6tilHifi?u i ??? 1 & Dm u?* Kr*ou 1 eta u t . afck.u* Ioaui.* "Hvv !<?? ijilu Vhui.oI 1)<tt 1 ti?t Pone* Oek>' Utc Mn 1a i Ml ok ? iilu 'h. ? u?? l-m u >JU' i iu itl? I'tr.rj \ M I>l>e imc ur i r 4 J i > d <? :i - d 1 i . ?i> I' A l i. 1 'At * it .*? >-u i *t*a ft |nu*i V D l*rt*i'?'?i J * I'M II ? W * CO 1 '?v .1. hn 1 . V.1H. ?? A Co l?d\ .# A 1 hTftrun 1 ?\'h .1 I'UM'Jrt 1> ) J . 4m iJimtiKi A l.r U?kJ I'M,! .>n l b?-'K<ore Wan.tn t I, I l"Tl KA-'I J m*? l>M'n lb In Ck lirni* ?u> ffii H I c.wiH loh. K TV ? 1 h^r u _ DMT .loAii 4 it ty A D ?) 1?* .Mi?w lwiotlmrty Win I* w"i? v 'i> o4t%; 1>??W 1??k .1 " n- wi II ??rua l>?fM J W IV. J bo 1?*. o. t ?luM'^h M?ii J??c? mn-M J P !*???? rvui A>iaod-r l o >isi a r hur l**>k?u 1 <*>ry V tNnu ?!*??-> A ?'t?lftOft I?nU ii->>tor Vim H h+vry Uny .1 W l?h vU K ^ v1< ?4iuH I^rt *?i?U i! aM Dtitriw, W 4le%u MHil I HV ill' C'biui U D?|f%r. r H ?Mf Wiiaon i ^ur'iM I'fUrii H cl i?r u iih.inJ r. ]?'4??n 'oon *. K nd? j ff H L l'Mflir Ain?i . I J m Bro I'lijf-fc * 4 'Hik'M iHVfU K ? i?<x Kt-ujiuj n. I? finfiia K 1* I'M, ,1 ??i|. I'T tutu II J ohn I'UIIIIIM* a U lm.'rr f of M l>??vlw hwvn T ii?* tc?j u. ? i t ? ? A rn IV f ?Mt UN> ^ i +f?r ? est Aft(m?tno 1 in'h V?itta l ^l%o?rlio' > i> a? th ur J >hD i h AiiUnum l>fMl ? uc> k 1m .i w ifhihr. * U A 1 ?+b r?i>t T Air*!)*- ?l Mr.n* n Ivi*>e 4 # nb??lc LclkMul I lncidc A>4rf?? Fr^d I> ? tl ?h" unM l o-to .U iir? W Diwr ? 1? I <tcn n<ib?rt D I> <ld Miib?a W IhN.L?* ward l>? 4bi J until t Jhp?! L ir?H hr? rrt K Ellin* if) Ffc(v?l J'HI hu b A o ??!w*rrt B all> I> r V ?#>.*? h- k*b*H ?obn C K ?iti an *i K h'ktn I h?'? J ? cir> . ibt-rt tt lUl*?or>L II W? t > ?' *ir A AH1?( lb' Of r'a J a Fed y *1)1 t 'ami* k ,i ,| h+ w r Jr?ba fairly Jt>ba ? Ul J J A Ki * 1 ??)i? H)UA \\ Ul HI II bi if Aiun O H.M i ??*'? I- Iron l *?< A iirtiry Frai-or N!ckili iU Kite i !*l *5? I 1>ocmv%. Wn K In.uuf* O PofJi 'p rn. t |, fl I Hi u'b> IN d<>b Alrbm P Vmi hI K b>^al*?r A*>' ifurau A L?%% v*r ' me i % liiKt r ?ifh ToJii C ll)W Whi M i.H) 1?> ?-ti \lh rt ?) ,#? ?A re OuaUj ku Krn> "m W1| kni?r*if I h*? knruti i**ir?.*k tfai*" v H'HitfHi A H - AkUrf ?V Ave M ? VI' kl?tv Kulfiii c % An'-oa, kntLM \ -JnffmikQ y if Ki ^ KrW W SD.ire^r r fe Av - on ^ui fe>M> Ihv4 A \ -Li* 2 K\ u* Ciui Aiifl r It I fcHV Ih\iu?> vi K?? ?nun MdiHDiiQ J hriu?iid tx IV y kmAuuel A v o F Kl^"b^r <i M A (Jo 'U< F * Avr? ?:fcl4 Af Fo^frt' I nri?i JoAii Kol* Mr*h Ft-ti*'hilrr John llfr'rnnt* * P ACo F rmnt. J A vl fftlt**' J<*bn Fruwe J? atu^w FiiAiA; l W> Li Fm?m I 1 (*ul K n. k r Fr akhti Iir B F t iu fi?4?i jobn U h ih i lx'o ? A KM ** Mtcbar) l? # ?*lJrr b.u? K'?rit?i II h r>rt>oru A !'?im0r t win ? Ia- 1 Firh J .hn ^ H > UiH Jti rpn Ji*bMirt'?y Mr Pica** F F iBgnerx a Fii?t*> lulwari h r?.i k? u? rn alius H?u*. J?4u? tM'frtiejtr hcury F u^p u Hatkcw ?iu. i.i i j r . . ? lnM l| ? ?n Qua l ei ry Fsn H t ? tm, t*s lh m*s ? r Wjl vl Fmi> r h HfB'l I fmi smor b Jc?bn K J siti. ? #? ? l?-\ I Hies H I ? tbtt S imrs .l?*bn ?In r?iy ha FUh fc H F JfiM'ph i lr? K A >t?b k r Ft?rjf\v? | nlM F<Hr? ?l t btn H Foro c <4u mi U f ??r*l A ^r? Korefnaui'cas R? 1 ? ??t 4r > ? ?. I wnuj W ^ ? | F. ?*h in A *V> #m? . ?*4 F?4w t S row we r r Fnna if Prntratar Ko??*?r r Fii?irr K? * I >miM tow'm* n%rry (I Mi*l ?ly Jr. I IU IL h ? ! rt# .'ufcu Fir* mMi .? tn f rrl \ n? a A ''o I i rnll i m l ^ rn fumrr 1 U-.T ^i /itniM .u Ukquos Mnrt; a f arci fc l??ulel 1 1' b ?Jck t %vt J?An For rrP- j ri rnttP'Hiu JitinH* fnn??i4 l?tn*? fH/'j-in.-s i^krta 4 I rS U W i .#M-r *i-rni4 t #a bns * Ft.* +r*r il f ?t\+r ? "?1 A A Ft>yp%inc* Jrvme^ hi 1(m?I4 fairiuk Ft ?'R umuT I im**tnr* v?*n ilih' fb FumrH A P>*mm a n Ft, no >..uu h ud?'l Ofcpt UfftW ??i? ? m.t \f Fi??a ??'toil Fu i* *V?a 0 J l)tt FiksauO tip* n'HQ J \* K I >?Ar > .tftnaacl Fa' ?r ? M Fu.r f ? ft: I r fosl^a f F r u r< F Mill Kn )?r ? iS A 10 Fu Vr <^ul t'tk it I C o WaniVJfo <ilu??ppe Ga?rar hfiioiA Urabain A >1 ur> h?ra Jo*"-! i>r> t-D iir kl*<>rf (??llaat r I'aUli-k It kM t X? * uaidtx r /laWwIn tiami ?r N-n.ua 0 <(* r'e? .'wuD li>'itii?r II i Uwdfi A t.jiat (?tritur lm .HI liui "XI I r A f>. UUKMr* It Kiurow ?> l.'.v'd O liui I WIT ? I* nraj adam 0>?) U|H J. ho W-? Urti H (?and) B * Ota* .'iiliu iinifn ' < n) Bl' (irrw A flt'lMtd t irt ?) J?n>M r?uilr ir (?r?> lb wu v? in Utr?b*a J.?rn u * m J or?' J"0o p?w>ial Ui'h<ci bum brIBa A In Uigl-iUll-.! * It liu ? |4 ?#? tint i a Hmr laa Utl'T. O W i?H la^ft or J u.> ?tri a w (l->rai>i rtot frt Hur hm t*?i?*<i4 4 M <1 ?rmg Pb*l.<D lit ri! ri .1* n> ? u vm ' ?vl .iu Our ii? ?? ral?r Ulllllr H?4i>'|lll it m? ?r J Or f II mailta Bilbao! I'r .*?? ftmoxil tilln ??t ?? i, 1 i> |? ? tudrc i A m ? Ir.wt r (?UBMMa y A (ill ? SMI* ?? it Uud .at*?*P 'Itl iM'*u ? <* <t K lilt ?rili*- ?? wopb iM*l it till ?i i iluMJii ka QVwOfll <> i ?) pe <*ur?n A A Co '? r-'ua .? rr? Uti'.f ?l? i 0 UuTMltj M? I la ilnmettrr* I I I Onu.il -???? H w i l? mid J h i fiaMtnm Wtf I A ? b-iWA tb It r??l imn ? ltr..??# 1 1. m .? ?h ."A le>u?r . '. bii>rv? w>af Qnr V in ii <t.; llm-( lupttrj p R Ootlr?ii ?nn? linn on t Hniu UnM h,?M*r K Uut) !????? Ui*D ? K (jfvlr ???<? A I'ro ?*r i P?nl B im>?i iu t.ixw* Ore) * n lii'licuskt* Oi?| U A U wudAlo U U 1. 1 Mr i Artier ^ fl?'rt? B __ H*f\<< i>i rt K. ,'r T}*?r, Pritk U ir-l J ()?? !??. Wi? <1, i>n?' ? ?:??? on ii--a.in Mr ?nt>4.r ii e? fl-l Mr? I 1 <i' Din I -nd i > i.ii-.t He J ?? * Unit* .ba UuAawr.lA Wat l<* *'*) H? o I rfd L H?'i?? lta>l?l ? H II ?<*???< i * I nil i V H*-a Ji??j.k ilMP't) Jobn rt L l atf <m 'au.n Bs?ly KM luiaajju b*li?n? i all l? A'b?r? 'lt?h-ri <b ?W H>l?i lj.wr?ur? ll?.niff A B b?l. ? lr?:n ll-u-k wrJH Mail a /. .v i o Ha l < ??t 7' W IU1I J.M-vb B llai' Wlllam U?'l ? B-S Mali t>a?id I a.1 B A li>u Ji><>i>b llali ?' m Hall H??ry B lla I fail I la <? j <-?**? Ai*wr| II .a p~?? lb maA In i in <1 a U A U? ll?n iw f?? Mait.na ,1 hn ?-mt !v* I H |U?.|.'?lo- ' W iiMd'a m w |i>n>BM?M< i bat B II i?'!v alb ma* 1 1 1. j Il?nl^?t'>o J Ho'wi TaoaiM f Muba ??> " A < o Ilofl u .u I hud#* Ho V nib M fra <? htiftri ?I F* r llnldi-ii Mi" ii .i it r _ II ? ??laia 'iAi H ioipf"rf|tr Bait/ H<Mto i ?arti a 0 ll-l^) i. ?i?m Uml/ilU in ?a III ab*K *n II !*? H I nn?i th -miA Ufal? ATallf JkbB h ?t|M Plf.l m (I Jlallam A A Inti. Mr Inl-bir t* ll?an ? a, I Ii bn R Hrnry II* rm (MB" h<a?aa ra'rta-k ll?rlt; I]r>'?ri1 U*t nmirm Jowpb lUotfumia <tatir?l iflarb Hra?? * dflirl H-r?ir B n A <'? llnrr Jrroalab V<lan Iln luigwi lib Ju II. V-. l> H ??S?n, Farli-f k1 i II M a ? A M i n> a h II'm urorA, M nolrra A fbl llnpfrmvl M H filn K U ll->^??r W n OIH i ?? ll.imvj .1 H Ho* o?* * .1 II v?"-tn ' H im, \aa * Iln A?i ?!?? '?? Il-nn 1 Wfla ii"?'T *??:*? Harnaa ?i.??i:r-?il-? nl ka v?s*aa Harr?K? llotot A llaar* A *'? IimiMB llm ar* linarr !'?? m- i apa A Oo Hirrto* A M Hwt*? M aa at H? ?? n W-a ilwiU Mngrl hm ? t I ara a ? ? mal Harr Al.'al t lUrrt* n J?(n<4 Hart ?bi iaa? K hart ?' >aa< Ma?i J?a ?? Wa'lA I ?? r?<-*r Jia ii.ta ll>aa I Hrrrv Wirw B H- rr-aao a Il?4ha Or? J T? ? H-inaa ? pm ll?"t? D 11 Di'?* J ab Dtn laOHfl lUrria (> t H?i?.t J ia ? il?nn?l.A * V !llil lA?^?-|??? Bill ? ivWt l# Btaaa ?* ib*TiAaA Iltrkri Hear; K Hiti "a btnsia RnbM K HMn( Ui?l F? rimi a R lUroi i j ipsa I'wu.i n llai Itax U ? jimni ti U V Ilatr a tl> rry Itarr'a u? I'* Brb* L K l|.-,-wa *'4*r lilu atri J tMMf Hltl A Iti'iitoaU Hill, fnt A In Hll. Job " Mil I Jar A llaraiaa I'awJA lla>k?n k. ??nt Jr Hi*oi B L, iiwcail ij*r, b B HiCAaJt! lUjuiM'a Iin.n llki biPMB Br tK'kawi) A H?il<?n !?irah l.'.w < I'ajBJ H H:"-*! art A k t* Hani- >wAt C k ?? !*itn?ti kl.ln lia f1" * ? II ti-b?rl Ji% liaibaa at J'Ata ? 'Iniwribt Uaf riai . Hul .oaf ulmafia Itajfan I A 4MT<?| ?? Knaan llaaba * H Il.i!'.ri-A A I 4t*w** 'Hi A II >.a fa clfbiM U'r? A i^b Am hi.'^i^n r linixrt ? m B II .? J?rr>. ? * li w A '??? !<??.: ti'Vrl I la?arm'' II *trA InimM n fl J Jraar* ?' .1 mf' .?>' p B Jr? -It *? ?la??ti Wm F Jpw?.?t .?ft>oan AlitaiMA U y '' ' in Jar k*' m, i apfhm lla, -a hran A Ik I ttliiil W 0 .tr* I I. h? i?h BtrbAAl Ir?Vi THarW ikiAjr x m mm JmMI J * r,'a H J?p nlma J * J>,<? ? >rl| (? Ji ri.' I Mail j?p> h 9 lipiann HarwABK J pV-iTI It Ol ?liilm *ml, ntlnJA a n I' *i?aa ? fprirb ji ia?*i < ?>' h B? f .1 ?i<klm?i4 Bit rt II J mi* I M diifcaana A M *abl Ji i W k .harl H At'aBiaT" . ; ?? ? II" II ABtrkW ' hi > ipmi,-. ?*i t?ar n hi ' ab'ia B J I III a A H?f*ar Ji i kn a "? a nal j' k ?m 1 > -Ma J "h i ? i it m O .t"b .. * J ?liAka a J II C '?J ? a Fn ;Ja Han>r II 1-a i ii, i tVTu4 r U '-?'l l.mlaj Biwa Kf<rmrr. . /'">? ?? H ?|"?*ra K B if '" *? ?v C it l#r 1. 1* iV' .< if MAjkPa.i^, U.t* lV ?*' '<?? ??? r ? tin 'brpat k W IB rj s II "ll Juki) 4 " tA, lipa? 5 la nlH ? lar ? .n ^ MnSrv j <-??? '! ft ' r> ?A.prM ! i?"r '**?' '*wi Iir*' h * j **?"' '?* ? a j ii % ' p ;,l"i ?? ? j ?iu J ...a, 4 k J'ta. MAAllAarfJij, TJB*" }?^ "4 0 Kftn#rfcuJ acq k ??? O Kuir J k? ? HJ K napp J I kr.hi p A K?r KHI'Owr A ?<? u-T 'w4l h <? fry Jam K KoKb IT* 1 krl*-> m fc'I'rt ,' k.<-v ll K<"n Wm Mr ki-u iwiy r J H Kriin-ev W n H fci-'i ??/ A Cn Ki-mitUy A t ' ?I h'.l <v< ?-?! Kin* Jfr Klufi ? to K ii . nu'tlt km. * iVil.w?*lrc J> m? lobi. K Kt-w *?! *jjh**u (5 k. (M j K'li "i'tu'1 IWu# 1U. '??? *.*?>< r I .V W ft IV, "tky Kn Vj i p. ThucU henn .1v 'ilium -J k u?n-> llvurf 0 > ?In Jn.?w " ? " He ??) 0*m k >l?y Ik wij KxJ f) Kkt't U

? ej <i K<* ry t > o nn '?-> kicb*?t *?? h) VlB Kn e? J< ? ??. ev I. hu ? J hit ? b?r J ?n\? ? Ulrlli C % 1'fi'tr F 4 i.X) ? #-Mu g J.'bi n-inr <)Vn <*.* .1. h* K ?M>*t J K Utlukg A IS l.?r? Vlrhtei ?l>? 'I M <,-!>?? >afeo M klf A I* ? ??.'r ? *m H ?H't q Win ij ? 'i >* 'i Ira H <iu .1 ?u ( "> ?k? Mf i >P! tl? * ? <? b?> I> r\a J 11 1 1 v K H n?1r H * <?(1' '??!? ulll ? box W i-nwi t 1 K ?-r?? Voob hci liwl k?-ti< ?lj l>?i? 4 i-n.o i owde * ? u ry f H U "i i.oy VI*'. ii? K ? ni?> K <-n. ? 1 Ai<rirH K-Pinr. '? *???? I ?< M l> tt f *Mim*? P K*wtrck ?:<! t u Kerlfti. - J ? up* Kwui- Juliu f K rt ? K ??-d K? let lu o ? Kui.? l A ?!?> fcn'xhi J A nr iu Kiim it Kiux A.i?lriw 1. ,1 <t ) i-*h J Im l^- .i? l t no i .1 i?n i I <?*"?< Ui itm^a l*u'rr J ?b ? Lf?u>inz i;u m l? r/? ? K ifc'Miu a ivtei' i ? a Mr* J nk K? l ? H ?? K iu<^Jy J P h I n'"*li H i Kt fehidt (wa K l 1 1* ? t* K'lin.n-r .1 L K t K nni'ii ?b?? J K< H i** Pr 'liver B KnaM ? k K *?i ? Si \) 1 K ?z ti K n? ii?- \ > ouu*4 '?r.i Iuim Ku i k Oi Li nurd A W?Uea i in * '.vn ? I. it?ih <mlia 1. nii*s Vt i f l.lii N ! iu l.?-? b tt-r . ifknv^lW'l un, Sio ih <% Oo l*tt\ I it JlC f ? f t m ? mn K ohn W Le -i?d 1 1? ? ?*l i 'a ?? i ? <4 a* !>*?" Th H ?^4* .? m? i I. o^nni v?ik?r n*?i?f H U i vf *f ?r<| J W J ?HtrkOflC II'ftH i.rK^*rr A h ??nrt) ,f -?????# #?? f 4fvo K q ui ' , Jr 'II vf J J ? 'Ml < fit'op " n* K I* U n<?4 k <? J a i #h! *ri?L' is ? iiVr i r-i i ? ^tj?r H A uu*rr ^ n? T IJaiH L* o ?>r< 1 M ? ? ? ti r t ??i H 1 * r.trtak ' r+ k I.C u ? H L ? u ? > n? !??*? 4 l?**vir ?-r?e ?pt Mftt'ir l^vt |t i^-vy %mu*t Vr I.T. OnJ |||f) IC ?in ? ] f#?rr l>f Al'tOI i cm ur ?n r? ?? Lr.l Alk'lf Lrvm H l#v<?k *?rHr >wi nwrt'f.cf, H MVyAI<??(n i? ?'?? J ? r .nk ? rb j ft t^.v. r? |?e rt*r> ,*?p*io* i.fw>(jr ii ??wr"n ?5im t h I ?*? mn ? ^ <?? r?* or a h'B K liu C8 u ? H Uvn<< ?n L.H ?hu I fllJr h, r^b ?<K* ?1 Jueda I# * h ?? l/> .iy- <f H !*?? rt ?n *? m 1? ?ld !IU|f?* Lu <1 f*<*? L"??f ?H ???*o 1^) n?t?ri|, i i? a h?? a IJ iyd oil u li<n< *.???<% 1 t ouVn *>mm i *?.< * II 1. u' h* r*^ I H lAi^rct %l t i'l 'nr I^h- i * k ??*?? i owe ntu> U> tfittl l t I S l?M I H, <m r || L<v*>q . U i U4 # O ? J TovWI L m| ilip liu^ L ? Mh K I# n'l J Hill? H I- 1 III I'lt II l.f . 1.% n K. ii* I m L? >n? i>?ii#| I. <HJ?I fDM ? A kiciu l.i .ln.tr** #'rrr- M L ??&*??*? I- M U l.u>ir'>rtf Od Ht-m K W l.i. Hm .r* + oi v? AC' ? l.uo** *m H' I li?i!*l l.i 'bfivinn * J Lu'M ctim H ft ? ?*r> lti:?b Ll'bi' ?< f . *i i* %*| "+r\ Mico^#J i-ui #eu?r M M v?r J- mi# J .-tin -#ru t< * Pk kl?k ?r? <. |> '!????? JI<Mn -I ?t K >iH' 'ama# H In rr r|gci| |t tfx-kap I' !?tiu ?? Mr -l-phrr K R afciilrr itvinan Hn)fr J K tw if iii At* hi?* v* a iH?rtT '.nil*. I * "otkWM *"tt ' rt? l-Klfo'd n* ? Ol> ? aniti-U- laii L Miv h r P .-<1rli* J Mak u l>r I, V-.tn? ?? ii A W?> it ?' . .1 t kC ark . r.l* ?' M ) l.|.*tr n it.bv M' ?in. \ liit* t! 0 .fan h It ? m..I> Ik-k (i t * u nlkk i* IK i. n.ui >t A < o rfMi i:h M? Ir.n' *m K MrrtJl J ?r>i? V T k?er?'H .1' ar^fc k?eb> I IM > M ?r r.n H 4 Mttlrrll Mm a Mr'- bant r? Mn?u boa Mrjrr A tuCaCprr I si. iM V I'lutl | i 41 M i / ? AO? ?' > "H lAtrT.IWC* k m 'f I t> k<i?ir? MA O k? . - An. # k ban A ikfl V lama v ?-i?r Mm! ?% 1 '? r v -vi. p ?* M-?? Irf ilr-i U ??.? |.ir k r M i u?h *v Pita M Am. ivt ?-.rd Mu a? T H a nrr a ' hi kflff U! * I AS-I Mi. pi ? P-tnca . .*ia 'Wil l.utb*r E *r.i?? -. iH'Himtia 1 M i-jra f .1 1 1 'i % riunu t i r ilfO 1?2 xtLlrci a ?|1 ,)Jol! ?".fcrr hdu.iuul "ifantrt ii.i o er Moicd - n* kr I nr. ? tti O ? a :? % > ? IIM Mw II--.- !> Will I Mil- ?/ VJ M -1r?? ? m M jrl-k J.i H 4 M r- IT l??io Mi rbu- W I V. rrlM .itHI'i Mura * Kat^k J*r. w ill VY I M i'* *ii ? i.<?lt Mrrt n.*ni . '-vhra L M >in? lukk ' A ^ ? li d* ?Jt.ni l*i w -inn It a J' bn i b>? kr e J>iii>i 4 NfK.ii 'iihn Ik r- u> J kn C M? k" ?a 1 B Vr'lH <-!ll I Vr iHw k !i V.-./* i M"krVi ?r k ? v ii |i H ? ?vt Mr J"? ? n;a i'. - * ?r? fa >pi.-.;>k II ?i l\ . I. */ m u .? i r I. .'.mil *-vn l>rcia i - - k Mr .11 M ni> 14 f' m ir n I ni,^ r\in ?r fortm: Mr ? ?? k?r .?} J. C?^'ak ?.!?' u .*k? o A Co Vi ?-< ? t <?*? i<pe err P M ?? I /at ? -* Mtlkr V l. ci ?>t mri Mltrr ?'a.-tlk Alrx M ?! rr rut Vlll-r R Cil'-r Htr?m ltd rr >>?:*? M iilrr I ? if a Ik u>r r W H Ani rr an 4,-k i mini .Mi l I ?|.J A R ? ? J A ? ,ri - 'a. t lr? kk*k* aa J kn ? awMai U k in i II M'lirr r ? R a III. - ?r W'l rr .llh^ Miilk W ifc la |l ?w|?iu k K I. rr I'll o MU rr ?< 4 I'M 0 >*i a* M A * <? atNi? ? M A Oo M.llrr K ? a -l-l ? 11 I <* || u !' . .. i -i"' I*# Wm I- a r AU?f ,4V-nr? ltab?t 4 < aatf y lk? ? a- ?<??*? Jaa V.I .-1 l-a.rak H r rry H H ? i Mttdr -kn i.al 'rt i k?;i M- ruk - rl i ii?hr? Job* I.r c . rn M r ?> r Mi'kral nrd* ?? f ? JaA It i t knraM Mnrkrll I i Mi . a -II A I Mivbt- l?t J * ? Mm MrtlAig?U Irt Mr rati Cat -Irk ?'rt.: .. mix) t_ M f t . i. .' f ha ktiw-ll I I It II M-i ?? '-hi. K M i -a* J i| *Uk M. -1 ? wi ? ?: k a .?m i u.Ak M'i ; ?.? -fin Muf.-.l li-? V it .. rt?'ii %r 1| M ii in 1 1 uM I iika M til1} tr ? M ... r? I ? i Mil *f -<ak? AC-J M i i1q? <4 ii* a Mklr al l " V. ulli i n ? P ?I'll I" "i t m-i 8 Mi.'ir' ar llilUAill III4T ib M.iri.Sv .1 ? M .i-i k? M rb?^ Marnhf It Mi, ? f \ rlei "ttr Hi k ?< Mr,'?; .. r*t i ib M l- If It! ?-.* il Mn'iit ? r . nm J fc *r*j <lr?u H Mi.4**. II M'i ii ri ? k a J M iu{*af" 0m u <* M aiB* .Ail 11 Mr~ra 'I i ?i?? "k k ?)?ra A ! ??m" Jim Mta? I kr.??'k M f M F ?.. >a II i<b-< M i?r ft# Mr k Kir i < M ' .1! nix Iiksa M*<?fl"l??M M"U?w<nl>a t ' .lw.1 M"1 ra-h II ?rr:n*v : V"KI '?? -1 il A ? J J M - K ra r A I Mr n(.ra it i.ao A M? K-* li*?i M. fk^clAO f k-Kn avrw K> "arm ? I tk.*||? Mr I nain Tkn k.ik keia-twl tk m MrK u?'j, Amm A krll f a 4 J t ' i MriTrak< tt J?? H Mil. ? land W W M?<lnuir aj. *t*? M-.<mta*i Ik Juk H^lamJ! ><x!'r1eb M-v| irr i Ik e A I Jiur 1 W* .'ok kdtxk J.ia k J ? b-k? S b?i.r#* *? M.tl.i'.Jilit rf ...rand Kohrrt Mr i?f? ?ai M <?Si* f?r*%rd ' li aj .1 * W V?l>nu??l A'lAfdnarM. I'h i * ?'. .' * *r ii -?|i* .1 kn MrKli.'?) ?"?k V .a. a m H uh Mrki* *m rt Mrkaf Hi.?b It r.i la? r? ??*. a ll> 11. ?? ?>rl -?.i>rll I r P W Mtiihkk I ?> ? ? rlKi-.akl '. kk . t lax aI4 Tb au rrli '"bAk .'??nu n i. L N'.? 'm *rnk ramoi'i* 'llrt ? r.?r rakna .MlS n K M '-?alt ilK.'?kJ r - hair 1 H ? B ah - -? n? , M Sr* prft II tl ? rl-..-i * A . u. J Atkra riWbM R bkrA ? H-iti Ma-l'? I in Mi?r bra art ? ?'< wii? Ibk . i 'n-knr < 1 i.l a a A?r? aa M.^irrr . ribuf M' ? ? Air At Mr knl " > Ii?rl4 II >Mml U P? 4 Jkr'TfAk J'?rrb Jtiitln hi H a A M*U?n K A M??* * ft. kl.?.)?m*b ftrwaia ? J M Mi.oH?<l 1 krlnrai a II l> k^ianall W fiii'm lltrf Mwwi... vi. ic. >u*t <11 I IliolkJb R t 9 0 MaaIj (I'm-Jf! il HlrVtla J H N"-? W ,lh?r MU-lHila k ?! Mr<r.aark II M ?-*ak I A <? f.'. 'inn M II > r^k rm i. W kt-tar^li rt K-Ar-i A A Matt i BP ho It A -A Jk.ifr a *, ngt M^r..ik J, Jr ?ikk >j im* ? >? [ Jtktk "tif as Jitk ? rrl'k ? Hat t Nriil JUUf ) M?l>?. '<J>n .< trbkkx Jimrph ./klki, . r J Star A 'IflKIIA W ?km I" T-r J U" ? wH'ifb '? "k (??Ha v vJMa t> u Wm K 6- llw* fal-leb <"*? l?pt?? (itr.r* I -*v h t?-/'.ir a ii ? i; 1 1 tran Oilrr h ?rbk? O k. ? J l at ( iTtn'l H^ry * O -bra Pn* "?* I -B ib ?ra H II l*>F a I, tun > na4nB (r i l!?'n O t .1 ? V <*U K '!'? *a (iti ? ?i>k?' . * Wi A Haatttl Oaarv-aiir Rliat T- 4 < l? > A i/ntA Or < Il ? P?ifll Ur il II A (iukk koi. r i. p ?rk?r ? fl Pfti? *" ' ?t ??rk??ll I'M I- ri-i mum.Bm+a i ?> _ From * ? l'*rf Ml ??r???1)!?r W |*W?.IfT I W?'l P?ltr.r Martin ?i*u ii?arr r- k i?*i? ? rn xiini p*? ?>? < m P?):<n .(.ABC ?i t. <r ICoNkm J P?n <j " ? I !'???? !i?4f r?rtbr.'nti hflJiil P.>*. ? ? frmt* H?* .!?!?*? C? ?"t r >? * ?- I P*** Wei ???"? * r? ? r**t Mta P. at via* > ??'tA *c?r'4? 3 ?,n? <m' ?r.ol| P?:.?? IMwt* P. l>rl htflOt M*'A p?I' 4 t P*r?l, H H P??f * ? !*???? > ro Tt P?' -Jr* IV*' r H'* < W f i ? ? l* t> ??.?> f,'. O Rnfc-ft r.x m? ?% Pr?. ATf* I* <1 P-U f* 1I-T7 '? K .'?*? r?>d-r Mc??rJ Pitt Wn M I'trkM H txrf PlTfl '<? la p? * ok -onj <m Vr'f - hH'l pi,,.< ??? n 1 ? : *IV)?r I p.iiii Tlini ui Pm /Ife-trua i'?'?n r Iota !>??? Mr r?i'i'W kHl'lta/Mf p. < r Wrr B l>u>i?ln ? m ? f u trn U Itteh'-* ? rm : thmf r?M?* < *?>?? uriaii nrwrt ii *. r?TT MMMl I'lUrto ill P*ne?M J R f*k)c? ?' C ?* gn?l i Xk-lMffe* g , ? ) P"? kl < ? jr J lj ?i >ll MiHI f??F 1, . ? . '.1 h,<t! r ? ir'tij t t> ??? I. f ?(?? ?? "? ?? T Pdlrkf# ''?? I! ? '? I * ? Oo H ? mri- * V ' ? i i# R > 1 . ' It ??! M fcifl M# W* U K? ? H rtwT. K W ?r t ? < n ? * .1 m ? ( till t H mm* I * rnn'i *r*wj prt# Ink'i it r?l l < <*>>r ?l p <? a l, rm rt>v4 ' IMr A *o? pi<*? >*? IlippoilM f'l t H It l*ill iarf ? D Pk MM M?la ? Fk -"1 I?U? Pkl <u? ? It l'n? Km Jm pr Iiai ".IB Prw??U U? PmCIK h-? li Per-n * fm f* P-WBII IV mna ' 'Hm pk. i ? .i v?ua It*. MwW ? 1> l?i 1 IkWl PAui p??*- '?? w r i4i UW??*T E,m4 < * 09 r> t?f .hi*? i:.*0 Pr -*k 'Writ Pf* >? .)?? M ry *fki fnfTii ' W Pb- f I NV b- >M- I Pm 'W i'*k- ?? A, ? ' afev'M ?t P-jrtk* Kf II PoiMiB A",-*r? Q- nn funk** Qiiin > ?lc <?*?! Mu'Sif 0 J i H ?Mpt 0 R iV lu A Hrkv ? * A H - ? J h' ? ?"<tk o w un'Bbt n o Vn ' ???h- k ?Uu ** II ,<nr n M B Ik*' n? S II.. ** * n M li hi ' H W? . r. p -a Unn ? r Mi Him ? i% t ? <*r K Itu 1 . . rt ,li.* W It* id ? atrlck 1* r li I ?? ? i> J * ? ?To ht- ^ I Jk?<v4*?t* ji? < taii h>u ?i s - i water KiU'I't Mr h ? \ rruc ?r K con ? r ,)?g "fd i hut M ?? > ? <>'?? i r IJ M t'K J li / r H4. A ? vh ]??*? la & h 0 * *1 IDN h? "?i ? .iiia mi#*/ !? ill h Ip^r ? * m hi t>nkl r J 8 hi,, % ,? > ii h?>o. vi N hlr J ? in T 4" H Klplfj I) ki*i-r ? fan Ii > i t'lchauii J<? K??-r. I >* lti?* Jv 8 l1* 0 ? I'M r, P k ... <ft fB h?? ,| I h?ih,| n J ? fc'w" , i-i? l.h k Co h ??? n?*\ i d K'ckr * m h<M? % h^?c?r? it It >rVHr? Tb<* H^i'U Au^ 1( t hi Mi*b* m i? H |(V) v Il w. l%m C R"?w? ? * I * i V^, V B K? b? *m H k<?.#b jii * ?- Hbvu i K*-ta*#in * boa* Pr% *k hi i .1 * Hm ? 'fr hi r *. ,? H ? ?< h ' Mfcn 1 bi? He i h u ?)?' .?!?*. ^ HrbA'lt?bl? 1 ? i? klV) * n? i k Mi h t .1 ku^* |M 4+ % tiu A J -1 *b mWr f W M.M. J *Ih|I*IoM IVt hull* < i * ?*reu >? 'N * * m f h ni?ii i; 1 |.r?K4ru?> K#?? K I but' i * v>fc m 1 mhcaH T B M*ii Nt?? Wlfill > ? h* n)r litnib M?*b (i ? b*a O Sifi H<ri'nby hoo?' 1 h id >U'I K<?*> ru * 0 I ?>*? OHMl A fii 4immi <rr<> hi.?M h?i i -bu > (??uii ?m W l'it> u?D v H> hr l? r 'V4H M **ri?U jt-Mu '?n ?-?i .? t? a liuood P K-ti'rt I ?? hub ' ru u Atx M F?*Br<1 f !> Ht^n |?f? r*Br* K R tluHl m**? ?? * b. ? * Jt nl iv ?%4 P I' ? rM7JM? |Hi?V fti- p ?a # ?* S? ) fifiu TbfW \ ht-C* rV * P'f'T Hi#, .%.d * if hh ? *' t??1 ? h M Hh*?? r? m> I V.ii H* *nlj K I m] W Ht*t? ?? r ?a H Sbn ik *4 W M*?n M h'* u? <' W H h f?*K * S *??(?? k i- JiiHo -r ^ ii h.K- h*- W lvt-?S*ft'k .M?04 II R'l<?( H I u -4M?J A Hr Ji H <44 '??HI 4 h)?r l"ton llufii ? il vi?<J h'i 'ai <uu L *ll?Q 1< Hum 1"?i h>< ? ?1 \ MAt KHbr hy u J ? tin uk f f O ?* > ??? *m#? Biiperi i>?? I ui (J ^in'th Pr ilk # m? h ^4bn4 f*?ii??i \ t r *% ^ruith J ?h i hi! Ill <t?riin Pm ft * > t i. icb r rw R Mb i n M 11^ nr Mnlib ? ?r-fcb ,3 Haiitn fVnf I thm b *? wH < Km no i'i ii a Kmitn H nry Mn 'b Ha i ii K *1 w fir ?r ? H?no.jrli |0? m?v*? * Um t IM?M *1 K J K?.r i ? n ?>pl K ^r?, . ? I MA M w? < )??! H M? lM ?i t hi i ? i ?on .<? o 'Cfff ? N? f *i )?) I?m? H M-l?? hm ?i? ?? h W ?? i jao W N?iiir> I Mm p ? }h??rt -hi ' r ? .Ifl,. ?? Mii ^? ru n 'mi H ? Mf M'l h hUp vr?ld I Uu fc HI ft ^nm ? m a K Ml J fl H M .i*?i IMU ^?AplHN A f??ll Ot '9 .1. > a Miiu/>ri *r ^NKfUl 'till I H "M . Il A Hl(? ir?> ?? ? ^in lUmti J"> a ?r?u* 1? v?a ? ?iii' i?? JiJbo ? ??ry? i ?ij.?,i fv B ? h> r?- 11*1 r> a Mil ? I ?* ui? ?-rH a K ?"!? Miimi, HwMallt Si? v?* i I A ? J ?h ? Hwi UiV ? Apt i IWiir ^.ryif-4 W*i Mi* f Kc?ia in, Kh J?> , J mi?i Sri i.U |) lH^ " vwunnnj M Ii A ? hb? ? HI d h> *?? I * ru K?#ri??i? 1 furj ft|lw>rtii .^b-?m it i/?^t .1 "W K ^ *?. 1 1 A filtr V K ??>!?' ? h*i ?r S? ? wit K?i - t K lfl'-i?| Alt. li/ H <?. b o ill* AUl 11 Ki M il.? -n Hr Ki<M i<nn i ' || % i\i ?il^ ? .if r Km Ml ,p *M?ifilo t?h*Mi . W?Ji-r 11 % O i P- '?1<1 * K o ui M- m hn 4 I* .*u?iw?? l?r iutu?i M?* ?wn ^ K H -mi I I, Milieu * ft rr? | ?.h: h U 'I fV ?lnr t y M .!!?? ? 'b ?H v? K'u*t'W ii Mo Mr .n? * k t' km > Hm?j \ III ! ?lM hi ? ? ill i?r t M. H41!? ?All lulO hwifloti* i H Mill; ? *h?? K?-fi' o r 11 M w*i i h t K* |l| k K'miiM.0 i Kiumu in l> u >ii? It rt^bro.?i'?* ??.<> 4 nn?'n-r hM.p M it ? II Kr li I hi m ho p K.tunul Kb #- I ^M'bul Ki i? r Mi ? | !?-? i Hnr ml i\i -i Jot 1 Kh **h I 4 I Ml !* I|M ftlH'll /. Vi Ha ? 'lb mm M rli- i ' 1# M?III4S*IB i ftpl C>U v?r r ? h** P M?n k>H ,i T N?*r * I H W i*% AMi- .li ??- S ^kA? Hbmih a m lioMr mhn.k 'i?0 lum ??i <* i*1i>* ? ?itll* HI I ? Mb IM1 I M?i1 Mm^wm J Nik# ? l| Win K* mo Kii> ub k Vi-S h? ub ^ u u l*ii i i'Ii *tpi Km ?? ii* jrAOo ?ni'i (?- I'AOo .'mi Kma Klmb? n ^ an ? rr>A?-d - h? a b?Hfilr? Kt ?'* ? |)MI N Ji# A 4' >-I Kb-? k* ?!??? M S<* ?#!? b< Hn If S**n% i H?? f ?? ? ffc V r | | fcbitll II Rnw kn .? M*? l> I frl? r Kb ? b *1' Mo *rt m??i i h* ?*?irt S-itih. rb ft i hAA' K? rl Sk. h i H |? s rlH 1-1 k/vd M K * > U*Alt 1 ? * \* U. Hi ? ? r > H r t! ? if Mrul k r Kbeiul'S J Ml Kmrb "* hi Mn I A h.- *i Km i h ** ??? \i lu.:ib K T Km i it K-?rir ab MM Ik llri f\ (1 Mil 'H ~ A f|l K Kiii ?* a |#r ??> O rmi b ? b t W Kw Hi I*r4 f Kmnh A n Kwilh a1#I I iMtf* A r?iUa Mi'itb J H A ? o In l b <?^i W WM ia A ai<w *mnA KhI'k yu l? Z ?KI J m*Hi Km # ?? bn K Mn ri t I K r ul ? 'h il Jno W M ?? < I H Koivik B'*? Il il Bi Ki in? u i miiUv 8 v *??*? ' ru Kknrd n Imb rtiiiil *-fuii*h Kn tie* .lwi>Ai*i?fi O in. ??** 11 lulii%-%ii A in A Kl i?ri a* Hii| iv u i '<t*rm* Kb i ??* *v a -iM n A Ib'lJM ? II A i JO Kmfih- m rr IB Aa.l l?rJ <%Ml f'lbllO Kl -'mn Ml i' rtor %rt KB( li .f*h't Ki J b ilruP til UbvUI H h? p? A A Wif fl ur^ (f i> u h u An A Blab I lirry M foi'h Bel Mui H llu tb 4 M KM I'J Ji-bli K KiM'iH ? b I Ihk4 m tb Jl.ii W hit' riv I tn.t?) ? 2 Km *B' ki H*?wU 4 H *n< %rt w* Ko lb JbiH UlobAitf r?U|M<oiM,ti#?l? Hi ' T Hj^w V*nr.?* # ? i\ l*?r ??*.??? 'i?t #?i -f w>'or* A >1 Mm Mu II "l*o??r + liliai. ?). ?r -?? ii 1??t r V K ?!?(*]? I 1 **)1 i ? ? -1 n? T?\ ? r P<?t*rt ?? ln!-r J' !*.*? S !*? ? ???* ll I* llwm ? tl if ? r? !'t? Tr?v'? R 1t?* j?r A K K/1<r II ? !*> )? f ||?- I 1?u.f?*.u.y A. M rr ? ?? rt?l ? i*t? fc'fl M 'mi*" fi !?? >m r 1 li# ? 4 O *lWr * Th ra ? .T W Tb mm,i? m ur R i b . H? u jr ft 'i t* a ji. i henry )tN4 rf <"b.r'?>a? 1 * u * *11 ml W"l n In. I I. ?il? i l*mM*ti4 * * 'I i i.1? A *V> 'I itwn??tt4 ? n>^i 1l?l IM fcr.,is*l Y III# Ir . ? <? T'H iil o 111 I**- ? .0 1 n-i? JO** ImH Kill lb wirno *?M glial* 'If ->(11 ii A * T>? n. nr ill* 1?>i, i-l lp>i??HC ilCmMiKtri, nujilr milV ? I! S ? ; i ?* I Ji-mt. 2 1l"iri .1. <iii I ? fn*i a "ati.b ^ ??'iih ii KM y 1 mnu*'.. .Iiibn W 1 1 .?*??. ai.n i-nrjrl ib?i Imr a A liMukiu M ill mm 1 ?r ? I )k>4aa 1ft*) ri-ii||i'n lk ?vi" h ?" ry liibtibr 1 mii' ** uaj ? V I i. i ail a ikm?j i H Iml lim <% "t ill..*' -4*i.tall ?'! h-iiWiMl ?' H Iimi ?? I il?in ? lb in*. ?r Iji-'Mli ?x<tla lb l'K cat. J I I unpaid 1 I 1>i|i|i r .V 11. t<*?. T Ii T'} >? il-nry "I b ??? lil< 1 4 i -r 4 ??. i?l III ? . . n M u I Ti ?-W I * i lam TViyw * V lrw? A ll?l km 1 ? ? ta(* ? bpl 0% 1 > w? ik "if i ?b u 1r t?*r iV *r 1 i?j ? |i?no Hi bl H I n >i M ? it kholaa lh?.n %m *iltll 1 m. Jrr 'ia.41 n Ti??Mi? A '*1 lr. m i mil- ? kHI "ro "bo ? |m-"> .'aim^ 1iw?i?' i.4i i Vi'in IKi'nwd lliMiM?tr4C luiiri jtfifl lb null* A 4iiU V ll?M mrM L'rr mora I tv? L)-1 iW. I ? t fcj: J.inr* U?M IW? V Tnii4! Ill \ tmU'iiK link A v?? in? H K \ <Br- II I ?l I III ll I TILH \ M.M J \* * t'dh- '< Mr ? in (Iimi b X t'f l'?i 'o ....it' likt u B V ' fc i* H *?b I. ? *4??l \rl- I >? 1 h . i m'? \ mm It 1 B \ w.| Win dtltor 1'bn M * ? I 4iiiiiii * ? be; * blltl f V(||I?I ??? >.?l T * h# h??.? ?l? . ?l ?i*i ?? ?. |.:??* bl|l4P I llfl m. .uir in* n? fl?it.i-l 9 ? ?!>< .'!*? \ I l? ii ' *nrj~ | l um \ ?n ?i?i *i r> ? ? dn? rw A in Vai .k?iii n \ lir ?>b l?i II j % r IWM \ . ? ?r K . NfUvi *1 ? Tr?- V I i.i' ? i Vu nr. ? O # VuiS HwVt 4? >R Km liHl ??? >? ?> Valoa lb W h?iwi?>ii % 'n II* rt f n lie ?l < l"?lr? * ?o Ui'il Van ll.iill.inru 0 *? iltt??a i'vh W i iIim*0 '?|H I Wi' miiHio-ii w lll'?ia< 'ir-trf* K ? i'Im if ?ll I iki ' XirlJiMiib w w AlVi ?b?br 'w4 bitiibi*. uixifrry ???r. f rk?ri?? ft) M . rt A * >IAIrt A P Il??uf ? ? .h 1t<w i ? n>i W?1 A ?i^ *lll? i ?>! T KiIm ?? ??.k J*B>* H ? ?li?r < ?n ?.l?pr * Wm W.l?. r K A > M ' 1*1 b * 4 ffl H V W ICXlllb V H w W#??b Jmi ? 11 W irt? ii t Will M .? Villi J -IT. OK Iitn.i J.m m ?ftl>*k .? *? biH-'ir ii * H Atu ftiiluma -li.?f Vlr b ll'imi ?'M?ii ?>* i* KriiiMal1 ftllibai J* * ?' la ? .n M A ?'lm W ?l ? i 1 1 turn ? .1 ?iHioJi# ? hla r J * tn ? i h?n? rUAOkllh'J J W Wti r ?l in, It ?i-<*b <? < *bli. l*A-?i * i?> '?? ?b W hit*. A ? . heia H?ini ' * * btw- 1 1 A W rl iiiaai .t.Win *t '* Willi %? Wi ? n>. ' :<-?>. .'?m"b M nu lunni W.M?*N Wi|m..?i?| b.r??r Id i?f( H'bVJ r?' mf*t rgm ??viiltiW fl ? i l(bt Wii. mm UmI 'MMHI ? taimail* ib '*?b *i.???A n VI . - I' u V.l W i-ii??i<fTgc W?ni1K?rr? WlM.Mifea W?.'H.r??nD W1.?n 4i m M ? Wr?i|Jho nuntMblF lll'wb M.rr.ii uwm Immibwn ? >?M rm? r Wui#hm??-4 w. f?i c ? 'ib*?i fnimMnryl' Jmhii Wrtitl Ihh M> ?m A nr. AO.- * I ?* H0?IT fl/H ? ? il i|?|...i M J btirmH'rrf ??riMi * In !? wimwJ R W? A Vi?? AWM Him b4wtn W i J?Ao, * D Wii r m ?ib.m Uwi ? J M.i.? Iir>?n P Wll??? ?'mat Walinb. AJ ? I? WH?i> ?l r ."I. Am *niii??nW40lt<il?u, ?Tfit?ia H*!?*AAr? i .v, Kinni ? i|i W H W ??i 1(?? ? A Onj Wuiwr B W. ..fiul A lutfA ? l|*>i .!??#? M ^r?.\ r r? W-l?ull W<4? U W'i? i> W W ?r" ? i*tt i -wtto filmiMAi ? >t I'.fvvji H.'m J ba-lr W.i.m Itar'Mif Wm.r. ii^*/ W WwiMUfA u W i??'i A il i?*f a iij.b M blUI ? il bllw* it. I W WkHA.14 IHHH * I.IW1 I. M ? II i w wuiaini W? M ? 'M M *? 9 Hi ???* lb "Sm M II ..Arl.t ' 1 ? ?M < H -A * b? Mf *l.r? * Ui?n a K I VMM ? w P;u riinma A w?- urn ?*? r?i ^i< i ' Wuib??<*? A Wb * ii'i? I'4m Warm, 'IImi mun. A H ? if > P H H ai. i n ? ? A W Wai.tVi.iM Jaa M,in?i.nM DM ?? ul I.M* 4 Hr' ib?B a ? flr? ?r!Wknt Viif -'iftl HWT H. in lu.U"* H ari r> Muriel bn|? J. Alb ?i>b iIimK H "OBlir II Ibiii* Jnaftfti B w. la .'.-hP Wilw M ia H. I. H H 9 ' i?:.m 1 Kaua H. bh II 1 H.h*. .li?Tih W W.hb h 1 H la. tor. t'%rti? ? MM I. J <HI>tii>? Alulf* ? ?il ?? A ??? Wi ? ml i wu ?? ' ' rani.* H i>j bdw-r4 b itA n * I'.tabw l..h I ? WU ? n A ? b*w H ncht W S A OA H i u, . W I w Wr ?h: I'.vrrTBOl W W'.?.t. iita pmrnt a<i Wli?Uf?? '? (1 Wi i. ma ? WllAaaM i.*" V IliiaWa !?? ilAl ? '? I Ir Aim W i- r? -a A u Hurt Miai tb Wi4' bM V W'l'rmt 1ti!?* Wi?i t - ?ni'jt Hnnrtd irj aAirbrA fwl ?b.W IaaB H fM nil | ?a? W W> i,a< K mar I Wi alu r>i) ThvM'Aft W!Hla?b * III. ? H ? VkiMi J \mirn W? .1 ? ll W ?liii?*1?l w .. -1*. |?- ? -W W I..-I # * ?% H k?0'?r ?! I* WniM ?i?< I n ir? * ''1 IA M % mm* f .'n.niHi ll ^ ??\ ,1 rm\> " I A ?"n A ( MA ? niA> I I n?Hn m .ii ? * '?? i n - a H? ' I Tani* ft iafb* l.?. I _ ?, ,? . .i iM'-ra B H'1 iviii llaorj K Wv?tl)A If V ?*Tk'?'Mi ^... i.. * m t. VmiriP Mm# V. ?|ltA*t' ? win c nli' 'W' t ? /.< AH * I f aaiaI. Nartli lf?*w??d Dvnr Hicham? I P*jwu> mr ir^ * ? a* >? t I, JH ?<, ?u?j v P?inck U yd L.I HoM |? I "f>? ? tn .. 1 1 h< m m*kar MUi C ?rur r nJu W t bo Ol.b<*t ?- if i?< l?u4 ut B II Muiel I'rych t line t ? ? pr? ol hr A K M aiUliOM * f$ Oil pir.ncan Ht'imi tf?ll f 'i !?< a- r? 1 1 >br I K uu W On ei ?J lii r?. ry I nl.ll h. nit ih> K>|H?l(OT7 n n>? > t l I rui* w < it?t ? 114*. > I*. J Ug I II U V? ?ch?i i?* lr?i?<ft 4) ? r??- r - h ? < nrrt <1 ? ?ev?4aT of 'l? O llll* till! K-'k I ?* n?w tuck he?tp?r *i-ll Xrfi.'lKirOu B<lFMr|| fnaMna ? I Um l-ou ivaa ?i Fa?l* i 8-.Tr-i.rv of lb" tuMM Tim >*r iMin<t>i( lio Cbrtati?U Kivir ? r nit T?? nr iium ? f?l in OV tin i ilio l 8 rupofapkk'U tm0t lb liar film ' i !>>'*? KIIIF Dull FaWltaa Lnd e No 18 I U 41 ?a .rr "tin i>Kau<ar t H Wl'h..rh? rn?i iJa J 11 - A. D.X, P. X. AJDDIT1IIHAL FKOS C010PL \ xrlv&l of the Africa at Thli Ptrt aid ihe Etna at Boston. t he ..Popr'w ProltHi Hraiibtth? tninu liivuMou. 1 he Woritf is Wid?*, and tlie IIo?y FatlHf Kfseh'rs to- Abandon Reme. <>li ?H OF M PAPAL QVM TIM. MRIB\LI?F* KhfKK^KM AT C&fWL zr lotdon. Pari*, JBprlin and Fliwaot Orrvhponitne?, nj>- nt> nn *h'p A'rtia. C?pi x i?r3on, wb'c*! patio IVaai ?r p-? l ?l fiiur n't'' ?k (W top re ?>f lh?< Wil <aa4 -??- (,'ni. bfliicn ? o I *r tTrnlug rf ltl? Mtb uil ar ???? -rr ) ??!? rdnv Hip at.iai.piMi Rru arrived t.1 a.H?i at baif part -?eu o'clock juiffdjj moraine, ?irloi;inf I irarpoa* wpeia uf ttic 3>tQ ui<) 1<>d4ol of tlio Mth of ? liber Hart Said I l it* rnnii'i;*^ with tbo r*q -".oat of a tlo^KiUMo* i VmiiiM ?ho ixinv'jl ?o ti pubtab, at ? -n> ?, *j mm*! m ??ciw> tli* ptsi|>Nii>i ? rn^tutn ? rw ??l nrti c, ?i rt i <? r?n??<d tii? ?? ily !?> b? piibi *bod la (ha i:m?kj'NiriiBi i<f \?ul>? H* u>lil lti? 1<-pui?ltoa ItM Ihl ??K-ptiV mr ??' tbi- onl> CMI n*l in. 8 vuirli could 0ft ?bMiMiutilr; Oi>imiiw ?aUl tic, ?re >n miof n%rcm u ( i ?_> r lii In I tip A'|M, nn U.n fccmottlt o( wb K ?i ar ?f ?tn n-p Hn antiMwlrad thmn ?o ki t aa ?? ?a >i ?taii'Mi for the |iiir|j<?p <>,* rati ii'K kuWrfiea for all ? if i^avrruollotal ?ar mac og lor lUalr ecaiuoo dailra 'ii*> U nw reported that narlhaidi bad rfw a?c<l ba waaM ?Itibl'^i I'Ot only tb? l<lt?r Lit wrote t> t-'.o K uf, tba m meirrol ?hHb Ibe Turla G**rtU lately dobled la ? r?v>- ?i ti ?? j. but Rleo oorrnapradeftna and 6m* ?????uil rpialu k o Ibe tba.-a the tSardmiaa K?TaraaaaA h*^ in ih? ii vaelno of -icll? '.bo a. 'Bey .t ba* aap net) ot3rr naticni which it ^ lupiviecd t! Car our i would oincb rather i ot a><r broogbt W> i'sbt. A report ??< currrut thai 'Oartbaldi tad the oojimand o ibe U'-e1 ton Mmirat I'craauo. Tbo aoldirr* of Un Klu( at (.*aia arv aaid to bav a Aa miil.i-i ?t the rr^ldprcn uf tfee ir'ipocfi C >n?al, no no r IM i ri-Ubo U.m. tbi r* war a c<H'Dlt%tiC'< UctK. no bta i aaA inu .baldl n?o FiPboh C<.?. vl ?ar abaci. I at tba tk aa. A fl>r?tal order fea* lieac a '.re a to the Pici'iDoi.tee ? ana utua, u t oblj ft arotd auy Cotilt ?v . tl> Ibe f roar*., oi.t ? ??a anj dircuMiub oa ao> (?o.ut wrLutlc.er ? ta ua ? rri < L d-mn auocrk It la Mid that Karlol la to rctlrr, aa ? comproa ilae b*? ? bi.iiealril and lb* Uri'Ur e mu. "lratl<>B. A erwind b< "i y of vc.!n.t*? rs lor fla "haW ? .bum tdrouit? liad ? ojiarlu"" a'. Harwich for Italy, It Ik ?taird IU?t tta>/-ai U?-l Lad uB tutor ,)ee with iitiihtl II, aid ??* ?fit rwaived. IHraatufi etloit m i;ir ?/???<! IU Napir* and Wei J ?.lk ? < *ri l?%I.l .? ? iipuiM ?ih iila Ueriliaiel LimI arm at. fc.o?"j to tii'H i * b aeo ? b< r l< u. r, eiatiii* na what rnad:ikic* as *<t? -aril aaap -? rt av Ui b? teorc km ai>d ib# Htrdiaiab i .in?wtb I'lCM-r ha aiucl rc el*i-d to* kuruy. but *1 A ,>./ Irnrni ?>?l h* all uld a>?ae b ? kaoit. Tl* ?>nin>ai>der of Ibe r >rt of Di.?, ui r s pica, MtK eaa4a, a- I ib"-?l?t? W> h int up tbe fortra a. Ibe advaum-d g :?rd of 'aoiia* cor; 4 Wmm ? x?i IliMvitcu, aerrral wl<a fri to Ko? or, ad U Hit trp-i U d that tt?M trooja ?ro. t4 i-. amp ' oo't.e Iba wafe> ?f R ma Ci-wr.! (lojtH ?ai1 In have refn?ei ar i pltoaltrai rum ih. Papal a 'vw-aitl to Mad I roe cb to e? !< ud V.u ibo TU ?a'd'Blan Gfarraer, at It rag a* hi:, j^ted r.da orra ab?it:>bim thr order of Juauiu lorinif l?ul> tak rtk. Tin- Karl ?t l*r?) aui FuO?rit? Trim a r ?ar? ?u v?,ot < ml, at in* a. at tear Ump*;1 K repot. l!u I be D*4. iiird ?%.' curia t tbe rta> brlura lb* Hen arr HalM, baft ? uuftinudid, tin! at Utcat <at> a iu ? rdac^ anal r Li'.ooiah j btlt? r. Our I^Midna ( arrr?|M?J?? ?. ?, jaafc. Iif it G? riba4f *( t/ofrmfvUt J. ct rWHf? Tk* IV) ><?' '/I Jli ? H Hl?| | f*?.a a?<f 4<?Mw4rr? 4 <"*>?, 4 C* '??Mr ; ^ wiaiuwiif (mti(iii?< ?/" JU I "*? m m /"wt*r ?? AV?"*- l*v*Uk I us Of tht 40 wa4 M ITe frrWM fe (V fruuy of WMn, 4c , #r , <f>" tf? |N>f>- la* aot I' t ft m?. Ktj Jbfalta baa 4 la^ < a> ta, lAt'ru fb>n n baa Dot pina M nrw*pa(f'? aaat h m thara? lowit N n altxio b l? rat to b p ftwal r? r'dt irf?, y^f*? V tew r(a aa? l?f? hr?? *.?ltUi I'roral*. aod ttw F.?(ief fn anrt R if*" frit em ^ Kuara, Pii-M'a at.d f avr.t a?? iImmiI m ai? t?t? /mrmw. ?n y> n bra tlK-ta a> 'Kbrr tra*al! *rt bna ia* ?? rm Vat, I *ara arid rtiitrc met" la faat, Vba fa^ii.ti3? .**/ .rare li^ ara <r?at tbal do ?oa ta ?? ?b tf.ar ba ? ;l| Ua4 m bto( <m b ? thr.?a, b prtMe at b^ata *Jlb fatbar mA Biotbrr. or iba noe la Afr'oa, tvl Ui? tbt< - <a tcure*^ dia?e bej^ad the i* '? li <t d'?a a m?rtbaot, a mat of kitlM t % ,jr?alMb or pb'k?"ft " r?X ?? lr*T*' t Bor? batvtM wttf tb* lodtTidual htm* If and 'an* ^ ,,r8fll wh#m a B^otroh fta ahn*d. la f*'\, a# rtiri^u that taa rao* of the Swtpwiltaaa ?rd tbMr H-tf r rm* oo ?.fn u tba nil*. I bar? an v?ibt bat tkt| y w!;j by ^ toreita Irarata of Klof 9rrabt, aa4 lb?l ibe I a(?r Ma ttajr.ij ?a>t a* 1 tb" o-tur lJl* f *>pi^ ?hj m, Tb?re la h?h r??d to ba a IM# gf >t nmaar-ta I altb'WM Topa and tbn R> rrtana, and thaw bouM NapaWa M at bwl of it. T-^a aat ?t? *rJi i~t?ar i to tbe tart mor% ft (iwtba'dl la !o?rraa:?f raU m? than d'-n1/ , tt.tr.f. It kb tfto-ifht bj fr?t h" *?B<1 Kla( \ ft ,? I maaaal era art t'R Ui T**r?. TV\ harj (at a atlfht c' la aa attarfc >>a vhi " tar'* fortva aaa^ Ct^aa, but I t raff oat biai a fb? bob it J ?????? Na i*?ru. beiie*<?. Mat '.'a' '-alii ar v ?CW tTtantfl, B* K't l *"U", raa atla * ViaMla, with any ? naaae of ?uoc?aa. Tlx- ?' ?? op. '.t o? aaaiaab Am ou? ?? e r 'uf on ???*?*?? J , * ?l ?<?? p'aee alll rmba til J ?pltaflt' ' ? Ibe a'tt tf 4a <' t (>o? mfrrllowi fratoroof tMpr^- bt ? ? 'Mr piarer U U.mm la Uw Vt tbal ool attba tetboiM aorbl ha rr aay M N ih'it tb" Pof? "biai-l r -um Ma vab?[ r?l r*>?ar. TVro a a rwl pr^ear1" ?'? adoa" him W> laarb Noaae. v,d m tuai pr?a?-J? *" wai r?abablf f.ara U yield. Tba rnii<-?e <? Wleali ??* fc o' ?*, b -.t iio old taaa itf v?t ca? ???? "eiJagi to iha thada tuf poaer '? Thai p?a?r ?UI ?** (fobtblf neear to r*tnrn to bia 0 any of ba rweeaanf ?. tVrala ooander-ble ai rlety |<?qibsaa Ibe ar pr vrfi H ">?' at aPhrtta, aad that anrle?f li lut it. a >air hlfi i ia<-re tbort '.a -w.r fr-\r al Parte that a 4?'|? m-y bo avh uiewai rrnaa *, Haaata aaA Au'irMk, Ml >aal lite Kla? r- Sap'ea at* ?! Senile? aad fard'nl ?. T m It cawlta ly a r ? 1 of rnolaMB , t rv.a lie anaa Aletan kor and Sapoieet, aod raaay ara of of la loo tba tbta "vtinaaa <riil ri^'i into ao opaa ra*. loin Tbe p,fla> try le? p?rl?*1 of 'be rerolntloaary wwra rMt b >? l?w $rtirr ? ibtl Of f.aetl'?tl?lti?l ofaalaa lKr. ,n<r??^f >y ??!?> m ? "?a?Me|i ar?.

Bu sayıdan diğer sayfalar: