14 Kasım 1860 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 2

14 Kasım 1860 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

??* AmXtJt. Am 01 i? dinimu btiAJow *??.? u?k for aaia ? Law-ation good not iiiog ? g<no Banuw l>l*~ ban br*n rttcai tlf Bttrrt up lb* only rK?vna I r a?l'ln?, Cba ?t.Drr oauu<4 aOwl to u For oart.cu.aia apiily M lM prMtlaea ISO HriW ne? tort AS*LCH.* r()R HALt? MX'ATXt) AT OENTrtK M AR ket, noei.f th? baa Htnli in tha cl'T f-? l?g-r blar, otra'rr or yena'al r .-.i -..h u,,? do.l.* a *jo4 boalnraa , prior VftW C. H HOWiCH A CO , A?> Broadway. room 'J AHTAND FOR ft a LI IN WASHINGTON I M\RKKf In ?<!>? of tba |.?alk> ? for bailor ? d nbraae namaed ?Mb, po-h ami Iwit pou t'? k' JiB ??"? "r Ap ply to*' Kb H FUi.IKa Ku toil atmet. or*r, LoiilJ J. mirk IV S?*xx 6 Ilr?l SVtNAI. lit ? aT OA BAK'Ik FtiR Kil.it Mtltr-!X ipuhl . <1 . ?-r 4PI>H It Ml T ? bit iiaii at'Mt DUTl'H BOI.HOflp KO'?T? FuR HALB ? A K?? CASKA, a apl'bJtd c. Urotlon of aupenor Knota; m?"?inr?l trim < '?al?logue? uau te tbd o 1 app.loaUou to 0. t . Ah-I.. Il? r?ui at**L IJKIR fA/J-TBI rtTo K FI1TUKI8 A I.IA 'I JF TUB e nl iuMf K??'?ar?Dt bona-a u lb* Phlla<i alph a Hou ?, ft<a U4 Ii-S ??l ??' Ibiwrrj WJ ua sola at until* t?l4 In rnn?".,ii?ii'-?> of ib? ^>ib of tha I* a pro?rta?nr StiHaruf ? Kui for pa'ttcnlan inquire or. Ua pnuniM of bn V J Ktl/ admlntatra* ti KAl,?-? T A.A, OOFFM AND FINK (l&OOKRT A Ht ?rt?, HniafKi n**r ^i&tb %veou#i *o?1 ?Jirferwn ?%rket; a tbowy p u<> *r doing a c<md c**h bantu*?*. ?ud cut be rralu inrr^awl brttmirt anero u- m?n. Tba riw?>n fir arl.lug Is it- nmwr I* ang.gad in iha wbolaakle hn*l-.mw nd C'Timk ?tlci](l 10 It Ao >T *1 ' hlKltOK A CO.'?, UO Wish lot U10 rtri-^t pom?r of Rotuiucia. JjMtB BaL*-THB W ASHINd-1. OH HOH8K, MO. I v I>?DreoA ? reel, "imer ot CutiAl. Call up M?i. ? from 10 to 4 u'el<?k FOR 8A! R? A r'R8T OLABS RESTAURANT 4NB ntN lr? -11I000 ?i b Stork. Ptxuirfia ?oi It h? tm-n e?t<MlM.' il for tbe lw i??nts ?rtn -ad doing ta eioeUent cju?b bublneaa Applv at lit John ilreet Jiiofc R-1.K-TH1.TO <K ? ND FIXTRKS OF A F.RHT F fUeVnHt Morket 00 (lubtb avrnu* do? ?'olu* ? mod bQ>in?ai J'rloa ??*) ?r?li-h lrj.ii<1?? *n>i -*r *. ? K1 I>?K'A tHI.. Kl Nmmii sliwt. r> HA I.E.? % VKKf R A KK I'll ANt'l F>K \ l? AVfKK pr'ftl t p?r?>o ? A h ? * d 'lo* ?ri ll'q Vif hu lu?it; wbH raUhlUhil %rd of c >??1 llt'ir h?i. In^ an ^ - v' ^cn no rtklxTi* f. ? ?? xnrt n? i ? tb? r^'t^u iii 1 l>nsin<??. moo 11 on? of Ifta lw-,1 tho <urhf?rf* li fh ? .-iij, th*? *'jd g ot will ?' ??lfl pi?r? la ' r a a la 1 1H| ir? on tba prvoiUM. ?>u 111) Full m r>rl b<-{w?ir II ?no t u'cioek. F; it HAI.F- a FIRST CI, ASS OKOCK <T ItTOSR IN AN eioall'iit 4* n**p4 lora^tv, and roar il -1 g % pa.iar tm-'o. In<|dlrf of U W HUNUKoFi HU, no 2Jt Unmlnj, rjotn Nj. 6. %10R HAI.F? A FRCIT AND I.TQt'f R HTO^R, FITTED V mi nf ? wlm !???? ?n<t fiiturw, t|"i'ig ? <??! hintoaa! 'tt 8' ^liili avruua hat i'art<ir) liven fo* aril t>u nt Inijii'ra (nr 'h"-a?- d?>aon il.o .rr r.lm AU , Itaa* neol to 1-t, and two ald"9 of Kiaak Ca im fur aa'.s. fc'OR 8tiK V k AT MaKKKT rORNKR OF FORTY F : Ih 'iwl a: d Br. adw*\ . fill b* J.S f> at wall II ii-d up *? 'h r*?-v <<? ivan|. noe n >a d'llcie a X'<od iiiur^a 'tun m tory rca? t" f r ?a ling apjly ?\i pt mlr.p? >tMr 2o oo.-k, 01 if k'lliK A CO.. 63 w?t Hi aa* .u (tirei, mall. For fai ic? nr-TAi-RANT-A Fr int n uk^tap rarl do o inwi. on* li' *?* from Wall atrmt ami one block l?w thr rii? liartiittto" Ibr 1 aca l( 011 iha llr?t i|?ir. kilsba in Iha a<nia Co r 'ri? ii' kui rai-t J-W; Fli tura? Kx .gr ?*???! Wi!| A f -r $1. AVI. ui. l.-w (f Mr jA('k Ilfci.1, 1 .V "a Lc. airral :>a ruirui. IpOR HA'.g? A R'aIX SUIT. RKTWRRV ?IV'K AND r a'* t- ita auitabV f * mftrk**'. < (11^1 or c'a.n*. oua vour old ai (* built in tla I?a4i p-fti^iMa w irjrr Iuqatre of IT. f (?KAltl Rt *t l|a TrLlb ?( t?I ferry. N. T. JIiPN SA' K? 7 HI I.KtSF HT< K AJfD F \TI'RIN fl? F a t'^aaa ilroc^r- w ? ?. 00 aioat hu?tnaaa arobus In Hn> ?' 11 . lib a (Ira (fuel tf gj Jt A.I !ri> a U. U V , llarald i-lllcv f r b'aodavs F* n SA'?? A FAM LT CAP!! GROI'KRT HT )RK IN a I -a> r'm !oratloo Mini A ?o d hun'nr.. will ba bo'.i ? taai 1 r caa< ? >m> i.wu? r la rrmted out of tbo c .f. Ad drrha . aab urw HarAul < flic* fit R ?-1<A? RK1TTOAN .'IPI'IN Al'I'I.ts I'K.TaM a * a ?t 1 1 r- it hcaaioaa,* ' m - an J'lppin 'ltlar and t'o'i a r* fn rd \ .1 i-jur. h n<pia? n ay l>e wen M tba a<-?ov w>i. A KrV Bt 1 'r|i hitna it ' <4 R A J KaVIM it F*. K H? V-A HA** Id A NCI F RO FiTAHHTd? Iha Ho i?a <o?l U< iA <"arnii*? atraat i??:o?l fnrMH ) ? .' ra ai. ? thin ant* t'rawe1 mat u'toiry Te'ina vary eaay. Anpl> iu tba aio e Pit K aAl.R-A PM.Ll TiAi'l aR KOIl.tK AND Hi?iar, al>o a llrai> rnl bad H aam K v'b" of t?arly la o Im ? aar b< Id Ui^ftbrr or aa(--.ra c Aiiu.r a I' U?. ala t Ui( r |jV>Rf \ E-tP'U'I RI?I|T WtlH A 0900 RI'N ? of i' 11. M 'n I'll o I' A fa>r rha> > for a mau a I b ISUPCftpllAl Adtlr?-?J h 1 < 1-A C>* effl ir t'OK KAII AN 1 |.D ?ST?"I.IK11W.? n vT AND (UP 1 H "a f?a '??,nt;"u. at il a it \ .1 ? m?j r ?? ?? w'V K? ao'd loa or caab. a M KYDKR A t'O , S3 N? atu itmL FH-R HA R-A 1HHKK lXtKs' IR?H ANII FUilNT. tmr' 1 a tvxrt'lnt tioui fa t of bo 'da a hft.i.ig ? i -n ocnplr.* 1 IV rrwi ' ? nr for ta? f ?? ? bouft- hft* all lia M(4aralB.pr?M?aDWk Apiivat lit Third a oi?ua. bet Aran 1 wrtUAtb ai d 1 aaoiy S>M at ?c'4. IjHiR bAt.I-THB RAKR ?TOCR ANll riXTCRA4 OF JP a fa?l ba'n?a? at 47 Ana atrari For ptnl - lara ap^.y to P fH Wl?, tl Fl'lrhrr * real any U X* tb:a < *y FHtR HaIK-UIK RNTIkR ftT' < K Of UVF.HV HTA t|.K Ho. I I ulrtmlty tda<-a no* >u S tf aahl' gVjti aitiirr, rule ' ii ro |? rtiArMi Hor ?* t^'APhan Wafnaa, l?o k?ia, ab?tU. Uaioaaa Ao A pply for Jurrc daya ai'bbpre u .ara FXK h?I.* A BAMaD-A I. ?o BHTAU IMISn, ?a > 1 'a??aiJ aad ri-r |iartlil%Ma raah htia n?-aa. m. >at (la airablr aft' lot d in* a la'i* h mnaaa and >im> <> ih? ??ry h->t rbat><*-al makamonpy A II bCITU Wl 'K, i*lt- !1 gja A Houlh<r.rk -I Naxati airaat I|V)H Mil i'll?A?-t HI-I.RVDID BI'-OND HAND 1 I 1 ard Tal la 1 <n bti'i O'lat^. -na tmW <n.t vr?r in t>?#, full alra tnftrhla ba.l C? I ?nr a'll-Mi Friar F.xrarty, ?rt t dum!>i ' ?U ?rt Pttrnrr of fttrkaU (J-rol ftontb llr n. h u. V?OR HAI.K 1 IIKtP ? f IH H. f>F WTRiRD'H PATKFT da? iMblrtl Ita lad ra. a'ao fot.r TaMa Cumtara *t>1 % tarwaWnlij lia>k alat a ar*a | alam U'tar Hlor*. anltai :# fn a h? I r a 'ar*? at-.'* ln'iui-a nf or addrrnA Mr Ouimby. 171 WralTbtrtf altbibauarl |JK)RHATR rnttr-A COimn QIOOIIT AND LI r I'tor ra 10 tba Tbl'ta-t.ib ward, with Ija rant In ,'nr? of F HCHI'k A 1 O XM luili# airaat PHiR ^A!.K UW-A UlRQ B>TARUK1?1> ? FFKK ai ?* Ht ira '.-Irdiita Mil , <*i -f a 'n I ,*-ir 'Ml tar? uro ettf'-.a I tulraw mid an airra.i g ? ,1 -h*ur- t> t'l l? Akt'a m < ?? *-???? c ?rant A. II i-i.'U i tiWIl'K. ' ,ia Hig(? A Hoi: lb at. k fC *>?.?? . .11 aa rR'H HV nOkB F R NAI.R-THI NTOCR ri*. \.1 luv*. witk f. ur ?a?-? 1^-ft - II i.? law W t, ?j Ir.^nirai iha p a 1 m Ml * .r h arattia cs.roar of 1 w-otj a.?ib ?ir< 1, s. st ba auld ihli aaah. fta tAa ca uar la go'nc to ba ?r?Diri ClR" ?KV NtuRR FOR ? ? I.R -TBI APVIRTMI T ifm ? r ??!?? ? 1 a o' Iha aat ?utili g icar , at r?a In tha r ulittii I, ? t>? ' ir nr,..t>* exi io ha aaiiifiu- 1 m Jj?' i to purakaaa A, t :> at 710 ?iramaich ?.r?ri, r ruar of iMrm Haiu.wabk mum ro* nai.c o* a i.**niwa lAn.ifl tint 'bit - !>? Hmn kilim ? ?r? M rr ?ft-W? Ml*# I'l (St r*?nj fn? c rant About A1Ar Via 5 J* Com i IT.r*. fTOOTlKlRT rA?TOR7.-rog 84I.X A BOOI' ?KTRT fl f?< >?r . * ik nil ih- a tab rrrj ni-?WT for d?ui< % I* g? I .tm i m gui'^MHuirttM, % r?r> .l??i ?h'e !??* Ii i. A ?kv> p rem ? Ih ? f I t* <?' lr M? will l>? mM rv??o ta <k? ?? r ? l?? " k?r r '*?i >!c<ti%oila a: lii? m?i ? * !???'? ?t I'" '?<? >*f. I# 4 A04 IK Kr??<?*j ii .art 'rm li) l llkbd (l IB lint. Ir?? >HI? nXfl l-K- W i H ?*!? or 4 I IR?4R J i-V ? ir J V ?? 1 1 Ol'it 't Iwi r AIM ' ?f .r?>l\ <? f> ? ?i ??> < ?l . 1 f ? A *-? , ?< |r, -?rjr, on trii??.. I Mitral MoctA. At 1(7 jiwlw nr?4 i">4i?.vr r.'Pi lUMC-nr Alt arttm i* rvkit I i? "it ?:?<? iii* n?-r?-?#ii nor* 'hon >n1>nn - , ? i'l ?? <1 ii > > i ? r? ? r s ? H'rwir f?*r'<u ? *>ral . * it v>na*mn. a H ?*'i inWt k, U?I>||||1 M N?aa?n *4TM4. .,1 ? R t>?IJ t~ t3 1 ?>. ? i?> -n?. t. u ?t a, 1 SIM I , * H ? t* ff# <>?? ? 1 *T. fit tfc* *MMc ?fc?!nf \ V ?> f? linnv . ? ?. 4p If I . I I ft?i.*?.i?A , t ?? * ??. u I ? ? r.'Ti UliU U ?4 .MM. >' , ? -r I. t i ? i ?'"? i ' ? ' -k* if * l*t ?w* ?*>.< ? ?. li ft, > f .i? A ? or its* f-* "! %t t in lt?f ?? m 4 -i/ ,/ 1-. nkvn ? ? ? f i ? . t?t ? ? f -i. ? i>n.? (*? frr C* - ? ??*< r?n?t? *K* ?? ??'*? itt?4 <iVw An. / f ? i-. '.u#., tl Murr'aM fluw V. <m HA !?? ?-? Iiw n< kA A l? ?? ' ? >> ?< ?**?*? r tr-m Mula*>ll ka ?? 4 ? ? p- i -r ? 'M? -aw >? t- . ,i a* *v - V.' ?*?? r ?.?- V fit* w-wt#*** 4tW A* ?>-?? - *? tt *?4 t?"*'l,*f. Al?n ??>?? .?i? lh-? r l4lrf r? ? > nrrfw* * l'? n**.' ? ? i-r*. ?-? tl ?, ?' ; ? IKKI-' (< *k ? K . r ?i katanarA ? I ?a> ijnm ' ? * ? t ??!? ; ? % '>?? *Ai ?? ?? .n in ? a- t o? TA itA^h ? i> ? An.* I ?' *'? ?' ??? : H? J%??A 1 *\ i",n? ? f >4 ? l?'uk>ll V>*W lA'.' ?4 N ? ?'? ? ,41 V- 1 ? r H % , ? ~ t.1* ? m ?*??>! ? I " I ? ? At >Ht ' ?" >uU<A ? >?:!?:? ? ? r ?* h? *| ? I ,T| > t 1- ' t? Al JW C *'i ?> \V If I'.fi rt. k t ' fitirtti f i rr una i?r th? with V AA^'tir tke>4i(. Tk? Hrt* -.v at / i A. i ??? A<r?? 4 ? " WWII r* *%| 'Mtlw Af r I* ' ? I . li ? ? ? 1..J ?tMk f?ir Vn?' H'MI ? ? ? r i*? i IXfl H-?J rr?H <*4 ? or lift O It ?' nr- !?# Tk til A fern * ???'-.! A ft. it Mfit ( 4 Ifp'f 41 Mi r,,K f ? .k a ;? \?? ATtAomrn rn a cos v 1 ? ?" ' r? I A I. .1 ? f ]* | A' <1 ~*m I . ?? B r?r? ? -> . ? k ? * ? rh> r ? Ik<l ??WI (J h A c**r la A ? ?? I if>lrm? lMKA:rii). Kur f?ti->u.'*r? At Vj? AfM-IrA III ii i 1 % ' "4 1* >?? ' r r g a! tTT m* O" " ' ??"?a* r?"A~i '->? ??! pfSf nr ?* nr M fl ? Mck ?? ? ?. >. It r* uia Mr?'l H-? |i#k. -* k A K?U?rAA?T. H*4 A 40 r?r..- '' ?t,h( ^Vr l"itA| k< i-? 1 ? IfjAlr* Al Wind rr???4 n-??i u;ii|-|,,t A k> "it li i - rn* "*'* * ?K.i. I?t<hu.hi[| X * i II ?w h4l?t vrrutia, i ? m ?-r<- \r l<f| ?? r?t?rf? ?n4 r-? i'?r ? tk." ? - %m If '?**?? ?pil*M'l>i *rAt IV i - .. . ? . ? ???? n<? '? i ? * , * ?i''.- % c* i *. of I* li>A>$..?A4' A 3 .rAM t C , ItArm 4 4f . ?5rv.TU2? * w : > i ? ???? ? ? ft*- ?* ?r * ? ? . FOIt NtLH. i!, III,,.-*" I.K. fi.V Ulll.t. if* J ? '? " " " . Iv *a<u*"l- Mil' it ..-liir UK i Itiii ci ? ????nrei. by !? tt? ?? P? eat; etniile wllrVi, ilaun* r*e??, l'i> I a iar?e hi ?h>i? ale. ma) be extended to auy animal. A i i|il> Ht hu. 13 I cam be * ?tri<ei, n>w> Nu 4. Qi | nnn " HNT qi'ai.jty ftr? Hir ?* rmt mi,* f".""" I'wiirfi' h<n(?< fur meribandW land war ranuiic i>Ui(?d b<> U?. AddreMI A 1'. T., bo* 1U. Trlbu 16 otfo*. ?aua.? \j>0 <fc*.<at. Mtm+m.'wm AIKHHaIH - Wiu. HK M>U>. THI NK<r BBOWB MM ? I>welltnx M Wf? Ywen'y eighth itreet the 1 bona* It Jl> f?et fmol b? 48 feet deen. three at rlea. hiijh at> >p b?-?e,D*nt, an h eel ar llaaired.all tbf tmnenremaaia. T>? l-< l? Ukl fe?t de-p and >n a mo? d?H(btfn) neljbbnrho 4 |7IU> ran remain on mort^a^e. Apply to H T. ORKKN W( ??)li, 78 WtlHam ? reeV A F1B8T CLaR* FAHM AND COUNTRY HB4T, ISO ? awe*. large Mid imD ? bal'dlnra. fralU cb Hoe and ah no dart, hieated nee mile 'rom dep.* 23 from New York nod DMr lappantonr. H7 000 W. H ? KUOK VH Broad war ABBADtlFCT, LAROl RHP'K HOURS, AT KYA'IE, pppreite Tarrylo ?n: lot 76*100; ahntrianc* of fr'ilt ri??r Tie* ard apleodld inoa'ioo, price M 300 Parma. Villa and Coualry Reata, all toculona. W II. MBU K. 4U7 Broadway. r)B HAI,B-ON THI NORTH BID! OP PIPTIBTH ?treei, Mwirn Second and 1 hlr* a*' now a ibrae etory baneme, 1 aid aonnter sellar la.mae, with bl?b atuoc and all ?Mdera imi iwrmcnta Inquire on the premUna. I^OB RAI.B? A THRU STORY AND HIQU STOOP brnv<n Mn * front Houae. al' modern Improvement*. altu at>e?t No 1^8 We<t Forty elxbtb tdreit Tha Hoiee la la C 'lBplfii* order W| l he aoid a 'nr^ala. kpoiv t? Da"1Kli U A h It I KON 10) WeatThlrtj tfU atret-t, or ou t e preml*a. FOR RAU-FAMRADB LA If I R, OK THI HITDRON, 0|>pi*i f Fi rrrsi Fout Hill, Yonkera and lluti-iK* In quantities Ui kiilt t'uf rlia*rr*. at lo ? ratm. f-r porvuaee at la pniTeuent AccMalala by rallruad a"?t at^amh a a K. BhVM ?LT K W floe *M?et. . vvt ?R ?l y. POKTI HIXIU nTKKK BKTWRKN r ruth ?rd hi?'b avi?u.i*e a w? and elerant brown at me Bnnee I itale vfry dtwlrahlw IncalltT Is p?rf?ct .rder, with Im in- ><l?i>> pr>rae?Bi 'u Term* lar^ralile. Apply to A P. HAK, 61 Mall rUreL U OH S*I,IC-05K TWO OK THRSK KO' R R*ORV 4NI) ? l"??-n?-nl >r|i>k H?n*>a tVr 11. hi* boilt, mVi'e "nantela ard ?)! trtnl^rti "roproTi mrnt*. I*?7(i f?i-t ??cb; Ima Wflfli fe^t ??ch. b"l t m I3i7, altuated on W-abl'irt4Ki ?t-~?t. Iluh'ikrn b. 8KV X iCR.SU Mm klreni riliK K4LK OR kxcuan<ib-hodhb ANO BTAHUB. r or f->ur '<-U, aadi-alrrd rn ?J?U*? and Kr*-k!in an* nnm ai rt w.inro?*ir rt It o iklyu; 1 rge honae. tioiiada well ?"<rkfd *\lth trr-?, ?hrui'erT, 4<i. TBrn>? llbe d U ^ i.aiMW 2t)i heatl ktreet over the Market Bauk, new York. Foa r ai b or kx^han b fi r city pkopbrty * biphlv pn!diirti?r Karmo' 6(1 a-re* n? rt*t?n NUo1, iKiinmaLaiuv eilrsalre *>**, with tr >>.i hnax. n .rn*. oou h. iifi ori'l ird Tlu^y. ic Appt> to # F Jurtll i.l, IS Wall at e* I r&.ni -U F*OK RAI.K.- B I! I. PLOW A <; (. *11,1 HK'.U AT ao"tMn nn <rMi-e<d?). ibe ltth lint . at I2ii'cln k attne ,V?r -b*'!ii' Kxth ing*, a rrv I'e-u aliln l^>*. on Kilt^^nthatr^t, rear t-rvrtiih atunue. For pjraeidwe imiulre at >?urnlli?, No. 3 1 lui* aUt? I. |7i >H K OB KX IAN it-V P\RM IN r vai t : 9ft" n*rf ? H?w>\ Ha* ' p v h m??, w / in h "in*, I Ai* ? 23 Pbretiitil and oak ll?>v*r;ai1Hulnf rll!a*e at .rr-a, cbiirrb>?. foiM 1 1! rv fkcnl A- , ? 1 1 ??csan?e lor a b "m aud I1.1 1 r * ? n?ii v a<* w ' ? bin f ortj mi no rncumlirau.:e la qi Ire at l'*.i|ioii*h ,tr#< MuK RaI.?, (m Pa RTl.V kX''II >? K ?A FU8T 1:1. j " V ur itrry h'*;h atnoo hmwn itnia front U ?n?e al'.ua!>d I, Fort Mith -tre^t m-ar Filth av? tie ib-'ot e l? tu com rlote ondi-r V\ 1 i a 1 1 at a !i*'r?la 'Pply t* A /*K. i> lAKiiT k ? <?.. ID ftaananetrt.t r 'nl? Cj" 'R SAI K K TO I.Ka^B. f.)"* A O' YC vRF - f The aluali'e fro erlr 1.19 < i ? * 11 1 si"??t nie bin i* ?a?t of K oadw ?t ? ih-et- atory ond hn "n* nt b*l *k H." ? ? a 1 1 I >t ir all! 14 Altered to mlt a r- ?po. 12I0 leu Jit. Applir 00 the pre Bil> e?. /iRIf-T AND K-W MI I FOR HA IS NKVR KI=?H \T kill ? A lr?t rate Hr!?t If ;IU w lib three 14m i>f 1 -a mi cb t.er> n I le ve^ici <ird?* The avfcih lane* Th-r.) In Kbin,d ncen rnaioiu wo?k I r hob m.lUicat Bell all the B--nr P"a le.d. *e on tfcn E,. ?; ?n na'allt'ir fupplf of water all the tea*; H?e aire* of lard ri^ell-nt apo e on-h \rd i'?e lire Hoti?e ?iw rut* nl' |ln<*. wiM he aiW a h*rif<ti ^n ci.'f'1'l-ln-e r.f tbe 'etthn''h~ I t? o*n*r Fo- i.art 'uUei api'i) in Si aM^KKB i. il^N N, lH:h third ay?oae, Uarlam. Hornt for ^aik in .ikr-ry o:ty-thb th ?kk Hi ry and ? a-em?ot niodeir Imlit hrloa !' ' !?? ''alo? a'lteen rooo a I eaied uo tbe eiiruer of Ki. (.n. s n. .-'Irn atfeeta. near llanolton pa-k Jeiae* I 'v 'o ci.ritier ?r hi 1' to r*fnn e -n the ronntry tbe ; ' ' . . '.-e aoid rbei.11 ? ii h pajt of ihe p ueba -e m a ry mi . 1 .r I u >rixaf?. li,i|til-e on ifce or mlaeaafler 6 o' I >k P W fi 1.1 <j)4(er ia lu, F ai d 6, 1 J?'i of 1 at.mI ktrtet. N Y dn do* bmlneaa h ?tr? TiioH 0 t;uiti>riK LA* ? WARTlAN r* 1A)CA TKI> Trff 1. 11 E HIT.KS OF (oeernveail la-ide h*vm* opered t ? rrir\le aat-y a larise ? rea o' ??ln?h!.' *i) i? c t? ur. ' ?n r ?-.<1 r>a!-le) 'n MlL.n-ao'a Mar UMMll ?N '1 lij>i "f th- Ihu i ? raul rule oil lbs Mlaela ?VI i ?i .1 M i in*?'U river*, 11 b*?t opportiiull l? n w pre i rrted ilil rap e?e' wir of u rn Inj thu're l*u,-a in thla Haie Harm* aur> eaora no*- rora*w" iu traVne neleetiooe tin rr m> <'lrartl >b I a>n pr?r"e*. tr> l?rr.'e alar<? iiiauUIt of tli?w iux<k mi*t mltai tare uaiy l" capita1 iieiMraaeee ? William ?i: kne'l I2i W*m:latre t. ChUx'alj l*, l'r?f. tie r<e .) Cbere, 1'rovt.le'C". hbcxla '?Un. I. 1? t! *Jrib. Ka<j , 0*1 ker Mu.iie*t"'lle Mb n?u>>? 11 H H Ab''U 'K. Mltio?ap >Hv M'.nrea *a MbHTOT B* W) D-TI'K TWO Km HTO jT, T.'.tl* aUTj tod baamiiml Brat clara Hi mn lu f blrWth ?tr?M ???elpa plare. bnllt by tk- 0\r. Tertaa <>?"?< C*'t won d b? 'Al-n Id up lown I'-U Apply tu WK. > Atf K VT' d. IW laf t airly aeco?d tirrK. XTGTICE? *0 l'l It.PKT.S -PO?K V ?> Y FT.NE II J, n la ktwlafcr oaaaqi te m lialWIii'a |nu , mna l? l?ue (?r ? Ui hi i f jrn'i . *1*1 mo- ey n 1<?i, oa ?o?e aeeurli trauma tit t fr in J J tn"? to f?tj !??', al?i a Irat riw Mtortlia i ( o olw IM?I la fjr h"tiaa?. at >r>? and apart menu A] p'y at the Krai kaute < >tfj. - V>3 Third avenne PgrtC* J Hi'Ki H V R??L fc. TA IB IK IXi'UANUB FOR If BR'IH AUDI -R - The Rea! ka'aln Inrlulea a eplenlid fa-nn of 7.1 ?:-?? wall l<?*ie?1 vac-wi end improved cite Ma 'fcire luU, ?o. A -Id real luiSnr^f 3oi tlarald oOlre. for air da] a SIOM K FLACWFU Q"ARRY F OR NA1.B-AT A RAK tin cr?r ?.? r' Oimm iel-:.U'>0 on Ibe N'rtb rlier mm mntW amn lb en le?*e ai/?? r?r? atalij an 1 cH?iply .| : ?r iW, and a good rbaorf tei mak* iana?y A 11. ItOofH W i<'K. la:e U A aouUial^k, 81 >aaa*a *trc?t rt WBH 'Ri:iRK PF 'BRS TO KBl.l. HIH FARM AT private ?%|p Tk? '?rm it itndaoti.elv ali<ialH oa Ih* ?rata road l*a In* (mm K*ypnrt lo al IdM.ai an I l-o"C li'acrS t-> |ara mm from K?ve<nt and l'n' in. tn*r m'laa firm lb* railtoad d e* at Port Moamrxith Tblt farm <y??jna a?<i"t fl ai-rra of ib? i>~l bin I of land; lamt ba'f of It la rarly tnn * lacd. w lb a Ur?? appl* -r?bard of ib>' a?a kind o' fii.lt, cVirry aeU pa?r trf?? or d<(Trr*? klnda. a a<> a lanta Mr??'?rrj vau-b Tb? h^ta? hat fiT? m>vna aad *-try on the ? rr n4al bj l-a^nUfal aba^? u-e-a, '>n a h II orer look tt lb' r? at o" l?-d Tke h.ara '? larx* an 1 ?>"*r'T rv?w, aaa'iM ? 'mil* Mid iiOlo- oiithuUdtnita I ?o n?.?- r?lll ( mr !? '?f watT. alau a ira hliekamitb aSop 1 w*>l 1 A ? an be lisd If dra.rM apply to W1I.MAM OJVBKT, K-'y^ort, hai i. Hi I )? ii?blp. I*. J T> <k.?fc **m rA irFiM-wR a*i.K. on to rait Hp ?<?ka berttoforii r*rm>t?d by tb" lleooklyo F'lt.? xia" ?'< tnrary Mt a'K* at t r?nt? farry. Hr oklfn i*m? 7al?rd Ibrap ?orta ar? In parfa<n .>i??r, omUtuln* a Ur?a ? uirhrr f w rfi rril p' M, aaap'a mixbuiart. toiU Me . and an io a nou<llti<>n lo ? art wttkla oca wank. Tba k?ila moulda, o- If! in#--*, *r B ar b* a< Id or ar- ar?"d V) bfi need, a a pra fnr?d H' Biouida ar? miry d?ai-at>la a<?Hracla( atyl?a for ??|. b 'b?r? '? pona'aM ??!? ?a wrll aa now atyl** a>lapt?d to the e. ?|) I ( trmti ii ap.l not tm Id Barkct A well r*?<V>ahnd bu^Ee-a. al.-ra<!- conLeoted wltb lb" ?u ka. reo iaea tk? pre ?et.to p> rtoolty ?nr rarely obtained. f<?a<eal-w at an early da\ at .1 t?- tea raa* lo 'e?pot?i?ila applii ante Apply io ?aHI Kl KRiihT. So "outk Wuli .m alreel Mew Tort.. ri'firi 1? ixrroAHoi-roB A F*nw, wouthaBOIT ?f f7 J|?I ?9ni a'aii He we ai d Ie.t In Waat C ?ny fou-tb ?">et r le?" f ? ?W Alaoall o?e apd 1/h o? 'etna ar"niaa; UMj.ureo.-b ta V*. U. JtaUi K. 49. Bruadway iiii<r o> rm win. mciaR a two ??<)> <' r ??ry I'miea au.l !/>< ,?l br >11 feat. ? .rtk iHtk) I a" I ?Mi i" > a rtel T ' I Wliv J>l le-t, hat i are tbraa a MM nmltal'm Ado raa faak. Njt ?1 ?.rraJ<l 4 - 4iv.. n hitho a I tM-llIli IIOI MB W ? *i T a ??? I ? FAW1 /\ sf fo*>r a'n U la a reapee'jih'i- neljhKi'So J. ab-re I'rhib a'reet preferred Wanted f^r U>e attt f )ttf aa^olba. Aedreaa A. a. Nn 3 9.V Pnet '4B -e ^? vlleon o- tiaoierry park eari bear of a m. *t e..|Ma-i rr i?ianl, of |?e bi(ae?t re rprtia' bj t ifdrc^loa t. I? ?? Ii H U?ra. I . i# >?. TkB'O HTORB -Waltno in l'l" .'HfK A saalj. 1 " hivae >-'y * 'ed tap *t'ir ii" ?- "? ? ? 1 TS ?' P-mU or ink areann *.' r- ? aut' < .riiaa u l >H*er tar. i a-e, a H T.l'eralc! 4#e, f ie ti. 'a' a m neonn^vtimn-t t*? ako rue ba^f oe tkiee Miry bona*. beaar? n '1ml at MMI ard City Hal', ot, a leap* tb- to *? h in ?-< >'n i a peeTei*' ill, In r'"d oeeer rent on ij?er of ta? AdiTaaa H . ' ? > T rk ' ?t "OI?ia HOCt*.- W" Kltnt tO lllft B. r ?"* | '"f'1 ' ? e I' ?, ?' I t?. real n-4 b) ete. ?'N' ,>er mi i J , ?rr T rk ????? HI e V T 1 4a ? ?T n; i**. \ n wiffir h. lii * rtofffstabto t wall*, ? ; r*nt rrt B- r* thir* f1* nn.l fc <1** with r? i '? w ip riii****" irnlli t4 f ml * f? , l? x U?2 lit ra A < ft? ?? r\' j*ncn-?cv iift with ?r*4? row**. Ai>nn? P >1 mi :m r ?#< j .*? W%HTt??-tv*?pixrmrT. i)f iiii'viicMif. 4 ?? v * kp?*, i r\ by !<M ?Mi?? MM I ^Oftmne ?? ft '?*?? \ Ft- ? *-'*<? *m*, | ttH ?Na##r? lm ''fcrnfiBf, t, prl.ikv - fe* ir '?* ^ A M (I F, t hu ?? f ? f <1 ff Y \\ ST* I > \ 'ik ' t * ? N r. \ rw ?' \4 >y . ? i . ? : to -im ? Addrryi ntlkfu l I Mteuk'i \\j& lit U rai l U m Ton on* t?4H, AT LFAfIT o?* \.\+ .< " w .M ? a^. 6.? r. ul and Hero i* te?nb r'r??'? and F.?rtii ?r \ ?'i?b arenvaa ileal fe'aren >a gl??B < lidrrao boa IM M';a'd iAce Tl'iKT?l> IK RPiW KI T? o* JIMBT PITT, * r*W ff I- ? ? a ? ? ? ? a li b "iaek??r nr fa* lltlea He'eren-?? r?. . ' .1 ar -t |hn Ad^raaa, Makof te i me. .1 O k- a lit Ca? Vorh Kat ,9le? w /?AffBO-A tw > an i >? ui<iTo<>m< r<? tw a ?la I ? eeli-b ? ?? hx?1 bet aoeo f vn lee-lb and fh'Hi f 1* r--rie an I >? ita an ai- k ire i lea Addreaa A ?! A . 1 t r -0% lie ? Tork r?? e Be*. UPAivmK- ? sr it or Fiw?t<?H*> o# i ??: nil ! ed B'*eee a' MM* for r '?n>al '<H ?? "n M<w>t.iti ?teea*, ? ???*aa lj?-ireaj a?i Hnaaalaay Al.liK ' r.-e? .aya, ?t?"er ifinna*>d rarttrnia'% hle>ker I!er<'1 -41c*. Il'AUlIP TO HI1E-II* n?fKK!\*, tT'.Tl 11 f? Ai'aetle or F " t?^n nrwn, a I arte %n n ri tah'? >1 ?!l tee p< rp'ara !? I 'ien eieea<?r<k IVfujiu, al?e o' roo? n>?iea and VweaNm. ? artaln WeraM ??<*? J A *Tt 1 1 T I * ? St ? rtRal???r? ? I'4? I If A ik.? ae rl ml .4 1 aee.l f l ' loea*k and bir *v?i'd4ui iwv>ruk *aau., Ar?RTMB*T<, HiN I TIW-I or TWO PaR>0"?"N 4-atU rr HI ' h-oh Hwrwiil ?l a kitchen: ?? l? * *"* rolil ar- AlMtwii H ? ma TO ihled fl *w. <"*ajl at HOI W*e l? ) plane (Mulberry atre t), utr tioua.on Meet, tarublucie trim Hruttiny, AwrKntPHin <"orR htorv norpit to lut-to Vat 1. near Ft'i* a entie an"4 Thdy fourth atreet. iora jtVu* at (1 to jiool "i^cr to a ttmt olt?n pri'tti* fatollv n -It; i cnt |7W> per mnnth, ift.roedlat -ly aopIv to DIN blk A HO' 1>K* Ma Mllueelreet and t,;44 Kn?.i??y AKII'B rTOR- I1KICK HOU8K TO LaT-IN NINTH etreei at $1.W: kino o- e in I.*xlnffti>n ??pii'i?, *1 ?' *<t. ore in Thirteenth s'reet. *1 MID; one in Twenty aecood ifwli at $8i0 and othera Inm ***> to $' H*? per annum J. M. M'UlAhlM A t.O.. 170 fourth avenue. AFI RNIBHED HOISK TO LRT-Olf TWSHTT eevemh atreet oea' Nli-h avenue; ent ii 2<*<, u -aeea lien imn , everyth'ng f* I ou?ek?'ptu( m tmeorder, or will i*ll the run Itur# on eaey t?-n>? HI PlllktER * CO . *43 Fourth avenua ABRI' K OOTTakE "O LET? H iNPSOtiSl.* F"R plahed, h'? fa* hath. As , oneeeakloo lmriie.ll\ieij, a l? rfeet little rem of a home; ren'. MO a wi.tn Of wouM **'' ike Furnltnre at a barraln Cottage Ho. I Weal Fifty fifth rtrett, ne.r Ktghth hvmiib u*.ra Apartment* to i-et-haviro evert con ye rlrnm ? to reepectahle fawilltea oalr ?noil'* oo the prrrolera of the houar k r per, We?t Uoaiton >lreet room 7 AFCBM?HKI? n. USE It* webt TWRRTTTHI dl> >t rear ? nth avenue, to let, to a private family oulr '? n prrfict o der and can be had imnadtat-l* l)4? Ix i-?n ? any time oy applylttf on the premwea 134 West Tweuty llilrl ? treat. BROaOWAl SALOON ARD STORE TO LVT.-A HTOUE aw B? <K. n Bonneted with a Brat olaaa hotel in Kroadw y to let 1 bt? l? a chance aeldciai offered to a uarty wuhlni to ..;>en a rood 'rult or aer*' atora and bar Id the rear. Apply to H L KNIObT, 64 S Broadway. RR' A! WAT FTORETO I.ICT ? CORNER HTOHB WITH P Itnrea ard leace, oppoalle the Fifth Avenue Bo al Ap ply at the irtnre 9&R Kmuwu. fllACTJORT TO LET? THE Til SEE BTORV BR!"K r ^alldirt 40x00 feel, with ateam power and ?halting, altn atrtd o" 'I'al street wJolnlPK the ferrr a Honth Seean'.h oir-rt. Pmkiii Apply at the ferry offloe, at foot of Houth t-ercnih ttreet. CCRRIUlirt HOTTflKR TO I.KT-Ilf BTn^KSART, ?5TH r llat. 2^d 27th S'?t M-' 86th. 38th and 4 Id atree'a and ftlifra nnw of then aplrndld; a large u uui'ier unfnmWhed. well altutted A. C. Ul^UOP 11a Rrotdxray, tlore Uuor ctknish n Rrnms to LiT-wrrn kitokkn A?n r n?e of hath, auttnhle f'>r a amail famlN ; party a l Vf?rl< lU.ir rona?t of three adn!U: hona* ple.uantly atiuatnd on tHe aveouM oppnaite Dr Haark acburrh trrrna rewaouanle Auply hi 274 fourtn avenue, between Twenty Aral audi ureal) ae cf*rd rtr?ela FftrB>lKH*n HOi'kE T'> LKT-HO. 12S BAtT Till K TY 1 a?i'"i'd atrif. our atnry, modarn ltUprorem?nta *in1 t eichN ih ? d lnqu re there and of A 11. tiwl'UH No II Gold fctrret CTU*!?iftnitn HotrBE to Lir-i" wwst twenty ~ ae-o <) aireet, h-t ?een Fifth and Butharenaea r"e* en t!-f?i?>n A'a* -r and tiaa lhr?unh ti? h m-e Anply t3 D.fuKk A HOLDEN N ?. 8 I* n? it r l.Stt Braalw y FDR"'ISHEr> U( D-;K TO REtT-?T A < Kltl'HiK fall on Ih rt>' fourth ar^et. weit aide fa ulahe I n >n | p'ete with P?w fit n't'i-e alio' ?hrh all be let "toept the tll*ar or ?IU ??'! the fur 'in-ratha f II ooat. 11 mte thrae atari- ? llrhatiop K> lit $!(*' per m >nth .'ahEHK K' Wa II tTt Went T wenty thled at i 1 N TIIE HOMfflOFATHHJ HEAM!ft? INSTITUTE NO Sw i 1 It'm roe ureet op oalte I entre market- Th-ee l;vr?e, | handamnniy fuinUI'Ml H ioma will be vacant iu the l?t of l>e I remher. PART OF TBIYkTK STABLK TO I.ET ?ON FKXT floor, at 4S I Vlghteenth rtreet. aecond dior from Fourth avenue for two horaea am' currla^a ROOMH TO RUNT? FUR 4IBHKO, bINOI.E OK m ?u'ta. In brown atone houae 33 liowery, b? t' e week or i month H ilret clua Furniture new Relerenue de , aired Inquire on third fl-?ir of J WaJKKTON ' . 'TB AM POWER-TO LB ABM, ?rP*RIOE EOOM* ] c) with at?ady power, In the aplendkl new balldln* now eom ! v !e/lr* oa lota Koa 43, 44, m. 48 a-d SO tireme atreot. the b?a 1 \ad moat nrnLral locatli'i lu th? dty fartlea In want "4 (In ! -iaaa a<*'.om..-odat;ona ah mid naaka lounedlM* apvil'owllor a J. J. HOWARD, on U>e pr-jnlaee. STE'M P'lWF.R-TWO E'TIRX 'I-OORV ? B7 15 we; liflit*'*. w;th wWowa oo three atdea, Wi Iri, wnk : aieam i.owi r Inpil e <f W F VaL*?K, oo the premlaea 1 U tAilumuia alratt Poakraslou Imme^Inle y. ! ^JTOHK IH RHOADWAT TO LET ?A FIRS'T C7LAHt> O ati>re In Broadw* ', m ar Ul??ek?r atree-t (tillable for any I kind ot htial- i a*, atinh aa furnlt ire. e"ahln?, i<laonfiirte, or *'.v re?rect?Me bnatneaa r?i|iilnn([ ro te. Apply w II. L | aMtilil. 648 Hrnadmay Ivett reamrjtble. | vo i-rr LaROE Bi;n.DiKo, *o. ea weion strk?? > n- ? ooeupleil by a Ire eoirlue builder Appiy ob tb nmrnm rI.?T-IN AhTORlA, L. L, OPPOSITE M..IHTT ?l?t>- ?l~et a ?ery floe Crmni'y feat, with all the ett; onofi rta In th- honee, i;aa ' ur- are, S -t ard eoid wauv In bail rmor. i-hianliera and kl chen, Ae . Ac ; eicelleat atablea au ! anwrhbotiae Hue **rd?Ea. Ae Ae ; everything In the very bee conuitlun t'oaaea-tfon i;ive? ltnm>-dl?tely; rent loa til. the lv ofM't.lW, ?tfj? Waae w II be fnen fro -a that dale M ? reaanoaile pylee for the premleee All fornlture, carueu. anr i taioa. falntle*., Ae., Ae.. fur private aale till the 17th ?* Mo ! vem?ar. A a. !? deelred. th? h iraea. earrtajjej, alalrh. h&r I't ae, Aa . Ac . In fast the whole rat*Mi?hmen the family (utnj : ajon t> Enrotie. apply for < anlculara at the otB e of 4 I HCH A IK ? IN I> (1 l^onard ? tenet Newport, or at hia pra aeat abo*e reatdenre In A a" or la whtch may be rea'hed eltW by FtKhty a'vth a'reet ferry or by ateamboiU Mantua leavl .? Fultei Market al p every day. eieept H- ndaya at 7^ and * | u'c oek a. M., and ai 1, 4 ai "d 6 o'n. ek P. M , or by nrl"al* I carnaKr? over any of 'iebH river ferrlee alone ?he l<m? laland ahore. r> LKT -T1IK Hit* riVK RTORY Hl'lLDlHO, ? I'ARk' K-fl, r?kf Dtiaea and t >ntr? amiable f ir faci ir? or mr?biU]K-tO pnri-oar* Apiilr '-o W. H MCUFIMl.0, S9 W lilimn iUer-1, r?*r aflat, rtrat lljnr. ?po i.ft-thr nnBT ri.ooR op jro n tvi'.vtm I *lrr?l UAi fa?l w?rt of Krna.lway, uitabl* for an ?? rban** dire or *ht n?b?r bgitni; a'.*o, ibe laaia.: K!,jur, rt.rt.ar of Broad waj and rwalfih ? Ira*! JuPls H. KKUWJ, ?1 William rtra^t. rLCT-I" A HIT AM. PRIVATE PAMII.T, A VRK\ h?i.drf>" a jurt of t nrw b >u*r with ?*? and ? ??*<? o iba kotia*, al X?A J'a illf ?' ? art. flrouklfti Tba rn vna nan ' a kiwi ?Hh i* wtthoo. furu i ir? or l> ?rj laquir* ? lit in rl.IT? TO a t>*AM. MWrrAM Pa*ilt. rnt api?*r art of a !lou>r ?in?i?tir* of flv? m ,ir . aid pv] uira. Inqutra on tli? i rami a? la riftr I "irtb arrrat, tifA biaiaa ml of Milta artnua, *? *it b al l* n Iba ? rr-i ri.rr-A pick front ba??ut. at ko ra at lartlc al'erl. Urn.*1 n. farrLbrd or unfurnl?h?l, ?una ble for Um ofllee of a i*pniM rllT-?*RT i>r THI Hir-H HO 91 BART THtR laamh M eat tllrd and f.Mrth ?wnn; b u ail th? DMxVro Icprmrnn t? ?? aiahau /*?? r"> I XT ?A rrRNJSJRH BOI HR IN fli.MPl.tr* O* drr. board for two per* ' ? I bar In part w* m 'at If ,-a ttrad lr.|ii1ra of *r TVTtOR V> 8 Pit a I or No IJT bfbiburtii thrcr d?> *K<*lot Mrnadwajr; ft V ?uM to ktfmia n ) 1 it-tu* -m o.n.i <-t> h\ r 1 1' rr.\.*ii nor i?, 1 Na SJ-A #C?A f l*? At:'.. >.rwl I'.r \ l?, f-.nl a?d 1 '.ci R *?*!, I ? ? . ? n an 1 b 'b mm. ?'l imi W ? otolith for a tnan tatla wlth.Tn rbt .1r?n th?< fr >nt r\r?or far rllurr- for a?>? rk- ip. of J. F* A>k.lt, 111 WaUer ? real. otUOImI' >r*? aiaib atraat rl I KT- A KW A 1.1. KTOHR AS ? Hi'K AT ( low rant, nu la? .>a?t ?(. ? o' kv nh avae.j? n??' Th "".r Aral ?lir?t, *5?<> aareral iU?>.? In ?<>n? but! Hue. cacJl C r'a'uln* Hi" r Mtrnlai Uf ar-anr^il J. t Will I***, ?l? K h'b r. > LIT- A MJir tf rt HNT !f?p RO Tiff tjrard iv m r<ied 1 to a ft hr >? n ?? >n? h of ira-lxi m, al Kui-iail la* iae-<t I j n ah* au* > ? fr* a pt jal- ai.'* i 0> r K ?V?T?ir!i .1 T> .TV'! f.i ???harti".# TO l it ft LtKul I I.RtPaXT ?ItH (*'1 rloxla * it ii?i nl l?lb, (r*i A ? Iti a alr'i t r t<ri it* Nrnlir H#fa*?n'*? ? r?i-tui',-?d. 1l iu1 a i?r If U . at MT Wr?l TartMr iblt! ?lr? i. THi I KT-* ? aI'IKUKM - ? I 21 .,Ni|, >- H ? ilraai. rorrrr Tt aon Uilrd TV** four r > a*. Hant 111 Irquireof Mr* R. RahTuN, IlnUm I'rcl. Ill RINT n'R1MI?(l-? p.'ITit PTiM?* W?l T wai l, leroi-d ?t K?;j In-il >*4. 1**07 |tv?< t na lo ailt fi.r a tia?l-? h >n?? o nrl M> .?alr f * aid*. U? V AS f IMLk A VlkAl v I I'llKltf 107 ?miiT?f rtrrr ? -to n? ri'Ryi \ lOI .*?** fo ir *'??? ll' u?e |-ra? 4oo ? aat.of 1, a ??j . tk? baa' t*>ar<it*ff Vwwi|<?ii In '.ha ' ihv o' i? > < ??a taita to pari r>T. for th- ?jra ? ITE 4 MHO AT*. t ' R "RilVJIPOHT -W *Rt W"r*U - TP . " > Rm in I a ?ti' ia??a t?- r,.*-f .l?,u - ? s ;.s - , r-rr? tprala*. Tb?r?1 >t an1 K*t* May a: t ?? *. i ,t way bt lad W Hon??t< mc ami Na- (a:n ? r?! r. 1 ? 1 ~ r,. I rlwa. T. UVtTlAA A iV> , I > h. J31LJ.IA.M0M Bl?.U*RP TARI.V -fi?E f> A I.K. A l .f 'a or im ? ix* a?<?T>d bai. l i?' 'a? a> ra.n it - , ,1 jr'-a'H f tiara 'ur.(,?(.t w n IRIl'riTil III ? ? Mtt. Mhiaid Mb a m?nf?rtwr pnri.AVR RII.T.IARII TARim A*l> mWRTKATTOW I I 1 ?b 11 w mpnirimi la. ri M, - r- it IkJ. Prlir* rad icad Ira pi- ? ! ? -?l I UK V* A r *\|M H Rr? CI t> 'li ?? ? >tr ?t nrixHi .Mc tovKrr biixtari T\'? .<? Pair- 1,1 *rvb*n 1 k li-tryr ?rn ta ?i . f m ba4 i<r ru 1 r t .1 ?} r?w *1)1* of !.Uc% ?borx imrr l u m lirat flr i Urn. ?' m:ak.-n l*PiinTK3 Bi ?ui with kl? f Inrrntrd 'ii?kl >n - it? K*S#. aril ??' kb-iw v- ba anpri ?or fci at,, m>? fwuirj llllirtii ^ rtttlb>f< AOti H VI** n B1TIR HAllJIOAlV-f Tr ? trt.an"' ii>? ? th Irilm Ro.t! 1 traff - r*'>? ri? 1 ?t 1 "? ia - til ?^??7 '.III n A. * d 7 ii II *1 5 (" * f ?? , lr.. and AlhM*. It* ait If 1 .t All !' X r v 1 9 <f> p. 1 1 fn~v aad \'v*a- 1 ?' ?i a'aaj 1 i' r ?*'? ? t M 1 a . v. 1 t J"?i*h*a. ti ai>. i J t 1* i> Af I' v a*d 1 r H I I ? ' a r. -la* lii -am, f li f, M I Rtr an . tr?< j u \ M 1 < a? d T P N N'lW T '* ? * H ?R. ?(? ?.? R > A ,1 Ai"?r t a?<4 tim ? *i*h iba Raw T"?r! >' ?*' 1 ? ! ' ? H. ' tnl 9 .11 Mtl ( >. ? a "'t ' d? ' (?: If |?S0 |.*|1? r* l? .r T*r?t? ?'? 5 ? ? r > ?w Tn k. M to'. ,? -f ?? Kirj T A V ? d H ?? ? ?> ?????a iraia ?H '<? A. tt ra ?raV r.?i At- "a. I. ? P r . .t .?i !???,' ,i-.;o * ? . ?-.!> I r V bia ' 1 a -S A K I !? IMlM n VI 1*1 al a:' *?? ... r r n kh?< !? \ t?, ?..!?? I? * f Ur..t * ? .' rl < a' .11 .1 . ? ? r *1 U II A. 1 ?t. ? ' II, rn r r* r ? r tih *?*??< if - < ?? *!?R "l ? R- ' r - r '? ? ! .a- ? Al >a ' I A ?> IK' %i > ' ? ? 1 -? ? im A)'?a a a* F W . i?? ?!?> i a ?? . ?. v tut a 'haar ? A Af (^-aAM a-?) 1 - Pp ? 7 Ji . nalai at i*' .it *1 a1 ,.tv Tf.f* n ?la ? - p *- ^ . , , 'V at.il * ?' ? 1 " ?? I'f r'l I ? ? tan 1 f. W- ? It . al ' .t .? ^ <-R-*Tiri. . BOAliniNO AND LUUUI?U , ?IK<<A?1 M il >>r K "M*, d *Uk i>rt??te Mb fe> >rt, wiik print (Nil ?i 71 M.tk ? tore* ? ?i ? nnjai for ft ft'llftli- rfe'iU" "nil wl k tirmtf .at I r?|V.TR PaMlbf. KBf DINli I? * Oki*> lm? l"t b?l l>ngr?- r Ui "'M n ,H.?U- hi IV ?i?d? mj ? MU't" w-uM l*t a fiw elej?*nt PvTir* M.d t-*1r i >reft u* ' ftflniMw* r tingle K?aU**'(i*aD - 1 ih wnu*'1 iHnn r ftl ats ircl* (it f M. K?i/e??"neai required APVALL PAWIM WUCLD TOORTHR* OR RR. l>arftie. ft aoll ?( reell) fwniefrnd K *hr4 11 theae-oid B.??. Ui tl-lll'rioilia, Will. P?rtl I "ll . rd If re I lire 1 m'erHft <*?? ?i .Died API 1} ai 91 Weal Kleteulh HM, ufl r Plf ik ft ??cur APKIVaTR PKKN'H PaYIIiT, IN A HH8I OhiM hOUSA. wl I '?? OF two (A<lll?IT)?n #4 h t ? I'll fumlrho#1 p%r|u* ?id ore or two heit nn ?? wt h o? ? Ith ? ut h?ftn In ft Terj rrtupectAbli" looAUun. No. Mt dfe*l 1 areu iletb rrret Boahd -a new town mkn can rc jlooomwo. wild ?lib?ln?le or double Ro?4i>, In ? brilihy, nl'ftuuit 1 ftr* qnlrt Mr?rt; lowaloe l?twe.i Kr"Ai1 w*y And Aati.r i>Iao* j Pimrt* atrrei ??><? As* or pUee. ?b bloak wtt Aauir library I Nn liUlkiMUrltra A' SMALL, PRtTftTK Pa?ILY OA* AOOomfoO ATO k ftelitl-mftn ftj4 wife ?nJ one lint la rentemAn with fa? ' nlabed Hontna ?tiH Ho*iv , ?t JJ1 IIiwuii atreet. l<rn doo* fr nn Poa lk i?ferefiea required AUIK<II?aN and WTP1 AND TWO SNOI.R i<-nii?ni. n cjui b* ftranaiir od?t-d ?iib nearly furawbed 1 and k""<1 Kft'rt. to ft plae?Anl mnd-rn H >n e lu t o"n- j T 111. nt A ppl> ftl No 73 Mftcdoosftl atrflet, LOft/ I i.efrrerie* * Wen And required. AT NO i AIHION P1.A0K, POORTH RTRWiT-A PIN! ??AI I pftrl ir; Aim ft ftUH of R on ??r iud ft dlhlrd flo '? In Vt *HL ? i* d to ftlnvle ?e?t nmen or (entliinna fted iVi' vlTe* lloaae first cl?? with All the soriera Ira prur* metilA tAKt WlK^X TuO'TAlN HIHKD IK ? f'RlVATt T f*ini y wrrr W>?t uiHIir on t*ie pUoo w <al1 Seoimft'd tw ftft ii rcmlTftl-nt f"' boAid. Ad Jrreft for Utre* dftj*. 8 M . He'ftld.m r. t?u *M Ahamwojuh.v rommtiKo ,b??:k pakuou on flr?t Bixir f-nrlor aiiil ?errti"? fr?mt on MO d fl io'. Alftoftli?1r kioiuio let vltbout "viar ti ??ulli-wo. tftft ftD' Velk CI fniiHh l?*rn' of?? nlrv?k from Itroirt**?. Ami Abb pri v atb pamh.i wii.u .it ti > ukntmc ?tea, ?lth Oreiiktuet, ft cloel* fim.iak*d Kftrlo *Bt Re' rwni. sift i ft lAr^e Iroi t mihu Ike bimukii fttl the rnodrro iDrrntrEirnU hftlh. bl't ftlid l>ild ??t>"l Ac Apu'y ft' SI ?tn; ?eaunl tirrtt, oc<itlru*tloa of aiioi piene uid ne?r -ir udnt) At i? iajndon terraok. r kht tw??tt third ?treet ?a few ir*Dl ran Bfty be ftoonmni'idftUvt ?nih 1nelj fu- nlDlird luyim* uid it<?rd. ?u<1 ImnT ibr lo<"?tl"ii for br?ut)i >xd cw mi *-nl?n(V U m fturoAnand In ibe fit. f 0"r It r? of (t?Krft ami twi r?l.r<iK4l< run Mur i?<*?i mfnr we* will ?l??n And required 4 ?NaLL PBIVATB ?aMI1-T, LT"INO IHTIlimoW* 1 h""?e ?'?i!i 'ent tn a uft t) if t ?o or ifceaaft ?h'i ?/? wllli' ft to i ny ft ri-piiuieri-lltr tin'* A hand!' oipIt fu nl*b*d until Kcirift wl'h H"?rl Kiftcra And e?r? In ?e ih? <? <r if f"" erisry p*rt ol the city ltiq lire At 71 Weal Ourtr ?eciird Htri-et PRIV ?TR Pa*11.* f Rhluf;i<> At NO. m *w> "t ro.-i' ? enni ?tr?-*l wtl" let A pn>?*M front Roots r? ?>iiiid ItiK.f, tn ? ^?nUe*Ti An ?nd e c/r lV- rn*'e *e?ui"rsB nil' nreakliut ftud teA; f 1' Hnftfu If rwji?r?4 ft OOt I> 8I7.RH PO KTH HTiiKV FRovr RIV>* TO \ et 'II < onrd t >i n?"r 'wo ?in ri* lentletru V 221 W?ei P' nriient" ft re?* lt.( rHiwu-i ti?V"1 I> oner n 6 liihf k.?an *m i his wip*, . h r?n 8i ai.i * C?et'?fB?i r*n be MM r .1 n- 1 ?' h b iapI <? a vn II eftp- ctA l? IAa.ll> ; rt-r 'i?U*' e t'jbvti, In ti-u b ?r?ri. oe?r BJ iU>?ri mr Addreea J M . He'ft d <_?(* < Bo.rp -ii <. vn -i vri v ru-t?i n K<> u ro i,*t, ? lib Poa d. In * f.- - f' ifti ''*? v**e ' n-e, with it : tHi* n > 1-rr lipornn-n ?r t*. 79 *<'l T-?eIfi? urett, eir^i*4?.j, at* of th? briil loc?tl"<Ea la th? rlty. ft P/ IVaTK PAM1IV AT NO I I/1ND0N A Ti- r?re I we i> ib rd at eet aim .1 wnmn >ftt) * fA ml J eitS H.miv; f . ?r I .e #inter nri.\? ti*l.!f ithi ? LAKOKTBImI) Ti.KI rK<??r rOdV. W 1 1 .1 t!i rt r irhf'i <nn ? j Ii Irif, w ih -t^A'd to M fiiinUh* ! in a flrat c'ft*a nl). u e* Imnii- ?lb ?rery nunTealev-e I'e ma ?*r? re*c?A' le IP9 * eat Tweaty?icklb ttreet, bMweea Hgith ftiii* Mtilh Aven i ? ? Ai tpi r.N 'E /COomwod r?n w tii hoar II c rr?tif 1*1 lc 'iiOiiiy. wnb a?*of i'ift&o Ttjth mode rf.e <ldir?? ho? lfi< B*r?! < i-c ?? ? rtMVATF. A v | l.Y W1U. I,R* "vrttl BOIR1, \ .'\ tiirr'?b?d f nut f'vn In a brnwo ?*"??* Ctsirh his m?rt li t< #>, t.j h r*i.tlrmni ?nd ?K? nr In in(> pentlrn en ti?? K. lb. 4 - f>o 194 Kftftt 1 wetilli'.b *tre*t. t ear rrmd AV?DM, A ? ? ? M.MII K. 'ilNTI 1VKJI ''AN 'iHD "M.Ki.HAAT *\ It .tti? with hi ?rd, In * nn-ll f-milv wbartihA imo (nrlt. of H li n i e> n he e l ve.l *e!>reur?.. rtrh?i)|ed 0?,I ft i' two (In j ? >t 618 iJ<e??*ieU itrerl t ?r M rton. A I APT AND flENTI IW PAW BR A'Vi?\f) (?nt-d. Ir * vrr? ?n?ll I ) r?t? family, altA ? Kir'nr Ml FUrimm er (IurI# lbum. wltb Bn*"d fur i?ti. K i bur ?t Brut* mtVrm k 4 irw| jtw ittoa T*o?? I > k1 j tof % q'llet, *?Dt*rl boit'e will H <?ne, bin 147 Hrrild tHRee. ? I'RIVatr FAlflT.Y. KK IDIN1 IN WKST F.ilTR A i'-e lb ?t rft*. pe*r Atrth tm-i te ? ijon tletrrr ?( ! * R'H'm wRb b*ee?foal ?n>1 u?*. ? d "*lnoA' no f-tirVrnj" ? ?r I?nd ifrt-n l)?r? the d'or A II e * MreiaM to It. >' , I cm <1 1 Dire, will meet with orompt tUe&Utm A t"l .'f? NIKU1K OKRT' EMAR, 1* R0?IIWl-ft, t\. wiatieaaR" m wtf* tnnif'W, In ? ho?? where he c*n bar* Mar a^reea'Me rclrty HeM refereiKvi rmii. K'n'i l?i l>n?rt'u.K to- ur>-? *111 not gait. Addraa* ? alinf partloul trs, C. W. W , llrrftiii Lfliee. Art** f^nx or rrRNisMtr rooms to lit, wi*q W .?r< - ?l?n in\" nr l-n?bT deftlra' I* hoiu >t 117 ?? arerlr y plAaa newr W??hlu?too iqiii'i. AUIN'I.MA* API) HIS WiFi OR TWO flROLV f iiileDx-n <t? he Afcun?iid?t?d trl'b iDltivt t R "in Wi' be<1n>ctn n?) Boir ?ltb rt iftrd. i* a onwa 'fttnlly He'' reicw eic*mif?L Apply At 17U WeA T meaty ? ?o rad ?beet Ari^m Vi? i? 'pknr.fHiM to "i'Tt, ~ru rhhh ?i>-t< > * ?iiu> k*'.U- nao. lares dj>r* from Hrotl*?r, ?' M - f ? tivtfc t ? I i AMTRtCII.T PRIVATE FAMILY O 'V rTFTIWO A rrn fortAilo b>u?A lii Fartr ?i?'b Mr?K. b"t?m f,f\t ? i.rt S jib ???-nti?? would like lo W ? w?!l fura'?h?l P?ri i' u <? m r nr I ? ) K?'ioriu ? ffr pullsttlin p)?*M ulimt torlj ?'iu Strtrl !!erm!dt?co ArjtBLOK aKD O'l Ol TWO RIHROOM4. WITH r.i.'crii imi fa?nl?bM b?cfc? m?lr. % flr?t r'nuA ?n ? m'l*i tn' le >n twTnt OppT'mi'tr t" ???<* ire ? Atr r*l 'e h..n Kef?rentw? nrit???tl- Aorl? ?? "a 9M t ?tin?cl> iiImx kaA>.ii?Al nrrei li ih koate tr a. Euhika Af.riT or R-H??H OH FRST ARD PRO <)RP VLOORV; iwv ft fr? <!ii*'e R..>im r*n S* bvi toilrdnhM pr|v?t? ft nH) by ?Pi'lrtr* lmaiedt?l?ly tt 2i K?-t Puar U-ei lb ?I'vet j. obcM ur nK-'iRAniR h?ki\is to i.kt? ikia A il.clniie<! ??.t?ho f I* A tent'riDAl lu.d lilt t?lC? or e ttil me i t>e jr. 'he a. ' !rr.j ^o t ? et<H.d ?Ur?ri. u?%r lb* Ht????jr. ? l.AROR n.CMAHT VRMFn*!) HCTT OF Rl^H-t \ Hiwt w.'b llnwrJ. In ? *?i.t ens wi itad wl'e o? nnfle (? n t' in?n b?lrret???sJuini*l. A;plj t Wlj r'si^i i e?r I.*f*jetle pUire A! *1 Y CAS RTllTi A F?W fAMIMKB AND r*i.-''i-i n w n Ro?rd prjrtie i*?le If dtlr-J. r uai In inl'tvui: oa 0-M end rrmmt R-io ? ft' ii i e*l WMi .1 m>i?ri mprcteni'Ole toe* l?>n de?lr%ble ? w !i h- 1 111 !t-> *- w?y, ti'X Tilrtj ??C.> *re?t, n r.tl ?Mi . !>tai ?rM(.>>i<k or \ t . i "R?NT AWr? W?RI* ;**?,? FtJR [> ? ' r . t.cr ?! ? ?iu ? v%rd. SS Cllst u> p ft e. r>?\r F,.:h i'ttMT ft! j t. "? n k. RO^RO-A LAB1I FIOIT II*Ll. Bton.o*, '?* I*- t, i ir, * .j ? fc.*a rr. . h let lift ti-igto R- ? < to tt n'lTW ,i MRU Tut*!) Cii' - lira, nlxi deal r |ii? emfmn ft ? ii A fir ?. Apply U In R, lift I'reaMeot I 1 TO 1 IT. *t> i ?'Til ICR OR ?iP?R*TICf.T. IR b. n e i? t- ,? if Terr dna'fftlile gMiiiit ir -I. ? r? ? r" 1 I" ? n ?! e? ?t* '?."tnrr re'er. n"? r"eB ? I < A o'T Fi'uenU ?tr-et bM?e?a ? i'?> ? d BhFh ?ie; '?>?.? n w P \ F? 5>. T CRT. ?TTn ROAKO TO A ??* X .!? <kR I? ftrd bl wi'e ft teft-tly fnrtil-bed ii?im. A .ip^y it M w?l lb* ?/ ?tr??t, ceir "to'd nj. IJ - 111 -I ' !Xll sTRKRl. f'H-R IX) R? FROM l> iti A r?i t r?B?n urd bit wi d. ?l*u tnrw? nr fn if v > IK II . r ).??? L w i ftiitl I Roo UJ fur M per v ? !,r.Tit> cr .r*-t r it "F rnovT ? ? ? >re f ir ? ??!??> ti?? *m! I ? wlfanr geatrmen, ? ifcp ..infiti t f tr An 'xic' At f7 C.ittiiHi r!>ee 1) v t:; - v t irk -two v ir v niati.t '? ?> ? -Tiler %t r?? n M-bi %nd ? bill - '? ???irrd. ?Hb prrm-'.'iX RjArl, la A pfl rtxs ?e-r tH- r?Ty. *op'y ?( 1' h?i ?r*H Bl At !? ?ARTFD lilt 'IRRTLVVAW, OHIbO 1 fttn nerve tn ? r?M fABU1*, far Iha wWw7* ? *an4 I ' I ft* C n ro sin* in* ft. w 'h i' %r 'I '? il.i t Wi. . t V *; r, J ? . i< ,? S, ??'.1 ??Rtli? * 0 FRY ?CHAW IiR?lAlH TVl) It ' K? ??i IU t ?" ll.vftr-l, <1-4 Rrw Ir. ?! 1 1 '? I t ? I ftM mm Ir A rotnl ? ?lo breAk'M m ^ >n I r t? ? ^ v u '**?'? T? ei! th ftnd f h er, i v n t ' ? ?< ? i r- t 1 -? e?sA??*rd A" Lf?wi b n i^9 ' " , It % it i> MIHl' IH A fiPMTLJfMAK 4*?P IfJF*. >?"%* ! *** nwinfunt) tn rmil ?t ?| h*tpnm?? bi If ?>??-??<*) w.kiH Im ?i* i ,? rr *r?* "? tH-?i %id r^intred. Ad - >S % Kji m 4 oTuce * k rv i bt 4 n ? f f - ? * ?, , t P#?? %? ?? 4' , v h ??'? ' ? ^"tr ' rr%\ || |?rta J*rl ? 4V ? '1 A ift.ili.kMA* A?i? tlfA, *t i f h?!+r?ur*t% * ? t Jljr *!:?'? Ac H' m*-1' w\*+ ir-*? a otiiri.liAl, n? a ? > pftt *? * r* . ?'! fl*-t r?n ?"# ++T*+-\ n *??!! fa^ni?r<*4 i a 1-4 * ?*? *?*> ?m N? ?> o ?rc#?i ft %\ii* *r?l ' *** ?? Mfh d#?Ni^pi Mtf !?' ??4 *irt% 1 r i.i 1 rr, ; ,f . . ,??. A44r *?a llj? r?l, t ?i 2 3?6 m |N>A?!D I\ '!Nf> TT.TN.BT a hot I V kK V> ?b*% ?! ?'?e ;?? *h<M ATI h ? A?f? W .V1FH- !?? A AM*' !. FRIVATK f, *!!.*. w h eu?r#.'? in'' a- 'er? fn p I ^rr l!#tn.i, w|' ? ^ia til ti , ? t. ^ r?'? W I". A He ?ld n?<!A, ?ui'; ii p?? ;r i?ta D' .'.r.i) V |,\'KI> :iKU ?W FOU RrniTTH RTRRRT, I> .r .? ' i tu. *>'* 'h'et ",!1r?niid i r Af nt r' ?? .(..'r, K^.rtt fi t^i* Allhr ff) PA^itffH w'th p-irl . f xiNnr ??ilnTl?>t?" '.h; rvifrme** richancel t A r'M<C"? ?lO > RP W A^r*9-RI A flfnuti AMI* Wilt. I i- r . e ? 't r 'i ? ?) u ?-< >t iiy i -tv?te iftm , ?ii'' ? ? . ip tfrV i A'-i n ?t*i "Vi!'.*!*. vnam bi'ia, m t. m'.'? *t.rc r Ft'-rrf ttieei"; ??<>?, i*4? rmfiml ? r,. , ?fj,:, . ? t'r-'J ?' 4 I? Ured. At' IrWA WtU "?.!> |*i'. n%M I b"? lit H*r, w OtA lilt;? A OR*TI kHtM AKT> ?1R TWO " rl r* --.f WI ??th %>teitn A . ' i ? . ' ? ???-?? >?. |> m~'*n rn nil i* F,.-ij '..|IA ft/Tew ?l3VA> a*4 /IMIiA* BOAi- ? * Tol'RQ I. A HV WHO I" AR^WT darln* i??> da? wt*>?? Road lu ft |.i?ln r?spee;able fa nil' . ? r ? o>- e thri* *?? '?w biA"d?# i?k*o; liwaiae'weaL i P.. Ui>tua rqtiw* oldie, U4li>| twau whloh B ?t ?? an ? e "fcte. .i?ter?ice*W u. Hoakmno now* ??<>*? iv 4 p',ba*a!?t x*n i>n!??i(K>r oo<, o?i)* ten ml nites' rli^? Jriina Cli y |. , 1 it iH1 K**t '^?]wiv t wo c Katrimlaatlnif ee*io 4 pi ?rf f>i n> m?bu vlthTtry Iat*# elu?eW, also other rooaM l"rlM nuVrn* BR?OglVl?-A KAMI ?BCO?D H'ORV Ko.*; ?l?> ?? ? >o luirfl sti ry t?o?b bui-no-* ?lj fnrnnbad >u ?? US ClrtiMrirt irtr f?rrln?, I'?rtrlM !)?Ul KM, fur ??<* tr i? b" ali 4 o'e'o'k r>rni mmtf riu? IJKi Oh 1,|N. ? FtlR.NIMIKO HOOH ?KJ RKllROn* ? ? m M, vittualh ?r?" wtib Kwirm <i*ulniii fer tMolii b?'i-?? ard nublaa. 'er ? n-nt notitn Hud ?n'e lb? r mai? are icirfMrmi ?? ?iip< liked * fnw mluulr*' nelt fr?m Fulton fer ? Z1 HuiltHrM , KiW'kl)! BROlin VN Hl?R[> ? (IM OH TV O OHNTItMBN Oft ? a r?t?Mi ho ? 'd kir* n?n be aec mm?lated wits hand *"?**?! *,ll"n,s ?" * prt?*t? fatally, ton minutae' from ?-?|! Iimi nr Houib ferrr. A-ldmi B. W.. bos 1W Wiwt1!! f' ?i i ??* B' tr? hkihklvn -o*nt'.?mkw anp thmir ?l>f. laid sTule u*i?leiiicn o*u 'm awnunaodsted wttfe 'trim ?uC 1 >d rf> b* SOeaeetia* or sriMtra-e. In the pleaasat (mw N p mi i ?*r?wni'iw rtmoklni OantnJ neighbor .?J. Viol |*M? nr ( te nr ? ?r-'onue Boa HP ilk MP RI.Mf?A r ?<v uaifri.RWIH OA* e ?(-4-i>mirrviKt*-<l wrUb *r?*i Honm* and Hoard In aaflfll .vr ir.nl t-le*??p. aid i<?>enent lor??lonB of un aooeesto a'l il.r UrrUr t?m? antlmin Rafereooes required, if ,-Iy ?t 47 1 V)do""'1 ?trfet *JOaRI> IF HROOKf.TM ? A CBOMI AVrT OF WKM. * * ftimkbed R-i m?. In a Ursi qUm h^m-e, *erv plp4*%nl lo rmliip unf ?orre?|i>,ft hv rum 'r*m FnlVn WaJ' ?1?e?t *ad Ait?n'l.i ferii?? t'i In ?ln*ly nr tngwhur. with r**l tri?m, la ? i.ilv. f t-nJlv r.n iv** "itAnla lermA Kulno tienue, mouuiI i"n?r fnmi Ktankiln avrnun BfARp IN BBOOKLTW.? 4 a*MT' t?AN AMI wrrt nr??impi*"f >ln/l? 8?nt'?m?n. mi1" uwwimo-itM unh u'?*ui\ni Kimvinaand UiiArd. Lo aaui?Jl fAOilly, by Inquiring a" K" 21* n *?"? ?ir<*? BOA HP IN RBOOKL' " ?A '?**Tt,*MAW Altn Wl'K. n ?iri:'? efD l?ra?n can he aeWMmoriatM *1"' it>t4 Rpomaaod Rnanl at IM Plerrepoot t'xeel, itrni modn Ate; Pflnvrnl'iu t" tre 'errlee BOABO I" RR"OK bT*.? A aRNTUBUAN AND W,fl or two .<? t]<- kpqui "fto hr plo4-antly aen>mmodatnd ?<th >nM or partial Hoard, t?? ?nd h*tb lATfo alcive moma, hjr At ias .'av atrvt. four doora from PalUM arenae knd cara . BOaPD IM BROORI.TN.-STPRRIOR B(KIM8 AMI) It fti-d am ofl-r?d by ? prlrale '?mi1r. in a 'rM '< ih hrom n *-v* p txiuao. 101 Anlty atreet contmiieot to rtrralh and Wall aireet ferries Dloner at ? o'clock. Reference! ei ohaoRed. RO.RD IN BROOBLTK -SDIT8 or KRONT ROOWM t" let vllb Board to t ?ntl?tn> n and wlraa or alnrle t1* wen Iniul'e at MM Uenry street, between Rtaie an 1 A t'r title HOeRn IN BRtNlRL^ N ? A PuK A< A NT SUIT Of R"iba twdr Brlr fur i<M, to l?t, ?un B?ed, in a bonae pWtMuitly located eonirenleri to Futon a-?nne cars. ? p o 1 v hi M t awrem a atre?t. Kefei?n?i"s eicbuiiceii. BOARI' III BBO'.RLTM -t ..KXTI.RMaM AND WIF8 or two or trrr? alnria ti rati obtain u'aaaattt Rnmrt, with Board. In * rla .in ami'*, at ho. 18 Naastu 'trart, nrar hft' fg lua and Wall ?lrn*l fe rla*. BoaKI) IN B "OOKi TN -TWO (),: T? RKB HINIiL* in I'an ?n pa? flrd daelrabla Hutbu, with Hoard, at 108 i llntoe ? i eel. ri.rn?r of .-t&t?. itufere icn te<i iired. BOARf>IN UOOORLTM-A J'tIVAT3 FaMH.T WI8TI in Irt, to a B? nlleoutr MK1 wi'a Or t*o IWMhMMBi with tv-A"d a -*b. )Vr o >.?r iA>m?lv fun U had Hwni; 0 inaanlart i v'h>i t'r rt.id > ontb f?rr tut Apply ai 51 :4>ate tUoit, c?'t <-r of M?rdeo BDAH I " IIkii-.K VN -A tiBNTlBMAR VDWIFB, fr twomn^t* <>rtVm?n oanfl.d a an i arrea ahla h ma ?lth H amall pn s'ltu f,?wiiv at 181 Fort G r-T n laca. Tern ? ntndrrata, BOAR'i IN B tOOR1.TR -HO M.-l TO !.?T. WITH I) -ard ?>19 or ird ww1; o..lr a f?w mluuiae' walk f.M?o I '.lion frrrj Krfaer.c- raqul>oil Board in booth brooki.yv.? w*ntkd. bahh. h) ? yoiiu? man, In a aiaal' family Aocomnn'attoiui ' 'r aid tal>ia ond Afrtrra ?. at?t'n< terirs, locality and r, um, i- W. J i> x 4.101 N V I'm otUue. BOAI.P WaNT(I) .!? BROOK' YK-BT A ai d wlfr, *bire thera wi 1 be bat fe ? otI.tr boarder t Addrraa X ) . Z , U'rald office. /I^C-TKY BO A ?P W*H'Kr>? RT A WJDOVT LAOT. \J tnr bertelf *nd ittir h->v tbra* j-aa-i nt.l, la a ulaatitnt pri vate fNvnilv wbara *h will hav.* h ninf irt\ble hoi for tha ? in'rr ur i" 1?- rmiaijated ?a <?a n'lvf ant'lv Th? rhlil *l?ee T?rv title ronile, Mp? HalJV 1' thara ara o'hir children lo tha b u r. An. famdi w.-h'ti* t > will find this a no >d oat* -tnnlty to tacnra a "laia?ant Pi.rtr, K?frr"i.c<?? (lean and r?'in'*<"". Tumi frin* Vw in ^1* rat*. Addra? ?t anr full ? arin !?r? and lowrtt erl -a, Mr*. P., aU'loa 1? jJlale Uoota N?? Vo'fc I^LHOABTl.Y KI R?lisn?l> Kn i m S, M'lT OR HflC. J glr for fan-tlln or t?! *1# ?? !!>?>?, witk or av.tb >'jt ??faitd. In lh? mnd< ra bo'iaa 181 M. I lamau .'t wlfM (Vactna itliirdleorifr tf CUlUi pl?or, ind Den/ fifth trenii?. iMvim'Mnt* C1BAITKPORT HOUHR. OOHNIR or PRANKrORt r and RrilUun air rata. Maw t orb.? Hln*la Ooomt fmn ftr to STe. r<*r nUrbt. or $1 Wi VS pa' waatr Honaa nrwlr f?r oitbrd. with t good RealAurant aataohad Op<:a ail ruaht tflRHT ri.ARB BOARD AT WT BAHT BR' ADWAT.? ~ llmi?a cooUtni hot, cold ard ihiw?r >i Uba aiui a 1 tbr mo drrt nr.nroraai*-Dtt ttsiimt flual* fureUbad Aud dalijchUul Dlnrf r frr<na 4 tn 6. Iran thlnt lo baa? n-dar n'RBlHHRD R<X>W. -A WlIiOW LtDT. HAVINO nt rr ro> m t>an?b?r*<jr|raa wna" I?t to tantlamm. oaw ard baDdanmaly farnWbail H??n wl'b ur without parti>i I'. ar<* Brlthh -b ? d nraxoa^iitoDahia; b >uaa Art! n No IT* tut Thlrtfrnth ttrirt, two block* from liroalwty. ulCRf I8HRH BCOMB TO LIT? A PAJII.. >4 ARD BCD V tor m, t> I 'thrr or ?ar?rai> a'm a t"?i*ii Had"^* | (anUatrro ualy, o.aaia fi'ulahad If drarai a^.ilr at it Laroy r^na Kiai >trr atraci, qua blooh >?t of tiroalw-y Raf -a. or raquirad. FrUNIPHSD ROOMB.-A OOUPLR OB THRBB H ATO ?"may 'nrrlaba-l Ko-aaa to lat. t - r*itl'aiaa wttnout *? arri tba lorat. 'n la aantral an1 ?nvanl?ot to aara and alta^w. ?ad ttar Broad way. Apply a. 40i Foarth atra?t Albloo plaea. CprKKntflKD * P A KTVfNTH POR TT1BKB OBNTI.K " m-n wi h or wlth-'iit lUiajil In a prlrata fa?llr no oh'l dran. K oar aortal a a all ?.o<lara Imiiroramar ta Tarnia rr Vn rata Brfarawioat rirfcanpivt apply at the dntc tUira, cor oari f poa tb and Wroatar atrartt ? F\ IPCBBI8HBD ROOMS T.i l,*r T1?IK 1.1 'IIMI.I r man wllhont board, at lut Prlraa fr*a? F^l RS S1lil? BU4)M TO I.BT-WTTH B?)4RP TO A r-i,tlan.<n ?u<l wlfa or t?,> or tbraa a*:-!.# -rn.!a?an, at u oda'ata i? -m? Apply at 111 <"kr)?Ha fraat FH*H?nMiBP ROi >.K|n TO I.RT -TWO T. 4 R'iB ROOM8 n tht'd " *.r, lu 1M, with >01 board Ti.maljw Apply at *0 ilotid 0 ra t DTRBtBirtD BOOMS TO LRT-OW PrR'1" O* ">100*0 r floor, wlia al< l>a mo-1rru la^'oranantt. u <ar Waak|n( t n ?] ,?r? with or wtihont Board tlarratni pri? errad. Ap ply to R IIIOHT, W Hrioaway FMBMHTIKP ROOM8 TO LlfT-To OR VTI.RVKI*. Tar ma ir darata. Apply at S I'atiu near-rat. bataaan M . diton aid Ucary. SHCP BOOR TO lM,- * SM AtJ i alia f r a 'Uiflt t*ai)t aaian I < f at CI it . r Itr- rtia?i Batb k'f tr K>CBN'1<4RRD H-Miji, p ><t g;n,!|.? (iBNTI.KMtlf. OR Kontrt ' r "r|nt e partial or rlubt. ran ?? oro-nrad at Bo 11 USul'a i lane W4. PAuRKR part'al Board ur w^ihuul Board, eac be !ier.*a modat'd at IS it nd at ran . ( ' P14T1.?**I*, ^fTH TTtBIR PAl|ll.f*P4. ttBT^KBIMO VT vo tbr rt r ft.r tha wt^Wr, m ' r Sod a'-rant MM* of '! tnt a- w!/ forr'abad wltb pti?a? tabla or rtoarl la tha 'noi' r. PI ?? at 4 *"i.|y at M tM Twablr e??hth atreat nAICP?0?Bl.t rrBWIUHRD RtKlRr TO I.BT-1IIT?1 *onid tn a a*^i rii b*d'i h?"i?a K a p| t?ant p%f4 nf tba !ty ami r rrai.laM to r vra and ajira* Apply at 63 W?a i watt J Crt bt/aa.. ro'aar o{ Bit h aran'ie 'AJ>D*01lt ?*A3I. K< AMI B? ?Rt <4d T.) UBT t 'ta or ?Hlh nt board at 7*4 ?n1 744 "mi 'war at ?'at b.Vi"V? rti.-aa Applt ta Pi Bt KM. A til ft Mf Uiltt^ ' r ta Is uKaii t itv -to l.rr, with r< >4*0, a Btct r . r rub Hfir.vim a it/lna Al- ? iiwn m tSa d , In a y.rr ?# 1" rlnt '.ha modrm I npr.- 'ma.aanl App y at to >1 ipr ?# V- alnji tba m-Var - tae' walk frtm tha frr I ciUbOt ? iit>r *?tbR hii, lui - i *1^9 port I> ? b|r Born. a ? r ih" wlalrr rn'ii! t tf.a fir H 'Krt h '? ? t'l do <?a'l t . w aha aw'f artltMn at li <?a fciraat II .;el B'i hi Itnta Irtaa I* 98 lo kl prr a-iak Ml BBAT HI! la III I ?? ? f \ ? I AVI - aaa prratnb atra-t ? a fair away daetf%N- ft at* > M : r LX*. H ir^n rv?i%r m o": ( (M l.'*>?B PR'.fRr Hi). M, PI'.ltlAHkO OR tTB " ' fnrr b?' fr> ? * . ?? i 1 ti % rp ptiwi \n-1 ?ri * r*p i ? i# tr . t ??? f " ?? ii'HfW ? si Ik I 'R.v.?fa m ?ana 1 ' r a4 >t? /? n 1. a. 1M * tai Iw, My ? tUltlra^, ptRMAL HOAR!> WABTBt'-BT TWO PIBOI.B ORB I t ran with a pr4re? ftail a ?Saaa thara a-? faw nr to i*lrr l?i rdara i <?-Mior haiwrrn 1 aa/W ?n B tth a.-a.-iuat, a?'' Ml AV?-IT? r mil laai'.b atr -t il^at ra' rar< ae ?1rra " it * rvA P'a ta aai raw, attlirir par.lc.iiar*. 'Ward, '<? Si '? * 'ft t tl PRITAT* tin K1.B0 4R* -o? *t" To T.BT-WTTHOB ? wi'hi at Hr?ara t? ant a or la l.-*-atl'->a flr? rlaaw flrr n ? ? ? a a'k fr m 44 ai at 4 K. nth farrlaa Oaa h t and a 4i" I* ha. I?at< t ard a arv cta'ort with waahinc dor a tn tka h ? a* If r?rtr~t frlaata t?Ma If Wlabad. Tar jm r??a iraila 1*7 t'r?ra atraat. Baoohlrw igJBR'OBB PB11R"1'F OP t .BT A I w I ftH OOOD B'l??t|? I aad tn a|rwwb)a b. aaa. In a flr?t ' laaa hiriaa at "rj ? ? a, arr r. aatf" h li ? . a ??? r * Irr "it B??t I'?I adway. ahrra we I f'irnlahnd luvuna eta bf obtalna.1 t ita'ua fo' aarrled nr alntle R\bb nrrovtT^rrr _a ot?r?! *mab uf onrUrn a rarr v ea? ?-tt li ?et. tm t r?t (< tnr, Ic a "Urate ft nlly I ? a d 'lttff a* II Plaat Twanty fonrth ttra-t. ao-Utwaiat rur.ar a I I'milktwMt. IV OV tup p.\ . nr? _ A i \ a ? ponirr RfiO* OR . V "r,t ' * J" ? '' L ? M'tW ????iiN?nt niHD a.-OA.??*k*% Rooms, wi<h partial hoard ?ob aB?TLKM?w, ? tf be bft by a~plit 'R at No. etreeA; lira ?. Ill, lot and oolJ we'er Refereueta embanked. OIKOLR MRNW.KMtM OB OKNTI.KVKN AND THBIk ii wtrea out b? ?o??n>(nirtated urtth plnMM Roon?? and Board In % aoiall prividc f\ rltv at '6 K<u4 eleventh wrc-i. be tween 8e??**l end 'hird "'rnu'l Keferei* a r? mred. SiIN?*? ? U*KVL?M?W OH A OKKTLBMAN ANP WIFR. O i Mlrlrr Board for the wtnte- oaa ltd pleaaeat taal erltb ? Mh?- tini'ro??ni?nti of a firel rlui fcnaiii III iwblM >i 4f> W eet Nl'th etreet near Fifth >r??M Tw< iiabdko** m i hh with hoard or with. <mt. for m'rrled or etngle Re'?r?no?? cichaDMd. Tw* ?Bill Wonint Ko MS K?at Fourteenth etreel TWO vmY PKMRaBI.1 FHRNIUHl'* ROOM fl TO LIT, wl'h Hoard, eatable for j^ntleaaaa ami ibatr wtrw or (lr(le genUrmin Applr M M Amity Ml ? C TUKKB OB FOl'R OBNTLBMKN WTHHINO HOAKDl ?l<i ti * - it6 Ion and tie roap forte of a home, cab obtain It bfoalhafS ~ " , batwrm Pehutoey ud Rulngtoo ma. r, rl.RT-WITH HOARD, A ROOM HUrTlBI.R FOR A Kert'em?n ?od wife; al?o one 'or a *n>le rentle-na*. Poree baa all the nmVern lanrovemenla. liefer oeoae M chanred. a p r 1 v At 407 Fourth etreet. I IT- A Ha" PKOMRLT FCTRNIBHBD RI71T OF Bwoi na aeeond Roar, alan the entre third ? or la a part* if gentlemen with or without partial Board. Apply a* no. SJ B' ud atreei rLIT-I* TUB HOU-SK OF A SM A IX F ' MILT, A ?uM o# furo tubed Koomaoo th? tenon* Boor. In T ?natr Prm afreet Daar Br *dway with raa bath and all the mod era iiriiiDTBmanla, anttabto for |tentlem?n or a rentlewan ail 1 Ma wife, or for houaekeeotac, with iiae of kl'eben Ae Brat of refer?n at required For addreaa ap jly 1 1 Matllaoa ?i nare f?t oMee rI,BT-TWO BRAT AND RIOi Y F.7BNISH1D Hoi^ca. with ell the modern Inrrrai'mmiia App'j At 111 *rai ku vrrih auwet. between Fifth and >lnh Manilla mo l.RT? WITH HOARD. OPPORIVB ?t JOHW'H PaRK, ? t*r> larae R^oma, on aeenud and third flova. with All a?? darn Imp ronmeuta Apply at M LairM atreet rL?T" WITH HOARD. TO TWO URTTLRMRR, A hatMiaoaae aeoo-d atnrr Hm4k Room; irna. (rate, hot aad e ild walet bath on the aameflni>r. Uinaloa H ??? Two?r alith atrrrt bet ? een Fuu 1h And I n'r?wn avennaa. Dinner at a'x o'clock. Helerrnoea Riven and rrgolred. TO LR "?A H ? If OSOMKLV FPRHT-4H2D 8*7IT OF Rooeia on recoct (lmir m b ?e? 151 Tenia M-eet. near Fonrth aceoue anttable f >? ho aekeeplng or board If required, with all the modern Improrraaer'e rwr> PiJah?NT FURNiPHBD R()i TO LKT -TWO or three g?n l'm?n r*u oStaln pleM-til Bo '<na la A Aral elva brown at tie hioae near at a ? d three line* of au^ee. 71 We?t F'.nrieenth atreet firat boone ?r?t of Huth areuue, r) MT-WI1H HOVHD, IN A HOU8B WITH ALL Ibe tirderi Imornremen'a, A l%r.-e fro it or hvik K ?mh on aemrit floor; alao fr<?,t Koom ^n iblr-' H >or fiiraiabed >r nn lunilthed I'efi.ui-nt b ardera will be tr-ate w'lh llb?r*'ly, ?lot il referrncea glrm and r?|ulred Apply at 11 Weat Twen ty eighth atreet. rRB.NT-TO ORIfTLRWRH. A HtltpSOHI KC71T OF tiivima or an entire Flo r well furniat>a<1 with all tM modern lmpio>emi?u At 138 Fifth arenite, n i bo^rdera 1a the honaa * here abe mn t* ard the oeruoArt and hAre the nrlrlle^n of taklr* a few"bo>nlara. Addreaa Mr a. ('al loc, atulou D i'cm <i91.-* for three f Ay a TXTANTRE-BOaRD. HT TWO OKNTI.RMBN. WirHfM ?? I, fern mltinW walk of II* niton ferrT; a -tart onta njiwt c otAln hot an ' oold waier. and l<vi%tloo m tat ha rood. f*f?rencea *l?en And raquiied. AJdreaa K ff., IlarUd una. WAhTED? BO^KP AND BOOMH FOR 81 X 8TU1?K<IT8 of m-dleln?. n^ar Fon-teeoth rreet Co.I?g?; two only will ( Wtipy a r.Kim; wma $? p er we?k fo- e*oi incladl ?? lire and ileM Ai'ilreBa H"me, boi 4 W6 I'oat offlc-. OTANTRD-TN A PRIVATi FAMH.t. A PARLOR ? and teo hl"eplu? Room* fur a itentle jlau wife, tw> cbll dren ard aer?*nt. Pnrate table drel*ed. Address, atatlaR 'prn.v ant lura'kiu, M. B B . Ueral 1 offioe. /A NT VP ? *ft Kl.Ki; Altr SPIT OF ROOMS OR PAR and Hednmo. for a laav aud Ren'ieman Uanl fit , ihr ad* on)' . i/k-hWh rot b?lo? f ?r ith al'eet. Acidrtaa | M R. A Madiaon ('itutre I'oat office for inree la, a. w^n; \1TAMCT1-B0ABP FOR A RB8PR ,TABI.K FAMILY " Of tire ar.rt a boy live yeara old; a *i.od aleil fnial Boom and a mi, i l ? oom. I'rice about $lt a weea Ion Ml in I.p town ?Nive B'er-Aer atrret Aildrna" H*rJtnj(. box 188 lit raid olce 11TAR1BD? IN A PI.KtRANT LOOATIOB. OK THB IT eecowi ll ?>r, aau't of Aoer'tnenta, with pr'eala labia, 'oi a uijkll fan U ? Aadrra Apariaieol*, Herald ol.t, Waribd-rt a toi^o m*rribdladt and her cb'id, wb' ae bua^aod li tbani, Hoard, In a rejoe ta. bl* family where tbet* >re no otb?r boarder*, losntloa abor* Konrtc ?r U ?feet >nd beiow Fiftieth Addreaa lor tiro da) a B T B , 11- raid oOm nrANtm-Bi a gbrtlkman ivn lydt, two T T neallj furn'rbed R<? krmlni >UII|IR t? if AM1> 4 AB1RUD >M iHJUaRB, OORRBB OF HUDftOR _/ and Rank atreela.- Bulla of ear ?d Boar Bona*, wltk < nrd Rafaracoe required. Oar* and *t*<aa pin Ik* door. 12! 'ma with accoamodailoai for koaaa r fiirniebed K'om wl b g -o I B>am Addt***, ataltag tern ? loraji'y. Jr.. e C . bog 9? I rrald ufflo* *25 KEOSnR PI. a OR, hear wavbrj.kt plaob Parl-w and Bedroom to lei, with Board; alao on* or In Minnie Ruoaa BORD RTRBRT BAI BERN RROBRTI.T POT IB the beat rt air and nloalr f urni.bed aipraalr for * ?mall famih . wbo nan aoeomaodat* a gentian an aod hi* wlf* ur a few *ing e pen *1 00 WBBT BIXTBBRTH BTBRBT. BETVTBBR PIPTH Oi7 and Wink e euuee - Handatneljr furnttben Kootna la * '.at with Board, tollable for geul emen aud their wire*, or partiea of ana a g*i il*a*a Uooe* am claaa RefaraaMa vckanxad Dinner all A A WEST riTBl.rTH RTRBBT? BOABIV? A HARD tome 'runt Parlor and He Lroom ne*ly 'umlah-d, to lei. with W?rd. at M Weat *welflh at'e-t, beie-een PI. lb and Hlitb mnua, alio a ball Uedr.ota Reference* tui>n|?d. C7 ?ABT IWRNrvKIOflTIl STREET. THIRD DOOR tj 4 'rom Frurth arenite ? A line large Rnotn oa the awnnd floor. ?"Itabl* for a gentleman and wife, to lat with Board, la ? fir* cla>e hot, re il-aa-nilr ?ltuat?d ?l<n a Ham on tne neeund tluuc, for a aing'e grutU m>n Ka.'aiei roe rvhaugeil, 71 BLBBrESB BTRRBT, TWO IX OR* BART OP 1 I hrna-fw'T ? llenUem-n wlaklng Il.arvl for the wl?lar, ,o ? inlet Krgn 1 fan. tl?, will flad p'eaaant : and a ? >1 jable. Tenia rnaa mable PAST popbturth ptrert rbab RBOADWAT tl and ITat"n wi'iare - PamlUea arooamodaled wttk da* rm I e m??.? nmlalung large cl'-atta. gae. but aad mid water, An e. ate moderate Dinner al all o'oiock Baferaaae* *? charged I HkKK* MRIBr, A R< ' V B BPRIRll? ALBT>R Bf n e ? piecar.t'jr 'urelab'd ?*?? of Ithmti *??,'!??>? h a rd fr> ty nn?Tenleo?* for b ?ia?kee|)lng er?ao?leailr, ptrtlMlarb "Uiu le fo- ?m?ll reauerwbla f a-nl lea ur Magta re. t ' on >a Hei I low to pennabeLt tenant*. rnRTRTOPHIR HTREET RE ? R RLRSTE RR. ? ?> let wRb bawd. In a pri- faaillr a f irnmberi roeaa. i t *n ? r>rle gertlemaa. al< modern Ivpnirraanla. Tara* eaexaable Raferenoa repaired I'lnnar al A I.KOfcARD KIRkKT. -PI RMISHBn ROOBB TO let, witb gaa and balaa altanbad. ?nr?T POP RT EERTH RTKBRT. To let. large and well funuabed Runaa, wiu Aral ? "0'.i "be b and '?reatl'-c ta one nf tbb I'oaM talk* Ulnnar at ? o'?l ek. It)') WaVII If PI AfR ?TO I.ET. W.TH BOARD, I ???/ leo a'g? Itooma on ibe a-mad Bo ?. lognlber itr ?n r > ??'milled ? ib rband?'irr? ???' ??? rl ??i? earb, lojailoa bete-ren WaalintU u parade gro>ind aad Klitk areana. BADIUoR AVEJCtTB-A UR1TI.KB ?R ARD WIPB eaa bad a* laatr dlapoaal iwn ?>il? of Roma, tog*tbrr ? r arparaielr w>t* Hoa t, la a f.r?t r'n a ("Irate b?'W<?, kae I ? ?< Ir rl> l> r?i?.t ll-at of reference glree anil required. |?JC tlOBTH HiSbRT OPPOBITE OLIRTOR IIA1.L - " *y*J a 'ew alngle gentlemen rae he aeeommoi'al'd wHk u.l or parcel "naff, alao aorjotdaodalioaa for daf boardar*. R?fer?rrea eiek^nged. RIRTT1 BTRRET. POOR DOORB WBBT OP __ . ffredwar To let, alrgaatlr fnrnlabad Ronaa. ate tla or ea mite alao rtngla froal Ro-aia. witb -at board at K er week Appt? ta aluwtt. M B.-Prl rata labia If " 79, 93 99 108 109 ISO 137 ir^PRIBTC Rf*RRT-THI* WBU. PURinalTRI' I ? O bonee baa Nwn taken ainoa the lat laal br KlOHABL Xi I , (>1 late nf tbe faren^oa Hotel aad b* e taken to h 'onr. lie -'ihite ibat be akaH let bla rooia* to now I'l l'iier 1 be I'M e* for a "ar'or and Bedrona wall fnralakrd are fr? m ft to SB per weak I7fi W,*T forRTEBRTH ^TRRET-0!?R Ii?R? 1 I " ? ?relf 'tire Irked Boa arxuk aepart rwi Ibe tbir 1 a.? r for a and wlfa. Alan, anroaaodaUjn for Area or fonr alngia gt*l rmen lQn WR T Pi RTT THIRD STREET.- A IBTTMB AR 1 ' ' I and Lie wlfa n ? rtnale g-nUe-aee. ean ,>bt?in fnrnleked k?"a ? lib or arltkoiit i?iar t *1 tbe mitdern imprn ia?nte n lb# le ae ?pi )y for tbtee data, ter- ? m ?lerate |y'< BI.BK-KICR HTRkET-A PbORT BOOM TO l?BT, al-b a.w?.d, enlnfTe for * alngle ganCeaaa. a)e> ?art or and Begrnia ad.i<4 i*g. tiaa balk. Aa. Dinner al V ork Tetma n.fVfrala iMll Pl.kP'KKR STREET, B BAR MAk'DOUdAL. I ? ' U Pi m-?ard apartirfn'g to let, wflk IVtard. le 'aoallta* r HKfte geetlemen . on* frowt Moiaa. witk large eantrr gaa, ??t-r Ar , all ibe omTenlenr>? of a buel wlut the ortaf e-w 1 *t,"e w? li aupplUxt Planer al B Ml /l 1 1 M BTREKT RBtB RPRIRii- MARIO* H-iOMB. v- 1 " ' M elT Inralrked * r?nnw la. arranged fy r<- 1 o n . al hov.rl- epieg wnb all ?he r taranleaeea leeH 'iageoig iiu-i e ? beet t** ding gaa, e ale* is Bent* loir tore. 238 WK T T?r?inill aTMBBT-A lilmlR aND tnro ?ke 1 I'erlor and two atugle Ronnie to let w b ?rd. I'lnnar at ? eV^k *i kin a few loin of ran and n<rra. Betrreama eirbengad. ,, . % w|) (?T RMMDWaT n.lRTOR nor?t-A < ) + ?) tew -leraatle rnrr>?aSn.| R ?*.??? for rentlaaa?. oar an* h* en/mn> ' be annllnaUnn to tka abr TP b?iae --/? 1~ RK (> ? ItRTAf -aPaRTRPaTS, IR BWITR fuB M> I t ami lea a Binrle Kmnia lor (?ntlaaan. to let r .ber lurrl a?d or uuf urn!?be.|; the bonae i* beaatl'tilly >?1 tat> ' n !!>? '?entr- o b'talnew akJ I 'eagur*. Tarma ae d?at* ftr frn eLri I gneata nRf??t>?AT, ' kkab twriTiTrtW Vtrhrt - A I ? in ge Irtal firM newi* faltleked I to a ? I A r eel gaa ?< , law- two rieg' ? gen"a ? r. a?fa ! If 'eq .ret al a F rtrb laarker af bar I .Harder, pi-fereiieaa i .ck'nged. BTtMM AID JEWW **i ? *? ' ?' A'- ?' R RAtk vf ?i? w *j |0W*i?rT M fltntonr rrw+ 907 V\ "lb tl A/tO Lm. ORB (UI'J UTitkBT DIBTIU-BHT-BRI aBU? HBO, 1 - Ts? 'b?apea| plare b> b?? fna Rran.-lea. ?tnM, l--??r t? ? edlai Ae for trWaaale ard ftmll* 1 1W R'rl F f eanlB Bri(i bu I'qnjra rnM by tk* CHA Rl El ft iTB Irretvfr ?r.:H!IM I a I ? II WH11RET -JtlHN HOOAR, Btteeiwat b>e Jr.?? razeed p?rg*ena?!|> Van l?rg- t.'i ? r.f ' V. ? ? ft r'M MWhaSe- a i ? ivft > '?; > < ? 'n t*i^era?- V ?? r a 'II - i T I . ? a

Bu sayıdan diğer sayfalar: