20 Nisan 1861 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 3

20 Nisan 1861 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LIST OF LETTERS it the law York Post Offioe Saturday, April *?, 1861. ffleiilly Published la the Newspaper IUtIbk ttie Largest Circulation# UADIBB' UR A Abbott Mi* Ikluur Albright Mar'Aret Andrr*r# MraMarytJ Aik<-u -SUMtn A Allows kin Frede- Andru* Mi ? bUen A.it I! lien risk Anthony MraBmMk Albright Abu D An ire?rs Mrs Col A Aafctou Clan* % B Babeoc'? Mr#CuasG B-elmiii Km Cop- Ek>w*sAnn Jane liajiey bill* nellu L i1 17?, . uoll.ij Mrs i'uir.y Bennett H*r?h A Bt??n Mr# Chite Bit k? r Mrs ankle Herry Panola A Uue bb.ke m'm .-'i .ny h- rrv M ? H S Bro?*n Mr# Prede Hauii imiaohea Nln Berlin Madt rw* BWjiUUi.., ben, MrnBass in.; Mrs Brooks Mrs D J iJ.oUi.au Mrs, Anil- B.i*'.?lJk Mr* Hun It lair Mr* C 8 ty pi?es n*h lr?il orilUM Bi.-ki" rtl Vn Adl- Bowie# Mis Isabella Bike- ilt Wa:v son 0 Bo?\ l?s V r# a.nu Barton Mi -:s 8 Billing# Mm Harriet Bo* den *u# add bartieu Mr# Brigb i* Mrs 0 R Buckley Mrs Mon* Barvet; MrnEJ Br a** JKl.f.ovb roe Barlow Mrs Mhit Brigham H.* 0?r- Bull?'.4 GUz.Ie barne# Vw Har<*! II dulla Bum# M'- Margaret Barn uiu Mm ^ n i i K Hogart Ida K MfBfl Jane 4iiii Burnett Mrs E J Boi ?? M',?? C Hum- Ua'he In* betban. Annie BoiIsau M..e Ckr's- i5u. nop Kll/abs'.h Becnons Mrs 1 Ui tt tine B';'t?ril?U L, r* H B?"d MltsM.Malrlua Bou'.U Buth Biuce M?-y van B#ldcn KM/* 1' Bond Mr# fi)iza S Bryan*. Mrs Can' a A C Cabrey f?'bH;n f'rr.wford Marl&m Oouitantine Bl'ia CaCua Mis Ora?;\?rd hale Cro/ord Mr# Mary Caim'l Mar? Carr Mr* Mary A Cook Mm bmai? K Ca*alian Mrs P Celeate uis* Cooliy Mrs ??rr 8 Cam merer Eimn.'. Obuator Helton Coony Mm J aim Van; bell Mr# Mar- '"!?? Mrs Ja>.e CxwcrHie U P gare*. OlLej Mre ii CukinsMraJD Campbell M:-? J C <&MlN?er Mr* Cornell Mary \ Campbeh Mary Oh! 'h.*?ter Mrs Oou'el'o Mrs Mag Capea M-a thof: R Fanny g:o L Ckadwica Mre < 'baa Chlde#'it:llr*>nu.e Cotttngham Miry Chindter Mariv K CI-.' on am, SiilU- Ann Clafllu leuneaice van street Couraan Mre, Wont Caritl'Blia Crtoe?Hz?0 I7'h*ijee' Can oil Mre Ai'.n Cody HVn Courses Mar/ J s'arrl MrsJo*ei?hin# (Vgaa Mrs Aim Cuming Henrietta? Carter Alien Ciaauaanle Cuni'ugs Rao-iell ' Carter Mr* T Cored Is a Cunningham M&rU ?ar.?i?n 8?a?U D Coaon Oa'.h<>rine Caril?? Mr* Maiy t ar-, illc Mrs (UtHi) Colo Mr* iorllta C'Ttiss Mr* ? arabH Cm?v m t h Ann Uoleman Mjs ul*na ?>j f'-k Mn Mvy Ca?:-.i ly Mm -?? a t okntti h*nin? I Cu~U:ig innu Cbawe Mm ?h<n H Con ray Ma-ji/ette rin-e Miss Clark iii > ? CoukllnMrnUannabi'lydi Ulnnle Ciurk fcmn.a CrutciuieU e."Jxu D Dalle; Mrs Bote S-nnyXml'y Doui%r .'ane 1. ale AlUaboJi De '?- * Mrs I Jtnn.. Donn .ttargarrt Damon 1=? A M D-wlr* Marcaret Dorr Mm Antony Drake Mrs -arah Drew Mrs >'raok Djran hll-n Da/ iu*u Mr?, G.aud Lre* .Vr-? J- mn ine Doiphiey Mr* K W Davis Mr>?lU*be'.h l>ri;n'y r Bo.'.ha Do ov Mrs Mai?4?i>;t iat.n Mm K Dubul 0 ara Dougherty Mary .1 lmwson Catherine Dickson MraMarJ.a Dougmy Urn Hester B'A'ijr^tel Mine, j?t E Dow Mrs Ann^ M Detlaniou Mmu D^'i* jn Mr>: HeLler. Dud ey Mm X>e?o Kar-Dy .V DrisoolJ 6 li^o Dw1. Ann Deohain Mr* tlaryJ O'danaon Soi-ab Dtit'i \nr.e JJcfreecs Mm Julia Lonov.in Catbatine uuff Mr* EVzab -tk Benalr fcll/a Donfan Mary Ann Duff MrtJara -s Donretl Mis Geo U Donlica* *:? Julin Dnneo M'es \V lltniacn MaivA ^ OnnleAvy CathMino Baton Battle N F.^n Mre Hli/a E1H* Ma'y Barley Mre Wm B Eli'ord Mr# Jauieiiii*Bllenirine Se. eUa Baric a in B fclm~r Mary EHIuk Cornn'ia ka?lraai3 Mr# Bli. fi H Iru. to Mary i.vk,ib Li.'. le <? Bc:les Mrs, E )jd a. ElliuU ?at; ? O Bverm Mrs E H Ed^&ll K\te F Fayvrweather Mrs Foerey Mary A Pllkln# Mis, Broad OB ifenionMnl1 ranees A way tl-nnally Brl !<? t Kcnr -.n ilrj, Mul flng?n Mt# Jane riannegac'Tatbeiins b-rry r.t Pisher Catherine Francis Mrs A' nle P#rris Mre J C Flood Anno FranJls r.inny I^vdenck Mary E Poster Mrs Mary E Tru' r Ms rj Frre Mis H M 3 Kur\ Bridget O flagti'n Mr#, Trlni' ? ''eei Wr? John R t irotonbow r Caro ty place Hleewn bll-.n line fiallarir Mrs W i>> Gien Mrs Aur lU Qo.au Mi l, Till av Case Mrs 'iwp!i-*^Oo >: M'lJ :me* M Ouanunn Mu . <la'ea Mn^lsr. < r? '*.'\.ooil 'mc Outhrle Mra, ";h avr OayMrsEA GlUb* Mary Onlbrj MiaKU/tb^th <?iai'/ fc.'en tiriren U.T-; H 7 Ulysiii Mrs, Mul <lrant HI ibeth tiorb iir Mra Catlia- ixfey st Cnu.i HkiyO rine Oljnn K*te ?k?ri a -a' H Hague Mjj Eai (jkv-inlaM Hir?r<lMrs Francei Baggertj vary A lli-uij Ulss, 4 b st A Banr. batbannt H-'iei. Ra.e II oil ?n 1 Mrs E LI'-fr' be'Ba Ilart-ls Mr? Sai-ah J HoUnr>l Mau Vlcti Haml ! Bridget Utwlils^Mrsttai^iA huh H.-cimom! aim Ma 1,tyes Mrs Alllc- llol'.'. Mrs Mairfaret tilda a l;?avMr#itrjb uia Ho war) Mr# Emer Ball Mr# Emma ileas'CB t"a'h??in . llowii-rrt En, ma Ban'ey Ua-y He?M-n Mrs Ellxa- l!ow:ud Mar* Hu>*?c Kentn* b'-ih Dugii :s Sir'-, if iry C Bari.et Hed'-a Jen sha Bull Mrs CarottM h#it ma HertsMM, *oui ?> Mu iMi < Mirr a Mart Mrs M Oloiiu CtiborlM UMBter Mr* Cnait F Har'liiigMr# Qeorge Hii'.s tf r# Julta W lln: >>^rt Mrs I an N Btl Mrs, 10o t Hjdo snna Sa.ir(>i Laveola liver LouIm I <ii .1 Imeei y Mistie*e JarHmn Kate Juaei Sarah 1>U. la J. dIubs Kargawt .lo-i. s fl jrie M Jacoi Ua.l R.> et'c Je ? Chart jtie A .'ono? Rat? \eude U fc'u'r Ulla J b'son nrs 11 tl J?fAs<mBl*#B4>be3oa LH hib.r Job.:?. ,n ^rsllonry Ja.Ms.il, . K. KaueMid Cathei te i-.-i.oe I voib Kavftiia^h K m Mavan?;JiMis> .ithc iveu.p Mrs Mary Kil .on Hr:d^i>t rine Ksonr Mr*, M'jlber- Kior ? i so l* Rnapp Mr# S .ah rv ?t Kirr. ill' V Niary i k*?nt. V .?? dtl; ?kf .U inh ? j Mrs rhis King M * alary Mji a Kllt*i>i.M,'3ij6onAM K; g Mrs I'arol'M ftell ? Mr* K l" Keiuoiw V'U'j K Kimli' Mu 4'b -v KilhanaM si J liar- h.'iu!ienMr Doro'.hoa B#m|. >! ary /(ties m.?i I. XAM Mi* Ki?:M orW TjO'C-> M hViuifhUn '!????' -.men l<ane EiiMb :th btl'T Ma..'. tl* E'lta I'barl > te A Imi. ? Mia Li 1 Km .j R i-yot- V's I anr ? I' LMKbUB Mr 'o'ui Uf..?pci ';Mre ? n-ubcyon Ur?J- nuia 1 Lawnttrsf? )>/*bCth l? Lto4e Mr< K ! ?? K )'.?d Jau> Livingston Mr?C?? Ly?wMr?,Mti"?arry b< rt L,. ni* Mm, Jubn a 1a-:'M ? ? Mr* Lr ? Ei r ' i.y 'i F't--: Laureife lira, Kei) 1 mil VJ r? S E LynillMi*. Wn-liOth i<,ni ? Longlir*] Uri Ukft Lvoiuun L->u'.im lr ia:e l irr? l.ytio .Mv .11 1 * Matr*ire Mi. ,'?a Kitty Max tin: Ma. c Ma . ?u ?'.-t^ran Mo v!? Jenny Mucvtri" M M -he r Mr-* n H M j'ht ?'??Ite-i Kalll*'<lM%.l*wi* M*'he a M 1 ) ..li-toyrt.ve Makbm Mary E f- 0> ? Mmtooi ii.u;wK ?angamMra Almlm M? >n -1: E-i?a Mu'le.itf. >.H aryit Major Jue Meiueli ^na.Jai.* Mni!;>. I'.li/.i Mai.- lc*Mr?Eil/*- Millet 'lr. - . rirt Mu.j .>nHr<iuii .'? t.a beib A! ofMi.'girat 1" Harm Mud Htllei' r- iv.ib Murnhy Mary Marlaa Mir; Diviua M11. w fan*! Murphy Mvr.i -et ! Marian Ml* M .H mm > .. i'.hiina U lti'i. Mra Gllen liArrfcfl V: - * 1 1 MuoiQ Mfa wluvA Murray Mra C^llftO1 Iirtlt V'iiiiu H Morgan ?.-iO rt-.' Martin TbaWN-c* Jtfoi an Mn liJut M_, Mr* Emu.* .line MaAvry Vr* V <j "ilonaM *,.5l?r Slr J'iiri' Mn Kvy Mr 'Id'-I.rf Hn. K< Mciiogll .Sartili Uirltijloati " * 'Jonfiijh Catbe McHmev Mar/jmai M'- ari-y Mr?, Hna Md.'ighl' 'me Klf i rtwi M'-'lrH"!- 1 'atbe- M'lMjklbi liar^a Mc ;e,Ui v, arsaret rlna ret M- -mirk Muty Mr loolteid EHm MnMnrtr ? Mm <J?> Mri n' ?> M v Vi jm. tu Mary MaNaina M? r MeCnro '. *')' Mtrtoy Cbar.ji.ta V W%*. r. M ;v A Nor'*" Vr-T.n ;ivM J*Uev>' Mr*, It'll ?' >afh ki ? line Nor* ?t Mra M<? ?I ho*in?n HalltB O l?a>.or, (i? 1 v, iii \u <H 4' f ?lnry >(?*> Lilian ?iiboUs ? i? Me*. nil il.a Bltea- >untot ??????? H hi . I)' . 1 S Nyi Hiidwry O O'BullMi M iiKMO'Um 1' . ? Mrs Ortboiu ^Uty R OTu ?-? I? M.I|> HkilvUil1 *1 "J?b"ra t) M!n-. !i. hhi'iiM Oi-ii,iinill'?i Uoni Mi* J?m P??B 'C Vr? Jos'ie Ft. - r tf ni KaM IV*. r Villi Ann f'lt'l. . ? ]'.!? 1*1 .-?r . athoriM Fr r.-* >1 v?r:? Fti llp.<i O-iuc Po?tU V11 KU/a Parrenoo i Ml fi I'ri ?: DntiWitM PuwnUl J*/.t fwrftr Franc '-* Vi:, ?a "t g^ifi Preai ?? MraJ Pen In Mm Mary 1'n.joJ* ? H *?ftcrty Mrs Catb? lUcbard* Mr* K B H')>rv)n Mrp Han rln* Ki'hkril* Mr? D? u\h JUtfihan Mr* K H. ?' II R m; >m Muttiret Ret* Ij M rt /nti Kkibar<t*M Mra Rtirko Miry E h<Nu .^amti M fcm a kM Mra. Ril-> CatlMrlM It ii/fay J uli* JUn?<l* Vr? Micbl Kl'tcnl,ii,? Jti 1a Rn-.wl? AihU .'a Ki riUn I :1ta Kob"ri? Br* R(?n Ann-' IUtyb#r' Mm ,'a? M Koilnmiu L*iira Kj m Ma'uar>4 Knjhn Marj HolK -fin Mr? W It R>uu Mia A' 8 lit Plrre Vivl P!ii'Pi?ul VfaCluw PpHnfrr Pi nbi Harfloitl Mm luaar HueileoMiJ W Mttll ?r<i Min-n 1 it T ShPimtM Ann SiM?cll Mia M M ?allKbim Mary (' fekclly ttary will Mm M W Wanfuiii .lonnl# C h let nm Klir* F SaUa'jiiry Mra Can>> Mham on Kll/a A nn Hwi>?nv Miry ? lm<? M'Miti) - AiIhI nf Huot-ny Mt?? M Hi ili-ld Mra lan< A ? H lanlim nay Mwi ? ny Mai v Spri'iia Mra E Hiiir rnml >lr> *rna MtiUj Mr* II II 8 ip llf '?u O Mtaillcr Mr* Hfmy Blmi *011 MI'a R L Hkcmn \ir? Annie Mectm ?'Mtiirliie Hml h MuHrnry SMUianl Mra Ueillu M*ar!? Mr* * ll? M Hnulh M.wy 1 M Mellei l.oui'* hm'io .'11* i? M Biuitc Rebo wa Brllfi" Mi-* *1 A Hniltb M'lT Sullivan hllrn Srvi ?mEU/ab?lb Hm.'b MiaNarat S Rrhultx Mr* lloli' 0 *chful!or M!?* S M fmfth Mra M l!ai? l<timn>ari OatHerln* Lou! mi Pail tli May M i*rt Mra Maiy K e.U? MraJabann* U?'i 1. r Kt <*t? Ma>tb Maryui ?kehHi. M ?, Hone SiiiLerknil Mr* W.l Hylvle Mr* Marv *tr*i ( T TViKwif.. Mim p. W Ti?:"inaiin * lellne Toouba Mr* Wm E TalW 1 > l?on MlsMaMM^t TowpUM Mr? F Tb*L. (w Mr* li.li lllibf ick Ml* Uddte THUMP CUltMut Aua f> TlnibrookMi*Klil4ia Aim itfUr Mra W H fbkeaanfi MraMwte ThoiMptMi An.ui T.?. v Mm! Tookcr-Mi" f.mella II. irn.on ,lr* lul.n fwamlT MarMMt 1 T-r' er M;v h-i an "Tree M.:,u * Tiv.l H*-i Mt tur**r Mr ral^th >< K Olti r Mr Mail. 1" Van Rruatn Xh? V?ir HWui. Mr* V< n'?eM"M ly llaipl, UlJl* Taujh V irl* Vand"rt)ii?i Mi- E V?n 1 If* "item VraAA Mn n.ler MraltaaMi lam., ill.. k Mra, Van WEiNHMki MB vm? Mmrh Maiia Wb ?i Vrct in riao o* IV Wai.i#i Lcnl*r Wi'dVf'iQ Wl-li- Mr?H W"j,nr- Nubannab Well. t Mar, Mrlnt^OW'P ia* Ifal ????! t Wel'.l! -|,|-M Wil|i*mi mm TO ??Iter \?k M*|."|. W.l, (mirth Mra Wllliaaia MraJ fl Wi Mr ^?lbn ; 1 . * 1 1 JMilluaq^* Wah n Mr*ii<-? ? ????Melt m * w 1 1 nn ?n "..* UC Wain * M?'r C< ni :i w Wi Ulamtmi Mr? Mai late vim Mary W!l"*r J'.IWn m ath'aa M at ner J "Hie W I Hard Miv, Wot Vl*a Vn utMla Wainu v?v I k! 1 V,, ,) Mi 1 1 Mal-'ii Mrc Me y Mi ?? Viy <.r. ??? .j Mm M.vy 8 J?n. .V lib Vt? ? IMII 1 MToo'lnV in Erni e '( Wal'onFU'a ^'1 ? a- * , .1 ,ft MrtA Mla Vn -".'t Ml/a \ Mliileiaiy W'V o.i'. "?!'? Wfbo f arali m ^ .. ^ Ki . ?r*. :uj a' 1NU> Mi* M L flKXTLEMI'Ji*!! MKT. A Iricrinmi Hw Jkl'ei V 11 Andi-iwa H W AC* er in hi I' J A Ilea Mia I'mry Aliil owa II II f! ,*b?;li'R Aflrn D- i,e j '-o.: ,>ivi'Wf *0.1 i' keruaaDaild Ai>? M m Jlenfi. Ar-n *ld A 00 Abi-' il iron Au 'nl e fl Xneoll AelUII* AbbeUii'l'E Alien, , Bum n ?< Aafirj I* R At#: ai 'ler I** .f?:ink. n A.?h J Wl li ua? JJvi'tl Wm N A lift ?? II A' "OMl lb err. Patrick Alklna Freak H Air- rd Col k B A leiander Ju Aideu Ku^atby A.oert ? A Iden Fred C Ad?n Alcxr Adams W E A iaDM 'aa A D M a dan. a B W-t Aduus 11 P A Co Babbitt B Black K_>L>t Aw a t> > > P Angle A Co Aneupo Victor Auabl'i JoAli ft A?a?U M And ' sou W T Anderson Theopo lu? D A ndi awi J S Andrew a M T B Bell Vlddleion Brrntano ll'y B'aadoo Capt John Meut >n Win A Bl*S*e)l c'apt kill Hem dirk Prof KB Baa* *mit MMatW .lubu Black A schilling Beii-on ( rlaiulo Bradforiitiusiavuali Benton J ? a Co Hlark Uto I> Bentoo J B Hi age 8 B Her, sac. Win F Bradford lloraeeB BenaeU H N Anaoa If Parker Ar'oaaa Carlo-. L 1 Aiuboay chaa J Aynul Aiei'r Hlmtkwtll 1. fc .Heuu'nt Jas II Hanger daMner F Betiaeti J a* B B, .-didey K 8 HtU.fi br ? Htadrh'tw W _ Black Dan I R Brady Johu Black A V rt man Haboock Ja* brrdley Benj Bn o'ey Jt Rockwall Berry C H Balder t>F beny P il Hraineid Jan O Bia'r Batthew italic D AO? 2 bal'md ' a BlAtcktnburg I?i d *'K Balmc J tun J as E B?'in#n C T Hr.iinhill W C H anct v d 0.1 LA' ? fliumhlH t.'apt b 1' Brieii Lulu hratnan '?'am 1 lj H'tte I'lswik Blau' hard kllck BUaell nd.vui H l<laukman I?r Wm Rlnl tia It liram t I'rifTw!- C ]t>ien il 11 A i'o Hlake Ans. u Hit- en 'olin It F Bai cy Frederick Bird Jaacn *V A iii'.-** Obi* A will Jaa d A ktnaon J A > ery Kath&n 0 A -orv Robt A --ery John G A'kinson Jaa A Htiu H'y A- n .1.1 FA Arnold D fl A< i ty Ooriatopker 1, Bi j.vn ('ban II Bro ?um? u G Boyd Uri oi Bennett Buu<b f"r?i<cui Brother Mr;hael Boiouj.hI Boorkc Jaa Boynuia A Bo > e: i J ts Boyle John Browning lohn Bowu n * 11 Jr Br .*?r so* Co Berryau ? _ __ Hemarl Rev Da-id Boyer Aitlior Boi rt ?i> k dt* ira n .<> t-.i . . Bvirybill A H Itreuja Jww 8 Berew Capt F Bro'.t O V IJoy-e >l A Box u? J H liojd A Paul liowr. Kpv D E B rower Uarvey I'untiD!; Cbaa A hirBkliigbam Kdwti I'l 'i "! A Si Bruce Ribt A 111 -mi ox h ant J Btd-ttUlIT} L Frin II BriK* N 8 Hi >BJ? T J Billm n.la* B.dwil A <"o i Biik;i I laukUu C Ballev O W Baii"y J F Bakri l) WC rt?> > r J T Kakrr .lolm * Bcsnl Abntbnm Bollioan I>.uw li.vg.: . Url'H liioch Ann Hocm Ed-Mi Biildwln.llnvef Af'o Rrodei Ick tVm I'.uMwln loiwph F Hodiun ,t M Barri'lt W K Boe?le.-k?*r (I Baitf Arthur? 2 Broderkk Ja? Hai croft A "!o Bolder .'ohn B^Mloa A Wriitbt H Barker Wm A Co Bool? S Jacob Bartholomew Wm I Bourrbcc Baiuam Harney Borosteln Ad Burrlniftnnt lm* 3B< hbo,1 H Barioti John d B.?i tl< tt Joiieib Battle! E L Haiter Wm M Hrsv ffm Met' Dtach J W Htvlns Wm Kcane htacy Boe< her Jol.ii L h^chr ?ii-o M Beode J W-t Beekmaii ? He?<-h-r <t?o l(r>'ddyj ibu Beers W 8 A Co Belli* A Kent dlatlin H? 2 Bromer J W Brouby lliram Brco>i:ck Jamb Bro'iW? T U A Co Bi-O'.v o .'?i Brown .ink Co Brown Okas 8 Brown Jox^nh K Brow q lUcliHrd Brown rt F Bro vn J B A Co Bro* n Jobn Browu.lohu H Brown fearre Burk I' C C Clark Robt CalnantMchomlikhll Clark A Wb'.t? Cable U P I'atrs ('apt A 8 Camera Hip ?llto Crafts Get K or W II *on A Co < labioel B Ca.iy K P-2 Clark Wm Clark KC CUrke, Andre w A Co Clarke Edw?l Canldr Chan Ca ts Tlx CawlrT ll\ B Cawi R W ('aualnc Wm II ( ba?i' lly II < aulklns Jul! >'.n F Clauilo Louis H I reamer W G Cregan F ClieetbHm Ueo Child Andrew Child* J A Co t "ltnch R A t ady C M Callcoder t lutu? : Caffrty Fatrick (?aire t'aul? 2 Cal a?han Lai.l i bain John CallAiian Jobn Cullery J?s-^ t'nnti i Max ?<bainberlln 8 G * 'banoe J C < ump S C CbambetUm B\ C? 2 Cannon John Champlln Cbria famine J M Candoc, Dibble A Co < ran John Campbell Wm Campbell Robt CarapboU chas F Catiipfo:lJ W ? .irpeiitcr Jan Cliappoll .laa U ? 1 Charles Kftlem Carilwi'lt 'J bos c? 2 Cockftban H Carr fcdwd Crap Wm II? 1' i arnt ?t>lUsFeliclan<>< lolrn,an 'ibex, Car:- H blley Ool'- ib^w Carr haml A Co Cohen ? Carey Wm Colin Tstdor Chajjtr in Frank G Coleman Tho* it. bl A Duobarme Bndd G W Hull ftenoon C Buk?r Mait l< BaAley Thos Hack >v u Buckboa 8 P Buchanan 0 S B tiler Wan-en MVH Maul BuM . oh n Unt'oni Chaa Bra-* I J A Hruug 'A Peter Buckley Hull Dr Join BiW! Reuben t 2 Buliiin. C'eg^ou A Elliott Huniett, Drake A Co Burnhama A Miller Burkb.irt 1 ban H Ijiiiv-bs Sain I <; Butt ly M Burt Ot^s B'likle .lacob HlHhl'V H'lrthuel! l.fcas F Bi rRe-.a Duncan? 2 Hn:roui;lui, Alluu A (Jo Butt'en M 9 Burriit EUhu Huibell Tbos I Him; Albet : B Burke Wm Burua Jere Buma Timothy Burns John H Butter riiOB tluile- John Mtilier Aato* Butler John TV Bntlftr E V A Co Oonrad J H Connelly A Co Conner t? I . Connolly Jaa A OonoierO R Comsi.ick tleo 8 Connolv I'ntk Cono Hei Conian Ja? Commorford Geo Co|ielaud Geo? ii CoukinanRevAlf red Cookso'i ? Crooksr AlfredS? 2 Corey 4 1> Crawford Archibald CorneUe klona Chatelaln Antoine Cook Jai & i 'lercland W V E Cooper C II i lieeacman t'apt W floopei- E O Coopar W L Com well D Cornwall Timothy Corrlns A Co Corllu Kran"l? A Cros* John II Workman Dennla Chickerini; A E? 2 Costa (iiiarppe Cliue J C Croa.- Veifcun < "hlpiuaa Re?- T R t^oraell A I! Clrtr Btrnwald * i.bb .1 K A > i rocker G D ? 'ccbian A < o Coai t Jorn 0 Coirty a B Cochran Wm Corrtck 8 P Corrcna Rami D Coyic Patk Ooraiif) rhot R Cro* ley -t W Cox Jaa M Cr^ veil n CotttuJuhn Citicl rr i ft| iWnitCoi K H cotton Cap' L H Co* le Banl - - -- - )r Crary ? has Carroll 1 hiie Cailey Andre w Cardweli laldro Chapman B M Cja.?eb"er lly A CuryJ C? 2 Carter Ucsea Clark l'atiick Clark Rufus W ( U'k Walter Y Clark A llro? 2 I link, Andrew A ( Clark ^oraliam L Cohen oas B Uonen A F Culf man V> m B Colby t;lvi8 (4-2 Colm'iiu id-wrenoo Collins Michl Oollinfi i-'redk Coil.i|| L<unl Ooi'ltft Cap' C Collina Frier Co/^en? Eiiwd Cntior A Tidhall Cunointtuimiia'irlel Crimv ell Chai Cummtnn L W Criier Hon John C Cuudnva W it CuUen Jaa CuUkv Cbas Ci uaiy D.ivid Cutttng T 8 Cutler I' V Currlei Joa ?'urry JJavtd T Curitei .las F Col'-na rerrvW"D 'I Currle.r nantl, Jr Ci.n n A Hockl ird CluleMJ uCronln John Cn*t?rWmP Conway J.ih Curtlt. tfesvl a ty D Dal" John A Deumuy / W Downing John H 1 raiily Daniel Drem icko Oiwtav l)o.v Ivm Duly t* lfeviiea A fon? 1 ! ougUbM II L han't,! th .1 II Leans *r M, .'are of DottgUai finn.* m Daniel J 'lowan'UU Bii*t L oughcrty tieo C Dtriell Ml Deeau'j A T Oorrtna Qilbnrt iCo Uf<mon??l' ]>? va'f thomas Pur* Jiwepk Liruli.; ?'?pl John Dm.' > 8 K ? lit/ tut Drryicas ln?eph A i.r?.iy H 0> <Meii Cornelius DouniiOEA Co Dctli: mi; J.-ssy O D >.vl" Mll?i Uilv 'lit H 1j. njnt- i L D k- in .1 >hc K?2 i) t ?. i.-. Onvi* 8 Inum LdJ >1 linrs Jo-teph Di*irm>o K?br DolrelVr l? n IKI'oii 'I h"ma* D ? In Johnn . Di kid I .-ederican D^A-ninn l.c *?, Jr l"l!"n tv?Mer l)u\ I-. A C <> 1>? in ( art i. S D?vU C (' Da via, < lul l .1 Co l/HUMit'tl l A Day O 1? Due i Hi nry Davidson '..tnesH lie i?y John Lfitviri) Wm I. Ivan Jo'n L. r..?u HJ Dean M H? " 1 wtrr A Hanili 11 l>< tier A W uPou !)? tavan 0 I) C?< t.an John It Deaidow D o h !-? L'oiln A Libbcy Devon Pnuuan Dt n i mini; h 1 i -t.1. II K Wmlc!: Jcrem'hW? '.'DuUiRbt i Th n.aa DnanMu Di . ,flV? 2 iubn,* Dr Dion neait'? Unla Jo T Dl.imJ ? Diinlitni MitIi n litt- WIlMim D.i?. Dnnbue K<lwu.jtl Durkee K ? H l)al' 'jeorire Duller Jo>>n liotltpliu* John L'tinnel! Wm N Doie nr. nk Ducn K Ui* iharo Ondd Octree linen AuJn * ?i mm iitf B 1 tote, ly II Du|i n? Dltlre I c XI > fa? 2 Dorahn* Gn* II U'irwii TS D<> l-atnothe M Doditti. -divani D\ rid Do Uelyer .1 Ilr Dod t Daul<"! DnrlHtnet' X, A Co De A'ire l"! I 8 Donahue Johu D DiUtc.t E E lienit. t.lrltli'.iu'eppcJDolaii I.uk. Dtuen tien l[ )/i iintolloppm^ ' o Dong iei I;- \\ lllauiu Du|ii<e IT k Co J-l 1 1 > Ld 1 m Ka mj'c bn )?.|* worth * M -? E<ln?.i1y Ja.?' n M Edwitrda A t'ohtn 1'ilwfti In if in V llWAI'lil VI Til H Kllln? Holer. a r Kill), ndorf J y f'noi ?? W .1 A Co L'ari M D Fahn j J'.hn -2 l' mmpton Cl a? >aoiOii"< A A- Co Kruuci* A > Panning Mr l-'iaiuia V Klnnactn Steuben Fall Ucorse 1j I dnrlirr H hanef* > luw F.irr A Bi.i Karoi n All red' Kano'i ? aj : Pouloa A'ulrtw Parity Mirlml Tairell J< I n harrel W K Kai rier Mr l-etihta Ja^ob Kr< I'enheig A W >lf Ki her (i-p? - Kre? tun .1 W KUber <1 M t e< an l-.dv?k <1 Kl?her A Co Vrei m?n A J .?h I. A? 2 ? Hl' ht r Addlacn C Kltch ruoit >xjy t?i" i ti Cnri aIoiuc 'i KniOifh K V EriiifiOM !i II EirinoaaJ *To K Kjench 1 1 l|>t K r, " h B r hr BCb ,nin<'? K'urh A r in>'KhQ Ho! r Fri'ldmtn. R . iatl A <1 Field* t! R Kilmer John Kinkett Ct iiJ ve Flule <lrtK h Held II I. t l< k ? h?* Kir in q Rtlno Kliher f rar.k hHbrant John I la! i II W Klsher Frank be Klett Maznna FMdM inn H Parrl i, 8< ? A Co Ferris Wood Hemlrg Ja-< R Kite Tho* Klwemld D Fit/I?' ru'd Rlsyheu Kiillif R i Flelier llenre I'lynn I'a'rlrk In Cnrl K krnol'l l < ier f. Ki ? mri*? Odiw i m<.t John 15 . ?r Barnaul Ev ui Dav id Ri? ing Wi . Kc'ieuue lieninntln l7o?' JoMpb O K >re;iet R Ki ,si; 'A m S V . -vi" , IVtn Kjibe ?, 8i ru< ( 'c.5 < ' ? I'irbf Mulooiulie l oote /. i> Fo ?! <i F I'or.' Jobn i !>??< r CApt Seih Foi W It Kr. .tbingha-n A R Fruat Luther w Fot tloM mltb FrnM J Knwi' i Oka* A Vm i h.ie J Fjtrle Hcnrr D Ko?ei A if rfld h? By d mi I irgOMM Join Furfil^i r.dWA"! /uiler. Wan -n A ? .i-2 Klu' y II*ory I nller l/o*nil H Koo! J inn M O 'ire? it t'enij 0 tiellT J B (Ira Darn Hugh Ureal Win (Jalbiatlb \s in P droKorjf \\ ni M ualtuer Fdvarda OiccaBll i. nice lilrbuel flMdlvgi l 'A t:ai|n?y lbe? 0 repot) <>r>)i>m Jfme* I.enuuaEW OiTtium Jimm I* tin-enrmlt D D ( alien t t o ?:ilford V?m H M nun'ii w m (Itvntal <Jn>' ll ilraeiillel M:>r? lllninji JnoC Oitllap A Nrw'?lrk ?J'i I n t'yni" dale ui'ii W n. urllittba Jtkll W i.allinan De?la UfttMla Ilen-y M tlsiily Mort' ti C onetu \<'*m 11 Cam. >n John A Otlllin I' Oaidnei Hani? 2 fllTord llinO t?aidtier, 1'raH A Me III il ,n M R tira' la I'abl ? Mat It <irai<e* * in l?ar?<.n S ephcn tlilbert A tli.iwell ? lavli lame* A tlilroy John t!nne? hail.an F te?l? |.pe A (I|H> Kotit II tlrlawmd OG Gay A llolllTiaKhead tiilmore C A <'n ( avail J un ? ; i i ' r I L? It ? (?Inlet cba .1 Co dill ilenn Ja?? 2 UmM Hotn?< p*.nt?rt<ill *m <i tipp t? <;;?) ?\ si U area I .mldu <lie> -I, la Hi i en John f Often H J Ore. h tt W tir owoldJaa I tilililMd Jno it rtl'mw ^.?m't? I titr en t' I* lirlntdtaw Wm II t. i!t>ert r W Wll tier. C J II llavkin* * Hatch il I, tin li Milan T Hoyl I F IU * Em:" llayi . i!o: nelliia Hall Tho ui? t tun j ii a c<> llnll .1 H Hull Jo . pit H*?l I'eter liale MlebaiJ Hale RJ?atd llale Mia* HaU- J ? Halo 8 II llall t ' b tinla rlla H?ll?>y .'?inf* Ila'l'rrmi I. HaHa' W limllev V F tlMllev It > llah.iu I C llafirv 6'lwfid llatailEMM lifiaol John Ki ln n.irrj rraiul* llailiield Rol? rl-} Henry CBaa iltiae A tietny Hi Mtoar Jonaa HwirT#f?hit llallMni >' II ."in llill'irtelt Harm .md W ll , .r Ii a mil t. in ( 'an ii F Eamn.eiman F,n *?i E e A C.i Il.in^y Henij 8 /Inntnro H It bai i if J?m, ? |u,,. tunel H \> n 'i Ed Hatha* av i Ha1. Held t I Knya TliO' llaxi n Andre r 8 HarttttJ II Uedden J ihn Del ' h.o. II tJ l|< hra Jant?a .? ity Ch. -. Ue.-oMothe V'ra |Ielli,.r A Kelly i " i !i 1 \ l>r ItlMiard A Co I.'Iji1|I.' H *n t Jo* IIMvoetJ H?'i UtrrMk J ante* I lei | i.'k Wifl lie. ;i#? J,; ? I wt ? **k of IM trtnrt Hei.ettlJ dtiti .1 nar? i-IA( ?? He. ? I, lJ,ir .(,B ui l hwwao VolOUlOU ? iyttn J.-.tnea A '? ijna Vrnht "i liert a V?Mal! Dr R nHl1r L'K "" in e. nv. ,,rih <t t*<^ jnp? y "xxJa-ll A A J '"Wdle Ro it f xlnrin o Cap, * n Hootlwlii ?-a . ' oiiiin j,, ? s ^ Tildamltb n T b ' ; '?owlln* vf r ' t ild I boaR '?rtit>i)0r Mi '",n"?lryAa*ria ?'*} jhornti ?'in Kttbt swav? ? ' ? ueney VVn, || ,Vm a }'"l?k n- Hal k r h ' kl '' ><opkla?* Wm i' -.v ?t- iTftirr ha* II gopklnt i ? Hie* Hn-n Ahmharo o K // liZ' Th ?' ' V 'uonia Js:5K2.r4?* f, ' tieo ii |j -it n w Jliyt (! >f II"} t 1/eury I! !?r W'-fC II" ' uid <*.? |> ' or ,j,i M n.?a.i. Ifil f .ff i itttft !'' '? ? .V'n-.J.s ?, I tncj" , " Ii im in:, jn n -V '.?uK li??? C? H BanVtt Dunne' llrrmun ffm H Uvrii|ioi> J K llerktndarf Mr B 4i-i lUkiuo C A Hb'um ('ha < 11 ?rding Heiekiab Blbaoa Charley Btrdl?a Ouiitrnt HIUL Barlan John M Bart Win Hkt AHA Co -2 Marriaon 0 C Martens Jamea Harrison Thoe Mill Geo S IlarbM Mr Hughes ' ??< rge Hughes beiry Hugaes MWhtel Uu' lx'i; Wm II Humphrey lloiiry P Mill Ben juiln P Hume Hem y Hlbbard l'ruf HO UunUlBfrU ilwr Geo llickak T 8 M albert Wm 11?2 Hunt Wslker _ _ Illy h warden Wilson Hunt Walter? J lliuvy llioe \V A J hilar 8 Built John It? 2 btgginbottoin John Hunt P M Harlan John M Hlrshbery Louis Hunt rt H il-.iriK B M llolmer A Tuttle li in' F .t Co Uutoar UortMC Holbruat Wm Huntley J T llanvld WJHains A H )!dricgc <iro Kuitl li W Co llolbreoV f K Hurlbert A Thontta llarniou John 11 Hogan James lino 'lin-mHio'i. ItairiganJW H< lilies Win .1 M iteUianon A ?) Hansons Tnom^U IIci'uh'h C.'HtJoLmA llutahlnaon L'li in Part Kilw V Holme* Tboe lli.sted S J Harding William Bolm^s Hauim 1 Ha-risKH Boltae Mitchell l-arr'f 1! rlx rt 11.. 1 way be'. h Kariison J, Hi B'd Polibs A C way Barney John P living Gei rge Uaae* Gnatavna 1 ugt. b?U |jr A J log 'lc Pkrre Ja;a -? L Jacoby 8 Jam*-- E ..sues S M jiinetuu Chas G Jacob* 8 Jackson La<r ver Jaeobos Will', r Ja< ksun Tbo* Jack sot III J?oi Mlcbtlua Holmes Darnel Ini;alin J K Irrlauil John Mm John lhne li J Jenlii^M J Jewell Kobei-t Jsfleraou W II Jeu'trfl In JtlrlMIl I* Jeukin* Geo 11 j In George J Hyde t; C Hyde K P lluu'i.ido f >( lluri' y ) 11 j ait Wli'Um Inuiau Jno O B Irving A Cuii'K UllIlM A liruacd 8 11 A Boa Jolnuon Henry? 2 JohiHon J A Oo *?-:? ? > u?: < >1 Johnston Orvllle Johnson John Johns'on Gilbert Johnson Ihadileu* .1 .hLs.n K ?. F Jacob liK' uty enj Alt jack MB Jack>on o P ?Ueoba li),icri Jf baj K J li *m'U /obn Jrnkina V ii Jewett W C ? '4 Jfnkn Frank M Jrnka tleo O Kaufman K Kapi Kaulniau li Kay* John K?mer A Hub in K aina W lltun 0 Knack Mi-my Kane John Kam A L Kan Ur Kaitrmann Thl'lp Kcei'b ( ounttl Kully Churl W Jolly Qaml C .'ohn^n R U Johnston Jo* W Jnhuif n Jro W Johnso*' Geo i' Joins. >n, To* t b'ulkr Jone Dr John B J Liiie* lie) Jones He1. iieo W .Tones Ilei \Vn> M .lnhuao?i .MntthewM loniis II ll-rc JiiDuinn. TnriiUi -lc Jones A A i>unb.ir Jubiison Tlioa .1 hneen L X Co Johmoj Or .IntinH V ? Johoftin \\ m II K Kelley Thoiu:>* Kel'i Ea?eiiii Klllock ?ie'irjc* 11 Kinuv l'alrkk Kc^scitJ F? 2 Kituneily Johu K eminPil i i. k Ktn>"y Pntrl-fe Rni:nudy li R-jrper L?|>oli Ki'Uiiedy W C K leuim O J ne < N Joiias .loh n Jones J W Jordoi' Mic .aei .inaepli ". II J ii Is hi Ui .i 1? rt Keatur A Voorbeea krnrd> ?)> h K?-lly Pi U-r Ki !lp? Ell Keanc I>ni" kerlier Allen Keel. .1*hrc Kelnant Adolphus Kebl< i /eui It n ICelley I'eter l .auil' rlie. lt Mr Lanchan Wm 1 nkr rh< mas Dth Labrty H Lainber Wul(#-r L*nge Aii* Li? ion 1 ni inn - Lc OlMkr lb. maa Kplni linn plnr Killiotii ne D N Kimball .lame* lion a ? t Kinlahsn T bonis Kim;-. I' M K 04; Ro^oit lvui;r tlDOeKo Kip Oitu, Ji Kiiilinau Ibivmi) Kni k. il. . krrK K.d.l r A-2 1 nit; it Jamna i< Mien George Kiobn J M ltlrltpn i n k Mi l lvni'wi?a 11 u Kohlor A Fuller 1 Krofrr Den Hen brlnto- li 1 ovtI, ?' 1 ;ai'-. Caleb K nox K .iiintl KI?lon W M K ulp I<) m in (' K'uuibtrK rb oilore Kioine!' ?? '.or It K xilil 0 Lre, Joscpn A Kin Lnulney WU'itni L' li.iitniiMl, Woif- Liui 's aIkt. hun (? r A O l^Uer M Lr.iry Jobn Lt Grndre I' N Lf Count ''hailes Lee A Monit-ll Langdon Bn hard B Jjenkc It J C? X Lane br 1 M lender William Lake Of on r W Landman Joliu Lang Lewis Laooate Jen n LAibor Martin Lamli James T Lai m y John Librex H LaiigeC W La Janrn Louis ljisber lienry O lender .lames 1 ?thro;i W A Law eon h C Ixiw reulc I obi ah Lawrence GeurKO Li liauou Pvw lellinur Ad?m Lei* ls??< ?-?' Lennori Lewlf .1 Levy D G Levy B< n iamln Levy John l.eninfiii R A Lev ick J li Lei'iutrd J I.?n n/. L Levy M Little K li iiltt clield Le-vis littlp rlioi..aaJAOo Liv iDgsum II M Llrilo i ieorgc 8 LitiloT I Iii ?ry Tom lxi' d .1 >hu li Lorlnft t I'hlllipa LonvJ ile .latin s Lowrv Joitepb 1 1 1 ovelaiul i'hos 11 Ixiomi* t; B loud A Brown I.ODKe Alexander A Lord Oapt .'.icuu 1 L'oyd H< v A Lock. I P Lotlirop DknM IT I^elariCaptNi hulas Lovreri-e Arthur 11 Lester 1 hniloi Lewis Mr Lew is Unni * Lewis Chanel W Le y Ferdinand Lawler A Bratnard Leusklr Jam 'a Lallmip iieo A Leonard Brother* Lament CL Leroy rtnnklln l.anc'liulle Nui'lsse Leoiuud h atnui 1 Lai-seu Aslak Lathrop Geo A Lavelle A Lawler K M Lawrence Justus ton Link J NT Lfvlngstott A Lewis A O I* ml nun uccrge l e.i on 1 hon ss B J m y Simon l.elgh C Oakley l.e^er John Leeourt J am '* Leeds Wil urn M Lne Joseph A i'o LcOrc Ifienee Lisitner H Llnuer Fdv. ar d lent in Win Loot John William Lo:ke O A Lo,?m!.i George A Lynch Joseph Lyn .'b brnurd Lyon Henry W L> niau O A il Li|i;ii n Mima Lyn'Ji rati iTk I.yiul. Wt'Unm Ly'.'in?? John L;xn W W I 'vin in .lalier Ijucvi C ipt t ???*. T 1.5 ae Lev W ,1 Ly neb John LindeniueyerAitro* Lukens Israel Lima l>n Hantiago Lyonv Jam. s Lipuer I j ? J Lyons John f IJneoln Cbsa I> Lyin.ui Gen L P N Mtjrktx F.t. A Miller Clia *]> i Maater Joseph Vill?ir .1 A M ir. b f! B Miller Kdwai'l M-warDoc'M Mlllei- Ellas J Mnfbant Martev ' Miller A Oronin kertttt Otarlm W Ml ler l)anl K MtUlerUG Miller < . Mfiyr.M i ?Illlor William Aleialnon D 11 Miller John Kemlngei', (lillott Mtl! r Na'li;.!- .? A I o Mi ler J ismj* MenitenhallDi Mile1- Miller J A M. iclinu stojiii ui. MtUer Jaool> W MerJw P w Millrr.itnm MnMrn^r .laakea A M'?jreOi:" I 8 Mink E Maddm 1 hi man Macy Oliver i liMtPuri W Maesuwan Rnbt rl .Yank Lome S Maalil Mubael Madarina i Fed "o MaekdnA .lamta Ma*. l*ti t uiUli Madeira A t atad* Marklln >lotu K M?i;ielbi< 11 Mauitui .! Mail.'iv .'lillif* Maliler * Iuk Merahon v\ ru?J Muliner .l?tiea K .MfjqJlMuo Maioolin .lani" K Ui^UI U? i l; n Mauley Jcbn lleiemlri Aung. in M or #*J an M anuel Mi Node/ .'<*?? Mailer M<m-' tleL*Aiita M..i.d!t bmun L II MtiJl?*b J -w. II Malison 1j H Men. lii-r .lull i Manutoatoi Jc hieii Mt'lan P <: Man'.il"lil Alio i B Mm nan r'rarr.a Alar- 1 nil .Juli't H Mi ail 'f B Maiel ' William I! Me - .v Hi. it kiartm t.lii l?'.;pbor Mfll HIi Wihl m Mnjtb I! <?' .1 r A <?? V ? O A k;i-k.l< '?? Mi ? Mi in* l'i' Mar/.o Ptaneoi* \ Meel'-i f' >?? <' Mat i L'i ? barlva " i ? i.* ??? ia Markets* .'rdioE Miiilli'la i hU AI \ in h - - l'i \i\> M I ";li. 11 Hi*. . i Ma (I. i i Palil/ '> M ! | 1 . ? M*r-h.t: ? Vi! 1' vi . Voire, I.i .rt ,*Co W .'ill 1 ? 1 ? . V m M lf-i X Hn 1? lit MoliarU <J* 'iig" Monfurt Win? J Ml I K M >1,. ,A,.I Moui ' ii I'jtil Mil i I Pit' . . . V.tr.i Kan* i V .rti ml ' A M l . ? t'\| .1.1 l;. * 1 . .rjjpin ii ||i>r*n ?' I. M.inl ? ileiiry M. ? iu "i').h A.. Mai ralCl 1 1 i ft Marrlui Martin t >;**! kt. il ' '1:1a MitttnaTl b Masteis UaiTt Mjycf Ji?i r>ii M i* i'.ln . 'A i iaoi Marten- >. . ? ? ai , Mr Batlie?? Al' ?? Mr* ii L K ?Vki . -C A MajroVk M Mauge A l'~2 y an; ?*, B*li#' 1?? ymbti !"H T h Maj. rM i Ik >?? 'Mi "i II Ma i ? ?MI v i orj. Mi. . ii 1 ilwii. A .?ii?j b<un ?'< i.a r on .? ' a-i JJaniTiuaa .U hn v udicM \ S I U * t'O .Mir.och-U A M, 1. ii \ Hi:; ;il' II Mil1 win; l.'i.n t-ji . uel - Ml ? Ml llCla. lllicholi a s Almf'ii' i. >' ..i A, i , n. r '1 ?? I'.l* Vilrlii II 1) 1, V lit,. I \!il >.n > Ml -hr 1 i: r M laiiion i ."ii M JIHchHI L I> Mil, ? : j. 1 1 A' i *?;? . ii Li.ul- R ?Mil aaons 1?M iU. i ji i ..ri 'ir.. l? #i > in?r --a i 18 M H.-IT Hiii'!. if e Mli ?r .i.. .n H M .1 W M lii i- W i, i Wl It .V. .UJ. I'.II M M< mi r . i- t . -?< M .li-i' ?tl ? : i .ild ?' .it rroi'i , i I) M >,Wi'i Ni" til xll in

\ ".'i gall wi r. M-ldgo IViki-i : v.- I n .?or. M trpl.y .In i 1) Mi'Alafir V> ? r< M Mai'ihjr A -<m Ml- w y JaBif S dUwimiUi )< 'Hi v( i'?kV1b 0 Mi ' ...!? 1 1 MrCnitah It K'l a Ki < OJI..H k A 111 Mi i 'of.b barld MeColicm ini'W Mc< nimer IV t? r Mc< an.ly .1 11 Mr' 'ra'k 'U Bain.-t M uniiay Mtn iangliry John ... II Ml 1 ten .iKIilfH Mt . .mi i .ui ? Mr irlv .1. , i MeU ?. A,. : is McD-maM Mo<Jii?aii u i Mel n" i c w i II M.. K.I I in 1 .III. Me<;ulit! II . M <rai. .!<' (' McDn uild Wll A HHMiIiM .la i? w * M I-I)h? flu ? a K .V . , y <;)i ., i J V). ? ;! M :? | if Jllllll Marry .i.irab ?1 '. .'m ? i , ir. Jr Munftt? ?I i Miiijmy.iuiii'? Mm i y it*; ?:<. u II 1 V U'.y J i !m M-. tr? s in I v . . , A I? Murrt 1 1, l*i .tii. A i iiii'iv A H . 1 ' ii T M.?', iiDr J M< iv I.. ? i> >' win Moiui iv 'i1. Mi Ki hi t r Ob ?M .? ,fo" , I.' ItlOTl >'CK ?? v 'i rf I ..HI ' 1" *11 inn J "A -a M--.fi.' K ' iij* RPWuitli ?it M ?; i|y I McMilrr .y r iwd !* Ni latir. If ut.t H Be. I D.ial -I ' f'.-li n Ll i V. Ne? lierij Bjuc " Nt'ltrpv. i- II Mcliti'-t'ii 1 I 0 Mchol hi Kranb Kickanoni ai UaaO > .fin KnUaru Mckol* Charun Kurtoti "I hf?* Nichnli ,fohu .1 M'-iinl^ rranvl II Ni. bin 11 A o 0!i!?-n II' nryt ; Nadle J .? H Br ?! >?? h Ir Nai-U Daaltl ?ai5e!i!sa. t .Ii.br, N> ?o : bU 'vai t ,\l WlUll tlllii-r2 >rl-mn Ihr.mnt h f ton . nam Ni iron J> I'B Nrwm. ii B B J i>?. I! ?rv M m Nrver* Ir '? Oai i ell Jrwph Ubctilaaloi * I rjr ^(.l*m?ail Kn I'm Lautii f a O Toaatir Mauiim CJgib a r ii Oi'onutl! lohu Oil.' I it I'atrlrk O'Brlcu ? liuatil < liver Tlioii O'Connor II Olipnant ?' U'Nell C 4 J Ordrn I J ii'llag.-r i.i - O t mini. lho? O'FlataRKn LiaiMl owi-n DJ II Odrll .loi i'hin OvlttKtna Km ? I ? <il<**kri <'^iH U ONmPr J h OiIvi r t hi m..? IKon P P? rri Thiini*. ' ric .t i. PmwM a Hon I'.i'tor II II I'tiic r 1, U t ..?? M . f?i .* u'lri I. r .11 IK J' ''will A \ J nlii.1t .Vnnr.f, \ f N' ri .* Kon 'irwhi ti i:,.' t A Xuril.r.tp J'i: <??? S >1*4 * Poire I Sjc tr* ioU ll <> nnnd .1'ihl O ? A Pi i ? ? ftiiluran ra'ri. k > mi A C >ie inin--.' O ii i li> M < (Hlroo; *? \ UlMMlMi i'?l i* tlrr A 1 (?rl C . UrUiid ? < (.ah'M it. in i im Pel roe licui He Peinx/o Pii-n.i?j |eikiii?HO fi yt ii A PriiMri Kdwaul Penuto Olv .unto t'ei.der Roi. l B Pei l?.v? OafJ Pt'ionon Aadrew Pottli r K'aiir:* Peyton a (Vi re 1 1, nail 1 h.. ? Perktni H I'ei ham .inaiali Peseaa ihi"do Peia-ona AiW"u Perry liardnor M Pikiii* h I out k r 1'-. ?-hi Mn tin Palki-r.l M Pelmti I '.fin ir 1 aikt A 1 1> Pai ker 111 .tm l'an. ai't Kd A*rd raritoi.H W ft I'ha'on Etl ?ai .1 I'aiiwmt ,'i)?M? S Pa ld? k K Pe-ey l<i#n VUlart. rankilWhk.i I?*vl Pii'ksrJ lii: on Parkor ? .?< ' >1 no- 2 Pei iv A ? P. leia II ??ei ner Pe>m Imnli n* Faml P A HI. Ill P.-ti meat I'Arllor E I'm Ver aif i ??<! W I uiiTipV Ur s -1 I PaM .iii ' ? M i PoUuria t<Xnf PilMtch l'letn. u Plr Vr t Calvin M I'llnt. Abialiam Pun er \ Icioi Jwriji- n Plern " Allikm I'l l r/a tkarle* II I'ltt Mr I luf'i a.lohn pl illn a II Pi ;ea M PHt? A Ynrt in Ptilli ? Urn I lem n John f Pblllpt Cl.er't V PI. it" Inhn II ? lujnn Jl'irnham ?V'llnn H VV Vn>nn Hin K Para Vtartu* I'ai khi r~t (' P.ige V 8 A Pn Pmil baoM I'lirln-rW II Plait 8am .-I k Pitil'k Andrew?! Prail .1 k Payne C?w' Pattla-iu oil?. irt P'ait A ffi^Hli i?n Paft'D hobt Tratt Wm II 1 I'M " rm tte^n Dual i I i it; IT a H Oner Jmr . V nur> C (V H BaeDrJU BileyJ kjtftrriy J iroe* RCrH Paul Bai- l boa ' Kldri- Iv II hai'f Wll'lam Kigea HmHiiitnl r.miti o ?" !?" jUoe j ,i m Kaaka- i t'baile* ki liardmn Jii.f|iii k?M'iiiuiii Jotipli lik J h Kntni. nil linuj A Rbb UavM A Fir l Wni 11 RUIng Prankiin f Pjn? n Wm fl^ni y Jll' har.li I ? f Rtpi, a L hi MM h f-kl*../ Wl llaiu HH.haniU'U J \ : IVel .1 <? I'e. ' W B till* Jo* l'it?l|? IV O A C' I' hoipa K n I'e ir?iiigrr II B PeWMD Ir iin T pi>..r e u Pea >--ly t Ha* p. ok .limn it l oi r H'nlib A O I'll,, on. I \\ * O.. P. <11 K W Pi. lei t'UU.'.; i'i. I'va kt a C-? I'urter I' a '???I. /am' ll i'ooi Dtnilel i utie. I'ul i 1/ Potter b i>? j I'd e: h. r. Pi,>..wt Meiaon <4 PoW'ia Mi 1 I'l'miov Wa '. r it er 11 r hi! Poiuem VV i" Potter < 'ai ? t> IV. n Kl fn- i 'ka* P. ' V Kl ? Pl .m rier .< Piif'l VJ I') t tm A F'nUb I' nm . A Vi P ail kv.o. ii Pntd ml , ,Ir I 'a i-itni .i B ? Co l'i. i.% H un-.v . t? I'U llV .lotll' i'ryi -.Iml IV Pi.inam A.lwv r ui n tt .'nhn im > !iarl " t^liil toil Mll ilH'Nl R '-h.' Tin. '. ,:i? K hM O i: at ia? 11* Hd Rnjpn i.hWH ? two >;b*a ? lioqt W09] (Mftp (I aAori I A R.? ki I Aiiein'n* Kii-idea lvm C Erttii U BO'ltaeMId M B'mkK. u Prvf Rami Jnh Geo F ? kbardeci Mae .,b IcnlMjT hind w II Rji a'a ajt.l !?' K:iuv-h?iJl f.mdoipi Hrr B ,u >*Ui* lia-iUnu ri.ojanui. mel? i Katilnoau i r K:. a Kan.lolpli rMclJtll hi' inH( Joaevh b ay OBori-" 1'. r? ;.Muo Haw??y J a Kl. il ) + k-s w kj:?trMiO H;lu> la > atlihono Pen n,jL Etta K fc?wu J C .V .""ob ll.'lik'dHA Bikaiiok fr Rotrix u John 0 Be) nol.l- ?>?>r(p; E 1. pens i J?? O biildv I'hi.ltp? - Fr<l-vay J II Jtculurdt CklriM beona t- M Helth J outs Retdy Thomas heal Jaaee rf l-e?? J he> d, Iho nj? A I hilllp* R. d lu^to f 0 fee I ? B Bei'v Hi! T M Peed 111 ini.x heitaJo.t* II ' b iMu Hcijun'iiuooney o'tTi VmH mo* Roy ft Co Rod ai A Itt i?wel?t J W R^mvil Cha. lee Rovee K Ruth Cat* V h*? D?r Frank Rnf U P Koaeuwald J H Rowo Barry M Rc n?r a A >io jiJhII f>?<larlrk til *? n ' h.m W o <n on II 1 K R iek ? t ; f) Itolil., no F I, Jtobtuion Kii haT Rocri ? iTt <1 bt lien vk ui KoVnaen 1 Tx?d Kofctrra ) vV Hoc r J> bn A bo'ir lan.ea Bank jU> Rothbaurt John RoaeuMd A Hon hou* A Rua'<>il wt'iinm Hu?*?ll J, Sn R\d?r John <J Kuni-ey ll irry B Raaklo I c Ru'ikel A Rurt' .',?kn D Huhm'U hoV' t T H-,uoM . A Btai'h-; H". bmj .tuio hyitar At ft d M Hoog*r Ik 'iii?a J Ht-VkJ irr?i h"K<ra B a Hi u ua A H;i-lmniaC Rlor G"o W Hilly Hilllp Sla'iba J B Baln-iwain Hro sharp Peter Bcratit^n I* A Sackn i T Ctron.; A, Haywood Sn*-ig<->jr6 John A Co "hi fli'l A HbalVr J T A <o suellin*; Joseph btadekerJ Mi'w ..h ,1'h Small Joieajb? 2 ? ,cu- V If rod Satting Frederick K omnia J h, vr> R do ^ .Dlut-J Mu?a<:ll i RuJko 8 r ??'/, a s f v Uainna S,:'W hc.v U' > ouai't Ol!T v-lii{ii!:iu Spalulrig li A. Co P ilitOD J T Hn oil J klllt'S 0 Siit'ori R ApjJeion emituO K Rnmli 8 Kvfroit bml .h ?!"leroH ?iCosm''h !i?deiish trnitb R A Smith lulHii C ?^iui'.U '% o Smith i 'i ii.it Nm'ia 11 Smi h llearv Hiuiib II Julian S'lip naa - Ji n am Si?j- I Fnrd'n&nd i>ni) o i <V ll tlaJlerf'iill "?no ).-k"r OA? W SUalu .lohu 1* I) L Hpel|{lu ffm A _ t-fltcman ?* H 40o -lu^nr Jao ii ?>'!uwn M Mc'ifVtil. > lA'ii ") D HflMgmut JOMph Simp*'!iW i* Sallahur) J> toih.' a ^'awaii Iiukm hunv>-on F:\iuk Bt Jthu OurJand xnplat'ii Joha it Rlivonnan N H|iaui{U'r L.n li-i ^tnvou-xin liavid B biu kin'v J i-eiiU Himufl IrlW hli.rlnuoy T Hplun : im-'? P 8mv?Q?w Hlrpnar Marti u Si. k ' : in. in-m li H?d.h ''a v ?' ? ? w ( s'l.ph 'id Colilna SkMinotrlCo Hluiuibilty Tbai'.loriv-tuail noliijl ^ndford lo'eph F Stewart A Sapda Uobart Ji sterna A Hrutii>>r fc.n'fiT RoUr-- i Miiwmn.1 CU.uie Sojnl.ui Andrew > evmsou J K Stamway Dr it n .VJi"wart Kihu R Bbuncis X:>'Ajab X sh'imwav W'm !l Hjinr'tn td^iird i?v' 'ierAfiiaonA <iibsou ? J Btanneid ? 'barl.* P Ktavenaon Ge-irge KtHtiddud J !?' ?ampacn fcdwurd C Kweaev - 1 1 Hcbrviier Jk Ian Btanipe (f Sera# Illpp^lil Salomon druthi-n Htanton Jan ??a > Vrniori ?>m JohnSolea Divid II Sauudors Jamca shrtj>?>aid .'amea Ht na Tolin f> inb..rn H M ?> .irii .la-- ' Sw. il 1'auirk -.'yttiour F J HtarrW I) Slici-*!' Ia:n< ?> sbi?^- John R saw .ill J I) ii o Hiuri ill Louis E sji -rry.NO RtranpJ XT hclimldt B fnry HinTigB AloMuluor sp-iaier Plilii). viator II sf.bcr^tnln M S aitor^ood Chu-li * MvaiU ( Uarl-w fi.iunr eifl A ti Klnij'elon *l!Uun 8oi>?r that 1 1. 1 k t lof 1. M stiiplo> HtimaorB? 3riahra|i ? Juliu Kiin? (leTRS Suiir?n Joan, Jr Slnioni ll L .?'lcklt r I, ff fiioonm Mutiih B! ? 3 Kiftli'y Sa Unrtl Kt,>|ilai'd 6ok>mon I' Son vcrne ''h btron>, P \V .Slollt) J M So'iibtn iy l Johti A Bouocmiiti A I) htorc \iron Soulrol W m X Shorby Jimc* 6 torn' i ' vta II W fe trati on A Co SmiUS-H .1 Ij Sparks G 1* ?Brrp i-atnr.el 0 Ktarkwrti'iier .1 A Siui dfr* C?' l<*r W st:irrl)ai1'l ll rlnni'- Ciuirt Hprlni' I. 'leom i smdall lUrij S SiiiauJanvH *' Dliiy, lljr 'id X lluicti insin ? h I> Haiiniirra Churl** K snilili Cbarlca W Sweazcj b J ( s. rat I on Mllo h aville ileo saionl A Havagc Lfrat'-r J Saxton Ainoa .1 Souifont Uhllo P Hp?ar Charles stedmaii <l?'<i Ii S|iear Naih inlol T t tner.H Abrnbam btt'aruo T ?i s dley John 8le>'it' .t ' 'I'ook- r HiebUlns Jarcd N Si'fliPlFicd Street Samuel Tate Thfs Thvio; H Tallin' Jhs lal'^ft 'Itat.hur >l:irt!rv tam Micbarl rt Taylor Lticliin Towly John lamti-au Ju ph Talit'in .lob 1 1 I s) lor Richard 8 Taylor W m B Sh.mt Jathro 8o"vi Ii%mo?"t Hlifi.-t Hn irg' O S'ltn^H Eil v R SOI..TH i' H Mivlft MoRi-a bulmlu l n'i iv> 8 Bnydar k <> er .Sahuttnr M> Sin,; h i B By Ion Hr Kmytli W J R A Biu.tiiCaii MelioiUiuHhiuinon Bon iaiiiln Buil'li Wfllinin U fturgaa D I. Smith l''a e? WulliiHii Pater Srul'li Wm If Suie 8 bniru l.mvu A B Stu.irt V II tiiultb J >V A Co KmUh Frcieri' k B Kmltli John Hr.ilth K S 8ml li U A Bm I ill iiiuim hniilli Rd Smith 11 II Smith I hlUnd -r bini'U n.inhnry K.uiili ,t G'-rmaln Hiiutli I J Rrux T T* ! n Oeoi g a fl' rnny H 1 1ll 01 I> Ticko.'- Oi on?" riit la A * Tiniale Win Tltoa Col B tiiiii'v i lenient A t-hntalt W St'iari Chorii a F Shulta J II Nmyth W E P Spurrier, Hon> y well A trans Sutberlanti K O Todd Chan Tobtn Jm Th nimou Wm Towor A Ti rkar Gideon la Th irm R To'li" Cammi-n Thope Mr Thayer I'aniel T? i Thorns* D W Tavlor i!?i K Thomai Ablanh 1 .ilh.it OuilLpuim II ^linmaon A Tayloi Wind T?iu. liln i,La-t Tf-milf t' B Teraoli'ic an (I lltiiiiin A C Trea?f "itl.er Teniplr I a Itac; ii Geo E 1 ubi e F Tri|U H WeutworUl Townasnd A Co Turner It Tkormelloo Jin T ThJinpion Iiui Mor- To^nann.l )a< ? ? 111 Tvnj John W , I re'eilil'i Ji hi. Thlba"'I Tl'oma.i Ciwir^n 1 1 ,n is F J T u Oi orge 1 l.')inr*on -Mr To'iy la* Tliompj n Or L S T' lu.14 Bclij Thaatpion t-.m' ?\ hem THAI Tlcaiior A 1 l.'tdH 1 tarucy John Undlui" A 0, Jr IJlrioli U, :?# l>ncban i U<a ^imxba n \ ln. cnt k. \ r|i' Kl." A \ all iitnip John 11 Varral J?hi: I \ angban Jl- ?? or \V \ auRlin X i 'u V.I i?l Radio vii-iti WiiUani Van in 1 win Yt urn ii Tli lorry HonVn (i Torry fcd ?in t' Tori iittlgo Th met Monntaur Tofiilnx ?I< 'twn Toxnley Ja-i Jr Torry lii am TUohum Pram i? Triim'c ? .1 .hn Tuppi'r B rf - I Tru 'ineii \ A Co Tu'llor l.'iciiM B T.iroer John W Th.iin)iaon a C A Co Tumblaty Dr Tuomp<oii <K A *uri"hri li*e Oliarwr lliomp.jn.lo,l?li W tninw, lt?Ur A Co Tbomp: m A;.rn?o F full In, P.iyna A Cj U Vml- i*li ill H Delict <1 I' V lairntanzJcan Dn tT?n Oatratid J A U ni 1 X Co Vhil'iROorhimP? f\'an RanaoQ i Vi ddi i AhraliiuK Vun L "lus.i U M A idtr ixlimmd B Faror i .mill p., u A Co ViiiMjarant. f I' L V;is? f \ i nl r lll-gjoll , S Van 1 lo rtieok Willlaaa Vanif'iaan ^ A ?n V*rt*and' 1'r.vi ,i ^'.indu^n A iiavi* Van * uknttiftfl t aiiiyka .iac>n \ at. i.i 'I nr.. Va? il ? et tins J VanOiMar* 'aiiiiiavi Va ,d?.rb.:; jb K A Tanintweri A'm C TVirrT Snlua Capt Wm K v , H M Wk W a l ^Nroki A I iM.tU r W?'.t?Mi K W K ?; ?r c^oklinACo W* H 111 A1 XViaiti'.. Jo. ii. W tint, r tja i W in U Hal. Wri?l Wai. ii ral-M k \v?. ->? I *i K J Wal.erhuniit U?-i tuti' \\.tl? Hn, i Walter Ototh1" ?\ , ?. worm 'i I : j a V al'.ii *' *11 hiti ft ... I M . t ? I W:,.i a Fort W ,.l>h .1 I M tt ill KnH'1 lai.cAlbl p in ' V ... He ! . : *k VS M ! i? ! J?" I ? Wan i?loril V Wheat ??? Wm R v ? i.'v f Ainu' l Vi iUoil. ? V.'. ? -i >,.i W eiliiit',< ii^ln a ?Veldi n l!i*nry \\ 'hor Henry two J "hn X-..I 11 C Vi'l V? 1 1 \% ? I < h:u i ? \\ iilo ft h ! t John vt i knwon Will V I'V't *<arinii ? Wi kuaai.U 1 1 "W i ' o-i Jni il in '? In.* V I! ..,i r?r 1? ? Wiiqlii K<lv. m A Vii.Ji 'i n V j .lit li All- n V t ;h? 0. . Id Wllh.uU M v<iii:, y\ in C? i.' Heury White J aa 1 W bit*: ?? W -1 Wbilt >%in II lie rtenil U 0 V. nun ii t' laaaa M N W ii.io.-A I it '* i' ii . S .?,"??1?2 V. tiny A !*?? i- nea V. ii i.ey J H A i i V. in^lo ? W H Wh tl^' v llran litie 'ii K loablp t "a Wl iorl' a I I. in I o?%j nbbanl tA'l i'oao ? m r ft lit Di*r 'una 0- I Wttl nii> V II W bltufi i'i. i> 12 Wg Mi, re M A iJohl ? M?i ft ' ft I ft ' i ili'l'l TTj. in ? kake V ill',- r ft'i.iL.1 y ll< '.y As li" I ft hi ;>< Ail Ji.I.ii ,- ijb?i i V> m\ii A i Jra?- ? , ^!0 ft i ft - 1 V. It ft -1 , ? !i ..I ft' il.-? i ft I. . v ii IGF ill A . Cyr-i low!, I IV il: i I. I -ob . iknr 1! t'.oj-' Hn'ld , !n \\. , il* ii II F Woi ,? I . .." T, v. . Inii, ? i *n a. I , .1, d<? II. ft ul Wilt \M ft M Geo nn Capt 1 1 . k:r >ll i h' - . , ina tt n, ? ier A 11 Wee*!'- jHk-lnud V I," .N % v I) K \> e .1, II 1. W' Hi Iianie-I. Jr M rlia Jami ? ftvi: . .v Mllae W, ll u ft i.i.,i. ft liiiam< ft linam ? * llll?Tl i ? ft III lata ft I ,1.1 TP ili. .ni ft' lilt# W|!!iein? i? in f Wr uinii V ill' ft'iinam* John V'iillema it V ftn-lf M M A Co v hlla .M',i-i i 11 W I ilte Win V, A . in ' t ft ' i! iji km irt ft' I" ti- W m i ' wi.ite n -ij,., w Will lo! li fj r.'l.v W lief, Dwtght ?O W ? o. riiv id ' .1 be., .o ? - "n I ft'.- d' r.l r I Wo lltll II Uljr Wolaott V o; f Jukii T. Woiltn ,, H .i <; jm/ Wood i n W' Ml \ .l ft ikhI John B ft ?a r 'derkft V y, koil .V U ft yrk'i I Or -: ft 1 1 ? * 'apt Joiiu ? N W /f.,1* II- N W~ J /alio litiilln Wain-vricbt I*' J M ]', in I i U Jan>r? M P , ? ? G< > ft t-.-i i > Lt ft C i an Oi'i' W Cllte ll i It nupbtee, BE a fr- 1 ' . *,n'< M iva.'liu Pni jUasal TmiMartpt MiaiU . .-ij I'i'.eliigfnaar t.i FtveCorieti! Ami rtran '^nai ,erly Chm , 'i tie', lew * i"! i ?n Hi Irt Co t t V .?C'llr, Co l'i. irletol of liii l i., 'a llolel ai PrwurraCbnrn Co .>iui- la A Ma iu: ,j\nn ,? Co ? r i i f Hi ileFn. i? hut ' I wit Macliino Afii ni v I.. ,o - C'ty M-.pa.di in., 1'to Co > i cortiand lieaai Boat Co y "i|love Mow* Vo'H'|T m'naa 1 tnuii:r ' iu'i B Yonnif Oarjrla \ in,: 1 1. .nn i /aafer lleorjfe /.elta Mr Xmry. ,1,'in.: p; Cn' t I ,ii tri M i K J In ?UaC.i|'' Rn'aa Ijo arO J C W o id* 1/ I'hartea * H Adfo. d U ' ? eph M Gar, ia l' ?"ph nintellaiii ohi. Mltnea ? Br^'u Jit |oit',? III Lo in. !% ? S ipl H i lai ii Hirer lit* ti r; nl H l? hi . < llil I go ? t.-i r f?!ha .% Cora* H ?imtiii'-Onll :<? Medr.ai li ati'inl -n ili-rar j (Mrtla WMW Da f A t" Ni-? in Fit . hwallo* See') Bo bi, -ii, y". U ? el Pi. K.ili Sill rd of 1 1 ' 'ini.lli H TA.i. It. wa- -l? i I I H\lTt It K. A' BfnnofM ?rir ov i *amiH.i.ki> rin"?irrRK IVr 9 *11 cojot . i) w> ??.">! w- u!??" i?. A'-. 1 ' ! 'n t i i t * .. I'iiiiii ? *"* ? a II I ?ARHl>?WU? 8, 3?. i .iuIWh-1. IiiI'K rv>?'iu ? s ? ; i: ? n ftrmti ,ik n JJ? ijof* Mil "Jftfn, at w (H r?!? 11, I A. f? < I'IMi upttg L- ?l? v , . <? ? UMI . >*. W'aKKI'.N **\KI> a?Tlu?l 'li?' f it ? m i4r-y?.. i# ?/. rMF-T OLARS KWAVEl I rD F KMT Kl . VI.* N. uroni tted tti 'I ox i ?mU I wtl'i u out ??* Mai Ii< M.rtn? Vt.i- i. ; hm f } . .1 ????* ? 4 V FlnBHI! J '.'O ? . * m ? I *ci'in ?, bri A'l**. , I??h???ii U.'.i ktr ?mU ?. Ij'PRWITt'TtU BOt'OJ'T TTIK MTMir.ST PrtlCJ. PAtO J* In rut ? f ot a< kiuitiof llo.i" v. ;d PmnttutA U?rp.<t?, MIiimi I'I?bo?, lirii-, fli .ii in i , .it ir. i Iblid !i i ; en Tlvrtjr fcwrlfc Mr?? . t.r liy m> r, ?<i ir? - I f nntiii*. a? alHiir. fc. U ? A ii' ? I ?M?rinu'nl ulnar* of ' L)A'<X OMR I. TO fcHTAHVAtr A BOARMMIi j J? II ?" K r ?*!? , Ih# yninitiiio of ? h ?w u ? Imviiu.i tr i.rl mni.lrr rf ixur l r*. I?? ftn ? ttc I. oi lw?1lf rw w' lni*ln*f*. lint pn'f lit ?.oc iiun^Cf limit ?!?? ? mm inn<>? lojt loth'' rotiti ry, will " ill 'l.i piirfc.'ium ' ih* home n nnon ?bl?i?rmi. Ai pl> a; * | (Jr.'iitl *lrW? MMltf 0fc?7?'<K l9t ?!*/?.? Utjfc LAD1E3 rigrrTTO VE? ;on?: WILL nHB At > b. h. mac v . . . .. B*lU' *?bi*vb 4j>d ^owteesth a'.rf H, a' ?M|M? ?ook ,r Ladtea' Dad?r Linen mad# ?? b?W Jjjyr, jl|i? t*?. than Broadway pri<"?. * full ?a*orU d lock v LadSe*', Qenta' Mid Childi**"# 6er ?uui and Erg'iah ' HOHIBRT A.-'d UNDBRWE4B, 90 per Mat le t than Hroad -fwv prior*. A BtinlAeeiu atuek of Rl'ibot, .intent tfy'ee), toe French Flower*, hue'iw. tabu, Headdret., ? 4<. Tuli UV Mr Mil !?-.?? .tan li.'oad *?/ pneea. A complete Muck of BfcAL and imitation uacbb, Mantilla Lit-1* Maiti'.'a Of ires, Lvse w '*'iu3 and P haw la, KmbrjM'.'i'let r>{ every dneripUon at, i prV,? PABA^ >Lr, AO., ni .ioV. v?jo j- tlie ea?t of importation. A >l on .itne (.tuck of LACE CljtTAjjtS, VBBTIBCLB UACKH, ktRYPBBY MUMJNS. ki\, Iln*n Good*. Linen llandkeroltlefa. Ho"i?ekefp)ng rfjooda, Ac , cheaper than >.ny cuff h mse In ilti city. A fall 'leek of Not]"D* raoea, BraUu, AJ.,een?j<leia. 41 w?y* i> fall IWortSflt i* our iAIUEiS' C?L?.*Ka ri 3 PAR13 KID GLGYKfl, 6i Out* A Pilr. NtM.B BETTER 14 TUK OJT* AT A NT PB1C*. k, n M AO , 2?i 2U6 Slit A ATeuo*. "S.ADB. BET AIL I RIC'8 CURB- NT. M bTamp B"STENS1VB CLOTHING Vt AilKB? 01?, ee ) AND J FCLION bthebt, tt) ) Between uotd and CUA Miv;M, Hew Tort, Elegant PjrlDg "ape* |5 00 ta $13 Elegant Hpi ag <*apM ????? 6 VJO vo 10 Eieganttnitng fl *H m> II flprtng nhanqitac 7 O :<> 11 8(>i in>? SbtrKitae Ov troo?ui 1 t>l to 11 4t? O eioiwte 7 00to 11 OA?nimerc Bu"i.i?ae<'oa'a. 2 ? :o 13 ? aaaim-ro Baaiuc** Cua.a J W?) 13 Oaatlinere Buahie^t Cou'a 2Ji)'o 12 If In k Clo'.h * rook (. OV-a. 8WM> A Oou'l B.'ack ' !otb rtvok O 0 <10 o 8 fin. d H)v k Doth Frosk Ooate lOlio 8 hlne butok ?'l.) h Vrock ToaIi 11 <? to U l'in> Black C'lo h fNckCokl* 10 00 .o U Mae BUck Cloth fr*k C -ats W ?1 - 14 Tbp P>oe-t Kreneh O oth Kio .'ii v".ta?* 16 <W to id TIi. HiifHt ifiTD. u Cloth I ro.'A 13 I'l '.o H i he Klr.'-xt r' ?D<5b Cloth >>ofk Coata li OtJ to IH ('?iMiiMit U siovxii Funtt t .VI io d Ce??ltj?r'i fun'JS 1 frl '? t OuriBriD Panta 1 v) io I HW k an<l Kaacy Dr.'^'i Han a i 60 t. j 0 HI. 'L an-' '.?n y Drcia i'ii'te 1 M t-J 1 Hltrk ?nd Pansy Proae Pa&Ui 1 SO to d t ajniuine Ve?tA I 00 io J '>in;'l?r - ? Rult* (? ft) to ?S OMDpletr i'aH4im?rr fjjii*. d tW 'O 18 OvnoUitte VtuMiawtro luitA 0 >li) to Id Ae., Ac.. *3, Ac, Ac, The ?m os- .f ihe abive ai '..daa a* his ("'ah 'lwhuvnt i? Mot otia m4n in a ItundreJ f? .e wo be tulteti In nwy lvKpeet. EVANA\kT? (6 and <'A PuKao itlMk / <fKAr < l.'i' F IK'l ' CHEAP C'^OT- IVO I $6 SC1TKI " ? $0 fun* '? At 03 Prince ?tr?ai, corner ni Mor^r ranb'nrti cf Broh'way. Hihiii?m but.* 9>\ Utlier good* n.-uporilenitU-ly ch?>p. ?L^FFKCIS OF IBB B AB.- Vw'LL. S>il ? ^)R t& r> CiiaI, VtH , FarJn, Sb rt, TS'i ui'i ??10 Brojm. aueet, under tbe Mtroer Uous* \TOT'< E -to BP SOLD BY THE AH^TBNKE 4 BPOOK IN oi' ClotbiuK ui4 TrlumiitK* it U6 Lib ^ny ilml up iUir*. for whiih ?n oft'sr in r.i?li, eltherfor the wbol" or jvir\ Ih re<iulri-d. It w'.U b.^ uold t) tlie Ugbc*' bl.ldor. rho ran iw teen on M outlay, Apr! '?. it. HVKaN, Auignoe. TvilQ BBOADWAT, 363 ? _)\JO Cornnr of Prlufc ?t'A't, B^Miaent, ORIOINAl. PAJUACB OONCRFir V.AXiOOB, ORJNl> ENTEETAINMEUT EVERY EVK^'IIO. ADMIRSION t P.EB. ADtlMIOK ADMISSION FRF'B. AI)M.e^10Kl ADM1HTOS FHttt. ADVttHSlOJJ iThf i'rct'.i'?t ant best ?iu'1iic'?<1 pi*'"', la "Jjr .*1 ' ) . WAITKB ??IKLS IS FaMOS OUBXr ME9. WAlThR OIRI-8 IN F*N' y C WITMEi WAl'JBROIRM IS FANi'S <:OLT''M??. Hci.>'?, Danc4a Du*t?. Ft'u p*rfonwui? <, BVBRTBVBNtM(?. Don't forget, a?a BROaHWaY, nt-.'t forget, Don't T rgn, M3 BROADWAY, Dot.'t target, Baaemant, PorMro:' Prln ^*:r?et JAMES li. 0 i ON"?CB, Lato Mansgor o- v'o.kx w?;dt>a MIL.MWKHY. .VP. MILLINERY , LAMES" AND OHBA^ETT IB tbe wartd. (treat harca.n*. IaJMi' and t.'hi Ham of ct<-vyk1nd, Mpilnt Ronne'.a aol )!.,*, Tr.v.'.Uing ltounet". mm*.- PiU M?*'ii*d. Hib'io'ut, Klowe'a. 1* BINSh' Millinery, 6H1 Br adws.j tip u'air*. Am LARGE ORDER FOR$H tHOC4BT OFF CLOIinVf}.? W.n.t.-J, to j-.i:r< hi. -, n.' s.m t'.' t v.: . C*".' .rart. L ill.' i *nd gentlemen. If you w ixh u. gut ? f - trier f >r y?.t it Clo;bcn. t arj ctH, Kurulttur a id JoA'elry, be^t ?o ta lo l? to ??rit a no> to 3. ViTl/, 79 Sinn aveiiv.", ? aero you may b? convinced you a Ml be 0?*i !t with 'o yo'.r ??:nf iii.on. l.?.dleii r.i-. pd. d to liy Mr? Mlui/ N< 79 nn .a arenna, b? twcni hi,h' b ttiootaud W.i<<'rley p'aje. A (.H:- .\T IH?uND K'B CLOTH' va -LADIB-J AI*D IX. fuikvum tioi iui; nn> c.t**. ?l! F < niiture. Car petn ?li I Iry, will recrn ? the hi^he-*. price by OAiii uj< ou ora-'lrrti :A lUiixt, tM Thud a. L.JLkm a.^ aJ'M toby Mr< iiarrlt. A OF-. vT D1?MA.sD POR CLOTintfO, L/iPiK"' AKD A te ut'f flieu'n.? M .mfyi, a lot '.i ?~??t oil CiothJag, ? -nt tt,.-e, t'wi et? anil .lew. dry. 1 guattantee .a i?y the Um'. pri se In too niy by callirg ou or a<l'fri <"< ni; M. Abrkb.-TKi. ?vj eeu< av . line, be.iweon faenty.m't , ai d Iwea'y aliLi ?tre io. Lad i. ? iut. DM to by Mrs A. A HARK CH A Nt:B.? L A DlkiH AND CKNTLJB?fKN, I >\ l.*v" juft rew lv?d i-VWl t t i n i. "? ? ?' ? ' I Carfxit, ^in'ilture, tor the ('*lifornii mukt 1 ?r.it;)>?? n ! !?> ihe h.| lie?t prl'-c for them, by ca'.'iag ?i or t !?.? It l.r.if, jm StTriith arenne, near I'tn ti^tn'.h ii.r^t... La-iiea | n't' n>! d by Mi*. Kills A L A (U > R Q0AKT1TY tie' t AST OFF Cti<>Tti iN<i mwMttnipMiiMftaitMffMi rfemntipniMg I ?i'l ix: gttren, ami eauh pUJ in rurreiit irnfy. ppiv 1 ? Ja VKS ..uhUJtBY, *81 Pearl mrcei, u. -.'. d'o. A CI' h AT QDAhTITY OP CAST OF* CLOT.7IN3, Kurnt'iire, ( airrtu, . w%p'.'il t ??> ?np,..y ? A vm | m?iW?t I p.y ?? fiiltow*:? Feni.^'.j .<? | > for S Ik !.r uwej ; i 'o*'.', iV'-o 1 1'. to $.*?; f *nt?, I'riiri 3 to B' Cf.ll rd tr ? J dri- n A liVOl'8, 2 H MtWth ave?.ii?, of.tw'-on C eniy ? Mi'fh ai ' '"H-fii;. nnh ?tre? .?- wW be j-.uc. a'lr atretlt t to L;i 'ie<j a'U.uil' d to by M i a D A r ?.'!! , KVERTM AtT.'NT LaDTF.S ivt) OKVTLK *\ m< if hi of thf !?? O-.i Otf CI. Mil?, Pirn: ?*?, ' arp. ' ? 4 Ml Ji-n eny ,.i blgi"", pr. ? n k ' fr'ner h*> enijn -ed a larite order, ?o s? od the *abk'. to W'." r.^n ity .-alMug on or uddreMrino B. M yon rr '1 ba eor.v'o<?M. I vllea aa.i i' l*lti*ii, to your ?aUjt'a' 'Ion, Ta/!. - ven'leii by Mr? I . !i '>41 Sevi-ntb avenue, Nic.ud dicr ab i\e f veiny fouith ?' '?t. ???t ^'de. ? i i>NJ l<)N. ? LaiJlfiH /NO fl i < ri?K?KV. ! ?' V1U *V wmil to nft tli fii'! vni'i* i;l r ? ?>iT I I .'.bln.f, !'i ol'or . ,'a'i.etit end .le *eli>, l>ie le*1 v .'i ' udjlit<>a^n<l f no * to V H . K !v f N I'l^SfvnOi *??i! ; Th?"? *vi m.*y ' I 1 M.ii i>i iiu m ! I? *al . itb to >"i u .? if .? ii Ki>. f ilk Lir?'f.-. '? Bi $' ?o $:o: for Ooai^ frmn f 5 to a'1; for i. . . i. <i?, fiom fl luiwariia i ;-aA?i!?n t forsw, 1M ?\? ! r* i thih, ci*r Twenty ).r?t ?t:-pt. La ilea Attended ta liy Mia. Harris _ i Br.rrtR prick paid pok lawk* and ounth' i i? ftu rtr ( Io l lug than el?i here, nn a'j-'.'iiint <, tbij rBHnli' I cita'i.n'ee to por I r ?- ii i! .?ing ii . - "in %T u? f 1'i.r Silk tiff* ?? f r'?n $3 W $1 - Mr : j ,? t. i.nd fru-n $1 ') [ io ffi I'or 1.|||!? A!?o Cii'Teie, Pc nltu-e, ciry, *? A I t?iiti' by | iiiipt.ii u^ilc J..tt ad to Ii, E , ljl ?evi r.tt Wf I nue Ii- 1 1 een Mnc'ot n'h und Ta'-ntle'li n'r-e'a. L?'ltl?* nt I ten I f l'.b> \ir'? K. Id run m iui Pi i. -I h ive n i ri?r nei iicn with aoy other jiervoo in the "ant*. btt>< ne~A A BKtTER CltANCK RTILL? LADTK-" AND OKSTLK a n i n, 1 have a gi"!Udem,?mi fur cait oli Clothing, Fu/ni tii"?, ' r.'xeti, lc*(irv, Ae , for the ? enter n niarkrt 1 will I>ay the ffil owlu pi iert:? For Hilt D^wi from io $ .i; lor Co*t?, Irom ?A to $13; for Pant* from ft In $0 Pleaso ?all on nr |MNM I Aiihii", HI ? i in avenue, bef.vreeo fi' ..til th an. I Iwentv flrat i r?et?. Punctuallj attended. I adii? attended to by Bra Anbai.. ^ (llin laADIEB AND OENTLKMF.N WANTBD-TO tJ.UUU ?ell *11 their e*?t 'itT Cktk'tig, Fin nltnreand Car pet*. A* I have lately retui ned from ikrWrmt, I ?u*rant<- ' t'l pfty tbe full v.il'ie* fur thoalnite artiflei ( all ? "i or a l d Ml' MUta. *12 aeventh avenue. I?twe?n Twenty ninth and Thirtieth ?tteciA Ladiea aiu ndeo to by Bra. Miaa. AtTKOMM.y. A box* rins a ht wn m> ? tst, tjivt ev**t oxk -*n ilfpni'J on, 1* W?<lr\mc WftFt'N, *bo ''.ll* tlif "b tft nl vonr * l? t ki ftton ? you i n'fr her r>ont. Mvl?m? \ll'?ou i? l(i - gii atm Mtrologlu tl"*t t?er wai known, fthn ?w 111 invokfl the po'.vnn ot thw won'l-rfnl ?r!ftnft?, mi I tell til th<- ?'???ris wf )u>irwho'.? IUV. Ilw pmiiciorui *r* no ln? | lb?i tl ry *?: |>ilae i very or,# that eou'iln Ivor. Morae ladiM | r *? ? ? ? ltui? timid, thnuifh lh?y MM not ff?r, mr ?b? | . pr*r<K?* noil- ?,?) hnt what U r>'?'iuh;? u phlluMplter*. All i ! *?m. il'l oo,,m>U il m tni n wunor ,.1 ?mi mf*tr>rwtM l??iy, I I llrr nl\ I ?? tin* rn-ver l# g knoim ?? rail, unci twrafT iliou- | mikI ?U lli>* lawaiil lo huv ot.? i.ju c*n r;u*l t*w In th iWiwitVUM, V * 1?hm> wl I "on In In p. fl<>n of Ibft oftK bi?l*.J aiinii chuuii ? tilth ire fi>r Mt*: n In thel.' ftTftJt, T ify mat ?be b?- rt'V'l ? wcilerful ?'>nnu. us) Ail^n i al i ? i*i. *?ftt??ra ifi)*tMon ami H' lit in, ovfr Ui? b*k?ry. Cm , (ttf Ihlltl ilMl|(MlNMa, W?kl& 1 4 rroMf Him axd von w<iMniwi/L? hadam ' J\ MOtlVO#, a*vfatb<U<lf!>:rtr, i-.ni wi-bacaul and ?;lfl ' i' h n Mghi, i how toon ?n?l of i y nwi! mirry, unit ' a!) r'.jMnrrx nf |lf?, i.r*n joir ve > Uk?ii_-v? Mim <n*fHii!w? i tli'* <i bo ? it bei ?>U n'u ntf:< t It K ? Ii4<ftni? i .1 t.u.J I to*. >li Uwf* t'rvni II >n?U n -?r (?? nv ii?n o it *ltnlti?4. ' i mivu.ooY.-HiioFKsioii vrit?njf, thk cki,r IJ\ iMA'rd ?. Muio ?.< r, ma> b? comu >1 at U ll< 1117 Mrmi, n> m fit' ion ? Iln -k w.. A''?m ?"i- ? from 3 to ? f M. Ilmr oi Oinb if<|iilrnl. I >? ltu..'? C'xvri * ?> iiiioiiwo ?L ! / ILAIRVOrAMT.-MRfl. aKTMOUK'H MP.OIOAL t.'LAIR \ ' ? ?, iiu Kootnn, ilu.' . fw n'.l'th ?'/^t, >? 1 *<>.?? Klrnt ? nd "> <1 ?? ??mi"*, lb' iiiixt ertti)*!, ?n>i lintiaMa ?>,. ul>?i' do j mil '? 1 'lun^', ?u- jH'Ciw.i MU?iiH.'l<ni 4.M nm. <t *1 /?>(>*, or nO (My. Vf.VTMMX I A KiWMF, ELKCTRiriAK. KO. 2 AW ITT 1 ?'l ? - ?;??.. :'t m J! '"il I'a'ly in Ihr tipn:m''m of t.n. ils .(???? 4, .. linn* in n 10 VU1 ?. UoMnluitou in Vit 11. L I 1 it. -b imil ijeiukti'. ffOK '? RK * H WT vTONDFR IN Tl'.B WdRI.D If THR J -O? * **.?! .*?? ? nvluv irom wkoi.iu ? tnnauli) >1 <> lik Ui.' ?n-c t*.t mi uii lo'i/ .'ft InoMlti : .?????, Intf *, ?lluvi IM, In* ?iitla, limlm Wn i* 104, I'ntlilaoli, loii oi* *t<Mftu wo 1ft r'T- A M" ilA* ?l"? * ft 'Tfti m niAVo to-i li?;lo?"4 r mf hiMil'* ?l?,*l. ?ivU 'low f t i iOJ-f" NHMM. ' M<l 1?it'._ .1 I '.Ii iJ l?ven ?, .1 Tnunt* ?> ftul). nr?- ., ? >i*i Hoot I. di??, 8.. sent**, gtntl' uifto, iff -f nl? \\' HO WOtM.I> ?<>T HO WHEWR foUT! "K r?*~ I I' >?>*..??? Mi?* WELLIN.irOK, ib* .,'<1! B?lf!?b |W 1?! ??. "'ft lift ?' i>f *11, ?iij ft'.nnot Iw ftt^'' Iftri Cilft*' n ? iltftd ?.?? r ? ii.uiv or r>y on ?;i w lifft, '?i. ? .*?? In ; law ?<?<)? on' n? y?, ???<? . . 10 " ? yiMft, b.nltb, wrtlth, tM wbo ? tit w^im *f? nkoa an I iut< f^b. nl BD?'>arit<>. HJm w t- 'ho )"???? >n wba ?>?? Ibo omiiilnn Koh.m, mi. i * ? 'ifctit ?l'?ro*n? I ?r !.???, J. < < o , Muln .hi -? *? ?-.? it ?r*n?#ft? ,oftky i!UBib?rt fi^n ?t b?r ,? 1 "-uto iy I Kljti'li I T*5a .T,K9T.f,!"1 8T4LLION ICRTBk BW Lojg lalanil tlM k Hawk, o?i of (lip ey? tsrardea the B it ?rrarinm M i te be*. KUllV n for all work by tha "u lia'ajuM", In ISM: and awarded the (I v premium ' ?>?? ? ttalilou, at tuo n-ntu ihIUwm Fair at ihe I bIjd AB?o?Ution, in ihw and laat Hrp'cmurr (llMU) h? waa awai'Je J <b ' fl.it premium ttH the b?m Bullion tor VMM rul um, at the hi rat .National Hon.- rihow *t ao-iniifle3. Wana , tbi r? b- nig pr? aid rou . ? . , f?n . , ."....ii-I-* tlcn or the Verm Ht Back Hawk and ? " bran, v-YeTluL B >rgan brerd 1 ln? celebrated Hom' ? ?:?r, i ? -tthiw or 1MI in New fork, at Lull A Orocbemu i, ? I motion of ? Iv'h averne, 110th atreut and Harlem i*.,. meteaaoa nil! rommrnoK on the lat of anril at d end <a> the lent day of July. I'he ?erciM ror nwvioe will be ?41 tie wntnua, akUwot Inauracce, payable In advance. HORWKH, l VHKIAtiKS, M. ABPLKNDID DARK BAT IIOBHR FOR 3M.K-IC tiarnU b H veai * old, aonnd und suitable or a ( r>uue, e?pren or an y kind nf hiiMmaa or pleo-ure; prre2Ui; aLto a rcond hand Huggy. In goodorder, price fldfc; n'l tin- pro pertj o' a urttitlerian ha- ln< no further nee for tl.em. Apply al Jtfferaon atabhM, il CluUiopher atreet. near f onrthstrcet A NICK BAT PONT FOB BALE? SE\ KN YEARS OLD, J\ aoood k.ed and amart. ''an be ?een at BaoAa'a eoaJ yard, hl' Yt nth atreet a few doora weat ol' lnail*?|i particular* rail at i:n Spring itmt " < AOL-l'? HOi RAWAT I CR BALE? LTKED W"?H BILK, J ? n.h ?iij) on. era. pole and nbaft, aud alngle hameea TW boaeenat bi Wen fw uaty eighth Ureal. Pnv.ie Kubie taa rant IjtM'RBtH V, t(}ON l-OR HaLB- B"ILT TO ORDBB, J Mtn and dnmbie, ont littlo umd. A!*i a ninRle barn?M. MOvat beeaM. To be aeen at Palmer'* wafen ?bop, 13 Downing atrtv t. For sale? a pair >gf sat oaRriaoe horweh, abont aiiteen bar.da InUh; will be aoid cheap !i?> fa ml!y are lea.iiin (or KuroNp. Can hn aeon any day IhJa at Id lie V llv fry ? *l>>, In iK ineteentli street, a ear BUlk in hi " ?OB BATE? A HI' AN OF BUaViR HaWK HOH<?FK r atyilab ililrer*, with Harneea. V-o a Ba- itrh? and CVaeb, mule by ?'x l Hiotbera, WuHMnipi i1r of a gen tleman abot it leaving for Kurope Apolyv^t i>rtiate KtabLa U"! W?t bU>een>h airrat f.v w u 1 M t*i I PV M. For ?am? seven hubskh fkr<ih lawro^co tMuuty Ouo line oalr Carriage _ eareUer: Had' In finite', w W, woul>' make line eui gerM. Apply to ?. K. Ja^kaon. at Tatteraail a, oorne ninth atreet aiid Hith arenuo IfOR BAtB? A 81* I. KN DID I'AIR OF LOWO TAIIi B. ' CArriatp Roraea, dyeirs old, i;>\ htnda Idgb, aound kind and ?t>linh driver* Can be Nrcnai la Weat Thu-jaen atrcet, bei'orc 1'- o'clock M. For kai^ ? an ri.boant bat uorsf, 10 ^a; _ higb, v>elk'.ta alxiut I 0.?0 lbe. ; la a very line sadiue an '..al, ind mlt ilde tor .i rtafl' <vr,o?r. alio, a vary w ? llgbt * agon. Inquire a XfJ Mn'h atre^t. FOH SM.B-A nAT UORSK, HlX TBARd OLD, SOCN and kind, ??liliblo for a d"< 'or rr t ml v. perfectly gen an J can be Mintly nian.i^.'d by a ladv. will be hoM lor t< Uav be ao >n nX the atabkH, uenry str.-e', corner oT JtV ?(r-?t Bwoklj n, Port 8Ar,K-* F \IR OK BoPERI .11 CARRIAOK Mor?et, fuy!"di, Fpe tdy, prrMy eound and g?at.e, I hai k bli'li and aevtn yea:-* old thU iprlng T<. any one L_ wan: or a atyllah team tlmy are ileairahle Apply at 211 Fruit atntt, New lork, or earner or Clinton and rrealdenl atreeta. Prr.oklyn. For hale -twenty well bkkd Virginia &ad din lIor?m, al! youn j aud n miuI; aiao two A rtblami. and aeveral line pair* at the atablea eorncr o i U<'vemty Brai atreet and ILmixI avenue. For salb? a clobrlt matoued pair of dark bay Iloiiti, l<in?: talia, 0 and 7 yeara old and abiutU hand>hl?h. ffinamal perfwtly aound In^mre at <'aQa tan'a livery hlabte, thirty third -im.it, between Seveatla and TlgbtU aT<;nae?, near r igli'b atenue. Will beaoU aingly. HALK-HORBE. WA..ON, UARNEfla, BLANK ETR, 1 Ac., boi-aa black, 16 baudx 0 yoara old, trota m t.ld.Unk, tall. Klack Hawk and Morgan atook, kind In alngle and <fa>ubl* liameaa, and la a niiendid aaddle borae. Can be mumB. Kelly >, 18 Weat lblrtatnth atroet tjlOH MALE ? A SPLENDID PURE WHITI. UORBE, OF I* great atyle and a".'oo roui dand kind. el<;h' yo^ra oW, 15^? handa hfgli. lostt, b*ndaom?, tall huh at"pp<,s and pxmI trav eler, BU|>erior double hor?o. elegant under l be aaddla. Can be aem at 'ito Mot*, atreet rrom HI io 2 o'clock . FOR BALE-ONE HORHW, ri KNITURE CARt' ANU llarnetu In-julre In fuiT iture at m 471 Third ivodu?l VOE HATJJ-A Bl'LKN DID COU JE FOR ONE OR TITO F horiea. Prion $ '.'/j. tpply to WM FiiANDNAU, No. 138 Elizabeth atreet. New Viu?. Fon raiig Tnwiii noBKBii, fit koh rrrr vms 1 1 tvag.in or ea ldle; all yonng, aoun l ?ixl alad ; HJD1" ia4 iravcljfi'i. Will >> aol a low, traded for larger oneM or exchanged for merchandise. App y to JjSKPIl I1KDDBA, 121 .Veat Korty second atreet. Ir?OR HALE C??EAP? ONE HXCKLLRNT OR AT FIORKR, 1 M ino, age 0 yoara thia apring. 17 ban' ? high; wel train- I t >r a mllltai y horee; g ntlc Tu harneaa. irxiu're aL IJ2 William -tract, lie'.-.veen ititin and ! ulUm atrcota. 1J?OR KALE OR BM HAWOK? rw-KNTT K1VB TOI7NU ' >lor> ?, juat i'ie?i Canad- Weat. 14', to 1<> Km da high, from 4 to 7 y'"*ra o d, al'. round and kind. Inquire Is M I lack smith ahop, 130 > orfolk atteet iT~ ORBE FOR BU.V.-A FINE U*AY M.VRE, FIVE! I yea-s ?ild, 15 . j m.la .1 ;b, perfectly Hound atd *.lu> iahW trail " " _ a >ld *heep, ______ _ BAr e (;?i Vt wn Toiirnore'a "tablea, t'AJ Hlath i.'bly tralfd to the Mdd'e, na wen a? to the huoeaa. WIB > a i!d 'h be a i!d 'heap, an the o *. ne-a liavt tu> further ute for llt? aan-e. i;?r. 'j.i ie<'n at }>s?iw Toiirnn u.yru \?, nrn r: of Twentf ?:?.lb atieet l MI HOBF KB, C A RRI A I IKS, \V*.iHNH a!?D HARNKBB FOB aalc? Thettock ol '.bo ^ing? liouutj earrings ifcotory. co ulitlDg ol' hock*' .'i, Br 'tti, HUk'ulta. 'n(:lnc WtfKL ?.vr< r> e?i!?e-<? jni! 'i. "intxa ?i; na. Mil ng ctnap. IM I il. m aveuuo a>. i W > reel, Hrotklyn. HOR-hH FOR B?LF.-:WO BPBKDID C 1R HI * QK lint it. ki> 1 |u ,Jo.'!e and ''o'l'dfl harne-a. ra?t, will b'i iO'J c'.cap. Piliardr ct'iematu. Van'auata lit c.-y Mtablu. 27J Canal -ire?t. IIOBTW4GONK -A LARUE AHBORTMBST OF WA J gnni, with and without, tors welgblig fr.m tlO po?a<N U|jt>arda rai<!eor tiie best ?el"<;"><l niven-Ur uidol uteai i ?tu t- !?!*. a ''I w HI be p Id a' ptiee* to ?'Ut the Ira-''. n.a< ?? rmi'rl at the ?ld eatabln'.ied inanui act"ry mo. Ii4 f'liMCetli atfiet CeB'Umen are invlt*:l V? i-ll and eiamlne the ?u>ek o:i band. Or le ra for ar<y t?le mt <%agon? pri imp iy ei. ctred JUMEPH D OODVIlH 114 lil,i*t>eU?Uw,t. ]? ionr waoons ? dokenr ri ,t van dvser, J pra leal li^l't ''.vrlagi Mnkera, IW and I >7 Chpr*tl? ?i at, between Broome an I l>>i?ncey atr^eia, vert, wo iid in* . .ii th'M-^ geatlemeu who u ?v ? n ordrr-d In time for spring riJ'ng i_ i';ey have tlnlat>e<l up pi* ...im in en Wrina en tb -lc ap-iu oi.lti", and baio on naad, A fear of tbelr i> '?bi ttte-l lljh'. Vigoaa, of the lat* at xiyl v whi<. ic*n n >- ir ? -1 ror Iighmes* l> aiiiy und du ar dl'y. ( VNK LMBT LI ATflEB BHIFTIN i roc BOX WAOON. " I n iir ' . !?r. t'oi $ 10; alu one ll^ht tr -Uing vmiu, 1/1 1 1 ?!., Ic t'\ el' i. r.li r ? rf> \ a* Jir.v .te ^ub:o, Il Strong plAte. i l o i'k !yr. , alitoonr nice llijlit Hariie 4 ROaD WA'IOH^I ? PABKtB, BHBW8TBB A B iLD WUtnwlte.x ntl^mi n alxmt pUclrg melr urueri tor 'o ~a*1 at tlMF n'enslve manuf ?ci>>ry, NO EASi' VWr.^ i'V r l Ki >i >fiih.KT, b . a en il.lrj aud Le\lngion av .nca Tie v a -e pn p.\red ' i furnt b their nWiraiM RO%D awad T b \i K VAtiOr S. '? ''th their new atyle MeU atlaa ?nl ?aa? ba.il' t.cij oorrigated B iiea, SoMhTdlNU f;.ntirklt nlw. ???dii< 'n< thf frt'.ooonc half, and cou"juently retwie-4ng the wajC'n if Tery ??.?) draught h'-.y n?ea. o mi| '?? d, and In (r.-vewi of c male 1 1 on, ? great variety ol' ? arri?'. ? adapbd to hota epy and ruuittrj n*e, unacrpM<i*xl In point >t ?tjle and dura'>llry. HOAD WA?0S4 4N') I'.VRK CABBiA' HM. i ^11 hit-'. ,% -;M Til ! e now on rxhtlrftJoa, at ttelr r i Mi? 'ii? a.'d fv '?> \ en ???? ??ant naaon ineiit <>t '< tn.pl* road ?Md loti WagwBa: . 1??." Pkvwa ftr *o?r and ai> mraoa*. ?n- 'al I v adapted to I'trk dr'- lng "v'll' h ai atylo ' oi*h, ll(jh neM and dnrabllitf n tv-ii ' auporlora. 'o a ni n they Inrn* ll.eattenil'Hl or ?? mletaan BAvut purclutnm? or w.tk/l?g for the oeinlne "*i>. n. u'il Broad \ ay, Factory 09 Fldridc" atreet. CIl "I f-D l">?'T >? FOR HAlaK ? 'HB I'ELEB'tATVD ii Mara, 1j> 1) ? nfTnlk atnl the original Hill'a Hl.i k tfawa, rn upin line "h i|>" 1' ' ? arllciiUi' a inquire ci Vrf.T. A L, UM, 3mi i. ? . . . atreet, corner or V*aey. STABLE T'i RKNI yif i; aMIT* BT^bT -LABOR hii -K '"ii ! 'a-il ?, il ilia lor thre- or lour l> -raea ear rage ^ >uae. Hie loi t, bjdraat In ya<t, A> . l7^'n'iy '.raot, rit Wiifl lt'gUin a<t<uit? For parti uiat* In i?i re at hull door. rrtlK THOROt*OITBBB? AUD Ti?nTI!H? ITOC* OF A MtMtli Wm. Ii. 'il'ibonaand Prank J<a>lu-"0 mil b? now by ?w, at audi' n, a? ;h< Barney Carter Pann, BMBans, N J., on lu-aday, A. tll 2d, at 11 o clock. For perticuiara eee auction notl< ? r Jk F. IT. M7HKNCK, III Rroadwny. MMMC IBBD ?Ku*riwi? ftBMJpai ?'Lnakiom Cbl?f, Hired by old Clarion, b,v Monni ulh l.ell, ae, will aland thl<-?M?n;i -'beic the celenraied trotting alalllon B. Pate lien nan. la. knonn an me ltjkenan farm, aeai BlBgchridae, New t rk city; the aeaaoa to oooliniie to Jalj lj, lNSI. Tenia $26 the aumn. The TitTERHAi.i.'S ui AVK 7'ciwd?ks Ntir onlt ir lit i ? - but it' t braves :ti llpraea, aid thla >? ? will wau rant: riao. he '? ?' ?'??? lllion Meihcln' . fl jiaeka^e. A H. OOI Oil A CO., uwuera V. D UMViH, llM Brimdway, I'll) A{t' nt. "WAOONS If ARSElW, A' -1 KITIFirNO TOP WAIKRt, ?T 1 light Wayon. rm; ini< mui enilnrly new, by HUvara Jk ?? nulh; 1 1 leigli, attiflln'i "ent. 1 ai". double Harneai, I -alitor' a make; 3 >et* aingle l > , 1 .>addle and Bridle. Ko>, Blaakata. K liln. Ac. I he ao'ie articiea In ?ood ixnidltkn, loe prop<;ny of a ?."?rilem- n lea>iui<B*ie "inn'iy, will l>e aokl po'l'lvaly. ralnerahlna l?y F. A ?" H CClffcBCK. Ill Bnalway, at. aiMii mi, on Monday, 22d lnat , al 1 o cine*. \|'A??D? A BAT lIuRHE, 16 I" M , MaNOB niOH, ?? long tail, a mnd, k:nd utid l>rlgbi, that c\n go In lhr?? tyloiu nraatca, and Sat h. ennae l in tU" city, a d n >t orer eight y ar old. a ppl i at RJ Bmith atreet. H MMtOAP*. HIDl"N RHKK R \ I r, 110 AD ? KOR ALHAMT AVD tn.y, r >nne"tli>( wilU liAltm KrtrtU and VT?m. -Tmiaa k?\< ? i rom i ?UMi" h *Ti" ? run* t*iirtii tm im>r. B*1 >?*??, 7 ai <i 11 A M., ?ml 1:11. 11 :M A. H , S:?j VlMLlil' M. JSC. V. 1, i y Anil A t>!?nv <'?ith?li?p IC:W> t. M. (HumUj# ImIu iri* r?r ll' I.'. I'M. O'U ) _ IV (hi <?).? ?ram, (A. v., 6 ??:. a. ? , 12 40 ~ 11 l&fttid 4 I' M. M. f-'k :?lo, p. w yy, r m. ? _ B>3 hi! V VI A. M , lit I# A. M., '.w ?od4 J3 r. l.lotnK MM. M. Fi^hklll trwlii, 7 1*. M. ^ . a. . ?1V \ORK A"*D At>lAM H'HOAR S^U, ^' "'n^N ifrlA o?2* Ff f AiUmv %n i ft or. <??'/. iji'CUR j? with *n? JN ?n xorv trn' H^h? /' -fr"""* ?> ?orU?we?i and wflhthi Worft.rr *.??) "I ?<* "IMlofA, M.tland, B.?r. lin. n i' w*-l. " . ?: ' ' ' ' CjUrnnM^?,.,l VoatrwL i Vv*T >,xrnv,ss t.iAlffi, 5\u.v, , n . i t ?\ i?' mi ?itrn hmt. - -,,| || I H, a I P.M. , ?*),?:?> A M HiU;>:&r M Vor M 'lunnibiitJ *?, R I lw ** T>?vr" P^o* vi?l *n IcA-al iri* o lit* u"'l?. Ail ttMW lr.ua nil) i?*v? jSaiii rrei - f a ..?> n. ? '?? ?t ^ * JU'IN hi'RfRlliU Til nHON R1VR". H4TI.R0 kOI!*rrR^fONTTr?*?HL. XI Tr> I'l. l Tmiii H. ? t-ik, ?rnl a'l aiAtta.* vni'h *< ?A>J lc<l 'tin, til. !? u. ? >M Hi ???!'. > r^iI'V fd ra.CA I < k?U l?? > : fi m rck'kii, .?in >'i -u? tiouh io Unlm nwl ft r iwi. H .I* U"'< t onU A r 8M1TH. ?niK>Tln^nJ?iL II I > I'M M \\TH? War^ii?! it-i.i 'm. luiiaiiYKfl hsow proa TT Hi. ,*t I-'* |? fnirfnlTn '? !h* mnl^kAl* m? or mi' b irrai, ?* Hnrtr ?u*i'v ??? in Mmtrf omi^ ?IM44KI Hl?W n, nillnwnfiM lq?l( WWifljl ?( A ' ? ?'??, I * l?r *'??? I'hoi p OAcb -'' WH*1* -i?e. IfVWi