24 Nisan 1864 Tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6

24 Nisan 1864 tarihli The New York Herald Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MUM ?*? ABA I. Wmvutik. A h4i>AAiM - nrrui* rcu lot*, >b*b abd A ?hw MMtk ??r wa?vfBri?na? fvmmm, i??mh? CittM mw? Wnniiil Ol ?AM ??rS<iP: toa wi.?* f?r ?UK jobn NOROIB. Mo a ii'M ciiiitrg - vet s?Lr,ON gr?uj tvuxo J\ ICT luiinw *>lk (ram lUkiuad \a ley ^1*1 ??< ?Umh b fiow TutMomtl* aieitistetfU lu<lut, ? lUuM* p*f* rt On .>?.! of CM Km a Vmim, Ur*l Mill ??<> ui II pood wtU o?i??r?, ? alum toratton, ?ome?Bd ? for fwmJ. * ?i WILLIAM wifck, liKtatMd Veiey. ????? MkM ^ _ _ _ A BAKM KO? BAI.R OK fcX?-|IAB??B?^m'ArRD jn ?>?..< CltnUKt P|?HI lit lijj'orm of KUWAHI^ OTVtXV K*w?v. I?.wr of ? Hn.. ? >..rt Ht ?rj ? n r'? I llKNTLUll''l| HMCmfl, ?'? iioo*mono? A Uul'ind fcaiiltrj?or?lioa. k?t depot. ?*rra*ii.iKd Kf Am Lmt?% %?ckfeiii ry?n?i cn?Ml ^ ?fM> kiHi *irMWbrrr> Mk po4i tod ?'w ? ?.>*?? o: 7#Kff?, ftm ?wl p. I'o * aMtcr Tula W'rl** Va)u?Ii* ?? ?? Tem.a "H?or In.uted' -IB y??.??*'? ? JOUN >\)Hu:K Mo 0 r?*? "fwl roo?? II. AHJUVTiri'L OUJNlR* MKAT ?X>* ?ALM<? to -?* 4^, ?am .ljTi? himii ^b|I ?>if a] |idr jh 1*0, 1)0*1 h8'MI?. WIIH X5^??t2* >5 pr< ?f m *.? L..m >iui fall ??>"? ?>f Rmul iflrer; uile* IT.ihyaaat ' A HABOBAJ?T._!BW?l|?ireel B T hi# rO0RTH AVBJfUM. B* DAT k OOBB, FOB A mm ir?>? ??n Mt; 1. 0 lour atorr br.-wa >ton? Biglieb CT -? tTtr*..'.uit north *de Thirty Hunt ?I(ML ueiu lEirn ?r??*e. ifl-yiWiHW, Bil taipr*ya??ote, pin* $N,2Sll A? nmr cblabb hobbk bom n \ i b-thkap, ifc 1 wrlfih ?irer(, near KiTt-h iTfimf , lour etor>r?, high MOt hrKKI Knit, 2liWfl . lot ion ft. ? II I'lltnw ?rdff Ck*$13>M< Ai?o a three M'>ry, high ?loop, brown atiue ?MB. IB thirty Hint llrtfl. Riphtf. mm Ninth **ri?ia? prn? $1M**i. immediate pMrmlon ?/ the al>o\e ?UI be given. B. II TAYU)H. Ho; t Pit*M**t At a orbat hackikicb?to clobm ah bbtatb, a taige. line RattOenf* asd outbmldtBga. 11 ?crt) ?tl tea*. tMiratl ilMwrd a ad fmtt ikm: pronada pfftlili unite t. dMiM ?hr?w*rj,hwii, Ar.. Irniit fnll; ntnittrd Mlk llndWk ittm irnlri I ruin tbe ?"ity llu!l Oihew, <m* lc rifchi fMOO to ttatMV on tb? Huloca ? .iive kJrcrt M oil*. W. B. tBYMOUR. 164 IiMdwiv A BINS PftOHKRTl IN |>APATBTrB A> KVIIH NO sb. Bioubtj?, for ?A thrr? Ht ry kriok IIumhc m.d tonpro*fi?*nt? rhr?p for#S,t>!W: mml bf ? given ?o Ik! 1st ?f uo b< i'r> "DNOORLTN ?FOR AAL.K OR RTOHANOB POK VA Dntl Lola. >kr*o i|nm?, threeitor> ami bAxroirnf, uitb umLh m?ni?la. water iu>d gaa. pla- <a. Ac. On* u a p'- rr, u< reata for 430? Kruimm, tKr other two rent for $T oth oarh. ?llnated in BeRnlh a*en?tr, ? ornrr of Va j? K, a?, car the dr|>oi. Tke DeKalb avrtlMe rata i> .?? rr fy e minulea i? the frme* ao<l lai j Yard, rhrj will lie no.ti ir or lofflbrr. $4 8ft? raa ro >>ala for ilirtr or fnur ittra iBuiiiro an tb? iircmlro*. Of ^OIIN ?'ATiH. cr of A. BSRfiK 2K< Hr'-ailwa.f roont JO wfBaTrVTnJMBPMA^NCB BALK?ON THB UUJ> rrkw >S HV Appljv In tbc a uie (Z> LttPK. *ro?Bdaeov?r?d - r ? - Kt>?rt, CV^u JS?D ^OCNTRY.-A BEAL'TIFIL St Bl RBaN / K.rt.t?uoe for aalr ai Wlndaor Tena.e. Ftatbiah with MMBtron Tout, well .locked with all kiada. f the rartat'fniUa ta aBuodaoee. abrubtieijr. ttoirrr* and thad* trrex gnori 2J55l nearly all ae i..udvi o iuiprave i^oodatable, ' Aj ? lajff ln> ?e, rluckm buuve ana yard; B0** I"111 '?? hM-atton pei forllr beaitlir and utraaaul: "jto ?** laiauloa 10 firrlli b* hnrseram creri .11 nun farther jrarlicu ar* apply to A. Bl'lt I B-', U jjai (>KNTRAt, PARB HOI'PE AND LOT KOR K A LB V/ ' heap, if arpl'ed for tiDmedtatelj atldaw-d oi. I ?fih "*l* "Tpaatf I'OBtrar Park; honae reata for $300 14 I'oweaaios l?t of M*j. Applj at 461 Biwome aireet TYBSIBABIB RESIDENCE POP. SALB.-THB HOItSB XJ fend ImX of tl.? Ute liavid Smith, No C 04*r nr#n, la offwad tor ???? Thp hoiin" vn largf aort commodio'iv '* *orftU'> (UMted In ? quiel atrMi. in tb? tmmedlait rlrmtl* at Brokd airoti. Dm to ifcc tmiii Poai ottee. mailt et and itilrowl ? tic;' rri.aoiia.iie ami !? rina ?a*t. I vkurtfioii C?m oalkt la: ol May Por . orUn-r futiftcuaia ioijutr* <?! EWiB C. ijRO". LH, ?lor. Jol Broad tlie?l f\Bt HTREBf. NEAR BROaDW *Y.?KOR 8AI.K, THK %J rcmipuuicu* ai.d ?.:i.fci*ii ial Store, No 1.1 1 cr aurrt, ?Mr Rro?<n*tj. Ii i* built of Miibutr tibia hnrlr. in 2ij0?i (*tl Pur full pfcriKu art to K. >1. M'DIajM' A OO ., ??.3 I'tDf atrwt flBSIBARLE hocpe. THIRTKPN ROOM?. ALL \J >ioDvs?Moora, m a ten.!a Jwaiioi., >u 3.A Bm wnatli Prlc* $A,MO DBflTBAHLR i-ORNBA PLOT OF (1ROCND rfiR a&>e IAOiMO fr*t liau lt iu th* city, b'fwprn Mr'WH uil ibe H gh bridge, W<-*l MorrtvaQia; ftne view o' <b# atvci a tim gwxirii ?pel well locatp.!, near chiifbi? and Ctui* a ahcrl4lla1an.r f.rma Me..oar kitd Mc mnt, ? dunit c.it of U. m ANDBH.W.llI Wa'er ilrtt!. N.w Voilr, BATKN6JVR K1??K Ol AfiKT POR RA1.R-1N THE >K,ul:y of with all the facililiee of tarr; Mm OB a h'lalf.M* <if IO.OU.' ?i?r?A u jr?l. loz-iuer wah l?l infMH" order fcr*l rare \luit l>ami i?? cue of njjtii .? a ijm: L.akk crafi l.o a*v i,u?'i-t fcota i,*?? percb Hum* <iu?ir*?l on the iro.iwl. irrtnj W*e amccD'.a lonliaeh**! foi tl.? aeaaou >or u*iu<.'iiAia IHNHor appii loBEPUV A Vlfit EH, #71 OJ.i.:?i a?.u ?, frUkQIM* A*D CO?:jnB* RBA1S TOR SAI.B OB fcl ? KANOK. ca U* Rortto rl??r t\?*> t- fMM af IrkA'v N * ???? MOO 10 !:,?? [ I at Kartiu oiwtlt, K. Y .... A 000 to l&.IPC 1 ? ai Pori< k,e? T H. t M?*i lo 2iumn I Boo la. 'od <..(*?i io ti.OC ' ? at PI.tut*id * ?.??*? to 30 (K c ' 4alEII/?b*tb J? J * u t (?? hah way N /. Silvio J2.C0 ? a? Morruiown, N.' to 1M?? I ? At Brnnawlrk, a" S.IW *0 , ?t on Loni lalaad at Harara^nod. ??'.? ?, >.aibiii(, rB?" P?Uad. Bwho, Jtnitala^ ( *4,w ^ <,h*ri u 1 l?rtacfjlrw Sor\ tn(l lB* ??'*i w.wd. a j'j ij ic p r.'iH. ? * * *('1' r?.* Mv&nr rRictt . v, * men, *r ?|?, ou* nt!ro*,?miltt"' dt * "b " rnbl' ?<*? fcr itire?hi>ApL i . * * j"" 11 I ?;*?;<; Wv? jP4^*rU?*1.V^*T?' M -*CIO? )V KO' *f AND % fcn/n. aiM * Jar?u itrcAn raJa1/^ "LI bv'?v* *?/' ^JSnSfc+'-T "? Z?"''Wb0'* ?uioru ^..voi'lT 2?2 Fm ? ill ? -mm ro* 8ALB?COtlWfcfl>? ?.P Altori W \ P Km f?i r of ?Jwoo ?r# wo<*), tn? r*M rr.w,?io?. , Hrt ai.u t.)l?t?. '-??uiM-il y ????. V Mil** fr?u. ??<? I ^>111,1. TI * btilMiu^n ?rc h large ?wi\ MJM. wlih cilcumM Iii * t>"?rJ.ut hci'i?e e. ianool: ' fctri.. ?Ut?. h?inoil Mi4> ? M n (uud oo?"*'" Ihe hr -r >? (VilimI fcr.d p*(>ric<i UiounftO 'urll.fr fcki' ?'.!?'? .nm.-.t of O ..lOBJ Wii j kWti Bv?r ?" M t I M BOniBB, ??W?U 1 "" ,ri"trlSUil 10 K- H. Of 8 JTA*" " - ? ,OK tlLS-l* WETCVJU-rtR rOtlvTT; *.gtm ?( |?iime ***** c* cu'W w%Uon*ud ouibuUUtx?t? !u ord^r. f ?* er fti?rd pk?t? of woj4 a?4 ?n?r; tW?* iuM*# from tfe* ?? ^ -V KE?ror t tr*NT?D-or fro* tek iothirt* acre* * 0f AiMMiftd M*r it# otiT Prici must W HM?o ^ >?? r.f *.y. !?-?-? *> LM i mi ? ?>*, Mni !?:-*> ??<i loemllon. kh>h ?4i.m?for M*i?crAC*r?ui?i o* othbk bp r ?!?>?*? nrMK tlir?* (ourtMrf ? Btoek *1 Or*??d ?<-?f ?t* i f#rrr, 1t> Wr<x>*>yi ?erf 4t*.r?t>ta +rnm pirio?. f >o^ '? 1 ? ?*****?? Apply IJ?** a*viN l. ilTClimi, BMwoior a?r\?nr*L*.w. *.-OR fkl.b-IV LUBWBIXVB rA*E. ?OKr? JP Ci?*t? ih? BkV?i.# i.r the '.?i? B'f i B.oul w jmt??. vnio et>* 6?urt nut o' t?? fllf ? b?uu?oii>? ?o? wei %ulU . ?>* *??rj ?. 13 !???< ?*i ??i -??? j- taWB. tr tm. nl<h??. i?rd??. ? ?i Jruli ?n? ib >b?? * ??>'? '? ?f ? If> MMl NnBMiitu Alt<*? '? * ?? * <?"* k*'u *. bau ? ri?>(!lLOI. A pi if U iI U flow A < V.i ?? TUf Itwt _ t?OB IaLI-IWO jr?W BPt'WJf ftnjf* HK-1 J1 tt4M-r fo?r n*rj HtuMi r?ul? ? ?<??! m?d?rn lir p ? K?i .? mil (C-. We?i ForVJ U|?iii ?!(???, pt r" T-'?^ #11 ? i- j. W 'XABK ?t U? vrei?l???. fcr o !>tb ? IV KTJ6. 808 B'^ ?r*nu# 1,-HiR SaM?-A COTTaOB. WIIH H * r;iv Li n M* Tisaaaiui u?*? ?>?i '*? ' en (?"?>? ??i< l ApplT ??"*? BtBLBV, nek.t ?f?o . reufcm ??*??* . _ . __ __ Fob hat.b?r%BMi*rlb no an a*d mi *??>Rub Mrrei, a '?*!? %????>?' ffWWt}, i?'IM l? t*r ? **' <?/ 'MMtoWC: r?p?,i- d frit' )10 >W. B?.t It tbOil mm* i,4fii ?< 'i' 4 <??J4 ?Sibci. I^OR SAlB-A rut* rOfJtTUT XKAT '?Run EH?A Jr I-O10 * i.. curnuf iMtit & large agll hi ill I.ana* t loot ^?l?ar >nfi?!?Mfiini ul W ?? rt?, a.I uttd' r ? uttmi l. %? ?, 4?a fHnkit, > I <???!?. ?r..: gurtltc ? it. n't k>.r (jatt. Mi .(Hktcd wltkia li r?? m'ti.it*' Wn'k t>' k Klfurti (mm, an N ? Jte*r|Jfiaer Cca'iml Kat''OAi<. t>>it ? Irnti k id* |V?n. Raw Xo'-k. ."art i<t *t>a pun :ao Mr mm l? riv?r?il bt a(ii?4r I ?.i itrmi in part e* ?r**rr*r*i rBBi>?Rir a ward. ??? Brwa'twir. I't K HI R??IOH ?T?K>r HOUBB U F.i'OKMtl I !?-* Ttirlt >?trl ?'r?wt tat a ran r?t"t a id Mu t. ;%??. ?? t.a a* *)?(*' iM Tfi k4 tt.a h?.l; I ?? Hi lIMAH. t> br ???? 4 I Kuk. riK Ba 1.B ?A r ALU A HI R Ann DTMRAHl N f A K <( ? with ??rk>M ??? lulling ahar* tarm lertalna Tti f< ft! r>'i|>W Mr ?'A ii''! f o?n rati ? art tut <m, ? Bft'ttmma < n^kf. ? ?* Tit# Aw* *g mil ( ?t it* ati rt I* ? bwi ?k<* *?'?? fn?H r abundant* ; .vi*>'p?ar. wm li. n Ui? kaaring tart? ?pp* iirkard. tt.? tirprwa. Rataar* Br?l tkua, *i:b lie par* will a*i<i ifca ? ??(*. 'kuti1 I'tfn it l>n|4?m?iik> r>o?a???len at t-rrr *r. ? ???? 7 V. 1??i **<#, t?r i Katun or* t en cftca Mu res ?air *jur wall KTutttr akd hrcan ? ?*? a all ,fti< rf R>. tfli.g. two aUtaa u?<tar |?i f kw lai Jail, ra V?rr IRtla rarb ;*v irr- K % LI.UMMlM. ? lj Il?k4 Pa, k .0 t ?: ,J I'l tdit.1<t ?id f??ah Dilh.Micct Pwm 11 fkLB-T|UA Rim*, rno* ? rn ? a< nr?^ ??<b, daltgaifally local** ?a 'a* hi ta< i* "i I i? ?? ikiitftiiMaMlikin m I ?? k-. Ail uaiui, ? IMA *ea Ao?r ?f *< w Voi k I Jt m i *?> fci.fl L ,?( ?na ? ta*#A fa<'liti?* fM bMt il. i tug A, SWfir A 'OL'RVtAV. ?? ? I'idi an ?t * wr-ff-- fjr*1 *" - . ? CHiR lal.l-Af A RARtJAIXi. A \ I HV >' n ;w?, r *??f ar < ti??m*i I bi? ? Ajvk# ia I ?r? ?>? r?? i,?i, I ??or?J *????! Rr?iai*p l?* *a??r A< ; ,,r ,m. MA*!. !=????* Mil t.a r'a? rnr air. . n laaiUaca C. H< OCR, to?-<aitQ|?lr~t!> f. r*R RALE?THE ? R?jTAirHt I.V RII1I r (iRrRIR. I*k Maa?*?n ??A at* haaAa<-i*i? l^>:i ilnbKi-n nr. mm ?' lum ?.<* UAnil fctiniklj.l f L ?:,?<> A> a hot* I ?.? rut k hi??i' |I|?? ?P fc^ fmf .ar Irri r??amart li c??ra ??? |w?Mk> ?<?k?rkafra f%I tnv-ai-i ant. Rrjr* $ >i W .W.J Ml tt?ART^4J7 tv :'A ?fi*?l, er Jl>< Br?A<waf. ULR-Af lR**??'r. A <? H'liB i H frt>?. Ik* ta a g< a<t aatgRbarho A nan j !*?>?? v?r>wa- mm*t ma Kaib in ?*?<?<*. ?nrf; i? MilMMal H ikakf a OA frail ii?m. ( ?!??? hanlaa am RW>? frlw |?JR, raali ? A(i ; t? R 0 ? VI.Mf. rn ?an wMtm. tmm M*. t, M<A at* ?? M IlLI-rolK**!"^ MaT ), *?l li BART tl'JR 11 aMiai atraal I ? i* ? ? ? Aai1' U > H tOOf'DR ? I <i.. Bo I I If atran FM?'R aALR-il* TWRNTIRril HiKK1 I BRAN M Xfll I MM a toin'ainua ItrM ? ? > ? ?? !?<>,.??. I fr? I fe'Ar ??ll . i aM <? ??? ?? !????' '> M>"- rat ! i>?. I.? ? Pi*' Am/ It * " *>''??)? > ' ?' N.. 1 r>M ??*??? j RALTj OF BR MM- AM BlBBABf ItTii IBB) SWQf ????>* , ?"?? oleoaotl*larai?be?l Arplj U K U ?KUW *, ( m t rTMifcft r^^^W,r^L.SSr~2 Land ^2 Apply It >. U M'DLOW ? CO., Ho 8 PlOO ' r on saus?8 tubbb ?loiYiruiufiRU'W* bbicb 7 ft??l HOuaeO IB (Ml 81% *?S*gwC WSJ**** tan Ne<. nd areanea. *???? W Suit At t urUtaatr Af\lf al7?9ffclr4 ?*???? 1.VJB RtLK-PklVR 93.NO. TWB1.BB TTIRBB WTO** r lleU ?< ?M?u4 tat^nu As***. MitcMMIt ? tuatad, foot *t Baal Fifty-Ant ilrwl ??4 twrwi wall 1b auirc oa the prou.iaca 17?OK liLK-OV PROBPFCT HILL. WORTH BIDB Of 1 WIhoIv third street, ?oa? Betfrth avenue a #ne brlch Hvun. Philadelphia fruul, brown alone trlmmfog* ?H mo dera iannw??l?; kmbiIob wBsarpaaMd ; will be sow wry ?o? it im<K4 (or atoaoa. Apply oa the premiaoo. or Co A. L CUIIMAN. U abb slreot. Alau viuaot lota if wauled. UOR HALB?IN TWBNPITBtRD PTRPKT, WEAR I1 Fifth aveaue, witb or oMkmi ibe etaftul *??roilure, an t?n iar^e *ad superior U?"M Fer a. I* it) Twents #flh atreet. ir,.t MimtWt.illci ?vomit, a owl ciaaa lour atory flouse M?70 feet all the *aj up, t?a<l Vmil ta tbe ham msiuter by the owner For permits apply tots. iuLl'ULOW A CO , No.3 i*.?&alrret. _____ _ liU.a 8ALE-A VALUABLE lot op ghcubd. with P small hbtfao lber-?oo iliu'aied 305 Bioowte nrrei, lot 2.1'ftr nDf"! deep. Imrurre at UitTutuiUiC*. no. 1 avo bi?? A er .^ Catherine Wat ?<-<. , _ _ tMR.SALErrA VBBY UK8IRABJL* COUNTRY HRAT, r. (.cjtiu.iu.og I von ly acres of Islt.j. bca'.tifallj total oL l.aif a mile trum Coloa*! B'tn' b Station..qo .the Nortb orn Railroad; M. J.; One hour's' i'de from Nf? Ycrk, ?ad t>?o vn?lea rrom'ttm palisade*. na Uie Hndafcrt' irli'dr. ]!*? a . hoe garden, fruit trees. Ac. , hoir?" ?(: We *TI'l St?!fMi'l NMn, ue.wly. usufu'.'f -nd sub<o?slia.i.y bi.i i Inquire ul L J'NtiKRH ILL. at W in Aiwv. r ?. M lloward t|ir. l \7?0R RALK-1N BBOOKLTM. A PIBLBT CLASS X11H3B * aiarv. high >toop and fnib cellar oilcfc IIon;e. on 8U Krll? alrciit. orar Kolton avenue. Thi? House w*? ouilt and la.L-hr.l l*-t ? iwiuer. iu the best manner, -ud ban aTl |ho ?ix.ilnu iiniruvemcBlai pokaoaalua immudtatcly. Applt to A K MOWj.TON, OS ruUoo ateou?, cortar ?r fuiiUad a 'lu.e Hrt-oMjn t*OR BALB?IB CARLTON AVBNOB, BROOKLTB, r a runt ??laaa three eiory brown ?ton^. baw iO?nt and "lib ?-*ilar hiloL House, bnlll (a (be bc?i iLBnner, with all tbe it.o :e> n i'opt-orciuenli. riii* IIoum is Buel* in one o" lb* iiosi .iveauea Bi 'Kiklyn. ??i I will Iw soid at a bar gun. Apnly 10 A. INOVVLrON, 336 Fulkio avrsue, corner of Horlland a^nui". BitioKJj n. JjHIR St LK - AT A baroain. AND IMMEDlATB TOS F s"ssIob *lv< n, a ttrsi alaasiH tiory trie* Honbe, hiRh bawmrnt and sub ceRsi', bax all tlio modern impiw>m<'iils and ir to ateu <>u ons of ibe best avonuca iu Brooklyn, tbe Honfe Is ImiIH m the best inaaner and Is iu |<erfecl or<ii r fhrnuthniif. This m a ran' chanre for in es.incul. Apply to A KMOWI/CON, d3S Fnlton avenue, eorner ef ro.r.ai d kusur. kiookiyu. POR BALE AX MINERAL Ql.EN-.iOJi ACRES, BE iween C'rulon Point and 81nt fine, a lino Banninn and e>g?nt gronnilK. fruits, springs, l An aaes, Ac. Price $lft 00). in I'liC'.osiaiibs can br seen al jl'HN U HULL'S. F-on salk very irarr? ~ ??s Ho.,?e III Hailew roriTr>lA1FmSr CLASS KRAMB iD. "jitIC *ml 1,MU4 Apply to S. -to.Jtfithborboon: Mioot Tbted w?er l3& FOR 8ALB CHEAT?THE VERT Or.oi?. _ ! ve'.llnps lb2 West Tblrty elgJ^h Uroc, auU IU We?l Kortleili street, pouevsion of n hi. h .*au be hu.d on tbe Ut of Mat next if neouMai ) . Apjily to JNO M< CLAV'li, ti piM at rsot For fale at a BtauAiN ?the handsome two and a halTstory brick ilonse, 6b Bonroi street, is of* fe'e:1 Ht the low price or $4,jU0 All tin- uiodei n Improve niuK Appi.v to llic dry goods .-loi c, 101 CiiAu*bera?treot. |7?0B SAI.B OR EXCHANGE?WITU IMUBPUTR I1 pnssenHion. ? .e three stury. high Ktoop and bi . rreni House, bo. I H ark inter street, first fcous* north New Yolk sTr.nue, Brooklyn. Apptr to KOSTHR A LO.'-EH, No. 4 tAuds ktm.-t. BrooAlyo F-'or sale or exchange?a kar? of <o ach????. xl:h new bviUdings: aoo-iier boa .lifui i svm ut i.. eg, \> i li thr b*st paring Hotel in Hie .u ;b :) boil. :us ' ini.>s iiom Mew Titrk, on I?ng imluiid. Adi!i-??A. K | Jnyat in Waltatrret room 4t. rOR 8AI.K OR RXCHAN()]^-A t:OOI? BROWN STONE House in kak. Tbu-tlelh slt?et. at a very low ptrt-, or would a small bouse .|o? u tos n. liuiuuoot J. OS MEKK, corner of Prinoe and (In cue fiicet". For balb on to let?srATiiv island i-rotek ly an elegant C(oi* e containing nr-lfe r<fc>m? ou rrin.*'s Hsr, one mils trotn rallroa.t deux. ? ith barn, sheda, ?l?b,ev jtriiajse ..eo, ue. cummer aud Louses In <x?.. p ete order; fruit in lib ind^nre, i-ijesi ^arusii, welt sni! istn watei st door: jrr.unJ* laateluUt hn*c^.-d. at-om ? " " with the whole or par: tUercof Aloo :ti acre-, ia * nigh >taie of r-.iIil<-aU?? wtih gooil Dwelling, quarter mile ir"'n li<>ssT>l|e. A'su ihree auiry llwel tin' and base, meat, containing ^5 in n>?. bxra, stables and >;,eds, Wt4l etlcu^'d for bo.>ding pebJio bm?c. or sehool. inree ipiar j 10'? of a lulje frcio ra: road ileijui aud be.Jth Alto tlie pro i VOi yt f? u>erly fiir/en i^and Oil Co.. wharf and buildlags. i i'liltblf (o'' in? k ad of mfcnpuipo'ftt I M-V'f toAlJtKlu -OI RNEAY Mo * nne at ret or H M BaILBT. iA Broom, ??reel Vi^oR bale ?or to let?a Colstrt rbsidebcb. al K'ngsbv'-l.t coun.>, ^ V . ? fine Itii se lluri sot.' o'lier st! in comple oni r. i P l!l part'.-ntsra h> o"plying (4 J. ,T. DBPMMOND, SIC CauB] I ?tarsi. fOB ralr or to u>* pikb pr.oor brick , ?a. tory, w it , , wlthi ui Bo#.*r, Ae mills I ' "** lated on j tuisbmg; < <s> a co, P >a. lory, W it wlthi ui /.*??!?. hot.'r. Ar ha?e b en seJ as a paiut and 4i* ffcc'ory altui eoruer or Noith Viuiu snd Sliib' *' *?'-?. nU'iian r or tiiir io sof grouni 'uum,? V ? WOO?P r.t Poari street. * w' pOR SALE OR TO LCT_Ft RVIftllRn w "*r" I. lh* U,">B ?'<>rv. h'tgh 'sr, -?.?>.?' ^ ? ..r.. }'*d *r,'n '? '??>ar Ihi ir-siitb ?ir.ei House t 1 u,rd!i? i" a ' mm"vr m . * *???* on ?Ut pr?tr ite* ft*9 &*?* fin rn lh '" ** f dk wcb r ca . . V _ ?osibriA-. 'smflm f*a, ?*:? l?i<t out ?v'i mrs *.. . ? - , ? - -?? cofiwrritor?, n.fn.t?; ... ;";*** wont ujrco ftet <l?ej, tilth* rr.m* >n c^urr to nu"? v.mr. of r*flio*<l ,i*,.0i ?rd -.u trr. toi - i -u.?on !rn.lint. ?n<l r?nt ?j? mlo rdf fi?m cm h?' ii.onif of ahirlw .\ (.with iio>|i?ninff _ _ -- iias. For hic or to l?.r?ok kasv lirm f\%n at (ik?rr?h**u mfcr. ? " -A hl$l rt0 milf.ifjorj. !u* . ?? ..a- -j;,,, ?? ?f ?? t*>" u? ?1)0111 (j* b*.'' Of .? bj, w : b two b?h*?? - rr. o? ? j ?n omxml * ' .... jo?. rf?hou?'?i; ?w?>IV>PI .too: i?oi i kr??! r'nh f( c".' i*. ;.i1iw ??'<! . . v?r? i^'.t f^iton mid atj??f c urtet ?; ff* 1* ?1 *t*'- P< |.)iirtrar pi i<* f(*>. rw r?r eimrj or ^ tojtboli. .} hf-ritj ?irc?l !>?w fc'or>? iuok *ai.k urtcl l.et- <k j1kf- rt.w l>etcl~ ri>r a* ?li j jiih'r o' it t? hi nutting. u'.jnrt, lhr?i k ti ' r-om .XS d'co' yri<? It ''i', lent $dmi *ip- to tTE' h*"* a p?er?'is a co . 17 *. ???>. ?trMt For 8at.k oe up ?u*r-* place ON tuk isa91 tlw ? iu thirty tern*, urn i ll>?? tin btn.: uoa ? l:*lf iom hari in. Rem oi. ? s>*/. ?si.onu. App'.f ?? r. it lcdi.rtw t ? O >v s rin? it. For 8ale-o?? ptatbv a "arm nr j i ? tp? fir? mlautm' *??'? k fr'.m r?itrr?d ?*?tior rev ?? ? <**?? a' hi. ?>'? >n,| t??ult of ff.iil: -.t.iat it m'-, '?? lm! Maj. *KI' J to M ORUt.Jobna cu N *g?a:?. "LMM'R LOTS?VERY CHEAT rOH CAST!. OS r Bifvfovrth r-o-*. tear S'Biba""*" c?t! oa or m4:Mi IE RIlARkX.f. ItU la?t I utria r.vkib ?>r?fi LARC.K MAMSION r<>* *ALB OK RFSl-rARfL* nUbed; onr . :tu u :.i*t 1y * u? t *w rite, * '? g O' lUr. P?.?, p?JXctlXjr l.'? r? Afp to T. FOND, IB Bron> ??. f OTE F OR ?Al.e W R HfTLDlNf. T.OA V OM ?EC I J Ottil ?<?nn?. 1B ? r??? iatfb?>oiheo4 *;!'?? k, % !??poD*tn>? b'tdar. A ip'* o a M BIRR, 18 Well a r?<! fioi. ? vol. OKAVOF. ? I OH ?4t/K A I.AltO? B'll'HM HA* men Ho ae w'.'ta ec? b*n? ?, I'#*- ??, ri*n? t,etiae And Mcenar' outkouafa. *nk ?w t <0 ao ?a of ?#?> ? i*>ga froule' OB tti? r< A t: '* 1 o 1 and eiaut'd fur ro ntt? ran d? i, A nwiu'e ua.:i * l.om N?w iord citj. Aj> j *0 M/HK R fTI ?L>* rt?: I tm CliLL riKK OX COUffJRT SEAT IN SEW JER fro-n ? b? t?: !?*# ta thirl? ar ?a; * ill ?oo?i inprto ?n,1 we!1 tivllti; l#n ? D IM !i <T*|U l rt<??.V*V'ntl?ft0 h. H. 1AVLOR. No I Mat nrtri. T ITS rr?UI/ W)K'? PIECE* 'W VaLCAPLI RHAL I.StATB FOR KALE. a f rat rite* ?ont ator? anwn ?<er,e Hoa?# wttk atub,# on r*?i h..u?? iiafcv au>< a :ii?, lot liil u. )??..?? Mur '?J H" ..... H?< ? A I.SO. A ft? '?ilr vm'iv Hv i?la 1:lh ?t,b?1wf?n t hand Mb a*a , pi? ?j? i? AL"?t, A f?nr alary brawr, ateti? H ??#. ?? ?< , orarCih ? year aMpirtn#*a*'iaa< ? ?1VA? A I.JtO, > r ak?aol Hd .a? !a \\#u K.l xl rrar !.ta ar. wit A t K1 I. V*? A ??????# and 'h# amo'n nj l?o-?a '?! *ii# f#n u f,f f. B?iru' ?nB ?:*? iaiM>?-a aa< fli ?l ?? ai<i aatcti fa?<"l, ?i ? a??d ai a ?a>i? a. ar tba i*? no? ? Al-?(t A our aturr browa *U>?a 11 - aa n h at., W?**ri i as ?fh a>a., :ti t ?1>' h'-aaa fait ?. 1 t Al>0. ? "orn^r a't??h ?t an< th a? a Bn? >vn' i ??? c mar, bruwD vmaa llo -aa, jni.Wiaf, prv# |lf<or A Lao, X-nwr ?vi* Hioa<? >n ta* ?a-iaA? tf to,*i>,fr >m 97,Ml lo IJ1 .*> 0. i,*'.aiib?rj>"v,j u, .,?? i* i afi.i at tn.iaaic *?. AlJSO. rca'BtM au>l T?t?c! fro pa t; fa. >ait ia trtry pari of Da t't/ ard AT,SO, Caa'-rai Eark >ad Siritm aad ailivr Lota for aa'a. Pk. <r ? >ad C?> ni j k* a aiu atcn?it(* f< r nlj of ?r??, Apptr ta ions R A VAN AO IT, >?iVi*art for*?r Wt|-*a??n< atrtetad fiitb *>en a. rpARnrro'fs j? t-vor rale on to l?t row I llwa?aann. furnt'had a t ? i* ??d f.n? two frarra <o m,a Oo witfe t?iB Mul nail aa ftria?4 lanS. la tta fci' <> atloa ao?l baal w .^Dor.iooj; Ttaw uaai,rpa*aad; f,?e hi-ilroonia art lk? M Oftd ro r and aaa <bra>i|)io it. Ap. I if ta WILLIAM VT.AN, Aitcrn#) and ??' or a: Law, Tairj taaa. K. V. V ah abl* citt rnoFRnTT for RALjt.-rna an: rt E1 .1 on Etra! araau* ruuaing Tram Br'ood to T? rd and former!* oo:up!?d Ay tba aoap ?o t cand a n an'ifartorr of A lan'liar A Oo , for aata on farerabta larm* Att?t ALLaN It AY. M Broad atr^fl, at t? M*a?i* A II Nt'LLKR f. R. WILRCS I C<? . ' - W ANIEO-A F T V N IN I) PKi It ?? P?*ii? of two tondrod arrra, wrl? to<d tmfr r?Tn?Bta; ai "*081 hi# bf rallraad: not not# itian mn hour* from tha ntf. Adi>?a mi (nil da*> r | Inn of land nadtntr*'#' ?"?'? M J ?> l?.? IMI H*w \urt I ? r?(l (l(Kl *?*? "I^P'tA '.AMI A'lRl 1,1.1 I RAL !. ? ?' , " ?n<1 ?A r#>|>oo#1b'r |?t?,iri li?i,agabi it W' We ?#? uf r;<-r. iuia#r*l an , ?a , ,r,,ral aad* a Mia. ??? rland : >t tOa.nrn HiaU*. dtrirn# to i,.n a i?trw pin iW t*. * will, a r*>*aMA nt, ti 'al, i^u'#l ia?l\ wl,o Lilian opnrate ia It # Mi. of aaid i?nd? r.1 aixti a i-? j a i?m,i B#ra4trr io?r ,'M w, ,, ,1 , oio^ar -a #n? r i lii I ? >>*Ut ta af < ia). n? ;i. an I ai* i?t,. tiy the ?i. n.llt I tba u. . rai la bit till itr?i|^tloi, it lfi.. n ?n I '.lily if Mini# fura ai.irf ?? 11. in-<,?| , t ? i* Ht R*f, rrr>i? r? tlnifii A#?iiaaa !?? a tM ftii.n^i (i l<.?? tf, BUAJU>IV? JkMO UHHilNU. * TH8 OR ART BOUHB-44 RBW BOWK BY, Rfc tween Chatham K|ntn u4 Chamber* street, new _ J (M furniture. lotuulo ?m 10 to 80 eoote per .1st; It K6 In liwi *w?, lonveutom to boainsso, He ?.n?Ui' ??lk Irna Broadwuj, open ail nlgfct. itM 3 WEST TWENTY VOUBTH :TRKt$T, OIPO -rt ?Ut A* Klflli Avsiaue UoM * hantisou eij furn^fccd foil of Room* Dtoi?j at & APRIVITR FAMILY, BAT1N?I A CIIOIOB or Rooms, wi^h 10 diapoeo of the ntuae. wlib Hoaid. ?? laities fui nisliing 8r?t clt? rotcn ucua. K?il ))MU< ui?rs w>*l te obUiaod by talllnji at 26$W?al Twenty souind sUeol (ot? number, 9(0), Dear Ninth avenue. 1 BI1LAND 1I0C8B, FOURTH AVBNCE ARD TffKH. A ty ionrtli street ? The entire .Second Floor on Tweuty loiinb street will fee *aeuot on Monday; Nimble for a email laiuiiy Mtirm hr^t class aeeoinmooatiM*. with oj witao?l I rUalc wide. -The Parlor Floor of im? noi.no will b? let. with private tabic to a family havla* mi children. Both ol tnern Rititnare rtchlv furnished aad Uh> (oraiu occupants will be referred to, should parties wlao Information a* lo Hi* house. table A* About May 1 there will he added to the Aatal.iud House twenty mows, newly filled up. suitable for auugi? KtMHit and tannines. AT ROS. 174, 1M AND 178 BLRBCRBK STBBE8, SIX block* weat of Broadway, pleasant lloopss, ft. finsh rd, with eieotfc nt Hoard, from f3!o$10 per week Fami'le*. IMWW1 Breakfast, 6 to V. Dinner^lSH ajid ?. At no.i a dupao row, blefckbr wrrbt. a ? Iiokm at i urm beu Booms to ceatlmaos) also a Krout l *rloi on the hi kt floor, suitable fur ? unl class doctor ? oUioe. \T 61 W R8T 81XTRRNTB STREET, BETW EKN PI FTl! and Sixth avenues, ?ln?le Rooms, with first C ass board, for gentlemen APURN1811BD ROQM CO LET?TO A GBNTLhMAN, without hoard, la ? private lamtiy, in a good location, loq.ne at MM Mroadway. in the *lore. A lady, bavins taken an elegantly fiir i.lHUed House on Fourteenth street, near Fifth avenue, mid within a few dooie of Delinoitloo ?, would llko to take a party of fcontlemen who would take Booms, without board. >ui pM'u-.nlara (tpp.y at 61 Tenth stieei, near Fifth avenue ATRIVAIE FAMILY. RKSIDINO AT NO. 3d BAST fwel.th street, a few doors west of Broadway, wish to let the Se. oml Klocr, either en *>ilte or separate'y, and aiao a stugle hall Room, lo gentlemen. with breakfast AYOI7NO LABT WI8BB8 HOARD IN A HIUHI.Y respecialm- piiv??4? tami.y. where "lie can ?ive leesons on the p SbO. i, .uar, and line ailk aud tw ist einbioider r. in tavmenl. Addtesi mroiie week, Teachai', nation 0, Bible I?one. . APRIVATR FAMTLT WfU> RENT SOMH ROOMS, n suite or vaiiy, with or without Breakfast. foi*e* tionlht of Buy. Apply *141 Weat Slsteenth street. A ROOM WASTBD-PBRBARBNTLV, WITH On ? nhei.t Ponr.i, for a gentleman only; Icat.on betiveen Twrrtr third and Thlr'y slith atreei* Ro eiie need answer lives a arej" r dlitance than one block from Broadway. Fo*se?iiion when ? onv?nl?!Bl. Address F'llton. station u A VV$?iA8MD ROOM OB TWO TO 8f ARB AT IM .'\ K..?t Hioaih\av. by a private family, to gentlein>-n. ?hure ihereaie no lodfr.a or boardei'a. J*laiu. hut tuiet am! eomfoi laole. Teimslow. -* l'RW Fl'RNIfinKB ROOMS TO LBT. WITH 'aOIq. nvr,?? nad baiii: ooni, to gentlemen. First elass APAPLOB AND BHPROO.M kwt Board, froci the 1st <.i Bay. al lil) West KUiXu.WlTii A PLEASANT KI RHTiHED ROOM TO LET-TO two senilenien, at $9 r?' muntt. 90 Division street. MRS. M1LLKK. AFKIVATB KAMILT OJ-KKR RUPKRf&R ACOOM, modauoaa, n-itli dr^t el t?s Board, lo g>-iHlenieo and tli'-lr wive", or n o v kingta yciHioiue.n, in a healthy and Brat cU?s Ix-.itlon. Oinuer at tlx. Ajiply at "J4 ICast Tuir Colli simct, near :-e ami arehue. \GKNTLEMAX and HIS WIKB CAN BB ACCOM ii o !ated immodiali'lv with lar^o J 'rout Room and ! oiosrt, and kood i>?iii'U. at 116 We?t '.'oily sinlu street, near i Broadway. )' A WIDOW IMDV UA8 A PLEASANT FURNISHED JV Front Roo.n o !ei. tonne or wo siii;lo gentiomen. iCno tie ?cromirodau d with a (omfortabiS home, pleaniully siinatod. Call at 4cis Sixth avenue. A B'XOLB flENTf.tMAN WANTS A OO*F*0RfABLE 1 A Boom, wi'h Brnakl'ast. AJd.ets, sutlna teriun, O. p., box 18. Bex York r?st oBe?. APABTY OK Ft?UR OBNTLRMPN CAN BB ACCOM inodaied, in a strictly private family, with Board and a suit of Rooma, with modern Improveunents, Id a Dlca* aui lo s'fop Addres* boi 622 Poet olii e. APRlVATB FAMTLT. RESIDING NEAR TUB FIFTH Atenne Ho'el, woti'd like to rrnt one nr two plen^ant Koums. with Board snd home romrort*: hmue and ne;gh borfcood are lirst laes itelereuies enhanced. Apply at 131 W est Twouty.lla.ru atreei. . i A GF.NTLBMAN aXD HTB WIFB OR OMR OR TWO rngle EOntlemen fun obtain handtomrly fnmUhea Rooms, wt'h Rrard; ltvatlon very rtMrah'e. Rerererre? e?. i.ansed. Apply at 110 West Twenty.flfth street. Ar.KNTLl.MAN AM) WIFB OB TWO OR T1IREK single sentluinM ? an liuu nicely furnished Ro?uia, with Hoard, at 160 Wesl riiirteeoth sued, a neat, plain table, abundantly sopohed; dinner at 0 o'clock. Terms SC a week. t 1 IMVaTK family, owni.no thk KIH^r CBiM lemdeni e Ifi Abingdon place, corner of Hudson nod Twelfth streets, na.e a large, handsomo furnished Room, "I'll hoi and ? old water, on second story, to Jet to two^gta t'tnitr, with eicrileot Board, forSM, ou Bay 1. . A PRIVATE FAMILY CAN ACCOM MO DATE~A^lV. ? e nentleriiso with a large eetl furnished feom Room, -econd st. re. a iih psrtial Hoard If desiredbo ise lias all ? '?<II eotiviKlen OS. neighborhood nneioept oosbi*. >tp ? " '' Went Tt.cn t second sirsel mill numliar t i ''tV rvnsiZHED ROOM. rONTAINrsO A -OTfm'B!*. to le! 10 ? KeulTfmnn. With ?it tk? raolfrn 'nk Nlmh nre??, b?*t*rf??B Kffth and ***02 '?*? fn are n we*. _ ^OHTRT. DBMROU8 Li. " with ha*,. ?d, ?!?? ?q? ? , -- - nrtcii ?**???. i.Dfu.ntotv, ? v ? i A H?|" Dr.',"TiTg ?"?? j2?.-= lnhwJ ' ' *00?' *anl??i, ona BM w (on wafu-iil?u> . w?'?m (jo.rdCit l)ir?ctorjr, ftt>. *~ . *? ASM AM. PRIVATE FA.M1LT WILL LET. WITH Pexitf t ting a fctutiaiaeo. or ;eB'.1?in?n iod Ibrlr lw<> nlMMDt f irniaUtd Room*. Tnqnl.* at 239 Ka? TJi.ii? ?- ?B. te:w*?o B?oo?d ?n<i Third aran J"* B'.tra'1 MWiMjea. ___ i A OFNTt1 man asd wipe>OR* I A MTV t A Of %jUVl rn ba ? - ?'?*'<? '? * P'1 r?'f ikm iv. 0 ? f'oxfi .?*d tha<l, hoi *u4 colli trai f bstb TtO*e in R^ra ,u ? . % *.j?d iiomt cat c*Ti at 151 Wert Txv?r,ty tcTtfc trot i KF.vT OF.RTLFMBN roKy tOOOWMODATKD with a <* F?r?1ahw| Koo??. At H# AkioC d ,n t,u<rr. Ho \b? -Jw. ?o; aolrjv'.'.ily allotted. Bl*? '??? ?trt*t *>'4*'* and k gh h ateou* r?r? pBW USe door. Adlsiiahus buit or FTJRRI?R BD KOOMC to le'. wf.ta Board- ant*b'?lor a gantltiuaa and wifr <t I twia or 'hfha "infi* *?ntlami?n, a!?o a *.rc'? Rooir?. Apply t at 7l WtM Fourt?#*th atraat. flrat b:own a-.caa front houaa i ???!?. suth ??eaua. | \ GF.NTl.KM AR AND WIFF. OF RE8PECTABLB _-\ vat* Iiodi l'tirr aood, p tin and p?rmat>mi Board, 'wilt ? r??"?c?0,?, retire J. ariTut* family or hoarding i )!'?"?? la a inn brtwaan Tanth an i JbrliOlh a.rra-a. ui ) p?<and ami Muli avaauaa. lamia ?J"4 111. AdaieaaL. iM. I'aioB ? ,'iaro ( ?? o1?r? ; k UROI a:rt promt ro>k. on ftcovD tloo*. A wli1! p?r.!r'*a a-la hart: hoitt* hat all the ruodarn Im ' prbfatarntt. and n rrry cor>-?ntrat to ran aid ra|ti Ra fewncaa *ti>i*uatd. Oall at H Laroy a if t. _ _____ BOARDIN'O -ROOM* TO LET. WITH BOaP.D, Sl'JT a>.? (or r'odamau and tharwhae or n,,g> gantl* I fri?n lln *r*t r'|H. location d^rlroblo. Aijily at 111 j kold N*o ?;?? ff'll r?euVy aeroad ttraet. i). *! u.N . -a TOOfta widow i.?ut. or won ' J> oo'-la< nn>iiion. wlahae 'a tuaat With a ^euilaman of n ?a?t, who nu H -'o-jroa rrtponuba for the rtnt of a fur. m?h?d honoo ib ncliaoia for lln? rom'oiH o' ibml Ad a ata Tor thrrr J? ? V B II' ward Bro- k'?ti Fed oflico, t a*.Tit irfcer*??< 'i 'i""?<>e '? Bfoo?lrB B0ARlMNO~A Ll 1MB KaXDS'JMB room, or oa.oad : oor alio a arft fourth a;orr Front I'. ?m, f nxbpd, aulUbto 'or t?. fo'.ag ir.en. ai lit We?i Kourtooota ?'taO'. ____ B~ 0ARU1R0 -TO LET WITH BOARD, 10 A <!**? i:?i*w tnt wif? a '?rgo R??m or> i?cno 1 floor, fttr etahod ?" 'ir.furB:?|ied ?!??> ?mail Boorni haudioitrlr for aiabad f< r oiafl* ?rBllamaa; lockltov food; ? tuaUd la Tk'-tloiu ai'Mt, ootaooo Rtjlitj and .N-n h ?t(o:.?o; mm (f^wuioi.?'f^ M?? L F t pAtlk'ilara an at irtW??? Twaatt ?'?Hf >" _ ______ ooaRU -AJLX2t would r.tKK ro vgF.r with a X> ra.iji tia**|Ttr?^Ulti for lb* '' ' ' h wl;' a-rrtra i'hi b^ard; beat 61 ILti*11-* EiT*a. Addrrja Tcttlt re, foal ?? r Bro< klja. t 'T *V??* B0ARD.-HATI50 MOKH ROOMS THAR MT FAWI iy r?ij i're. I will Itt to a raap^c a1> r,t*y of oltkt *f 1'? F.iitt ?f Rnrat*. fiirnlafcod ar tilt ratt edi ?^?dtabla, Diod'rn 1mpro.tmai.ta, aud cart o aii ; *r i or tba city. Bradford Jlnii?e, b?iwr#o Fifty ?'n<l ?n1 ?'?;ielh atrafVa, ou Iraadoay. Cofritacea t?har|*<! "OH.V M*? KEWBJr Board.?a larok pleasant room or mboobd Ki*or, with good Board can ba ou'.amai at lui Wa?t 'Jhl tj-ro'irth atraat. RiU'raac* ?icliaiii<!<1 Board-a vront taklor ano rror.oB* to I4>t. wit ft Board for lady, or wlt-i km t tra?at?a n?, to rarura or 1 borai ?i?v?a. a to a niom in tbird Boar III Siiterath otiotl, eftwoea 9ntb aad a-'-ir.ra Board -madibor $qi;abk. hie b>7irebbcom) or third Flor of a Br?t tla?a jirlraio ..e.iao froDt ac on Murtlaon a-ina-a (li?m?1lai? tirmliy of ih* Ftftk Arouaa llotal) tolM, wt'o or wl.boot M aid. P ittrtalon at an a Addrwa ?<ilt .-iaU aaair. R, P Htolartoo, I'ntoa ri tara Pott oflw a. * * Board?BEVBitAL ob*-;hahi.f rooms with Brat iiaaa Baard, ?n t^oukljn Hr ?Ma, to in froa May I Adlrrit K B ><a? 2.6I1 Raw Vn. ? "'oat 0Wca gOARP-AFTFR MtT I, AT '7 NORTH OXFORD alt^at, * fc 4''<yr? fram Myria a ran a a, Brooklyn, nd.itne a-i'l onnmo Mon? roirn* ;or fanniidi and aina'a ?ai..?r-rwo With lull or tiarUBl Bonn, mar ba hatf*ka ak^fc In ,m ;a at 18 Hrrt i>la-e, fro n Into li a M or ia iha aranln*. Bftl of reraranca* ?lrrB and raq irci.' BOABl'-Al 1*8 WAVElll.HT PI,Ar R_ ^KAR WAftH In*ton ft ar* On and trior Mar 1 ontua Sacord t or. ,a igt roouia, with a-unit eotcia wal r bathroom A? |K f?' fur two portu i. Alio iw<j OJ ;?rM u?or 1)0 A BP ? WASIIIROTON BQT'ARB, TO I.RT. WITH Boar.1, from Mty 1, a Suit of aidant Araruncaia. oa abroad floor; alao ..na or two o-l-?r?*pv d?airaW tat 1 b 2T ^'?"U.lriMlati r.i a ? ,n?U.d to call rt !Ort**y" :'J * Lnuioaptiaaabla Ter?ao* (tTM aad BOAnO.-A BBroMD BrORTWBACE ROOM TO BENT, feaaaartwo ?i-Btir...?,i with or about board. In a ptiralr kfinao, wl: h a>l Ihr modern ItoprrTrnwala- tr'rr >?r. r"jn'r? ? '?ail(? Wtri rwfi.ty aacoad ali??l f? I iiiitnkar 78< nOAKO-OBRTLRMBM A iTTnriR WIT El f;n .11 fur i rt, eta t r ar- '??? rr 1 T'ih I iihIm d r Rootr ?, ?n ? | ar ?ai?i*t ?;>h n with, t irlrmr la' c, In Twelfth ati*i i, ia tlotk in n Bn adway on l?l of 'ifay A *' Kin ii i , ifii < i i-ri furtbri tarttii iarf i<ii J ?I I'a i a ? t?tj" ????! #i i 1tyt" rav fii a<i*i?y n? d ? ? it?(ii a ti ? BOAKionro awp ygpeiito. Tjo*riT--a*wckly"Vt'lSlRnSD O* VBF OMIW X) en K?em required for a way mI geoilemaii, Bo**"!'* Mui; b. low fourteenth at met. A*dr?M J. A. Bioed vftji Vi*i oik#, _ bO? lead!**. hoeuUwlly nm>rit *??unsadtog aa ** ******* vie V tf 111# bV fHMQMI WO to U/IMA J*r*M| Apply toJ H. WH?m OARO-A rUUUKT BOTT Of BOOMS. OH wood Btory, Trunk, suitable lot 1 and Appl> at .10 West rfet.tjqfhird etfeet. ifefeHUcee e* chsuije L' " " ' Board may bb uad in a oooo four Bfoh* t" own mm front bouse, with two Room* on the tblid floor fiuuk furnished, aad one large unfurnished Room oa tbe woniiijiaw, irent AM* al ?9 Waal imrtyetfMh Board-with a vbTvatb tablb, can bs had i*i u.nuentl#, iom at twoapadoqa 8eora uai mulshed,) in an eteranl bonne. eoenrVvf by a nuufly Of to? * adulta. tddn'Ki \V. B. W , through Boyd e Biprcae I'oai. BDARD FOR CfliLORKN.?TWO OR TUBER l HIL ilr^'ii oan obtain HoarA in a prvaU' Amer.can fan.tlj *t>ere Uo; eoMfartH of a heme aud-a uivtLerl case nil no ijijeye#. p.nfHiJt an?t mti?de tarv-ht Apnly at M "*? Forif fourth (tract, out door caat of Siith avenue. BOiRD WANTKD?IN A RETIRED PAMJL?. WHKRB ?toolbar bo?i icr? ?e taken, by a lad} who require* oureli'K- Addieiv tj. T. B , tooi fHT Henudefliee. Board, wantjid-on.or AuoBtTiwwgT o* mal. by a *entlen'.?n in a private fauilN ; locstiop t?ent* iblr.i and Thlrtvse.oud MnlctiiuJNurlTiM Slut* KV? Dues; cast side pieterred; if i leased wou'd be permanent. Beit of raferencea-gtveu. A<Ure?e boa U4 lleiald oilier. Heading hensra nor a;.cnia n> od not answer. ?OAfU> WaNTI D -IN A FttlVATH FAMIJM, VRVt*? 1) Ihi'ieare no Olfc' i boaidcre. b? a s.njite rentlcman; leoliou pi< rnrrcd abort] Vutirll.'iuh street, between Kourib noil fciaiitb avcirtie*.' Ifarxerpitonable reforeocca given. Address A. H. 1)., boi 314 Post uffict. BOAHD WANTBD-BV TWO YOUNQ MEN IN A RB HmtUi) e private lau ily Addicts, aiming terms, If. h UroIT. boi 179 foal oftl-ie. Board wantho-xbovk blbborbr btrhrt, bt iwo yoiinji men, to i?v f.'om 91" to $H d^t week. A ?o?.:i Room in a good bow?a would auit, Addrctt M., bo? t 'M Poet oflee. -? ? ? - BOARD WANTKD-FOR A TQ1TNO OIRL, IN, TUB lfan.il> ore ana wldbw, when* there abb????? Other board t r'. Toone wlio euiU W ? woak Mrln be paid, In advan^. A'i<ire?a J T. Mtile, Hrr?.d Board ?vantkd-in tub city or country, n?l over one bonr * ride or Mil from the elty for gen i1mh.hu. wife and onr chtld Term* not to owed $IM In tlia ?iii* ur $14 In the country. Wi'l furuiab if deaiied, Addi'eaa A. 8 . hoi 4,1fe7 r??t o.bv, N. *. ? , IJOARD WANTED-Wlfil THRRB UNI'WRNISIIED ) Rooms, on third ll"or. or two Sleeping Ho-una elee whi re, uud one KO' daiaed Room bealdo. lor a lamily of four a" i t-, threeet ildieii and nurse. Turma not to exceed $3C. AiMreea for three daya A. O. 3., hoi 130 Herald oflice. BOAHD WANTED-BY A YOUNO NAN OF BE8PBC taliiillv, In .i private finrilv, where he cia reef Ira the coiul'i lii m a iionie: tiie l^-nl of retnri'nee given If reqnlrod. Location not above Twentieth street, between Second and Ki^tuli ai eniian. Add)ens, stating iertna and location, boi ISO >>?I kid 0?|*. IIOARD wan TBD?fob A OENI'i.BMaN. WIFF. AND ? iiauiiiuor 7 *eara eld, he""<Mi"nlW. if suited, between Eighth and Fifty-ninth Htreets.; second story from, two Rooms, well furnished Address, with de*.Tipuon of reetnf, location, price, Ac., fully, L. J. K? no* 3,36'J Foal office BOAUDWANTBO-TN A PH1VATB FAMILY lOVKITR niMiod Koom ou ?? cond or 'hird tlwr front, with Bed room ?? ai*heii'. for tentleinan wife sno two clitldren, one ??? TH.M-S old. tbe oiber Itt montii*. and itirt", \vh?re the state lerHis itnirrr ?>h l>e enicyed; those n.nsweriiut nil y - *rr ? - A dire ui D ,*tBti"D A BOARD WANTED?KOR A OKNTLEXAN ~Xi>i/~I7T? wile; lull board for tne isrt* and partial bo?'d f ir the K'litlrmau: UO'ine urst e!aas stwl (mod table; peimanent beard and pi-oinpt Addret* X. L N., lleiald otlice, "IJOAKD WAMiiU-BV A YOONd MAN IN AN ?P. . .1 I town bs llt a peasant Room, wilh Poird, in a respevt ftiilo private family or private boarding he^?.<, dinner at t>; or a loom t?IJi U'eakfaat vrcfeired; location bctweoit Four teentli and Thirty eighth streets and Ixmnqton and Klehih atenuos. AiMrni lor two days stating terms. Ac., woteh must be reiisonable. C. J). J , cutinn O. BOARO WANTKD-IN BROOKLYN, fOB A LADY and eiiild m* v?a ? o'd; with a private family i re ferred. Will furnish their own ronuind^ne bent of re ferent*. Addjesn, suung terius and location, J. K,, Herald effloe Board wantbd-bt a obntlkman, wii-'b and ttvo dfl igbtern; apo. hy r young jenlleman; lictween Thirty.firat and Thirty Huh siren's, :ind Sii-ih uud Ninth avenuea Address, with price, at oa*. o. R. J.-, Herald eflice. Board wantbd-in Williamsburg, a obn tleman and ids wits waot one large iininrnislied Boom, with Boaio, in 'Vllllumibuig. Addmaa C. W., boi S,S.'i6 New Yor* Post ofbee. Boarr wantkd.-kor Four fbrsons. child and nurse, irom tbe ii of May. with three Booms', lo ?m'iou iretweea a?..:ond aud Scven'to a?en les. Tenth and Twenty third streets. Address, stating terms, W. K . box I0U Uc/ald ?illoe. Board wanted-bv aokntleman and wife, a small ! ai'or, Bedrwaa and Board m a small private family, whe e 'here nrs no other boarders; location must be brlow Twenty third v<re?f. would no- object to Brooklyn; a family living retired preferred; ties' ef reference given and required. Addresi t>?* 6.5J0 Poat oflloe. Board wastkd-by a i^dt and her dauoh <er, in a prl< ale fair.liy ; must be In a uood neighbor hood, /.ddreso, stating lull narticulai a, box ? W Post ' once. Board in haRLEMt?wanmd, bt a orntlb. man anil wife a oomfortable Roam, with Board. Ad drew. atatiuf terms and location, box 1.73J Post office. Board* <t mates tm.ASD.-A few boarders Will lie >a^7*o family, near Pleasant Plains depot. .Siaf<-n Islau.. ?Hl.'resd. Apply lo SD WARD JL.UFF, Wo 7 Burling slip, j(, y, UOARU uk ?rATl"l?T?l7ND _ k FAMItT OON^IBT. iwo * lentleman and wlte can ^"**?W<?'e en* ^ I i - "n convenle?c.^ Api^y TtVoSm I ' iii to* ut<?vj? ^ /4M kirevt. . ? V 2>. Board in *rookltn.-a gentleman Vitb a very I mail famt'y ?n4 o.eupjlBf 'P''4**! hoite to Botnh Hjooxlyn wl?la? to lot to two or threo a ng'e gentle tjitn, with or without lionni. anuneof the beat Hooma la the bo'iM. None but gentlemen of the beet a'Ending. and wbo *r wklUnir to toy libei?iiy r - ed ?l p!Jk Addreaa Louie L. Mtlngei. ho We ?' m?cv. >t* York. OABD IN BR008l.YN.-X TRIVATK TAMTLT <?AN accomtao-Ute fp'tlram willing to room together, with two ftrge Puruteboc Rtomi am J Bond, at 40!) !'act fie atreet. Dear Nevla*. ?b?' *) min >ite?' walk from South ferry. BROOKJLT*l.-T\VO WM.'BLB AND TWO SlNULB l>. oji>. * Hoaid. ? '? an ??. 10 a flrat clean bouae, Tirr pleaaMtly alioaied. The room* are large and airy. Apply at aoirtl* r?t comer of C.laton and Carrol! strtcie. Brooklyn hOAnu. f. a mm. plbabant and well Ptraiehed a-cond and third alow Roam* to (let, wlih Boan' ta a private family, at 1SS C lotos etroet, bo leM Amity and Coagreoa. TJROOKt.TN BOARD.-A HANDBOMB ALCOVB JD (loom to let: alto, one or twe otbera. Ti e bona* ta pleaaauti) tocaled near tbe Ciiy It*11, and contain* all the Uaproromeata. Apply at 100 Lawrcace atreet. /N HOICK OK ROOM! CAN BE OBTAINED, FOB A ly eoatlcman and wlie, or twe ? n/o j?utlameu. la a de ?treble cummer lo-a'.lon hv apply in; at S40 Ph'-lpa place, rtlrtleth etrett, oeai B? .oad areawo. Dinner at six o clock. No movlrj OBNTRAL PANE BOABD OR BOOM8, Fl'RNISIIBD, to let-On P'fth a"Due. 'coiner Seventy sixth atreet; Binai delightful location, aai oe'rmanda a view of all that ta dotai, en the Pa ? Apply at Ml Bro mt *:reet DESIRABLE BOOM AND BYTEN?ION ON SECOND ator.v. to rent, will? Board. at?o a large front Boom oa thndaorv. bone onatalai all modern Imvrovementa, no moving lat of May Apply at 148 Wa< erley place. lotatiua ??d {eron. Fl'RNISBED ROOMS TOR OKNTLEMEN?AT 8M | Broadway, near Vuioa aquare. FU CRNTPRKD ROOMfl TO LET?TO MNOLB OBNTLB a?ra, with or without Brrakf.it, In a private fa'iUiy, with all the com ealeneea tat. bttb. it. At JW ??ll Twltd tr-|rt_t atr^, tira merry ^ U?rBM8Hrn FRONT ROOM TO LET- CONTAINING A* water ??- 2".?" ?ent earn only, at (K8 8i?i4way. laqalie at room If ' J '*?** " x ?"* * FURSIflBED ROOM WANTBD-TROM MAT 1. WITH | or without Board by a lady. Addreaa, aiatlug location, letraa. kc W. J. L. bo* IM Herald oT-.e. TOUBNUHBD ROOM TO LET-A JU.CEPTIOM 1' Reom ' n flrx f?vr. with Bedroom atla'-he*. will b? lei 10 a couple of i t| e tfa'.!??er, witU nr without Board. A) pl' at 1M Hlth I'r'el FU PRN1SHKD ROOM TO TO LBT-IN A BMALL FBI vaie nr .), a conifor.able ami pv anal homo fur a ila glo lootieiran. Arpi? at Bowery, In tha bootetore. Fi UBMRHED BBDBOOBB FOR aBNTLBMEN-WITH or wi'huol breakfaai aad tea, after ltt Of M .y Apply at )?> Buiilran ttrtet FB URWISHKH ROOM* TO LET-AT 127 WEST FORTY ?eeond ttre-t n>t" t n Broadway and Sixth aveauo. FB VBMIARBD OB DNFURMISBBD BEDROOMS TO lot. with or without hoard, at t7 Baot Twelith at root, three doora fro? Broadway. /TsNTLKMBN WIBniNO rnBN18BBD OB DNFCB \J elahed Ronma can bo autiaiily accommodated by gall las at Ifl Wool Thirty-Ihird aireet. ? HARLBM BOABD WANTED-WANTRD, BOABD IB or aear Uarieat, be acentlemaa, wife aad (wo young ebiidron and biirae: win Turtdeh room If required. Ad dreaa, atatlnf t?rm?, M. W.. box 3 070 N. T. 1'oi.t office. NBfORTHBABT CORN BR OF FIFTH AVENl'B AND Twontr-ei/litb tiro^t ?Tolol, Ike Parlor Floor, with private table. Reforoa< oe oxchaocod. I>BBMANBNT BOARD WANTED?BVA FAMILY OF X three adulta. two Roome oonaect at. with aeotooarr oeayenlcafo; locatibp * cat of Sucond avenue preferred. Terma moderate, t'netciiitktrel refhr^itcea otehaaged, Addreae, for U>ire daya. with hill partkiolara, hot 8,30? Fo?t ii PB1VATR AND HANDSOME ROOMS TO LBT-BB aulte or alngly, wtib or without Breakfaet: all modera i?ipru< omental ?frythif new and aloe. At f)2 Broadway, ore ? .!? e abo?> Ifalofl iqua.^, the i neat le<atlon la the city OOMS TO LBT-A PRIVATE FAMILY, NEAB Tlilrty '< ih ? r<-> i.etwee<i t-iftl. au-1 Suth avoanea. .11 l?t to one or two peallemen an eleg*rt Parlor, with wtrer and gaa. furnt*i,<tl or uaftttni lied, w th nr wilhom an ad jo ring Room. breakfaai If dtaired. A'ldiraa l> A H, i i,94v ro-i oiiice. IJOCM" 10 LI'.T -TWO 014 TIIRBB PI RaKANT Ft'R. II r t?t frt Bo<'me ti lit lo geHiinti, wllvwlDcaiC /II I ?l f <K>k? itrttt, N??* >v>* QUITS O Bom pOOMS tO LIT -FOUR YOFHO ME^^^TaO IV ootuasodaled with >1?? > ta Tweatythtrd ?Irttt. wiUeut board, as toaaoaabio Imi iMw boa ?MM Port office. TJOOMB-UNPUBklBBBD-TO LET. WITH BOA BO, Ik in a prmu hnili.?<? gentlemen and their w?n; hot Hid void villi in roooi; In the Ninth ?Wi Call til Ml It ?Nk M SU Grceawtek HiMI. _____________ OF DE 81 BAB LB BOOBS TO LBT-WITH Bowd, la part lea wlgkia* permanent arraaaeiueat; konae flretclaae reference* aiokanged. III lut Twenty fourth street, ed No. 43. ST. JOHN'S PARK, 69 VAUUJK HTBKIT.-A SBC oad slo.y front Hoom to lat. wMo ilraldesa Hoard; mutable for a aeulleniaa and wife ar two single geatleeaeu. ST JOHN'S FAR*. 167 HUDSON STREET,?A SBC end atorf large Front Boom to Lat, with flt't claaa Hoard, to a rentlemaw aad wife or two (Ingle gautlameo; alao a 11*11 Bedroopi. SKOOND FLOOB FRONT BOOM FOB A GENTLEMAN aud wife with Hoard: alao, third Door Roaqt aad Bed room. with all acornufKMtatioa* for ttral claaa boarders; dlu ntr al el*. Apply at No 8 University place, corner Clinton. rLBT-SOSS TBBT FINS APABTKHNTS. FUB ?uibed or UDr irolabwd, with ar without board; alao as overground and private Stable. leqnire for tfcna daya at No. e Depau row, ixirorr of Bleeckei and Kullivan at roe la. rLBT-wrfn OR WITHOUT BOARD, AN EXTBN ek-n Room, suitable for adentlal; a.-eo a basement for a phyaiclan. In Sixteenth street, between ?'l?ih aad Sixth avenues, in a Ural claaa house, alao handsomely furalabed R 'Qiiib en second and third' Itoom, with or without Break ia?t Addre?? U M . Herald office, r LBT?WITH .BOARD, BANDSOMBLY KITRNISH ed Kocina aad Hr.droou.x. for go?lkem*a> aad thi*lr wlvca or aiuk'.c Krntlenion . lions* Ural olaar, i*f*r*ncee ex changed. Apply at 94 Kaat Kift*antk slieei. rpO LET?WJ1H BOARD, A SUIT OK FRONT ROOM 3 A on ikirJ door. All modem Improvements. House krown aloue Apply al 174 Haal Forty-ninth atreet. fro lmt-with board, a room and bedroom, A u?thaUt*rd alary at Ho. 43 Seventh avenue near Four teenth Mih?1 mutalile for a gi-aUeiuan and lite wile, or two gentlemen, limw. ,r ?i? References exchanged. fro LBT?WITH BOARD, AN BLEGANTLT FUR A ntahed Parlor. Bad and Wank Room second door front, near Twenlv-elghth etreat and Third avenue, after May 1, to a man and arlie or two gentlemen. Keot $.10 a month. Meale can bi-'aervod, If wanted, al low rates. inquire at the off <e, loi hunt Twenty eighth atreet. rLBT-A ROOM. WITH OR WITHOUT BOARD, IN a private faintly. Vail far three day a al No. 1W Weal an teentli atreet rLET-A SUIT OF HANDSOMELY FURNISHED Room a. In a private bonne In Waverley place. to una or two gentlemen Tliqae who are willing to nay for good at* comm dittiona can Mldreaa A. U . box 120 Herald o"e*. TO RRNT?WITH BOARD. AFTER NAT 1, TUB EN Ure Peoond Kloo. al tioufc 137 Went Thirteenth street, ecrnrr or Seventh uremic, neatly and handsomely fur nished For particulate app y at 133 Weal Eleventh street, Bear Buih avenue. TWO OR TIIREK OENTLEMBN CAN BB AOOOMMO dated with a turniahed Parlor or Eedrooui, with full or partial Hoard, hntb. gas. Ac. Apply at .'(8 Weal Forty aeooud street, between E ghtb and Ninth avenuef. mWO HAND^OMSI.T FPRNIRIIRD PARLORS TO 1 let. In a lady and genteinan ot quirt and refined de portmrnt, wiili Bi?rd fur lady; famiiy Muall and private; no other boardrra Appiv at 5t! Eaat Tweuty fifth sirect. rpwo LAD!KB WANT BOARD TN A PLEASANT FAM L tly, when they can have the eoinl'oita of a home. Terma >o ode rale. Adilreaa U . Herald offioa. VERY PLKABANT SUITS OK BOOM8-WIT1I (lOOD Board, for ui?n and ti>elr w.vis; alio two or three alngle men, in a g od la at:oa. Apply al 768 Tblrd avenue, ?ear Piftt-Dnat atreet. ANTED?BOARD FOR A VOUNO LADY. IN A amall reapectable faml y; Oennau ni-elerred. Ad <reaa atat ag tfiroaanuJoeAti?n, L A., lieraid o;l>ce. WANTUD?KV'RNISIIHD ROOM FOR A LADT AND gentleman, wkk Board for ibe ladv, with a widow, or Ut a quiet family wLere ilie.e are few or im bonrdora; loca tion uniat be rcHjifCtable. Addicaa lor Uirce da\a 0. D.. Mad* ison a<iuai a Poat on o ?. WaNTKD-BOAKDINO. WITH A PRIVATE KAMILY In ibe co'intiy, by a family of Bee |>ei?ona. Tbe brat al' rei'ercnee givn and renuu-od. Addreaa W. M. A 8., W Bare ay atreet. Sew J or*. WASTED-BOARD FOR A GENTLEMAN, NURSE and two children, on the Hoe of the Uudtion River Baliroail. wilbui 7A uilli-a at Ne% York. Addreaa, atating anna, r' Oiiis, alluaiion, Ac., R. F. Wealeoti. 784 Broadway. WANTED?IN A PB1VATB FAMILY, PEW OR NO boardeia two f n nU>ned Ruoiua, with Board, for a lady end >bree daui;htera; TOnngeat Ut yearn. Ux'a'. on be tween Bleecker and Sutei ntb atreeat, near Hioadway ; ter ma moderate; be*t r< fere oca given and required. Addreaa Caopor, alatlon D. Bible Houte. antbd.-a you.no gentleman and wifr offer $060 for a aecoefl story Rfoui aad Bedroom, with w Board, for ten moatha, In a pt lviTKmll?, pay atThatr aaeh month in advaneo; lo aiion wen aide, above Tbiriii rate eih *reei. uneiceptionab^ refcreaa^a given. Adorrn* lu.. mediately box isai I'oat otto*. Wawtkd.-a oentlbman and wifb desire J' ???rd with a private ratnilr. w-at aide Will bo per nanent if aatlstaclory. Addreaa A. A., Herald ofiice. WANTBD-A FURNISHED BOCM. WITH BOARD for a Keatlenian and wife, iacaied above Twelfth atreet aoa between Betvp11 Elghlh avenuea; private familv jreftirad. AddtiM, with foil parlkulara, A. H. B., Herald WA-wT?r)^BOAR^ FO* ' OENTLEMAN, WIFE. " .aMtdaad auraji, batwe^n Vonrtei ntband Forlv necond ^I^r.'yTlI'lrJ.l^-- "ith TO-;MOTr&r? ^^NTED-BT A GENTLEMAN AND WIFE. ONE , ^ I0**' "''b Board. Terma sat to ^ A'M,e" 15 ='??". boa J M71 I'osi officii 1 *? m?* TWO BKD. rffANTBD?FURNISHED PARLOR At?? ? , ...... W ro.ima, lor two ladtea and a sawllaaaa, wi^^wra for the ladiea, with a widow or in a quiet (WWWImn> thara are few or no biarder*; locatie* muat be detdnkla, a Ilka ? al nrlie will be paid for a good airancemeoi Addivaa. w.tS full dencripuoB, W?a. Ac. bo* f jirk i'oat an.ee. ? -t Uf- ^ WANTED-A PLEASANT FURNISHES ROOM AND Bedicom, connecting. " Ilk Board tnr two single ceu tle r.en. Location must b? sood, and between Thirl and Sovenlk avenuea. Addreaa, atanug terma and location, W. G., box 3.732 Poat office, UT"ANTED?A SECOND FI.Ot'B. WITH BOARD, FOR Vv a amall family; mual he above I'ourtevuth a'rtel. Addresa 0. box 3.019 Post o.l ee, with partlenlar>. 5LI DLOW PLACE WEST HOUSTON HTREET, NBA R Bnlllvnn.?To lei. to aingle Keatlemen. a nlce y inr ?lakad and ploaa at Boom, on accond floor, w-ltUoul koard; bath, Ac . on >ama Tour Ooi d ftfjrtSCg renu red. lO CLINTON PLACE-TO LBT, A HANDisOMB 1.M anlt of Boom oa the aenoad flaor, with Board, to a family or a party of gentlemen. OQ WEST S1XTBBNTH BTRF.RT, NKAB FIFTH ZiO avenue, Rooma to tot. auk 6'aid, for fawl.ie^ or single tentltrren^ 1 A A w EST FOURTH kTRERT-H RNISHEO ROOMA, 1 XT with Board; go d table, dinner at (, location de lightful, near Waabingion eqnare. OAO WEST TWFNTY THIRD 8TRF.BT, ONE DOOB XjylZd from Seventh aveaue?aeveral a ilta of Room* t>> let with board. Tboee willing to furulak, of paitly aa, pre ferred. COUMTHT BOARD. ACOCHTRT BOMB WAXTBD?FOR TWO SINGLE Hpaniah get. ..euira, of i.ijo refaemeal. 'fbey mtaht ocenpy their time in trar;:lng. rreo'.b ntinded. A pleasant family aad ptetnree ,ue loca-ien preferred Addreaa D de B , bex 17U Herald efl.te. pOONfftY BOARD.?A WIDOW LADT, RESIDING IN \J apleaaaal aad healthy tillage, abo it 4 to 5 houre* ride fr?* Saw Tark lw Radeon Rher and Harlem Railioada, la prepared ta Board for the aunamer eeaaon three or Tour a n 8le gaaHeraen, orgentlrmea and their wtvee without cbll rrn. Lo atlon, honaa and gra^iada v?rv pleaaanl and iuT rauadinge unanrpaMed. splendid rideaand aftnefiahlag lake eloae by?rat claaa Board al fair ralea. For fitnbar aaruru tarelaqulre af Mre.C^D. S.atNo. lib W??| TwentyTouttb atreet. far four Uayi, b?tr??p )t an .11? o aloek A. M. 0"*o7jiTbI -A LADT. BBRID1NG IN A PLEA aant farm houee, wiahaa to receive Int her fam'ly Iwi ar three llula girls, to Boaid and Bdneata with her daughter. Nana reeaiveo aver nine year* af age. Term* moderate. Addreaa L. 1*, Naauet, Rockland count/, N. T. COUNTRY BOARD?AT A PLEASANTLY LOCATED kouealn Weatcheater. one mila frota the tillage: three large, airy rooma aad ooe aaaall one; good table, pure mltk. plenty or freeb veeetablra abd frvit In aeaaoa; atabhng tor three horaea. Addreaa Villa, Weatchtater foal office, Weat ahaa ar oanniy. COUNTRT BOARD WANTRD-BT A FAMILT OF TEN pereona. Inelndiaf all ehildrea: a private family pre ferred. eoaHg<iliy to theeily desirable: four Bedrooms and a 1'arlor required. Audieae Wilaon, Herald office. CIOUNTBT SOaRD-THB ADVERTISER. HAVING ) taken a beaullfullj 1? ated and commodloua honaa oa the banka of lha Hudson, tweira miles from the city, la pre pared lo receive famlllea ar e.ngle gentlemen to Board, ample grounds, bath beuaa, fruit treee, ahade^aud unrir. paaeed view. Terma leasonabla. Addreaa J. A., kai M Pott office, or rail al Mr. Eslgkt'a bouaa, Riverdala, 11 jdaoa River Baiiraad. _ tpiBST CLASS COUNTBT BOARD AT BTE. WITHIN P a abortdlatanoe af lha depot, honaa pieaaauiiy elm atad. For furtbarpaillciilara apply Al 117 San Ninth atreet HABLBir-A SMALL FBITATB FAMILY IN A plea east loeat l. a aa lf?U atraat. caarealeat ta Fo<irth aveaue eteam aad Tbtrd avenne baraa ear*, would lat a nicely Furmahad Parlor and aleealng Poem, or either, la one or two geailemen. with ar wltiout BreAkfaat Addraea C. A., bex m Poat omca. DBBSONS WILLING TO FAT LIBBBALLT FOB A handsome Aeeoumadatlans ran find the com forts of city aad country Ufa In a eberating loaatlon oa Bergen Heights: honae aa alMaat vlile, apaaloua jrannde, do Ad dreaa for parUoulara A B. Tanderpoal, (7 Naaeau atreet, room II. PARTIES WISHING TO RNOAGR PLEASANT Hootna Tor tbe au??er ean fled tbe aame b? spoil mg al SS Oramercy plaee; houae laarommodated on earh Soor with hathraaM aad water elaeat* Cos enl?ni to atagee and aaaa. STATBN ISLAND-NORTH SHORB. SHORE ROAD, three m nute* from Fadoryville itfclrdj landing, fur nished Soeme, with Board, to let, frem Mar,I by alanaiiy now reel liag la Uiiaeiff ;goed Ub a and rleaaitt heaw For particular* eall at 107 H Mark a plara.k " WINK", LiqiioRB, AiO. BOTTLED ALK. PORTER AND CR AMl'AI.N R I1IDER, I in wood and la katlia ? Rhlppere, amlera snd oihcn rei.nu ,n* a iar?'i'stilltv. ? ill fnd tliU tl.elr M si pin i to piiirhase Heveral ihmitar.d ilo/< it alwavs on hf~' tloldeu ale Tepc1 (b and (M Liberty street |Vn tho ai d doreu au-Hj bvitta wau??i tor ta?h flKHyl. L. KKliAN tag Uteir full powered, G*j4* mm '*011* OF BALTIHOU. WtP>04T| APRIL M. BDIllBTTROrr *ATURDA X/.? n I r? ? T *?T 14 U1TY or WABH1BOTON BAT P? PAT, MATM. lid ivifjf auucecdiog IMsrti), At mw< ^ **? "?"# riTW' BATES Of PABSAQE. payable in gold, or Itt <to ?????* u, Ftretr?b??....... .... ?* fSSlSfr * iiidoi'''..1/8 BffiSiS&u::'.! ?5jgi- J |?anl rioMBgcrs Alio xorwaraM vo nifre, ?IDS. Bieeraie ?36. Those who wi?h to aerd ?? l,,ur gZ*. Me atrowilT built la wAfr tighnroa ????*; 55??l,ir..?nlb.UU?. BiperlencadeurieoMAWaUwiho# IilMAW A?.nL a ffttffATMt; f qtaagow tOALR* J p"' 'o^'joaM 4k m?,i<?i.??w'*w*'!LL. QTKAM from and to^queenbtown and lite* ? ' CUNARD LIKE. ,. from Now Yorlt, $C5 currapey; to Now *ork. H#. I ?? ?* from Hjw York, cabin. $86: ?teemp> ^ twtm9. PENNSYLVANIA on Satuk-iAJ. Max 7. for pasaatfe >p'^f|;?i.TAM? A OVieNJOWelloo ?U??t T APSCOTT'8 favorite lino of Liverpool paekela aall etery rx> to Uie Old Coviul*y cau do so at U?e loweai '*? ?? ?Ft' ' ,d4l? tapscott bbotitbm ^ca.t TH?.nL"w,?i?rtr.pa^ imT ?K?sr&Vi5.!S? ir & Citbin. $80; Sec?n(1^0? r^?AS A. WHITNRY, ot #4 Broadway. For freight apply ? 64 South street. Advancea mode on mercbaodlM W tinned to the LontHmj^AKD A ASPIN WALL A tent A THW?. gtati-4 mall. will eell from the Bremen pier, foot of TAiro .treet, Hobokon. onDiT al 11 o-clOfk * . BREMEN, VIA^OLTUAMPTON. UV?ABownfl2vBB. SOUTHAMPTON AMD BR BMW in gold o, If ^AlonVIn eUror"tae_flr?t cabin, $105; eecood cabin, *S #0; ..eerage, ?^BREMEN will be followed by the HAM A. May 21. Kor trelfiUt or a OO.j<S Broad street ?7. aTirUBDRO~AMBRICA* 1'ACKKT COM PAN T E rriu llAMBU^. a a?l steamships n.w-ork x lYom Southampton. ? rm New *0?. R \TONIA ...April 2, 1861.... "n?t iom 5?i?V US S; S:.:JE ?: S? loHUBSlV .Jnno lfc iSU.. ' July t. ??* From li*mbiirji pier foot of Third street, Hohokca, taking it,.ceii-cr* (or Aamlurg, Harre, London and Bouiba?#?U>n r"t?S"?3lowlB? rato?:-H?t rab.o, #^so?d~Sblo. 54j? *!f*er.ief, $^7 50, piynb <i in gof^ o?* its C<1 olvilM ^Kur freUM apply to RUN1IABDT * CO.. A6 EickAnMO PK?rra??Se apply to C. B. B1CBARD A BOAS. No 181 Broadway. XpOR-CAXJFORNIA TIA PARAMA. . M ^ P a ?r?t class ttearner whl learc New Tor* ?? tne aa, ra? and j3d ofeaeh rrmilh .ic^rt wh"Q theoe' day, when tho day of deport?? will boos tho noMar <*? bforiSo"11 ?f l"kmi* *ppI* M ^D^af JJtSEN^AfoSr1* l^OB NEW ORLEANS VJA^HAVANA. SATl'RDAT, April 9u. at S o'ekwk P *. Tho United Staioa mall aide wheel aloam sup mo uimeu EVENING 8IAR. William R. Bell, commander. w;il aall ai above, from pier 47 North nror, foot of H??wo? fielght or pamgo apply to E- ^ Ra>nob, 161 SroAdwa*. N B.-The morning ITAR will follow aud aall oo BaW Ui'lay, Uajr li. lHH. , FOR NEW ORLEANS TTA HATABA. The first da* I' nuodi Btaieo mall ateantabtp Umai* a. R. M. art-one. Compandor, _ Will leave Pier ?. North river, rtr liRW OkLIBANS. ^ ini ?t MAVABA, on MONDAY, the 25ih of Aj.rU. a? I o'l-ioclc P M l or lrelght o. pa*m* ^^lQB ASB,CIO A CO., U Bioadway. F?^tAt!?maW.^p?i?oSaiTOlwSWu^I? rr/r. "? r.t its wiiarf, at Jeraaf Oity. oo ?. _ -nnil ? van. ?a SATURDAY. MAllfH 20, and on BA.TW. *. oS PatWTO money t-> Kama. ; ?r Paaaage bom; to llavaM ?. MM. No 4 BowltBC Or -"KUi^r. ? rapidiy loadinx at Pier 12 Ma??.rrror, o?a w* j "? lor Melbourne direct. Tho A1 Bdurt i'^Si'MTWAKU^SO.ToiW to". C?|?Clty- WtlUMMfW torkj i .i,?. .t Plir W Bart river, wilt au.-oood th? 8o.uah^.var'<Tw* ro/freight orp>?Ca?!y ?*? Wl CAMKRt>B. 8-) Heaver atreet. ________ ?? rtTreiMsillP KANGARSO WILL COMMEBCE TO DIB S t bar^e, under general ordera, at pter 44 North mar OB ^V^iorMm^i&tweoiy.fonr ^ ^ ilored at c?Bil|ne?'f ?*E?9lfc jQgy fi. DALE. Agaet " r ? a-gjrsBW?rsSMr*o???-* M. nday. April . Beakmaa atieo South atreetl TKAJ'ELjLFRl' OfflMT Hf.'DSOV RivfR RAILROAD -TRAINS FOR ALBA nr. Troy. 1ha "forth and Wot, leave '"barn be r* street at 7 mi IJ A M. il l 8:18. 6 and 10 40 r. M., and oa Bubdayt at 5 *i P. M , Inn Thirtieth street. N EW YORK. UARLBM AND ALBANY RAILROAD? For A'.lwny Troy. North and Waal. t<n*a Twonty ?nth wwt depot at 10 A. M. tad 4:25 P. If. ?oadty trslO" iivtap.M. YTARLEM R!TBI!.?I*LBA8ANT AND CBEAP IX. U curslou to il.ah Htidgt. Ybt Uwlaa tad (yoitta Durrll Ntvlgttloa Oo-apuny a steamer TIGKR wilt return* htr usual tnpaoa BarMm river on tha 33d Inal . laavloa Third avenue and 13 lib street fur McCorab a Dan. Blab Bridge *n1 Klnjebildge, eonnoctlng to and rrom Now Torti wlib Third avenue care and New York aad Harlem -*na boa.s Tlma tables on board or at tha oiliee I* Bar em. D. D. 1WL1B. AaetataalB u rieirnrient. Moreno libs tor pekkskill.-th * aurora will commence htr regular trlpa for tb? miiui oa Saurdav, April t9, making the usual landloas. Leatm Jaj ttreet piar daily, without aioeptloa, at> A m. New tors and flOBQIno railroad.?noticb ? a.oiUr tralue to Ktuahlnf.?On and after Hnndav,Mar 1. 1*4. tratae will leave Hunter's Point for Flnebiog, Waal Fluhlfit, Newtown, WlntteM and Calvary Cemetery, at ?< aad II A. If. did t, 5 and 7 P. M. Returning leave Floating at i and 19 A M. aad I. 4 aad 6 P. M. Parry boats for Hnn lei s Point leave toot of Thirty fourth street every Cfteem utlaulas. * bra IS cant* J. I. BOTTORJF, Suparittiadent, _ CXPRESSR*. BCR.VHANB FURNITURE EXPRE8B, BVRNHAM S FittmUnre E?;>re<?, Burnham'a rumltnre Biprest, 11} West Eleventh street, between Fifth and Slvth *vea>i?a. Furniture stored. All klad* of Furniture bated arid ship ped. furniture of fatnilita maved In elty or taacuatry. IW. MORRIS' EUROPEAN AMD B A VAN A EX.. J. press and lorwtr ier, 00 Broadw*j, ttads merchan dise, luggtie and parcels bv ertry stetmer to Europe and la Havana Oonn?cts with tit the offloet of Plcb'ord A Co , Is. Orott Rrittio, with Ot'idet frerea in Ptrie. Htvre. Hon* 1 >?nt Ac., tad U patrouiitd by tha beet buttons Drini la tbli city. HOTIU. BOVtD FOR FAXTlIbI -THE HOTEL ON TRR ourner of Fortieth ttreet and Blitb avenue, fronting Kteervolr I'arb, btvlnf txvu thoroughly repaired, alltreii, I'uptown aad atagauti. f mulshed, U a?w opta rot the ra> cepilun of boarders, table d bote TJ OTEL.?V \DI80N BQUARB HOTEL, IWBNTT. Jl flut stiset tad Broadway, win open upon Ike Buro> pest pltu lisy 1 Fine suite nf Rooms to lot. D. 1'. r&TBRB, Pro* rlotor. PtffFNlX HOUfl% MRNDHAM, N. J.-R1TH ATEI* among Ihe hlllt of Morr.s county, aotr Borrlelown. will ba 9.<ea for the te aptloa of boarders May 1, IMA AddrtM li. Kh unit. ____________ Tnr, PAVILION. nbw BRIGHTON. WILL OPBN 019 tho !?(h o' M?r. Tht proprietor W new frepared to make arrnng^uieute with paitlea wttblnt to tafea raoms for the s immer. F. blanoard, Proprietor. WINDKRMRRR nOtJSE, ORRrFwOOD LABBToIL ante county, N. T., will ba open for tha toeoatasodt. tloo of guests on the 1st of May. Flno boatlna, fish Ins lid shooting. In quiet at No. 8 West Twentyfeurit atreet. ^ uic broadway?OOLBMAN HOttBB.?OR?TLR? Olt) will end very haadaomely furnished Rootaa, wilb til tht comforts tad coavtatonote of t list eUat botsa. \ DBWT1BTRT. _ AV.T oV^VtN mVdR ^BlTBTBAMTiwMR'riirNq entirely new) for 110''? All r erao?ie it want If Artllalal leetn ran now be tremm idnted on sliorl tutire. Teeth e?* trie ltd without pain l<y my new ?hr taletily pmllled chlorW form, wtirtatpo Imimit'Ss. pit WAIT. I'H Koui ih tvnone, orpowl* Rlereaib strrel.^ I HILTON DBNTAL ASUOriATION OdB THEI BI "j '.ro .-. ojlde | ts; mS'lr pure end rmh a>ery dby by i'i. <H)1 i ON, wi o i as bad i? n y jctri f perlorce la 'it ???<?' rt. h'. .2 ilMiii suect.

Bu sayıdan diğer sayfalar: