27 Şubat 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l**%J >v a«>>^<>***-* vf i^ a:" ! IE WHITE FLAG — nalc I Reported to Be Seeking of Surrender tn i I General Otis. ! in Chiitain Sent Two Commissioners to yerj Otis Eight Thousand Rebels I/ill Lay Down Arms. I ti*i*li!> T;,}*A'?*.—*pui- l,Ji,'».Tt»*»P«#*. n eurrcirt /here thi sK*f"ll! lft!,!■oln*'.' > h-*» (tttt m 7 —a i«fa t-Jcneral it'^i \to (it '*•'** *r#tlc»lj taitBtW*». *Mr*t»'T §'** ' »*' "ene'**'tVr l# *"r» r.i in BUranea *|th" the It ♦>!»«« I J > i "*' t • t ißttlbttndricp t»d» aflrrtifrun »r***rj v.'**»#' 1 timer* 1 Cert In j M* *»'» thfreW*^of/-Ae*in- J.*Vi»"-f "' *' x tnr - if*** it & * ■**• oJldaUjN reeved Im*--'*' § I jrhei '; ■•>"»♦<•« thai the I -fUtt-nt *■«■ In case, the army I H' {fss^dAt* - t vot«iiteir* at fc-^« «h *■!-«!- aotdfri *< . j tbT'tloit-Hrnis It 1 jUiNli.^Sb-. R,- li ts et*tf.l :l * * «* :'wl*ee«*ft*»*,l*^**c»**J a .put' Wrx'to'l" I* >r»*p»r- L if, ina aKtares l"t \*m*. and ' •*(»» w }• *•"•* « 'IV »■' >■> i XalMfi • ***<» *• trrni* can be '. A-m ■ •■ Ir. irmMKin^i from *■ **h»:-* fl t« M«U>tm knd«r a 5 MM,ti #-it (lacfrat ptl* it.*. -^fS*n »,thim.v'«re<fdin» to X start I ■«»> vt A «-»It is 1.1 •>• s j^K %_f*blT r«.»l\» I by the Mir "_Ws . ~"-t if (Diira arv l«*Vi 'Hr th.- A«J4r*iana. |>«--"4p i. at <«Uhfga»lrttt*, nlMfB inr4 hi General Hp«* la*ar««iU hay* U* rß'-.t lq».|h-e Mam b4c"^Bi^4 Kivtun! of th* f _W L t : M.ii'<. ht*i killed and ft ■: 114 dl»prvu(. L tJb. Mi!«l in I wounded ' » • ra t»;v*'i»ti rauth rim an*' *o*Wl*fa seem |j|a^JlHtta4erJwb»t firtuiiai {tewti JSesant* jatsllUe*. 'k Mi ftl 1 ■•■»••:■ * ' it all S.U i~r. ft T.lfl nfUvi* who fled ' tat *H§ ef t*tm »\jrwrk»n» *r» iniir* Bl|"xruusir *' tti.~ «'* *aZsr\s •tflf-jrtan.-f. § m-t ■ m vp j — _ ||i;l ftfa't Vnaasv. ; [jwij|s* F*b.. n. -- ror fianm*. WW almtr.litratien « '- BffUli t*Wn wrvoii' ov*r the twiu>i'C'Wl*r>lUl tin Sunday 7&i* s4W"' seme. Tim. I* * <fc apparent prcgrr** Ifci '1 -AW.iw* ViS"n- * Hvevy day B^r«i.' >W I!" an additional iß*t 1 f»Ji*'*id th* number of >ktU»4 (T.^M"l I* »'.«** le* <*ll*flb. ' Inif JntiJ^-'ia- Experienced 4 »»"1 *<•'''' f,*,m ,tol ,h» it«mi*«r.lPi«* f !h" '*b*l 'h *"-t'. •hoi rtl^ni'uU'''-' -^1! 'werrv ,^« 5,, Jpl lh-r b»< utti" rvrk |e«J |JUrtt they may make imp*' ____ ln "'l** and * mm tt_m ow- . . ' '*" |J*,.R*r"' nvheri 0«ner»l La , i^^H' Manilla be will (0 at n^^p*""l"l' *n'' (..*» '"f' (0 J) JK**l"l * h mll.ir can pain *■!'', "'"1 " LOBOO YOUNG. CjataflV* Shonendoih Is -;j |H Years Old. # a^^K VV Muni,), of th» ui§tßft' ir*h' h*' the -!l» --,,ftJSt > prohnJ.ljrihf jrounff *f at 3Hthe 'Amrrl'-iri tnor f W jtß It* l» tw-ntj-'onn mrf*.^"'l of youthful «0- JLrJf" hs Inf'.rrnn vi»- J»l» '.-.mundef of Ih" K^K« U c«nrral!y not l*» BP»lns? lnel"!<-ill <«< urr<~l ! P»i'n Murphy vent to '1,. 'T^P^w •' f an '"'■nnfliro to fy ifurnr.rc p»p«r» prior to : ■Wlfi l >Ui:r i *.hjiul . I)i'- r»«- ' I'JW» j» l»f i'iw«l to tfll<rve that '■* •»(,,.».■, ring youn« m*n w«» r«*llj nidppef of itia Bhcnan "•h-«a» mmpttpnt to «Ign the v '***nlf£«i.. .Afltr much din* «""MK, r!»«r.ui'«- pti.trn wrrit """•■•I l»tn Mur,' hwn»i ' to Uk« » "PwUI oath SJ-2 r*j«n« th« m»nlf*»t. K&* )n»n<ln«h .wh» brnußht ' PA l«rrc "f C»pt»ln Hiak'. M*V«>l'i Murphy'i ftrcl vny- W,innil,r of the l.li voxel. B^rirni » ii>-ofarl"H funlljr. ]R7Vhe future. ; nf i!i« .I'uturr" |s the i writer In th« l'nrl» Vitt- • \^H «lir<al H-IIUnK to nihnll I ipßu tan American typ«, i ti>MJU> Interminiciln* of • \ . \m» ih«- purniill nt otif. i \. hit' he <1«- I *' "Hmrtihro*- rafn«r low ' '9 ||Mk will polled iT> < % Kmi r.e«k to weir I \ Sjhn; (loader »nn», I • BBntnv hi|», nri<l an i I the ' reattTjE : STAR. BRATTLE, W A •'lll \(; I O\, Mi>\l»\V KVi:\i\<;, I'KIUJIAHV 27, 1899. SEATTLE INKLINGS. * Th« h»tkti ball U ■ •'• thl V M. C tV will match th« VlrtorU l»oy« tir > B,nitr> la Hi* 1 mar futuru, Th' prriMratlon* of whl.h an- i.'*» bring I l»»l-. . .■ ■■-,' ■ ■. . -; • -NO MORE BILLS. Last Day of New Mcasurts at Olympia. J OLTMriA.' r»b,' tT-—T&» friend* t'f tht rapi(..l 1.11 l -lh» MM v»tP*d by th» r»'*" -*r» makinn a d«lar mtn* I •lfi>rl tt> h»>» MtMn !■»•«• 1 nv»r thr <■<•»<>• T'i |'r«iln. 1)111! lr« in- *trnn<l]r i*ntr.»! «ucb • fnrilnrnry, hn««-» »r. ,- Wih i*f#r»»c# to ih» mm*-f of «h* till* to tK» •>'• Of lh» Jut • Cnlvvr- Nt| '• I* <n«iil that ■ bill nil b* In tmlii'nl In a dar »r t«" iMTftM f»r U» nh)r, • th* |«itiH«, ( >f nrtlibt' ln# BM iBKKI*. ,;, 3v ' T'»l\r I* tr«- la«t day un-*»*r th ron»ltr i! **lri th* I Hit Im« ran I i*. <•!«<• ' n>« Wlla '.Ther*',,wa» w>m#n^in« o! i IHh tfu*W'■»*%*• vrr* In to>m>i^" It»pi•Mnt«llr» HrllU ha* ln<n«tur»l a t.on hltl li the h«i'»f prcrltttne for th« parol^nf wnvlfn ''V th* «i>vf r»!in *. This. !■ Ui« bill ihn« aa kU>»4 in lb< Immip f>atunSar, arhlrb II I* MM wat •ntrmiHciH! for ih» b*n«Bt jf ''■wfii' >V IVvrit* ra-trratartr of Taeoma. ILEFT FOR : DAWSON. Party of Man wSo Will VlforV I' Rich Claims. J, n v>«,«f Vi.rm»i. ftrter-wnlnh county, I» ai ir, Northern. H- «ni hl» .-in«r CII An(|fii«ii, .•' I'm KranrlMo, mi clalraa T> an4 <; ii 1 VM<>r»rlo erwk. nnl «t»i hoi ! Tttu* a!i'» clsima on Fulpbur fr*4k» ii • *>• ■rtotulikr With Mr. !-•» II • i if; «r »l|h!"« «i»i', IrJ It* will ti"'» ttwm with htm to *-Ark lh» ri •(■:>«• Mr. Lm> ft •• "Ithmit hi* partner. •n4 I* 'atmi in two tn«ine< and two pumt»- Four k«r«M Mid ntn* ■!■>«» wBI 1. --uj<hl la bandl'ar lh*lr outfit a.ij m**hln»ry o»»r th* Ir^tl Th» party l*ft ■-T4»r on the lluralmldt. fiOLMjiiTE Arrives intheHarbor From the North. ;: COJIES FROM FOBT ffUV.H. T.i» Nahlnf Sltujtlon In «U«kan W<t«ri-lalmoa Output Will ■• Larg*. I MM Oo!«1»n ott* of th* Pa title lt*am 4 wfaaJlnf company, ar- ' rtv*d In * part Uat ; •\»nln« *fr in Wrar,y»l . and Hun«»r • , Itar Tiv •Jfil.i.-n Oat* ha* b«*n tW th» laal tbr<« montha rarrjrinc th* mall b» tweon Wraniwl and r*rlnr» t.t \V ii>-» l»lnn>l M»-r pl«r« h«« b**n Mhl I by th* »l<-»mi-r Ratlmo, and Ih" O<ili|«-n Oat* I* her* tot Bf«M ■ T'i.' v.)ii«# amith wild un»vrnlful. Th< ritmpanr « r.nh '«nn<-rl-» at Htinfr* I'..i> and porta In that vie* Inltv ar* »i!ll ru.t r<l. but |>ri|i*ra llom h»v* *lrr».ly f>»«iin for lha hanillnt of th»- mmmir «*aaon'a ran h Tha cann*rl*« will priibab!)r •tart >i| about tn* Ini of April. i l*r»«*nt Imilratlonf predict that thi [ aalmoti nutpul nt tbli F*a*an »ni •>. '• nofli rreater than that of la*t. I Duiirm that time o»»r sn.oon • n» n wwri" flit «if, ,'!i ftre-ttmn nn<l trt tun it. <h" r.r|i;hl»orhri<iil of ths flan* ntrlca aro u«rutnln* Hi.i klv i>opu uicil with th* Ms fvllfiwn, uti'l lafW ratchet wfl! ,b» mail« «h*n ■ tho ■raton "!■« im. "On* flnli th« arlav.i ratl. Iff* In all ilm'-a of th< aurlal « ala a« mih'T lon> ami flnrly rut mi ■•■. ih« nrm <*hln. h.nir nl.rirlT whit* linmlx. with (Mm mil Inii-rlriK f)in;rr»; tall, rrect Hcur»; •■•nx, narrow, ilHlrata foot, mii'l" for • polntnd ahnri; il,» whnla pvrann •ft, rlcit&nt, ani>llit, *» th« Hallana Majr, W« hi. '■■■ wliii th* Americana' In attarhlrtv^mnro Imporlanrp'to thr >sprmialon ' fti«n to the ihapr of th* fcat'Jrva, nntl w« [ir«»f*T a nptrlturll*, in.i Ml- ,in'l vlvn. rlou* fac* to f-Mflltf* 'if lu-lfrit l>urlty and |„-rf< I linmolilllty. I'urni nttrart* vi, but we are In 'nvn with llff, nrul It {^ the »«crct ol tbo l'arni''Bn»'a tftai .i." '■ '.-■■•-*■;■.?. DOYS SENT HOME. **4mm WlltlA Cart« au| nob*rt Hlnn, two runa»«v ■•••>• rtlin orcan m!aml, hh"l il'im an4 |r'-rn >'Jt«. hay* l.irit taken Into i^m.i-iy her* an'i will m iini-J *■ tiulr homta. A VERY DIG SKIP. —L • 3hli> f>h*nand»ah) aalil lo'ba Ih* Ur«>«i woo4m ahl| ano»i, Mon th» found from Hi>:i iPrmi'Mtcn. Ioa4« I hi* lvi ii. i at I'o't i: 1-k-icv. Th* Hhrnaminah la foiimirnl'J by J. \v, Muriihjr, who |« only twenty •n* >> ii • of a«», iu-1 one ef Ih yiini-.m-»t .ki|.|"t» i« ItM mtrrhant '(•rvi " Til* Inniia at th" Bhi n andoali la nut «r.*».v«ntl !i»l n«t. I „ NEXTVESSIL r*OM JAPAN jajßaJHMßjgM^SSHteattHlteflHßlßaV The Jainn. r ■traitohlp Klnlihlu Aiaru th* ii ii v.-ihiu.i from :h« iirl.-nt. will not t>- <>|.fi iu<t until Ih* ll'.h u( next mout't, l(*r dal* of 1 arti» ««• orlflnnllt «»t' far th« loth Th. '»> i»v will t'lvnn itw to tha KlnUhlti a it-'i'i Ins ■l b'>n»lulu tht* 'lrl|> rui- li ».•• l to !•«».. lift Yi.ki». hama !«•• W<K»s««ilay.ih» til. CAVALRYMAN DROWNS; • - ■ -, » Was We!! Known nt %nceuvor and Walla Wall.. 1 -' -: Th" hfaaUa Am»t l'iv»r of January ttt rontalna tht>ifnll9Wlnt; ■ T'lic!" I. 1.. Xi !!.■'. oitroov ti. r*ocr<h . eavatrr,. we* 14roirn«.1 Chrlttmat avvnuut;. In ti« > r»»ia river. <n th" vl, "Itr ■■' Bvi Mliurl ! <lj«tritt. I?»- «ti c-a* o( il<«rtr of <»n r"inß ap P« r: «r "- alpltaitir* trip wb*n »cl'itniy n«»rlts* Ban, JIIJUl! .'b'rit! 11l- Ivnil lartllt^. All but Kvtly wets ill!' to ft Ini an-1 •avv<l Ihfna*lv(>*, ||* r\r*{ r i-...»i lin>-ir hoi ■ :•/ ni t I j nothing 'V'll-l: t*« j tnn- in two* him.""-'lll* Miy wa«: f.»up.i jrMH'r>!»y,raorrtinr rl*r in* !,««,!.l It« u^« very jwfalir wtt.H ■ lh« trncp an4 alt Krootly mvin htj «inUm»lr d*sl\, Tb# 'i. ril *■< h')l Monday r.(!irii.i-.i at *M p. m- ; Th* »l« .<ri,,,.» of IV.tYiuih . <ivi>l- i f;*. 'arfompasntwi by th« hu t rt*Hf '] Till llUlt) .' !)!. '\- ir :i!-!il 1 r.«l tnrht, i"tr< N-.l tv tha •llvi*:<>n c^i-l-1 111. *fKI Ihi tl'-.i 11 "I'wi «tr i»r••'. wh*r*.th« body w»* Irt-Tir |, >ir>, L**Ur Kelly waa born In in ', \n<»|>< oil*. If I, In l-'^l l!t» <lim l-t «; Hi"iirvt [y 111 rurv JrWmlil !.'* is- ft an »(♦•! rniVf an4 tithfrf. ll* »rr*r4 int. r Jroam «t V.S(io««> »»r, fnU >e» **ll kiMVik^. I I i* * « j ""™"—l"*" "a»^ a»««a*i>«Miar - 1 JAS. HAMILTON LEWjS May Morn to -, ChicsfO , Afte; ,: M!i th i Denials. . \ rA"tv**M ir ii - Cbksfn ffhr«n'i' from 'v. nV'.rlort tiy»:. C«J. Jai»*> l-'-iu l»-»i l«.«ia. who «<|>t«».iti IV K*ir • t \Vnn^ir.tl."n !■» IN» pfitr-f ii'n;rvv. a-ll ntirft li CM« I*o 4 UK rv:>lrati«a fl hla tern, an4 6<i ■rot* I 'm»:!f to th.' prattle* cf Ii * rr-1 tht r-ir»*ilt ef a.tU'«. I : Col. I.- »Ij ran fur two o!flTc.:»•' fall, ant «m .1 ■'.»t .1 for N-ih r: i Itaie i«jrvtnti-.i i nil 1.i 1 I tin f>.' ri>.i !ml|.-ii l»s th« li-'ti".'. »•*■! tii- lif fnir.o ■ • -ir..1l I:< - f.-r I,'nltpd fltatrt ••:n!'T en f.T. mn b» 4i. I>4 '•■"• t■».»•■ n for rapr«««stmltv», alth-JUitS h« r*d SOM nit* »''•••'■ of Mi> tlrli't- He iw*lv«sl ta* ««".ia »cw of hi' party for Knalor, but aa th* l«r>« --laturi «aa ovcrnb*lnilr.Kty lin :'j- Hran. *•<• U i I no ■ h.t;-.. - «f t>r;:..j • "■l L*wla I* a |i. iur< »)«■* flcur*. rlther In -.j-.j-ri-p" or out of II Ji> I* a man of real ability, and abort ih» avrraee c* an oralvr. !fU *rr*n trtftt!" In dr««a jt! th* |.-ci"n. --•• ->> he h,u of tutrtinc hla whl>Sirr« i.il 'Oftlttg UU" M« hnlr il'i»>» a> |tra«-t atlrntlnn. H«tr« |.-« •»!»<.- r»imrd him ft* » fr. .k. but lh« li<|-iu.l-an • ron«r*»fmen who h»ve coat»nl«-l )«Un htm In <VI ■!!•• have reaaon to jknow.tt*t hr Ihinka qulcftlir un hi* f.-« i. »n<l I* i.'»r»'.-.n>-.l of a v«»t and varlc I amount ot knowlt^c*. . Co*. U*li ouchi t-> b- a wtlrom* ml li tlon tn th* Chkftjto mo<rMf. ANOTHER The Quay. Will Not Be Trlod Until April. r-Mf!.M» '."lltA K«b. *T - Th« trial nf tvnnt r Quay and kll aon IlkUsrd.-for alle«<^ «on»f*rary to ml«ui»« publln r.in i». »^i fir tixlay, hai been pottpenod until .*.| r!l I9lti. -THE GATES AJAR. Novelist Kipling In the Shadow of Death. ♦ •KEW roita reb. N t% enn dttlOC of nnvclUt" ttuilynrd Ktplinj: lii miiH >""l "i» t'jfl.iy. Urn vi' n|>pr»< h*n«lnn» are fplt l>;( ilii , hj ill l.wii" 111 i liiirtf. Arquitted. ■ Voltaire, Wrh'tt onhli r»'n'» nt I JVrwjr, Wi>» fond trf uMumlnf lh« »lr of notilllty >iii<l ilixphiv r .| a m ,,,i ! phllimnhMlrol Ipm'k-.J nf |»':Klirn, "» I ti* It i* *<f« f.lr.A- no* rauirhi nn-1 >brnuc!it hefom h in. Vnltalre <I''i<r ! ml.iiui to try him nwoMlnir to l«w, 1 itiiil took hi* m»t ii.i lii'lk''-, illi«< I liik hla )<■■• r- tnty to nit «■ i niitnt.-i; for t! • |.tin.in..|. Tn.> »<lv.M-«t<. iiM.,lr a i.iii'i »|irfrh m favor of th« Culprit .nn«l n'"ii »m)ili'tily. .'" "Why #• you i, irtiiir ii.k.i Volialrc. . ■ • T "I »l«h In r.-'..| yt I'lUMim frntn * vniunin In your library," MR* prnrurmt ihn Mrwik •■■! ntlrntly Hirm>(l It* lfB»w. lVoltalri< »wr»m« Impnii-rt nml iluijrtruli-il llin « iiiaa of hl« "ili'ti'*. / Wrll «niw«Tf-p 'h» ninry, "I hay» been Inoklt.ji for tho «or.| "liu in.ifill, »nd 1 i»4« ."I h«v» omiltM It.'- V'\ / v.iiinir.. ■iii-l-i ii.. nrif'lrni nl »o fori Ibli Ihi •"■ ' th« ponrher fren. Ilfiwirter—\\f« rhttr«Mi iK'tiitor, Itl.ll you .11. Wn»ii by th« trunta." Hnnnlor ntoxV-""'tiHn«d l ,pU(un, M JUS J. HILL And His Party Are: Guests of City. ■ HE IS ,\CT FEELUC WELL *tthoßutlor Ko»«l anl Rofu'»l to 1«* Anyan* for tk* fr« an 0* Nero So<er*l D«;l IMH J, Hill, pr*<t(]*nt of th* Ormi <ii»rn ro».1 and A.!. Jlnh- : t*r, pr**tdtnt or th* O. ft. * N. Co.. ar* both Is Ih* rlty. Mr Hill irriv , "I tii'in Hi I «-• *i,l Mi, .Vniil'i from (he toiilh. MalMT.<a< •vcnlnt. ami Ih* publl* Ii «nnd*rln3 «h#th*r th*)- ii «i by appointment, or m*r«l> by arildenl. A f«w < lain, thai Illlt : tn4 Mihi.r hay* b*cn° talhina r *n* | | frninr th* bulidins .if . a r«'»'l t» Ut« ii" mining* ran 1 of ftrpublli*, I'll kh*a there fr* other* «ho aa> that Illlt baa m*r«ly b»an dt*eui>«in« varlou* t rurt-T f*altir*a •of Ini'r hi cor <-*rnlr.r hla ttafl*.' arrant* ■ I m*nt »Uh Mr \'..hl'r • rond., It l» i;lun .■•!■ ilii V.r Hill ajrta bo her* Mvrrnl <'«r« Mr Ulll and hla prtvat* »*rr»Ury J Mi Cl«rk«, ar* (utat* at Ih* nut>t i Ntt*t. f-**i-ral partu* w*r* at the | ti"»l Ihlt morrlni t« a*« Ih* Or*at Northern maenal*. Mil h* «•• n«l •ir roil'liton IMta^. At I* o'clock. wh*n tine man •n" ha rar-l up. th* Bimti. MUM ' bark by DM bet 2 j boy. •Mr. Itill'a n-nm»nt* and hr ! •3V* that th' r*M'»nan wilt r*r Mr. CT»rn. Th*n th* b*:i b-r turr.vil ta ih* : •^"••l ''»r» #n' a^td I "flay, h» l»n"t - v** -»t Il» ray* h*'« nlfk #n4 C.Jtw'l w»m rci-i tr «-nl i« ai>r mor* nr(« from no- Wt!" Mr. lilt! I* m«r* ilim«0» I" aai i then fi**r*tiry et •'»»• Alr*r wh*n J lh»r*'* . n*w f>-»'"-»i, In „ ih* . *r»f •Uu»|lAr). l«u> lnarmu«h «■ Mr ISIM mafe'» f'wu'.mi <r>~~ m ftatile. ih<- . rh#A'vii *r* twi i>m i.- ihh*i Ylrlt I* no »w» l!-i*»ri«nt tS*n M» PHVV»«« m««. AwtK th* f)»n «rSn ••tf*'wtrt; rtlt .*(r. irti". Is hl -•rt*»i« n't w*r* A. Ti, tV*>l»»n, of rHJ('rt:.»rl''*-pr»»l4»n* V. VI'W. «f !►• C»mi Kml^fi ». *v."P|»bl <». nho l» •• *irt**\ V". U rm*!' I*l •« jfrnf*' *r»«f«ra 'inf* r»«n****i , ;Tr»r* Mnn*»*r r. r. nar*-*. n«n --(•rtl I>r**r.r*r Arept ;* I* t*.*hi»B*r. l"fß»nt |tisp*rint*^;*n{ r. F,n'»;A, f<»#"i".«a'j "••**»»!i'-*«p*rm»"sd*«» •ht?!'*.i{ fr*"^"*!-P. P n«««ti. U s p «.,.-, r f • •-.». tnA A. W. I'HirS. "r. J*!ll> pr^Jit* r»^r«t»ry. iPIH ill Salmon Syndicate : Act Like Kings I . •. kITCEO.T.aitWIIISTOMI Tt!l» th* ri|ur*t p.-.-i it-iit jj f jakcrt hi.* Ba*n Cared Tor ii*ir. I 1 'l» (l*firr* T Mynri. th* Rrtt man that -l.v lii.l eann«4 **lman on I'iic»i Hotind, (am* twtntv y**r*

»ti. U In I ->rtland fr-.m H-otti«. Ta. com* .-.n' Olrrapli, «hrrt ha ha* lf*rt tooklnt 6v*r hla li»hin« Intrr «■• "■ I'uir! I wii'l ll* ■mi a»k*d »h*tli»r h* wii In UM combln* r« rxtrtoi ta liav* tak*n i>lac* ' th*r* b*t«r**n th* trarnt*n. cann*r« and a arrtdtcat* of fjpttalltti el Chlrag*, nn\ •■'i iha' h* wa» not in th* cnmhlfl* f.T- nail] altnouch h» »m atartlat* at th» «pt!rn» that ha>l lif'n l.iVfti M Irnna. an'l two can n>-'ii">. Th* prlcta w»r« fabuloua. iin'l "w bnin»'« m»n i'> fj7*r any cich rrl<-«ii W9i »-im»l)iln« tnrnn c*lrabl«, a* th* aim* pror*rtl*a could li# v* b«*n bmicht nn> y*»r nt •t on«-ffih th* |>r*a*nl prlcca bond ed for ' lay. an<l y»t al>nut |Tt,tM to r.ono^eo haa lx>«n mad* on th*** Ofitlora until th* Itat n( Mar. h Tho av«rai* cann*r on t''i«" Bound,' tald Mr My*r* In th* ">• r.ninfi "la mjr(tlf)*d by th* maanl tun* of th* i rlien paid hy lh» C.'hlc. ' »«n 4\n4icat«, a* th*y n.iaht hay* 11 urrlii>, il far oon*lil>rably Its*. Th* araeui I c f money paid l*«da mo»t nf th* «nnn*r* to li'iiiMi. th* Kyndlcat* will cimplet* th* bargain. Th* pro. motri* of.th* rornbln* ar* r*atd*nt» of Kftlrhavan Homo thr** month* aj;a i Mr. (<t»rl.. of Ih* Falrh«v*n can«ry company, and Dr. Monot, Ml th* IVanciVAmerican packlnc Com* l«ny. «*nt na*t and it" with In .llff. i autrieea, vlalllmc N*w Tork, i'..«t. ii » >4 oth*r monetary centarr. on tl'ir r*tum <*aplaln Onffrny,*lt la ri.V liit» of th* French «rmy, at *t>rit llm* « promoter In t'f Da i»a nrp* pchi-me of flnatlnir th* Panama rflnnl •tcii-u, mii at prtarnt oi» Ml ih* prnprl*tora of th* Franco-Ameri can -MiniTv H'V the way, th* aame cannery la now In th* hnnda of. a rai'tlvcr), went to Chlcato, nnd It II anil aucce*d*d In Intereitlna; th* a*r*at ptogula of rapltal In th* IMMH ol iii" I'liDlnit all th* prornrln« aal mnn on I'uret Hound. at th* aam* tlm* i linnlim aalmon ■ rann>"r\ plantx that ( iv*ri> pmrltabl* In op*rat<>, lii.i« far no orerturM hay* been IM4I to the Alnaka rack*ra' aaao 'latlor. which i« a v*rv Important fitctnr on Huset K.'iitid It la aald thl* nynrtlcMe lnt»n>l« to erect It" mnn ■ cnnnerleo In mt-111 to 11i..«' optlont tehen, capabl* of parklnt 1 kimi i ii >«f per .|nv, with thi> excep- I in UN >t two ranntrl** bon<l*4 at j falryllka l»rlce». ■> Th» rrm c,l ih« .mi mm on Fuc«t Round art won d*rln/i ni-*»<« they «r* «t "Would t atll my riant and flih> Ins i-kf If th* fyndlcata «ant*4 ItT v*», lndt«d, at much Irtt ratca than Ih* tyndlrat* ha* I'imnad th* oth*r« M> nlant hat a r*puta(lqn if havlna made tha »ira'.»r.t park nt any ainal* calmon itwi.rv In "'■• «orM hffer* or ■>•■•■ 1 I Am taklim very lutlt interctt In th* intn.t af miiiiii mr plant.«l tktirtt tn b* rt th* \\i atiiirl and patk »*lm Hi In IMJ. p« mattir what thi i.tw po« --pie do. , V ' „; « ■ "It vta r»allv nrmuinr t" me h»n 1 m»l •■■in- "f ih* imrmni tnd th* can*n»» *li |Hll flvtn option* on th«lr plants. Tli w*ra a roi»rl* of t rapKalltit, Th«y had ih» ftnt pay menl<i mad*, and It nn m«r* fame, j th*y w*r* li«T'py 1 ! rtal *n]cy*<i tn •*• th«m rnii.vitiß tlio r; 'lon* of 'Inllarp that had fallen (round th*m. Th* prnmcurt, with ar a**nt i"ai. tain imffmy brourht from Chloaco Alih him. hay* r*iurn«l to Chlcato to f' " la ialds"mor* mud" to compttt* th* bartaln. Mayb* th* frilnwa that *wn "th* mvii" hay* h«ard of th* pr|e*a biln« |i»ld.:«n1 want mor* partlcuSara- • AM carmtr* ar* nnii...i»iv ' wuKimi ;nn I'uj't Bound for furth«r a»\oio|.m»ni» Chicago Markfits. nurAoo.. r*i», f — ''iil!» — : H"-"-». ll,?ie>U! •t-^k>i. Te tin". ur.<-!in:i!!'"1: row*, lI.TKJt Tl. j Hft*«-.il«hi, N<M*>l roiijh. lIM at.th; tr.Urii. II ',M 1«; heavy, •' ;■> tllii rt.ia. t!« lowtr. nh'i — Nail**.' %yii »J w*»'.»rn. V W>fjl ItflilM «0« W. "or Charity in Pcrt^nd. POI.TLA»O.. rtb ::-m -- IJsib a *co»w «f rn'Wb?i« ef ,th*il*4l»a" n«ll»f ksrl*i." h«', «emrn«nf*<l A »r»t"ritlr ranvat fßf tunAs to MVI Ih* Q idrfn'a hnirit which *•• •»• übllih*4ttn l»f»i-i'inJ t >•• «h* Ua ait*' l»»*f MdHfinwi Itiiil lw*n iy-flv» )-f»r» agft-^ | •REriEMBCRTHEMAIMC." Mnrrlß J CHtrr'* fT«»t •••HI lar piar "l!«tn*mb«r ih* Jlaifi*." >» •t t^* Thlr4 »<#nu- th»at»r, n<-: ■» ll' •opllrvf l<« hrld th* b->»r th* ri-5t »f «^7 ■«!;. , , :. , WEAVING THE VVE3. I Slayer of Cornish In Vary .Close St ' '■ i. . ?TT tosk. Mri ft— m»«-» tn« •4»ir« lrqs*tt thl* ■(i*fo<«">n Vk» %Ua IT*'>!■■>■ • *•' '»-•• f'lvt* •M'f *•"«<•*. j»«ltl"l)r H»nMf*l Ho isn't MI'MIMM -• iJi« fin «rbi> rent- ■ •4 » ?#!»♦» b*t fr#?n hin 9SS,H **•* j i»'«- B -f h c. Otr*>*« t 1*" J-hp-?-} -■wHrii •i-vttu t««i -■ 'l fcj»t *TU«i '«•• ii.'.M.rwll'*" '•"' Twl*ll '«« P»rn»t ••!<• '!|'l'<*"'«t'-«. ~N| > •♦itL-n'B* ct«»i»J a mit fonsiMoa. ncklnloy Bra!nif.!!» Tr •■. . j Th-» ! rrf*li*n' ,In hli »-•*<••! I .... «f«n »h« -..,>.- *♦ 1 ih* »i. .f--.. f"f ipr r»«»t •*•*" rt J ••«» / —•-!••• n r»r»-|#, I* r-ik» •!«»• j ri* *m 1 inii.-i'ii'vM* truth, Mill -i» i »p«k« H *Hh /^!1»* and f""-«« | Wli'i h».»il1" tH>«wr c»ntr>»l «f f IIM rttnirpta**, ''-■ • rio l"4Ci j %a ■l» a tru»t I • h*v* not •a <«itht;l II 111 tru»t ftiif «hl'ii -» »' ! «*"«* i •lt»«-h h* rul th* li'l» '■»•• In .»j «»ni*3r». an4 DM *hlrh tno*t her* *^H<»"> li:.« » t^Slp upo 1 »«••• <!f i"'» I;n<-hin« N*w rn|l>n4*r« »hi "■••r<l U—l.iii!; i!'» f'ojrtfr-J.rjr nal , -•;. ' . ; :,/ WILL MCET TONIC:iT. - .-— - '-. 'j Th" <-ny fimrll *11l m**l lonlnht in r»«ular f»*»l»n, T'i^ main laau* "ill b" tha C*4ar ii<tr walrr *>t*n •mr r'°r*»ltlon. ■•"'; Uf*nf4 "I" m»rrv — tfJin tl'itlitm nu»enrk..art4 O. tn Marcurtt flan tm«. «r»1 VI. both »f Statil*; Tho«. Armour, nt B»atlJ*."a»»4 >l. tit K*t) Mart* Dut)l(, of V»n<-O'nfr, n C, »c« it, ' • ', • THEYfIAI More Money and Gomez Is Troubled, v- MR Will visit w.wnr;w« Oaka*. O«ntr«r* Nagatlatlana With Oan*r«l lr*ak*» *l Havana H*» Pr«ctlo»llj •tiapana'aaV ! • t HAVANA, Feb. - Th* neeetlii tlnna i»n\»»n <I*neral firook* and O»n»ri| 'lnm*a h«v* prartii ally been MMBJMMM tlcmei will !*»»■• for Waahingtnn In a f»*«- ili>vii td ron* f*r with I'll attlttorttlaa An iii- » iipci» I nppoatttnn to (h» m'r*ptan«*» M th# tt,6M,o<M ''■"' ,df\ > •■'"■' In lh» i'nh«n aaa*>mhly. »n<l ilmwi prn l>r>»t>« to vlitt \V«Bhli'.«lim. ' It Ik bo ll*v*d 1*1" th* m»mK»ri of th» h* »mlilv th»' th* a' inunl of th* loan can b» lnerea**d. ■■".*• • ' Ann*xatlnn «*ntlm*.nt onion* Ih* CllbtM h«a h«-*n f-rr»»IIv atrenjthen *d *.> a r**ult nf Onm*l'a vialt to Havana. ' ' "O*orfle Wa«hln|rtnn," aald - tin- Konllf'ruii wllli the «f»<"n wlilnkrm. "wa» hurl*d at/indlnn " " " "Anil for wh . waa Oeorir* \Va»h- Initton burUd ar.indlnf?" »•],■ d ihi> jentlemnn In 'th* bald wlj. < • "i!»e«uii»," ai.id ;' Ih^ B«ntl*mnn with th* " «r«'n * *hl»k»r», • "they kn»ir not h«W'ii>>maka,hltn-ll*." ( m Hi.- Mt.li.nlpa: "I'ni i1.1.1v linn, iim-niin — Indlanopolla 'ournat. A* rOBTI I VVliiA lAiSli. I ov Frying Pans Kimhlcs u4 to i>(|,.i th< i ipl«ftdld bargains fur (»•■,!. \\ t !• liX, cnUlnjj Saturday. Jin. n, *n if*, now Te No. 1, »a» I.V, now *c No. Z, w«t IS, nuw fio .No. 3, «>t '!<-, m.>» ](■■■ Xo. 4, >. i» '.*'<-. ii.« l> Ni>. 6, Kan 2.V*, tiuw I.A. :.'•>. It, trai 27c, i>"• Ik! .SPEL GER& HURLBUT WIS-IZI7 Second AVIRW* ESCtt IPTIONS" ;: --'-na§fe"n»*-^ h We-Prepare/I'hcm f^ We RESCRIPTIONS All Nig Jit" ■^t|*r-M—^. Wo I'iLpiirc Then •-*ll%>;iPl*-' i Oar fetsiti Wt Hi i Pul( : I All NiKlif A/I lA, V ' ' Vny A(.CUHACY C wh-rrim^City. KKUABILITY "ft »,'i»« M Stewart a Holmes Drug Co KiKiT OK CuVrBY HTKEKT flffij STRIKE Is Ropprted Near ! Leavenv/orth, TiorxTjmHKiMrrLfe i Ot- 1 Down on th J Tr»ln 'te*. Pj-s '_: Th rivE th»Cf'jr on Tit ->\r ij to l:»»ni — itiklni' 'rteory. • ■*i'J.'P.'fii»tll. ff J-»av«i*forth. i> tn Itiu cltr. ai:<t f«j» thtt n-.r-nj I !>r hcrjt «f *'• 'iv. n llu«» |»ms. pp'-tm fct*» pi)<!*t cold fifxi Ui»l ,-'» (itiv.'i*- !■»•■• than orttitarp in '•li «h*r* ih*tr Cn«i ii lo*-itc4. bm ■ 'Vy rom« in nn lh| pi-n-- train with Mr CQt**il r«! lire now In i^«* it • in ihitr tanipUm. , '•Th^'r ■. Jmrptrt! «r» vtry rich 'r»» ■ r«t4 '•rr-wsrtPß in" •>• white 1 !•*» t»n p>*r Ihit »lw r>6Jt I#J2*.'which « ntvu* |«r*rt»»»l!>r»« Iflvhes wW». #r <■•*:•« «f nnf»vft»il, it Ml of tb* tint* "Hr'rur." ■' - "V Hit ar» mri," Mr Ci»well w»» „«..j, - .-,.-_.-.. . . ... ' ■*~ of thrn li .it f-irti#r »>m» I 1 -vf ' f l«|« Or»« Nanhtrn r«Jl rst'l rv t/»«-enw©r;h null*-' Ji-n- V«n» «viKI« « laltor fi>m Ta *•>»<». »i»-i »'•• «Mfi U » fiin '"run *'«"\ r'uml^r nait!«4 OotUett." "■■ • Ur. C.i"-'ll»iil<» (h*r h*4 about |(« n»i<-rt* nf ntf. *V\ t'-rm. an^i ihf-r «•►• aw «vir way in Tari»ma. "J»nS*^f . "i!:i-t | | «>.l iinl, ibi • nnnri«iin« »fan *ni«t»\jr TMla*'.*:." »»lil Ur. « "i« 'I! "llr 'wll»v»< l*»l ':i« colrt st l>ai»«on »n<l In t!i* Allln rmiiur la fo'ni in a •wuri'.il.i-n »f Illf irnlii hell of tjl< ?«»?■'*'' ♦•!!»■•. wMi-h #tt<>i«la n«rth» ■>■• -"ih HrlUth rolumbU lnU» n«rt!f»f« itrtltorr awl Alaska. Xl* vrr Uiat ih» th««orr a<l*»nt*-i by WHll>»n Cjllvle, prf" • ' Tuton c«jm>{ , fairM»n<»r. thai ih< D»"»»cn fo!4 i«, • r«si!ntu!lcn nf th« itnld b«H *m« bratei *•» t^# cnurae of ih* Jlority •MMtMti r<n«p. la «rr^nena», J«n« *ir- <rHf nn r'i«-t In tho theory that ih* CtmH lt)i«-t rr-1.-n I* i iitt •»f tna <"!>i.-n l<- ratio*. 1t« b.Mi-vi-n that .rh-h roM : rtf "> '>f a ||t«r fnrmntlon HI' 1 t>9 ■ HM In ih" Oa» --■Ml i,in(f, Mhi'» hla f*llh In tha <)uar'l romihilHlHi la Infinite. Ilia f»lth It Ih- <-unrl« pOMllillltlva In ! •■•II fnisn''"i If hla prraant find la mk»r *r a frlterian." Mr nMfM »»pn>«««l ih» »wllrf th»« *• • »>n of d*f!nlt» >rmi i tlon. r»«»rdlnf the tjravsnworth •trlk* l» l.nor, n. (h»r^ will bt a runh to lh<> TPsion. •, ROOSEVELT'S TURN. TO Tell What Hs Know* About Thatßoof. VAf ■t'V'lT* N. r. h tl — T. SI1I*« court of Ir.mulry r*a*iicmbl<><l l*l'» tnornlnc to tcU^ t»«tlmnny 'Tl r«rnl t^e-»tnb<ilnnM. t>f*f, Oov *rnor rmni*v*lt tut* bc»n n*k*d to I»MI1V to.liv. ; •' WHERE GAMING REINS Somnthinf; Concerning tha Littla Monaco. I ■■•» v Fob. 1».-Ono reala In Ilii' Fr*nch rtrfim th*, aolrmn ■ an nnunrrmrnt th«» "h»r »r*m hl«h n»aa th* prlncca* Of Man nnlvrl y«»trril;i v In Ihi prin lilt) Bho w»n ri>..-i'lvi>.l o(R.-Iftlly nt tl)O pl.n tlnn iv tjM fcivptimr nn>l th* mi thorlttca, ■• i ll« nillltary Imnoia anJ rnivnn nf artillery w»i* ti-ronlod hr.% Tin- tonn «■•» <I*forated, md In t:i.» wcr.'nit • contort wa» ulvcn before I 111 ii.ilnr* by I'm mtulcal toclctlca f f Monaco." When on* remember* that th* domali t>t the princcaa iir.i, jimi. «bi»i't ■Mini In «xt*nt-to an! n\i>rai:r i wfiiini American ; ivlicat field and'that til* aubj*rta of Urn prlnc*«a «■■!■!»-!■ it > In number tlm papnlatlon n fan 'i'li-\nr< American country vlllaf* on* ui't* tho r.i"-: n»f"rjn»iii>F» of ihla ■hTu:i!in et royalty, Nothtnir mor* ot»ra hotiffe" I Ut b» iiMtiKliifil lhai i ■■• ■) funrtlcina In th* principality nf Mnnnco. Ni>th- Imr I* ntlnj ricrrpt pcrhapn thnt th* peasant «lrl« lack t!i* rrg-ulatlon ballet coatume. TIW intliiß Ih I.li-mI In Ha plcturciqu»nMa—a principality **t upnti a imui-i'liii; ni.:. lonklnu ! ov»r thf bluo wiift-r of ihe Mi»illlit ran»an, n imlv mnitntrirri t palaro, it ri '.I. oj.i.-h I |ir«funlon of ll.>. ■ « ' art'l vfLitn'.l.ni, tho blvie «Ky «t th« . ■- j , -■ I Ti!lU|il>ont Sutntilptis;ii It '£' I'KM R ON X < i.N'l' ;««nn" isajtb. th» ftfrlliaz eourtUrr, las I a .crarlmi* {r;ii"f3. Ard fitij jtl ■• #»<T f^ru'i-H n»vf*r for-*. !»«_: «k»* ii*sr %r* i*h\ prlnc< ly folk, Jt'vtuaU miMy'ti \,t\-iKn« nt irnmiaj |l.lll!"«. ■ Jli_u>. • ■••.( ■■».,•_ If -li tf fIUV tr In Us h_l<?*t **,*«t |}>t r:«_J »lan jl' 1*- t:;iir n»r»B^ -'a)_!m<-_»: >a - ar* CUM tftat their fsyaltjr" rrsta Uponj »n "fiDutiim lor followlr. s vhivit t,.-m in &ia«rlc* art cunt to Jan. The prUietftMtr «f Hißtro > «1n« ■ M fil< with »r.Tililli:r. V.t-'.tr an4 to-jrtliir*, I'lju--., nxiy. rhurch—; ♦vtrryihlns !« f«tlo f.w Iroai th« prt»-'t f.ls of th» (frca«r«t i^iMbllnt htl! on p«rlh.' T*t «h~ rctt ti »«•:<• Mti\»<4t!ltrtnr» In th» twistlea iifi I lh» r«vrtt !r»»a It ih- cnrti of Ca»| r«c". 11.« it n<- an4 prlMt** vuis lh<> Con'.incwi,.. iniirus an<] ;>r« rr cplr«.<l, at l*s»t outward!/.; oa, tfco ; r.-.!*-• foe'.lrs •■ iin* prln'f a wtd in la '—tor «M!or<. Ou'*n Vittsrta'dU , at mic ttm« rcfi'a<! lo jv«-!v» th*m, «mt I- h*,y?*l aa iU' the i csamplo ■ v.-.-iul-> raunr tbf Monaro vWUotf llm |t> l«p f,i! .;..v. r; ft 1111.4 . Tl.. n y>r.i r "iT.f lilfhn«»<» tav* It to '■ on il""!nt(l thil !>>i> KimMlnr conc«« -»l<jj« ' wou!d r#ir'l'» In » few jreara, --< and It w»i» puljli-l/ *aauunr«d tfiit .%« won aa tt<- frracnt l:Jf wt th* tahtra to.M.-ms-je had «xplnwl,!t «miM not fc*> rw.*t*#<t. Oo thl» un 6er*tan<!tne Vri«irMv r» F» «h»m « rflraf Wt^ilr»".iM^ta ■.«o»tli,?aM mail* them u<>«UeftUy rnmrrw *II f»uUI N» ■^•o'irhii'J thJ» b«m dom>,;. h<»«rrTtr, tli*c/'h» ( *e«« of ,tb« t»bl»n I «g> r«i«»"l./n «l tb 1- prince rxa^tri a Usn««r «"J>r«nt»iJon,th«n ever tprj: lh»'.'' parobll*X '; In. Wa * flemtatwui Ik ptaTttfil^iir"»► KM|»«) lna«d!,; !Ai « ' »fiat i trtsWd • Left M<> of A th« IprJr.** »»«1 IfcriJnßy ami th«> prt»»t« !«n4 lh» p*l»'«|- "' th« »hol« prtnc«»-: *|y *ut% In\fcf--lf i«'tr« iro n>l for ihos* srecaiMt*"' «»l*»? s , . ALOKC ?H&vWKr.RVES.! ' - •-- —THyjßpp^ Chl«f Oacttr" VtUTtvm, \ti . tb« *t»am*r*eh«rti>a J»el»on. *rti» w talHJ> <-iT>m«a«l of th« iUamtr Cleveland on her next trip.'*;* *! Tho aehpon^r W. 3. ,n**-lra. ih.u- tft b« I"«C U •»'•. . Rb» wa» h^ar I frrnn r»c»*«t!» at f«i<nta Crur. C. r> Itlnliffr « «*o.. an-nu of" ••>« rh*l!m at Fan I Vranfif-o. I p»f»l»*i » twltT fromC*!Hal« r«t«t»a," nt t!•.<-•». s.-r.mr. written at Siinta Crua, auttrc that he'had cat Into that, port; ?nf wat*r an'l anil } that li#''wmi!rt aail ■ ahort! f ; fcr' fan , rraw loco, fN» t«rtl»;marn nf " tho , to) n», »r Rl«t ocrs'<l->noS, Iti <1» ; lay, w«re rontalnpd In th« l*U*r. j Wram «j|»»r t ,■•. im nrrlvMt iur<lay ntsbt from, San PraftrtiwA ' !*(••■ In l-i»'Hiic a n-turn < at >:■< ><i roal I■t th« MStk b«tik«i for that t""rt | Bhlp OrtwitaJ. Cnl»h«1. takln.i. en h. i- fo«l ehrim at the raoxtk imnkir*. i and haulM Into th»> atrMro • th!a i morning.' She tcot* to Ban Kranclocn. i ' Bhlp Bpartin. Car>(«ln Polity •?-! Hatu r*» t ttl«tt fr«.m 8a a' Frs*ne!*<M». 1 flif ln»i> ro«i at i'ie aoutit niwri \ ! for that I •it. r. • Htmi Pt WlllanttU. Captain Hui imt. .iirH-Ki thta tnomlnß * from, Bafl Krnntl;e«., Sho rought up IJO« r»ic» of powitr, which «fc« difhiritwl at th» o<-esn dorx. i Tfti" TMillam«tt»i I«m1» tt>al for ?»n Prair-k*-©. ■ . _",*"■- (i ■■■' v* ■ "t ■- - ''j *' : ■'""** J't^a'nthlp, OutMi-n.. Arr.vn) thl« jinornlnr from VcneovTer ami Bounl jr«rt». "Bho »all* tomorrow for Si\". Kranrl»ro, Th« Wnlla Wa!la ta dut j tomorrow from th« aam» port. DEFEATED —.— Motion to Elovate Whcoler to Office of MaJor.Gencral.." wafhincwx. Fob.. r. — vnm* th» diwiiMlin of the military «l>pro ,-i l'>n hill «-•■ rroiltitcA IMb mom- j In*. Sillier, «f New York, Intro.^ •In. »n ■mi in<lro»nl to Incnras:' '!<*• numhtr of major. ctWrals to' four. Thi' rt"ld#(J ■ lltlw vra»' Intfhtlml ', for WlicPler,' Tsj« onipnUmJiH was ruleil out of order. . A.Polnlod Rftnarlb !(,..- ink points! Temarh from the rrrnldcnt'* n^lilresn "ut ITji»to'i: t "Mtm Wfco welt? inifßtlcnt for th« conflict » }e»r »bu, orp«r*ntljr hwl- Imis at Itn larcrr iv»ulm, ■ wfrfetha ih hi to err out a«tfinst ths r«r. t "I'll lnc coni>«inenc«» of th»lr Mm net.".' i.ut-kiiy rar Hi- rnuntry (hl« <Ui««." though |H>rnlclou»ly nrllv.-. l» 11"! lnri(» rnouvb in »|wll th« victory.— 1 it. l.nuln UlclM'-IHinoi-mt. ' ' «'!•• i "Frnl r»ji« thut I was mnl« to kl«»." ' '*: -! •N*lll*—"A di>llc»t» woy, my <l«ar,> ; i of refcrrinit tn >uiir turned-up no»«. M t —JTrUth. I. -,?',l ' .11 ■: -" Thl* Kvntn** unit Tnnmrrew * ' ."»' A r. .il li> vrrporml for ''" 1ov»r« "' ' ' iiii> hmutlful.-., \,n v h. lrvlti>« all ■ to tlin [ip»nln« of ' hi* *tu<)dlo, !lh«n flneit in tin- norOiwuM" Cemc from 10 m. m to 10 n. t».' -'.v /. ■ •-« t ' >t■ , -

Aynı gün çıkan diğer gazeteler