1 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

♦ ior To«Drrov ♦ VOL. i \i). I. MINISTRY IS OUT Eagasta Tenders the Queen Regent Resignations of His Cabinet. MADtUI>. tnrth t.—Th* re.l«r# tlon «t the -Llv-tei mtnUiry wr ' nftuJM the ')->"n ltr«*nt loday V T*r% I^^Hll. S«». ...U. I. avia- I tlon N tli<r*!«'l ■» .«rr«i|n,.jf.-|» th >•- <>f ■• . mlnlßtrr* 1 It h*«4 W«R n»u» i|'»''"l i>>r Pt^p »im» i.i ttk* <1»r nfail ut tnv mini ti\ «»ut-J rv»utt ■> »j>-ii •>• i» OoMi K«t d l*«T t» work, «nJ «■ thi>ro l» rrrut txrltcm«nt h*ri>. tf' onv In »urtil'»«l. K.r acvfral* J«« ■ f*'l li vil »iumimt that a mit* '■ t»r*»3 *rt»U w*» imminent. VUTIW nililu*i.li i»nvln>-»>l of »<• lt.il'.>»»i"iitlty «; nv.i.lli « tlrftfttljn . th* r.i ai «■;.' on th* bill fr>r th* «f * •lon .■{ IN Miir;i|iitKa. v. ihf .•!•• •altton may lncr#«»<\ whlW In* »,•*• «-rnm«nl fcar.noi M>P* 1.. c..S>»» r »UiKl« l *>1fillloiu»l »opp&ri»r, • & , The M bjf a vol* oi IM to^» Al/WUTIf W m IB I His 1- HoKness ls|Resting Easily— Be . :/ lieved-H^WiH Recover. : ~• I H npMK. Mar.l.*A»«O"«««r.(»>!•=«- r --<Uf hi. bclii»rt» r»pcrtrU tmMr , taf •* f " "»"-•■.'" ♦**•?' H ' The !'.>»««• !■».■••■■l a r. «tlf»« ♦' tit »Uepln« l.*ii'.i> UKtardMH „ i»>riii'i« QMM •xri(*m«nt ■•• • «SU««il la«i ni«ht br ih«- unfo<3«4i * nnwr Utat th» l*«p« »«J» J«»»| fifty it ipif mm /. More Firing . Reprted From Man-ite ami fJ » "./".!*, ' - tj,,' . ' —II • ..,,..'., I/ill 1 !:'•'; ;, lloilo Oir Amenctm KilteA >t.V«ni.A tj i: '— 'Ouawkt*, th> firunrlK-ld 'of tb«- U<i«t>')t*. » h«r».KlHi.i !-..!•• hsrp"!)!""1 ":r >»*• b**n aancrias: tti« Am.ri »>». w«« tornbardul thia morninit. It Hmi mate>i t*i>ti nf\y of th»- eftcmf kll»-d h \i A jiriviv •■' <ly CalUetnl tr*t' ment was ki11..!. , A l.jUalkm >i< th» I'allf aMtl- ' HERSCHELL IS DEAD Strickan With Appoptttj In , New York This Momia, i IKaWDMI I i I I "*Marrh ' l! -t».rd ' M»-*r«>!( 6fah« ivn »<h J Mat fcle:i commUsloo, was a-.ruk.n «M a \ opl«xy and dl—l at "the *kft . hotel this irnlnf. '«v»>.-i ■!>*' flail* r»»ihtd Hfrarhflln pilfkioaji pact aid/ H ■ tanflly I? in 'tatbiMl. wh'-r Ma r*mHtn« will t>«- iiatfpvd. E.i^i.vh Mmiral Conalama M.v. '. -'XX M ... ii 1 -rla]Cli>a Ban i' I mtii*<l [«r t'nslaM tail a > Czarina Has Influaau. BT."PJETCJOniUHO, iUrrl I -Th • Clarina ia auffcriac fn ni is attack «f Influ^ni*., . , . if.; . .—5 •— i . From Porcupina Craak. 7t*porta from tp* IVirctjplH mining dl»ti ■ arr Very brlcht »(il rt" mmtour*Mlne. and aomx of Uw tnln '■n »n i.t th«"opinion thit It VIII prmra rl< hfi thai Aj(lln. 'J.jMa<k aiii! Jbhn'*Creaa«*rll tarn« to Kk»t way i«»ntly from the Porcuplno dlatrlct ttnd a-rr« luud In llt'lr pr« diction* for Its future {develop- ■wata. . Thrjr own, ■< .. (..I *irn« in | thi' Porroi and >';ir; rffion. and h«.» !.»••> nwirkli.g th-ir. >in;- l/<— Mnttr, • Th»y went- In rl>-. and bf/nr» b»- Klnnlnv »t>-ratl«na i »ri*'u]ly inv« tl(at*d th« *r. (Hid . Tk' y con*!drr> rd lt*druek and Mi Kii.l' v to h.- lh>; meat promising, ami mad* their ••• mtlona. On liedrork, eat of a ■mall pan of dirt, .-ii • olui w«re found, I alii grml dcvrlupmenta Wfrtjauwj i marie cm itcKlnlcy. The m»ti went In ' Itli pro* Won» ( for tto montha, their Ini-ti'h.n b» --\, I'iK tn atay tli.it length of tiir.r. !""' ■ a h< j. > (all of mint- »i-t In. imd ••■'■• j r.liht a h»ary slide burled their | ' ( «vn|, urvl<t i.,r,» of Bn ,, w an g lc*.\ , T> »n»n ><«r«4y vmapc'l wllhithelr| •; lt»ca «nd vwxitn prMvlnlnn* te laat j I ttM on tlwlr way out. Tt.»y found. • tlio trail VTjr-tmd, and .In Mini' 4, p!«re« the Chili ut r)v»r w:t» „j,t6 mi | a<r«!tnt of the rarvnt »rl^ii a| wartn i w«-alh«T. \ | After l-'xtlliu fur • ffw "l.iyii thi | Wen Intetulcd returning t<i iha fot" .eyj>|n • llnrli t. °Chic*go Marketj. '. Cntt'AO'.l.' MartK*] l(£ p4HI«-^ ;)»•>»■, 'li.M?is.M>; /(.,< I*l, '|)..VI«« ' i£o«r»,'sl7i«4.7». TVi, ltv I THE SKA rrTLE STAR. ymUrUv ie!«rt* I th#*am«n<lm*nl>' to th. bill rmllM tno rhiiiwii"' lat. •ml i.. th* lnllr.l tttatt*. I rh.* rut.!nt*t munclt ! r*m*ln*<l In •■«i"ii tirni l> nil nmht. with the ri-. itult that fhl* mornln* the ijiirrn It*> t*M find. h*rt*lf I" i<o*a***ton M 111 if>«ignat. ■ .1 '• Imtwaalbl* al tru«-t'me |.> lTr.lk-1 win will au,,<-»r,t -U»«»t« It will 11..1 l.« Wtytrr. Ulna, rr nny "itT "t th* juiitranla iwumliirnt at th* tinir ih» i>«-!ti-«> i rnrvnlialancf a w*rt» In atmlen In l'<!li "• * ' m \nitu>. Jt.rrh I lUl' nuiut- Ini.—Th* Wuotn "*-■ '■•■» aak»l s««Ma iii r**um* Ma cm. ■•. i it| ih- \ dllsolVrrt 'ih. Cart**. *Th# «hamb«r ' will nut Mat until th* <u«i« v o*#r. ItOJin. March I— 4U*t« llutktlm —Th- Po|«'a ll!n*«* «r«k undoubtM* It <Ju.- to Ih* uril >n h. took M-.ii ■l>r- Ilia fh>"l<-lan« raunvlf! htm • itiln-t 11. but lh« M' 4 l»>nll« p«r --.1.1 ■ I UOMi;. March I.—<Lat« Rali«lln> j— An «Tti«l i}l*cn<Mila «haw* !h«( til* 11'iT* !• »j(T-rUi« (rota i>l«ufl»r., mvnt »mb*rk*<l thi* rrarnln« en tB» n«i-.rt ttt. I'aul fir Kosroa. ; Advlc*a from Hollo rrport dMult. ■ ■ry rlriii* on the picket*, t.in aajj tMMIM a« a IMjaH ct ih» rir,' «i m*ntl"n*<l. I' la »#IWT#d that In. aura*ma h«v» infllttad no damatf* at all on lh« Amrrli th<rr. In rltkM kiil«-l nf »'unl«-J ' Chaplain i^ian.l. nf th* Flr»t T<-n --ne**-«« redmrnt, di«"i at Ilolto «f amall paa Sold tr-a Brerod Mar*. CHICAGO. Mar.h V— Wllleule. the hamlauriM l.*jr It* *l Wllke* mar* which M>i,>(>i luvln of th. Colum l.i* theater hail t.»*n . uaing as a »ru<>4 marr and m«d*l*r, wu pur* . ha*»d by VI. II Ti. he, r A •'■>.. th» well known dealer* In hlsh-cla" hor*«s at UM *t«-kyarda. trh.i i«ll the aum «f IJJoo tor in* mar*, Wii l.ttle a dam I* I'lva tit*), l.i \V»»le»- I wood (1:1*1. John H|.lan'n «- i»t.rat»-t r«tnpels;p.er of a ■)••■«••» ace. Her ■.•rond dam w»* T\jt| by Ahdallah H. and h.r third dam wa» the fam <>u" .1. '»n. Dudley. WlUettle'a r-- I cwrd I* I.:* tii »a*on. mad* in the mud lant labor 'I^:* at Washlnirton ark when Mr. I'ftvta drove her a«aln»t C K. U. Illlllnira' liay marr, wlnnlnc th* cup tor jr»niinni-n"« roadatera. Mr. I>.«vl» aaya h« hap it 1 number of inarfHi »i Wlllowdal* qultw aa w»II l»r»d aa V»"lll»tii», i>n» of whirh h' will aoon hay* on th« ru«4 h<r»- for pMaMM drlvlnc •aeauaa Sha Snored .VBW "UK. March I.—Antonio Curatl. of I7J V I.UT street. l(..t»'» ken. was h'ld for the action at the Hud«on "miiiy «r«h<l Jury by He rorder Hiatiiim In thai . Ity yeater il»>. >har|'i| Mil "illllil hlii wife aa the head with a rarvlni ki.lf<-. >ft*. <uratl »»• removed to Ht Mary'a honpltitt. Her a..n Ji.in.*i •aid that Mr f»!h«-i wm Ml**p and wan »norln* iniiiilv Mn. I'uruti ob* j«'li-«l ii ih' noise and ktl*mpt*4 t»> turn lier himbsnd over on hi« side, thlnklnn that tt wnuld prevent th. annoyance, lie awuke and r»««ult *d her. Curatl claimed th.it hi* I If» attacked him with an # umbrella ulil!.- he «' «***le»n. H« eal'l that h<- only defended himself. I- — Now &ori«J Trust. • CIIICAOO. M»'-h I.—Attorney Ar thur '. r<l Iv. ho la handllmr thn #.rrnnl»«il'»i <>f Ihr new »i. ,il trunt, make* Hlfht of the opjioflltlon de*e|. t.i"'l at Akron, i», where Inlunctlona t>»re lr«ll'"1 v»»l<Til»\ rralolnlnir Ih> < nunly nti'll»"r from ont«-rln« (rmm. Urn it »ny tttlr to pi'u|M>l] i>r iinn.-t» to «ny c«rpor«ll«n »i»tiinlx^l In Ifm jtrwy. ' "Tll«' <1""<l« .i"'l f.<i|."r» ■•••r<- ill ■•Itrri-'I ' ■ I'l hi>, "licfor« UM laiWM< tlon*wnn iMtied. nnd the <!••<• i i« i m nutnmßted. There (irn but pryenty one »h*re»of «tm-lc.lnvolvi»l, mil the hushan<l i>t Mr«. How*r, irba l»r.«irhl Ihn milt, ■ iru ■ •lli'-.lnr In 11,,. '. iti il•■ti >- "li'l »n" pnMII (it tru fn..-fl,,i. 1'1' " ftftlott *" lakrn '" th« »al»i «lp<t tr;in»f»r at th» |.r..|.. I ty. ■• r. -V.'AJ:** '"* * ■ '• '• -'"! '• '■ '". "At ll.» «a*'" tlm».h# woa there hli. »lf»: muntt have lM«n |.r.,,., the T'-i'v—■—, \h> null I lo n».t'.to«« 1 ■ rill »m-..i.,i ... ,■ \TTI,i;, W ASIIIM.iON. WKDNKHUAY i:V(MN<.. M\ll(ll I, IHOO. BeVtor D«ad Than D«af. CIIICACHt, Mtroh 1 --V1.i1.. tlllta, unmirrttti, I) vi-ii .i Mil.' «i»i w*a 1 vlaltlnc In f cauiln, %ii» liam-ti M. Vantwoll, at II Stvlay «v«nu*. ''■• <UIcU after mautha of roo<lliii uv*r i liUTiMrlnj, dt<afn*M that Ufa vltlmut hmtliu. tt-aa »'<t worth llvttur. and vi.UrMii) iiim itni illr<l (rum in» > f ■ fret ut potaun takcu on WadneaiW> ' •furnoon. Hii« hi.l ma lv till' moll d«llb*rf ' rrtparatlon for (h* «■ i i-onaldrrlnß ■•vi-i vtliliK.. th* t'ml'ni Dl li.-i 1"..1y ami iii» arnangamani* for Ita tirt.it. Sh« had i.'ti i».<ii>.ji,. i tha aulrld* fur «iw»- a manth-nnt from «ny fill ur li.lit l».*in. i"n to mtv* har raualn unn.. i '^.ii > utiiini i'lm- w»a J.iun-I by lira. Vantwoll at abtiut • o'tloik f In itl-- «fu-iii ■'ii, lying on Iwr t>.-i «iut univnactout. Monay to Pay SP»'"- WASIIINOTpy. >l»rcb I. — Th* Hr 11 r twiay I iiK«f I the liauaa bill »l»pr«'|iii<iiinir , I:••.■>*> i*n to ray Rpaln fur tb* c«Mlon 'f ba rhilip i ;■ t M • , Mulln«au< I* In4ietad. m:»\ YORK. March 1. '-• lloUml UoilntMtiv wot Mi.uiinl thta aft#r iuh>»« . hnrav.t with, tnur.l«rl .« Xlt> Kata AJtmi. ■ | Wants Carbttt to N«lp. Ni:w Viiltk".. Mar«h I.—Wltllam A. llradr. manaatr ■■■ Jin Jiitrit; U I* ftaltt, m«l» 1., bay* Jim Cur- Iwit In wM Mi m«a 'tain (ur '»• t.mtut fUht f.-Uh ('ha. .ii II •»■ Kiu*iir.if.>.n», In ■ Uttar (rum the West liriiijr aajra tw Inuiula *»>•>(■• ilii t* rbvtl in IraJn to* N( *r*at> •rn«r and alau (o awuml him whit h« (ora a<alott -«nk» lhil> on Jun» tth. Urn.lr it<Mia uti 1.1 aay.thAt h* fvswiu JetTH** (n malt* it «r»*t •h<» n« asj|n»i nutinnoni, and Ibat h. would not a farprl***! to ar* tti* cb/tmalun knocked «iut Inald* if i»n round*. . . -, If Curb«tt ron»»nla to tulil JrfT ri«a. ami lhi>t* I* r>. rttatun In !..-■ act* tlwi I, will rf/w lh» l>i( Callfotnlan will ■■• at»lß*t th* thuti.H »n »«■•! arqualntnt wllh Ih* I ir*th.*-l» >.f hi* ■•! i«>n.r.i. If •-»> on* i. an imli Jtffrte* «n> iMni; alu.ul Flta. to«*lbtr with Ih* Klton of {I'll*. l.«rlh^r wllh lh» »«»(r»r* •■» MM rtft,. It .. <-. rlwtt HOTEL FOR SKAGWAY; Alaska Man Will Build a ISO Room Hou»t. 1. A MannbTs ml « nrrl»«l •ih i mtrninit on |JM City <4 iMatll*. I Mr < ManiUna !■ pr->ptt»H»r of lit* Oni&rnlal h»t»! al rti •«;»»*. Ppvak- IMC .r hnl'l furiHthr*. h< a«M <h*t« •■»• not a r»«l <»r»i-«-U«« h-n»i In Hkac«»r< A* • nil* \h- rnonta arw ■mall and without »n> u»r«r,« >.f hrallni T».« - hut»i • lohhlr I* th# ti»in« ma guratt «>in« ■ lh*tr I f.mm« ipii|» tr» *'.mp In ,Mf. M«n nln« :nt«n3* t» (arm • rontptrty to ¥r««l ft J!i roatn i>»i«>i. wllti nil m«»t •n< Imi r<jve»n«m« »r. I i "HI »i l»n< •• • » A ,- in. i' ■ i ii « l '■ COTTMC CITY sails. ■t**mahlr> fi'ltii. Cl'y *al|*4 thl<* afternoon tor.AUakan poru. vt - bad itir J,.||.i«ln# t<a*s*ncer*: Mr» n. \v. l"uitla T> "tarfiton." A II Rl> Mra Vltvtna, Mrs. Bit I—a. raaapWll. I*.'D. l.»ce. W. Winner. M Trary. Mr* lloynes. Henry Drawn. rrank M.* Berry. X Brown. J. M-Uin«. Ml*. • U WalUc., Mr* N-lw.n. Mia* rilltrerald. >••• J. P. J«r*;*n*«n. Mr. Jersensen. Mr. llur tiaJhr.fl HeU. Mra V.'NUcin. 11. C. Kilt*, v Ilryant. J l> llrrant. A. Kteams. * *H» J. Cnlleri, \V. A. Clark. O. W. K«n- A M Anderson. Mrs. Thomas r*i^'"i Frank Itelt. J W. MtuM. 11. Pwaneon, J. t**rkbjim. J. l!«r.ui. IX <'«rl*-n. J. Mr ,i> n. <> f'eierson. J. Htesnlly, O. Ilaytiton. J. Uurdei 1, W. wtataa: J. I*. Whitn»v Tim l^nnan J. IJ. Thnmpkirt* luiie r»»am..na. Mmn 1 Tater, I mt. • »;p- Tionall. J. Mi«>r>n«ld 1. .1. H^l h»r Cha*. J Ji.hn*"i> >• X li-i«»'ih l>. 11. t>»nt..ii It H. lteW.C. r Cavlea. II A Ilau*r, *. H H*eb*. M. Tit, betts, J t> Dtanlty Jr.. \l «*r»h»m. J. Hmtth. I. M-nti I' U. Mlnet, i Mrs. Mir.r C. l» Mlni-r. T M. lleebe. J. A. Wllllcm*. Mrs. William*. Mn« J Williams, rr»«l W l»ro«t. ,nd »• I steers«*. Amond Tai Laav. LANBMa, Mich.. Marrh »>—A Ml, Introduced by lt»i>r»pi'filail - Ou*tln today, acn»tillti« tha c-n-rp' lit la«, ■•ti'dlahlli* township brurd* "f review and i-our.ty «p<|U«lliat!nn. *e*ks to M|V« th* riueallonrnhm fnr • eeki ti' »<i«ve lh« problem of ii*i Inr .ill th'- ii i *tty In the »• I.- and (Mi'<«li( It at It" ■ <•»'' ■ i L* "The dlfC»n»lty "' th* present law," »»yt UeprewntatlT* • • i-'i- "I* that the \iry provlalona cif tha pronent la« contemplate that th* enactment In reference to 'li« a««ew»roent of pr»n trty at it* r»*h,value '111 not be compiled <rUai i'th»r« there would be no n«c»>»»!ty for county equAllnatlon, I'U A» a pn«tt»r <>f fact th- «i-nt law l'tai»a a prcb. lum upon i.-iv *«»e».iln« nlfrir la undervalue the |>»"°P*rty In hl» ••• aaaalni di»triet. In ordtr »■> •vii.l th* •l*te nnd county t:i», »nd upnfi lh< county board of «ni"r' I* r* lo *«• cap* rtau e»inall»allon." • The Mil lit" l<1»« for a count> court of review, with full power lo ■Übpoena. wl!n**ne*. compel ih< pro lurtlolt of pmi»ra. etc., «n.| to chanite «n> a»*»»*rr*nt tn m»>lj With "'<• provl*lon r«'<liilrln« the ■!• *en*ment to be tnii'lp at It* ra»h value, ■■ tinivldcd in the rnn»tltu tlon. Th.- court if r»vlr" I* ram. jHiei-il "f one member apl>olf)l«l t>y th' itovernnr and four "■■ ' ■'" ' *ip- I«iltit''l l>y the board of a'i|i»rvliiMm, no two of whom.iVatl ►"■ realdenta of th- same **«-**lnc (flatrlct. •■You can' spell H»n« wonl» Use hl|» |m>|> lUnitw and par»l|elo«r»m." *a:il lh« l,m, boy oho ajort la»k** Jnil a ullor •»'.:. ."Well," irum r».l l»* *or Who na* l»miln« « <lo« hy » Pi" 1* «t rope, "difo wiicr- I'm lurky. I doh't hay* »o. M — WaaMnston Hmr. N'.l Hi- leant important nrtlcln of th- Whit. h'.'liMi la tile, miabami of Mr*. • McKlnl«-r'» t»..ld ■ ll» I* known "■ ' I'"' '" ■'■" .and art* »» Viilet lo the fifrnldant, drawlne n lomfortabi* salary from' iti- a»cr»i Hi.rvli'i- fuiiil. ll» ai'"tnp»ni»M ih< president ■"< »ll hi» trips. - ■ ; -f Wtir«»-'"'vyhy' »t» ymi_ tn fitrntou* to b» ca.»t iii tHr role ef ■"fjff3tr*> i. is mm Kipling May Recover but Still Very 111. II \l) GOOD SLEEP LIST Mill • ■__ ■ Ni* Delirium la R«plac«d by R«»tfut Slumber. I . . HIS NIOTIIKRI.UUV I\ \. V. \ Bcittr B.l»ill«r It A«*ltlnf Kip llng't iMMMfi \»ihtn tta Will &w« Him. NVTk TOniC. M»r«»i I. — T!. tiU l.i» inn butltttn •• to Ki|'Hnit> «>m (Niton '• >• Rlv«n out Ibta nturnlius; •'Kli-Hna ha<t v l""lipr olalit. M 4 bl* •*mt'l'"ii» »r» *mir»ivn-) 111* 4rltMum «ii if|.im r-l liy .« naiursl «!m-C. but .•HI t.« l» »<T!-.tl»l) 111 •Md t\»» f»vor. thi'usu lr» con* llnur.l Ni:v\ roniC. Uarrh i. - (Lat* l!i!l< -III.), — Xi, t!l.« » I'llon la ; • u<h H'«l hrill ■111! within th* t»!» •jf .lmi«iY, > rt IS .tc I* • Blow i haunt for lh» h«iicr. The «"• of etyg«n h«» ttrfn 'Up' onUnti'4. ••'■l lha> fa- ■ ir ni • "h.»l<-l»n« tin n<>< f'-« I M «l •rw ■ M th»y Wrr« >i«i.T(«f NEW TOnK, M»r. 1.-<l.«lo llul. l.lli. i- X i|.!lnit • * "-ru|pr»lurr uli'l Mil*- I* murh l-.»i»r ill* raooa Kipling* BroUi«r-in-Law. . HutrKit. ■ r4 Mmn i~ li».it» lUla>*ll. ' brother of Mr*, iiu «i-1 Kirlin*. -no ha* ton* to ||H V. rk (■• brine toll ' I r«.«ao ■g*ln*l IJn famou* tr«ili»r-ln-U«. fur V!*~-l ninUt !•»<!• i>r- •»<uii..n it»l f *!«,.- «t!'»'. la • itinhmw boy, anil kM frl»nla h»r«- or» nalrhlna 1 th* r* **> with n*it Itlt) r M, **p»T ' rU!!y m,i r Kit Ifr-.tf ha* • MS. •>> I>l, TT>« He.! »tl>-r. IH »1 In BoflMUll j many >-«ra ii* l^l'i* t>ii! r*r*nlly <►"> n.'vr' frnndm to BratUe- Inn, vi •"*•• iyn |t*U>»tttr, who la ilr>. i:.'j :irs. * _a S'JIU h»r». r.» «■»» :t«M»!«-,i'»-J fcr>'ltw. .<". njcntl (?«!••- Urf. Vrhcl ml'tl'i.raled Wtltl I'lll >»r ' Klpllag Ih "The Naalahka." ■ ,1..\>1 of Airmlrf.i nr.J i-..iia» l!:». Tbt Mal«»tl*r»—Beattjr at>4 w..i-j m'-«hp an o-M pair V.'olcott n«v*r km r'«Mv a boy. in ht» •chool ila-a h« naa «i»v» an4 wrl >u< beyond hi* year*, a rloa* *lu drnt. aril ali»r, to writing r«»»>« and »torlea, »hl.h wer# remarkabl* for on* »o young, Il» aeltlwo aaaw rtaud «lih l<or*. ll* h»<i a «•«►! natural ■ i.niri.tt i for vpotu it,■! tans.* of any Vii. l II" • jr. a (T*al t**d«r and i-<-i»r>n«tiy h« «»• v*ry atiraetlv* In manner. (h ih v. rr ■. |.-«t Af!r- 4 vlni »rh«wl h» likilc up »»■ '* *T"»i *r MiTk ar-l ■ am* | trtrtraph vdltor nf Ihr lu»lie«lif • t'nol I. ir*»n Ilia atortra ma.l- him a i.t-i..tv oi'iint'in In a nhorl Ilm* ami h» l*f t ne**pap#r, *ork to t» ronw lh# I. •mi'.r, lH'--"i".ilnMv<' Of John W. l»v*ll, th» !!*** York pnH !l«h'r. tt* «'tlvH In Kneland »lih iiii poti^aalnc th« <iualnti«n. r <>f o *Uii'» naitahman. *n>l h* «1t«->l. l*a«-ln« i »h!i.'i him a «|.:»r rtr*t* nf lltcrkry frl»n<l» than probably any llvlnc Atrrrirun (...••^••.•» It «ra* Khil* In <'nci.ir.!. in IM, that [ lialMtlrr b»ranu> a<-<i«i»lr.t'«l with i liudyard Klfttlnc, and h» at one* if. n.irnUKi th* crnlu* "* ill* ynunn Aruln-Indian author. llr »«Tjr»«l th» AmriK-an rlchta far Kir'.ir** •torlfii Bfid thf t«n tioram* I««l

fr!»n-1«, in.l nnai'jf r«ili«hor«tor». !!«|v«iht <iv«.t«iiikfl hlm<flf tt • •i> h a <!.«r-" that hi* frlrnda loM him h. iru klllin» hlm«ti(. Mill hi* continued to »>rl« 'ha f««rl«h anxl«lT. a* If h' hn<l a tutmnnltlon .f hi" nhrnt rarrrr. mi Hurjdnir. th." «th of imbfl IMI, h» .1i..1. hay- ; n» m.l null* r«tnpl*t»d hli SOlh ttnr. ll* ll*a burled In II •■ Am«ri- I inn r#tn#ttfir at DrenJen. penny l'n|t»t|rr nan n« unllk" hi* iitnth'-i- u..i...it «a night l« from day. I'-itiv waa a hay, ... thla day he ha« !iir<llv outgrown hla tioy l*h rnthunlaam and |.iv nf Ki"'i and adventure. m. i. ii |.i!ly k-m.il f'l- I iw, brlcht an'l witty, and IWWfWII to ft fnuit. Ttiere In nothlnit of n literary turn to Mil mind, and b* « *>■ wnnl to make *n<Mt natured fun i>f hl« i >lti»t'(> wrltlniff, lAlilnit him '•Dellrate Tou«-h." Jle Ilkea a homo and a dn« anif n sun. and h>i n hab ii of llvlnß i><-\"iil hla ir...in.- Thl* na* what |t»t Mm Into trr-uhle with \(, K'ri".',- Jlrntly arot In debt to ■OflM V»l nl trnde«men In a *m»ll way, and aome of ih** creditor* bai K..n I" a«k Mr. Kll 'Inn rrsardlne 1,1, lirother-ln-taw'* obllKatlon*. Thl* ureatly Minoy«4 KlplliiK. who m.oke in lilrlurr«<itte I innnf;-. «»lfti Itentty re*«>n!ed In forceful term*, On May «th, If*, the two ' men met on a hiKtnwiv noar Itrnt. tl»hnro and had a heated Mrnument. Kipling afterward i inimi'ii that ht« lir<itti-'r-ln-l"<w threated Ul tnkr hl» life, ii' ->"i. out I warram tm n,,i. ■ ■!■ i ■ urrc»t, and when Mm • '•• came up for trial t.. »n roon was crowded ni'.h 14 man)' titlwna DrslUaborO and the «urrnunilln« country a* could ii. iinrVed, Jammed or w«d«ed Into ii ; i— She Will Avoid Paris. t'AIUS, Mnn-h ' I.**-Notwlth»t«nd' Ini r"i""'"- from JjnnAnn of »h» i>«»«t ■ puiiftncnt fully «-xpi»eted hcfn, Vle tnrln will vlult Kr»nc« curly IMa i.miiili, i.vi ih" «' hfitulf of the QiKx-n'i rnut* to Illvli-r.i »vol.l« Paris. , . . i Mr- Hoeorn—"How iu< ronm# fti lh»rn lit Hi.- i! ,i where II ill. Mvm tn *»T,irou»h tilt btLgMtmfaivft,? r«J. Sallfna tha "OlanU." , Ni:\V TuUtt, Him I.—Th* n« i tonal liaftiM marnaU* will dv nutb- ItiK III.' tl.ta t>>'i itinji. They ar* Ull- H-ii.liv atnw In ifl'ttln* tn|!alli*r. 'I h<> moit lm|iorlinl runor alliut tn iU) l> that Kr-».ln .-i, la lilvker- Inv in Mll'utlt hi* Hit.", al In Ilii "Ulantt." Th* r>rka I* Mill tv I*. 1U.009. I Seven Oraak'i Aeou«ed.)| NrW TOltlf, M«r» h I.—Th« hv< on m«n alltsxt lo va trn|.i'. I ait Ir Ih* iriiirdtr (if Mk'hasl ralln-i IVr. ran<li. ih* i'ii»«k nh'i .laa »h»i and killed in. B.iiur'li.y afttrnoon, w»r« ■rraturxMi y»«trnio> b«(or| CprpMi /.urra ;'nur .if in* m<-n, Ji.hn '/.•» W*M» J,/l ii Hl* imiaifi. J.-liaiun S.i>nn >«ta>.»a and i'atraf Mlnacakaa, »*r* rommltud to thf Tombi *iih» ■ut ball, |>tliitlnn lha lfinu»»t Th* oih«r tiir<l. Kmlla l>* Varnay, thn Fr*n--limkn who an" Ih* mutirr. l» iii'tilna Carragaklnla antl Arltil> |. « Kt'.i«a. w*r* a«nt tv ih* hi>ua«. '.'. d»t*nilon a* wlinraata. . • . :• . :f Bad Fir a in Mauaohutattt. ll'H.ViiKr. Miaa.. M»--»i I-A i>m which thr*«t*n*d '<> wire out th» I >• a. . tlfin >.f tli* . li) »aa •xtln*ii<th*d IhU iiuirnlit aft«r half a million <|..','« v. itti i.f ihn»|'' ha i>«.ii Vbnlrtivt .i 1 imi r.n m*n hurt, but Mint »«rluuiljr ." JUNEAU HAPPY. I Ciclutlcn a Act la Booming th* Town. J. I' Wartlnc, of Doutla* liland, •■\» thai Jumau haa caiicM ih» Atiln tuah on th' rebound, H rather lh<«* (♦-•; |j Ijii vr«r* b»aded r.> Aiiin at ili« iini* ef th* *xctu«iun act. ... n>'» ronKrvfatltuf In il>* mir<ral ImMl* about Jurwau ll* .ii • tt al Maine* *l|p«t"ti and f >rru. I'd— creek ar» a'ao catth:n« a c.xx) deal af ir«v»l at nra< |nt*n<e<l tot Atlli. •-•*••< •I ililnk that th* e\elu*lan art will b* a, ereat thlnr tor th" Alaaka "iuni»t in «*neral." *ald h*. ••»iut • ii II Inijre alka«*ay «•■ B'Oe-I,' ' "tt ha* m)ii'*'l that tpwn to a «ood »*i»tr tnM 'tb«it It b'only t»m porary. Althaufh I am from Junnu •nl theref»r* am anfrivwhat acalr.at Hkair*ay, tarn not i>rv)udl'*<l Ylkt baata of Ilkatway 'Iff,*n!'l \ «<» i deal nn th* *t<r|na" ru*h lo <h« Allln r..umr» »n! *hin that ru«h i>a nlrt-»I lr. iii« bud. they Mfl lift In ih» aaj|| Mm they w»r* at ■.karway <1»lliH bu*lne«* hefnr* the Atlln refl»b iraa dl»«-»*«-ff»i. and th*y will h* th«r*'aa |taj a* Ih" mtn** of Dawaon and th* mlnea of I th* intertor 'onilnu* ro"-l. for that' i<■» n U realty th* natural "Utl*t of ih. creat Interior reason." I'r '•>"• tb*t Jiin*«a,)a i>-->.minr. an4 ihit a i:t« dally ihit ha« found It* «ray I" hit t..«n , \\ ATLI\ # .>■ - * j - . ■>. Few Americans and Little Devlopment. SOJ!E CLAIMS BEHG WORKED litait ■••> from Narth ■rouffkt 0o«rn *>» Clt| vf Sa.ttla . Tt««»; „i,i , .. i . New* from Atlln. brought down by th-- CHt "f *t»tlt< , MM that MM d*v«lnpment,work it twin* don* in lh» m'nlna ■ lalma In that tirni. • Hhouah vrry fr»- Amrrl, «n» r*< main. *York on Jlsruce • ml, h.m Ih«'h rolng on throughout thr wln "■r. f>om« of th* mm t>n»r>Milna lh»lr • lulm» lit tunnallng, nml otbrr* whlp-aawln* li.mli-t for alule* imi. m On rlalma Ni. V$ and 101. abov*. il. .1.1.,... 'I".' 101. two to thr*» ounc** of «i' I |*r u«v ar» Iwlng nVrii n<it. Thr wi.iK J« hr'nr 'V'lW In th» rim rock, tli«\<ln« out thr armm-1 liv artlftrtal hrm and taJllna Ih* gravul In h-<-lr>arrm>i> to ih« rrr"k Thr lnch>»a. iin v.i 9*. two ta thr** ounce* of k'ol'l T'«r <lay.li nlun h.mr tal ■ out. in th- rl«hl l>»nk <•! Hprii. cr*»k, h*!o*r, pi«rov»ry. tw»lv» o» mar* tunnel* haw l>—n nin <ntn lipikli rlalma. Hum* of the** <■»!• In from to to <0 (MC and IIM pf ■« rwti mnklriu good <I»velopm*n(» art Mtld to br vrry l«ht. V.i liiilMiiik hna br*n don» at lira aln*« il» nr«> of thi- Amrrl* ran hl»l— act r»ach«<! thrrr, nnrl ii l« rill) Hi.il <lol<l I'litninlx l.ui.r (Irtlin dlarouragw] It Hint ordrrrri (ho vior* <'R aom* BtilMlng* to l>» '.inilnii*"! Th«> i.nl> work li«-ln(» done at . ptracnt II on thr banV, whlrh la nr«rly i nmpli "■ II la to br .-,■. hi liM tiy the Canmllan banK i>r rumniirff 1111.l th<a Hank nf Unit fn*. llcfor* th» DMH nf'th* *x. rlttalnn art r«ach<>d Ailin hu«ln*»a waa vrry lively, ii ill mluiiii 200 liulll Inra. imimi which wrr« iln ■•, hotrln, anloona.'and l"dclnit hew * wrrr *rrrt*d .ir In rourar of ton •(ruction. Th<- n«mb»r of jipanl* In Ati at Ih* T>r<'»"t'l tlmn Ik rKilmnli'i. ba»' twrrn 2»n nnn 300. -M Iwoi i ,•>■. tn tha ■•■ ■i«hlMirhni«l of M and 'J, nn,l .h.nil H In Hprur* rrack. , R. H. Ounny Raslr J ni. M / ( 'IL 11. Oen'ny, paylnK Ml«%i'y Dnxtfr llortcrn * I'.iinn ii 'Yiyi 'n liiin ii:i'.-i| ofl*r iwn'lTiUiv y yi-rrn' arrvlca n* iin imi >'/iin> I InalUulliiri. .; Th. late A. .',.«. It| mud* hla netihr\v,»n. II lirlj,., lt ,j. I cirulor hlaMtn/'Vjld AlK*Si| ie al i.lll now ilturilii* 1 'v - I.s'V|i» it lnMiag*mrrr~—. ■ ■■■ j_ m ( Valur.l a« ' -"i.r '•rgyman"l ,/n, of thii ii.- ' T him flrat „ nt l^lki' \. . arrtV- VOl WILL LIKE II *~ ■■»•' W you buy a Monitor Range Thi-y are- not the cheapest range soJJ, but you won't need another one for * lifetime „''.... • « • .i , ' SPELOER & HURLBUT: 1116-1217 ST«nd A««n«t PRESCRIPTIONS ■^^fcejew^^ We ■Prepare Them *^ It'H>O«r Buhlnc«H fWe H»ve But One Rule:— 1 J-Orin All Night" We m. pii •..■ Them It'» Our H'i-iiu- Wr H«vf But Ont Puk> 1 •■Qptn All Nvlit" PIIHITY Aml»*rV PfllreriM M.Jf Any AU.I KA(,I j wtifff In il,. ity RI'I.IABII.ITV J ■rMeai'iAin» StcwarU Holmes Drug'Go'. loor <ir cntnnV.BTRKCT Cantral Paelfl*** Flan. XF.W TOUK, M-.i'ti l^-*r>«y*» • r... htUnt effected »Hli th« Kov> »int.i*nl a aettlement of 't« eialaH luiiirai Ih* C*atraM r«. in<- Hallway oomi>any. t>>- •» hii h there ir» M b* '•»«.-• 1 M7.AM.AM flr«t r-fuii'l'l mort> trace • |.<r "ni «ol<l t...n.U a* col lateral ■ urlty fi>r ih* w4ym«nt of Ih.- n-.t»a rtmalnlna 1 In the har..l« of Iht ajnnWfl for It* fi«i»n. a r» -ul)u»iiii»nt .if til' fintnrlul affair* of th» Centra.l Pa«-ifl< ha* hn-im» n*c**Mrr. A plan "' readjuptment hja b*«n pr#par«J by Hpeyer A Co.. of thin 'itr. •>tM>r Ilroa^ of I>n li. Lai. Speyer rMia*n. .f Frank (ort-«n-th*-Maln. Telielra <1» Mal : tua Urn*, '.f Am»t«rd«an. and th* Deatacb* Hank, of Merlin, >• ho har* | r..fia*<nt*d t'i act a* r«adju*tm«nt ' manatera- T»i»T hay» al»o formed ! a tyndlcat* to provide all th* t-a*h r»«juitrnipnta of th* |>lan. Rushing Hawaii ■HI WA..HIN<»T<'N Marrh I.—Cullcm mad* a«tr>pn« *peech In ih» *en*t< thia tr.c.rnina- on prtpo*e.l l»|r»«la '< tfaa for Ha«ah «*nator Cullem •etm* <Utv**<i '<• pu»h th* Hawaiian I Mil, t>«l (I may hay* tv m> «r»er until n-tt **a».-in . H»rk*r Bill Is Da«ma4. WABIIIXOTUJi; Mar<» 1. - Th* Nirarigoa <anal bill *>IM probably 'h» hn-Vked ■•«' The rlv«r «nd har bor i.ill h»» te*n ret»irt*<l to the ' bmj*e bl Chairman Hurton. tin taa*M«l to nonconcur. IB all »*n»»» anwndmenta and a|-polai confor i' n<r „, T r , t j-...^. .1 \ | »rm| BUI It HietiUi. ' I WAWIIXatuX, March I^-Ilou** 1 military eommltl** ha* ' »gre*4 to accept Ih* »*nat* army Mil without. araendaMM. , RUINED THEIR TRADE -« .-''/<■ ?■"»"•: t. -■ filiM ' : '•" Bnti»h Columbia M»4« • Orava Error. 1 vAM'orvr.n n< >««rrh I — Wh»n Je»rj.h Martin. «lt irn»> «*n «t«l of Ilrltlah t'.ilumM* fr»m«'il hla bill, hlrh '• lni#n<l»<l to kr*p ailrn* out of th* |.:«<»r fli-lila .if Ih* prtir. lnc», • r»n«r«l rrr »■• ■«•»« up "Ifa a «o->I mint " . Jt*rch«nta. prof»«a)nnal m»n. out fitter*—ln fact, alt <-laaa»a jolnrd in th» rrr. "What w* »»*«•*. w* «11l keep," ti-f»rrln«. of c«ur**, to th* r*. f*ntly dl»rover*d rich plac»rn nf Ih*. Atlin llatrlit. In N..tih»rn Urlllah i >lurtlla It waa g*n*rally fonc*d*d that th» bill wa« <«lr»«-tly alm*d »l ' l!ncl» Bam. Aiirrt<*«n» w*r« ihhln« up all tb"! rlth i iai"i« in th» n»w Xl l>«.r« 1 }ur\ at th*y h»'l In th* Klondilu. If «h»y wmt krpt out, Canadlana «n<) nntlah aubj*.tn wouH i»t o ahow. Th* Atlln iroltl n*;da would h* pur»ly fanadlan In ♦r*ry a»nw of Ih* word. Th*. lurky Canadiana would rrlurn with lh*lr h««« if »hlnln« «|>l<l 'lunt tr> th* Can. adlan rltlca "n ih* «>oa«t, and aa ■ r*fult 1.. thrir »<>rk In th* far north m«nv iH-..p1» would dlrrctly b*n*flt. Of rour**. ih»r* would b«> a rn«h to Atl''i Th* »c*nra of a y»«f ago would b* r*p*at*d along Ih* watfr front, wh»r* ap*rdy Canadl-in (Inm »r* would b* tax*d to thrlr ntnioa >a|.a ny to accommodat* f>a»w --1»»Ta »m 1 thi-lr outflta .A y*«r aa* many Amrrtfjin» attlrrd In lh»lr turi-aqu< Kloridlk* r|»^ mad* Ih* •tr**ta »nd whar*** Jf .rviv-r an animal »d *Übt. Vntf* '"■m wouli no Inna-ft b» rrpr*iwni^*l !■■ th* mot Iry f|..\< cf r-''' a**kAr» that wmil^ Irav* f«ir ih* l»* &*"l<* n«lda. foi w»r<- i»i«» rx '-»l'i'l»»lv for Hrlt »übj*ft.- ■ './ 11.,1 nuw ih»t th' ««t la in forr». th*r* i- n« roah '•'' no bu«ln*a*. Th* mrrch-inta #'• ar» v*ry »orry the t 111 b*cam» " I**- Cl>»aU Hrr"«« In England. ■ niAM' "N- Marrt 1.-Judgr Choatf, U. r f *mba»aador to Or«at n.ltain. .1- '•"'« '"'• afurnoon. and waa rtjotlv-/4 ,* y I h •■■ major and city official*. \"J 2..' -' EVE^T FEELS GOOD Hot/lfdluJ- Mill Will Vat r-XtV* It HI. Tarmlnu». ." ',/.*', »id IVtrraon. of Rv*re.«t, la In ft/IWi He aaya thnl th* p*opl* of J V'vtt-«r* .liil'llmit nv.r thr .1. j ifimlnn of '•■in to Jam** J, Hill, , <//' ldf l ( '" - «h* Orrat North.m //•Ml. ■'• rff».t that Ev.rett pr ,. , >«• b* U .r farllltl.. „ , h , \ r . /.lnu» »fa inllr.ia.l ihi.n Jtrattl* at ! , ll#f|>rp*rm tlmp, "Mr. Hill Mid that araltlr did not J iff-»rd Rroun.l for trncka and freight '•r.l*,' "811 '"•• ■•.„„ h* ,||,| , ny J Im" *mm «t»rJrd Ihraa • faellh ,'"!?!''"" not My (hut Urn tld* rial* t Hrattl. would «fT.,rd th*»* fa"li" " ■•"•' "II" a»k*d <wi ,V « - ' •;■— Cir«i3f,f-dld sayihit, b'uV? youV "lit br*" 1' "^ h"''unc lh»' th»»l ♦♦*♦♦*<:♦«♦««♦♦♦♦<>♦♦♦♦;; | Tlltphoie '-utivr l|itlnn» t» 4 Z RIUos 110 :-'£\[ pit mi, <>\i: < k\y ■•«* Ha Is a Fergar. NKW YOnK. Iterrl 1— WlltUm C. Koulnlrk, or H| rlnr atrwt. \\<px Ilultuk»n. hii vlii»<l In Hi- in »r«l ttlon ruurl In J*r»<> City yat'rdajr on an Indl' im.nt for pat ■ln* S fort<-d rh-rk for tlti. Kout ntrk t<< hi* nam* <ntn th* Ailamt pelainlac <••»* • fh«r«' tti» •<• n<?> '•! t«-lttn« a >am about havin« i»j?i»« the (>ark«(* rontatiMi r the BOCMI t" «'nrnl«h f(ir ■ man h» m<t <-n ttk a*re*' tit pr"» r«l lo l>» tlnr. Ij»«< wnm'r h» c""t'' fi »-n»- Ilin br I'liim a itory i-Hnlvd I' UM n»vri|«i»r» «*)» l h« had h*OT ■ li-.*n»4 i»n 4*>* aftrr hi* K<*ddlnir whll* flahlnit »lU> a frlrml in, in» llvk »H<i rl'*r ><i« »t»J*ft *.<■» «o hay» 'tilmfrlf ' l.''lrv,.t . t»' t*. 4rn«rn*<l ••«• to n\*nld f'"""'vt|l for th« . h»r « furavry Th* ffr«<-<l rh»ek •■ai> utt>r.-4 m IMM tth l««t y««r Prior to Ibat j Mm* Knutnlrk kail kxn In tti« »m B|af nf U", A, K»ll>. • irlnr.<l»«< "f the Prudtnttal Inmrin" Com* i an/ *On ih» ranrntns «f that da] Koutnlrk tto(>|>e4 l^-o l«k». a 14 --> .-•■ '.M ' mrfmrnt" ' b»r< on' tha ■ ■treet aad aaktd Mm If h« sar.tM to make ■ U ceata.. - • >• •» ■ -*»?S» Tha bor wvld he did. and Koutnlek. ; handlnt him a letter,'told him ta Uke It ta the Hu4i'iti Countr Na tioral «nk and tet'a rh«-V «-««hKt. 1U m<4 h< woul« in<-»s Iba tv.r at 1 l»e court hnwae an4 ii> t thy •■!-■-*. lli» letter r.ni|>..rt*-<! to be from fta* 1 l»rlnt»iHtrat Ke4ly, aaklnr the caalt- I ler ta ulillo* hin. by caahl' Ute.ta* rloM4 k fqr 111* the.rhM-Jc '.ore ! ihi nam* of KlltabetH McDoucali, land «■••• drawn nn th* t*eopte'a H*t* ' I>*pn*ll Cnmnaltr Of th* T«*r> of irnlon. Th* cheek waa eaahed and ■ th* bay m*ivt to the court hotiM Kith the money, but, «af unabl* to find Koutnlrk. l*ke r*taln»<l th* money fnr t«n dayii arid BkM r" tt to •ta mothar, vlio *t irn»<l It tA the . bank. At Iba IrlaJ y-ai«-r-1«» UaV IKMlttvely ld»ntm*>d th* defendant. «■ did aIM Walter M"O<rnp**y. a ia. r e«r-old n*r»l»<>», who waa with l.*li» . . t-, ... , , . . • , . .Koutnlrk InaUted that It waa a ran* nf ml*tak*n Menttty, but tha Jury did nnt b*ll*v* him. , ■ . ■■■■■. ■-. . ■••:.- V«t* 111 Taiaa. j fJALVWrON. March t—Th« offl-' | r|»l v<.|» of th- Ht(t of Ttxaa. which I* not 4»<l»r«l until th» Itftalatur* , HmM In Januxrr ha* b«n m«<l<« known and I* ■< follows on "■•• *ov. »rnor*hlp D*nu>rratlr, tn.ltt: 1',.;. --ullni. 11l a**; l»r..Uib,in.n. • Mt7. and " ■ i»ii»i *::. TliTa wa» no Krpub tfan i »n"1l'Ul» f-ir |t"V^rtinr of T#» aa at laat r»«r'» »in-t< .n. : •om* of th# It»publl<Mina turportlna th* t>»>. morrailo »n'l wnw of tb»m ni| r< Inc ih» Ho|!ullat n«mln*«.: A ><n«l<J •rabl* numbrr ot T.-».i» fUpubllcana r#frairiM) frnm.votlDC. Th.>»# of thfm who lUpportrd th« RrpuMlran ■ <nH«i«t-« for i -.tirr In T«xaa >•«•< M,t7l votra. In lh» •iTtion of laM th»McKini»r,vct« wm i«T.m ¥»t«» Nl'l»«*l«li - 1 «AI.T LA KB, ' March ; 1.—O.* IT* ltol>»M». ronrrrrimtnn-^l»""t from l"'«h. «lioii» fiilml*«t«n to th* houo» of r»nr»«*ntall»-»« •■»•!•) pt>(>of«4 by m»ny |»r*nna, r».-»lvr.l i .29* hum MH*lntt tt.ttl for hla i i«l«)IIW Th' i la #<fufit •uffr»r' In Utah. «llh.nit<«ii»')»'» ilUtlnrUoim. mil a '. m»)"Tit>' -if wom*n «hn vot» In Utah' •iiptw>rt*<l It M aal4, Ik* nan ii<*.«luri o< Ur n»i>frti Havana* Pelle* Ferea. HAVAVA I Th.^ iuwpo", ne* tn*r* a*thau«an4 atrnnt. wrnt' ■n d«iv tnAar A «t«,i<i r*rl*w will' *|' b ;f (l ijs-»'!iBatt«T»»x»o '»> Oentfiil' . I.iutinw «, r MeKI Wlfl«2*lCC' WASH IN v Mmrttt I • PreaM,nt la pro«**n« W tak.' *^ ; I trip to.th. jouth Lwhuarul Wtu l«-«v» aa.aoon aft«r«th»^\djfturn i | m»nt of cnnvrtia «a h« <«n ««t »w«- |! Th. trip li | n b« t«k.n at (rt* art r«J< .if rrl.nda, who aa>- he n^<u BATEJILL DUD. A What tha Law m«kersj/ri Oolnf at Olypmpla. ourn riAr M«rrh i. — Nt, „„_.•'. rlalrn>d thutonc or Ih.. rmuim of th. 1' IfirtiiUratbm-of th, .rat* prln.ln. qu»Mlon nM« h, lh» h..u.<- mm. mlli»<. on prlntlnt and «ui.pliri. - j,' • lh# f,,l ■ IMt th»ro-1* «t , r.,,.nt . mJT'^l.i? °" I>rln"n fund lof' ->, f-MW, mid thla. ni>lwlthalititiiin.< th.t lh« y»lon 1.,'. of iws mak.th.f rr».tlon of » ( .|, n ,-r • ml«<l*«!t; ni««n,>r. p«nmh»bl. by ■ nn« «na mprlwnm^nt - Tl"> lr,Hmt U r- , ixm h«.l th» d»ncl»ncy gutmlon un-fe l»r conmd^rttloti for nome time amiMi •nm* to th«. .on.hiiii.vn thm ti,.- only & vajr 1., avoid It i,, utur wan J bJtiH nakln, t ne er«.t!on,at a. drnctt Ibj* ;! nr «t«t. o m.»r nr i «tat« |„,M rd 1 J*-:«3 nl«df tnf (inor. • • , '«'»,.■ 7 i tun • kpou yo U wrr , hi... >4 tIW «r!p "-WluihtafJaj, Htnr

Aynı gün çıkan diğer gazeteler