3 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1

3 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Weather fur To-marrow ■■■•HOWSNS \ OL. I no. H. YELLOW ' GLASSES Used by Walters in Viewing the Beef. TISTUItaV TUIT m;»T JIU.H. Powhwb Witness Wa» R» povLsr for SorrsaUtrrUil Ko#apatx«r. . •. - I aJ I • r.ornn \m m\ Sifting-»«tt «*»M»»»wl TruWa rVwn tha UnnicaMMtry ritMtt Kooiis TaJi* - ■ j * *. .^. * ■■ - »• I",*ASm.N*OTOK% Mrrr* «. — Tk* Mlk«< cuurt of tnquar itlnu—> to ► i ! i .'it lament on th« cm!>.» i«-tl f.r. I. awl Iji-: tlditnl »l>«lf r»»ti- icck* wltkm Urn latt r.>rty-<-l«M Itosm K.i.h I* d»i'ki*dly i-m-n --inj. Clar»B»» WaStrrAi a ilunt^*r en pla»»r. told Ui* ■ >rrwnlaal ->n?r lhat the rannod r->v< t«-»f »aa not M for aUs to int at.- aal.i Ih .1 UM «p—l can ho «aw »rcne<l Bad warnn in it. •-." * i >■• ilipaa) 'a ' m rfful putrid c-^«k\ ■»• at* ai«i» ! t-- ! »*canw violently ilek.. T*if ma «iC hU i.>m- Mtja> <...".uiUs >v t-» m« •■ Ml and «>• >cui«»*»«nr »>r»«ant r*^«»*d t» «ti-i-t * Hoi,)- -f -Jv a>«at -aa rtvco tb th* surgeon _ rriAtur. w**» ■ m,m II jr..l Mid It Ktl Ul rtcnt. The »»*«eant cwunlaaary wa» com- H«Uiid to a. .it It. i».-. did m under C«O(n«t, Kfmlt .'I th«< m--n of hi* K»nt«Mi)n were «l*k; thio»>j*ia*« »h --moat of U*t voraji* a* a reaull of aaUnir thl» m-*t. . , ij»v. r» «fd«r. ur»t *>• -a a van opeo*<l «n< asked Ihcwttrman kf It »»*•«.» him l» ka*t a»*4 kn w *'-*, 'Vlu vl« aatd il b«a» BO r«. • "- .. c .-~. . •■•.■■.• Th- cani U«i h« ! m,«>n w*r« -lirfarvM form. V"" ait ah*p« and laM cat**, .•<-n."..«t«r.i-y an« »t-,r <| , run»tnt« \4«rr »ntlr«lv «lt"'i««. A *aa »m orv«ted fsr h'.« laspocUoa with t4n> «i«i# re*»fi» •.. ■ ... .jWh; fNo.'Ji'.aa; JCorV> S6v«% WaHnni *»'Wtl*"*» ' *»-k.«^*-WS> ♦ •*•*•• « * mitlt of !^>« ¥*«a«nr'« . H« *»• a 1»«» »-:»« mrdtrln* •»<] told h . v».«»l **• ;.D; ■.»...,. ' , ■ Utt!» whU«*. .•■,,.." ' <*n .<>»"«• ti>i test •£»»«< • from th» irril «'ro«s .<"■& j.v.urli«rt».;j«'J»l ••o?S". ■*«•!«• «U' n.-.'lve*. |>T»CSt«:i3iilV. |MW»!«t .*."x him* .' .-i-ln« nia aiar ■•>■ IIm; Irian.'. M I.'** ♦»•••*?!<• U of h«* to(i,<ii«.t wrtr fully aa in;,-, wr kra, .»o i • 0.-. - . t■;, Jt^t »r»>ct'«f %V««!»«*y ttmimmt os U»e*»*i3i»o»«I«i!«r« uifcaii -..'i«!J»r« HI Olm'.riiiv^" •*« M»«««w».uw rJ»*jßl «n'W SfcsH WW «a)»»nwr |yirt **r-»«X- -fr.* t«i» Sa-wJ, and «>r— fiXf.Vii. (hat l-» lymM Wwf im «V t.! >.« t". MM* aa WB>|aia<l, aa»V 4>"... • fore, '. V!«mi.i' «•-«,.' d a* t Iwm Vr»'. =■•■••. •■ by 11. £»• t«»*.--n- i^.« rd ■.'■;. a>haf •* * n»orr*» t v „r. ne .U...J t*> ariw >••* <»»«• ka ttc i*'m >:sr;«>.' fr..>i ih» i^t.<v, k> H«'« tO !!«■.<'?! «fv p<Mt!V«4l ■< COr ■;.»j««-i»'!' for a )."'iw ii'wvi'*"-* 111 -•' l"r* I-'."" M**-M|t«M ■» «*«• tunvt - .It 1/ '•• M »•■•• lawv-al '« tt» a>«v4«4 an< t»- •■ r MlWril l<> •ii ■ M raw <mbe ■ I -. ■ f *«•»! tami-Ml** afv-ln*>.»4 Wv mr tir IVie i-'Vef «/ IV" T»«l>«<* rive* lit TV—i> m*» '■'•M/'rlp ■ *!»•• till m -•■ .- ..• i»«J»?»- KSrft W X t...«iv, Anlrn. • "-.•rat Jt r.JQanAx «r. ivnt ••>. | U*i«.A . | - ... <*• •■»&•. '■-■"• ♦ . «... l*»U ti" *rf^ ■-..... N fc« 4)*M< WtM to WawWra.'* VfV.**'***- «• »•,% IV- Vnfpi Wto«;» iri--.*fry»«-«t «W fur- | r-.«a ('.. n -»<.».>.' tMi * ft>» A H ■ viif-'t t'i fw—T «'•■' r" *v'»'"*l* •" "•' fan ji**-)fcii ki!| r.^jrn-. I< j. v* mrrw4 WlJ't.t^ir W»»»l« H»^t:/*»t .1 iW'UI'T !►•• try*.*jnnrki> In Cbl»«i ♦« b«<l ih» Fia»vl».»r <l« . in ■• 0 I'm tha wlll'nif. ' , ro^» o* tl#** (•■•iii'r*! cov»rnn>#T!l l« : tufrt.J% * nii'm -J'«'.> Mr r -a-' y of tk* I! <l-rj..-.-* far (■> - In China I>»»T« tfc . rourrltl(!<? •• to lt» he**, niwi uml ' «. <n» • ■ • f/r^i"*f<i k^i«o all nrruM-mH*!** m*J« T *Jr rn«".v<"rln* th» a . veil from Che- | ■*«'j ft. the e«rßi»*t moment. , tikurufttiga fvojnwt Milled. ! W>BHINtJrtjJJ, .*Ter«% $.— Th , | co»r*rft» ■ «!i ft* riber hnrtmr bill , r. ,i.« „im »rr'.»TTn-hl l«'« nfln - | ■toon. Tk«y .«■ - ■-f •i •! an iMn'xtdnxmt | ■t» Bpr,ropft»t» a rnllltnn 4n!Um to j lnvi«*ti)r<»t<" • Üb» Nli-*r»f i :i:i;.| j qu>-«itl<j>t. "i« I'rmMrnt to. appoint < n. orr. I**!"i^i le ;rutice ilti cxQ^nlna* I WMjr;. I'lirvcyK, Ht, Tlil«.i« r»f,n ' . r.K a kn* k-iiul fur Ui.- .\'!i .ir >i n;.." r""J*" *- ,' , . . j . Bmr>»4 i» Swvw Sli^M. ( OTrVI^rPOV, Colo., M*rth l-A | I •valanrh" <.f mow i i in.- fr'im '.•«■- ( Hi- raounUiin at Whiter linn jrwlff , titfy, Vrtn-ying ii!|*,. pit nf wham , • 9 Bit! '.'•" ■'/•O<L • ■ |, ral. Llf><S • i»iJi-(]i, in Ihi tK-natH uy *,Vot<l of U t'» ?(l. Tl,. .:• !i>i of th'> mrmmrr' hi,» h»fn tht »» •ol»» •b»ort»hii t"'t|c for tlio pa«l Iwrnty-fouf houn. 11l JL M. 1 .*___ K. y m JkJL. V. JL. 1 \..A\.-jk kJj .JL jL\.JL.\jm ttA'TLE INMLINCS Th* Y«l*r war frannhla* Waf ••■•ln limtiht tirfni* th* >'i(v DOW cil latt it hi and th* Mlowlni cIBUM ml#'l Hchoal . hn.li.n ■.•Ins and r*turfn« from *chool «hall U'l halt r«r.-. An «tiH*i>«'e *v paiArl at th< imtlin-i « thi i-liy rouncll li>al nlithl I't^tl<lliiic'"r in. ptiiiUhinMil of itn> i».n *>•' »ilf«ll> ,|.-«n..va ai iniitllatr :<-r»un.«i i<rn|>rii> n.n hi* i>»n, nnil*lH b« puiiUlir.l by a nin ut »i'»> * IMrty 'i»y» In the ■ iiy tail, vi k bcth. <ir.)ii)'.«\Vhlir, a p*rfi>rm«r» In • varUty (■air*. »aa . •n.»i,,l >< !>,'l.ciUt l««t nicht on a chitr«4 .> ruM'iiii! a man of M». Th* pfiiiiiiii"" prnvMlne for th* wliUnlrf'? i>hi..iu: KV*nur, ami Ihe t>i rma .if i:»»i r>nny way, paaa«.| |T >ll> council la«t nlcht. pfrvxnniL iksnvkubi. H. It IrCUIUn and <tax< W, fmt ten, >r 'rlncrliin, Mlitn.. ar« ato,i plf»I tillh* Dtll»r for a f«vr day*.' and m»»'iunuin(t fo» a trip Intu li i )avia a fl«h lr«p mm frnm \i.a. rr la *l mr Hrail.- .• it I H Walt.in .il Port To*n . .1 iiai fcha f.atlla I* s HamU 1 "* a pmmliMfit buatnea* ni-oi ._Wh_r.ini. l« r*«lat'.r*>l at tka •aft*. Jam Hart, a Unit bualneM in.in rfr>.rl»l«i'h'r, I* al Ih* Huilrr W. >««lnar vtcf-proldtnt and K»n*r» m*n.««»r i>f , tb« Ur*al North** »kcf«-a« i-om|>an>. arrlvrd IbU i»»"«n« from Ut, I*aul, and i» r*irUt#d at th* l'.uOr \H."a-t H« II W. J.n iln«. of I't.rt l* l"1>1 ar« at th* Hraill* iob mm Brrtrday of Famous Irish Patriot THEpnwra iimx wiHtf ffxnlrtarr Okt*r<**«a Tja »♦•» t aVMRtT* *JWI «* «'»-la f ' Ml« «»»m»*rlal«, $ .-. • ■ T«ann!<wturT of ibi.Mitk of V» w Rimart. v - tv truth p» -trhmwUl'h* ni<!n«t> ■ eMM>rMt4 t-. i lh.- fc»OT»l»<"liih nt ihl* rlir at >*» » lyrttOhlT ImPiflmCMr M«tV* •' " T%ra»b«trYanr* will r.>n»l«i i.f • mj) , and .<3rarnatt* : *owi-tain. r..-a|ln MMli'h th» foHowWW hVIMi • nl#««J*tti»-n «■ Ml pM-tlrlpal*. «*<• pratft/ntiu l-^inx A* f'»llowp fn«»i» ..Pr«f. L.u*b»n-a er«-h»»»m Adlwu'of «r*iront>v pr»«»T»nt . lt<r«Ll Club. I'hill;, r> O'tlrUa «ol*»*Th« '" liar* That ~ on<- ■ - lllll|li Tara'a Mall*" .... ■ • U-. .' <m- 110-oxl ' «|«-»n ' America ■ ria«'?}•••■> Tbomaa n C«»rt>«tt ItiWirrvMrtil—Pa<rlotlr. |........ S3 HIM A l.arur-T JL-a»tJon—"Krtn'a riair " <r»«»»-s> !-^ff Ryanl..»ana»r Wiltl* Outna liM S.*-j» l» Fir From tlw Lanii." |tl«a mut»M Dorothr HuHi* ' .».:«»r« apeMti from th« do<k ! <& ■.■■»!. ,Jmmi I Mt'MtVnr •*^-t h«.B'i hrdlu nllu hr<Hu la -*a»* TIM (■*•< K'Mu- ot.ltum* ■ |afrr" »r«. '1 KrmV kj-r.-ti H«*s>»ti "Habtrt Bmm*M,**>... fS. ...O«n. J.'II. »*••«•► r-*&+lin- .-<W-.»^.l »*»• A-la r>-« .■«*i"M»n4!<Ti Uarownvnn," (5t.... lM»wl nr4nryMh lijutS*-r»«"l*-rt'1»-<»><i..ni« ,V S^K--U« rnifH AMtkor",** ..* ' %% ....»:»» m«*» «ain*yw t3M&Naiv-l*'l*«t#d. ! j >»»•« H«w<l FVim •Wt-IOHM* n», X All Th«» itiA!>-t¥t\r\t Younit Charma".. |S|. ■.... Frank M*D«rmolt Lwrranl A«»*o^-' * M!M Kite Maamty* |niir-»»Mt*4. Ml«. M.w.-I Pvtn»n W»w>«» »»» X A!l Th«a» i»**mff Yxunn rharin* Frank >!■ ■Iwmnil Ktllarnrr " Q£ Ml" H*thr)rn li»l«n •rnMtl y->in# Hwr-: ttnmr." || . Ml»« A. l^naw 6SAI RiVEB WATER n AH* That th« Urn» 3y«te» 4* to 6» lm«ugur«tet». ,ii C»»«r rl»»r water ayattm or - Ikei! i,»»««« ta« city rouncM Ima <*li. Tho |i.«mina- of lh» m«aauro *A« tbat th« Cedar riv»r w»w 7«tim wilt bit utiHr conMtrwtloa t?»4ar rlv»r wain »v«t"in |-r<> !,»»«.•• tk> rUy MBJMfI laa* Th- |HM ■ th» mruuio' thai "i» t>'.l.>r rl-r »»K» v 111 b» unitrr •mmtr»»rHo» ■wt'< •■••X In Majr The |.r.> r«r> v>ni<ir <4rrn now mM *Ilh *•>.€. of public work*. Th« *»«» will at on<-»- prrx-MKI lo advvr *tt>ir hlrti and tn l»t th» rontrart *»lh- r.nntr'iriion of lh« work. tliuitv dar»' pohllcallon of ta« no farVitl be tnii.l.-, barrlntt unf»r»»*n fmp/iraU'in*. th« ronlwrS will o«> Him if,c work l>««ti and ruah* til«v»' imlill" »ll"in of tfc. , ..!•■ t.»irin« aaJaraMii . bUobi ■!■• eoata* ! will <*• ■. gn ii.l rush 'ilnpl. H IT%> ;>hk'ttiir of th'- »ni-li'l'4 "I'M fe*£< mi i|i^«-.'4 l.y Counrll N<iv klho did n.l form tIH nrdlnanro, |m|f\i:» |Bt entfr» tlma "f dM conn f\ Ctleral Whavtar Stafa In. {iftkHIItNCTO.V, March ».—An at- Ju^il i»"ia mad* In the hoiMn- today pM&T<tT lh<« reaolullona rrport«"l lh<! Judiciary r(immltti«t declar fcf*»hat fjfanral \Vh»H«r and Ilia Ihr^r- other tn.-tub«ra..»hf< arri>pt««d WnurtUdona In thr army, had lh»r» --«l|IN':T<lN Mnr h I An (it K.i- fc..M' l<xl«jr ; .1 • Ih.- l"«.iHlll'.n' tl •■ ■■ ''-I .. hi'!,. I•■ i f • • iiimllt I' ' k ' ml U'-ncml VVhfi-l" .in'l tha ..ilkt iii. mii.-i« ■*■ ha •" • 11*1- -i lUali.n* in ih.- iirmv. lull 'i' n -»».i. nt<"l their «.nl-., hut thn I. nil"-. •i>»-i overwhelming v<iti nftlid to SnaJldT them. The I olltl I dUlnlon Mi thla v»t<- vmiii alxnlfl'-ant. TIH *'■•« hKhml 77 yena. Mai by 21 lc«- Mifejli'arn, 4> nemfir/atK and IS i""P »'>■». and 114 riiiyn. . i«l >>> I'll He ftUlraM, ii Ti. .■ r«it« und I Popu- HEATTLK, W VSIII NtiTON, fIiIDAY IVIiMNi., M ABC II I, l^'.tM. Jfe ■ aft ami ami ■ «VB ■ daY ■■■ ■& ■ ■ #«X ■■■ it^ "I' Mill;.I, iiihl wl an- .. PIrAIITIP TDllvTv 111 ■1 11111 IH 1 ||. I HII 1 i m Mr. Wllilami l» |.M»I-I. an.J .11 UIUHIII 111 IIIUO I U l*nden. • Mcl*ty of mala volcm a/blok took ll>' «flr*t priM al the > ____— ; WorM'i F*Mlr In lIKI. Foik More Organized With an Aggregate CafMtal Exceeding Half a Billion of Dollars. Coffins, kon. Boots and Shoes. Etc.. Witt B* Advanced In Price as an Im mediate Result. RANDUfiKT. Ohio. March 3-Th. o«mn manutaiturpra »t th> I'nllcd fltatei have caught Ih* erai* for icn«i'llili»!lnn and hay» for »oir» ■la* a bevn quivtly al work. Ihrouch th*lr rr|irr»*n(>tlvr« assembled lirr*. lo or««nli* a ronH.ltiailnn hit li wltl lnclu«l» nearly all of Ih* lead. li<« nmnufaeturrm af roffln* In ib« itiunnv. Th* i.ii.iuii»aii..n _ Ih* : »m*l«««m*»rd concern w lllir.. h |M, --.... ... ifturftW Twurt. MTTmiiniO. March 1. - Another ! IruM haa W-en formr-l, tM* llm» by lh# nmaagefa of ilir *v.«-ltrr« ihrnuat.i>i»t ih<r Ur.ll*d HM'lri rn ■•O.l In Mi« »iii'»lii| ami rrfli.mc of r>r*i«ous mrMila Th> rapUal <>( | th» MBMM I* |>la<<M at |I«,W*.M>. _I-Qoir«rn<>r i. It. ■Irani. •>( Oolur* a.I". i« ihr .r*aii|rnt, , an I iUrlon P«w«|l, u[ rii1.,,,,. vtrr-|.nxH<-tit Th* tompamle* ron«Mn*4 In Ih* t'Ki a>a •• folOiw a > iiuu'n "and Orant aqivltlni corn. tmmr.i" Omahaj Cun»>n<latwl lirn«i*> ln« and Hrfihlinr roinj^J^*, ■■' Man s»* -i»> 1 nitf.l H«a4W» BrmK«i* anil i Hafln i.| rufflixnr, »f ,« l'h»»ifa Aurora (JimelWhg an.t tt««m.it «.»n. panr. *| Au»r«. J»«—*iM. KnrUlri nt.l ll»nnftig r«mi'«n)p, of Pu«ah*. Urfljad/lpht* »fnrMt*4 OTld IWrirm.r ' r.trtr^ant iff J.Xirl.|.», ♦»«.»»» xm>«UUr k •nd l:<-itrt»"k« Maqwnr, «« t**nv»r; <!«rm»nia Jtmellfo* awi«l ir»"«j>» company, of *a4t ■ I*l** «1»r: 111 . Jf»ta»li- *nirllln*} Oimr-*n>',nr I^«J --»IIle; l*rnn«4r|v*«ia Itmeltktg '"" l«nr. of, Sail L*ka <0* ; Pi •>! vamta, l,«a(i e..r->i>«m>», «t PiU»bua« ! ■ «Mr» Tr«r»i. CtMCIMIIAA, March >.-\Vlihln IV n»m» two or ihr»« nwiiittw Cln-< tmnM p«ot>l« "11l Kral»''lj ■"• **>• furrr. .*a*n rtf a lr«l Kn.om local | b—>i «n* auv iaaw>u*"itur»aa , ■ X'tpiMatlona'hart'C t»»mn pr<jajro«» 'two ***lra b*i«r»B Kv* of Mi* lar> na ah.* tnutt* in <*lnrinnaii • Th-lr liana, smfct a arm* }ohtxr, TwkAma. ' '•#• In eotnhln* •*>• 1> (M ■ t«rl»» tn en* an<l raplialla* thai al • hmtl tl<li<aj» HO" Th» >hni Imam.-" haa b«*B uaproflMbl* h>-ri- for aom« lltn* bvraua* of h*av]f «»ro|wtllion. I lam* «r» of H»«vr e<»fn|wtit|on. Th»r^ ar» now Ihlrlr a«»»n »hn« LIKE SPANIARDS! Rfipiems Are Good Fighters With Their Months They Have No Prisoners, but Otis Has 1600. ii&k wlrr4 Itir »ar >In^arttii> thfa n»ml^ ■ O*ni*t or th« . nMr<*n» «t»r> 'Wrf tti' r <*«•*• fnilil *'"> Amrrl ran »rt»niKM«. ll« ».Kr« they ♦> n-a I hnlft a, "irtwr^ tavawt.mn pr«*Mi«r, an4 that th# Am'Wfciwi> b*v» »i»f<ui>#«l i*!i r.lirln Th* »<>»»|i* m- la ■•>'> » .0 1 r»n*Jil»n. 'MAN"II,A, Jlw.Ji Tli» rtnrmrm tlra tnncHvUir ot (hr Wr*jm-«»til« l-n-1" la th« b*H»f tlmt rtp<r «r» l>Mnntn« (M,"*i»r «<>»»4i Th<«rr »«a • <»»»aii»ry rlck<4 «r ON »ULE ISLAND *aa«ewgara From Wrecked Atlantte Uiwr Labradar I^>Vt)O.V, March 3—AH the p«» --tnm*n «a 4 rrtw of lh» atrarmr l.nbr«'Ul. wMrh *i»t BaiMM M Htirrry Vitt Hw*». h»w h»<a UaJ«l on Hi • l-laiid •>( M'lll FOUR GOOD ACTS Prasldent Honors Osway ani Stfns Snwural Bills, WAHHIN'IT'iS'. Marrh 3.—Pr«»l -ili'M lo4ny ■"■til t" tho aermt* t«» , f..11..-\'im n'lrnh'ill'.nn: i!.-. r(* l>«w --' »y to <■<■ i.lmlrnl In nnv,-: II»H«Ot Klw*ll (iii« to be majnr.|r«n«i'al »y I i.rrv»t. f»r ni«>pt *«lln»uiiih'-1 atr vl<o In th« itilMpplnn. ;♦■; l-i-<ld"!>i M<H\nh\ Inw «k»fn<"d tk» bttl f..i it («•»♦. Wutlillt* at H.-U«l» WAHHINfroN. Mnfrll S.— (1-lMi HulUtlw.)—Tlw» mhwU thla »ftai»nan cotiflrm»<l th» n»'n»ii««"'»» uf I'ewey and O»'* fartorlti In Cincinnati, and th* com bine would b* tun to t'loa* up at Ira.i It tny of IbMM. It would forr« down I >trr«, »n.l Ih<> ■■••all t-n tortr«. which nuk* from Ko to SOO I «lr« P*r -i.k would Im unabl* to atand tli* cut." In Cincinnati. »n<! Inr mm would b» lun lo iL* ui> «i ( ti irn . i than it •• i ' i i rlr*-«. mi-] the aipall f •■ tnrtra, i ti iiiakr ft..in I'm lo MO palr« 4a>. «<>uld bo uiiablx to atand • ul SViUT^iti Ni;.V T«»llK. March t— Aftir • »ll»« of r..nf I ni.'« in tMa ii'), »«ti.l-'..n-i»l 4ltli"UlV Miirnt la ina-lr that Ihr «rmt ate*t ln<|<ntrU« of th* rtiunin hay* «rri\i"l at an ui-li-r --• <an'l'r,« ntdch will i-aux- Ihrlr r» latloni la '•» matr h«rmonlau> (han rtn »f.n». Th* partlra ll> tti* tifvr IOMHM ItMiMMU to ■ poul c.f all nt th* «irtl plant* "f Ih* roiin* trri ar« th» K«l»r»l Hirrl r,im|,.nr ami il' cutwldlarr ramt>anlm. Ih* • *«rnr.«. <",>rr.i»n». '«•• Anwrtran Steal an<l Wlr* Coa<pu»y, and lit l'r«-i>» .1 Htr-rl Car «*«m»»rv. It la III!" afl.'HKUit WfTIVlh Ir ' ti th" |..ii.il 1. ImM w»h •■• t!i» Man fk*t lh« kV* ml ti*.;-! I'liininiiv wan ahom to t»> M.-Mrts-I li* a M**. ftfut • rnn>t>lnailr>n •< ••n-i -um|>an loa. *r whl.-h Ani*M CT»rn*t!« Wii at ih t»ad. Thr ioH»iinrt IWn^il In Ih* n*w aa*^nt hJUMn a r«rnMn«4 eaj'BaU dw-k of m*»M tWO,M»,«OO. All th* |.i»d-« to M <d>ay that anr furtb*r rorol4<MMnn la *>n»nm>lal •d. Tbry dvclar* Dim l» no flntn •■h«i clManca •»<■ no lr*n-bound laal »iw.-k uf aJ-iiM »*" '"" '"' h» |.«rii-a H x *««v thai any i ii >4«M»fi>n i» •*n*nnf>!at Th»> ilr. la«-» Oixn- la> nn llnan »mm><- Ma n<> ir»n-«K.und AnMirr >ntl.*.<> n«r»«a«»nl t " • u«ji a> tkw nlithm. <«»l pr*«l> 4wiu #n'.-«» Inta y»»riv. Bia l*rn f««Te»'.l. ■«/ Im t. ratw Uf companlr* a«i*« to mnlntaia a aWppdula if ralM hl< h will **—■ fMr BroDta lo alt. hut which aftnA he toallir i >■- ulaiH by th« U»» of «O« >> and -V t mani Th* «fTI< la IB of «a>- nmnn I** d»<-lar* th* pool ma n >l for Ita purpoa* th* ralatac *t prtc*«. aa Ih* I mrrml demana for lr*a «a 4 ■atralj prndu«M *i thin tla>* ba« b>m Tat- a nn a pr*lKabla batla. It la ann««n«<Ml >•*)• •>* Nr> r*«uMa

o# tlta fr-»*il r..?rfs»*ii«» •>■• «h« • I«1IMIV of a f>"J»«rl MMM l'l» I'ir.!,,] Rtjwl <"ar C."«mtMin|r and th* ('■rn«M» Inttr****.* «lMwl<r th* far* m*r »tll h<-'.i-> buy all of it* iM frnm th* (rarnrai* mllla In rim.i.t. vratlnn of tril* th* <.'arn*icl* lnt«r> <-ata •ar<» In withdraw from bulM : Ina* "t fi», Imlw ih«' bu>ln»aa *n> tlr»ly In ih» l.«n.'« <>f tb* fri »■■ 1 m^l far OomiMiny i ling 4«'fcw fk< nMrtu ntomm tbft rir«l i j Montim> front. • >n» MHHW '»•»• »■•■«■<• 1 Th» Vtaaran willUry dlMrfct. ' ■ llrlrl ' rrnitrlKlfK II"- '«U«<ln of fK*y. <"••*■■•, ami Ncornn. h»» i«m I r«nM«k«4 CatMMl MlU<t rcmiaiil \ '■•: i-..i. t..l •NMlii. KVat r-.,nf.,rnl«, im4l Itnv* etmrK* of Urn <ll«irl't N»«T .-. «*>■■« hr hi» l« > ■ nrdcrM] to lltlWll' ■ n»ti\» i«D«l>»«l«rv r.f Jf>" m*n. i T»# i-in>««-.-ii C<>nfortl h ■■• burn»<l i mi iMMtir^iil v*n»rl. hlrli wax about to Ih»'1 ii i-Arira of provision* at ■MMBMb STORY CONFIRMED ftveani OWear of Rlonr*v«a Blab From C«posar«. HAUKAX, llji-h 1.-Th<t >tram er >W»itlrtii, frum Hniil« (ulrift- 1 con fitmf UH rtHTt <>f "•» MTi'rk .if th« •lumf .Vt^nrovlK INrr«. Tin- <rrw *«tr4 \-ith tlH> nt,r(.u..n "f tlio •crnrrt ->ffl" i who 'll'. i from rl pnsar*. FROM AUSTRALIA. ■VllalUg(RglMMT TalU Ab*«lt Ilka Aatiawtaa. 1. Wlll4«nni. ITfeOM 'iifi rtail "F. H. A. M, I:. ijiico.i Victoria >lii« I. LaaaMi M. <■".,' miilmi! liiKt hlklii mii'l r..||iirti.ri'i| lit 111' Itullri Mr, Wllllll'lnli, ITtM 111 a nilnhiß i'llKlll"<'r, i'..*i,fly »rrlv*l In Hnn Kt'ti.'lf*''i froi»i Aii-lniliii, >inri Intonii* I" m«kr n pl»ii»UN> I"mi iiv»r I In' rnlli'.l Rtnt*«. ' ' -'•'" "In Auxlr.illu," «i..i ha, iii. i. I' no ill.'n fviiAHlim luw, and i-\i>ry li,..|y .«..-t><lni: < •hm/iirH ii. <uu nitat Ttr'i' 'infli^iflnn net la not nt ALONG THI WHMVH.*. .iMhlp AI-KI la rt.i '.nlnht • m .kacvav an.l way pa|ta T\lf (lolden <!«(<• 11l 111 Moran'o i*V" aaaajlylm r*rmlr«»tn 1..' kf»l which lit-cninn iliuiiiiki"!, .i bill In norlhtrn walrra. •• ■ i..i>i< rnniaaa ji I X. anll.'il ihla iiiotrilhit null MtaJ «."a (i«r Han Ki«i A pil»-ilrl\ rr»v.- la at work M Hi. »liar( of Ih* Madison *tre«t bunkafaa r<>—invinn lln- dfCaved pile* and ii'|'la"ln« them with new on««. Captain llanten"* blc I 'III' I WIU llarnetl* ha* I" ' i\ mi.lrr».»nn a pra cp«w Of rlraiilni IrtUtt In ih.. I Her ai.lra h»ve l>**n rat>alnt'il ami th# vrmrl *hln»i ,llka a binn botll*. Th« M UUmetl* ami li»r genial *klp it ar* v*ry popular In msrln* < tr clra. .J.i A Ul eunala-nmaiil nf flah arrlrvd from ib* north on ih. ll.in«r, and l'-<-al market* ar' oni* mor< au|i I'llt.l, Another lurfc-i (hlpment la ex p--. «. la th-< «*»« Alaska ilaamtl Th. achtMDcr* Admiral I<k«fy and Myrtle arrived In i■— thl* morn- In* fi'ni. <"u| .• nailery, '"'* henucht no n«h. Ti.f weather down there »*, • •■I to i.« v»r> *tormy. The Ail miral l»»wr» ati't Hir Mrrtl* «i- new waatl*. and ar« tb« only rrmft of the nshlntr f!*»t KUlidiif.t al <h^ Cap*. i <•■ olhtx flahlnc boat* ara In Alask an 'lUII. Htenmir BUlu Thomeon, Captain Hmlui, arrl\..i 'In port early IhU mornlnc front H»n Krenrlsco. h>- r*pnri« a/rouch voymis with heavy ■eaa ml l.t< 1 wln'U during the. en lira tilj>. Th. Thomson I» 1« • r<- turn curt,. »C rnmt at th». aouth bunker*. , JJ' m HIPEIETTER I I .1 n -.ii ■ i ! His Holiness Is Ex pected toßecover. •'• 7 ■' " KWIWMniiIM ■' — -r l»ak«rea« Mnr»«N«wi** ttr- <a>ta «f> «i»«ra»»» of Ika Ca/«maSta» H*>* •*•*> P«n»a)«a«|, : I, HI - » « -:' ■ ■ ■ , ■_■-■ '- ' - ■-' ■ ' „ ' ■ „. ■ v'■' ••' **' i 1 • - „.,t, t - ;■,-•■ i-f'lM ■ ItOMtV kfM-eh I. - fir r+mir.t bull-Un •■»• teautd IhU m.<nnaiH> "Th<- Top* a*4 a «'■•! nW'-* and la lyisc »tlt| today. •<• I* ii'*l'«"l i Ilia arenerml condition U ronfl. and ! th« «oun4 muiM l>r th* «»:r*;i>m I. followinc th" rrirular rourM In hMtln*;. Ilii Holln*** I* abl* t» ukt i •umelrnt nouruhinenl, but dy**n> tery and palna In the cheat . m- Itnu* ' FETES fQSTFONEO •rcrrtrt»hiH» *t Cot«grul «»f ■a th* Nwt PomtMl iiomk. M«rth 1.-T*li!f la ih<- an- < nlverury nt 'the ooron«tlon. Kl.il orate rer^monle* and fet»« were I>l«rin»<l f. m» BMM|I but havr >>• -• n abandone<t,> and th« day In m«r»«1 by a reneral f»»lln« of «lnom and au*r>en*e. due IB th* I'otw'* con dition. Th« me*t eherrfut man In j CatliollP lUirm l»,th» Pontiff him -1 *»lf. He ror.tlnu** i* 1 ronv#r»# cheerfully with tho** n.'. hi" bed*tde, an<l ln*l*li en *erln« nil butletlna pn*t*l by the |.h>«irian». . < * Tli ■ dancer from blood n"laoninic reaulllnc Irom th« aparatioß liaa pa«ae<l. h-jt ih<" Inrlalon made t» re move the . y«l ha* not yet healed. A numli.-r •>( cardinal* te!e«Taph i-o privateln inntilrtnn whether they I'UCht to dart fur Ih conclave. Th. conclave of cardinals I* called Ifn mediately After the dvalh.ot the 1 Pay* Archblahop Cologne I* now an ac- tlvp randl'lat-'ii faf the I'min- A laree •i|."»rr | n front of ft. Pet era ai«l at th* entrance* to the Vat- Ii an nrr thronged with i>eoi<|e an : *li>u« fur Mm of the fore* con i -. .ii Spanish CrulßM* R«<a«d. HANTIAOO DB ri'H*. March «.— After |.m« delay th« former ''lintillili erutawr fl«l»l Mrrr«-<l"« which «►•• mink In th* channel nf Hantlagn har bor durln* the honibar'lmi of A,| miral Ramroon'a lt*rl Ml Jun< «i|i, ' h.i» In r-n rained and t>iim|i#-,| out, tl^ icnvernmrrt tug* ar*l*llnc i" wrerkln* compnny. Ph«- w«« liroi** 1' U|, to ll.r city thl* nfiirni.ii. / Adii»strou»Tr«inWr^. TUPBtiOA Ml**.. Xtarrh /~ Tn* Mnliltn inn) Ohio train bemrl* home wuril the Second battallr/ •■' ln<l I Perond Ml**nurl voluni fr»m Al- inf. On., hi-n- tli. | /re *''"• dny i.-r-.l out -.f lh«*"Vlc«. «»« wrecke.l IWO mile* eAilh 01 thl* p'nre thl* m->rnln«, /our ' -lr In •■ hl.-h Ui. aoldlMTT*"" • ■■•'■ ' Jump".! thl trntk <*><> *•! hurled iilown a t«-enty-f/< emtwrikmenty, I The thIH i-nr <V..»« '!"■ »n»;lni» ***/] \ t.ital v nik. m;il fri'in lt« «l>|w/-n ance. the. Mnaiy* were mlrnruly*- ], Th'- et-Ki/preK* KtiKcnl/^ 'I|"< I mmi Hll)irn*« »'lood In hi/ vein*. \ i i,,.i. tli»"/' I*cen'lnnt nl ,<*» Irteili ■nlrih i of frt-tune. who ni»<e h nutnn for hlmaal "' Bimln. / (lanervf Otla. the «on m inrtw of i our fnW»a In th« I'lilfll'l'li"". la unld j i,, i,,. A mAn nf la#onl« tPMBB wh i riu-flt Utlepa nine thnn one. «V>ri ; *ent»nre at a. |«in*. '"" "''" '"'"' ; ■ H K i-> tn rnak* (*•! eei-.'.ence epl*;r»t>- j rn*ue ami full if ,rtiMnln«. • I : 1 A FORTUNATE HA»E. # . •• • • of' Frying Pans • l'nableo mto ollur them: splciulitl iNlffaUui for ONE WEEEK, c«Jin« Saturday. X<i. 0, wm ](*■, new Ta So, wm lie, now 8« No. i(, t»» l.>, now fe So, », vnilr, no« I* No. < ••*• Tk; RUW I2n Xo. S, 111 23c, DOW 13c No. H, ma 27., lift* IV SPCLGCR A 3 HUWLBUT 1215-12J7 Rjwx>wl Avtnu* fPRES€KII*TIONS We I'rcpurc Tticßi - —i*JI» ii**^-' it's Our UuniiivsH We Have Hut One Rule:— I •op.-n All Night" hi uri'V ! * * AOCI NAI.I wh«n> in ti.» ' Any Ai^uHALl wiwrc In U.» City. KEMAIMLITY j , rMMI -ii,, „ Stewart Ac Holmes Drug C>>. , I Di.l .il 1 CIIEHKY STREET HE KISSED PATH Hum oo««rnar C»llt*tnd«n AciHNnptUhad ttitt Hot. "I a»r Ij) ihi. in "| i|..r» ihul I'al- II I* nuiiil.-i! araln." rrmarkrd lh# r*llr*d balift dan«r. ''I w«» Witk htr company 111 Hi Loula on h*r fourth-or wa« It h»r nfthT— far» wrtl lour, oh! a lone llni«- ari. r*h» waa a beautiful, wlnnoma creature thin, aii.l I pr**uma la yil. for tk*y »ay In : face—unllk* bar yolce—nev •r crow* old. w.ll. all th. m»n In the nth and \V»M v>»r» mail lo al« h-r. and on* of Ikrm • *m- I li.lir.i _■ f«at. It wa» a kiaa th«* ran*- IMll th* world." "Who wa« the lucky p»alTl*»Jr> ■ N.i I.■»« a i»i«uii than t»» fh>v- j rrnor of mi- alat^. Tt»>n>w T. Crlt* ■_ia_ II" la Con«ui-(3<«*«ral to Mexico now. I balicv*. or at l»aa» h" wa« Ih. Up! Uroc 1 aa» hia riaarif- In tbs public |irlnt(. Th>- O«v*rn*r caucht I'attl In tb* hallway uf Ih' [B»1l>ai» Hot*l, «*— th«a/ wr* katli ■*..»*».* aa< »11h.._ ra.r. •«•> ■macknt h«r on IN- ll|.« Ciltt*nd<>n waa a. hand*«HW> mm*. aad I *un:t know thot th* iii-nl't «*ai»4 In «h* j worl<l afaJiMMl »--i'»> mudt l« th* uti •speetol *alul«« i; "II waa a St. l»uls «lrl. >••« ka««r, flat ■uilr-l the ll<>»»on *•_•-**•« rule, and. If lam i.at mlatakm. th* • ii.-m 4 Dak* 4lM—i i.iul.ant MM tb* • lavUoa la kt*a a ■wlty yuunx la.»» uf lhat .u> «*<• h» ■MpVSI over thin- on hia wav to hunt ban—n la th* K«r Wrat. If . y.u don't klaa th'isi. th. v nil Maa you oat la 'lvii country, Te«, I r•■- I rnrmbrr »om«- |.li>aaant f«|-rlanf»a «f my "wn >lwi la th» aloun^ City." — >.". V T«.|e«ram. " , % BULLFIGHTERS ffcay WouM imm to MQpwtr hi Use* Vof*. o Hee-order Ootf's i . >-n: iU(i»»nt j , that l>ull Beat* are Ifaa brutal anl ob)ectlrn*bl* than ptit* n«Mlng haa reached the City of Mexico. The Ipaaaia ii.iun UMN evidently enter tain exa«erat«-d Idea* about the lirnnar-»- » itutt,. In ihla rlty *.<< | have nI)K rol**«ai««rue<l hl« MMIkl to iit.-.in lhal IM favora the Intro -11..11 of the S|.«nl«h spot her*. A v-rii kmiK a thratrkal aceal ■»*-• f ha* business relstlons«wlth a < Ir'-uv lln the City of Mi, o receive* a let- j ter a, few d»ra aco fmm tho man*- j r-r tit a troupe >' bull • fia-hters.; I ho»riin« Mi »how • • the very bent! ,11 the r<.oUn»ni and re*m»a«ln« that ! rr»n«"ni»nl« I' rnr..le to *eei»re| • Ma<<lw>n Hauare Oardra or OMM I'ark I' r an exhibit. ■ The Wtit»t of 'he letter M«n..-ll Jo*» Chavrj y I'ena. wa* In *ob< earnest. lie believe* llm-"uch* In the money ir.akln« *ld# of tss *port nml l» i-onfMonl tha-l the JJr Vnrk |>übll< will i.ik- kt.'lv *f\ H<- write* that It la morfhumnnj, ; knock nut a roaiin». xmmV*fl t ' bull, which la on'.y adod for*^. at be»t. than It Is to *<»ajih <<ig- !, the nlur plexu*. r\ii If thalP'" merely ii priM D*h/"r. i ll»rniMlll«. 'h. "•«'lln *£ u ,',,,. ■ , f m.-ti.o. ha. '"i*h<jr; CT bull* th»n Hii^nni.W»« «'US p He I. declared >« •"/ J'nSlno *P«-..1t,. Tlvn «m^«uMJl"^ the ImnderlH* «ho /'■ 1 *",„, , / Rubltlno I* comrdlm.* / «he M mlrr ,. b «*u»e mzm n A \"M hy' Of a P.«"« P'«»; V',/>-. Itutpn" exerute* « I-"* dlteVtl/ln frr.nl of theJnfu. anl.fit. •»<> •• " rh'Tf. V' Sfpa it on/.<• nn« and *ti»* deftly £d thnAln. hl» cU«k •■••■ l£ bull's he^» -« U l*«*e* unJ'y 1* "one,,^n.n. n.V of th« *™ nf h.u ft,h.«OK iln«. from the ■ ■'•,;.;.^ 10 mlttad .. „,„„ i, touch ta« i>uii >iif'"" ' . |, -Mil .1, ,'"■■ l1r"l. h 2 .Vdmlnlal '' n^ hr" Jfni. 4llr-rtl>' »l the leml ''••■"' " Xi, lroU fe. -'.■".-'.•■ • % the pbi t «.f ihe parfornwra. ir'Kwerit of prtM fWhtln, wh» '„1.. Kid McCoy'* ability " "'''•, '.Tin..- «hen al '- hM '■ »vo ■ ; , 'p"nch.«n.m « itov*l "'» «ov,M hn.l wmtthlßl t.. applaud whfn n m ",n,.11fe.10p0n.1*..n1...nu.« i U. 1 ... In KtepplnK not only to one •*• but in every direction. nut 'ttl« lhei«trtonl *«<-Ht w«» nbllied to write Den M«nu.l Jn" Ch»vc« y rVM thnt No« York I* not n«.t. r.P. »»r bun ll.ht. ... IM deal I* nrf.-N. Y. TeU-Bram. Ml*> Helen Bnrgent I* ri>"»Ment at the Art Workers' Club for foniM i n,.w nrnnntxatlon formed In Ne« v,,,k f. Imt-rove the "■>• ■■'' Mtua a ,V ».tl-f. m 0.1,1. to ily* to llv model „ i-«-t „ portMOl It- h-n" ain«d by the I"""'"' --• }♦♦♦■• <•*♦♦♦♦♦♦€•♦«♦•>' <' * JpT"li li!::'i', ftubtorlptlenl to I Flk© ISO $ PBIC'E <>M CENT Mm«. 'Motiji-nkM. th« urtrraa. la on* of tha f< w |mi>i.i<- wh" •■«a do two •nttrtlr oppualtv tblnsa «i i>m auq« f momrnt. Hhr will «lt <i|><ti U>» "'"V •4'inwm.ily wrltine a l«-ti. t M«M eMMI her Hi- ri-«l»nl (rf«f unl Msoay. and teara rannlnc down b*r rhtaka and aoba shatatsi* h«r »l*;t fraTn«— on thr i»l«r thai H' ■ bafora htt tb« drawa fuanr carlo**; lure* uf peraana ah<« knowa.;.", AGAIN IS REBELJOSU M«MMrg Troabto. SANTIAGO T>E ''"iia. Hwib S. —A «lli>a« htm b«*a rta«hr4 tn th* wrßitn of H.titM*... Th« aattaaatca *»r l'< I'nru y lin».- b.«« r«-du< Ad from I^O.OUM U t>*'WK>. «■< nmuunls .is*." *hmiv *■- •»• (rxpende4 las* month) h«vi> b»«-a >Msall'>w<-vl hjr rh« ■ uttxiriMrs »t Ilnvr.im. FLOOD if! SEW YORK Hl» «ff* Will Umtm a attr h» tlta «**t Wrote*. * Am* M Jim Kluod li • ominfj ■*• town. Jim la thf> ion tf hi* fathlf J wtio l« now alteptnc beneath I tjjf wtilapcrlnw pine. of lh« BJ*rrm rnojgj MM ffii' Hut 'Jim Imb ib> coin. Jim*^ Juat b»'-n marrlMi. Th> t?H<l« jfli / »l»i»r of a harlirr'i wlf» In I^i Clly. IWr iwiu la MUa rrttsmf, . la her (Wat najn«. XllM.'U*iir. nom»r »<«ra.usi' »h« haa txfftxali J rit'l, i»vl poa'lblr hus hn/> , , to »1I h*r r«»( «atate.f £f faith ' Jim mvii hav<- nn •]■' irlH In Ihr Frlti family Hr| -.# ,» w«i »**i> n Mil■ rnajj . r-1 la Hh. In about U y-v/vAn Mr. i. l>»iut> Durlr.K th«f| y«U(ioni' n»»« *v li' 11 I'J' Wthr «l«i"'' 1 — «rllh it'< flrat Mr*. Wo( f,«>» k—»l now hl» wlf» r»«ig OP )j , r*«*nt. •lili.*-» thai Mr. "^ifurportKS *-*r' IIl» morr> nit Jfinmily. '.^Of lh« but «l»u h<r Kj£pe«i|i>n • ' '*»» »lrtu» snd CW<.*r' »n •>* n° n»w >'r». Fl^ # Fl(»od will mak" doubt, an<l thpio '*»• «l!»« i*' •*•• an ' * •D«k *«•« wHli"11 1 fuf " tl»tx of ,' » «h.-r *«rU« in«>d anpport^l ">• i»< nr»lf,f v. 'i-» In Kannaa whol« •rJm"« a i>ii«!i>'«» »r«tr.«n. r "> Jfo mMl thly allowance t* Knd rrf an & ( |,t»r and «>>«• b»r^ hf>r fT«hr».- ,:r-i.i.'"'">•• w«r» f>* r«**t. «n>'ll I" • '*cl lhlU Vr k-PMU« nothln* slx.ut tb» e« r^2»r«i o£ hl« *lf*. - >*/«rallh of Mr. Flood k.pt th« < *£ Hi.'. il. tow the brldt. with a €\- lot of yocYfX. ni 'ncy C,t Mr. noo4 with Ma marnlrt ,i incom*. W "mm* to .V.w Vark. ,1 ha Ja mini »" •»'»' • ""»""on flerbllt turn ereen with «**££ • lhrr.,,h -h. »<*>. 'n «h. «*«^ n n «h»xlul.- r«taf »*■• ■' rlrclcn about -..yty-illh »««•»«•— *• Y. T'l'irm, _»* Llttlo Uft f«c th« Emperor. Very .Uninrant «f l"c P°"£f** rondmon of the En.peror of Chlaa are th- pi-opow*™ """»« wltl» ■ otew "f cff«-llnif i/rconcttljtloß H l*'*» Mm »nd th* fimrrow Uowwter. Th» .;r«i «-»' •' •*""•■ " ' in the RUKTor, but thf t'mprrt* n_ w , ; .rl" I" >»'■• It whenrver «h« • ■ ...> . .«•• * 11 > Th. ' I' ,„ V• •culf'l wt'h the ««nt «e«l ■, llh th* Kmwrwr bt-lnc Informfd -I tli nn «<lvantH much more „,,«Im»I thin r.-i,l The RmpnH 1,-iv.h.r.vT I* to h«vt- ftillrc rontrol of in«iic<>. but Ih« tim»ior ha« th" txrlunlv* rluht of. «pp"lnltnF «nJ .linmlniilnß the high oflMaii of th? I'Hlaif. So f»! Ill' i>ropo«<%<l ar™n*<"tnrnt 1* not . i.,,.i,n, rldlrul»ui«. Th* tvio f'illowln«. hoK-cver, are far rnnro »uicße"tlv<« of cjrnlo. opera thnn of MTIOUa jwlltlf*. The Hmi»ror In to recolvif all f. , j<- rvprrm>ntatlv»» d<-llv«Tln«rr»d#ntlali«. »ml <Ir|.ut«. llont of hom«T<-. but tb* Eiiu 1"^" imwnjirr will Mmtlmi* to .llrprt vub llr inTntrx Mt.r«)vtr. th» r.mper.v wlll-hnve th» Inmtlmabli prtvlli-l> nf lihvlhk nil diK\im<-nt» and U'ttorx iul<<rft«*«nl to him exrlunlvrly. but m Khali lmnd th»i« to "■ Kmiv" 1* DowaKPr for iliflrlon. Btilrp*>i '" nil but nurh I'M* anil '"'■ of ro>- nliy. ,i mlrtt i" thouiht thnt ''"■ yotitiß Kmperof ml«ht be very well mnt.nt to Mil-render »h« rrinalnJer nlianMt much n-grft. - | i „■ . in M , In |*rion appearance Count yon Carrlvl «ap nlnviat iv double c* Prlncti tlliinarrk hlm»»W. '''• per- | ■uinal UkdlMl i,,'u.-..i the IWO men 1,. i«* mom ri'inu'k 11l point of rtnturo and t,r,.,i,tth of »houldrr», la- Jeed, (Ten. \.,,- I'ain 1 hi.l a »ll(tnt i.Jvn«tmi.- over ■ '« mlsrlity prede crivnr, hut in nth« rt»p«ct«, l« •*• m*lvi> j»«. heavy *rm niualn'kn and imU<> eyrbrowi. thick neck, <"'- II ii.iw.ire h«.*«. iihrewd, penetratlan ■ Inline. u»* general ■'■' of b\t>ea •<•* Iron, hf Wft« alrno.* Wi wwWl ■*■

Aynı gün çıkan diğer gazeteler