7 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1

7 Mart 1899 Tarihli Seattle Star Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iv-IUI'iTOW T i < ■ ! \ <>. !i. SAVE 'EM MIL COLUMBIA! Wyoming Regiment Sweeps Down Upon the Filipinos at San Juan Del Norte. \ Leading foa American Army to a Brilliant Vic tory Which Cost the Enemy Many Lives. , lIANIUA. March T,-Th* Fltlplnot! *t .a;i!i Jii.m iM Norte,. numbering* 'fTrral ttt»ui<ari|, ««>r« ilrivtn frtimj tli'lr i-.^iti.-.i ttxtay Hitii Rival lnaa\ Uoti^ral !!«lf'* bri£»lt> made • r»»j Matk-aa «<>van<-* on th* rehet*. A«J soon «i i.i ■ ill.v wa* «. I! i.n.ur war. IN. V. )i ii.U'.rf r<-trtii>"iii tnttd* • l>i.|. i:nnt*»p«irt, rluaiox In upun th« rtt«iny *JUi : »tU rl>c»r» and ttfUaV raj»!«li}'. Thia artlun »l*rtrin«tl,thv ro|*Ml»v Anwrtcan Una. and with drat* & trAmk "iklhsut» 1 1hi?-' army,»» ept tova ' vi*on th« Pili|>ino> like an i> aIaJK-h*. j In a few mouKnts the eo*my'a i~»t -{UtIOB «»»» «tw!f,*il. l»UI til* lll>ur) vn(» *4lii >l nut tor n hat"! to h.tiul atruv- Il». tuclns in ilUauiy • 'u.-h tb* .l>fujl» »Uh th« American* aft«-t iVm aaootlniE a* fatt *a they nniM **/rrtowf rltle*. NVhti ; * in* •»Wfr»tVt*w«.l' m«» of Pltirlnna rntrb*>) fcj**'* lW«*r l" l"lrtr '*>aa •••hi, !!(»-> »«•■ ui'i b> » I'tiiha* rtln of mis ».'<•« ifjiit oo» of D*w«y'a iuiilicliK ■" BtßtNoul ther*>, ami «r*r» nnvwed j I down by mtw." : B*l!lnJ raws ln» . Ano'.UM «tiM i|f»o:» vullvyca at IN »f»rtH*«* . Tit* ■ rottl waa utter I" *r.-l tmnj.l-I^., ;Th*J iiljm*. '"•■ who .[-.| th» carnata :Hr | ' t. th* w»»ii>. •rrttirriiiK la all dlrvstktns. Th» Airttrt. in* iriMix I olihiml In* I<><s i X .« man. only uim> Nelcraakan cWin : »I:»-Mly »t>u»-i«i. t ■ j*, WA j|I!tXOTON» Marrh ",—No ort , cli! <-.in«r!:uitl'«n from i>i»a haa tmn j r»<i!-,-ra of xitv atia>k -U|»>n the Fn.v'tt"-" at lUn Jinn d*l M<mt« to. fj yUy.ifOSU-la)9 «r* ittflvd <■< Irara,! h<w«-vrr, that lh« al(.i>k m* BMm!* ani the Inanrsvnta routed •with only i -p» fnfiitllv to th" ,Vni<Tf.-ar> <ri«-i». • •■•nt >»1t rt 1-" l» M;trr<.»-I that on* ■ i; ,- n>Mv Mir <t#feat wilt brine t]w rtbrls t " IS ff CONSPIRACY? I Ciptiin Jack Crawford in Trouble at Da»»on. '"Aptain Jark CraKfiml, known in : the .*f-«i«t aVoue/^Bow in t>«w«»n. v " , r.rtu.<-.-i »• ■! ronaptracy la ait att*mi>l to confnpt tne Klondike Yukon * «."op|wr . .-r |«n-.i»-. jy «if l'hlrar<>. ' 8»v»r>»! promtaent Wiablnitton, l» ■• I • mi-';ii* ar» also nrruju-.l »i!h Cf«w tfi.-'l. Th«y ar«i • s-s. n*ii>r John l» >">■>*'■►". "f , Aoiaiani Hecre tarr af « #»rO«MH I>. .Melklejohn, iX'».viii!nr J, H, C Uarltbcani. form er o>mmls«loiuir <.I penaiona, l> I. Murphy, and I!.- at W»liar». of] <;iii--*t<>. ■ < ..... , -. • . l»E«-e«nator wiiann la MM to haT* nrri.tH SMK4 ahares of the papttat stock nrihi- emapaar, tm rondltlon tbat he ala n on- "f Ita dlrtrtora, A direct ■ narr* a*«lnat tbe parties v/b« ■ made durini a •torkhnlder*' jmniln-. h'l'l at Chlrtmo, Marrh J. Ihm thwge w«i made by Ilohhlna X' ltnt>. «uunwl for. h.* ' ornfMiny, j »•.»■!• uiih-'M t-v I''rank * lititnnr<"ii I ,Vro6ii>an. pr**tdent of !h» cotrora ti-.n. Vr"<>iii<in la well MM>WI "in ».-ull!r. I' ; In she •rcoMtl'm It was amerteJ I <Hat the Rv« men said to be In IV I lonsplrarjr ur<> -I-wlroii* of iMCUiins I rich heidtnm of the company In th» I X'ond;kA by tltspuslnc of th* i-r*«- I id iiwnrnt nf a> t:r< n< r part "f th* I rtwk, and tbat they are »l!llnic to I |on far ■* wrrecUnc tn* corpora- ; I t.«-i In the achievement of that end. I ' ".tn addition to property located on I tin liootallniUK lifer, tho l.any I i-v [,« «v*r 100 miles uf other river f OrfAxtag property which have not jtt b«en folly dirveluped. WHAT IS COMET CAME He May Not Have 25,000 ' Soldiers. V.WAXA, Xarrh_ 1. — Orntm\ I (Uittv-% htta fallwl In iftvo mttlnf*c> ■ 1 t»ry •!■»<■•'* r--r.tr,in,* v,.. s,(w mod I. to whom [.■vtiriii n« Cuban aul'lMT* ■ t »rI- i!ii". tlcmr.il ISrooke r.i.iiin that B\ tl— Utonry to I- ii>' ii by the I"»:11 ■-1 Wj-iai.M \.ill li • paid lo rtal Cuban "Bt»:.!■,i; •* (inly. Ifjoru Trouble at Santiago. H' KANTtAOO. llAirh 7.—(l^ite flul- Bt'ii;.i •■ Mu'il'ii..->l r.fii.-m urn l» lux BK tilcßwl ilallj^'r ••K-i-TnployM'Wi who Übr' i '!.;>,!j ilwirrnatlon-relative to BL^ ir 'i- itii 1"*^!. * » I j;',!,.i CrunrdK re ntHtloruH] Bi r«-!i"!i<>'.it trie " n>. Then* linß IBKfifi Rr«>«t dirrtcolty In Vofiltuf with SBex- ntuiiii ii In the tuuntry '""■ Hi KUBAfiIKGRATES mjKFf.VTlAr.rt r>P! CtrjJA. llan-tt " H^m'* •■' tiKvilt of <(ov^ruor - ficniTat flft,, ijto'i llmllatloa of :>iii>llc work* |r r < |, •■r.-<rir • Is r.!> iv. ii In the BBB)'-n t ' r .ii *i f i' l.n;<!r.'«» n:vl H"V --s c;rr:<>«. 'i !.•■ i' :!;it:ri BK..:;v ",ut in.l I'mvln'o nro now ■ TIIM SEATTLE STAR. © o m> r« «ut»i»««n til ihntr a«U*ont«m to Ihi* American* It *»» repnrto.l !•«!..y : tn ■•■ < J..n»r*l Wood that ■ ■ 1 [■• • ■■niiu-nt t'ut'xn oBU-tal lia.l MM that if the American* >!•> »«•»« turn avtr the Qavtrnmcnt ity June «h» t'liKi-ir >, 111 ilrt'lar* *tr iMIMt th«-m, Art> I"**. wMlf m>t *i»pre hetttit* of mti-.iii. i tr-u'"-. fe*l llul the .. tiuute i>f ih» |i-«:.i»- of th» I r«« nr<* haa eh*rt«td. ! Tii. ,u*m in Ih*,' Ouantan ano district «r* refusing tv w«rk. Colonel Itay. th* omimmlw In thai rii»trWt, report*' t!»»l: Ike Cuban troopa «r» attll k**flr<K ih>ir ram|>«, -<n.: (lie Hun c«rr*«»*» r« 1»nl haa tM*n loltt t >■ two rornlna »i!*r» uf ih«- Im portant - irrt«>m« In Ih* pmvlnr* I:a* «'lt«nit"l. Tt>« ItM In th*>' Ouantanamo Jlftrt'l ar* r*fu»»i<« to wnrl,' O«»l --■ n-rl !Uy. It malvlrr In lhal >ll»> irifi. report* that th« Cuban lro«»t>« ,t mil li«fbi th*lr eamrs. aiMl i!i" Fun correspondent ha» b*«n tolil : by two i >itim nil>-r ■ of Important B*r» rtium* In th- pruvtitr* tint In* !■••"• pl» »r* n«vlmiM««li y maklnit tmrrrt rr»-i>aratl<»B» in Itu ■ i •■!■• ef an In- ' «iiV«^ll"n ammlnc iwaaaai | ti» Uw.-n. ! f.ii i l.lhre »#«t»r-t»y pajMiahot an ■Mick ijrnwvriinr that thc> Aiwrl. ■ «na f*tlr».' It p«i.| thvr» Would '"• no i- • »*l<m tm th*lr prn»f,.'»i aflrr j S|.«tn M(i» th# p»«r» tr»a'» Th- HIM t>at>er railed u|«>ii lh» fieot»t» «n tr«i«t OH Intrualon of American n... tl ..fwiiiata «h<. would Irufilulr in i>lua;ii«« ami imi-ruvrntrn<> tor ti»»-ir -i«n t«lfl*h ««la. THEY WERE ARRESTED [stfßßMnHMMHPt^vf^v^viManafflAHMitf' Lou Van Alstlnt and Emma Norton in Contempt. *» n rmolt of ih<-ir litnoiinc th* , dmn of lh» r.>url. t^><» van Al*lln« am Kmrnt .V"lup w«r« arrralaal yntprday ami < n-«l to apttrar on I March ii>lh to ih«« why la*ir itwtitd not l» punlahn] for ii'<-m|.t «>ni> fof ih> far! lhal tha rital'«n. Ha aif«HN| by thi» mart •il<>» ih-m fr»* dom v in a- th* lrla>. ih*y wiill r «»<■ »!*|>t In Ib* Jail laal nlcht; but tbey wrprw ptrmtttt*! to go up«n furnMtlnn bonds to tha amount «f :;:•« iach. It «-aa un<l«ra(o<Mi that ih«y »t» ' • o lw ar«>»ted, ao Antlr.ny I)nr» |)|. vited Kli'tiff Van <!•• VanUr ta m.-I thr .man al hla offKw, •>h.r« a' formal arrest wa* mad*, l>tii th# t«n«l« »rr« Immediately «lv*a and «cc»l>t«d. Hr> Van Alattne. who wan In a cheerful *n<! 'ilar m-«»l t.,i,»u!t <i| with h#r attorney until lat» In Ih' ■<»nln« W'lh them was Mlaa Notion, «hi> *aa In a l.»l frame of I rnlnd owlna probably to th* fart | that some <if the property In h»-r Washlnjrton »tr-»t houa* was i-«vi»«l ii|x n by >h>- ah»rlff yeelerday, otf a.n execution Imued ui--n tb* J«<l«iii»ni lor ;aW and coat*. CEN. ALCER'S POSITION He Wants to llama Hit Sue cetior as Secretary. ■>I'.W Vi ll(K, M»r< h 7.—.V BenM i »|i»i lil frtirn WsmhlnirT«in any" that j Al«t»r hae hi'-l a plain Ulk with * Pr>'»:il« ■• MiKlnl'y rtMrardln* hla j rti'irimrnl (ram th«- Cabinet. 'Sri. j Al««-r enrceated that in order to «< t cmt krnc rfully If poaalble, h<" br •!• j Io»i4 to nam* hl» aucccaaor. AT THE SEATTLE. The Jnm»a-Kl'l'l"r miniany at the ■•■Mia theater played to an • •tii' r full houn laat evening, a*vl tonight ih- appear In «>th<-ll<>. They appear tomorrow nl*ln anil Ttmrnday iil«ht hl»<> Murlieth. on« of Ih. r.iir mace.lv« rorner»tnne« In th<- 14 mpli of Dhaka pmre'a fame, wa» portraynl by the l«l|ntiy la«t night. A r. •r. ii nf liner■■•• In Hti»k«i»«f«ri drama l.» ttr..nr>liiK !•• behold, aa It run trnly | >- i.ni.ni'-tH.'i of Intellectual Im provement. IWKINLEY'S TRIP. WADHtNOTON, Marrh7.—Th« nr rennrmpnta for the l'r«-Hl'! «"m;hiin trip hav<- not t>*«" pomt»let» "I. It was atatrd thia ißoralßt thnl ho Would t«av* liit- in iil.f.nl one v.-«-k. nnrt ivul'J »vnt ■ *llllr at Tn..iriicviilf. (la., »tirr« Hanna ha* .i winter -'ilrn Divinity Student Enoelled. Cl>LE*intmO, 111.. Marrli 7.— Vnr r»v<>ral mimtha iw«t Ihi faculty '.r l,..t,liir<l iinlvirol'y haa b*rn myatl- Ml by a iterlca "f mlarhlevoua prnnkd. Hi-ala ITOtIM !><• rnrrlod out, l«w>r «lirn« him- »!i «n<l oth»r «n --ii'.ylMif thlnits fl«n<». Th» atiiflfnta ■ait- iilnaly |H -11. ■til Imt III.I kjiuwli lit,"" of tho ileprcitntlnna. T.i-Til,iv nlrht, hili iii. I'nrker bsnquct waa In pmnrrnt, a quantity of (rovlaluna were lli li"l Tl I" wan (raced la Uev,' Clinton Wmonton, a -i \TTi.r,. \\ \siii \<. ton, it i>i>\\ i:yi:\i\<;, ICABCfI 7. in!M>. 'dlvtnlty Hudtnt," a«<l than Th< ssi'U'n, 1.. li.Mim li'i,i mi 11 mi .h i «.»• ll'.- i.i.ul.-.i.1. i in nil th» mil ■ lii>-f ><l \> A* mull rmlitlnit Hi" <It*clpllns if the rolles*,' •*p#ll»il hltn. tm.mtoii drnlm bwliiK 111. llMll Ksti-r «f tin- trK'ttl and uny* hi- «»• m ii'ii; in fun '("»•• »ui'li nto »»>• li« 1* i ■ -niiir anjl Him ii.-i will »>•» I - Hen the (acuity to ■ < Intlulf liim. hi imntoti |„ SO >•>:>■ ■ oM. Porto Rlcan Com million. mn juan i«j poriTo iitco, Mnrrh ".— Th» lull" l Plain ti.uiv port Mi I'll' >»••<*■. formerly iim • >*•• •1 iim, mriv.il tn.l.ir, with i:.-n.r,«l ttibrrt I*. KmnwHv Major Charloa Wait*, itn.l « >..tmn-*»umii ll>m> U. fusil., of lowa, «vb« rtinstltut* Ilia 1 IVH.i Hi. .111 • .•lnliil»«!.ni (ill i-iil. ■ i- U'iii, taxatlun.' and tlio coienatw in |i'ir»lr of lh» Ultintl. SCATTLK CONTRACTORS. : Atmul thirty nf Hnili.'n I^tl.i b «il»t»!»«-l.<r» lili't tmllil. :» K»t !>■ ■vlhor taut ntchl to t»rm an .>ik»ii t»-'ii >«i. It *l!i !•.• kituwu aa ID* 1 Hulldera' Richanite. ur.l -. Hi >»■■< i •wry l*«turtli«x' nKhi at *}* C 1» *t avrnua. T. X ltMfnum »■ »» ••;•••>».» r.J»elrm«ll. an! A. 1, Cram »>*r*tiirr. FISK m Nl Caused the Maga j zinc Explosion. I'AltlH. Uorch t. — A ftiM t, vi l*«l I tr>« » »• r.Jtia I in lti» d«brl* >.f the ino«a«!ri» which r»j.li»l>»1 Hun- Ui, KepntU «rf lit* that a •■•Mler . aiaar>l ,th 4s»4n'cr , tt» Mrur* r»-j I vvnc» m an ofl< <tr. j KIPLING BETTER. ■NRW TfMlK.' Mar. T.-KJplln« I «»j.<l a rotafurtabt* oUhl. . ll* haa iv* vet W*n told of hi* <!aual,t. i • •Vain Saw tho Cstostlat, Visitor. : O\»l!i!ill»H:. lla»» . March 7—A telecrara ■•• r«t.i»i n the Har vard toUrf* olMwrvatery from lT»f, J. C K"lrr *l l.lik nlierrvati'rv, l'll.h« lha« H»lft • ciMiirl Was •<•>• •<-ivr.| bjr liv»»- y . <rrh «lh. at UK Urwnwk'h «.• *n limp. In rlcbl aa rrn«'.i.n 1 hour* 44 tnlnutr* S •-< "n •*. a-..1 dMllnatlun XT tlrgtrv* 7 mlnutr. U »■', "mlx. •»AN FIIAVCIrtCO, March 7.—l*rof. . i^mu fv«iri »i!.» fioro laiw* •'<■■ M-r»m»rv. en Kcrlw ntottnlaln •In h..ti>h. m i'^llfornla. that th* rnmet wMcti h* cllacnvarvd on March Sd I* st'-ou.* fainter. ll» |Hjaltlon ai I v» p. m, on M«rcn (th **«, rlirht aat<m ■lnn $ hour* 41 intnulea. I" seconds, dedication soatb 3$ detrto* 35 min i !i» It I* in■•»lint la • i.i.iih-'*»ur ly dtrertlun. .It ba« a tiroard ahnrt i 'Ml. i"ir>nna towarda tl<- sun. and • Mar-Ilk* nucleus. Ita orbit has aol yet 1.. <-n detirmlued. THE NEW CHURCH Followers of A. W. Martin Met Yesterday. fIM n»» rellsrinua Mcletr un-lir III* lrad*rrhlp nf A. W. Martin, m«t at the chamber of eommcrre >*eal'|lay ■ fternonn to deride .| in a lvii' A 1 romm'ltee of I!.i> •■ itaa appointed to name nine lru»tnr», and theec iru« l'-'«. tofether with Mr Martin, »ri> to diirlde •![ >.n the name and prevent It for approval at the ti«-«t meetlnic. Fevcral narnn were augceated. but all r.-ni'-'l uneultalile. Itw. Mnr. tin farored The Übiety fnr «h» Itomntlon of I'ilwi-al H.lli.!"n. 1..H tlinl waa deemed 100 i 'n« | Th« rxinatllutlon #nd bylaw* ef {lb« new in.« l-t were read and adopt* I »'l No "Hi- r li«icrn« -r* nt Importance mnif up, and the meeting waa ad* jJourncJ for on* w«*k. , ! More Atlantic Rate Cuttln. NKVV.YOHK, Marrli 7.— V...,ra-| Itift t» Inntrurllona t .... i tialay frnin |ti hnina nfllre, the Ilnllaml< ti,t 11- ii> l.ii- - nnnuunrrit a rut In flral and ncmml rlaaa paaarnirer rale* Tin- lint fiittfN - minimum rate waa cut rnu.il*:"> to «•", and amend rlaaa from *t" to I"'- The r,"«- rate* Me- It ¥•■ Intn •ft«-» t at • itn .■ Tli- rat Inn .-m.-ii'V-.l In tha North Otrman LJoyda, and tonight that rompnny'e air<'nta annountnl that the folloKlns raalb«un<l rntca have I ■■< n i null': I'li-I i >ililn mi the K.i'n-i Wll.iilm il.-r Uroum- «ml Kalwr rrcit.rlrk. mi to April 11. \ho f*re «ni Ik |7S t<> f'liiiliitiii.n'ii; fnmi Miy 9 to May ZX, I 1"'. ui'i fmm June •' In July 7. IIIW. Ot lh« I^ihn nmt Travp tf« winter araaun haa i.i .>• •-»!. nl. ■! from S';'rrii SI to April I*, nnd the mi.. f..i I hut iierlud fixed at m minimum. CALIFORNIA GETS IT |MCW!JJGa>****>»' -■ ■ ■ ■ 1 Fltz and MMM Will Fight in Montana or Nevada. NX« YolitC, March 7. — The Fllfrlmmona-Jcffrlea flaht hna In • n kn.:V«il down to n Callfnrnla nvn dlcnlp, ri'pri-m»nt<»d by .11 11. T.ivi'.i. The Mil waa |30.f100, Th- Hkl-.i li iii tiidr pia< ■ nliout June. li, In Nevmla or Montana. . - ii. \ Cert. Brooka to Investigate. HAVANA. Mnrfh 7.~(l^ate I'.ulle. tin.)— UoUtonnnt Hrookn : 'i»ti nr<ler« ■.1 mi. Inveotlvntlmi M tbi illaiillni tlon it ration* -» „ . WAS .\W ATOEB Connella Is Happy at Everett. ••rim; of his m:\tii mm Editor Who Hlll*<l N«lion l.»l Fall IMMM Unroola»U4 to Hit Moui*. A prrnlatent rumor waa aftoat thla burning that Jmnta o«un lU. Iba Ktpk ti editor »ho killed NtUon i«»i f-i.l, lihi] b.-.ii ktu.«i .\iiotix-t ru i!-.i I -.■ to lh« »rr. <« that h<> waa not ... ii,:.h> ktiltd, but that li* had I- ■it fcttatkxl •> an ancry mub of | hla f-N«t II |. il m , llll'-i,* and llul ' '!«■ h Ik i -in; .l\. .1 1., li.-t.-- Ilia* nm ;• *» Ih* fovllnv ut!«ln»l »'i«nir>!l.« at lii'iHi in kmiH'ii to hay* torn ♦ •l iii*. thcr* «•* a avni>ral 4l*t>»al> linn tv ctr« • i«-lf hi • i<i On- aiurlra. '-. *, ri:«:wit>!) tv i»i,. Hur'a Cvcrt-tt i "ir. • [t.it I. hi thla foil-in-. n i.i .uahl ii.iiii <Ur (utluwlnc l*nx> n-|.l>; i:vi:iti:rr, uarVh 7.-1 i«v- ju*t •til iVi,.,ilu ul> III* »in,l ||* lookrJ happy. Ji 'N'l.H How lh» atwy *tart»d. M un* krona, but 11 ta a fart <ha' btr tl ■ • li» k thla nxirnltiß n,»n> mm wtra >!(•« u« ing th* mallvr on ih»- atr<M>t. ,\i Hi- tin-* <>r < iin»iia » irta lh» '■ »lini 111 »■• «lt.|i« afainsl ICi* !•••»■ t-.r that a chanc* of *rnu# waa • ri.f.i. and ih. trial touk iUiv at •*i li» »■. In Kltaap r«umy. Aft. Ih* acquittal, which waa r«-f.!|rf..| on Ih* |-lra of a«U-d«r«nw, Ih* fri*n<l* i.f Nrl»..n <l<-< '.»r»4 that If ColfMrlla f'urnc.l to Kvvr*tt 111. »>..ui.| limli him. A »ni-«.iit>s wa* h*l<] and ,i'..n» i»«««l «af«- Int. ih» vditor not to return to th* tnrnn. Connslla »'i>l lo l.%.i>tt l««l Saturday, >nl aa far aa b* learn -04, 1.. ■«r»n<>»i«i'»ll»n »a» made anainit him. At all »wni>. It la <*rtaln »><• ovrr art lewartla him ha* hem ((itnmlMO'J " " AT Wililß Noted Murder Trial About to Begin. XtSW YORK, Mar.h T.—lUiland Mulli-'-ni* •■>• arralcn^tl '■»'■ to [■Ira to tn* ir-UriTimi rd.ri^i him ilh lh«- murt<<r ■■< Mrs. Kat« .»<li-.ir» CoM—al t ■' M»llnf>u< al ifiVfi th* indictment, <ti*-i*rtmm It to I— 111-I«l Th* mil took tli matlrr tintirr adv(««mrnt. Sond» Acknowlcdgmant. XMIH.N' . l'> 'N M •'' T. — Th« fnll»M)na- mt«».i«- <<)ii QIM Vic toria to lh« rtMMMI haa b^"n r« --c«l«*O «t Urn nw uttv manalon Wlnilcor, M»r. h « a -To ih» l*r«Ma«l of th* l"nil"l ftlati*: t thank yn .In'• r»i» ami th* MMftaM nation f"r th« honor* I^l to th* mrmory of l<"r I linr»< v. |i and for Ih* rrirndty arm

painim »h»wn to mjomuntry In tla b*r««* nnrnt. •vtcroniA, it. i." THE CAROLINES. Urtll.tV. Marrh 7. — nov»rnm*nt i.<!ti»i« h<-r- deny that i;<TTn«ny la ii.«.ii.,llni vllh S(..Hn fnr Ih* |>ur chut u( ih" Caroline laiamin. SPANISH MURDERERS Ten Ouerlllo In Cuba Are Under Military Arrest. HAVANA. March T.—T*n Kp..til«h mi. > III* ntnc*r« w*r* iimnl-i! nn rhnno of li.tvlnn rnmmlltrd thlrty thr<Mt myrd< iliirlnc the «ar CEDAR RIVER WATER Bids for the Work Now Be ing Received. Th* rttj ha* < »lli I a wcim.l llm< i fi.r hlda on Ilir Oiliir river sv-il.i rorlratl. a4vrrlla<*in*nta twin* rar rla I In tli*. Uiriii i.itM ill iiapcr amt alao 11l ti- Nt-w York Kn«lni N>«i. Miniiii and i. miii. Praaa Illd* will b* qpenrd .ii i.i 11 l.'il. by { the t'■ ir«l of public wnrka. NO pro porulK » 111 ti* (Hirmldrrrd unl.»n In f-lrict cimfurmlty with the mivrr livimni form. Ml 1,1.1-. for Ih* attb>illvl*lona mual b« in i'!.' nn m-i' aralf hlankii, and arnleii lit m-pura)* ■ lOMaV Th»' < 111111111 I la to li»- let In four a*-|i»rali> dlvlnlon*. WILL CARRY THE MAIL Seattle Steamship Compaey Havo the Contract. Tti* fti-nltln m»»m«hlp^*ompany Df rVnttlr Inin l.p(«n awardnl a atih-rnn trt ' li ■ ii r\ iii.ill ..in Ihla plnc» to I>■ .-• i by -iv nf MMtTwt "i.vi ■HI I-, mi..! i.v Ih* utrarrn-r I<«iir .hi and thnlr loiiimr: w.-mi Into .■r..i 'p\ March I. Hrvcral nth*r ■ ii'aini i"k alao carry mall, and lhl» ;ilvm Alni>k« ulinply an •■Mlll'.ii.'l .11 111 Ml'-inin-r. rii. I. ii. i which wan r*orlved Ii) Fir. i.m „i ii. |/i,Mni.m iii (i-ilnic lhat 11.. ■ mill mi 1., l<-t l.i lhl« ™iii|.»|i!, la a* fulluH'n: I'uiit "l!l«'« li»i«rliu'iit. (ißiih of Ki-i-nml AMilt l'...iimi«i. <l»n*r*l. . . Wa*hln«ton, P. C, Mim h 1. Hir.-iiiw l >o«tmtti"r>(l«n*ral oM< rr* lh.il rOMt« No. Im»S from H«attl«, Waiii., |a DfMi Alanka. Th* H..HU* «t»i»tii»hi|. rompany, r A. j It.-'l. iti,iiui|. bt iiorinl'i. .1 to rarry n.niif bl ilmiwi I^iurada from Mraltlr l>y <k.ii«iiri" l>yfH. Alankt ,i,.i bark twtr* a month, from March I. '*■>'' until olh*rwl>e nrdar«<l. lirti* \li!.'.| tha null* mii- r«irl«.J In a I » ki-'l p iirh In chtrr* of a aworn canto, uiihuut »nn'n»" to th« <!•• partmrnt. Thin ■ ii! tiilc- »rr. t M«rrh 1, IIH. i —Vrry rtaiMK-tlvely, * W. m. t>UAi,uns<numnn, 1 Hr.-ol I. Awlitant I'twtniMtar O«n. Queen Marls U Better. I,U\'H*KLM, March T Tlic <|U»«n la • ii«. »h»l ui'i rv»»-l i»<i»f. Chicago Morkett.; CMICAru i.. Jlnroh. T. — i'mi> li.tvi i. lltti.M; itncktr*. IJ.WUiIO; «■»». II.Tltll.?»i TF*»n». ttiHt*.VK i !■■!■• i.icin roueh.U h*(h»; it-.u i«rl «:io>n>T;l)i*V!, |J.Mftl.M; pla*, I r;l.i 11»—Vatlvra, ISff ♦ £0; Mn-nU-riii, |J.tMlt«»; lamt* un<h«na*4. CARTER CHOSEN. rinrAOo, Man ti T.-zm« ClrtW <•«. n»tnlnato<l fur mar«r by th* ■ Iltnufallran convention thta < *•<• I ii--'. FORCES AT MANILA. Forty-One Thousand Soldier* Will Bo There. u.'r'iiN'.T'iv Varch T.-Korly on- ihuuokikl >nV--r» »<•■! roen tl Ih. niuljiii"! xit-i)- ami lioval l»trt< <<rnprliH> <h» »| j'ro»!"n«»" total j ,\itif!!r.in iiw »<•• «' »»■••! ™' r-ui- un.s-r ord»r* f-»f wrrlc* In Iht ItjUippln**. i Nil furlh»t r*fnfncd»-I in. ni» arr r«iw tr> •.iM"»i'lml.«ii TH* frfnra of Ih* two **T»lr*» al f<« i> tint; .n"1 in an) «t"'ut | th* ■ i.-?iii»lji«« »vi« of l»»«itv r«ei mnli of infantry, #r.# «n«1n»»r b*t» i»!|. n. pnvn-n tr»»-»» • of ra%«lrr and »le\tri batt<'!-a •' ■rtUlrrr, ah «r l"tll» of Ktv-llt tt ana m*n. Nln* |i-H>n v««wl*. wlla an a*ir»rat« of ttt tn*c*r«. «*• m<-n and " » m«in»» mtk* up th* naval will! r^nl. Till* i la •itltsntr* of Ih* tran*port ftolae*. •ri'li <«- rrr<»f« and men. Bjl tnk!, ». M'h U cntt»taaUy paMln« i>»rli an I forth fr..m Manila. Th»r» ar» al»««l tm trmt ri-lnt'ir™iwi>u on tne •■>• ts ml!« m«kln« »■ r»|>i.| |fief«-i>' •« |44wlM*. «N.I Ihrr* «r». ro«*hly <••! rtiiii'-J. 7S«e m*n la Ih* f i.. im o.r irt»r» to r«-'*-l to Iht l'hiM|i |>ln«. Th' fnrr* b-« al Manila or H«n( £en* ttw'tr. tht romman* 1 of Art- j ; niiral D»»#y. ci»mprl»r» lh» llalll> ; ip«r«, flvnnlncloA. IhMtoll Ililffaln c'iiii.i«. Chart*»t»o. cronrord. Culaoit. rwtn Juan ■!• Au»trt«, IfajMM, l*la d* l.naon. lala . <t» Cuba. Manila. Monadmwk. MoiKMrrairy, Mfmli Oljr<«l.U, P.ir»|. «au<l Voratowa Tt»»- vr»a»la «arry »J ofll«-«r». »W fc.il-r. and »< rnartn**. WASTE OF TIME. MAnniP. March T.-T»o hun4r»«l r».pntrlal«l aolillera tnoa |.art In « niKnllmtallan lltf today ill tv,«tl.|ln« |ijt<-»i of i«> from th» (ro*»rnmt.nt. THE COUNCIL MEETING Liquor Proposition Cam* Up for Ducu&sion At i>< r<'«nlar mM.itnir of Urn city i. .11.i.1' laal nlitht, the question of th* reftrtctlon of aal.x<n limits waa Jii.tly duHniss*!. The Br«um<-nt commenretl . when tli>' (WO!' "I i-ouni llnipn <"rlr hlnn *v mad» deal. Inr with a proposed amendment to th<; rr»l«lctlna;otillnanre. The reso lution to •• -• 1 * s'x-'UI commtttr* of two to represent 'thr city nl the IcetsuitM*. •»> finally, ■•»•■' and after belnic amanrird whs mn.l.- tn cnnvlsl of Praalrtanl Itlnehart* anil nty Comptroller ■ rrjr. I The r»|H>rt . '.<• -im.-ilr.ian i'il."i ton on »al«<in llmlta was rend. The r. |, .1 I |r ■ 1.5.1 that thr saloons be , kept rinse to the. water fr'itit All |aai.i..|i' on I*l "'I avenu* would ihu» I* f.-r. .<1 to move. The bars of ii.. Motels itsattle and I'iiilrr would not "<• affected t.v lhl». as they have entrances more, than l\ft) feet from th» str««t. fii.ii. litiiau Navln wanted to nmend Ho- bill «o It wwuld IllilU.!. --the hotel bars, but «rM declared nut of r rder. Cuunollrnan plller spoke -\i It „ M, on lh» harm of "hack door entrances." and tall ' as he said, from Iho "sUndpolnt of a saloon keeper." Work was nrrt«red for lln- Im | provemont of Ueventeonth ar.d Tw.'i.n. U avenues. ." '„' Opposition to Reed. I. Is a mm lor of common tn'k In ! tin house that'Rpeaker ltemt Is !.•■ --comlnit ntore bitter acalnst Hi.- ad inln 1! in.'ii as Ih" session Is draw i, n to n eioM Ha loses no opportun- Hv t.i uralmi the tin-it.lrnt for hl« vlawa In • i.iiiii'iii'.n with the Philip pin. Islands, and thr nelargement of the srmy, and ha says that the wild r.ii «•••!■ of eslravaeancs which has i.. Incurred In onler to back up the Imperialistic Wa« mn plungre the govprnmanl Into .i.■>.< ond Iki He pi.lillmti party Into disaster. klaai . i i:. rd'i close personal frl'nds have urijed him not to i«li\.r himself fn direct opposition to ih' administra llon'i mcnsnres and have told him h- is destroying; himself polltlcnlly by r».. dolnir. Thi» siienker. however, soi-na ihl .ilnii l\ Indifferent In pub -11. urrlnlnD, and Is lti«l«tln« that his vlewa «r« rluht and that lat«r on. when the American people rrnllw *h.ii H" conquest nf Hi. Philippines means they will com* to hilt way of lliliiklns;.— Hrooklyn Esgla. __ , • 1> A f7fXnC that will. CUT J% Mj\ WTV $L(M), $1.50, $2.00 We Ilave RAZOR STRAPS Too 25c, sOc, 75c,51.00 SPELGER & HURL-BUT 1216.1217 Steoitd Aviiii FOUMDEAD ( On a Bed Covered With Blood. IMS. pjuimun body lay; luppoiod to H*v» Oiod rron • Curillnf Mt»ft. I Chart** r. Hi-iirtiiiT, an old i«lnn<-»r I <•( ■e&ltl* mm f,,«»l cIm.I In hi*! !rM'ffli»er Fry* tnd Hrahn'a butrh*r | *hn|> at •!,«• i.irni-r «>f d.mnu rrUI niul ■ Washington mr*»l« #-.rlv fhl« «n ornoon, II • wa* |a«l *"*n about 7'TO Monday »v»nlnc P. II U'.ri-n. 1 a fount '•■mt «ho waa •mplnyrd by Hi-h« siit>r, Bin-- I" work ihla aftrr ti""ii, »nd not nmiif-it th* »«■ <1 man,' rarif -i; ta hi* room. Th.- I«.r wa* lor I".-!. •■• i> l««*-l»r «*• |>r«icurr<J »rd •i.irr.i at th* i random. «i 1 Hrh.-jiU r w»i ttl«. immi tyln-r »cr< •« th«* tMHt r.n. r—l fWlth blOMi, ll* na<! l.n r.... t.i. J with rhrumattxm Ut»ty, and wa* a!*o nuttjMt It, hrnrt <ll'ta*i-, «h!i h I* ■u|>i»w4 iii hay* miiifl iii d»lh. ! BMMntaf *>■• n natlvr of <Irr •n.-r>, »n>» nmtii h*r* fram Call< . rornla l»n y*»r» ano. Mi < "n<lnrtf«i a j'liinMnr *ha{> at til J*ffrr*on • irrfi lor a n»itii— t of rnin, and was w»tl known. Ill* rrrnaln* w*r* til" r to Bonney * Stewart'* raorgu*, wh'r* an In<iu'-M will b« h»ld to mArniw,; » Th* fon'ral *»rrl*»* »f ' flrvman jllrnhfti mil h»> h»!<1 at Il<mn»y nn4 im«rt . rhip«l tomorrow nfht:i»hi at . o'clock. - ■">«• funrriil avrrl>-«« ovrr th* rr> n<aina of A« J. |!V«r*in. who waa klll«-» >-n Marrh I In Ca*r«4» tun n»-l. will b* ' h'i<« * tomorrow af'rr j nnar *i tUintury * Kt»»an « rhap*L SEATTLE INICLIIICS. I'.'Phw'i hlaT dramatic and *» i-1 --title i'>mi>nnr playina* • weok'e m (MMMI «• HM TMf'l «>.n'n tl-'iiii r. apr«*r 1HI« nvxiinir In "The Mklnlght Call." The funeral aervlcra of William T- Itm ' will take |.|« • from Itonney t hnWN 'htiK-l this afternoon. The petition «if the w r T I?, »f IM* rlty for the etrluslen of all ••i.v.nr l-fiurrti Yr*tlr«r avenue an<l rtke street, will rome up before the nty Uli'H at a *p«rtal meetlnx lo nl*ht. ,-.-- Ts«l>tl A, Jones liaa i'»i a <-I«im m Aln»t the rlty f..r t.t.vyi damajres to her rroperty, pause<l by «h- re«rad> ! ln« <*f Ktmt avrimr Her lots »iti left in a *' 11 condition, and are n»n tinually •ll.tlny Into the street. C. 11. civt.tt an* Indian Oiarlla *»r* arre»ted-by Olltcer *<r<rln«le l»»t nlßht. They were found lytnit un«l»r lh<- nharf t,r*t the ■«» works, over loaded with <ihi»Wv I'm Canthy waa ! ttken Into custody at Itw same time, nt.'t wilt b* tr'i-.l on a rharce of sail- Inc UM ll<iunr to the Indian*. Ml wires tiu" have to r<> undrr rt"»»uii.l Two ordinance* will (to to th.- i itv rounrtl nrxt Monday nlcht, rrcon'.mendlnK thnt tho nvprh^urt nifNi" be ii.-nr away »Ilh The pro. petition th'it all rnni|..inl"> ahull put thfli ■ li.it" undernroimd. wtll he <le elded dpfl:>'!rlv at this nt'i-lln|. 11. v Watsnn. al<as Ilnrv< i« s<n. n« »treste<t on a rhtir--r .'f rwtit larceny l»«t nl«ht, and will be tried in the Municipal court thl* i.ft. 'ti<v>n. ALONG THE WHARVES. hhli> spHrmn hauled alongside <h» <>u!ii bunkers v.»t, r ii' and i» loading i.11,1 for Him Krsnclsco. Hti iimrr lloinrr Will not mil nn th* Illi tm >I|M) in.l ,\ay ports, ■■ .ilKlnally scheduled. Schnnprs HIVMM and Miirlon will mji shorll!' from ii.'iltn >.1 for P;\n t'i itm with lumber cargoes. M«MMf Ciarlnn. fnpt.iln S.-ani«"i», rrrlvd this morning from Bnn iin ii«.o iin't >ll»«-hnt-«r«-'1 t« tons •if fn-ltht at the. Arlington .Ix k. nn» hundred iti'l thirl .n tons 'fill.' freight consisted of powder f.ir At.nk.i Tli. I rip north wit* un rvi'iilful. Hmam freighter Ranta Crus will le>ve shortly '"i Kkngway «ith the »lii| ill of powder l.r.'UKlil ll|. on the Cmrlna. ■._4.:,- -: - .in.r I'tnpln, recently NMlll' ri". will ii- put on th* Alaskan run «t>nut March IS. Tit* m-vv machln pry h;.\> h.'i'ti adjusted, mi.l atcum was i-Ihi yesterday to lp»t the bolllTK. Thts steamer, Ooi»r*;<« n* Starr, M*ii'h hss been tlr.l iifi In the har ]■■■ fnt lh'> !>««t llKMllll. will go OH tin- l'-i nlllp-U linirnin run In place. nf the Mrnmrr Hay CttJT, T'i- Int ' i-r wmi'l In to be ttad up fnr r»pmri«. "What ivi*'"lli'n* of nil the hun ori'dfi .in have to nrt'H%vf*r every <iii\.' (tiiiiilii-il the Inurnrer of the Piilk xii. i I iiliitl.in. innkra you Hip \%-eurlo(»t T" ' •Thßt one," r.plliil the Mi-Vi't sel ■ ler. "t» about v fr.ilitulnt ■>• any." < h rKifo Tribune. • . < ♦»»»♦>»♦♦»♦♦•••♦♦*••♦; j < i lilt phniif Suhn nplKiiii lo < ' : Pike ISO I ♦»»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦' i PBlCfl om: CENT PERSONAL MENTION. ». KlMall. of KU4all T\r ■ . KM Whatcom, ia n-tiatered at IH« All. n J, Walker la f«l»iT< .1 from {>)••• al lh« llulkr. I. I' LMMHk who In lnl»r«-«t»4 In mat mining at Illack Diamond. U at thu DttviM, \V. .t. Klrl.j-, of Vanmuv.-r, trar*! '■ >• auditor i,f the Writrrn K*pr»-«» company, U In town ■i»t'l'"<M at th» FtoT<w»». i' li. liunipil. iuj>»r'iti- ■' p# i I>urnrtt co«l mlnra at Uurnctt, la [ r«-i»:M' at thr L>itl«r. .'•■ (>. t-»rv. a i>r»mln*T<t hop (»ri.;-r from Toll. In at tb« l>W-r. Jtilm »'iirini«, ■ merchant of Mar man. I* re«litri«4 at tbr DUlfr. SIDE LIGHTS ON LAOCR. . T!i. n»w jilent nf Iho N' ■ ■ i«<1» I i Tln/.ti i- .■i.f;-;.iili», which I* !•>• la-K*n of.tb* klo4 la 111* v.nM. • «.;•< ii* up iliin »<-.•*:. , Th- Cvntral Federation rataa In N>w Tork wiota th* i:ir<ir>r«i n.i --i.-i- ahnllahcd. an<l the Vn »l'l<-ni •■I-. i«-l I'/ a il!rn.l rote ot th« pw v * Qrounit *•■ brokfn at the month of the CaiufSft rlv»r In Ililnol*. for • a lara» |>lani to make r«t»*nt frop •, pic-Iron p|aa. one* waalr. b> • pro r^»a vhit-h (ir<mliw« t" rtvolutlon u«- the Indiwtry. * ti." bulldtnc* *r ' h#ve a dally rapaetty of l&M U> ia»» - burrtla of cement.** 1 ' Wi«« Virginia t» te have a new I! *».««i brewery. "• .■■■.■*--.•«■ - Ot»ratlv*a of '*>• treat miila at , • V.MmliUB. Oa^ Ji«> r or«anl*«d a -lvi «n<l will Inttltute • symnatlum an<l library. Th«'t are,thirty ftait foctorlea In , th- Uiilted MlatM. i i The fumarernen of tha Mahonln* • A tmenaturo vallcta. . »>nni«>lv«nl». I h%\r had thrlr wife* ralawl l« per , cent. SEATTLE STILLIEADS Steamer'sßigCargo for Hawaii. TIOIXtEXSE depart* LOIDFD H*» Mora 'ralght Then Sha C«« Carry and Tjgoitk SMpmsnti L.f| MhliH. -r— A fitting lllutlrttlon'fif th» an l«MMr) Healtle h»l<l» nver (ho olhT Important ahlpplnfr port* on th« »nun<l la pr»-*nl*<l by th^ InmVnir o( the l'rlll>h Hi iimcr Manuena* far lln<valt. lh.' ManUMta* hua fur th# na«t ivn tejn been taking In fi.-in>ii v tho Arlington dock. Aiming tb* Use of ih<- *rtlclea «<> »o on t><iii <1 wan a 1 lam- conaiimment, of Maal platea, >».i|i h »r«- for ■ >u|nr nllrn.y at X fv.inlii imlnir to thr IIMIII of lr.li.hl nip likrn ii|> h> thr ml»- ' , <rMnn-' un •■■•r' fully M innii of " ih. I'..||, mm.Tlnl «ll| b« li-ft In th«> miir*hou«a fnr th* limn mf.-llif r^ , nmtninir Kt-nro !*rl»« rr»Tvn| for a, r..nM«nTn»nt "f frttght 10 b« takrn or. i' I In- City dock. The rargo on thi* dncfe amountt to TW tins, and will iraitlctlly (111 th« veiKtt. When th*» Manupnn* ew» to Ta rnmii, which *he la r«iwtp.l i.i do tht> '>>-!iinit, II la doubtful ir nh« can t K»■ on much fnlrht at that port. Thl*. In turn, -will hava to l.c ht*ld hi! fof thi- Q%roiw Th» f«'t ol thi' M.mm ■!!» coming flrit to f«riiit'p from the lirlllKh alilo, •hnwa that the Queen city l« kti|- Intf «>*it mor* frrtrht tn thr l«l«n<l than hpv other s«un<l |>ort. It belnir noci»ni«»ry for th* ■Ifiiixri to take ' on th* largrat cargeea an-alting them Vfnrf procMH>dlng a to fiorta contain* Ina the nirnillT. OEHMANV. \s \ si.a row » remarkable proof of tha expan rlon of Herman trane I* furnlKhott in- the ti-H'tv return* of the Su. cnnal. Twenty yrnm i«ko the Oer mnn litinri. nf tin- ranal trafllr waa per rent, of the total tonnflgo. It Ir now 11 |irr rent., n large propor tion of teh trmli> bi-liiK with Hrlt lah |Miii*eiilona. Another curloua fact 'lit connection « lU' tin- rnnal la that tht InrKrKt veaa<la tiaaalng Ihrourh are (li'iniHti. Aa lona; ago aa I-": Clerrtany took the lead In this ra •pacl Thi' uteamer Krledrlch der Oroaap, of 10,000 tona. went through In that year, paylnf: dura ammintlnß Ito TJ.OOO franca. Several Herman vteHmrra nf thi* name site are men -1|..|,|..! In nuhaequent rannl report*, nfi ul the prevent ni.urrnt other* ar» bflnn built f.i ihi» v.'itiilnr eer vlc.' lo <'hln» nnit Jnpnn. i"'rnirM»o nwnar* pnlil s.non.iwo frunr* In canal ilui'K in 1807.—1/>nJon Newa. Nn plenaure la comparable tn pttnivliriK u:<im the vantafe ground at truth.— > ■ i' ,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler