Sebilürreşad Dergisi Arşivi

Sebîlürreşâd, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 Ağustos'unda Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile Eşref Edip Fergan'ın başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü yol oynayan dergi.[1]

Tarihçe

[200px|küçükresim|Derginin 17 Şubat 1921 tarihli nüshasının İstiklâl Marşı'nın yer aldığı ilk sayfası. Marş bu nüsha ile birlikte ilk kez basında yer bulmuştur.](https://www.nedemek.page/kavramlar/Dosya:Sebîlürreşâd,%2017%20Şubat%201921.png) İslamcılık hareketinin en önemli yayın organı olan derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat{{'}}ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925'te Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılan dergi, 1948'in Mayıs ayında tekrar, latin alfabesiyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında yayın hayatına son verildi.

Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Âkif'in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayınlanan bir İslami dergiydi. 1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayımlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebîlürreşâd adıyla yayımına devam edilmiştir.

İstanbul’da çıkarılan dergi, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Orta Doğu Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir.[2] Ebül'ulâ Mardin ve Eşref Edip'in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhirü'l-Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu vardır.[3]

Derginin genel politikası İslam birliği, İslam ahlakı, Kur'an ve sünnete dönüş, Avrupa'nın sadece teknolojisinin alınması üzerinedir.

Yeniden yayın hayatına başlaması

Sebîlürreşad, 50 yıl aradan sonra 14 Ağustos 2016 tarihi ile yeniden Ankara merkezli olarak yazar Fatih Bayhan'ın genel yayın yönetmenliğinde ve araştırmacı-gazeteci yazar Mehmet Poyraz'ın yayın koordinatörlüğünde yayın hayatına başlamıştır.[4][5][6][7]

Ankara'da Gazeteci-Yazar Fatih Bayhan öncülüğünde tekrar yayın hayatına başlayan Sebîlürreşad, 14 Ağustos 2016 tarihli 1.008'inci sayısı ve "Allah'ın inayetiyle, devam..." manşetiyle okurlarıyla buluştu. Dergi, Şubat 2017'ye kadar her ayın on dördüncü günü yayımlandı.[8] Mart 2017'den itibaren her ayın 1'inden itibaren çıkmaya başlarken sayfa sayısını da 56'ya yükseltti. Ayrıca yeni dönem Sebîlürreşad{{'}}da her sayıda Türkçe harici dillerde yazılmış altı ila sekiz makaleye yer verilmektedir.[9] Sebîlürreşad'ın Ocak 2017 sayısında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazısı da ilk defa yer aldı.

Orijinal kaynak: Sebîlürreşâd. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.